Norwegian Bokmal subtitles

← Unit 1w, 5 Checkers Answer

Unit 1w, 5 Checkers Answer

Get Embed Code
37 Languages

Showing Revision 1 created 11/28/2012 by Amara Bot.

 1. Så dam(spill) er et interessant spill.
 2. Her er et typisk damspillbrett.
 3. Brikkene dine kan se slik ut,
 4. og motstanderens brikker kan se slik ut.
 5. Og bortsett fra noen veldig kryptiske regler i spillet,
 6. som jeg ikker kommer til å diskutere her, så forteller spillbrettet deg
 7. alt det du trenger å vite om spillets gang, så det er derfor fullstendig observerbart.
 8. Det er deterministisk fordi ditt trekk og motstanderens trekk
 9. helt klart påvirker brettets tilstand på måter som
 10. absolutt ikke innehar stokastisitet.
 11. Det er også diskret fordi det finnes et endelig antall handlingsvalg
 12. og et endelig antall spillposisjoner,
 13. og selvsagt er det også antagonistisk ettersom motstanderen er ute etter å slå deg.