Return to Video

Earth Talk: Agroecology: Who will feed us in a planet in crisis with Miguel A. Altieri

 • 0:00 - 0:03
  Ai sẽ nuôi sống chúng ta trên hành tinh
  đang gặp khủng hoảng
 • 0:03 - 0:06
  Miguel A. Altieri
  Đại học Schumacher 29/04/2015
 • 0:06 - 0:10
  Xin chào tất cả mọi người.
  Tôi rất hân hạnh được có mặt ở đây, trong
 • 0:10 - 0:14
  trường ĐH Schumacher
  và đất nước tươi đẹp này.
 • 0:14 - 0:18
  Clara và tôi cảm thấy được chào đón
 • 0:18 - 0:22
  và cảm thấy thuộc về một cộng đồng
  mà mọi thành viên đều quan tâm đến những
 • 0:22 - 0:26
  vấn đề rất quan trọng cho tương lai của
  hành tinh, từ những vấn đề thuộc về sự
 • 0:26 - 0:32
  thay đổi thiên nhiên một cách tích cực, và
  cả nông nghiệp nữa, cho đến sự thay đổi
 • 0:32 - 0:36
  bản thân chúng ta vì đó mới là điều quan
  trọng.
 • 0:37 - 0:40
  Chuyện chúng ta sẽ bàn đến trong ngày hôm
  nay là
 • 0:40 - 0:46
  sự đối lập về ý thức hệ trong nông nghiệp
  Có 2 hệ thống cùng tồn tại.
 • 0:46 - 0:52
  Một là nông nghiệp theo hình thức
  công nghiệp, dựa vào các hoá chất đầu vào
 • 0:52 - 1:00
  và phương pháp trong Cách mạng Xanh. Hai
  là nông nghiệp nhà quê mà người thực hiện
 • 1:00 - 1:04
  là các hộ nông dân. Hình thức này tồn tại
  hàng thế kỷ, sử dụng những kiến thức mà
 • 1:04 - 1:07
  ngày nay chúng ta gọi là "những nguyên tắc
  nông nghiệp sinh thái".
 • 1:07 - 1:14
  Hình thức nông nghiệp công nghiệp chiếm
  phần lớn diện tích đất phục vụ nông nghiệp
 • 1:14 - 1:20
  Trên thế giới có 1.5 tỉ hec-ta đất nông
  nghiệp mà 80% là độc canh. Hình thức này
 • 1:20 - 1:26
  phụ thuộc rất nhiều vào tài nguyên bên
  ngoài, tức là tiêu tốn rất nhiều năng
 • 1:26 - 1:31
  lượng và đã trở thành áp lực chính dẫn đến
  sự thay đổi của sinh quyển bởi vì ngày nay
 • 1:31 - 1:36
  nông nghiệp không chỉ ảnh hưởng trực tiếp
  tới khu vực sản xuất mà còn cả các khu vực
 • 1:36 - 1:43
  xa. Ví dụ, những khu vực chết ngoài đại
  dương mà chúng ta thấy là do các chất gây
 • 1:43 - 1:48
  ô nhiễm chảy từ sông ra biển. Những chất
  này cùng với phân bón kích thích sự phát
 • 1:48 - 1:51
  triển mạnh mẽ của tảo và các sinh vật khác
 • 1:51 - 1:53
  Như vậy, đó có lẽ là tác động lớn nhất
 • 1:53 - 2:00
  làm thay đổi sinh quyển theo những hướng
  khác nhau.
 • 2:00 - 2:02
  Độc canh có thể có một vài lợi
 • 2:02 - 2:09
  điểm ngắn hạn về kinh tế nhưng hình thức
  này không tối ưu về mặt sinh thái vì với
 • 2:09 - 2:13
  một hệ thống đồng nhất như vậy, không có
  nhiều loài sinh vật thì không có sự đa
 • 2:13 - 2:17
  dạng. Sự đồng nhất cao về mặt di truyền
  làm cho hệ thống này cực kỳ dễ bị tổn
 • 2:17 - 2:25
  thương trước sâu bệnh và thay đổi khí hậu.
 • 2:25 - 2:28
  Thực tế là trong thập niên 70, Mỹ đã
 • 2:28 - 2:39
  đưa ra một cảnh báo về tình trạng dễ bị
  ảnh hưởng của nông nghiệp Hoa Kỳ. Hồi đó
 • 2:39 - 2:46
  cả nước đã phải chịu một thảm hoạ do bệnh
  trên ngô, làm giảm sản lượng từ 119 triệu
 • 2:46 - 2:57
  tấn năm 1969 xuống còn 106 triệu tấn năm
  1970. 13 triệu tấn ngô bị mất tương đương
 • 2:57 - 3:00
  với 18.5 triệu Ca-lo.
 • 3:01 - 3:07
  Những hệ thống dễ
  bị tổn thương, do không có các quy trình
 • 3:07 - 3:19
  sinh thái để tự bảo vệ chính nó, nên con
  người phải dùng thuốc diệt sâu bọ để làm
 • 3:19 - 3:22
  cho những hệ thống đó có thể tồn tại.
 • 3:22 - 3:26
  Thêm vào đó, những hệ thống như thế
  tiêu tốn 80% lượng nước toàn cầu
 • 3:26 - 3:30
  và tạo ra từ 25 - 30% lượng
  khí nhà kính.
 • 3:32 - 3:36
  Trên biểu đồ này, các bạn có thể thấy
  châu Âu sử dụng nhiều thuốc bảo vệ
 • 3:37 - 3:41
  thực vật nhất thế giới và tất nhiên là
  lượng hoá chất này sẽ chảy ra môi trường,
 • 3:41 - 3:48
  gây nhiều hậu quả. Ước tính, ở Anh nếu
  tính toàn bộ ảnh hưởng của nông nghiệp
 • 3:48 - 3:52
  hình thức công nghiệp, không chỉ ô
  nhiễm do thuốc BVTV mà cả mất đa
 • 3:52 - 3:56
  dạng sinh học, mất đất do xói mòn, ảnh
  hưởng tới sức khoẻ con người, thì con số
 • 3:56 - 4:03
  đó là 208 Bảng/ha. Những chi phí nyaf được
  gọi là ảnh hưởng bên ngoài. Chúng được gọi
 • 4:03 - 4:07
  là ảnh hưởng bên ngoài vì toàn xã hội trả
  chi phí đó, những nông dân sử dụng thuốc
 • 4:07 - 4:11
  BVTV và những công ty bán các sản
  phẩm này không phải trả chi phí đó.
 • 4:13 - 4:17
  Một điều nữa mà chúng ta đang phải đối mặt
  hiện nay là hệ thống nông nghiệp đang trở
 • 4:17 - 4:22
  nên ngày càng dễ bị ảnh hưởng bởi những
  thay đổi của khí hậu. Có một đợt hạn
 • 4:22 - 4:28
  khủng khiếp nhất trong 50 năm xảy ra vào
  năm 2012 ở vùng Trung Tây Hoa Kỳ, gây tổn
 • 4:28 - 4:36
  thất khoảng 13% sản lượng ngô và 8% sản
  lượng đậu tương. Hầu hết ngô và đậu tương
 • 4:36 - 4:41
  ở đó là cây trồng chuyển gen (GMO) vì đây
  là khu vực mà hầu hết cây trồng là sinh
 • 4:41 - 4:49
  vật chuyển gen. Ở California, năm nay 2014
  là năm thứ ba hạn hán. Vì thế 400000 acre
 • 4:49 - 4:55
  đất phải bỏ hoang, tương đương với tổn
  thất khoảng 1.5 tỉ Đô-la.
 • 4:55 - 4:59
  Một trong những điều thú vị ở đây là
  hình thức sản xuất nông nghiệp hiện đại
 • 4:59 - 5:03
  này ảnh hưởng tới biến đổi khí hậu, và
  biến đổi khí hậu liên quan đến nông nghiệp
 • 5:03 - 5:07
  quy mô công nghiệp. Như tôi đã nói, hình
  thức sản xuất nông nghiệp này phát thải từ
 • 5:07 - 5:12
  25 đến 30% lượng khí nhà kính, lượng khí
  nhà kính này làm biến đổi khí hậu và làm
 • 5:12 - 5:14
  thay đổi hệ thống nông nghiệp.
 • 5:14 - 5:17
  Mặc cho sự
  cảnh báo này, và mặc cho bằng chứng là hệ
 • 5:17 - 5:22
  thống nông nghiệp đó không bền vững, chúng
  ta vẫn quảng bá nó một cách rộng rãi.
 • 5:22 - 5:29
  Một trong những ví dụ rõ ràng nhất là công
  nghệ mới - mà chúng ta gọi là GMO.
