Nepali subtitles

← Unit 1w, 5 Checkers Answer

Unit 1w, 5 Checkers Answer

Get Embed Code
37 Languages

Showing Revision 1 created 11/28/2012 by Amara Bot.

 1. आम्, वर्णवैचित्र्य चेकर्स् एक रोचक खेल हो।
 2. चेकर्स् खेलको एक रूपक पट्ट यहाँ छ।
 3. तपाँइँको अयानयीनहरु यस्ता देखिन सक्छन्,
 4. र तपाँइँको प्रतिद्वन्द्वीको अयानयीनहरु यस्ता देखिन सक्छन्।
 5. चेकर्रस्का अरु गुप्त नियम बाहेक,
 6. जुन हामि यहाँ चर्चा गर्दैनौँ, पट्टले आधारभूतरूपे के भन्छ भने
 7. सबै जुन चेकर्स्को बारेमा थहाँ पाउँनु छ, त्यो सबै स्पष्ट पर्यवेक्षणीय छ।
 8. त्यो निर्धारणात्मक छ किनकि तपाँइँको चाल तथा तपाँइँको प्रतिद्वन्द्वीको चाल
 9. अति स्पष्टरूले पट्टको स्थितिलाई प्रभाव पार्छ यस प्रकारमा कि
 10. त्यो नितान्त प्रसम्भाव्य हुदैन।
 11. त्यो विविक्त पनि हुन्छ किनकि त्यहाँ परिमितरूपे धेरै क्रियाहरुको चयन हुन्छ
 12. र परिमितरूपे धेरै पट्ट अवस्थाहरु हुन्छन्,
 13. एवं स्पष्टतः, यो विरोधात्मक हो, किनकि तपाँइँको प्रतिद्वन्द्वी तपाँइँले हराउँन आउँछ।