Dutch subtitles

← Hoe we ontzag ervaren -- en waarom het belangrijk is

Get Embed Code
25 Languages

Showing Revision 10 created 11/01/2019 by Peter van de Ven.

 1. Voordat ik begin:
 2. Ik ben echt blij hier te zijn
 3. om echt te kunnen zien
  wat er gaat gebeuren, vanaf hier.
 4. Dus ...
 5. Dat gezegd zijnde, beginnen we met:
 6. wat is een van onze grootste behoeften ...
 7. grootste behoeften voor onze hersenen?
 8. In plaats van het te vertellen,
  ga ik het tonen.
 9. Ik wil dat jullie het voelen.
 10. Jullie moet veel gaan voelen
  in de komende 14 minuten.
 11. Laten we allemaal opstaan.

 12. We gaan allemaal samen
  een stuk van Strauss dirigeren.
 13. OK? Jullie kennen het allemaal.
 14. OK. Klaar?
 15. Publiek: Yeah!
 16. Beau Lotto: Alright.
  Ready, één, twee, drie!
 17. Het is alleen maar het einde.
 18. (Muziek: Richard Strauss
  ‘Also Sprach Zarathustra’)

 19. OK?

 20. Je weet waar het heen gaat.
 21. (Muziek)

 22. Oh, het komt!

 23. (Muziek stopt abrupt)

 24. Oh!

 25. (Gelach)

 26. OK?

 27. Collectieve coïtus interruptus.
 28. OK, ga maar zitten.
 29. (Gelach)

 30. We hebben een fundamentele
  behoefte aan een slot.

 31. (Gelach)

 32. Wij houden van een slot.

 33. (Applaus)

 34. Ze vertelden me dat Mozart eens
  vlak voordat hij naar bed ging

 35. naar de piano liep:
 36. "Da-da-da-da-da."
 37. Zijn vader, die al in bed was,
  dacht: "Aaah."
 38. Hij moest opstaan
  en die laatste noot aanslaan
 39. voordat hij terug kon gaan slapen.
 40. (Gelach)

 41. Die behoefte om af te sluiten
  brengt ons aan het denken:

 42. wat is onze grootste angst?
 43. Denk -- wat is onze grootste angst
  als we opgroeien of zelfs nu?
 44. Het is de angst voor het donker.

 45. Wij haten onzekerheid.
 46. We hebben een hekel aan niet weten.
 47. We haten het.
 48. Denk aan horrorfilms.
 49. Horrorfilms worden altijd
  opgenomen in het donker,
 50. in het bos,
 51. 's nachts,
 52. in de diepten van de zee,
 53. de donkerte van de ruimte.
 54. Omdat sterven gemakkelijk was
  in de loop van de evolutie.
 55. Was je niet zeker
  dat het een roofdier was,
 56. was het al te laat.
 57. Je hersenen zijn geëvolueerd
  om te voorspellen.
 58. Als je niet kon voorspellen, stierf je.
 59. Je hersenen voorspellen door het coderen
  van de vooroordelen en aannames
 60. die nuttig waren in het verleden.
 61. Maar die aannames blijven
  niet alleen in jullie hersenen.

 62. Je projecteert ze op de wereld.
 63. Er is daar geen vogel.
 64. Je projecteert de betekenis
  op het scherm.
 65. Alles wat ik jullie nu zeg,
  is letterlijk zinloos.
 66. (Gelach)

 67. Jullie creëren de betekenis
  en projecteren ze op mij.

 68. Wat waar is voor objecten,
  geldt ook voor andere mensen.
 69. Terwijl je hun ‘wat’
  en hun ‘wanneer’ kunt bepalen,
 70. kun je nooit hun ‘waarom’ bepalen.
 71. We kleuren andere mensen.
 72. We projecteren een betekenis op hen
 73. op basis van onze vooroordelen
  en onze ervaring.
 74. Daarom gaan de beste ontwerpen
 75. bijna altijd over onzekerheid verminderen.
 76. Als we onzeker worden,

 77. reageert ons lichaam
  fysiologisch en mentaal.
 78. Je immuunsysteem gaat achteruit.
 79. Je hersencellen
  verwelken en sterven zelfs.
 80. Je creativiteit en intelligentie nemen af.
 81. We gaan vaak van angst
  naar woede, bijna te vaak.
 82. Waarom?
 83. Omdat angst een staat van zekerheid is.
 84. Je gaat moreel oordelen.
 85. Je wordt een extreme versie van jezelf.
 86. Een conservatief wordt meer conservatief.
 87. Een liberaal wordt meer liberaal.
 88. Omdat je naar een plaats
  van vertrouwdheid gaat.
 89. Het probleem is dat de wereld verandert.

