Dutch subtitles

← Een circulaire economie voor zout om de rivieren zuiver te houden

Get Embed Code
23 Languages

Showing Revision 10 created 01/31/2020 by Peter van de Ven.

 1. Opgroeiend in het noorden van Wisconsin
 2. heb ik een natuurlijke band
  met de Mississippi ontwikkeld.
 3. Toen ik klein was,
 4. hielden mijn zus en ik
  wedstrijden om te kijken
 5. wie 'M-i-s-s-i-s-s-i-p-p-i'
  het snelst kon spellen.
 6. Op de lagere school
 7. leerde ik over hoe de vroege
  ontdekkingsreizigers en hun expedities,
 8. Marquette en Joliet,
 9. de Grote Meren en de Mississippi
  en haar zijrivieren gebruikten
 10. om het Midwesten te ontdekken
 11. en om een handelsroute naar
  de Golf van Mexico in kaart te brengen.
 12. Op de universiteit
 13. had ik het geluk
  de Mississippi te kunnen zien
 14. vanuit het raam van mijn laboratorium
 15. aan de Universiteit van Minnesota.
 16. Tijdens die periode van vijf jaar
  leerde ik de Mississippi kennen.
 17. Ik kreeg haar temperamentvolle
  karakter te zien;
 18. op het ene moment
  overstroomde ze haar oevers,
 19. en kort daarna
 20. stonden haar oevers droog.
 21. Nu wil ik als fysisch-organische chemicus

 22. mijn opleiding gebruiken
 23. om rivieren zoals
  de Mississippi te beschermen
 24. tegen overmatig zout,
  vaak afkomstig van menselijke activiteit.
 25. Want zout is iets dat
  zoetwaterrivieren kan vervuilen.
 26. Zoetwaterrivieren hebben
  een zoutgehalte van slechts 0,05 procent.
 27. Op dat niveau is het veilig om te drinken.
 28. Maar het meeste water
  op onze planeet zit in onze zeeën
 29. en zeewater heeft een zoutgehalte
  van meer dan 3 procent.
 30. Als je dat drinkt, word je zeer snel ziek.
 31. Als we het volume van zeewater
 32. vergelijken met dat
  van rivierwater op onze planeet,
 33. en stel je voor dat we met zeewater
 34. een zwembad van olympische
  afmetingen zouden vullen,
 35. dan zou in verhouding
  het rivierwater van onze planeet
 36. in een fles van vier liter passen.
 37. Je ziet dat het een kostbare grondstof is.
 38. Maar behandelen we het ook
  als een kostbare grondstof?

 39. Of behandelen we het eerder
  als die oude mat
 40. waar je bij de voordeur
  je voeten aan veegt?
 41. Rivieren behandelen zoals die oude mat
  heeft ernstige gevolgen.
 42. Laten we eens kijken.
 43. Laten we eens kijken wat
  slechts een theelepel zout kan doen.
 44. Als we een theelepel zout
 45. aan dit olympisch zwembad
  met zeewater toevoegen,
 46. dan blijft dat zeewater gewoon zeewater.
 47. Maar als we diezelfde
  theelepel zout toevoegen
 48. aan die 4-literfles met zoet rivierwater,
 49. wordt het plotseling
  te zout om te drinken.
 50. Waar het hier om gaat,
 51. is dat rivieren door hun
  zeer kleine volume
 52. in vergelijking met de oceanen,
 53. bijzonder gevoelig zijn
  voor menselijke activiteiten,
 54. en we ze dus moeten beschermen.
 55. Een tijdje terug bekeek ik de literatuur

 56. over riviergezondheid in de hele wereld.
 57. Ik verwachtte rivieren in slechte staat
 58. in regio's met waterschaarste
  en zware industriële ontwikkeling.
 59. Ik zag dit in het noorden
  van China en India.
 60. Maar ik was verrast
  toen ik een artikel uit 2018 las
 61. over 232 rivieren
  waar monsters uit genomen zijn
 62. in de Verenigde Staten.
 63. Op 37 procent van die plaatsen
  steeg het zoutgehalte.
 64. Wat verrassender was,
 65. is dat die met de hoogste stijgingen
 66. werden gevonden in het oostelijke deel
  van de Verenigde Staten,
 67. en niet in het droge zuidwesten.
 68. De auteurs van dit artikel stellen
 69. dat dit te wijten kan zijn
  aan het gebruik van zout
 70. om de wegen ijsvrij te houden.
 71. Een andere potentiële bron van dit zout
 72. zou kunnen komen
  van zout industrieel afvalwater.
 73. Zoals je ziet,

 74. kunnen menselijke activiteiten
  het water in onze zoetwaterrivieren
 75. omzetten naar water
  dat begint te lijken op zeewater.
 76. Dus moeten we handelen
  en iets doen voordat het te laat is.
 77. Ik heb een voorstel.
 78. We kunnen een driestappenplan maken
  om onze rivieren te beschermen.

