YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Vietnamese subtitles

← Earth Talk: Agroecology: Who will feed us in a planet in crisis with Miguel A. Altieri

Get Embed Code
3 Languages

Showing Revision 16 created 08/20/2017 by Huong Nguyen.

 1. Ai sẽ nuôi sống chúng ta trên hành tinh
  đang gặp khủng hoảng
 2. Miguel A. Altieri
  Đại học Schumacher 29/04/2015
 3. Xin chào tất cả mọi người.
  Tôi rất hân hạnh được có mặt ở đây, trong
 4. trường ĐH Schumacher
  và đất nước tươi đẹp này.
 5. Clara và tôi cảm thấy được chào đón
 6. và cảm thấy thuộc về một cộng đồng
  mà mọi thành viên đều quan tâm đến những
 7. vấn đề rất quan trọng cho tương lai của
  hành tinh, từ những vấn đề thuộc về sự
 8. thay đổi thiên nhiên một cách tích cực, và
  cả nông nghiệp nữa, cho đến sự thay đổi
 9. bản thân chúng ta vì đó mới là điều quan
  trọng.
 10. Chuyện chúng ta sẽ bàn đến trong ngày hôm
  nay là
 11. sự đối lập về ý thức hệ trong nông nghiệp
  Có 2 hệ thống cùng tồn tại.
 12. Một là nông nghiệp theo hình thức
  công nghiệp, dựa vào các hoá chất đầu vào
 13. và phương pháp trong Cách mạng Xanh. Hai
  là nông nghiệp nhà quê mà người thực hiện
 14. là các hộ nông dân. Hình thức này tồn tại
  hàng thế kỷ, sử dụng những kiến thức mà
 15. ngày nay chúng ta gọi là "những nguyên tắc
  nông nghiệp sinh thái".
 16. Hình thức nông nghiệp công nghiệp chiếm
  phần lớn diện tích đất phục vụ nông nghiệp
 17. Trên thế giới có 1.5 tỉ hec-ta đất nông
  nghiệp mà 80% là độc canh. Hình thức này
 18. phụ thuộc rất nhiều vào tài nguyên bên
  ngoài, tức là tiêu tốn rất nhiều năng
 19. lượng và đã trở thành áp lực chính dẫn đến
  sự thay đổi của sinh quyển bởi vì ngày nay
 20. nông nghiệp không chỉ ảnh hưởng trực tiếp
  tới khu vực sản xuất mà còn cả các khu vực
 21. xa. Ví dụ, những khu vực chết ngoài đại
  dương mà chúng ta thấy là do các chất gây
 22. ô nhiễm chảy từ sông ra biển. Những chất
  này cùng với phân bón kích thích sự phát
 23. triển mạnh mẽ của tảo và các sinh vật khác
 24. Như vậy, đó có lẽ là tác động lớn nhất
 25. làm thay đổi sinh quyển theo những hướng
  khác nhau.
 26. Độc canh có thể có một vài lợi
 27. điểm ngắn hạn về kinh tế nhưng hình thức
  này không tối ưu về mặt sinh thái vì với
 28. một hệ thống đồng nhất như vậy, không có
  nhiều loài sinh vật thì không có sự đa
 29. dạng. Sự đồng nhất cao về mặt di truyền
  làm cho hệ thống này cực kỳ dễ bị tổn
 30. thương trước sâu bệnh và thay đổi khí hậu.
 31. Thực tế là trong thập niên 70, Mỹ đã
 32. đưa ra một cảnh báo về tình trạng dễ bị
  ảnh hưởng của nông nghiệp Hoa Kỳ. Hồi đó
 33. cả nước đã phải chịu một thảm hoạ do bệnh
  trên ngô, làm giảm sản lượng từ 119 triệu
 34. tấn năm 1969 xuống còn 106 triệu tấn năm
  1970. 13 triệu tấn ngô bị mất tương đương
 35. với 18.5 triệu Ca-lo.
 36. Những hệ thống dễ
  bị tổn thương, do không có các quy trình
 37. sinh thái để tự bảo vệ chính nó, nên con
  người phải dùng thuốc diệt sâu bọ để làm
 38. cho những hệ thống đó có thể tồn tại.
 39. Thêm vào đó, những hệ thống như thế
  tiêu tốn 80% lượng nước toàn cầu
 40. và tạo ra từ 25 - 30% lượng
  khí nhà kính.
 41. Trên biểu đồ này, các bạn có thể thấy
  châu Âu sử dụng nhiều thuốc bảo vệ
 42. thực vật nhất thế giới và tất nhiên là
  lượng hoá chất này sẽ chảy ra môi trường,
 43. gây nhiều hậu quả. Ước tính, ở Anh nếu
  tính toàn bộ ảnh hưởng của nông nghiệp
 44. hình thức công nghiệp, không chỉ ô
  nhiễm do thuốc BVTV mà cả mất đa
 45. dạng sinh học, mất đất do xói mòn, ảnh
  hưởng tới sức khoẻ con người, thì con số
 46. đó là 208 Bảng/ha. Những chi phí nyaf được
  gọi là ảnh hưởng bên ngoài. Chúng được gọi
 47. là ảnh hưởng bên ngoài vì toàn xã hội trả
  chi phí đó, những nông dân sử dụng thuốc
 48. BVTV và những công ty bán các sản
  phẩm này không phải trả chi phí đó.
 49. Một điều nữa mà chúng ta đang phải đối mặt
  hiện nay là hệ thống nông nghiệp đang trở
 50. nên ngày càng dễ bị ảnh hưởng bởi những
  thay đổi của khí hậu. Có một đợt hạn
 51. khủng khiếp nhất trong 50 năm xảy ra vào
  năm 2012 ở vùng Trung Tây Hoa Kỳ, gây tổn
 52. thất khoảng 13% sản lượng ngô và 8% sản
  lượng đậu tương. Hầu hết ngô và đậu tương
 53. ở đó là cây trồng chuyển gen (GMO) vì đây
  là khu vực mà hầu hết cây trồng là sinh
 54. vật chuyển gen. Ở California, năm nay 2014
  là năm thứ ba hạn hán. Vì thế 400000 acre
 55. đất phải bỏ hoang, tương đương với tổn
  thất khoảng 1.5 tỉ Đô-la.
 56. Một trong những điều thú vị ở đây là
  hình thức sản xuất nông nghiệp hiện đại
 57. này ảnh hưởng tới biến đổi khí hậu, và
  biến đổi khí hậu liên quan đến nông nghiệp
 58. quy mô công nghiệp. Như tôi đã nói, hình
  thức sản xuất nông nghiệp này phát thải từ
 59. 25 đến 30% lượng khí nhà kính, lượng khí
  nhà kính này làm biến đổi khí hậu và làm
 60. thay đổi hệ thống nông nghiệp.
 61. Mặc cho sự
  cảnh báo này, và mặc cho bằng chứng là hệ
 62. thống nông nghiệp đó không bền vững, chúng
  ta vẫn quảng bá nó một cách rộng rãi.