 • 5:29 - 5:35
  Khoảng 220 triệu ha đất trồng cây GMO,
  trong đó 60% là đậu tương, cụ thể là
 • 5:35 - 5:41
  giống "Round-up ready", kháng thuốc trừ cỏ
  Round-up. Loại thuốc trừ cỏ này do
 • 5:41 - 5:42
  Monsanto sản xuất.
 • 5:42 - 5:48
  Lý luận được sử dụng ở
  đây, bởi những người ủng hộ công nghệ này,
 • 5:48 - 5:52
  không chỉ là các công ty mà cả các nhà
  khoa học nhận tài trợ từ công ty này,
 • 5:52 - 5:56
  là ... Như ở trường tôi, đại học
  California, một trường công, nhận 500
 • 5:56 - 6:01
  triệu Đô-la từ BP để tạo ra cái mà họ gọi
  là "năng lượng sinh học chuyển gen".
 • 6:02 - 6:07
  Lý luận được sử dụng ở đây là chúng ta cần
  phải nuôi sống thế giới. Nhưng té ra khi
 • 6:07 - 6:12
  chúng ta bắt đầu phân tích xem 1 ha đất
  trồng cây chuyển gen có thực sự cung cấp
 • 6:12 - 6:16
  lương thực cho một trong số một tỉ người
  đang chịu nạn đói - bởi vì đó mới là vấn
 • 6:16 - 6:20
  đề. Chúng ta thì không phải là vấn đề, mà
  là những người nghèo thu nhập dưới 1 Đô-la
 • 6:20 - 6:23
  mỗi ngày và không có đủ ăn cơ. Thực ra là
  không một mảnh đất nào trong số 200 ha
 • 6:24 - 6:26
  này là để cứu đói cả.
 • 6:26 - 6:31
  Vì sao? Có 4 cây trồng chiếm hầu hết diện
  tích trồng cây chuyển gen:
 • 6:31 - 6:34
  đậu tương, ngô, bông và cải dầu.
 • 6:34 - 6:38
  Các bạn có thể nói là chúng ta ăn mỗi
  ngô và đậu tương,
 • 6:38 - 6:45
  nhưng thực tế 50% số đó là để nuôi gia súc
  50% còn lại là để nuôi ô tô.
 • 6:45 - 6:49
  Gia súc thì không ở Mỹ La-tin, nơi
  trồng các loại cây chuyển gen này, mà
 • 6:49 - 6:53
  người nghèo thì lại ở châu Phi. Ngô và đậu
  tương trồng ở Mỹ la-tinh sẽ được vận
 • 6:53 - 6:57
  chuyển đến châu Âu và Trung Quốc. Có nghĩa
  là không có nổi 1 ha trong số đất đó được
 • 6:57 - 7:01
  dùng để sản xuất lương thực cho 1 trong số
  1 tỉ người đang chịu nạn đói hiện nay.
 • 7:01 - 7:05
  Mặc cho sự thật đó, những hệ thống
  sản xuất này vẫn tiếp tục được sử dụng
 • 7:05 - 7:09
  bằng cách buộc nông dân dùng Round-up
  và độc canh. Nông dân không thể không dùng
 • 7:09 - 7:14
  Round-up, không thể đa dạng hoá hệ thống
  cây trồng vì tất cả sẽ chết.
 • 7:14 - 7:18
  Rõ ràng, hệ thống nông nghiệp này phải
  chịu những ảnh hưởng về sinh thái của
 • 7:18 - 7:21
  việc sử dụng lặp đi lặp lại một công nghệ.
 • 7:21 - 7:25
  Một trong những hậu quả đó là kháng thuốc.
 • 7:25 - 7:29
  Đây là một cánh đồng đậu tương ở Brazil
  bị xâm chiếm hoàn toàn bởi cỏ kháng Round-
 • 7:29 - 7:36
  up. Có khoảng 12 loài cỏ đã kháng được
  Round-up vì đó chính là sự phản ứng của
 • 7:36 - 7:42
  tự nhiên. Giống như trong ngành Côn trùng
  học, khi chúng ta sử dụng thuốc diệt côn
 • 7:42 - 7:47
  trùng. Hiện có khoảng 500 loài côn trùng
  có khảng năng kháng 1000 loại thuốc diệt
 • 7:47 - 7:52
  côn trùng. Cuộc chiến của các chất hoá học
  tạo ra nhiều vấn đề hơn là giải quyết được
 • 7:52 - 7:54
  vấn đề.
 • 7:54 - 8:00
  Có một nghiên cứu mới công bố cho thấy
  một số ảnh hưởng của glyphosate
 • 8:00 - 8:03
  đối với con người. Glyphosate
  có thể gây ra
 • 8:03 - 8:09
  ung thư tuyến giáp thể non-
  Hodgskins và một số bệnh ung thư khác.
 • 8:09 - 8:18
  Glyphosate hiện đang được sử dụng trên 750
  sản phẩm thuốc trừ cỏ trên toàn thế giới.
 • 8:21 - 8:28
  Sẽ có một số người nói rằng kiểu gì cũng
  có những điểm tốt ở GMO, ví dụ như "gạo
 • 8:28 - 8:33
  vàng". Hiện gạo vàng đã ra đời và có vẻ
  như là nó sẽ được quảng bá mạnh mẽ ở châu
 • 8:33 - 8:40
  Á. Loại lúa chuyển gen này có thể sản sinh
  ra Beta-caroten. Beta-caroten là tiền
 • 8:40 - 8:45
  Vitamin A, mà vitamin A thì rất quan trọng
  đối với mắt. Châu Á lại có nhiều người bị
 • 8:45 - 8:49
  các bệnh về mắt.
 • 8:49 - 8:54
  Vậy thì, tại sao không
  tạo ra lúa có Beta-caroten và sản xuất
 • 8:54 - 8:57
  rộng rãi ở châu Á?
 • 8:58 - 9:05
  Té ra, khi nghiên cứu hệ thống này...
  Ở đây, nông dân trồng đủ
 • 9:05 - 9:10
  các thứ cây, không chỉ lúa mà nhiều giống
  lúa, các cây trồng mùa khô, các cây lâu
 • 9:10 - 9:20
  năm, họ nuôi cá, vịt, lươn, nói chung là
  rất nhiều thành phần mà khi con người
 • 9:20 - 9:25
  sống trong hệ thống đó, họ chẳng thiếu
  chất gì. Có điều, những vùng đất này bị
 • 9:25 - 9:34
  chuyển sang sản xuất độc canh. Thế là khi
  con người ăn mỗi gạo, và chỉ gạo, họ thiếu
 • 9:34 - 9:36
  đủ các chất, không chỉ vitamin A.
 • 9:38 - 9:40
  Thuốc trừ cỏ sử dụng trong Cách mạng Xanh
 • 9:41 - 9:45
  để diệt những loài thực vật mà chúng ta
  gọi là "cỏ dại" trong nông nghiệp hiện
 • 9:45 - 9:49
  đại, còn nông dân thì gọi là ... ví dụ như
  ở Mexico, nông dân gọi là những cây có ích
 • 9:49 - 9:53
  mà không phải là cây trồng. Những cây này
  có thể ăn được, có thể chữa bệnh và nhiều
 • 9:53 - 9:55
  công dụng khác.
 • 9:55 - 10:05
  Trên bảng này, có một loại cây lấy lá,
  mà chúng ta cố diệt bằng thuốc trừ cỏ,
 • 10:05 - 10:10
  chứa tới 444 micro-gram Beta-
  caroten trong mỗi gram khối lượng tươi.
 • 10:10 - 10:15
  Trong khi đó, gạo vàng có khoảng 1.6,
  hiện là 6 micro-gram Beta-caroten.
 • 10:15 - 10:19
  Con số đã được nâng lên...
  Nghĩa là chúng ta phải ăn 1 cân gạo vàng
 • 10:19 - 10:23
  để có được lượng Beta-caroten trong một
  chiếc lá của một loài cây mà chúng ta cố
 • 10:23 - 10:27
  diệt bằng thuốc trừ cỏ.
 • 10:28 - 10:31
  Hơn nữa, khi sử dụng hoá chất, thì các
 • 10:31 - 10:35
  thành tố khác trong hệ thống, ngoài lúa,
  cũng bị ảnh hưởng. Ví dụ, cá trong hình
 • 10:35 - 10:41
  có vai trò rất quan trọng vì chúng ăn cỏ,
  một số con húc vào thân cây lúa, làm cho
 • 10:41 - 10:53
  côn trùng rơi xuống để ăn. Ngoài ra, nông
  dân trồng cả bèo tấm, giúp cố định đạm.
 • 10:53 - 10:58
  Những cây bèo tấm này không chỉ cung cấp
  phân bón cho lúa, đỡ phải mua phân, mà còn
 • 10:58 - 11:02
  trở thành thức ăn cho vịt. Vịt thì cũng là
  một thành tố trong hệ thống, cho thịt và
 • 11:02 - 11:07
  trứng.
