Malay subtitles

← Unit 1w, 5 Checkers Answer

Unit 1w, 5 Checkers Answer

Get Embed Code
37 Languages

Showing Revision 1 created 11/28/2012 by Amara Bot.

 1. Dam adalah satu permainan yang menarik.
 2. Berikut adalah papan dam.
 3. Buah-buah anda mungkin macam ini,
 4. dan buah-buah pihak lawan anda mungkin macam ini.
 5. Dan selain daripada beberapa peraturan yang kompleks dalam permainan dam,
 6. yang saya akan meninggalkan, papan dam ini jelas memberitahu anda
 7. seluruhnya yang perlu anda tahu mengenai permainan dam, jadi ia boleh diperhatikan sepenuhnya.
 8. Ia adalah berketentuan kerana gerakan anda dan gerakan lawan anda
 9. jelas mengubahkan keadaan papan dam dalam cara yang mengandungi
 10. tiada sifat stokastik langsung.
 11. Ia juga diskret kerana terdapat pilihan gerakan adalah terhad
 12. dan posisi papan dam juga terhad.
 13. dan ia jelas adalah pertentangan, kerana lawan anda berniat mengalahkan kamu.