 63. Một trong những ví dụ rõ ràng nhất là công
  nghệ mới - mà chúng ta gọi là GMO.
 64. Khoảng 220 triệu ha đất trồng cây GMO,
  trong đó 60% là đậu tương, cụ thể là
 65. giống "Round-up ready", kháng thuốc trừ cỏ
  Round-up. Loại thuốc trừ cỏ này do
 66. Monsanto sản xuất.
 67. Lý luận được sử dụng ở
  đây, bởi những người ủng hộ công nghệ này,
 68. không chỉ là các công ty mà cả các nhà
  khoa học nhận tài trợ từ công ty này,
 69. là ... Như ở trường tôi, đại học
  California, một trường công, nhận 500
 70. triệu Đô-la từ BP để tạo ra cái mà họ gọi
  là "năng lượng sinh học chuyển gen".
 71. Lý luận được sử dụng ở đây là chúng ta cần
  phải nuôi sống thế giới. Nhưng té ra khi
 72. chúng ta bắt đầu phân tích xem 1 ha đất
  trồng cây chuyển gen có thực sự cung cấp
 73. lương thực cho một trong số một tỉ người
  đang chịu nạn đói - bởi vì đó mới là vấn
 74. đề. Chúng ta thì không phải là vấn đề, mà
  là những người nghèo thu nhập dưới 1 Đô-la
 75. mỗi ngày và không có đủ ăn cơ. Thực ra là
  không một mảnh đất nào trong số 200 ha
 76. này là để cứu đói cả.
 77. Vì sao? Có 4 cây trồng chiếm hầu hết diện
  tích trồng cây chuyển gen:
 78. đậu tương, ngô, bông và cải dầu.
 79. Các bạn có thể nói là chúng ta ăn mỗi
  ngô và đậu tương,
 80. nhưng thực tế 50% số đó là để nuôi gia súc
  50% còn lại là để nuôi ô tô.
 81. Gia súc thì không ở Mỹ La-tin, nơi
  trồng các loại cây chuyển gen này, mà
 82. người nghèo thì lại ở châu Phi. Ngô và đậu
  tương trồng ở Mỹ la-tinh sẽ được vận
 83. chuyển đến châu Âu và Trung Quốc. Có nghĩa
  là không có nổi 1 ha trong số đất đó được
 84. dùng để sản xuất lương thực cho 1 trong số
  1 tỉ người đang chịu nạn đói hiện nay.
 85. Mặc cho sự thật đó, những hệ thống
  sản xuất này vẫn tiếp tục được sử dụng
 86. bằng cách buộc nông dân dùng Round-up
  và độc canh. Nông dân không thể không dùng

 87. Round-up, không thể đa dạng hoá hệ thống
  cây trồng vì tất cả sẽ chết.
 88. Rõ ràng, hệ thống nông nghiệp này phải
  chịu những ảnh hưởng về sinh thái của
 89. việc sử dụng lặp đi lặp lại một công nghệ.
 90. Một trong những hậu quả đó là kháng thuốc.
 91. Đây là một cánh đồng đậu tương ở Brazil
  bị xâm chiếm hoàn toàn bởi cỏ kháng Round-
 92. up. Có khoảng 12 loài cỏ đã kháng được
  Round-up vì đó chính là sự phản ứng của
 93. tự nhiên. Giống như trong ngành Côn trùng
  học, khi chúng ta sử dụng thuốc diệt côn
 94. trùng. Hiện có khoảng 500 loài côn trùng
  có khảng năng kháng 1000 loại thuốc diệt
 95. côn trùng. Cuộc chiến của các chất hoá học
  tạo ra nhiều vấn đề hơn là giải quyết được
 96. vấn đề.
 97. Có một nghiên cứu mới công bố cho thấy
  một số ảnh hưởng của glyphosate
 98. đối với con người. Glyphosate
  có thể gây ra
 99. ung thư tuyến giáp thể non-
  Hodgskins và một số bệnh ung thư khác.
 100. Glyphosate hiện đang được sử dụng trên 750
  sản phẩm thuốc trừ cỏ trên toàn thế giới.
 101. Sẽ có một số người nói rằng kiểu gì cũng
  có những điểm tốt ở GMO, ví dụ như "gạo
 102. vàng". Hiện gạo vàng đã ra đời và có vẻ
  như là nó sẽ được quảng bá mạnh mẽ ở châu
 103. Á. Loại lúa chuyển gen này có thể sản sinh
  ra Beta-caroten. Beta-caroten là tiền
 104. Vitamin A, mà vitamin A thì rất quan trọng
  đối với mắt. Châu Á lại có nhiều người bị
 105. các bệnh về mắt.
 106. Vậy thì, tại sao không
  tạo ra lúa có Beta-caroten và sản xuất
 107. rộng rãi ở châu Á?
 108. Té ra, khi nghiên cứu hệ thống này...
  Ở đây, nông dân trồng đủ
 109. các thứ cây, không chỉ lúa mà nhiều giống
  lúa, các cây trồng mùa khô, các cây lâu
 110. năm, họ nuôi cá, vịt, lươn, nói chung là
  rất nhiều thành phần mà khi con người
 111. sống trong hệ thống đó, họ chẳng thiếu
  chất gì. Có điều, những vùng đất này bị
 112. chuyển sang sản xuất độc canh. Thế là khi
  con người ăn mỗi gạo, và chỉ gạo, họ thiếu
 113. đủ các chất, không chỉ vitamin A.
 114. Thuốc trừ cỏ sử dụng trong Cách mạng Xanh
 115. để diệt những loài thực vật mà chúng ta
  gọi là "cỏ dại" trong nông nghiệp hiện
 116. đại, còn nông dân thì gọi là ... ví dụ như
  ở Mexico, nông dân gọi là những cây có ích
 117. mà không phải là cây trồng. Những cây này
  có thể ăn được, có thể chữa bệnh và nhiều
 118. công dụng khác.
 119. Trên bảng này, có một loại cây lấy lá,
  mà chúng ta cố diệt bằng thuốc trừ cỏ,
 120. chứa tới 444 micro-gram Beta-
  caroten trong mỗi gram khối lượng tươi.
 121. Trong khi đó, gạo vàng có khoảng 1.6,
  hiện là 6 micro-gram Beta-caroten.
 122. Con số đã được nâng lên...
  Nghĩa là chúng ta phải ăn 1 cân gạo vàng
 123. để có được lượng Beta-caroten trong một
  chiếc lá của một loài cây mà chúng ta cố
 124. diệt bằng thuốc trừ cỏ.
 125. Hơn nữa, khi sử dụng hoá chất, thì các
 126. thành tố khác trong hệ thống, ngoài lúa,
  cũng bị ảnh hưởng. Ví dụ, cá trong hình
 127. có vai trò rất quan trọng vì chúng ăn cỏ,
  một số con húc vào thân cây lúa, làm cho
 128. côn trùng rơi xuống để ăn. Ngoài ra, nông
  dân trồng cả bèo tấm, giúp cố định đạm.
