Serbian subtitles

← Šta uzrokuje napade panike i kako ih sprečiti? - Sindi Dž. Aronson

Get Embed Code
27 Languages

Showing Revision 10 created 11/10/2020 by Ivana Korom.

 1. Telo postane sam svoj steznik.
 2. Prošlost, sadašnjost i budućnost
  postoje kao jedinstvena sila.

 3. Zamah bez gravitacije uzdiže
  se do zastrašujuće visine.

 4. Obrisi ljudi i stvari se razlažu.

 5. Bezbrojni pesnici i pisci
  pokušali su da opišu

 6. napad panike -
 7. osećaj tako moćan da ga mnogi ljudi
  protumače kao infarkt, moždani udar
 8. ili neko drugo po život opasno oboljenje.
 9. Iako napadi panike ne uzrokuju
  dugoročnu fizičku štetu,
 10. nakon prvog, strah od sledećeg napada
  može da utiče na nečiju svakodnevicu
 11. i uzrokuje nove napade panike.
 12. Istraživanja ukazuju da skoro trećina nas

 13. iskusi barem jedan napad panike u životu.
 14. Bilo da nam je prvi ili stoti,
 15. ili posmatramo nekog drugog
  kako prolazi kroz njega,
 16. niko ne želi da se taj doživljaj ponovi.
 17. Čak i učenje o njemu može biti neprijatno,
  međutim, ono je neophodno -
 18. jer prvi korak u sprečavanju
  napada panike jeste njegovo razumevanje.
 19. U svojoj suštini, napad panike
  je prenaglašena reakcija organizma

 20. na normalni fiziološki
  odgovor tela na opasne situacije.
 21. Taj odgovor započinje od amigdale,
 22. dela mozga zaduženog
  za obrađivanje osećanja straha.
 23. Kada amigdala oseti opasnost,ž
 24. ona stimuliše simpatički nervni sistem,
 25. koji zatim pokreće lučenje adrenalina.
 26. Adrenalin ubrzava rad srca i disanja
 27. kako bi krv i kiseonik dospeli
  do mišića ruku i nogu.
 28. Kiseonik takođe putuje do mozga,
  čineći ga budnijim i svesnijim.
 29. Tokom napada panike,

 30. taj odgovor je toliko prenaglašen
  da više nije koristan
 31. u opasnoj situaciji,
 32. izazivajući ubrzani rad srca,
  otežano disanje ili hiperventilaciju.
 33. Promene u krvotoku uzrokuju vrtoglavicu
 34. i utrnulost ruku i nogu.
 35. Napad panike uglavnom dostiže
  vrhunac u roku od 10 minuta.

 36. Nakon toga, prefrontalni korteks
  preuzima posao od amigdale
 37. i stimuliše parasimpatički nervni sistem.
 38. To pokreće lučenje hormona
  pod nazivom acetilholin
 39. koji usporava rad srca i postepeno
  privodi napad panike kraju.
 40. Pri napadu panike, percepcija
  opasnosti od strane organizma

 41. više je nego dovoljna da pokrene odgovor
  koji bismo imali u slučaju prave pretnje.
 42. Ne znamo sa sigurnošću zašto se to dešava,
 43. ali ponekad nadražaji iz okruženja
  koji nas podsećaju
 44. na traumatična iskustva
  mogu da pokrenu napad panike.
 45. Napadi panike mogu biti
  i deo anksioznih poremećaja,
 46. kao što su PTSP, socijalna fobija, OKP
  i generalizovani anksiozni poremećaj.
 47. Učestali napadi panike,
  stalna briga o novim napadima
 48. i promene u ponašanju
  kako bi se napadi izbegli
 49. mogu da dovedu do dijagnoze
  paničnog poremećaja.
 50. Dva glavna tretmana za panični poremećaj

 51. uključuju antidepresive i kognitivno
  bihejvioralnu terapiju ili KBT.
 52. Oba imaju oko 40 posto verovatnoće uspeha,
 53. iako nekom kome odgovara jedna terapija,
  možda neće odgovarati druga.
 54. Međutim, antidepresivi
  nose sa sobom neka neželjena dejstva
 55. i 50 posto ljudi se vrati na staro
  kada prestanu da ih koriste.
 56. KBT je, međutim, dugotrajnija terapija,
  sa samo 20 posto recidivizma.
 57. Cilj KBT tretmana za panični poremećaj
  jeste pomoći ljudima da nauče

 58. i uvežbaju konkretne metode za fizičku,
  a posledično i mentalnu
 59. kontrolu nad senzacijama i mislima
  povezanim sa napadom panike.
 60. KBT započinje objašnjenjem
  fizioloških uzroka napada panike,

 61. praćenim vežbama disanja i mišića,
  kreiranih sa ciljem da pomognu ljudima
 62. u svesnom kontrolisanju ritma disanja.
 63. Sledi kognitivno restrukturiranje

 64. koje se sastoji od identifikacije
  i promene misli
 65. koje su česte tokom napada -
 66. na primer, da ne možemo da dišemo,
  da ćemo doživeti infarkt ili umreti -
 67. i njihovim menjanjem za ispravnije misli.
 68. Sledeći korak tretmana jeste izlaganje
  ogranizma senzacijama i situacijama

 69. koje tipično izazivaju napad panike.
 70. Cilj je da se putem iskustva
  promeni uverenje
 71. da su te senzacije i situacije opasne.
 72. Čak i nakon KBT, u kandžama napada
  nije lako preduzeti te korake.

 73. Ali uz vežbu, ove metode mogu da
  spreče napade i umanje njihovu jačinu
 74. i, na kraju krajeva, smanje
  uticaj panike na nečiji život.
 75. Osim stručne terapije,

 76. mnogi paničari pronalaze olakšanje
  u istim uverenjima koja KBT usađuje:
 77. strah ne može da te povredi, ali
  koncentrisanje na njega dovodi do panike.
 78. Čak i ako nikada niste
  doživeli napad panike,
 79. njegovo razumevanje pomaže vam da ga
  prepoznate kod sebe ili kod drugih -
 80. a prepoznavanje je prvi korak
  u njegovom sprečavanju.