Vietnamese subtitles

← RoadBlocks to Revenue

Get Embed Code
14 Languages

Showing Revision 1 created 10/22/2015 by sp11.

 1. Hãy tưởng tượng rằng sản phẩm của bạn trông rất tuyệt
 2. Mọi viêc diễn ra rất suôn sẻ
 3. Các màu sắc cũng rất tuyệt nhưng doanh thu lại thấp
 4. Vấn đề có thể là gì?
 5. Có một số rào cản khiến người sử dụng không mua
 6. ứng dụng của bạn
 7. Một rào cản nữa có thể là vấn đề về thiết kế, ví dụ
 8. mẫu đăng kí phức tạp hoặc
 9. ứng dung từ chối người dùng trên một số thiết bị
  mẫu đăng kí phức tạp hoặc
 10. ứng dung từ chối người dùng trên một số thiết bị
 11. Bạn có thể dùng những báo cáo
 12. mà chúng ta đã thảo luận trong các bài trước
  Bạn có thể dùng những báo cáo
 13. mà chúng ta đã thảo luận trong các bài trước
 14. giúp bạn xác định rào cản và
 15. kiếm thêm tiền từ người dùng một cách hiệu quả
  giúp bạn xác định rào cản và
 16. kiếm thêm tiền từ người dùng một cách hiệu quả
 17. Hãy xem một số ví dụ sau sẽ giúp chúng ta điều tra và
 18. và tìm ra nguyên nhân