  Tóm lại, chúng ta phá vỡ một hệ thống bền
 • 11:07 - 11:13
  vững. Người nông dân này, khi sử dụng đa
  dạng các thành tố: vịt, cá, cây trồng, cỏ
 • 11:13 - 11:19
  và nhiều thứ nữa, có một hệ thống nông
  nghiệp tự cung tự cấp.
 • 11:19 - 11:21
  Đây chính là một mô hình
  nông nghiệp sinh thái.
 • 11:21 - 11:28
  Nói đơn giản, là chúng ta tạo lập một
  hệ thống với nhiều thành phần,
 • 11:28 - 11:34
  có khả năng phối hợp với nhau
  nhằm tăng độ phì nhiều của đất, năng suất
 • 11:34 - 11:39
  cây trồng của hệ thống. Chúng ta không cần
  bất cứ tài nguyên nào từ bên ngoài. Cái mà
 • 11:39 - 11:43
  chúng ta cần là rất nhiều kiến thức để tạo
  lập và quản lý một hệ thống nhiều thành tố
 • 11:44 - 11:48
  Điều đáng buồn ở đây là những hệ thống
  nông nghiệp sinh thái này bị phá huỷ bởi
 • 11:48 - 11:50
  nông nghiệp hiện đại.
 • 11:50 - 11:53
  Một xu hướng khác trong nông nghiệp là
 • 11:53 - 11:59
  nhiên liệu sinh học, hay nói cách khác là
  một phương pháp nhân tạo hoá các quá trình
 • 11:59 - 12:03
  tự nhiên và tạo ra những hệ thống độc canh
  khổng lồ.
 • 12:03 - 12:06
  Nguyên nhân mà người ta theo đuổi
  hướng này,
 • 12:06 - 12:10
  đặc biệt là châu Âu và Mỹ
  là vì họ buộc phải tăng cường sử dụng
 • 12:10 - 12:16
  nhiên liệu sinh học bởi vì ... các bạn
  thấy ở đây ... châu Âu, Mỹ và OECD sử dụng
 • 12:16 - 12:20
  50% năng lượng trên toàn thế giới.
 • 12:20 - 12:25
  Các nước khác, khoảng 170 nước, chia nhau
  50% còn lại.
 • 12:25 - 12:29

  Như thế có nghĩa là chúng ta cần một nguồn
 • 12:29 - 12:33
  nhiên liệu khác vì dầu mỏ đang ngày càng
  đắt và khan hiếm và nhiên liệu thì ở trong
 • 12:33 - 12:37
  tay Maduro, hay Chavez, nói chung là
  những người mà nước Mỹ không thích. Thế
 • 12:37 - 12:41
  là chúng ta phải tìm ra một nguồn nhiên
  liệu khác, dạng lỏng mà không quá khác so
 • 12:41 - 12:47
  với dầu mỏ, một loại nhiên liệu mà có thể
  sử dụng được cho ô tô, máy bay và các
 • 12:47 - 12:51
  phương tiện cơ giới như thế. Thế thì nó là
  gì? Là nhiên liệu sinh học.
 • 12:51 - 12:56
  Có một sự thật là ở Mỹ và châu Âu không
  đủ đất để trồng cây nguyên liệu phục vụ
 • 12:56 - 12:59
  sản xuất nhiên liệu sinh học.
 • 12:59 - 13:03
  Nếu đem toàn bộ diện tích đất trồng ngô ở
  Mỹ ra sản xuất nhiên liệu sinh học
 • 13:03 - 13:07
  thì mới đáp ứng được 12% lượng cồn
  mà cả nước cần.
 • 13:08 - 13:09
  Ở châu Âu, thì càng ít đất.
 • 13:09 - 13:14
  Thế thì phải trồng cây nguyên liệu ở đâu?
 • 13:14 - 13:16
  Ở châu Phi và Nam Mỹ.
 • 13:18 - 13:23
  Nói ngắn gọn, quy trình lấy đất
  này gọi là cướp đất, diễn ra chủ yếu ở
 • 13:23 - 13:29
  châu Phi nơi mà nước ngoài và các công ty
  tới thoả thuận với chính phủ các nước châu
 • 13:29 - 13:32
  Phi, mà ở châu Phi thì nhiều nước có tệ
  tham nhũng.
 • 13:32 - 13:35
  Thế là như chúng ta thấy ở đây
 • 13:35 - 13:40
  có rất nhiều thoả thuận được thực hiện ở
  nhiều nước châu Phi. Những nước tham gia
 • 13:40 - 13:44
  việc cướp đất này là Ả-rập Sau-đi, Hàn
  Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ. Công ty của những
 • 13:44 - 13:51
  nước này nhảy vào châu Phi và chiếm hơn 80
  triệu ha đất để sản xuất nhiên liệu sinh
 • 13:51 - 13:56
  học và một số loại cây công nghiệp như cao
  su, gỗ, mà không sản phẩm nào để phục vụ
 • 13:56 - 14:00
  châu Phi. Họ trồng những cây này ở châu
  Phi và mang sản phẩm đi.
 • 14:03 - 14:11
  Đây là một ví dụ của một công ty ở Sierra-
  Leon. Người ta phá rừng và phá đi những
 • 14:11 - 14:16
  cộng đồng bản địa để độc canh - một hình
  thức sản xuất gây tác động lớn tới hệ
 • 14:16 - 14:18
  sinh thái trái đất.
 • 14:18 - 14:24
  Những hệ thống nông nghiệp thế này sử dụng
 • 14:24 - 14:29
  80% đất trồng trên thế giới mà chỉ tạo ra
  30% lượng lương thực, lại tiêu tốn 70%
 • 14:29 - 14:33
  lượng nước và 80% lượng nhiên liệu hoá
  thạch. Như thế là rất kém hiệu quả vì sản
 • 14:33 - 14:37
  xuất nông nghiệp trên quy mô công nghiệp
  không tập trung vào lương thực mà vào sinh
 • 14:37 - 14:44
  khối: nhiên liệu sinh học, chất dẻo sinh
  học, thuốc sinh học - bất cứ cái gì có thể
 • 14:44 - 14:47
  làm được từ sinh khối.
  Cách làm này chỉ tạo ra 30% lương thực
 • 14:47 - 14:52
  Nhưng tại sao chúng ta lại dính lấy nó và
  còn nghĩ là nó hiệu quả, nó nuôi sống bao
 • 14:52 - 14:54
  người. Hoang đường!
 • 14:54 - 14:58
  Nạn đói trên thế giới thì cứ tiếp tục
  trầm trọng hơn.
 • 14:58 - 15:02
  Mà lý do ở đây không phải là
  không có đủ lương thực, mà là vì người
 • 15:02 - 15:09
  nghèo không có đủ tiền mua lương thực. 1/3
  cho đến 2/3 dân số thế giới chỉ kiếm được
 • 15:09 - 15:13
  dưới 3 Đô-la mỗi ngày. Có nghĩa là khả
  năng tiếp cận lương thực là một vấn đề lớn
 • 15:13 - 15:17
  và cả sự bất công nữa. Mỗi năm, mỗi người
  vứt đi trung bình 115 kg lương thực, ở Mỹ
 • 15:17 - 15:24
  và châu Âu. Nếu chúng ta có thể mang
  lượng lương thực đó sang châu Phi thì
 • 15:24 - 15:26
  chúng ta sẽ giải quyết được nạn đói ngay.
 • 15:26 - 15:34
  Thực ra nạn đói trên thế giới sinh ra là
  do hệ thống sản xuất lương thực bị chi
 • 15:34 - 15:39
  phối bởi các tập đoàn, ví dụ những nhà
  cung cấp hạt như ADM, Cargill. Họ là những
 • 15:39 - 15:45
  công ty công nghệ sinh học và siêu thị. Họ
  là vua lương thực vì họ quyết định nhà sản
 • 15:45 - 15:53
  xuất trồng gì, bao nhiêu, bán cho ai,
  dùng công nghệ nào, và quyết định cho cả
 • 15:53 - 15:59
  người tiêu dùng. Những siêu thị lớn quyết
  định người tiêu dùng sẽ ăn gì, giá bao
 • 15:59 - 16:03
  nhiêu, chất lượng lương thực và nhờ đó họ
  nắm toàn bộ hệ thống sản xuất lương thực
 • 16:05 - 16:09
  Thách thức cấp bách ở thế kỷ tới, cấp bách
  vì tương lai đã ở ngay đây rồi, là phải
 • 16:09 - 16:16
  tăng cường sản xuất lương thực một cách
  bền vững. Đó là điều kiện đủ, chứ không
 • 16:16 - 16:30
  phải điều kiện cần, mà cũng không phải là
  giải pháp. Vấn đề là diện tích đất canh
 • 16:30 - 16:35
  tác ngày càng thu hẹp, chính xác hơn là
  diện tích đất tốt dành cho canh tác ngày
 • 16:35 - 16:39
  càng thu hẹp, dầu mỏ ít đi, nước hiếm hơn,
  Ni-tơ ít đi và phải đối mặt với biến đổi
 • 16:39 - 16:43
  khí hậu. Theo quan điểm nông nghiệp sinh
  thái, thì thách thức này không thể vượt
 • 16:43 - 16:47
  qua nổi nếu chúng ta tiếp tục làm nông
  nghiệp theo kiểu công nghiệp. Chúng ta
 • 16:47 - 16:51
  không cần công nghệ mới mà cần một ý thức
  hệ mới. Đây chính là lúc phải sử dụng hệ
 • 16:51 - 16:56
  thống nông nghiệp mới. Những đặc điểm của
  hệ thống nông nghiệp trong tương lai là:
 • 16:56 - 17:02
  không phụ thuộc vào năng lượng hoá thạch,
  ít ảnh hưởng tới môi trường, thân thiện
 • 17:02 - 17:06
  với tự nhiên, chống chịu được với biến đổi
  khỉ hậu, có nhiều chức năng - không chỉ
 • 17:06 - 17:10
  sản xuất ra lương thực mà cả phải đảm bảo
  nhu cầu về xã hội, văn hoá, kinh tế và
 • 17:10 - 17:18
  là nền tảng của hệ thống nông nghiệp tại
  chỗ. Trong 15 đến 20 năm tới, 75% dân số
 • 17:18 - 17:19
  sẽ sống ở thành thị,
 • 17:21 - 17:28
  và sẽ có khoảng 50 đô
  thị trên 10 triệu dân trong 15 năm tới.
