Turkish subtitles

← 12-28 Create an Object - Solution

Get Embed Code
13 Languages

Showing Revision 1 created 10/18/2015 by sp11.

 1. İlkini yapalım,
  TextView = new TextView yazıyor ve
 2. bağlamı giriş parametresi olarak
  yapıcıya gönderiyoruz.
 3. Bu kod satırındaki hata, yeni bir nesne
  oluşturmamız ancak bir değişkende
 4. düzgün şekilde saklamamamız.
 5. Değişkenin veri türünün TextView
  olacağını söylüyoruz ancak
 6. değişken adını çağırmayı unutuyoruz.
 7. Doğru kod şunun gibi
  bir şey olmalı.
 8. TextView, ardından değişken adı, ardından
  eşittir yeni TextView.
 9. Değişken adı olarak başka
  bir şey girebilirsiniz,
 10. ancak biz textView için
  küçük t kullanmayı tercih ettik.
 11. Bu örnekte, hata,
  değişken adının eksik olmasıydı.
 12. Sonrakine geçelim.
 13. image view img = new ImageView diyor.
 14. Buradaki sorun, bunun geçerli bir
  nesne veri türü olmaması.
 15. Android, ImageView adlı bir sınıfı
  büyük I ve büyük V ile tanımlıyor ve
 16. tek kelimeye sıkıştırıyor.
 17. Geçerli bir sınıf adında
  boşluk olamaz.
 18. Değişken adı düzgün görünüyor ve
 19. yeni görüntünün oluşturulması da
  düzgün görünüyor.
 20. Yani tek hata,
  yanlış bir sınıf adının olması.
 21. Üçüncü ifadede, yeni bir
  geçiş düğmesi oluşturmaya çalışıyoruz.
 22. ToggleButton button
  = create ToggleButton yazıyor.
 23. Burada ToggleButton
  sınıfını çağırıyoruz, bu yüzden
 24. create değil new Java anahtar
  kelimesini kullanmamız gerekiyor.
 25. Ve bu doğru kod.
 26. ToggleButton
  button = new ToggleButton diyor.
 27. Buradaki sorun, new Java anahtar
  kelimesini kullanmamız değildi.
 28. New, yeni bir nesne oluşturmak istediğimizi
  belirten anahtar kelimedir.
 29. Dördüncü ifadede, yeni bir
  toast oluşturmaya çalışıyoruz.
 30. Yeni toast oluşturmayla ilgili
  Google araması yapıp
 31. buradaki kodla karşılaştırmışsınızdır.
 32. Buradaki sorun, toast'un
  Toast sınıf adı olduğu için
 33. büyük T ile yazılması gerektiği.
 34. Bu, daha önce bahsettiğimiz gibi
  bir fabrika yöntemi kullanımıdır.
 35. Bu yeni bir toast nesnesi oluşturur
  ve bu değişkende saklar.
 36. Yani buradaki hata sadece
  hatalı bir sınıf adıydı.
 37. Nesne oluşturmayı öğrendik.
  Peki, bu nesneleri nasıl kullanacağız?