Bulgarian subtitles

← Unit 1w, 5 Checkers Answer

Unit 1w, 5 Checkers Answer

Get Embed Code
37 Languages

Showing Revision 1 created 11/28/2012 by Amara Bot.

 1. Шашките са интересна игра.
 2. Ето как изглежда дъската за игра на шашки.
 3. Вашите пулове изглеждат така,
 4. а противниковите - така.
 5. Като оставим на страна по-сложните правила,
 6. които няма да разглеждаме сега, самата дъската ви казва най-общо
 7. това, което трябва да се знае за играта, затова средата е напълно обозрима.
 8. Детерминирана е, защото ходовете, били те ваши или на противника,
 9. много ясно определят състоянието на дъската без наличието
 10. на каквато и да е случайност.
 11. Също така е дискретна, защото ходовете, които може да играете,
 12. са краен брой, колкото са и полетата на дъската.
 13. Средата очевидно е враждебна, тъй като противникът играе против вас.