Return to Video

Rupert Sheldrake - The Science Delusion BANNED TED TALK

 • 0:19 - 0:25
  Віра в те, що наука в принципі
  розуміє природу реальності і залишилося
  лише завершити деталі,
 • 0:25 - 0:27
  є науковою оманою.
 • 0:27 - 0:30
  Ця думка широко поширена
  в нашому суспільстві.
 • 0:30 - 0:34
  Це щось на кшталт системи переконань
  тих людей, що говорять:
 • 0:34 - 0:36
  "Я не вірю в бога, я вірю в науку."
 • 0:36 - 0:41
  Ця система переконань сьогодні
  поширилася усім світом.
 • 0:41 - 0:47
  Проте, всередині самої науки існує
  конфлікт, між наукою, як методом досліджень,
 • 0:47 - 0:53
  що базується на причинах, свідченнях,
  гіпотезах та колективних розслідуваннях
 • 0:53 - 0:57
  та наукою, як системою переконань
  або світоглядом.
 • 0:57 - 1:04
  Та нажаль, світоглядний аспект науки
  почав подавляти та звужувати
 • 1:04 - 1:09
  незалежні дослідження, які є
  основою наукової діяльності.
 • 1:10 - 1:14
  З початку XIX століття наукова діяльність
  здійснювалася
 • 1:14 - 1:17
  під впливом системи переконань
  та світогляду,
 • 1:17 - 1:22
  які насправді є матеріалізмом.
  Філософським матеріалізмом.
 • 1:23 - 1:28
  Наука зараз перетворилася в дочірню
  компанію матеріалістичного світогляду.
 • 1:30 - 1:35
  На мою думку, якщо нам вдасться вирватися
  з цього положення, науку буде відновлено.
 • 1:36 - 1:42
  В своїй книзі «Наукова омана», яку в США
  називають: «Наука набуває незалежність» -
 • 1:43 - 1:50
  я перетворив десять догматів та припущень
  науки на запитання,
 • 1:50 - 1:55
  аби побачити, чи зможуть
  вони встояти, якщо будуть розглянуті
  з наукової точки зору.
 • 1:57 - 1:59
  Жоден з них не встояв.
 • 1:59 - 2:04
  Я збираюся коротко розглянути, що
  собою являють ці десять догматів,
 • 2:04 - 2:09
  а потім залишиться час для детального
  обговорення одного або двох з них.
 • 2:09 - 2:13
  Проте основою десяти догматів, за якими
  більшість освічених людей у світі
 • 2:13 - 2:16
  без сумнівів розглядають світ,
  є в першу чергу те,
 • 2:16 - 2:21
  що природа є механічною, нагадує
  машину, всесвіт нагадує машину,
 • 2:21 - 2:25
  тварини та рослини схожі на машини,
  ми схожі на машини.
 • 2:25 - 2:27
  Дійсно, ми є машинами.
 • 2:27 - 2:31
  Ми є «незграбними роботами» згідно
  відомому висловлюванню Річарда Доукінса,
 • 2:31 - 2:35
  з мізками, які є генетично
  запрограмованими комп’ютерами.
 • 2:36 - 2:42
  По-друге, матерія несвідома, цілий
  всесвіт утворений з несвідомої матерії.
 • 2:42 - 2:48
  Свідомість відсутня в зірках, галактиках,
  планетах, тваринах, рослинах,
 • 2:48 - 2:52
  та й в нас самих її не повинно бути,
  якщо вірити цій теорії.
 • 2:52 - 2:56
  Тому багато філософій розума
  на протязі останніх ста років
 • 2:56 - 3:00
  намагалися довести, що ми
  насправді зовсім не свідомі.
 • 3:00 - 3:08
  Якщо матерія несвідома, відповідно й закони
  природи є фіксованими. Це є третій догмат.
 • 3:08 - 3:12
  Закони природи ті ж самі, якими вони
  були в часи Великого Вибуху
 • 3:12 - 3:14
  та й залишаться незмінними навічно.
 • 3:14 - 3:20
  Не тільки закони, але й константи природи фіксовані,
  через що вони і названі константами.
 • 3:20 - 3:25
  Четвертий догмат: загальний обсяг матерії
  та енергії завжди той самий.
 • 3:25 - 3:31
  Він ніколи не змінювався в загальній кількості з
  моменту Великого Вибуху, коли вони виникли
 • 3:31 - 3:34
  з нічого в один момент.
