Hungarian subtitles

← Körkörös sógazdálkodással tisztán tarthatjuk folyóinkat

Get Embed Code
23 Languages

Showing Revision 8 created 02/15/2020 by Csaba Lóki.

 1. Észak-Wisconsinban fölcseperedve
 2. nyilvánvaló, hogy kapcsolatom
  alakult ki a Mississippi folyammal.
 3. Kiskoromban
 4. lánytestvéremmel versenyeztünk,
  ki tudja gyorsabban lebetűzni
 5. a M-i-s-s-i-s-s-i-p-p-i szót.
 6. Elemista koromban
 7. meg kellett tanulnom az első fölfedezőit,
 8. a Marquette–Joliet-expedíciókat, és azt,
  hogy használták a Nagy Tavakat,
 9. a Mississippit és mellékfolyóit
  a Közép-Nyugat fölfedezésére,
 10. majd a Mexikói-öbölig vezető
  kereskedelmi útvonal feltérképezését.
 11. Egyetemi éveim alatt szerencsémre
 12. a Mississippire nézett
 13. kutatólaborom ablaka
 14. a Minnesotai Egyetemen.
 15. Az öt év alatt kitanultam a Mississippit.
 16. Megismertem vízjárása vadóctermészetét,
 17. és azt, hol árasztja el partjait
  egy szempillantás alatt,
 18. majd röviddel azután
 19. partvidékei hol száradnak ki.
 20. Jelenleg fizikus szerveskémikusként

 21. föltett szándékom,
 22. hogy képzettségemet a Mississippihez
  hasonló folyók ember okozta,
 23. túlzott mértékű sóterheléstől
  való megóvására fordítsam.
 24. Hiszen, mint tudják,
 25. a só elszennyezi az édesvízi folyókat.
 26. A folyóvizek sótartalma csak 0,05%.
 27. Az ilyen víz biztonságosan iható.
 28. A bolygónkon lévő víz zöme
  óceánokban található,
 29. és az óceánok sótartalma több mint 3%-os.
 30. Aki megissza, súlyosan megbetegszik tőle.
 31. Az óceánok vizének térfogata
 32. úgy aránylik a folyóvizekéhez,
 33. mint ahogy egy olimpiai méretű
  úszómedence térfogata
 34. aránylik
 35. egy négyliteres edényéhez.
 36. Belátható, hogy a víz értékes forrás.
 37. De vajon ekként bánunk vele?

 38. Vagy inkább úgy, mint az ajtó elé
  kirakott öreg szőnyeggel,
 39. melybe lábunkat töröljük?
 40. Ha öreg szőnyegként bánunk vele,
  az súlyos következményekkel jár.
 41. Nézzük csak!
 42. Mi a hatása egy kávéskanálnyi sónak?
 43. Ha egy kávéskanálnyi sót adunk
 44. az olimpiai úszómedencényi
  óceánvízhez,
 45. az attól még óceánvíz marad.
 46. De ha ugyanennyi sót adunk
 47. a négyliteres edényben lévő folyóvízhez,
 48. hirtelen ihatatlanul sóssá válik.
 49. Épp ez a lényeg.
 50. Hiszen a folyók víztömege
  az óceánokéhoz képest oly csekély,
 51. hogy különösen érzékeny
  az ember tevékenységére,
 52. és ügyelnünk kell a vizek megóvására.
 53. Nemrég átnéztem

 54. a világ folyóvizeinek egészségével
  foglalkozó szakirodalmat.
 55. Arra számítottam, hogy a vízhiányos
  és az erősen iparosodó vidékeken
 56. találunk betegeskedő folyóvizeket.
 57. Ezt tapasztaltam Észak-Kínában s Indiában.
 58. De meglepett, mikor egy 2018-as cikkben
 59. 232 mintavételi helyről volt szó,
 60. mind az USA-ban.
 61. E helyek 37%-ában mértek
 62. megnövekedett sótartalmat.
 63. Még inkább meglepő volt,
 64. hogy a legnagyobb növekedési ütem
 65. az USA keleti partját jellemezte,
 66. nem pedig az aszályos délnyugatit.
 67. A cikk szerzői feltételezik,
 68. hogy ez az utakra jégmentesítés
  céljából kiszórt sónak tudható be.
 69. Lehet, hogy a só másik forrása
 70. a sós ipari szennyvizek.
 71. Az emberi tevékenység folyóvizeinket