 129. Những cây bèo tấm này không chỉ cung cấp
  phân bón cho lúa, đỡ phải mua phân, mà còn
 130. trở thành thức ăn cho vịt. Vịt thì cũng là
  một thành tố trong hệ thống, cho thịt và
 131. trứng.
  Tóm lại, chúng ta phá vỡ một hệ thống bền
 132. vững. Người nông dân này, khi sử dụng đa
  dạng các thành tố: vịt, cá, cây trồng, cỏ
 133. và nhiều thứ nữa, có một hệ thống nông
  nghiệp tự cung tự cấp.
 134. Đây chính là một mô hình
  nông nghiệp sinh thái.
 135. Nói đơn giản, là chúng ta tạo lập một
  hệ thống với nhiều thành phần,
 136. có khả năng phối hợp với nhau
  nhằm tăng độ phì nhiều của đất, năng suất
 137. cây trồng của hệ thống. Chúng ta không cần
  bất cứ tài nguyên nào từ bên ngoài. Cái mà
 138. chúng ta cần là rất nhiều kiến thức để tạo
  lập và quản lý một hệ thống nhiều thành tố
 139. Điều đáng buồn ở đây là những hệ thống
  nông nghiệp sinh thái này bị phá huỷ bởi
 140. nông nghiệp hiện đại.
 141. Một xu hướng khác trong nông nghiệp là
 142. nhiên liệu sinh học, hay nói cách khác là
  một phương pháp nhân tạo hoá các quá trình
 143. tự nhiên và tạo ra những hệ thống độc canh
  khổng lồ.
 144. Nguyên nhân mà người ta theo đuổi
  hướng này,
 145. đặc biệt là châu Âu và Mỹ
  là vì họ buộc phải tăng cường sử dụng
 146. nhiên liệu sinh học bởi vì ... các bạn
  thấy ở đây ... châu Âu, Mỹ và OECD sử dụng
 147. 50% năng lượng trên toàn thế giới.
 148. Các nước khác, khoảng 170 nước, chia nhau
  50% còn lại.

 149. Như thế có nghĩa là chúng ta cần một nguồn
 150. nhiên liệu khác vì dầu mỏ đang ngày càng
  đắt và khan hiếm và nhiên liệu thì ở trong
 151. tay Maduro, hay Chavez, nói chung là
  những người mà nước Mỹ không thích. Thế
 152. là chúng ta phải tìm ra một nguồn nhiên
  liệu khác, dạng lỏng mà không quá khác so
 153. với dầu mỏ, một loại nhiên liệu mà có thể
  sử dụng được cho ô tô, máy bay và các
 154. phương tiện cơ giới như thế. Thế thì nó là
  gì? Là nhiên liệu sinh học.
 155. Có một sự thật là ở Mỹ và châu Âu không
  đủ đất để trồng cây nguyên liệu phục vụ
 156. sản xuất nhiên liệu sinh học.
 157. Nếu đem toàn bộ diện tích đất trồng ngô ở
  Mỹ ra sản xuất nhiên liệu sinh học
 158. thì mới đáp ứng được 12% lượng cồn
  mà cả nước cần.
 159. Ở châu Âu, thì càng ít đất.
 160. Thế thì phải trồng cây nguyên liệu ở đâu?
 161. Ở châu Phi và Nam Mỹ.
 162. Nói ngắn gọn, quy trình lấy đất
  này gọi là cướp đất, diễn ra chủ yếu ở
 163. châu Phi nơi mà nước ngoài và các công ty
  tới thoả thuận với chính phủ các nước châu
 164. Phi, mà ở châu Phi thì nhiều nước có tệ
  tham nhũng.
 165. Thế là như chúng ta thấy ở đây
 166. có rất nhiều thoả thuận được thực hiện ở
  nhiều nước châu Phi. Những nước tham gia
 167. việc cướp đất này là Ả-rập Sau-đi, Hàn
  Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ. Công ty của những
 168. nước này nhảy vào châu Phi và chiếm hơn 80
  triệu ha đất để sản xuất nhiên liệu sinh
 169. học và một số loại cây công nghiệp như cao
  su, gỗ, mà không sản phẩm nào để phục vụ
 170. châu Phi. Họ trồng những cây này ở châu
  Phi và mang sản phẩm đi.
 171. Đây là một ví dụ của một công ty ở Sierra-
  Leon. Người ta phá rừng và phá đi những
 172. cộng đồng bản địa để độc canh - một hình
  thức sản xuất gây tác động lớn tới hệ
 173. sinh thái trái đất.
 174. Những hệ thống nông nghiệp thế này sử dụng
 175. 80% đất trồng trên thế giới mà chỉ tạo ra
  30% lượng lương thực, lại tiêu tốn 70%
 176. lượng nước và 80% lượng nhiên liệu hoá
  thạch. Như thế là rất kém hiệu quả vì sản
 177. xuất nông nghiệp trên quy mô công nghiệp
  không tập trung vào lương thực mà vào sinh
 178. khối: nhiên liệu sinh học, chất dẻo sinh
  học, thuốc sinh học - bất cứ cái gì có thể
 179. làm được từ sinh khối.
  Cách làm này chỉ tạo ra 30% lương thực
 180. Nhưng tại sao chúng ta lại dính lấy nó và
  còn nghĩ là nó hiệu quả, nó nuôi sống bao
 181. người. Hoang đường!
 182. Nạn đói trên thế giới thì cứ tiếp tục
  trầm trọng hơn.
 183. Mà lý do ở đây không phải là
  không có đủ lương thực, mà là vì người
 184. nghèo không có đủ tiền mua lương thực. 1/3
  cho đến 2/3 dân số thế giới chỉ kiếm được
 185. dưới 3 Đô-la mỗi ngày. Có nghĩa là khả
  năng tiếp cận lương thực là một vấn đề lớn
 186. và cả sự bất công nữa. Mỗi năm, mỗi người
  vứt đi trung bình 115 kg lương thực, ở Mỹ
 187. và châu Âu. Nếu chúng ta có thể mang
  lượng lương thực đó sang châu Phi thì
 188. chúng ta sẽ giải quyết được nạn đói ngay.