 • 3:35 - 3:40
  П’ятий догмат стверджує, що природа безцільна,
  у природи немає призначення.
 • 3:40 - 3:46
  Окрім того, процес еволюції
  не має призначення або напрямку.
 • 3:47 - 3:54
  Шостий догмат: біологічна спадковість є матеріалом,
  все, що ви успадковуєте, знаходиться у ваших генах.
 • 3:54 - 4:03
  Або в епігенетичних модифікаціях генів, або
  в цитоплазмі спадковості. Вона є матеріалом.
 • 4:03 - 4:08
  Сьома догма: спогади зберігаються всередині
  вашого мозку як матеріальні сліди.
 • 4:08 - 4:14
  Якимось чином все, що ви пам’ятаєте, перебуває
  у вашому мозку на модифікованих нервових закінченнях
  фосфорильованих білків.
 • 4:14 - 4:16
  Ніхто й гадки не має, як це працює,
 • 4:16 - 4:22
  проте, не дивлячись на це, майже всі у науковому
  світі вірять, що це в нашому мозку.
 • 4:22 - 4:25
  Восьмий догмат: ваш розум всередині вашої голови.
 • 4:25 - 4:30
  Вся ваша свідомість полягає в активності
  вашого мозку і нічому більше.
 • 4:30 - 4:37
  Дев’ятий догмат, який походить з восьмого: психічні
  феномени на кшталт телепатії неможливі.
 • 4:37 - 4:40
  Ваші думки та наміри не можуть мати
  жодного впливу на відстані
 • 4:40 - 4:43
  оскільки ваш розум знаходиться всередині
  вашої голови.
 • 4:43 - 4:49
  Внаслідок цього, усі явні докази телепатії
  та інших психічних феноменів є ілюзією.
 • 4:49 - 4:53
  Люди вірять, що такі речі трапляються,
  але все це через нестачу статистичних даних,
 • 4:53 - 4:59
  або ж вони стали наслідком збігу обставин,
  або це прийняття бажаного за дійсне.
 • 5:00 - 5:04
  Нарешті десятий догмат: механістична медицина
  є єдиною, що дає результати.
 • 5:04 - 5:09
  Це є причиною, чому уряди фінансують лише
  дослідження в сфері механістичної медицини
 • 5:09 - 5:12
  та ігнорувати додаткові та альтернативні
  методи лікування.
 • 5:12 - 5:16
  Бо ж вони в дійсності не працюють,
  оскільки не є механістичними,
 • 5:16 - 5:22
  вони можуть спрацювати через те, що люди
  одужують самі, або завдяки ефекту плацебо.
 • 5:22 - 5:27
  Проте, реально діє механістична медицина.
 • 5:28 - 5:34
  Таким чином, це беззаперечний світогляд, якого дотримуються
  більшість освічених людей по всьому світу,
 • 5:34 - 5:41
  це основа освітньої системи, національної системи
  охорони здоров’я, Ради з медичних досліджень,
 • 5:41 - 5:48
  уряду, та беззаперечний світогляд
  освічених людей.
 • 5:49 - 5:53
  Проте, на мою думку, кожен з цих догматів
  дуже, дуже сумнівний
 • 5:53 - 5:58
  і коли ви придивляєтеся до них,
  вони розвалюються.
 • 5:59 - 6:03
  Спершу я хотів би взяти ідею
  фіксованих законів природи.
 • 6:04 - 6:09
  Вона являє собою пережиток старого світогляду, що існував до
  1960-х років, коли з’явилася теорія Великого Вибуху.
 • 6:09 - 6:16
  Люди сприймали всесвіт вічним, підвладним
  вічним математичним законам.
 • 6:17 - 6:20
  Після появи теорії Великого Вибуху,
  це припущення залишилося,
 • 6:20 - 6:27
  Не дивлячись на те, що Великий Вибух дозволив зрозуміти,
  що всесвіт радикально еволюціонує протягом приблизно
  14 мільярдів років.
 • 6:27 - 6:31
  Збільшується, розвивається та еволюціонує
  протягом 14 мільярдів років.
 • 6:31 - 6:35
  Збільшується та охолоджується, все більше
  структур та моделей з’являється у ньому.
 • 6:36 - 6:41
  Проте ідея полягає в повній незмінності законів
  природи на момент Великого Вибуху,
 • 6:41 - 6:44
  на кшталт космічного Кодексу Наполеона.