 72. az óceánvizekhez hasonlóvá teheti.
 73. Tennünk kell valamit,
  amíg még nem késő.
 74. Javaslok valamit.
 75. Megvalósíthatunk egy háromlépéses
  folyamivíz-védelmi tervet,

 76. és ha az iparivíz-fogyasztók tartják
  magukat e védelmi mechanizmushoz,
 77. akkor folyóinkat sokkal
  biztonságosabb helyzetbe hozhatjuk.
 78. Ehhez az kell, hogy először is:
 79. vízvisszaforgató és víz-újrahasznosító
  műveletek bevezetésével
 80. kevesebb folyóvizet használjunk.
 81. A második:
 82. a sós ipari szennyvizekből,
  ki kell vonnunk a sót,
 83. más célokra vissza kell nyerjük
  és újra kell hasznosítsuk.
 84. A harmadik: sófogyasztóinkat
  át kell állítanunk
 85. a jelenlegi bányasóforrásról
 86. az újrahasznosított só használatára.
 87. E háromrészes védelmi
  mechanizmust már alkalmazzák.
 88. Észak-Kína és India ezt hajtja végre
 89. a folyói helyreállítására.
 90. De a javaslat lényege,
 91. hogy e védelmi mechanizmust
  a folyóink megvédésére használjuk,
 92. hogy ne kelljen helyreállítanunk őket.
 93. A jó hír, hogy van hozzá technológiánk.
 94. Membránok segítségével,
 95. amelyek különválasztják a sót és a vizet.

 96. A membránok régóta ismeretesek.
 97. Polimeralapúak,
 98. és méret vagy töltés szerint
  választják szét az anyagokat.
 99. A só és víz különválasztására használtak
 100. általában töltés szerint választanak szét.
 101. A membránok negatív töltésűek,
 102. taszítják a sóoldatban lévő
 103. negatív töltésű kloridionokat.
 104. A membránok percenként
 105. 95 millió liter vizet tisztítanak meg.
 106. Vagy még ennél is többet.
 107. De még többre képesek.
 108. Működésük a fordított
  ozmózis elvén alapul.

 109. Az ozmózis természetes folyamatként
  testünkben is végbemegy:
 110. sejtjeink így működnek.
 111. Az ozmózisban két kamra vesz részt,
 112. amelyek más-más töménységű
  sóoldatot tartalmaznak.
 113. Egyikben van az alacsony,
 114. míg a másikban a magas töménységű.
 115. A kamrákat féligáteresztő
  membrán választja el.
 116. Természetes ozmózisfolyamatban
 117. a víz az alacsony töménységű helyről
 118. a magasabb töménységű helyre
 119. áramlik át a membránon mindaddig,
 120. míg egyensúlyi állapot nem alakul ki.
 121. A fordított ozmózis az előbbi ellentéte.

 122. Ehhez a magas töménységű oldalt
 123. nyomás alá helyezzük,
 124. és így a vizet a másik oldalra préseljük.
 125. Ezáltal a magas töménységű
  oldal még sósabb,
 126. az oldat még töményebb lesz,
 127. az alacsony töménységű oldalon
  pedig tisztított víz keletkezik.
 128. A fordított ozmózissal
  az ipari szennyvíz 95%-át
 129. tiszta vízzé alakíthatjuk,
 130. és csak 5% sós keverék marad vissza.
 131. Ám ez az 5%-nyi sós koncentrátum
 132. nem hulladék.
 133. Kutatók új membránokat is kifejlesztettek,
 134. melyek bizonyos sókat átengednek,
 135. másokat viszont nem.
 136. E membránokkal –
 137. ezeket nanoszűrő membránoknak hívjuk –,
 138. az 5%-nyi tömény sóoldat
 139. tisztított sóoldattá alakítható.
 140. Fordított ozmózissal és nanoszűréssel
 141. az ipari szennyvizet
 142. víz- és sóforrássá változtathatjuk.
 143. Ezáltal megvalósítjuk
 144. a folyamvédelmi mechanizmus két oszlopát.
 145. Iparivíz-felhasználóknak bemutatva ezt

 146. általában így reagáltak:
 147. "Jó, de kinek kell majd a sóm?"
 148. Ezért fontos a harmadik oszlop.
 149. A bányasót használókat át kell állítani
 150. az újrahasznosított sóra.
 151. Kik ezek a sófölhasználók?
 152. Kiderült, hogy 2018-ban
 153. az USA-ban fölhasznált só 43%-át
 154. utak jégmentesítésére használták.
 155. 39%-ot a vegyipar használt föl.
 156. Nézzük e két fölhasználást!

