Armenian subtitles

← Գաղտնի ձևերը, որոնցով աստիճանները ձևավորում են ձեր կյանքը

Աստիճանները ուղղակի չեն տանում ձեզ Ա կետից Բ կետը։ Ճարտարապետ Դեյվիդ Ռոքուըլը բացատրում է՝ ինչպես են դրանք ձևավորում ձեր շարժումները -- և ձեր զգացմունքները։

Get Embed Code
37 Languages