 • 17:28 - 17:39
  Những nơi đó cần nhập 6000 tấn lương thực
  mỗi ngày từ khoảng cách 1000 km. Các bạn
 • 17:39 - 17:43
  có tưởng tượng được phải tốn bao nhiêu
  năng lượng, lượng phát thải và cơ sở hạ
 • 17:43 - 17:50
  tầng thì mới đáp ứng được nhu cầu đó?
  6000 tấn thực phẩm mỗi ngày!
 • 17:51 - 17:58
  Do đó, cái mà chúng ta cần là một nền nông
  nghiệp năng suất cao, đa dạng, hiệu quả và
 • 17:58 - 18:02
  đây chính là điều có thể thực hiện được
  nhờ nông nghiệp sinh thái. Trong hệ thống
 • 18:02 - 18:08
  này, nhờ sự đa dạng sinh học, các loài
  động, thực vật tương tác với nhau nhằm
 • 18:08 - 18:14
  đảm bảo sự vận hành của cả hệ thống. Ở đây
  sự tái chế được thực hiện ở mức cao nên
 • 18:14 - 18:18
  không phụ thuộc vào tài nguyên bên ngoài,
  kể cả là tài nguyên hữu cơ, có chăng là
 • 18:18 - 18:21
  vào giai đoạn đầu khi chuyển đổi.
 • 18:21 - 18:23
  Những hệ thống này rất hiệu quả.
 • 18:23 - 18:27
  Vậy thì những hệ thống nông nghiệp như thế
  ở đâu ra?
 • 18:27 - 18:32
  Thực ra là nhiều người ở các nước
  đang phát triển đã làm
 • 18:32 - 18:37
  nông theo cách này cả 5000 năm rồi, qua
  nhiều thế hệ. Ví dụ, ở dãy Andes, Trung Mỹ
 • 18:37 - 18:44
  như Mexico hay là vùng đất thấp Nam Mỹ
  như Brazil, Colombia, ... Nếu các bạn
 • 18:44 - 18:48
  tới châu Phi hay châu Á thì các bạn sẽ
  thấy nông dân đã làm cách này
 • 18:48 - 18:49
  từ 5000 năm trở lại đây.
 • 18:51 - 18:55
  Hiện nay có khoảng 1.5 tỉ
  nông dân truyền thống, sản xuất trên 380
 • 18:55 - 19:01
  triệu nông trại với diện tích trung bình
  là 2 ha.
 • 19:01 - 19:03
  Họ nắm trong tay 1.9 triệu loài
 • 19:03 - 19:08
  cây lương thực, nghĩa là họ có một tài
  sản dồi dào về đa dạng di truyền.
 • 19:10 - 19:15
  Cách Mạng Xanh với bao nhiêu chất xám và
  công nghệ
 • 19:15 - 19:17
  cũng chỉ tạo ra 7000 giống.
 • 19:18 - 19:21
  Và những người nông dân này mới là những
  người đang nuôi sống thế giới. Họ sản xuất
 • 19:21 - 19:27
  ra 50-75% lương thực, tuỳ nước mà chỉ sử
  dụng 23-30% diện tích đất, 30% lượng nước
 • 19:27 - 19:32
  và 20% lượng nhiên liệu hoá thạch.
 • 19:33 - 19:35
  Vậy, nếu chúng ta thực sự
  muốn nuôi sống cả thế giới
 • 19:35 - 19:39
  thì sao không để cho những
  người nông dân này quản lý đất đai? Họ
 • 19:39 - 19:41
  chỉ có 30% đất thôi, sao không để họ quản
  lý 60% diện tích đất, thế là chúng ta giải
 • 19:41 - 19:45
  quyết được nạn đói ngay lập tức. Nhưng đây
  là một vấn đề nhạy cảm về chính trị vì
 • 19:45 - 19:48
  tái quy hoạch đất và những thứ liên
  quan.
 • 19:51 - 19:55
  Một vài ví dụ về hệ thống nông nghiệp
  truyền thống, nếu các bạn tới Mexico City,
 • 19:55 - 20:00
  chỉ cách thành phố 20 km thôi, có một khu
  vực được người Chinampas quản lý
 • 20:00 - 20:09
  hàng ngàn năm hay cũng khoảng 500 năm
  trước khi người Tây Ban Nha tới.
 • 20:09 - 20:16
  Hệ thống này có thể nuôi 2 triệu người
  thời còn các vua Aztec.
 • 20:17 - 20:26
  Hệ thống này gồm một con kênh, trong kênh
  có cá, có cỏ và những cây cỏ này được sử
 • 20:26 - 20:30
  dùng để tái chế chất hữu cơ.
 • 20:31 - 20:37
  Họ luân canh phức tạp,
  ví dụ: cúc vạn thọ trồng với
 • 20:37 - 20:45
  ngô - đậu - bí
 • 20:45 - 20:48
  và gặt hái nhiều lợi ích từ mô hình này
 • 20:48 - 20:51
  Họ trồng cả những cây
  mà chúng ta lo diệt trừ ví dụ rau sam -
 • 20:51 - 20:56
  một cây quan trọng trong nền ẩm thực của
  nông dân Mexico
 • 20:56 - 20:57
  Loài cây này chịu hạn rất tốt.
 • 21:01 - 21:02
  Có một điều thú vị là:
 • 21:02 - 21:09
  Người Chinampas có thể sản xuất đủ lương
  thực cho 15 - 20 người trên 1 ha đất. Đây
 • 21:09 - 21:13
  là một hệ thống rất hiệu quả đã trải qua
  thử thách của thời gian.
 • 21:14 - 21:18
  Người nông dân này đang quản lý một hệ
  thống đa canh rất phức tạp. Nếu các bạn
 • 21:18 - 21:25
  tham quan hệ thống cà phê hay ca cao ở
  Trung Mỹ, Colombia hay Mexico thì các
 • 21:25 - 21:32
  bạn sẽ thấy nông dân quản lý một hệ thống
  tới 150 loài cây (thân gỗ)
 • 21:32 - 21:34
  và cà phê chỉ là một trong số đó.
 • 21:34 - 21:38
  Người nông dân này
  đang tính xem khi nào thu hoạch thì phù
 • 21:38 - 21:43
  hợp, khi nào thì tỉa cây, khi nào thì làm
  cái này cái kia, cho 150 loại cây, tức là
 • 21:43 - 21:49
  phải sử dụng một lượng kiến thức khổng lồ
  về thực vật.
 • 21:50 - 21:52
  Người Milpa cũng thế, họ
 • 21:52 - 21:58
  không chỉ trồng ngô và đậu tương mà còn cả
  ớt xen canh.
 • 21:58 - 22:00
  Đây đơn giản chỉ là cách họ
  tự cung tự cấp.
 • 22:00 - 22:07
  Hệ thống này rất hiệu quả
  về năng suất.
 • 22:08 - 22:12
  Khi tính toán sản lượng, cần tới
  1.5 đơn vị diện tích độc canh
 • 22:12 - 22:19
  mới sản xuât được
  cùng một lượng lương thực đa canh
 • 22:19 - 22:23
  vì đa canh cơ bản là hai hệ thống độc
  canh chồng lên nhau và chúng sử dụng ánh
 • 22:23 - 22:28
  sáng, dinh dưỡng, nước hiệu quả hơn rất
  nhiều.