 189. Thực ra nạn đói trên thế giới sinh ra là
  do hệ thống sản xuất lương thực bị chi
 190. phối bởi các tập đoàn, ví dụ những nhà
  cung cấp hạt như ADM, Cargill. Họ là những
 191. công ty công nghệ sinh học và siêu thị. Họ
  là vua lương thực vì họ quyết định nhà sản
 192. xuất trồng gì, bao nhiêu, bán cho ai,
  dùng công nghệ nào, và quyết định cho cả
 193. người tiêu dùng. Những siêu thị lớn quyết
  định người tiêu dùng sẽ ăn gì, giá bao
 194. nhiêu, chất lượng lương thực và nhờ đó họ
  nắm toàn bộ hệ thống sản xuất lương thực
 195. Thách thức cấp bách ở thế kỷ tới, cấp bách
  vì tương lai đã ở ngay đây rồi, là phải
 196. tăng cường sản xuất lương thực một cách
  bền vững. Đó là điều kiện đủ, chứ không
 197. phải điều kiện cần, mà cũng không phải là
  giải pháp. Vấn đề là diện tích đất canh
 198. tác ngày càng thu hẹp, chính xác hơn là
  diện tích đất tốt dành cho canh tác ngày
 199. càng thu hẹp, dầu mỏ ít đi, nước hiếm hơn,
  Ni-tơ ít đi và phải đối mặt với biến đổi
 200. khí hậu. Theo quan điểm nông nghiệp sinh
  thái, thì thách thức này không thể vượt
 201. qua nổi nếu chúng ta tiếp tục làm nông
  nghiệp theo kiểu công nghiệp. Chúng ta
 202. không cần công nghệ mới mà cần một ý thức
  hệ mới. Đây chính là lúc phải sử dụng hệ
 203. thống nông nghiệp mới. Những đặc điểm của
  hệ thống nông nghiệp trong tương lai là:
 204. không phụ thuộc vào năng lượng hoá thạch,
  ít ảnh hưởng tới môi trường, thân thiện
 205. với tự nhiên, chống chịu được với biến đổi
  khỉ hậu, có nhiều chức năng - không chỉ
 206. sản xuất ra lương thực mà cả phải đảm bảo
  nhu cầu về xã hội, văn hoá, kinh tế và
 207. là nền tảng của hệ thống nông nghiệp tại
  chỗ. Trong 15 đến 20 năm tới, 75% dân số
 208. sẽ sống ở thành thị,
 209. và sẽ có khoảng 50 đô
  thị trên 10 triệu dân trong 15 năm tới.
 210. Những nơi đó cần nhập 6000 tấn lương thực
  mỗi ngày từ khoảng cách 1000 km. Các bạn
 211. có tưởng tượng được phải tốn bao nhiêu
  năng lượng, lượng phát thải và cơ sở hạ
 212. tầng thì mới đáp ứng được nhu cầu đó?
  6000 tấn thực phẩm mỗi ngày!
 213. Do đó, cái mà chúng ta cần là một nền nông
  nghiệp năng suất cao, đa dạng, hiệu quả và
 214. đây chính là điều có thể thực hiện được
  nhờ nông nghiệp sinh thái. Trong hệ thống
 215. này, nhờ sự đa dạng sinh học, các loài
  động, thực vật tương tác với nhau nhằm
 216. đảm bảo sự vận hành của cả hệ thống. Ở đây
  sự tái chế được thực hiện ở mức cao nên
 217. không phụ thuộc vào tài nguyên bên ngoài,
  kể cả là tài nguyên hữu cơ, có chăng là
 218. vào giai đoạn đầu khi chuyển đổi.
 219. Những hệ thống này rất hiệu quả.
 220. Vậy thì những hệ thống nông nghiệp như thế
  ở đâu ra?
 221. Thực ra là nhiều người ở các nước
  đang phát triển đã làm
 222. nông theo cách này cả 5000 năm rồi, qua
  nhiều thế hệ. Ví dụ, ở dãy Andes, Trung Mỹ
 223. như Mexico hay là vùng đất thấp Nam Mỹ
  như Brazil, Colombia, ... Nếu các bạn
 224. tới châu Phi hay châu Á thì các bạn sẽ
  thấy nông dân đã làm cách này
 225. từ 5000 năm trở lại đây.
 226. Hiện nay có khoảng 1.5 tỉ
  nông dân truyền thống, sản xuất trên 380
 227. triệu nông trại với diện tích trung bình
  là 2 ha.
 228. Họ nắm trong tay 1.9 triệu loài
 229. cây lương thực, nghĩa là họ có một tài
  sản dồi dào về đa dạng di truyền.
 230. Cách Mạng Xanh với bao nhiêu chất xám và
  công nghệ
 231. cũng chỉ tạo ra 7000 giống.
 232. Và những người nông dân này mới là những
  người đang nuôi sống thế giới. Họ sản xuất
 233. ra 50-75% lương thực, tuỳ nước mà chỉ sử
  dụng 23-30% diện tích đất, 30% lượng nước
 234. và 20% lượng nhiên liệu hoá thạch.
 235. Vậy, nếu chúng ta thực sự
  muốn nuôi sống cả thế giới
 236. thì sao không để cho những
  người nông dân này quản lý đất đai? Họ
 237. chỉ có 30% đất thôi, sao không để họ quản
  lý 60% diện tích đất, thế là chúng ta giải
 238. quyết được nạn đói ngay lập tức. Nhưng đây
  là một vấn đề nhạy cảm về chính trị vì
 239. tái quy hoạch đất và những thứ liên
  quan.
 240. Một vài ví dụ về hệ thống nông nghiệp
  truyền thống, nếu các bạn tới Mexico City,
 241. chỉ cách thành phố 20 km thôi, có một khu
  vực được người Chinampas quản lý
 242. hàng ngàn năm hay cũng khoảng 500 năm
  trước khi người Tây Ban Nha tới.
 243. Hệ thống này có thể nuôi 2 triệu người
  thời còn các vua Aztec.
 244. Hệ thống này gồm một con kênh, trong kênh
  có cá, có cỏ và những cây cỏ này được sử
 245. dùng để tái chế chất hữu cơ.
 246. Họ luân canh phức tạp,
  ví dụ: cúc vạn thọ trồng với
 247. ngô - đậu - bí
 248. và gặt hái nhiều lợi ích từ mô hình này
 249. Họ trồng cả những cây
  mà chúng ta lo diệt trừ ví dụ rau sam -
 250. một cây quan trọng trong nền ẩm thực của
  nông dân Mexico
 251. Loài cây này chịu hạn rất tốt.
 252. Có một điều thú vị là:
 253. Người Chinampas có thể sản xuất đủ lương
  thực cho 15 - 20 người trên 1 ha đất. Đây
 254. là một hệ thống rất hiệu quả đã trải qua
  thử thách của thời gian.
 255. Người nông dân này đang quản lý một hệ
  thống đa canh rất phức tạp. Nếu các bạn
 256. tham quan hệ thống cà phê hay ca cao ở
  Trung Mỹ, Colombia hay Mexico thì các
 257. bạn sẽ thấy nông dân quản lý một hệ thống
  tới 150 loài cây (thân gỗ)
 258. và cà phê chỉ là một trong số đó.
 259. Người nông dân này
  đang tính xem khi nào thu hoạch thì phù
 260. hợp, khi nào thì tỉa cây, khi nào thì làm
  cái này cái kia, cho 150 loại cây, tức là
 261. phải sử dụng một lượng kiến thức khổng lồ
  về thực vật.
 262. Người Milpa cũng thế, họ
 263. không chỉ trồng ngô và đậu tương mà còn cả
  ớt xen canh.