 79. Als industriële gebruikers van water
 80. dit afweermechanisme
  in de praktijk brengen,
 81. kunnen we onze rivieren
  in een veel veiligere positie brengen.
 82. Dit houdt in, nummer een:
 83. dat we minder water
  aan onze rivieren onttrekken
 84. door het recyclen en hergebruik van water.
 85. Nummer twee:
 86. we moeten het zout uit dit zoute
  industriële afvalwater halen,
 87. het terugwinnen en opnieuw gebruiken
  voor andere doeleinden.
 88. Nummer drie: we moeten zoutgebruikers,
 89. die momenteel ons zout halen uit mijnen,
 90. veranderen in zoutgebruikers
  die ons zout halen uit gerecycleerd zout.
 91. Dit driedelige afweermechanisme
  wordt al toegepast.
 92. Noord-China en India doen het al
 93. om de rivieren te helpen herstellen.
 94. Maar het voorstel hier
 95. is dit afweermechanisme te gebruiken
  om onze rivieren te beschermen,
 96. zodat we ze niet hoeven te herstellen.
 97. Het goede nieuws is dat we
  de technologie hebben om dit te doen.
 98. Het werkt met membranen.
 99. Membranen die zout
  en water kunnen scheiden.

 100. Membranen zijn er al een aantal jaren
 101. en ze zijn gebaseerd
  op polymere materialen
 102. die scheiden op basis van grootte
 103. of op basis van elektrische lading.
 104. De membranen die worden gebruikt
  om zout en water te scheiden,
 105. scheiden vooral op basis van lading.
 106. Deze membranen zijn negatief geladen
 107. en stoten zo de negatief
  geladen chloorionen af
 108. in dat opgeloste zout.
 109. Zoals ik al zei zijn deze membranen
  er al een aantal jaren
 110. en op dit moment zuiveren ze
  100 miljoen liter water per minuut.
 111. Eigenlijk nog meer dan dat.
 112. Maar ze kunnen meer.
 113. Deze membranen zijn gebaseerd
  op het principe van omgekeerde osmose.

 114. Osmose is een natuurlijk proces
  dat in ons lichaam plaatsvindt --
 115. je weet wel, hoe onze cellen werken.
 116. Bij osmose heb je twee kamers
 117. die twee niveaus van zoutconcentratie
  van elkaar scheiden.
 118. Een met een lage zoutconcentratie
 119. en een met een hoge zoutconcentratie.
 120. Tussen de twee kamers
  zit een halfdoorlatend membraan.
 121. Bij het natuurlijke osmoseproces
 122. gaat het water uit zichzelf
  door dat membraan
 123. van het gebied met lage zoutconcentratie
 124. naar het gebied met hoge zoutconcentratie
 125. tot een evenwicht is bereikt.
 126. Omgekeerde osmose is de omkering
  van dit natuurlijke proces.

 127. Om deze omkering te verwezenlijken,
 128. oefenen we een druk uit
  aan de kant van de hoge concentratie
 129. en duwen we daardoor het water
  in de tegengestelde richting.
 130. De kant met de hoge concentratie
  wordt daardoor nog zouter,
 131. geconcentreerder,
 132. en de kant met de lage concentratie
  wordt het gezuiverde water.
 133. Door omgekeerde osmose
  kunnen we industrieel afvalwater
 134. voor 95 procent omzetten in zuiver water,
 135. waardoor er slechts 5 procent
  als geconcentreerd zoutmengsel overblijft.
 136. Die 5 procent geconcentreerd zoutmengsel
 137. is echter geen afval.
 138. Wetenschappers hebben
  ook membranen ontwikkeld
 139. die ontworpen zijn
  om bepaalde zouten door te laten
 140. en andere niet.
 141. Met behulp van deze membranen,
 142. algemeen aangeduid
  als nanofiltratiemembranen,
 143. kan nu deze 5 procent
  geconcentreerde zoutoplossing
 144. worden omgezet in
  een gezuiverde zoutoplossing.
 145. Dus met omgekeerde osmose
  en nanofiltratiemembranen
 146. kunnen we industrieel afvalwater omzetten
 147. in zowel water als zout.
 148. Daardoor bereiken we pijler een en twee
  van dit rivierafweermechanisme.
 149. Ik stelde dit voor aan een aantal
  gebruikers van industrieel water

 150. en de algemene reactie was:
 151. "Ja, maar wie gaat mijn zout gebruiken?"
 152. Daarom is pijler nummer drie
  zo belangrijk.
 153. We moeten gebruikers
  van zout uit zoutmijnen
 154. veranderen in gebruikers
  van gerecycleerd zout.
 155. Wie zijn deze zoutgebruikers?
 156. Ik vernam dat in 2018
  in de Verenigde Staten,
 157. 43 procent van het
  in de VS verbruikte zout
 158. werd gebruikt als strooizout
  om wegen ijsvrij te houden.
 159. 39 procent werd gebruikt
  in de chemische industrie.
 160. Laten we eens kijken
  naar deze twee toepassingen.

