Thai subtitles

← รถติดลวงคืออะไรและมันกำลังทำลายชีวิตคุณอย่างไร

Get Embed Code
23 Languages

Showing Revision 3 created 07/16/2020 by Supanat Termchaianan.

 1. คุณกำลังขับรถอยู่บนทางหลวง
  แล้วจู่ ๆ
 2. ก็มีไฟเบรกรถปรากฏขึ้นอยู่หน้าคุณเต็มไปหมด
 3. ไม่มีอุบัติเหตุ ไม่มีไฟจราจร
 4. ไม่ได้มีการเปลี่ยนการจำกัดความเร็ว
  หรือถนนแคบลง
 5. แล้วเป็นเพราะ @#$%! อะไร
  ถึงได้รถติดขนาดนี้
 6. เมื่อการจราจรติดขัด
  โดยไม่มีสาเหตุที่ชัดเจน

 7. เราเรียกว่า รถติดลวง
 8. รถติดลวงเป็นปรากฎการณ์
  ที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน
 9. ซึ่งปรากฏการณ์นี้ควบคุมได้ยาก
  และไม่ได้เกิดขึ้นโดยเดี่ยว ๆ
 10. แต่อย่างไรก็ตาม
  เราสามารถจำลองสถานการณ์รถติดแบบนี้ได้
 11. และยังเข้าใจหลักการ
  ที่ทำให้เกิดขึ้นได้อีกด้วย
 12. และเราก็เข้าใกล้เป้าหมาย
 13. ที่จะป้องกันรถติดแบบนี้ได้
  ในอนาคตอันใกล้นี้แล้ว
 14. การที่จะเกิดรถติดลวงได้นั้น
  ต้องมีรถเป็นจำนวนมากบนถนน

 15. แต่ไม่ได้หมายความว่า
  การมีรถจำนวนมากวิ่งอยู่บนถนน
 16. จะทำให้การจราจรติดขัด
 17. อย่างน้อยนี่จะไม่เกิดขึ้นถ้ารถทุกคัน
  รักษาความเร็วและระยะห่างที่เท่ากัน
 18. จากรถคันอื่น ๆ
 19. ในการจราจรที่หนาแน่น
  แต่ยังเคลื่อนตัวได้อยู่นี้
 20. แค่มีการรบกวนเล็กน้อย
  ก็สามารถทำให้เกิดเหตุการณ์ลูกโซ่
 21. ที่ทำให้เกิดรถติดได้
 22. สมมุติว่ามีรถคันหนึ่งเบรกนิดเดียว
 23. รถคันอื่น ๆ ที่ตามมาก็จะเบรก
  มากกว่าเดิมอีกเล็กน้อย
 24. ทำให้เกิดคลื่นของไฟเบรก
  ที่ถ่ายทอดไปด้านหลัง
 25. ตามรถที่อยู่บนถนน
 26. คลื่นหยุด ๆ ไป ๆ เหล่านี้สามารถ
  ถ่ายทอดไปบนทางหลวงได้หลายกิโลเมตร
 27. เมื่อมีรถบนถนนไม่หนาแน่น

 28. การจราจรก็จะลื่นไหล
  เนื่องจากการรบกวนเล็กน้อย
 29. เช่น รถเปลี่ยนเลน
  หรือชะลอตรงทางโค้ง
 30. รถคันอื่น ๆ สามารถปรับตัวตามได้ทัน
 31. แต่เมื่อจำนวนรถบนถนน
  หนาแน่นเกินค่าวิกฤติค่าหนึ่ง
 32. ซึ่งโดยทั่วไปคือเมื่อรถอยู่ห่างกัน
  น้อยกว่า 35 เมตร
 33. พฤติกรรมของระบบ
  ก็จะเปลี่ยนไปอย่างมาก
 34. ทำให้เกิดความไม่เสถียรในการเคลื่อนที่
  ซึ่งก็แปลว่าการรบกวนเล็กน้อยจะถูกขยายขึ้น
 35. ความไม่เสถียรในการเคลื่อนที่นี้
  ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในรถติดลวงเท่านั้น
 36. แต่ยังมีส่วนในการสร้างหยดน้ำฝน
  เนินทราย รูปแบบเมฆ และอื่น ๆ
 37. ความไม่เสถียรนี้
  เป็นวงจรแบบกระตุ้นย้อนกลับ

