Thai subtitles

← บันไดแอบเปลี่ยนวิถีชีวิตให้คุณ

บันไดไม่ได้ทำให้คุณเดินทางจากจุด A ไปจุด B ได้เท่านั้น เดวิด ร๊อคเวลล์ ผู้เป็นสถาปนิกอธิบายว่าพวกมันกำกับการเคลื่อนไหวและความรู้สึกของคุณได้อย่างไร

Get Embed Code
37 Languages