 • 6:44 - 6:47
  Як полюбляв казати мій друг
  Теренс МакКенна:
 • 6:47 - 6:52
  «Сучасна наука заснована на принципі:
  надайте нам єдине безкоштовне диво,
  а решту ми пояснимо самі.»
 • 6:52 - 6:56
  Саме цим безкоштовним дивом є виникнення
  з нічого в одну мить всієї матерії
 • 6:56 - 7:01
  та енергії у всесвіті, а також всіх законів,
  яким вони підвладні.
 • 7:02 - 7:07
  Але ж, у всесвіті, який еволюціонує, чомі ці закони
  самі по собі не можуть еволюціонувати?
 • 7:07 - 7:14
  З людськими законами саме так і відбувається,
  а ідея законів природи базується на переносі значення
  з людських законів.
 • 7:14 - 7:20
  Це дійсно антропоцентрична метафора:
  тільки люди мають закони, насправді ж
  лише цивілізовані суспільства мають закони.
 • 7:20 - 7:23
  Як одного разу зауважив К.С. Льюіс:
 • 7:23 - 7:29
  «Твердження, що камінь падає до землі, оскільки
  підкоряється закону, робить його людиною
  та навіть громадянином.»
 • 7:29 - 7:33
  Ми настільки звикли до цієї метафори,
  що забули про те, що це і є метафора.
 • 7:34 - 7:38
  Для всесвіту, що розвивається, на мою думку,
  значною кращою є ідея звичок.
 • 7:38 - 7:45
  Я вважаю, що звички природи змінюються,
  закономірності природи являють собою
  звички за своєю сутністю.
 • 7:45 - 7:49
  Цю ідея висунув на початку XX століття
 • 7:49 - 7:51
  американський філософ К.С. Пірс.
 • 7:52 - 7:55
  Та цю ідею, яка знайшла підтримку
  у багатьох інших філософів,
 • 7:55 - 8:00
  я сам розвинув в наукову гіпотезу,
 • 8:00 - 8:03
  гіпотезу морфічного резонансу,
 • 8:03 - 8:06
  який слугує базисом цих звичок,
  які розвиваються.
 • 8:07 - 8:12
  Згідно цієї гіпотези, все в природі має
  щось на кшталт колективної пам’яті.
 • 8:12 - 8:15
  Резонанс відбувається
  на основі подібності.
 • 8:15 - 8:19
  Як молодий ембріон жирафи зростає
  в утробі матері,
 • 8:19 - 8:24
  він налаштовується на морфічний резонанс
  попередніх жирафів,
 • 8:24 - 8:28
  він залучає цю колективну пам'ять,
  він зростає як жирафа,
 • 8:28 - 8:32
  він поводить себе як жирафа, саме через те,
  що залучає цю колективну пам'ять.
 • 8:32 - 8:37
  З метою створення правильних білків, йому необхідно
  мати правильні гени, та гени з мого погляду,
  занадто переоцінені.
 • 8:37 - 8:45
  Вони мають вплив лише на самі білки,
  які відтворює організм, проте не їх вигляд,
  або форму, або поведінку.
 • 8:45 - 8:49
  Усі види мають щось схоже на колективну пам'ять.
  Навіть кристали.
 • 8:49 - 8:54
  Згідно цієї теорії, якщо ви вперше
  створюєте новий тип кристалу,
 • 8:55 - 9:00
  при першому його створенні, він
  не матиме звички, яка існує.
 • 9:00 - 9:05
  Проте, після кристалізації, при наступному його створенні,
  на нього буде впливати перший кристал,
 • 9:05 - 9:11
  На другі кристали по всьому світові,
  завдяки морфічному резонансу, вони
  будуть кристалізуватися трохи легше.
 • 9:11 - 9:15
  Під час третьої спроби буде існувати вплив
  від першого та другого кристалів.
 • 9:15 - 9:21
  Існують дійсно гарні свідчення, що нові суміші
  легше кристалізуються по всьому світі,
 • 9:21 - 9:23
  саме так, як передбачає ця теорія.
 • 9:23 - 9:28
  Вона також передбачає, що коли ви
  навчаєте тварин новому трюку,
 • 9:28 - 9:31
  наприклад, щурі навчаються новому трюку
  в Лондоні,
 • 9:31 - 9:35
  відповідно, по всьому світові щурі цієї ж породи
  мають вивчати той же трюк швидше
 • 9:35 - 9:37
  просто через те, що щурі вивчили його тут.