 264. Đây đơn giản chỉ là cách họ
  tự cung tự cấp.
 265. Hệ thống này rất hiệu quả
  về năng suất.
 266. Khi tính toán sản lượng, cần tới
  1.5 đơn vị diện tích độc canh
 267. mới sản xuât được
  cùng một lượng lương thực đa canh
 268. vì đa canh cơ bản là hai hệ thống độc
  canh chồng lên nhau và chúng sử dụng ánh
 269. sáng, dinh dưỡng, nước hiệu quả hơn rất
  nhiều.
 270. Chỉ số hiệu quả sử dụng đất cho biết giá
  trị hiệu quả của một hệ thống.
 271. Đây là số liệu từ 170 nông hộ ở châu Phi:
 272. tăng đa dạng sinh học nông trại tỉ lệ
  thuận với tăng trưởng của các nguyên tố đa
 273. lượng, khoáng và vitamin. Nhưng khi độc
  canh, thì chỉ có một hệ thống không thiếu
 274. tất cả khoáng chất và vitamin vì khi giảm
  đa dạng sinh học
 275. cũng là giảm giá trị dinh dưỡng.
 276. Chúng ta có bằng chứng rõ ràng rằng
 277. cứ tăng đa dạng sinh học
  là cải thiện được dinh dưỡng.
 278. Hơn nữa,
  có một điều rất quan trọng là
 279. nông trại nhỏ
  năng suất hơn nông trại lớn.
 280. Nông trại hàng ngàn ha mà chỉ
  trồng ngô thì chỉ được 18 - 20 tấn/ha.
 281. Nông trại nhỏ 1ha, thì ngoài 1ha ngô họ
  còn có đậu, bí, gà, lấy trứng, vịt,
 282. cái này cái kia,
 283. cho nên tổng sản lượng...
 284. Nếu lấy tổng sản lượng làm thước đo
  cho năng suất của một hệ thống thì ...
 285. Nhìn vào biểu đồ bên trái,
  mỗi đường một nước
 286. số liệu do FAO cung cấp, cứ
  tăng diện tích thì giảm sản lượng. Tức là,
 287. thực ra nông hộ nhỏ mới là phương pháp sản
  xuất lương thực hiệu quả.
 288. Nông nghiệp sinh thái là ngành khoa học
  tổng hợp kiến thức từ sinh thái, khoa học
 289. xã hội, nông học - như khoa học đất, côn
  trùng học, ... cùng với kiến thức truyền
 290. thống của người nông dân. Chúng ta tạo ra
  một cuộc hội thoại về kiến thức mà từ đó
 291. sinh ra các nguyên tắc.
 292. Nông nghiệp sinh thái cũng giống như
  Sinh thái học. Sinh thái học giải thích sự
 293. vận hành của thiên nhiên,
  hệ thống tun-dra cũng như hệ thống
 294. rừng nhiệt đới có những nguyên tắc giống
  nhau. Nông nghiệp sinh thái cũng vậy. Đó
 295. là ngành khoa học với nhiều nguyên tắc
  chung, giải thích sự vận hành của Nông
 296. nghiệp và làm cách nào chúng ta có thể
  xây dựng hệ thống nông nghiệp tương lai
 297. Như đã nói, một trong những cách để nông
  nghiệp khỏi phụ thuộc vào dầu mỏ...
 298. Các bạn có thể tưởng tượng được ở Anh mà
  xảy ra điều đã xảy ra ở Cu-ba năm 1998
 299. khi tổng nhập khẩu dầu mỏ giảm
  từ 77 xuống 63%?
 300. Thế thì có mà sụp đổ toàn bộ
  nền nông nghiệp.
 301. Toàn bộ những nông trại lớn mà tôi
  thấy trên đường đến đây sẽ không thể vận
 302. hành nổi nếu thiếu dầu mỏ, phân bón và
  thuốc BVTV.
 303. Những gì đã xảy ra ở Cuba là
 304. Liên Xô sụp đổ,
 305. hai nước có quan hệ rất chặt chẽ hồi đó
  Liên Xô viện trợ Cuba
 306. Nông nghiệp Cuba theo kiểu Liên Xô,
 307. tức là dùng máy cày lớn, thuốc BVTV,
 308. phân bón, dầu mỏ, ...
 309. Họ bị thay đổi một
  cách đột ngột khi Liên Xô sụp đổ.
 310. Điều thú vị ở đây là...
 311. trên hình có một số cây
  trồng chính, những thanh nhạt là sản lượng
 312. của nông hộ nhỏ khi có
  thuốc BVTV và phân bón
 313. còn những thanh đậm là sản lượng
  sau khi Liên Xô sụp đổ.
 314. Những điều xảy ra ngay
  lập tức lúc đó là hệ thống nông nghiệp quy
 315. mô lớn sụp đổ và hệ thống nông nghiệp quy
  mô nhỏ đã sản xuất được lượng lương thực
 316. mà cả nước cần nhờ nông dân.
 317. Từ đây các bạn có thể thấy
  mức đóng góp của nông dân
 318. cao hơn khi không có thuốc BVTV và phân bón.
 319. Cách mà họ làm là sử
  dụng kiến thức sinh thái
 320. ví dụ như đa canh
  luân canh, phân xanh, phân hữu cơ, tất cả
 321. những phương pháp ứng dụng nguyên tắc của
  nông nghiệp sinh thái.
 322. Đây chỉ là ví dụ từ 1 nông dân.
 323. Tôi muốn đưa 1 ví dụ ở Santo Spirito
  Anh ấy bắt đầu làm nông như thế này.
 324. Và đây là kết quả:
 325. một nông trại 10 ha
  gồm nhiều thành tố phức tạp, phục vụ nhiều
 326. mục đích, luân canh cây lương thực và đồng
  cỏ, ...
 327. Đây là năng suất toàn hệ thống.
 328. Anh ấy có thể sản xuất đủ protein cho 34
  người trên 1ha trong 1 năm.
 329. Hiệu quả sử dụng năng lượng
  là quan trọng nhất:
 330. 30
 331. Anh ấy đầu tư 1 Kcal và thu lại 30Kcal,
 332. Không có hệ thống nông nghiệp nào có thể
  hiệu quả hơn thế. Hệ thống nông nghiệp
 333. quy mô công nghiệp hiệu quả nhất Mỹ có hệ
  số 1.5. Tức là người nông dân này sản xuất
 334. hiệu quả hơn tới 20 lần, nói về sinh thái,
  so với các hệ thống nông nghiệp khác.
 335. Một điều đáng chú ý khác khi nông dân phản
  ứng lại với khủng hoảng
 336. năm 1999, có một sự kiện đặc biệt,
 337. có 216 nông dân thuộc
  hội nông dân quy mô nhỏ quốc gia (Cuba)
 338. sử dụng phương pháp nông nghiệp sinh thái
 339. Sau 10 năm,
 340. con số này tăng thành 110,000
  thành viên.