 90. En wij moeten aanpassen of sterven.
 91. Als je van A naar B wilt gaan,
 92. is de eerste stap niet naar B.
 93. De eerste stap is van A naar niet A --
 94. weg van je vooroordelen en aannames;
 95. om te gaan naar de plek
 96. waarvoor ons brein evolueerde
  om ze te vermijden;
 97. om naar het onbekende te gaan.
 98. Maar het is zo belangrijk
  dat we naar deze plek gaan
 99. dat onze hersenen ons een oplossing boden.
 100. Evolutie gaf ons een oplossing.
 101. Het is wellicht een van de meest
  diepgaande perceptuele ervaringen.
 102. Het is de ervaring van ontzag.
 103. (Muziek)

 104. (Applaus)

 105. (Muziek)

 106. (Applaus)

 107. (Muziek)

 108. (Applaus)

 109. (Muziek)

 110. (Applaus)

 111. (Gejuich)

 112. (Applaus)

 113. Beau Lotto: Ah, hoe geweldig, toch?

 114. Nu voelen jullie waarschijnlijk,
  op de een of een andere manier, ontzag.
 115. Toch?
 116. Wat gebeurt er nu in jullie hersenen?
 117. Duizenden jaren lang
 118. denken en schrijven we al
  over ontzag, ervaren we het
 119. en weten we er zo weinig over.
 120. Om proberen te begrijpen
  wat het is en wat het doet,
 121. had mijn Lab of Misfits net
  de prachtige gelegenheid en het plezier
 122. om samen te werken
 123. met enkele van de grootste
  scheppers van ontzag die we kennen:
 124. de schrijvers, de scheppers,
  de bestuurders, de accountants,
 125. de mensen van het Cirque Du Soleil.
 126. We gingen naar Las Vegas,

 127. we registreerden
  de hersenactiviteit van mensen
 128. terwijl ze keken naar een uitvoering,
 129. meer dan 10 uitvoeringen van ‘O’,
 130. een iconische Cirque-uitvoering.
 131. We maten ook
  het gedrag vóór de voorstelling,
 132. evenals dat van een andere groep
  na de voorstelling.
 133. Er waren meer dan 200
  mensen bij betrokken.
 134. Dus, wat is ontzag?

 135. Wat gebeurt er dan in je hersenen?
 136. Het is een breintoestand. OK?
 137. Het voorste deel van je hersenen,
  de prefrontale cortex,
 138. waar je uitvoerende functie zetelt,
 139. ofwel de controle
  van je aandachtsprocessen,
 140. wordt nu ‘neergereguleerd’.
 141. Het deel van de hersenen genaamd
  de DMN, default mode network,
 142. wat de interactie is tussen
  meerdere gebieden in je hersenen,
 143. dat actief is tijdens,
  zeg maar, ideevorming,
 144. creatief denken in termen
  van divergent denken en dagdromen,
 145. wordt nu ‘opgereguleerd’.
 146. En net dan
 147. gaat de activiteit
  in de prefrontale cortex veranderen.
 148. Hij wordt asymmetrisch in zijn activiteit,
 149. geneigd naar rechts,
 150. wat sterk gecorreleerd is
  met een stap vooruitzetten in de wereld,
 151. in tegenstelling tot een stap terug.
 152. In feite was de activiteit in de hersenen
  van al deze mensen zo gecorreleerd
 153. dat we er een kunstmatig neuraal
  netwerk mee konden trainen
 154. om te voorspellen of mensen
  al dan niet ontzag ervaren
 155. met een nauwkeurigheid van 75% gemiddeld
 156. en een maximum van 83%.
 157. Wat doet die breintoestand nu?