 • 22:29 - 22:33
  Chỉ số hiệu quả sử dụng đất cho biết giá
  trị hiệu quả của một hệ thống.
 • 22:35 - 22:39
  Đây là số liệu từ 170 nông hộ ở châu Phi:
 • 22:41 - 22:45
  tăng đa dạng sinh học nông trại tỉ lệ
  thuận với tăng trưởng của các nguyên tố đa
 • 22:45 - 22:49
  lượng, khoáng và vitamin. Nhưng khi độc
  canh, thì chỉ có một hệ thống không thiếu
 • 22:49 - 22:58
  tất cả khoáng chất và vitamin vì khi giảm
  đa dạng sinh học
 • 22:58 - 23:01
  cũng là giảm giá trị dinh dưỡng.
 • 23:01 - 23:03
  Chúng ta có bằng chứng rõ ràng rằng
 • 23:03 - 23:07
  cứ tăng đa dạng sinh học
  là cải thiện được dinh dưỡng.
 • 23:07 - 23:11
  Hơn nữa,
  có một điều rất quan trọng là
 • 23:11 - 23:14
  nông trại nhỏ
  năng suất hơn nông trại lớn.
 • 23:14 - 23:23
  Nông trại hàng ngàn ha mà chỉ
  trồng ngô thì chỉ được 18 - 20 tấn/ha.
 • 23:23 - 23:35
  Nông trại nhỏ 1ha, thì ngoài 1ha ngô họ
  còn có đậu, bí, gà, lấy trứng, vịt,
 • 23:36 - 23:37
  cái này cái kia,
 • 23:37 - 23:39
  cho nên tổng sản lượng...
 • 23:39 - 23:44
  Nếu lấy tổng sản lượng làm thước đo
  cho năng suất của một hệ thống thì ...
 • 23:44 - 23:49
  Nhìn vào biểu đồ bên trái,
  mỗi đường một nước
 • 23:49 - 23:58
  số liệu do FAO cung cấp, cứ
  tăng diện tích thì giảm sản lượng. Tức là,
 • 23:58 - 24:07
  thực ra nông hộ nhỏ mới là phương pháp sản
  xuất lương thực hiệu quả.
 • 24:08 - 24:14
  Nông nghiệp sinh thái là ngành khoa học
  tổng hợp kiến thức từ sinh thái, khoa học
 • 24:14 - 24:19
  xã hội, nông học - như khoa học đất, côn
  trùng học, ... cùng với kiến thức truyền
 • 24:19 - 24:24
  thống của người nông dân. Chúng ta tạo ra
  một cuộc hội thoại về kiến thức mà từ đó
 • 24:24 - 24:26
  sinh ra các nguyên tắc.
 • 24:26 - 24:30
  Nông nghiệp sinh thái cũng giống như
  Sinh thái học. Sinh thái học giải thích sự
 • 24:30 - 24:33
  vận hành của thiên nhiên,
  hệ thống tun-dra cũng như hệ thống
 • 24:33 - 24:37
  rừng nhiệt đới có những nguyên tắc giống
  nhau. Nông nghiệp sinh thái cũng vậy. Đó
 • 24:37 - 24:41
  là ngành khoa học với nhiều nguyên tắc
  chung, giải thích sự vận hành của Nông
 • 24:41 - 24:44
  nghiệp và làm cách nào chúng ta có thể
  xây dựng hệ thống nông nghiệp tương lai
 • 24:45 - 24:55
  Như đã nói, một trong những cách để nông
  nghiệp khỏi phụ thuộc vào dầu mỏ...
 • 24:55 - 25:02
  Các bạn có thể tưởng tượng được ở Anh mà
  xảy ra điều đã xảy ra ở Cu-ba năm 1998
 • 25:02 - 25:09
  khi tổng nhập khẩu dầu mỏ giảm
  từ 77 xuống 63%?
 • 25:11 - 25:14
  Thế thì có mà sụp đổ toàn bộ
  nền nông nghiệp.
 • 25:14 - 25:18
  Toàn bộ những nông trại lớn mà tôi
  thấy trên đường đến đây sẽ không thể vận
 • 25:18 - 25:22
  hành nổi nếu thiếu dầu mỏ, phân bón và
  thuốc BVTV.
 • 25:22 - 25:25
  Những gì đã xảy ra ở Cuba là
 • 25:25 - 25:26
  Liên Xô sụp đổ,
 • 25:26 - 25:33
  hai nước có quan hệ rất chặt chẽ hồi đó
  Liên Xô viện trợ Cuba
 • 25:33 - 25:35
  Nông nghiệp Cuba theo kiểu Liên Xô,
 • 25:35 - 25:38
  tức là dùng máy cày lớn, thuốc BVTV,
 • 25:38 - 25:40
  phân bón, dầu mỏ, ...
 • 25:40 - 25:45
  Họ bị thay đổi một
  cách đột ngột khi Liên Xô sụp đổ.
 • 25:45 - 25:49
  Điều thú vị ở đây là...
 • 25:49 - 25:54
  trên hình có một số cây
  trồng chính, những thanh nhạt là sản lượng
 • 25:54 - 25:58
  của nông hộ nhỏ khi có
  thuốc BVTV và phân bón
 • 25:58 - 26:02
  còn những thanh đậm là sản lượng
  sau khi Liên Xô sụp đổ.
 • 26:03 - 26:07
  Những điều xảy ra ngay
  lập tức lúc đó là hệ thống nông nghiệp quy
 • 26:07 - 26:11
  mô lớn sụp đổ và hệ thống nông nghiệp quy
  mô nhỏ đã sản xuất được lượng lương thực
 • 26:11 - 26:14
  mà cả nước cần nhờ nông dân.
 • 26:14 - 26:17
  Từ đây các bạn có thể thấy
  mức đóng góp của nông dân
 • 26:17 - 26:21
  cao hơn khi không có thuốc BVTV và phân bón.
 • 26:21 - 26:26
  Cách mà họ làm là sử
  dụng kiến thức sinh thái
 • 26:26 - 26:30
  ví dụ như đa canh
  luân canh, phân xanh, phân hữu cơ, tất cả
 • 26:30 - 26:35
  những phương pháp ứng dụng nguyên tắc của
  nông nghiệp sinh thái.
 • 26:35 - 26:38
  Đây chỉ là ví dụ từ 1 nông dân.
 • 26:38 - 26:43
  Tôi muốn đưa 1 ví dụ ở Santo Spirito
  Anh ấy bắt đầu làm nông như thế này.
 • 26:43 - 26:46
  Và đây là kết quả:
 • 26:46 - 26:52
  một nông trại 10 ha
  gồm nhiều thành tố phức tạp, phục vụ nhiều
 • 26:52 - 26:55
  mục đích, luân canh cây lương thực và đồng
  cỏ, ...
 • 26:56 - 27:00
  Đây là năng suất toàn hệ thống.
 • 27:00 - 27:06
  Anh ấy có thể sản xuất đủ protein cho 34
  người trên 1ha trong 1 năm.
 • 27:06 - 27:09
  Hiệu quả sử dụng năng lượng
  là quan trọng nhất:
 • 27:09 - 27:10
  30
 • 27:10 - 27:13
  Anh ấy đầu tư 1 Kcal và thu lại 30Kcal,
 • 27:13 - 27:17
  Không có hệ thống nông nghiệp nào có thể
  hiệu quả hơn thế. Hệ thống nông nghiệp
 • 27:17 - 27:21
  quy mô công nghiệp hiệu quả nhất Mỹ có hệ
  số 1.5. Tức là người nông dân này sản xuất
 • 27:21 - 27:27
  hiệu quả hơn tới 20 lần, nói về sinh thái,
  so với các hệ thống nông nghiệp khác.
 • 27:28 - 27:36
  Một điều đáng chú ý khác khi nông dân phản
  ứng lại với khủng hoảng
 • 27:36 - 27:41
  năm 1999, có một sự kiện đặc biệt,
 • 27:41 - 27:47
  có 216 nông dân thuộc
  hội nông dân quy mô nhỏ quốc gia (Cuba)
 • 27:47 - 27:49
  sử dụng phương pháp nông nghiệp sinh thái
 • 27:52 - 27:53
  Sau 10 năm,
 • 27:53 - 27:55
  con số này tăng thành 110,000
  thành viên.
 • 27:55 - 27:59
  Ngày nay chắc số thành viên là
  130,000 đang thực hành nông nghiệp sinh
 • 27:59 - 28:03
  thái - phương pháp mà tôi đang trình bày.
  Họ làm thế nào? Họ thực hiện một cuộc
 • 28:03 - 28:05
  cải cách tên là Campesino a Campesino.
 • 28:05 - 28:09
  Đây là một hệ
  thống mạng lưới nông dân nhằm trao đổi
 • 28:09 - 28:15
  thông tin và kiến thức. Đây là một hiện
  tượng văn hoá dựa trên một số quy tắc.
