Macedonian subtitles

← Unit 1w, 5 Checkers Answer

Unit 1w, 5 Checkers Answer

Get Embed Code
37 Languages

Showing Revision 1 created 11/28/2012 by Amara Bot.

 1. Дама е интересна игра.
 2. Еве една типична табла за таа игра.
 3. Вашите фигури можат де изгледаат вака,
 4. а оние на вашиот противник вака.
 5. Освен некои многу криптични правила во дама,
 6. за кои што нема да зборувам тука, таблата во основа кажува
 7. се што треба да се знае за дама, па е јасно сосема воочлива.
 8. Детерминистичка е, затоа што вашите и потезите на вашиот противник
 9. многу јасно влијаат врз состојбата на таблата на начини кои
 10. воопшто немаат стохастика.
 11. Исто така е дискретна, затоа што има конечен број на избори за акција
 12. и конечен број позиции на таблата
 13. и, очигледно, противничка е, затоа што противникот се обидува да ве победи.