 158. Anderen hebben aangetoond,
 159. bijvoorbeeld de professoren
  Haidt en Keltner,
 160. hebben ons verteld dat mensen
 161. zich klein, maar verbonden
  met de wereld voelen.
 162. Hun prosociaal gedrag stijgt,
 163. omdat ze een verhoogde affiniteit
  voelen met anderen.
 164. We toonden in deze studie ook aan
 165. dat mensen minder behoefte hebben
  aan cognitieve controle.
 166. Ze kunnen onzekerheid
  zonder slot beter aan.
 167. En hun zin voor risico neemt ook toe.
 168. Ze zoeken eigenlijk risico's
  en ze zijn beter in staat om ze te nemen.
 169. En iets dat echt heel diep was,
 170. is wanneer we mensen vroegen:
 171. "Ben jij iemand die geneigd is
  om ontzag te ervaren?"
 172. De kans op een positief antwoord
 173. was na de voorstelling groter dan ervoor.
 174. Ze hadden zichzelf en hun geschiedenis
  letterlijk geherdefinieerd.
 175. Dus is ontzag misschien wel de perceptie
  van iets dat groter is dan onszelf.

 176. In de woorden van Joseph Campbell:
 177. "Ontzag is wat ons in staat stelt
  om verder te gaan."
 178. Of in de woorden van een dierbare vriend,
 179. waarschijnlijk een van onze
  grootste fotografen,
 180. nog levende fotografen,
  Duane Michaels,
 181. toen hij even geleden tegen me zei
 182. dat het ons misschien
 183. de nieuwsgierigheid geeft
  om onze lafheid te overwinnen.
 184. Wie maalt erom?
  Waarom zouden we het ons aantrekken?

 185. Denk aan conflict,
 186. dat op dit moment zo alomtegenwoordig
  lijkt te zijn in onze samenleving.
 187. Als jij en ik in conflict zijn,
 188. staan we op de uiteinden
  van dezelfde lijn.
 189. Ik wil bewijzen dat jij het mis hebt
  en je naar mij toe opschuiven.
 190. Het probleem is dat jij
  precies hetzelfde doet.
 191. Jij wil bewijzen dat ik fout zit
  en mij naar jou toe opschuiven.
 192. Merk op dat conflict de opstelling is
  om te winnen, maar niet om te leren.
 193. Je hersenen leren alleen als we bewegen.
 194. Het leven is beweging.
 195. Wat als we ontzag konden gebruiken,
  niet om het conflict te vermijden --

 196. conflict is essentieel,
 197. conflict is de manier
  waarop je brein uitbreidt,
 198. hoe je brein leert --
 199. maar eerder, om conflicten
  op een andere manier in te gaan.
 200. En wat als ontzag ons ten minste
  twee manieren zou geven
 201. om het aan te pakken?
 202. Eén, om ons de nederigheid
  en moed te geven om niet te weten.
 203. Toch? Om een conflict in te gaan
  met een vraag in plaats van een antwoord.
 204. Wat zou er dan gebeuren?
 205. Om het conflict in te gaan
  met onzekerheid in plaats van zekerheid.
 206. En de tweede is om een conflict in te gaan
 207. om proberen te begrijpen,
  in plaats van te overtuigen.
 208. Omdat iedereen
  zichzelf zinvol vindt, toch?
 209. Een andere persoon begrijpen
 210. is de vooroordelen
  en aannames begrijpen
 211. die aanleiding gaven voor hun gedrag.
 212. Wij zijn begonnen met een pilotstudie

 213. om te zien of we door kunst
  opgewekt ontzag konden gebruiken
 214. om tolerantie te bevorderen.
 215. De resultaten zijn eigenlijk
  ongelooflijk positief.
 216. We kunnen woede en haat inperken
 217. door de ervaring van door kunst
  gegenereerd ontzag.
 218. Waar vinden we ontzag,

 219. gezien het zo belangrijk is?
 220. Dus, wat als ...
 221. Een suggestie:
 222. dat ontzag niet alleen
  te vinden is in de grandeur.
 223. Ontzag is essentieel.
 224. Vaak is het schaal --
  de bergen, het landschap.
 225. Maar wat als we onszelf
  daadwerkelijk konden herschalen
 226. en het onmogelijke
  in het eenvoudige vinden?
 227. Als dit waar is
 228. en onze gegevens juist zijn,
 229. dan zijn inspanningen zoals wetenschap,
 230. avontuur, kunst, ideeën, liefde,
 231. een TED-conferentie, voorstellingen,
 232. niet alleen geïnspireerd door ontzag,
 233. maar zijn het onze ladders
  naar onzekerheid
 234. om ons te helpen groeien.
 235. Veel dank.

 236. (Applaus)

 237. Alsjeblieft, kom naar voren.

 238. (Applaus)

 239. (Gejuich)

 240. (Applaus)