 • 28:15 - 28:21
  Đây là một bức vẽ, xin lỗi quý vị là thông
  tin bằng tiếng Tây Ban Nha. Hình người này
 • 28:21 - 28:25
  gồm những nguyên tắc của chiến dịch kết
  nối người - người.
 • 28:25 - 28:29
  Đây là một triết lý "rễ cỏ"
 • 28:29 - 28:33
  Hai chân thể hiện sáng tạo và
  tự do.
 • 28:33 - 28:37
  Hai tay là sản xuất và bảo vệ.
 • 28:37 - 28:40
  Đôi mắt có tầm nhìn về sự bền vững.
 • 28:40 - 28:44
  Yêu thiên nhiên, gia đình,
  nông nghiệp và cộng đồng
 • 28:44 - 28:45
  nơi trái tim
 • 28:45 - 28:49
  và lên tiếng cho quyền tự chủ về
  lương thực.
 • 28:49 - 28:52
  (Quyền tự chủ về lương thực)
  là một khái niệm mới mà
 • 28:52 - 28:57
  nông dân tạo ra thông qua chiến dịch
  Campesino cách đây không lâu.
 • 28:58 - 29:03
  Những gì họ làm chỉ đơn giản là tụ họp lại
  và nhờ một người giảng cho cộng đồng về
 • 29:03 - 29:14
  ví dụ như bảo tồn đất, hay phân xanh, hay
  cách ủ phân và các phương pháp chọn lọc
 • 29:14 - 29:18
  hạt giống, rồi thực hiện một hoạt động có
  tên "lai giống có sự tham gia" để cải
 • 29:18 - 29:26
  thiện một số giống địa phương. Thế là họ
  có được những hạt giống cần thiết để thực
 • 29:26 - 29:30
  thi quyền tự chủ về lương thực.
 • 29:30 - 29:38
  Đây là một nông trại ở Cuba. Tôi không
  biết các bạn có để ý là 2008 có 3 trận bão
 • 29:38 - 29:41
  ở Cuba, 1 là Ike và 2 trận nhỏ.
 • 29:41 - 29:43
  Có người
  nói là Mỹ gây ra những trận bão này nhưng
 • 29:43 - 29:45
  ai biết được.
 • 29:47 - 29:51
  Té ra, ngay sau bão một nhóm
  các nhà khoa học hợp tác với chúng tôi
 • 29:51 - 29:59
  thông qua một mạng lưới tên là SOCLA - Hội
  nông nghiệp sinh thái Mỹ La-tin.
 • 29:59 - 30:01
  Bà Clara nhà tôi là chủ tịch.
 • 30:01 - 30:04
  Nhóm này tới kiểm tra
  xem nông trại nào chống chịu được bão và
 • 30:04 - 30:15
  kết quả là nơi nào đa dạng, kết hợp chăn
  nuôi, lâm nghiệp thì nơi đó chống chịu tốt
 • 30:15 - 30:24
  Đây là thiệt hại trung bình hợp tác xã -
  72% nhưng mục 2 và 3 - đa dạng hơn thì ít
 • 30:24 - 30:29
  thiệt hại hơn. Họ có thiệt hại, tận 3 trận
  bão cơ mà. Nhưng điều quan trọng nhất là
 • 30:29 - 30:36
  tốc độ phục hồi. Hệ thống 3 phục hồi năng
  suất nhanh hơn hẳn, và nó là hệ thống đa
 • 30:36 - 30:42
  dạng hơn hệ thống 1 - một hệ thống đơn
  giản hơn. Tính đàn hồi (của hệ thống) có
 • 30:42 - 30:48
  hai yếu tố. 1 là chống lại sự thay đổi và
  2 là khả năng phục hồi.
 • 30:48 - 30:59
  Như nông trại Perla, Cuba, sau bão
  Mitchell và nó đã phục hồi thế nào nhờ vào
 • 30:59 - 31:02
  nông nghiệp sinh thái. Rất nhanh!
 • 31:05 - 31:09
  Ở khu vực khác thuộc vùng nhiệt đới, đồng
  cỏ được khuyến khích canh tác
 • 31:09 - 31:12
  bởi các trung tâm quốc
  tế, các nhà nghiên cứu, các cơ quan và cả
 • 31:12 - 31:17
  giới công nghiệp. Ví dụ ở Colombia và
  Mexico, chúng ta thấy diện tích độc canh
 • 31:17 - 31:21
  khổng lồ trồng cỏ đạt năng suất rất cao
  khi được cung cấp nước và phân bón. Nếu
 • 31:21 - 31:25
  không có nước, như hệ thống tưới bằng nước
  mưa thì thành thế này đây:
 • 31:27 - 31:28
  bò chết.
 • 31:28 - 31:36
  Hệ thống duy nhất có thể tồn tại là hệ
  thống của dân quê, nơi mà độ ẩm được duy
 • 31:36 - 31:49
  trì, tiểu khí hậu thấp hơn 2 độ so với nơi
  khác, độ ẩm cao, bò tạo ra phân bón - bổ
 • 31:49 - 31:53
  sung chất hữu cơ cho đất và tăng cường khả
  năng giữ nước của đất...
 • 31:54 - 31:58
  Như chúng ta thấy ở hệ thống này:
  lương mưa, và
 • 31:58 - 32:04
  đường
  trên cùng là sản lượng sữa -
 • 32:04 - 32:06
  nó ổn định
 • 32:06 - 32:10
  mặc cho thay đổi về khí hậu. Đó chính là
  sự đàn hồi. Một hệ thống có thể duy trì
 • 32:10 - 32:15
  được sản lượng của nó mà không bị ảnh
  hưởng bởi lượng mưa.
 • 32:17 - 32:22
  Chúng ta thấy rằng cách làm nông nghiệp
  sinh thái thông qua tăng cường sự đa dạng
 • 32:22 - 32:26
  của cảnh quan, sự đa dạng của thảm thực
  vật, và phức tạp hơn là nông lâm kết hợp
 • 32:26 - 32:33
  rồi kết hợp trồng trọt với chăn nuôi, ...
  quản lý đất đai một cách hữu cơ,
 • 32:33 - 32:37
  và trữ nước, chúng ta có thể tạo ra một
  hệ thống rất đàn hồi.
 • 32:38 - 32:45
  Ngoài ra có những nông dân đang phục hồi
  đất đai bằng sinh thái phục hồi vì ...
 • 32:46 - 32:54
  Đây là Mixtec ở Mexico.
  Đây là hậu quả của chăn nuôi quy mô lớn,
 • 32:54 - 32:59
  thả gia súc tràn lan, phá rừng ...
 • 32:59 - 33:06
  Có một vài nông dân, như các bạn thấy các
  chấm xanh lục, họ muốn bám trụ ở đây.
 • 33:06 - 33:10
  Tương lai nào dành cho họ nếu họ rời đi?
 • 33:10 - 33:14
  Họ sẽ đến Mỹ để bị bóc lột sức lao động
  hay ở Mexico City và cũng bị bóc lột?
 • 33:14 - 33:16
  Họ muốn ở lại.
 • 33:16 - 33:23
  Họ chọn ở lại nên họ bắt đầu, bằng bàn
  tay, trồng lại rừng trên đỉnh núi, bằng
 • 33:23 - 33:31
  một loài thông bản địa, vì họ tin rằng
  đây là nơi hút nước của ngọn núi.
 • 33:31 - 33:32
  Sau đó
 • 33:32 - 33:40
  họ thực hiện các biện pháp bảo tồn đất
  với ruộng bậc thang,
 • 33:40 - 33:45
  đường thoát và lấy nước.
 • 33:46 - 33:51
  Không phải là ở đây không có mưa mà
  ở đây chỉ mưa 2 tháng/ năm, thế thôi. Họ
 • 33:51 - 33:56
  phải trữ nước. Đây là việc rất quan trọng,
  có thể làm được ở quy mô nông trại.
 • 33:56 - 34:04
  Dựa vào lượng nước có thể có, mà họ quyết
  định diện tích canh tác để đảm bảo có đủ
 • 34:04 - 34:11
  nước tưới. Đây là một cánh đồng rau dền
  được tưới nước. Đây thực ra là một loài
 • 34:11 - 34:16
  thực vật đang được phục hồi vì nó có hàm
  lượng protein rất cao, 18%.
 • 34:16 - 34:18
  Khi người Tây Ban Nha tới,
 • 34:18 - 34:24
  họ nói rằng đây là cây tà
  giáo và họ không thể dùng được, cấm trồng
 • 34:24 - 34:29
  và trồng lúa mì thay vào. Lúa mì không có
  protein như dền.
 • 34:29 - 34:32
  Dân bản địa đang phải rất cố gắng
  để phục hồi cây dền.
 • 34:32 - 34:36

  Đây là một ví dụ thú vị khác về phục hồi
 • 34:36 - 34:38
  một khu đất ở Colombia.