 157. Megdöbbentő!
 158. A 2018-19-es téli időszakban
 159. egymillió tonna sót használtak föl
 160. Pennsylvania állam útjaira.
 161. Egymillió tonna sóval
 162. kétharmad részben megtölthetnénk
  az Empire State Buildingot.
 163. Egymillió tonna sót kibányásztak,
 164. kiszórták az utakra,
 165. aztán a környezetbe
  és a folyóinkba mosták bele.
 166. Az a javaslatom,
 167. hogy ennyi sót az ipari sós
  szennyvízből is előteremthetünk,
 168. s ezzel meggátolhatjuk,
  hogy a folyóinkba kerüljön.
 169. Helyette fölhasználhatjuk az útjainkra.
 170. Mikor eljön a tavaszi olvadás,
 171. és e tömény sós vízmennyiség lezúdul,
 172. legalább a folyók
 173. jobb helyzetből védekezhetnek.
 174. Vegyészként leginkább

 175. a zárt ciklusú, körforgásos sógazdálkodás
 176. vegyipari bevezetésének lehetősége izgat.
 177. A klór-alkáli-iparág alkalmas rá.
 178. A klór-alkáli-iparág gyártja az epoxikat,
 179. az uretánokat és az oldószereket,
 180. továbbá a nap mint nap
  használt termékek zömét.
 181. Az iparág alapanyaga a nátrium-klorid.
 182. Az elképzelés abban áll...
 183. Nézzük először a lineáris gazdaságot!
 184. A lineáris gazdaságban a sót bányásszák,

 185. átmegy a klór-alkáli folyamaton,
 186. vegyi alapanyagok készülnek belőle,
 187. melyekből aztán feldolgozva új terméket
 188. vagy funkcionális terméket gyártanak.
 189. Ám a feldolgozás folyamán
 190. a sót gyakran
  melléktermékként regenerálják,
 191. és végül ipari szennyvíz keletkezik.
 192. A bevezetendő elgondolás a körkörösség:
 193. újrahasznosíthatjuk a vizet és a sót
 194. a gyárakból származó szennyvízből,
 195. s visszajuttathatjuk
  a klór-alkáligyártásba.
 196. Körkörös só.
 197. Mekkora ennek a jelentősége?

 198. Csak egy példát mondok.
 199. A világ propilénoxid-termelésének 50%-a
 200. a klór-alkáli folyamatban keletkezik.
 201. Ez összesen ötmillió tonna
  propilén-oxidot jelent
 202. évente, az egész világot tekintve.
 203. Az ötmillió tonna sót bányásszák,
 204. klór-alkáli folyamatban
  dolgozzák föl propilén-oxiddá,
 205. és ennek során
 206. ötmillió tonna só szennyvízben végzi.
 207. Az ötmillió tonna só elég
 208. három Empire State Building feltöltésére.
 209. Ez évente értendő.
 210. Látható, hogy a körkörös sógazdálkodás
 211. hogyan óvhatja meg folyóinkat
  a mértéktelen sószennyezéstől.
 212. Fölvethetik:

 213. "De hát a membránok több éve jelen vannak,
 214. miért nem vezették be
  a szennyvíz újrafelhasználását?"
 215. A lényeges ok a pénz,
 216. mert a szennyvíz
  újrafelhasználása költséges.
 217. Másodszor,
 218. e régiókban a víz alul van értékelve.
 219. Amíg még nem késő.
 220. Ha nem tervezzük meg
  az édesvíz fenntarthatóságát,
 221. annak súlyos következményei vannak.
 222. Kérdezzék csak meg a világ
  egyik legnagyobb gyártóját,
 223. amelyet tavaly 280 millió dolláros kár ért
 224. a németországi Rajna
  alacsony vízállása miatt.
 225. Kérdezzék a dél-afrikai Fokváros lakosait,
 226. akik minden évben
  ivóvízhiánytól szenvednek,
 227. és arra kérik őket,
  hogy ne húzzák le a vécét.
 228. Látják,

 229. hogy a membránok megoldást nyújtanak,
 230. és így tiszta vízhez juthatunk,
 231. tiszta sóhoz juthatunk.
 232. Így, e membránok alkalmazásával
 233. folyóinkat megóvhatjuk
  a jövő nemzedékei számára.
 234. Köszönöm.

 235. (Taps)