 341. Ngày nay chắc số thành viên là
  130,000 đang thực hành nông nghiệp sinh
 342. thái - phương pháp mà tôi đang trình bày.
  Họ làm thế nào? Họ thực hiện một cuộc
 343. cải cách tên là Campesino a Campesino.
 344. Đây là một hệ
  thống mạng lưới nông dân nhằm trao đổi
 345. thông tin và kiến thức. Đây là một hiện
  tượng văn hoá dựa trên một số quy tắc.
 346. Đây là một bức vẽ, xin lỗi quý vị là thông
  tin bằng tiếng Tây Ban Nha. Hình người này
 347. gồm những nguyên tắc của chiến dịch kết
  nối người - người.
 348. Đây là một triết lý "rễ cỏ"
 349. Hai chân thể hiện sáng tạo và
  tự do.
 350. Hai tay là sản xuất và bảo vệ.
 351. Đôi mắt có tầm nhìn về sự bền vững.
 352. Yêu thiên nhiên, gia đình,
  nông nghiệp và cộng đồng
 353. nơi trái tim
 354. và lên tiếng cho quyền tự chủ về
  lương thực.
 355. (Quyền tự chủ về lương thực)
  là một khái niệm mới mà
 356. nông dân tạo ra thông qua chiến dịch
  Campesino cách đây không lâu.
 357. Những gì họ làm chỉ đơn giản là tụ họp lại
  và nhờ một người giảng cho cộng đồng về
 358. ví dụ như bảo tồn đất, hay phân xanh, hay
  cách ủ phân và các phương pháp chọn lọc
 359. hạt giống, rồi thực hiện một hoạt động có
  tên "lai giống có sự tham gia" để cải
 360. thiện một số giống địa phương. Thế là họ
  có được những hạt giống cần thiết để thực
 361. thi quyền tự chủ về lương thực.
 362. Đây là một nông trại ở Cuba. Tôi không
  biết các bạn có để ý là 2008 có 3 trận bão
 363. ở Cuba, 1 là Ike và 2 trận nhỏ.
 364. Có người
  nói là Mỹ gây ra những trận bão này nhưng
 365. ai biết được.
 366. Té ra, ngay sau bão một nhóm
  các nhà khoa học hợp tác với chúng tôi
 367. thông qua một mạng lưới tên là SOCLA - Hội
  nông nghiệp sinh thái Mỹ La-tin.
 368. Bà Clara nhà tôi là chủ tịch.
 369. Nhóm này tới kiểm tra
  xem nông trại nào chống chịu được bão và
 370. kết quả là nơi nào đa dạng, kết hợp chăn
  nuôi, lâm nghiệp thì nơi đó chống chịu tốt
 371. Đây là thiệt hại trung bình hợp tác xã -
  72% nhưng mục 2 và 3 - đa dạng hơn thì ít
 372. thiệt hại hơn. Họ có thiệt hại, tận 3 trận
  bão cơ mà. Nhưng điều quan trọng nhất là
 373. tốc độ phục hồi. Hệ thống 3 phục hồi năng
  suất nhanh hơn hẳn, và nó là hệ thống đa
 374. dạng hơn hệ thống 1 - một hệ thống đơn
  giản hơn. Tính đàn hồi (của hệ thống) có
 375. hai yếu tố. 1 là chống lại sự thay đổi và
  2 là khả năng phục hồi.
 376. Như nông trại Perla, Cuba, sau bão
  Mitchell và nó đã phục hồi thế nào nhờ vào
 377. nông nghiệp sinh thái. Rất nhanh!
 378. Ở khu vực khác thuộc vùng nhiệt đới, đồng
  cỏ được khuyến khích canh tác
 379. bởi các trung tâm quốc
  tế, các nhà nghiên cứu, các cơ quan và cả
 380. giới công nghiệp. Ví dụ ở Colombia và
  Mexico, chúng ta thấy diện tích độc canh
 381. khổng lồ trồng cỏ đạt năng suất rất cao
  khi được cung cấp nước và phân bón. Nếu
 382. không có nước, như hệ thống tưới bằng nước
  mưa thì thành thế này đây:
 383. bò chết.
 384. Hệ thống duy nhất có thể tồn tại là hệ
  thống của dân quê, nơi mà độ ẩm được duy
 385. trì, tiểu khí hậu thấp hơn 2 độ so với nơi
  khác, độ ẩm cao, bò tạo ra phân bón - bổ
 386. sung chất hữu cơ cho đất và tăng cường khả
  năng giữ nước của đất...
 387. Như chúng ta thấy ở hệ thống này:
  lương mưa, và
 388. đường
  trên cùng là sản lượng sữa -
 389. nó ổn định
 390. mặc cho thay đổi về khí hậu. Đó chính là
  sự đàn hồi. Một hệ thống có thể duy trì
 391. được sản lượng của nó mà không bị ảnh
  hưởng bởi lượng mưa.
 392. Chúng ta thấy rằng cách làm nông nghiệp
  sinh thái thông qua tăng cường sự đa dạng
 393. của cảnh quan, sự đa dạng của thảm thực
  vật, và phức tạp hơn là nông lâm kết hợp
 394. rồi kết hợp trồng trọt với chăn nuôi, ...
  quản lý đất đai một cách hữu cơ,
 395. và trữ nước, chúng ta có thể tạo ra một
  hệ thống rất đàn hồi.
 396. Ngoài ra có những nông dân đang phục hồi
  đất đai bằng sinh thái phục hồi vì ...
 397. Đây là Mixtec ở Mexico.
  Đây là hậu quả của chăn nuôi quy mô lớn,
 398. thả gia súc tràn lan, phá rừng ...
 399. Có một vài nông dân, như các bạn thấy các
  chấm xanh lục, họ muốn bám trụ ở đây.
 400. Tương lai nào dành cho họ nếu họ rời đi?
 401. Họ sẽ đến Mỹ để bị bóc lột sức lao động
  hay ở Mexico City và cũng bị bóc lột?
 402. Họ muốn ở lại.
 403. Họ chọn ở lại nên họ bắt đầu, bằng bàn
  tay, trồng lại rừng trên đỉnh núi, bằng
 404. một loài thông bản địa, vì họ tin rằng
  đây là nơi hút nước của ngọn núi.
 405. Sau đó
 406. họ thực hiện các biện pháp bảo tồn đất
  với ruộng bậc thang,
 407. đường thoát và lấy nước.
 408. Không phải là ở đây không có mưa mà
  ở đây chỉ mưa 2 tháng/ năm, thế thôi. Họ
 409. phải trữ nước. Đây là việc rất quan trọng,
  có thể làm được ở quy mô nông trại.
 410. Dựa vào lượng nước có thể có, mà họ quyết
  định diện tích canh tác để đảm bảo có đủ
 411. nước tưới. Đây là một cánh đồng rau dền
  được tưới nước. Đây thực ra là một loài
 412. thực vật đang được phục hồi vì nó có hàm
  lượng protein rất cao, 18%.