 • 34:38 - 34:42
  Năm 1992, 2001 và
  hiện nay 2013, một lưu vực đã hoàn toàn
 • 34:42 - 34:52
  được phủ xanh, đủ khả năng hỗ trợ các hệ
  thống đa canh.
 • 34:52 - 34:57
  Tôi không muốn gây hiểu lầm rằng nông
  nghiệp sinh thái chỉ dành cho nông hộ nhỏ.
 • 34:57 - 35:01
  Tuy rằng hình thức này cực kỳ quan trọng
 • 35:01 - 35:04
  đặc biệt đối với nông dân những
  nước đang phát triển
 • 35:04 - 35:05
  Đây là một ví dụ ở California,
 • 35:05 - 35:08
  một người nông dân hữu cơ
 • 35:08 - 35:15
  đa dạng hoá hệ thống của
  mình. Họ trồng xà lách xen với hoa vì hoa
 • 35:15 - 35:20
  giúp thu hút các loài côn trùng có lợi và
  thế là họ không phải phun thuốc hữu cơ.
 • 35:20 - 35:24
  Chế phẩm hữu cơ rất đắt vi cần
  nhiều nguyên liệu đầu vào. Thế thì sao
 • 35:24 - 35:28
  không trồng hoa để thu hút côn trùng có
  lợi để quản lý dịch hại?
 • 35:29 - 35:41
  Hay là, trồng tam giác mạch, hoặc allysum
  trong vườn nho để thu hút côn trùng có lợi
 • 35:42 - 35:51
  Hoặc đa dạng hoá nông trại bằng những
 • 35:51 - 35:54
  "đảo" cây
  làm nơi trú ngụ cho côn trùng có lợi
 • 35:54 - 35:58
  những loài côn trùng này sẽ tới vườn
  nho để giúp quản lý dịch hại.
 • 35:59 - 36:06
  Hoặc trồng cây theo băng, nhiều nông dân
  làm cách này để cơ giới hoá và sử dụng các
 • 36:06 - 36:11
  quy trình luân canh khác nhau, dùng các tổ
  hợp cây trồng khác nhau trên mỗi băng để
 • 36:11 - 36:16
  giảm chi phí sản xuất và giảm tổn thất do
  dịch hại....
 • 36:16 - 36:28
  Có rất nhiều ví dụ, như nông lâm kết hợp ở
  Brazil, trồng nhiều loại cây thân gỗ để có
 • 36:28 - 36:35
  chỗ cho động vật nghỉ dưới tán, hoặc cây
  lương thực, như đậu tương
 • 36:35 - 36:36
  giữa các hàng cây thân gỗ.
 • 36:40 - 36:44
  Khái niệm quyền tự chủ về lương thực mà
  tôi trình bày lúc nãy là khái niệm mà
 • 36:44 - 36:52
  Campesina đã sử dụng. Nó có nghĩa là quyền
  của cộng đồng, dù là cộng đồng nông dân,
 • 36:52 - 36:59
  thành thị, khu vực trong việc quyết định
  hệ thống nông nghiệp của họ để ưu tiên
 • 36:59 - 37:07
  năng suất đầu tiên là cho nhu cầu nơi sở
  tại và xuất bán những gì dư thừa.
 • 37:08 - 37:12
  Có 3 yếu tố, 1 là nông nghiệp sinh thái,
 • 37:13 - 37:15
  2 là cải cách xã hội,
 • 37:15 - 37:17
  3 là hỗ trợ của nhà nước
 • 37:17 - 37:20
  Có nghĩa là cải cách xã hội phải tạo
  áp lực lên chính phủ và chính phủ phải có
 • 37:20 - 37:25
  trách nhiệm với nhu cầu của nông dân.
  Ví dụ, ở Brazil, ở đây có người tới từ
 • 37:25 - 37:32
  Brazil, cải cách xã hội đã đi đến một kết
  quả là hiện nay Brazil có luật nông nghiệp
 • 37:32 - 37:36
  sinh thái, với nguồn ngân sách là 3 tỉ Đô-
  la.
 • 37:38 - 37:40
  Đó là kết quả của cải cách xã hội.
 • 37:40 - 37:46
  Số tiền đó sẽ được dùng để hỗ trợ và mở
  rộng các hệ thống nông nghiệp sinh thái
 • 37:47 - 37:49
  toàn quốc.
 • 37:51 - 37:53
  Đây là cách họ tạo ra thay đổi
 • 37:53 - 37:58
  Không phải chỉ có 200 - 300 người mà hơn
 • 37:58 - 38:06
  1 triệu người đã dừng mọi hoạt động ở
  Brasilia và thảo luận.
 • 38:09 - 38:14
  Nông nghiệp sinh thái đã trở thành một
  vấn đề của cải cách xã hội.
 • 38:14 - 38:16
  Nằm trong tay các nhà cải cách xã hội
 • 38:16 - 38:19
  Đây có thể xem như khoa học quân sự.
 • 38:19 - 38:23
  Họ nói là sự kết hợp
  của nông dân, nông trại gia đình và nông
 • 38:23 - 38:27
  nghiệp sinh thái có thể nuôi sống gia đính
  thành phố và các quốc gia bằng năng suất
 • 38:27 - 38:30
  cao hơn, hiệu quả hơn, tự động hơn, tiết
  kiệm hơn, ...
 • 38:30 - 38:34
  Tại sao nông nghiệp sinh thái phù hợp với
  cải cách xã hội? Tại sao những nhà cải
 • 38:34 - 38:40
  cách xã hội thấy rằng nông nghiệp sinh
  thái là phương pháp sẽ cung cấp kỹ thuật
 • 38:40 - 38:43
  và kiến thức khoa học để nâng cao quyền tự
  chủ về lương thực?
 • 38:43 - 38:47
  Vì nó kích thích sự tham gia.
 • 38:47 - 38:50
  Nó hiệu quả về kinh tế - không
  phụ thuộc tài nguyên bên ngoài.
 • 38:50 - 38:54
  Nó phù hợp về văn hoá - tôn trọng và
  phát tán kiến thức truyền thống.
 • 38:54 - 38:58
  Nó lành mạnh về sinh thái - họ không muốn
  thay đổi hệ thống mà muốn tối ưu hoá
 • 38:58 - 39:00
  Và nó cung cấp
 • 39:00 - 39:02
  nguyên tắc để đạt được quyền tự chủ về
  lương thực.
 • 39:03 - 39:10
  Gần đây Campesina họp ở Mali và họ tuyên
  bố rằng
 • 39:10 - 39:14
  họ thấy nông nghiệp sinh thái là
  cách chính để chống lại
 • 39:14 - 39:17
  hệ thống kinh tế
  đặt lợi ích lên trên cuộc sống
 • 39:17 - 39:20
  Và nông nghiệp sinh thái đặt trong hệ tư
  tưởng về quyền tự chủ
 • 39:20 - 39:23
  về lương thực tạo ra giải pháp đồng bộ
 • 39:23 - 39:26
  để giải quyết hàng loạt những
  khủng hoảng trên thế giới hiện nay.
 • 39:27 - 39:31
  Họ còn nói, giải pháp thực tiễn đối với
  khí hậu, suy dinh dưỡng sẽ không thể được
 • 39:31 - 39:35
  tạo ra từ hệ thống quy mô công nghiệp.
 • 39:35 - 39:37
  Nên phải cải thiện nó.
 • 39:37 - 39:41
  Chúng ta cần một hệ thống mới
 • 39:41 - 39:45
  thực sự dựa vào sản xuất nông
  nghiệp sinh thái ...
 • 39:46 - 39:55
  Như vậy, điều khó khăn là thay đổi các Vua
  thực phẩm, và có rất nhiều hoạt động
 • 39:55 - 39:57
  về chủ đề này.
 • 39:58 - 40:02
  Ví dụ: cố gắng
  ngăn Monsanto và các tập đoàn lớn kiểm
 • 40:02 - 40:06
  soát hệ thống sản xuất lương thực. Bên
  cạnh đó, có một phương pháp khác, là đi
 • 40:06 - 40:15
  song song, trong đó nông dân tự quản lãnh
  thổ và tự tạo hệ thống buôn bán địa phương
 • 40:15 - 40:17
  thật sự độc lập
 • 40:17 - 40:24
  Ví dụ, những nơi nông dân bán sản phẩm của
  mình, nhiều sản phẩm hữu cơ hơn loại thông
 • 40:24 - 40:30
  thường vì có một mối quan hệ giữa người
  bán và người mua và người mua hiểu rằng
 • 40:30 - 40:36
  ủng hộ nền nông nghiệp này không chỉ cho
  họ thực phẩm sạch
 • 40:36 - 40:39
  mà, nghiên cứu đã chỉ ra
 • 40:39 - 40:45
  những thành phố bao quanh bởi nông dân quy
  mô nhỏ
 • 40:45 - 40:48
  có ít vấn đề về bạo lực, nghiện ma tuý,
  ...