 • 9:37 - 9:41
  На диво, вже існують докази,
  що це дійсно відбувається.
 • 9:43 - 9:47
  Таким чином, це - моя гіпотеза
  морфічного резонансу викладена в двох словах:
 • 9:47 - 9:51
  все залежить від звичок, які еволюціонують,
  а не від фіксованих законів.
 • 9:51 - 9:55
  Разом з тим, я хотів би привернуту вашу увагу
  також і до природних констант.
 • 9:55 - 9:59
  Оскільки вони, знову ж таки,
  вважаються константами.
 • 9:59 - 10:05
  Такі речі, як гравітаційна константа, швидкість світла,
  називаються фундаментальними константами.
 • 10:05 - 10:07
  Чи дійсно вони незмінні?
 • 10:08 - 10:11
  І коли мене зацікавило це запитання,
  я спробував знайти на нього відповідь.
 • 10:11 - 10:15
  Їх значення наведені в довідниках з фізики.
 • 10:15 - 10:20
  Довідники з фізики наводять перелік дійсних
  фундаментальних констант та демонструють
  вам їх значення.
 • 10:20 - 10:24
  Проте, я мав бажання з’ясувати, чи змінилися вони,
  тому я отримав старі видання довідників з фізики.
 • 10:24 - 10:28
  Я завітав до бібліотеки Патентного відомства
  тут, в Лондоні,
 • 10:28 - 10:31
  це єдине місце,
  в якому можна віднайти старі видання,
 • 10:31 - 10:36
  звичайні люди викидають їх. Коли виходять
  нові видання, від старих вони позбавляються.
 • 10:37 - 10:42
  Після цього, я віднайшов, що швидкість світла
  була зниженою в період з 1928 до 1945
 • 10:42 - 10:45
  приблизно на 20 кілометрів за годину.
 • 10:45 - 10:52
  Це велетенське зниження, оскільки значення містили
  похибки в кожному розряді, похибки в десяткових значеннях.
 • 10:52 - 10:55
  Таким чином, по всьому світові
  відбулося зменшення
 • 10:55 - 10:59
  та всі вони отримали значення дуже подібні
  один до одного з невеличкими похибками,
 • 10:59 - 11:03
  потім у (1945) 1948 значення знову зросло,
 • 11:03 - 11:07
  і тоді люди знову почали
  отримувати дужі подібні результати.
 • 11:08 - 11:11
  Мене дуже це зацікавило,
  я не міг цього зрозуміти,
 • 11:11 - 11:13
  тому я відвідав Голову Метрології
 • 11:13 - 11:17
  в Національній Фізичній Лабораторії
  в Теддінгтоні.
 • 11:17 - 11:21
  Метрологія – це наука, за допомогою якої
  люди вимірюють константи.
 • 11:22 - 11:23
  Я спитав його про це, я сказав:
 • 11:23 - 11:29
  Що ви можете сказати з приводу цього зниження
  швидкості світла між 1928 та 1945 роками?
 • 11:29 - 11:31
  Він сказав: «Боже мій»,
 • 11:31 - 11:36
  він сказав: «Ви розкрили найнеприємніший
  епізод в історії нашої науки.»
 • 11:36 - 11:42
  Я відповів: "Добре, а чи могла швидкість світла
  дійсно знизитися, в такому разі це мало би
  надзвичайні наслідки."
 • 11:43 - 11:47
  А він сказав: «Ні, ні, звичайно ж вона
  не могла знизитися, вона ж є незмінною!»
 • 11:48 - 11:51
  О, добре, тоді як ви зможете пояснити
  факт, що всі несподівано виявили,
 • 11:51 - 11:54
  що вона була значно нижче
  протягом того періоду?
 • 11:54 - 11:59
  Це тому, що вони шахраювали зі своїми результатами,
  щоб отримати те, що вони думали, інші люди повинні отримувати
 • 11:59 - 12:04
  І все це відбувалося лише в уяві фізиків?
 • 12:04 - 12:07
  «Нам не подобається
  використання слова «шахрайство»».
 • 12:07 - 12:09
  Я запитав: "Тоді якому ви віддаєте перевагу?"
 • 12:09 - 12:14
  Він відповів: «Ми воліємо називати це
  інтелектуальним фазовим блокуванням».
