Return to Video

הדרכים המסתוריות שמדרגות מעצבות את חייכם

 • 0:00 - 0:02
  אני חושב שמדרגות עשויות להיות
 • 0:03 - 0:07
  בין האלמנטים הפיזיים הכי גמישים רגשית
 • 0:07 - 0:09
  שארכיטקט צריך להתמודד איתו.
 • 0:09 - 0:12
  [דבר קטן , רעיון גדול]
 • 0:13 - 0:15
  דויד רוקהל
  על המדרגות
 • 0:15 - 0:17
  במישור הבסיסי, מדרגות הם דרך להגיע
 • 0:17 - 0:19
  מנקודה א' לנקודה ב'
 • 0:19 - 0:21
  בגבהים שונים.
 • 0:21 - 0:23
  למדרגות יש שפה משותפת.
 • 0:23 - 0:26
  שלח, שהוא הדבר שאתם הולכים עליו.
 • 0:26 - 0:30
  רום, שהוא האלמנט האנכי שמפריד
  שני משלחים.
 • 0:30 - 0:34
  להרבה מדרגות יש אפים , שיוצרים סוג של קצה.
 • 0:34 - 0:37
  ואז, החלק המחובר נקרא קורה.
 • 0:38 - 0:41
  החלקים הללו , בתצורות שונות,
  יוצרים את המדרגות.
 • 0:42 - 0:45
  אני מעריך שהמדרגות הומצאו ברגע
  הראשון שמישהו אמר,
 • 0:45 - 0:48
  "אני רוצה להגיע לסלע הגבוה הזה מסלע
  נמוך יותר."
 • 0:48 - 0:50
  אנשים טיפסו בשימוש במה שהיה זמין:
 • 0:50 - 0:52
  בולי עץ , סולמות
 • 0:52 - 0:55
  ודרכים טבעיות שנשחקו עם הזמן החולף.
 • 0:55 - 0:59
  חלק מהמדרגות הראשוניות כמו בפרמידות
  בצ'יצ'ן איצה
 • 0:59 - 1:01
  או הדרכים להר תאי בסין,
 • 1:01 - 1:03
  היו אמצעי לעליה למקום גבוה יותר,
 • 1:03 - 1:07
  שאנשים החשיבו אותו כמקום לסגידה
  או להגנה.
 • 1:07 - 1:11
  כשההנדסה התפתחה ,העניין הפך להיות מעשי.
 • 1:11 - 1:13
  מדרגות יכולות להיות עשויות מכל
  מיני חומרים .
 • 1:13 - 1:16
  ישנם מדרגות ישרות,
  מדרגות ספירליות.
 • 1:16 - 1:18
  מדרגות יכולות להיות בפנים,
  מדרגות יכולות להיות בחוץ.
 • 1:18 - 1:21
  הן כמובן עוזרות לנו בשעת חירום.
 • 1:21 - 1:24
  אבל הם גם תצורה של אמנות בפני עצמן.
 • 1:29 - 1:31
  כשאנחנו נעים ברחבי המדרגות,
 • 1:31 - 1:35
  צורתן מכתיבה את הקצב, ההרגשה,
  תחושת הבטיחות שלנו
 • 1:35 - 1:39
  את מערכת היחסים
  ואת המפגש שלנו עם החלל שסביבנו.
 • 1:40 - 1:44
  אז לרגע, דמיינו את עצמכם יורדים
  בהדרגתיות במדרגות עוצמתיות
 • 1:44 - 1:47
  כמו המדרגות מחוץ לספרייה הציבורית
  בניו יורק.
 • 1:47 - 1:48
  מהמדרגות הללו,
 • 1:48 - 1:52
  יש לכם מבט על הרחוב ועל כל האנשים סביבכם,
 • 1:52 - 1:56
  וההליכה שלכם איטית ויציבה
  מכוון שהשלח כה רחב.
 • 1:56 - 1:58
  זוהי חוויה שונה לגמריי
 • 1:58 - 2:01
  מאשר לרדת במדרגות צרות אל, בוא נגיד,
  פאב ישן,
 • 2:01 - 2:03
  שם אתם נשפכים אל תוך החדר.
 • 2:03 - 2:06
  שם , אתם נפגשים עם רומים גבוהים,
  אז אתם נעים מהר יותר.
 • 2:06 - 2:08
  מדרגות מוסיפות דרמה ענקית.
 • 2:08 - 2:12
  תחשוב על כמה מדרגות
  מסמלות כניסה גדולה
 • 2:12 - 2:14
  והיו הכוכבות של אותו רגע.
 • 2:14 - 2:15
  מדרגות יכולות להיות בעלות גבורה.
 • 2:15 - 2:19
  גרם המדרגות שנותר עומד אחרי ה11 בספטמבר
 • 2:19 - 2:21
  וההתקפה על מרכז הסחר העולמי
 • 2:21 - 2:23
  כונה "גרם מדרגות הניצולים"
 • 2:23 - 2:27
  בגלל שזה שיחק תפקיד כה מרכזי בהובלת
  מאות אנשים לאיזור מוגן.
 • 2:27 - 2:30
  אך מדרגות קטנות יכולות להיות
  בעלות השפעה רבה, גם.
 • 2:30 - 2:33
  מרפסת הכניסה היא מקום שמזמין שכנים
  להתקבץ יחד,
 • 2:33 - 2:36
  להינות ממוזיקה , ולראות את העיר בתנועה.
 • 2:36 - 2:40
  זה מדהים עבורי שרואים שאנשים רוצים לבלות
  על המדרגות.
 • 2:40 - 2:44
  אני חושב שהם מרגישים יצר אנושי עמוק
  שיש לנו
 • 2:44 - 2:49
  לאכלס מקום על יותר מסתם קרקע מישורית.
 • 2:49 - 2:52
  ואם אתם מסוגלים לשבת באמצע הדרך למעלה,
 • 2:53 - 2:55
  אתם נמצאים בסוג של מקום קסום.
Title:
הדרכים המסתוריות שמדרגות מעצבות את חייכם
Speaker:
דויד רוקהל
Description:

מדרגות לא רק מביאות אותנו מנקודה א' לנקודה ב'. הארכיטקט דויד רוקהל מסביר איך הם מעצבות את התנועה שלנו - ורגשותינו.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TED Series
Duration:
03:08

Hebrew subtitles

Revisions