 413. Khi người Tây Ban Nha tới,
 414. họ nói rằng đây là cây tà
  giáo và họ không thể dùng được, cấm trồng
 415. và trồng lúa mì thay vào. Lúa mì không có
  protein như dền.
 416. Dân bản địa đang phải rất cố gắng
  để phục hồi cây dền.

 417. Đây là một ví dụ thú vị khác về phục hồi
 418. một khu đất ở Colombia.
 419. Năm 1992, 2001 và
  hiện nay 2013, một lưu vực đã hoàn toàn
 420. được phủ xanh, đủ khả năng hỗ trợ các hệ
  thống đa canh.
 421. Tôi không muốn gây hiểu lầm rằng nông
  nghiệp sinh thái chỉ dành cho nông hộ nhỏ.
 422. Tuy rằng hình thức này cực kỳ quan trọng
 423. đặc biệt đối với nông dân những
  nước đang phát triển
 424. Đây là một ví dụ ở California,
 425. một người nông dân hữu cơ
 426. đa dạng hoá hệ thống của
  mình. Họ trồng xà lách xen với hoa vì hoa
 427. giúp thu hút các loài côn trùng có lợi và
  thế là họ không phải phun thuốc hữu cơ.
 428. Chế phẩm hữu cơ rất đắt vi cần
  nhiều nguyên liệu đầu vào. Thế thì sao
 429. không trồng hoa để thu hút côn trùng có
  lợi để quản lý dịch hại?
 430. Hay là, trồng tam giác mạch, hoặc allysum
  trong vườn nho để thu hút côn trùng có lợi
 431. Hoặc đa dạng hoá nông trại bằng những
 432. "đảo" cây
  làm nơi trú ngụ cho côn trùng có lợi
 433. những loài côn trùng này sẽ tới vườn
  nho để giúp quản lý dịch hại.
 434. Hoặc trồng cây theo băng, nhiều nông dân
  làm cách này để cơ giới hoá và sử dụng các
 435. quy trình luân canh khác nhau, dùng các tổ
  hợp cây trồng khác nhau trên mỗi băng để
 436. giảm chi phí sản xuất và giảm tổn thất do
  dịch hại....
 437. Có rất nhiều ví dụ, như nông lâm kết hợp ở
  Brazil, trồng nhiều loại cây thân gỗ để có
 438. chỗ cho động vật nghỉ dưới tán, hoặc cây
  lương thực, như đậu tương
 439. giữa các hàng cây thân gỗ.
 440. Khái niệm quyền tự chủ về lương thực mà
  tôi trình bày lúc nãy là khái niệm mà
 441. Campesina đã sử dụng. Nó có nghĩa là quyền
  của cộng đồng, dù là cộng đồng nông dân,
 442. thành thị, khu vực trong việc quyết định
  hệ thống nông nghiệp của họ để ưu tiên
 443. năng suất đầu tiên là cho nhu cầu nơi sở
  tại và xuất bán những gì dư thừa.
 444. Có 3 yếu tố, 1 là nông nghiệp sinh thái,
 445. 2 là cải cách xã hội,
 446. 3 là hỗ trợ của nhà nước
 447. Có nghĩa là cải cách xã hội phải tạo
  áp lực lên chính phủ và chính phủ phải có
 448. trách nhiệm với nhu cầu của nông dân.
  Ví dụ, ở Brazil, ở đây có người tới từ
 449. Brazil, cải cách xã hội đã đi đến một kết
  quả là hiện nay Brazil có luật nông nghiệp
 450. sinh thái, với nguồn ngân sách là 3 tỉ Đô-
  la.
 451. Đó là kết quả của cải cách xã hội.
 452. Số tiền đó sẽ được dùng để hỗ trợ và mở
  rộng các hệ thống nông nghiệp sinh thái
 453. toàn quốc.
 454. Đây là cách họ tạo ra thay đổi
 455. Không phải chỉ có 200 - 300 người mà hơn
 456. 1 triệu người đã dừng mọi hoạt động ở
  Brasilia và thảo luận.
 457. Nông nghiệp sinh thái đã trở thành một
  vấn đề của cải cách xã hội.
 458. Nằm trong tay các nhà cải cách xã hội
 459. Đây có thể xem như khoa học quân sự.
 460. Họ nói là sự kết hợp
  của nông dân, nông trại gia đình và nông
 461. nghiệp sinh thái có thể nuôi sống gia đính
  thành phố và các quốc gia bằng năng suất
 462. cao hơn, hiệu quả hơn, tự động hơn, tiết
  kiệm hơn, ...
 463. Tại sao nông nghiệp sinh thái phù hợp với
  cải cách xã hội? Tại sao những nhà cải
 464. cách xã hội thấy rằng nông nghiệp sinh
  thái là phương pháp sẽ cung cấp kỹ thuật
 465. và kiến thức khoa học để nâng cao quyền tự
  chủ về lương thực?
 466. Vì nó kích thích sự tham gia.
 467. Nó hiệu quả về kinh tế - không
  phụ thuộc tài nguyên bên ngoài.
 468. Nó phù hợp về văn hoá - tôn trọng và
  phát tán kiến thức truyền thống.
 469. Nó lành mạnh về sinh thái - họ không muốn
  thay đổi hệ thống mà muốn tối ưu hoá
 470. Và nó cung cấp
 471. nguyên tắc để đạt được quyền tự chủ về
  lương thực.
 472. Gần đây Campesina họp ở Mali và họ tuyên
  bố rằng
 473. họ thấy nông nghiệp sinh thái là
  cách chính để chống lại
 474. hệ thống kinh tế
  đặt lợi ích lên trên cuộc sống
 475. Và nông nghiệp sinh thái đặt trong hệ tư
  tưởng về quyền tự chủ
 476. về lương thực tạo ra giải pháp đồng bộ
 477. để giải quyết hàng loạt những
  khủng hoảng trên thế giới hiện nay.
 478. Họ còn nói, giải pháp thực tiễn đối với
  khí hậu, suy dinh dưỡng sẽ không thể được
 479. tạo ra từ hệ thống quy mô công nghiệp.
 480. Nên phải cải thiện nó.
 481. Chúng ta cần một hệ thống mới
 482. thực sự dựa vào sản xuất nông
  nghiệp sinh thái ...
 483. Như vậy, điều khó khăn là thay đổi các Vua
  thực phẩm, và có rất nhiều hoạt động
 484. về chủ đề này.
 485. Ví dụ: cố gắng
  ngăn Monsanto và các tập đoàn lớn kiểm
 486. soát hệ thống sản xuất lương thực. Bên
  cạnh đó, có một phương pháp khác, là đi
 487. song song, trong đó nông dân tự quản lãnh
  thổ và tự tạo hệ thống buôn bán địa phương
 488. thật sự độc lập
 489. Ví dụ, những nơi nông dân bán sản phẩm của
  mình, nhiều sản phẩm hữu cơ hơn loại thông
 490. thường vì có một mối quan hệ giữa người
  bán và người mua và người mua hiểu rằng
 491. ủng hộ nền nông nghiệp này không chỉ cho
  họ thực phẩm sạch
 492. mà, nghiên cứu đã chỉ ra
 493. những thành phố bao quanh bởi nông dân quy
  mô nhỏ
 494. có ít vấn đề về bạo lực, nghiện ma tuý,
  ...
