Dutch subtitles

← Wat veroorzaakt paniekaanvallen en hoe kun je ze voorkomen? - Cindy J. Aaronson

Get Embed Code
27 Languages

Showing Revision 17 created 11/15/2020 by Oeds Eilander.

 1. Je wordt gevangen in je eigen lichaam.
 2. Verleden, heden en toekomst zijn één.

 3. Met enorme kracht word je
  als een raket de lucht ingeschoten.

 4. De grens tussen mensen en dingen vervagen.

 5. Talloze dichters en schrijvers
  hebben inmiddels geprobeerd

 6. een paniekaanval te beschrijven.
 7. Het is zo overweldigend dat mensen denken
 8. dat het een hartaanval, beroerte,
  of andere levensbedreigende aandoening is.
 9. Hoewel paniekaanvallen
  geen blijvend letsel veroorzaken,
 10. kan de angst voor een nieuwe aanval
  iemands leven beperken,
 11. en nieuwe paniekaanvallen veroorzaken.
 12. Onderzoek toont aan dat
  één op de drie mensen

 13. minstens een keer in zijn leven
  een paniekaanval krijgt.
 14. En of het nou de eerste
  of de honderdste keer is,
 15. of dat je het bij een ander ziet,
 16. niemand wil dat nog een keer meemaken.
 17. En beter begrijpen wat het is,
  is niet prettig,
 18. maar wel noodzakelijk,
 19. want preventie is alleen mogelijk
  als je begrijpt wat een paniekaanval is.
 20. Feitelijk is een paniekaanval

 21. een overdreven lichamelijke reactie
  op het waarnemen van gevaar.
 22. Deze reactie ontstaat in de amygdala,
 23. het deel van de hersenen
  dat angstreacties verwerkt.
 24. Als de amygdala angstsignalen ontvangt,
 25. reageert het sympathische zenuwstelsel,
 26. waardoor adrenaline vrijkomt.
 27. Adrenaline versnelt
  de hartslag en ademhaling
 28. om bloed en zuurstof snel
  naar de arm- en beenspieren te brengen.
 29. De hersenen krijgen ook meer zuurstof,
 30. wat ze alerter en effectiever maakt.
 31. Tijdens een paniekaanval

 32. is de reactie veel heftiger
  dan eigenlijk nodig is
 33. in een gevaarlijke situatie,
 34. met als gevolg hartkloppingen,
  zwaar ademhalen en hyperventilatie.
 35. Veranderingen in de bloedstroom
  veroorzaken duizeligheid
 36. en gevoelloze handen en voeten.
 37. Meestal duurt een paniekaanval
  niet langer dan tien minuten.

 38. Dan neemt de prefrontale cortex
  het van de amygdala over
 39. en wordt het parasympatische
  zenuwstelsel geactiveerd.
 40. Hierdoor komt het hormoon
  acetylcholine vrij,
 41. waardoor de hartslag verlaagt
  en de paniekaanval wegzakt.
 42. Tijdens een paniekaanval
  reageert het lichaam op angst

 43. alsof er een echte dreiging is,
 44. of nog erger.
 45. We weten niet zeker waarom dit gebeurt,
 46. maar soms roept iets
  een traumatische herinnering op,
 47. waardoor een paniekaanval ontstaat.
 48. Paniekaanvallen kunnen onderdeel zijn
  van angststoornissen
 49. zoals PTSS, sociale angststoornis, OCS,
  en gegeneraliseerde angststoornis.
 50. Terugkerende paniekaanvallen,
  piekeren over nieuwe aanvallen,
 51. en je anders gaan gedragen
  om paniekaanvallen te voorkomen
 52. kunnen leiden tot een diagnose
  van een paniekstoornis.
 53. De voornaamste behandelingen
  bij paniekstoornissen

 54. zijn antidepressiva
  en cognitieve gedragstherapie,
 55. oftewel CGT.
 56. De slagingskans is voor beiden 40%,
 57. hoewel ze niet bij iedereen
  even succesvol zijn.
 58. Antidepressiva hebben echter
  wel vaak bijwerkingen
 59. en 50% van de mensen heeft een terugval
  na het stoppen met de medicatie.
 60. Gedragstherapie heeft langer effect
  en kent maar 20% terugval.
 61. Het doel van CGT bij paniekstoornissen

 62. is het aanleren en trainen
  van praktische oefeningen
 63. om zowel lichamelijk
  als geestelijk grip te krijgen
 64. op gevoelens en gedachten
  tijdens een paniekaanval.
 65. Eerst worden de lichamelijke oorzaken
  van een paniekaanval uitgelegd,

 66. dan volgen ademhalings- en spieroefeningen
 67. die helpen de ademhaling
  onder controle te krijgen.
 68. Dan volgt cognitieve herstructurering,

 69. waarbij de gedachten worden bijgestuurd
 70. die tijdens aanvallen ontstaan --
 71. bijvoorbeeld dat je stikt,
  een hartaanval hebt, of doodgaat --
 72. en deze te vervangen
  door juiste gedachten.
 73. De volgende stap
  is de confrontatie aangaan

 74. met gevoelens en situaties
  die normaal paniekaanvallen veroorzaken.
 75. Het doel is om de gedachte los te laten
 76. dat deze gevoelens
  en situaties gevaarlijk zijn.
 77. Zelfs na therapie blijft het moeilijk
  om te gaan met een paniekaanval,

 78. maar door oefening kan de methode
  aanvallen voorkomen en kalmeren
 79. en uiteindelijk de greep van de paniek
  op iemands leven verlichten.
 80. Naast de standaard therapie

 81. hebben veel mensen met paniekaanvallen
  baat bij de ideeën achter CGT:
 82. dat angst je geen kwaad doet,
  maar eraan vasthouden wel.
 83. Zelfs als je nooit
  een paniekaanval hebt gehad,
 84. is het goed te weten hoe je ze bij jezelf
  en bij anderen kan identificeren,
 85. en de aanvallen herkennen is
  de eerste stap naar preventie.