 38. เมื่อเลยความหนาแน่นวิกฤติไปแล้ว
 39. จำนวนรถที่เพิ่มขึ้นมา
  จะลดจำนวนรถต่อวินาที
 40. ที่ผ่านจุดจุดหนึ่งบนถนน
 41. ซึ่งก็จะทำให้ต้องใช้เวลานานขึ้น
  เพื่อให้รถกลุ่มหนึ่ง
 42. เคลื่อนที่ออกจากส่วนหนึ่งของถนน
  ทำให้ความหนาแน่นของรถเพิ่มขึ้นไปอีก
 43. ซึ่งในที่สุดก็จะทำให้เกิด
  รถติดแบบหยุด ๆ ไป ๆ มากขึ้น
 44. คนขับรถมักจะไม่ได้สังเกตว่า
  ต้องเริ่มชะลอก่อนที่จะถึงส่วนที่รถติด

 45. ซึ่งนั่นทำให้คันหลัง ๆ ต้องเบรก
  แรงขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อไม่ให้ชนคันหน้า
 46. การทำเช่นนี้ทำให้คลื่นการเบรก
  จากรถสู่รถแรงขึ้นเรื่อย ๆ
 47. นอกจากนี้ คนมักจะชอบเร่งรถเร็วเกินไป
  หลังจากที่หยุดช้าลง
 48. ซึ่งก็คือการพยายามขับรถเร็วกว่า
 49. ความคล่องตัวของจราจร
  ที่อยู่ด้านหน้า
 50. จากนั้นก็จะต้องเบรกอีกครั้ง
  ในที่สุดก็จะทำให้เกิดวงจรย้อนกลับอีก
 51. ทำให้เกิดการจราจรแบบหยุด ๆ ไป ๆ
 52. ในทั้งสองกรณีนี้ คนขับรถทำให้รถติดขึ้น

 53. เพียงเพราะว่าพวกเขาไม่สามารถ
  ประเมินสภาพการจราจรด้านหน้าได้ดีพอ
 54. รถที่ขับได้ด้วยตนเองที่มีข้อมูล
  สภาพการจราจรด้านหน้า
 55. จากรถที่เชื่อมต่อด้วย
  หรือเซ็นเซอร์บนถนน
 56. อาจจะสามารถแก้ปัญหา
  รถติดลวงได้แบบเรียลไทม์
 57. รถเหล่านี้จะควบคุมให้ขับด้วย
  ความเร็วที่เท่ากันและเว้นระยะได้ปลอดภัย
 58. เข้ากันกับความเร็วเฉลี่ย
  ของความคล่องตัวโดยรวมได้
 59. ทำให้ไม่เกิดคลื่นการจราจรขึ้น
 60. ในสถานการณ์ที่
  มีรถติดอยู่แล้ว
 61. รถอัตโนมัติ
  จะสามารถคาดเดาได้
 62. ทำให้เบรกได้ล่วงหน้าอย่างไม่กระทันหัน
  มากกว่าการใช้คนขับรถ
 63. และลดความรุนแรงของคลื่น
 64. และก็ไม่ได้ต้องใช้รถที่ขับได้ด้วยตนเอง
  หลายคันมาก
 65. ในการทดลองเมื่อเร็ว ๆ นี้
  รถอัตโนมัติหนึ่งคันต่อรถที่ใช้คนขับ 20 คัน
 66. ก็เพียงพอที่จะลด
  และป้องกันการเกิดคลื่นจราจรได้
 67. รถติดนั้นไม่ได้เป็นเพียง
  ความน่ารำคาญในชีวิตประจำวันเท่านั้น

 68. แต่ยังเป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุ
 69. การสูญเสียทรัพยากร
  และมลพิษที่เป็นอันตรายต่อโลกอีกด้วย
 70. แต่เทคโนโลยีใหม่นี้จะช่วยลด
  รถติดแบบนี้ได้
 71. ทำให้ถนนของเราปลอดภัยมากขึ้น
 72. การเดินทางประจำวันของเรามีประสิทธิภาพขึ้น
  และอากาศของเราสะอาดขึ้น
 73. และครั้งต่อไปที่คุณเจอรถติด
 74. คุณอาจจะรู้สึกดีขึ้นเมื่อรู้ว่าคนขับรถ
  คนอื่น ๆ อาจจะไม่ได้ขับรถอย่างไม่ใส่ใจ
 75. แต่อาจจะแค่ไม่รู้ถึงสภาพถนนด้านหน้า
  และขับตาม ๆ กันไปเท่านั้น