 • 40:48 - 40:50
  hơn khu vực bao quanh bởi các nông
  trại lớn.
 • 40:50 - 40:53
  Thành phố bao quanh bởi các nông trại nhỏ
 • 40:53 - 40:56
  có nhiệt độ trung bình thấp hơn 5 độ so
  với những thành phố bao quanh bởi
 • 40:56 - 40:58
  hệ thống độc canh lớn
 • 40:58 - 41:01
  Tức là có các lợi ích khác nữa mà mọi
  người đang dần hiểu ra.
 • 41:01 - 41:08
  Một điều nữa là các cải cách của nông dân
  coi nông nghiệp sinh thái là công cụ để
 • 41:08 - 41:14
  tranh luận, bảo vệ, xây dựng và cải tiến
  khu vực nông thôn thành lãnh thổ.
 • 41:15 - 41:21
  Có một thay đổi lớn trong thời gian gần
  đây, được thực hiện bằng nhiều cách khác
 • 41:21 - 41:26
  nhau. Khu vực độc lập nơi mà người dân
  toàn quyền quyết định hình thức
 • 41:26 - 41:28
  sản xuất mà không bị chi phối bởi bất cứ
  ai,
 • 41:29 - 41:33
  Điều này đôi khi
  có thể được tạo ra qua bầu cử lãnh đạo
 • 41:33 - 41:41
  Có những nơi mà nông dân làm thị trưởng
  và quyết định khu vực này không GMO, không
 • 41:41 - 41:45
  hoá chất, chúng ta sẽ làm nông nghiệp sinh
  thái, chúng ta sẽ mua thực phẩm từ các
 • 41:45 - 41:51
  nông trại nhỏ cho trường học và bệnh viện
  ... Đó là 1 cách. Cách khác, thực hiện bởi
 • 41:51 - 41:54
  MST ở Brazil, họ cứ thế chiếm đất.
 • 41:55 - 41:59
  Có rất nhiều nước Nam Mỹ có luật
  rằng
 • 41:59 - 42:01
  đất đai có chức năng xã hội.
 • 42:01 - 42:06
  Tức là nếu bạn có đất ở Nam
  Mỹ mà không sử dụng thì đất đó sẽ được
 • 42:06 - 42:12
  giao cho người khác sản xuất.
 • 42:13 - 42:17
  Những khu vực như thế đang sinh sôi. Điều
  này rất quan trọng và đáng mừng vì đó là
 • 42:17 - 42:28
  những khu dự trữ đa dạng sinh học, hạt
  giống và cũng là những khu thí nghiệm về
 • 42:28 - 42:33
  quyền tự chủ trong lương thực. Người dân
  tự bảo vệ mình khỏi những áp lực như thực
 • 42:33 - 42:37
  vật chuyển gen, độc canh, nhiên liệu sinh
  học, thuốc BVTV ...
 • 42:40 - 42:46
  Cuối cùng, ta thấy nông nghiệp sinh thái
  là nền móng cho các khu vực độc lập, để
 • 42:46 - 42:52
  đạt được quyền tự chủ về lương thực, tự
  chủ về năng lượng và về công nghệ.
 • 42:52 - 42:54
  Các bạn có thể thấy
 • 42:54 - 43:00
  nhiều nông dân tự tạo ra nhiên
  liệu sinh học không phải là đi chợ mua
 • 43:00 - 43:03
  mà làm ra nhiên liệu chạy máy kéo của
  mình.
 • 43:03 - 43:05
  Sự tự chủ về công nghệ sinh ra từ
 • 43:05 - 43:09
  ứng dụng các nguyên tắc nông nghiệp sinh
  thái vì khi dùng các
 • 43:09 - 43:12
  kỹ thuật nông nghiệp sinh thái
  thì không cần các công nghệ bên ngoài,
 • 43:12 - 43:15
  không phải mua gì mà tự tạo được
 • 43:15 - 43:17
  các thứ nhờ vào những nguyên tắc đảm bảo
  năng suất.
 • 43:17 - 43:23
  Tất cả những điều đó tất nhiên là sẽ dấn
  đến sự đàn hồi trước thay đổi của khí hậu.
 • 43:25 - 43:29
  Có một số chương trình hợp pháp ủng hộ
  nông nghiệp sinh thái là kết quả của sự
 • 43:29 - 43:32
  đấu tranh của mọi người, của các cải cách
  xã hội.
 • 43:32 - 43:34
  Nhiều nước Mỹ La-tin, hầu hết là
 • 43:34 - 43:37
  những nước có chính phủ tiến bộ.
 • 43:38 - 43:43
  Như Ecuador có luật đa dạng nông nghiệp
  nông nghiệp sinh thái và hạt giống.
 • 43:43 - 43:49
  Ở Ecuador, trồng cây chuyển gen là phạm pháp
 • 43:49 - 43:52
  Đó là cải thiện chính sách.
 • 43:53 - 43:56
  Brazil có luật quốc gia về nông nghiệp
  sinh thái như tôi đã nói.
 • 43:56 - 44:03
  Nicaragua có luật hỗ trợ
  mở rộng nông nghiệp sinh thái và hữu cơ.
 • 44:04 - 44:12
  Có các công cụ pháp chế để giải quyết áp
  lực từ người dân và nay trở thành công cụ
 • 44:12 - 44:15
  để người dân thực hiện điều mình muốn.
 • 44:18 - 44:21
  Để kết thúc,
 • 44:21 - 44:25
  đây là một nghiên cứu ở ĐH
  Michigan.
 • 44:27 - 44:29
  Bên trái là danh sách các loại cây trồng.
 • 44:30 - 44:36
  Họ tính chỉ số, và những số >1
  có nghĩa là có thể tăng năng suất nhờ nông
 • 44:36 - 44:38
  nghiệp sinh thái.
 • 44:38 - 44:41
  Có sự khác biệt giữa các nước phát
  triển và các nước đang phát triển
 • 44:41 - 44:47
  Ở các nước phát triển, hấu như
  không có cây nào có chỉ số >1. Tức là theo
 • 44:47 - 44:54
  phân tích này, không có khả năng nâng cao
  sản lượng bằng nông nghiệp sinh thái.
 • 44:55 - 44:57
  Còn ở các nước đang phát triển thì có.
 • 44:57 - 45:05
  Theo tôi, nguyên nhân ở đây là những nước
  đang phát triển có
 • 45:05 - 45:08
  3 thứ mà những nước
  phát triển thật tiếc là không có
 • 45:08 - 45:11
  đặc biệt, theo kinh nghiệm của tôi
  là ở Mỹ.
 • 45:12 - 45:16
  1 - chúng ta không có triệu phú
  kiến thức truyền thống.
 • 45:17 - 45:19
  2 - chúng ta không có hạt giống
 • 45:19 - 45:26
  vì 1.9 tỉ hạt giống mà tôi
  nhắc đến ở các nước đang phát triển,
 • 45:26 - 45:29
  nhất là những trung tâm khởi nguyên.
 • 45:29 - 45:33
  3 - chúng ta không có cải cách xã hội.
 • 45:34 - 45:38
  Tôi với Clara đã đi nhiều nước châu Âu
 • 45:38 - 45:43
  như Tây Ban Nha, Bỉ, và ở đây - Anh.
  Chúng tôi cũng vừa đi châu Phi dạy học
 • 45:43 - 45:51
  Một trong những điều ấn tượng ở
  cải cách xã hội ở Mỹ Latin là chúng là
 • 45:51 - 45:57
  những cải cách đầy năng lượng ở vùng quê
  đã tạo ra thay đổi.
 • 45:59 - 46:01
  Điều đó không tồn tại ở California.
 • 46:01 - 46:07
  Ví dụ, không có một cuộc đấu
  tranh nào để đẩy mạnh lý tưởng này, một
 • 46:07 - 46:12
  cách mạnh mẽ, và có thể đối đầu với những
  tập đoàn.
 • 46:13 - 46:15
  Đối với tôi thì có vẻ như nhiều
  người hoài nghi về
 • 46:15 - 46:18
  tiềm năng của nông
  nghiệp sinh thái ở châu Âu hay Mỹ.
 • 46:18 - 46:19
  Tôi nghĩ
 • 46:19 - 46:24
  nó không phụ thuộc nhiều vào kiến
  thức và công nghệ mà vào việc tạo ra sự
 • 46:24 - 46:30
  vận động xã hội thật mạnh mẽ để có thể
  thắng được lực cản
 • 46:30 - 46:39
  đang tồn tại trong xã hội.
 • 46:41 - 46:46
  Xin cảm ơn rất nhiều.
 • 46:46 - 46:49
  ĐH Schumacher
  Một phần thuộc quỹ Dartington Hall
Title:
Earth Talk: Agroecology: Who will feed us in a planet in crisis with Miguel A. Altieri
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
46:50

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions