Return to Video

RoadBlocks to Revenue

 • 0:00 - 0:03
  Hãy tưởng tượng rằng sản phẩm của bạn trông rất tuyệt
 • 0:03 - 0:05
  Mọi viêc diễn ra rất suôn sẻ
 • 0:05 - 0:09
  Các màu sắc cũng rất tuyệt nhưng doanh thu lại thấp
 • 0:10 - 0:11
  Vấn đề có thể là gì?
 • 0:11 - 0:14
  Có một số rào cản khiến người sử dụng không mua
 • 0:14 - 0:16
  ứng dụng của bạn
 • 0:16 - 0:20
  Một rào cản nữa có thể là vấn đề về thiết kế, ví dụ
 • 0:20 - 0:20
  mẫu đăng kí phức tạp hoặc
 • 0:20 - 0:21
  ứng dung từ chối người dùng trên một số thiết bị
  mẫu đăng kí phức tạp hoặc
 • 0:21 - 0:25
  ứng dung từ chối người dùng trên một số thiết bị
 • 0:25 - 0:26
  Bạn có thể dùng những báo cáo
 • 0:26 - 0:26
  mà chúng ta đã thảo luận trong các bài trước
  Bạn có thể dùng những báo cáo
 • 0:26 - 0:29
  mà chúng ta đã thảo luận trong các bài trước
 • 0:29 - 0:30
  giúp bạn xác định rào cản và
 • 0:30 - 0:30
  kiếm thêm tiền từ người dùng một cách hiệu quả
  giúp bạn xác định rào cản và
 • 0:30 - 0:33
  kiếm thêm tiền từ người dùng một cách hiệu quả
 • 0:33 - 0:36
  Hãy xem một số ví dụ sau sẽ giúp chúng ta điều tra và
 • 0:36 - 0:38
  và tìm ra nguyên nhân
Title:
RoadBlocks to Revenue
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
UD518 - App Monetization
Duration:
0:39

Vietnamese subtitles

Revisions