 495. hơn khu vực bao quanh bởi các nông
  trại lớn.
 496. Thành phố bao quanh bởi các nông trại nhỏ
 497. có nhiệt độ trung bình thấp hơn 5 độ so
  với những thành phố bao quanh bởi
 498. hệ thống độc canh lớn
 499. Tức là có các lợi ích khác nữa mà mọi
  người đang dần hiểu ra.
 500. Một điều nữa là các cải cách của nông dân
  coi nông nghiệp sinh thái là công cụ để
 501. tranh luận, bảo vệ, xây dựng và cải tiến
  khu vực nông thôn thành lãnh thổ.
 502. Có một thay đổi lớn trong thời gian gần
  đây, được thực hiện bằng nhiều cách khác
 503. nhau. Khu vực độc lập nơi mà người dân
  toàn quyền quyết định hình thức
 504. sản xuất mà không bị chi phối bởi bất cứ
  ai,
 505. Điều này đôi khi
  có thể được tạo ra qua bầu cử lãnh đạo
 506. Có những nơi mà nông dân làm thị trưởng
  và quyết định khu vực này không GMO, không
 507. hoá chất, chúng ta sẽ làm nông nghiệp sinh
  thái, chúng ta sẽ mua thực phẩm từ các
 508. nông trại nhỏ cho trường học và bệnh viện
  ... Đó là 1 cách. Cách khác, thực hiện bởi
 509. MST ở Brazil, họ cứ thế chiếm đất.
 510. Có rất nhiều nước Nam Mỹ có luật
  rằng
 511. đất đai có chức năng xã hội.
 512. Tức là nếu bạn có đất ở Nam
  Mỹ mà không sử dụng thì đất đó sẽ được
 513. giao cho người khác sản xuất.
 514. Những khu vực như thế đang sinh sôi. Điều
  này rất quan trọng và đáng mừng vì đó là
 515. những khu dự trữ đa dạng sinh học, hạt
  giống và cũng là những khu thí nghiệm về
 516. quyền tự chủ trong lương thực. Người dân
  tự bảo vệ mình khỏi những áp lực như thực
 517. vật chuyển gen, độc canh, nhiên liệu sinh
  học, thuốc BVTV ...
 518. Cuối cùng, ta thấy nông nghiệp sinh thái
  là nền móng cho các khu vực độc lập, để
 519. đạt được quyền tự chủ về lương thực, tự
  chủ về năng lượng và về công nghệ.
 520. Các bạn có thể thấy
 521. nhiều nông dân tự tạo ra nhiên
  liệu sinh học không phải là đi chợ mua
 522. mà làm ra nhiên liệu chạy máy kéo của
  mình.
 523. Sự tự chủ về công nghệ sinh ra từ
 524. ứng dụng các nguyên tắc nông nghiệp sinh
  thái vì khi dùng các
 525. kỹ thuật nông nghiệp sinh thái
  thì không cần các công nghệ bên ngoài,
 526. không phải mua gì mà tự tạo được
 527. các thứ nhờ vào những nguyên tắc đảm bảo
  năng suất.
 528. Tất cả những điều đó tất nhiên là sẽ dấn
  đến sự đàn hồi trước thay đổi của khí hậu.
 529. Có một số chương trình hợp pháp ủng hộ
  nông nghiệp sinh thái là kết quả của sự
 530. đấu tranh của mọi người, của các cải cách
  xã hội.
 531. Nhiều nước Mỹ La-tin, hầu hết là
 532. những nước có chính phủ tiến bộ.
 533. Như Ecuador có luật đa dạng nông nghiệp
  nông nghiệp sinh thái và hạt giống.
 534. Ở Ecuador, trồng cây chuyển gen là phạm pháp
 535. Đó là cải thiện chính sách.
 536. Brazil có luật quốc gia về nông nghiệp
  sinh thái như tôi đã nói.
 537. Nicaragua có luật hỗ trợ
  mở rộng nông nghiệp sinh thái và hữu cơ.
 538. Có các công cụ pháp chế để giải quyết áp
  lực từ người dân và nay trở thành công cụ
 539. để người dân thực hiện điều mình muốn.
 540. Để kết thúc,
 541. đây là một nghiên cứu ở ĐH
  Michigan.
 542. Bên trái là danh sách các loại cây trồng.
 543. Họ tính chỉ số, và những số >1
  có nghĩa là có thể tăng năng suất nhờ nông
 544. nghiệp sinh thái.
 545. Có sự khác biệt giữa các nước phát
  triển và các nước đang phát triển
 546. Ở các nước phát triển, hấu như
  không có cây nào có chỉ số >1. Tức là theo
 547. phân tích này, không có khả năng nâng cao
  sản lượng bằng nông nghiệp sinh thái.
 548. Còn ở các nước đang phát triển thì có.
 549. Theo tôi, nguyên nhân ở đây là những nước
  đang phát triển có
 550. 3 thứ mà những nước
  phát triển thật tiếc là không có
 551. đặc biệt, theo kinh nghiệm của tôi
  là ở Mỹ.
 552. 1 - chúng ta không có triệu phú
  kiến thức truyền thống.
 553. 2 - chúng ta không có hạt giống
 554. vì 1.9 tỉ hạt giống mà tôi
  nhắc đến ở các nước đang phát triển,
 555. nhất là những trung tâm khởi nguyên.
 556. 3 - chúng ta không có cải cách xã hội.
 557. Tôi với Clara đã đi nhiều nước châu Âu
 558. như Tây Ban Nha, Bỉ, và ở đây - Anh.
  Chúng tôi cũng vừa đi châu Phi dạy học
 559. Một trong những điều ấn tượng ở
  cải cách xã hội ở Mỹ Latin là chúng là
 560. những cải cách đầy năng lượng ở vùng quê
  đã tạo ra thay đổi.
 561. Điều đó không tồn tại ở California.
 562. Ví dụ, không có một cuộc đấu
  tranh nào để đẩy mạnh lý tưởng này, một
 563. cách mạnh mẽ, và có thể đối đầu với những
  tập đoàn.
 564. Đối với tôi thì có vẻ như nhiều
  người hoài nghi về
 565. tiềm năng của nông
  nghiệp sinh thái ở châu Âu hay Mỹ.
 566. Tôi nghĩ
 567. nó không phụ thuộc nhiều vào kiến
  thức và công nghệ mà vào việc tạo ra sự
 568. vận động xã hội thật mạnh mẽ để có thể
  thắng được lực cản
 569. đang tồn tại trong xã hội.
 570. Xin cảm ơn rất nhiều.
 571. ĐH Schumacher
  Một phần thuộc quỹ Dartington Hall