 161. Ik was geschokt.
 162. In de winter van 2018
 163. werd een miljoen ton zout
 164. uitgestrooid op de wegen
  in de staat Pennsylvania.
 165. Een miljoen ton zout is genoeg
 166. om het Empire State Building
  voor twee derde te vullen.
 167. Dat is een miljoen ton zout
  gewonnen uit de aarde,
 168. toegepast op onze wegen,
 169. en weggespoeld naar
  het milieu en onze rivieren.
 170. Het voorstel is dat we op zijn minst
 171. dat zout uit industrieel
  afvalwater kunnen halen,
 172. voorkomen dat het
  in onze rivieren terechtkomt,
 173. en liever dat gebruiken op onze wegen.
 174. Wanneer het in de lente gaat dooien
 175. en er zoveel zout wordt afgevoerd,
 176. zijn de rivieren tenminste
  in een betere positie
 177. om zich ertegen te verdedigen.
 178. Wat me als chemicus

 179. echter nog het meest enthousiast maakt,
 180. is het concept om circulair zout
  in de chemische industrie te introduceren.
 181. De chlooralkali-industrie
  is daar perfect voor.
 182. De chlooralkali-industrie maakt epoxy,
 183. urethanen, oplosmiddelen,
 184. en heel wat nuttige producten
  die we gebruiken in ons dagelijks leven.
 185. Bovendien gebruiken ze
  het zout natriumchloride
 186. als belangrijkste grondstof.
 187. Dus het idee hier is --
 188. laten we eerst eens kijken
  naar de lineaire economie.
 189. In een lineaire economie
  halen ze dat zout uit een mijn,

 190. doorloopt dit het chlooralkaliproces
 191. en wordt het tot een basisstof omgezet
 192. die vervolgens kan worden omgezet
  in een ander nieuw product
 193. of een meer functioneel product.
 194. Maar tijdens die omzetting
 195. ontstaat vaak zout als bijproduct
 196. en eindigt het in
  het industriële afvalwater.
 197. Het idee is dat we
  circulariteit kunnen introduceren.
 198. We kunnen het water en zout recyclen
  uit het industriële afvalwater
 199. van de fabrieken
 200. en het hergebruiken
  in het chlooralkaliproces.
 201. Circulair zout.
 202. Heeft een hoop impact, toch?

 203. Laten we gewoon één voorbeeld nemen.
 204. 50 procent van de wereldwijde
  productie van propeenoxide
 205. gaat via het chlooralkaliproces.
 206. Dat is een totaal van ongeveer
  vijf miljoen ton propeenoxide
 207. op jaarbasis, wereldwijd.
 208. Dat is dus vijf miljoen ton zout
  gewonnen uit de aarde
 209. en via het chlooralkaliproces
  omgezet in propeenoxide.
 210. Tijdens dat proces
 211. eindigt vijf miljoen ton zout
  in het afvalwater.
 212. Vijf miljoen ton is genoeg zout
  om drie Empire State Buildings te vullen.
 213. Per jaar.
 214. Je ziet hoe circulair zout
  een barrière kan zijn
 215. om onze rivieren tegen deze overmaat
  aan zout te beschermen.
 216. Je kan je afvragen,

 217. "Als deze membranen
  al een aantal jaren bestaan,
 218. waarom hergebruiken
  mensen dan geen afvalwater?"
 219. De reden is
 220. dat het geld kost om hergebruik
  van afvalwater te implementeren.
 221. Ten tweede
 222. wordt water in deze regio's
  ondergewaardeerd.
 223. Tot het te laat is.
 224. Als we niet plannen
  voor duurzaam zoetwater,
 225. heeft dat ernstige gevolgen.
 226. Je kunt het vragen aan een
  van 's werelds grootste chemieproducenten
 227. die vorig jaar een verlies
  van 280 miljoen dollar incasseerde
 228. vanwege de lage waterstanden
  van de Rijn in Duitsland.
 229. Je kunt het vragen aan de inwoners
  van Kaapstad in Zuid-Afrika,
 230. die door droogte jaar-op-jaar
  hun waterreserves zagen opdrogen
 231. en werden verzocht om hun toiletten
  niet door te spoelen.
 232. Zoals je kunt zien

 233. hebben we oplossingen met membranen
 234. waarmee we zuiver water kunnen leveren,
 235. we kunnen zuiver zout leveren,
 236. met deze beide membranen,
 237. om onze rivieren voor toekomstige
  generaties te helpen beschermen.
 238. Dank je.

 239. (Applaus)