Latvian subtitles

← Unit 1w, 5 Checkers Answer

Unit 1w, 5 Checkers Answer

Get Embed Code
37 Languages

Showing Revision 1 created 11/28/2012 by Amara Bot.

 1. Dambrete ir interesanta spēle.
 2. Šis ir tipisks dambretes spēles laukums.
 3. Jūsu kauliņu izkārtojums varētu izskatīties šādi,
 4. bet jūsu pretspēlētājam - šādi.
 5. Neņemot vērā dambretes noteikumu nianses,
 6. par kurām es šeit nerunāšu, dambretes laukums jums sniedz
 7. pilnu ainu par spēli, tādēļ to varam uzskatīt par pilnīgi novērojamu vidi.
 8. Dambrete ir deterministiska, jo jūsu un pretspēlētāja gājieni
 9. ietekmē situāciju uz laukuma ļoti konkrētā veidā,
 10. pretēji tam kā tas būtu, ja spēle būtu stohastiska.
 11. Spēle ir diskrēta, jo tajā ir ierobežots gājienu skaits,
 12. un noteikts lauciņu skaits.
 13. Galu galā dambrete ir naidīga spēle, jo pretspēlētāja mērķis ir jūs uzvarēt.