 • 12:20 - 12:23
  Якщо ж таке відбувалося тоді, то як ми можемо
  бути впевнені, що це не відбувається зараз,
 • 12:23 - 12:28
  та дійсні значення не є витвором
  інтелектуального фазового блокування?
 • 12:28 - 12:30
  А він відповів,
  «Ні, ми знаємо, що це не так.»
 • 12:30 - 12:32
  Я сказав: "Яким чином
  ми це знаємо?"
 • 12:32 - 12:35
  Він сказав: "Ну, ми вирішили цю проблему".
  Я спитав: "Яким чином?"
 • 12:35 - 12:41
  Він сказав: "Ну, ми зафіксували швидкість світла
  на значенні 1972 року."
 • 12:41 - 12:43
  Тобто, вона
  може продожвувати змінюватися.
 • 12:43 - 12:48
  Він сказав: "Так, проте ми цього ніколи не дізнаємося,
  оскільки ми визначаємо метр за значенням швидкості світла,
 • 12:48 - 12:50
  отже, ця одиниця виміру
  змінюється сама по собі."
 • 12:50 - 12:54
  Він виглядав дуже задоволеним тим,
  що вони вирішили проблему.
 • 12:57 - 12:59
  Але я запитав: "Що ж тоді з приводу Великої G?"
 • 12:59 - 13:04
  Гравітаційна константа, відома в торгівлі
  як Велика G, позначається великою літерою G.
 • 13:04 - 13:12
  Універсальна гравітаційна константа
  Ньютона. Вона змінилася більш ніж
  на 1,3 % за останні роки.
 • 13:13 - 13:17
  Та здається це значення змінюється
  в залежності від місця та часу.
 • 13:17 - 13:24
  Та він відповів: "Завжди існує ймовірність помилок,
  та нажаль, існують достатньо великі помилки з Великою G".
 • 13:24 - 13:29
  Та я сказав: "Якщо існують дійсні зміни,
  можливо, вона в дійсності змінюється?"
 • 13:29 - 13:33
  А потім я з’ясував, як вони це роблять –
  виявляється, вони проводять виміри
  в різних лабораторіях,
 • 13:33 - 13:38
  отримують різні значення протягом різних днів,
  а потім вони розраховують середнє значення.
 • 13:38 - 13:40
  А потім інші лабораторії
  зі всього світу роблять те ж саме
 • 13:40 - 13:42
  і вони отримують досить різноманітні
  середні значення.
 • 13:42 - 13:47
  Зрештою, Міжнародний комітет з метрології
  зустрічається приблизно раз на десять років
 • 13:47 - 13:52
  та розраховує середнє значення із середніх значень,
  які отримані з лабораторій по всьому світу,
  та встановлює значення Великою G.
 • 13:52 - 13:57
  Але можливо G дійсно коливається?
  Якщо воно змінилося?
 • 13:57 - 14:02
  Вже дійсно існують докази, що вона
  змінюється протягом дня та протягом року.
 • 14:02 - 14:07
  Можливо Земля, під час руху крізь галактичний простір,
  проходить крізь утворення темної матерії
 • 14:07 - 14:13
  або інших просторових факторів, що впливають на неї?
  Можливо вони всі змінюються одночасно.
 • 14:13 - 14:16
  Можливо, ці похибки збільшуються
  і зменшуються разом?
 • 14:16 - 14:21
  Впродовж більш, ніж 10 років я намагаюся переконати
  метрологів показати необраховані дані.
 • 14:21 - 14:24
  Насправді, зараз я вмовляю їх
  викласти дані в онлайн, в інтернет,
 • 14:24 - 14:27
  з датами та актуальними вимірами,
 • 14:27 - 14:32
  та виявити, чи корелюються вони, переконатися,
  що всі вони одночасно зростають та знижуються.
 • 14:32 - 14:37
  Якщо ж вони змінюються одночасно, це може
  призвести нас до чогось дуже, дуже цікавого.
 • 14:37 - 14:41
  Проте, ніхто цього не зробив,
  вони не роблять це, оскільки G є константою.
 • 14:41 - 14:43
  Немає сенсу шукати зміни.
 • 14:43 - 14:49
  Отже, це дуже простий приклад, коли догматичні
  припущення дійсно гальмують дослідження.
 • 14:49 - 14:54
  На моє переконання, константи можуть
  відхилятися досить значно.
 • 14:54 - 14:57
  Можливо, в невеликих межах, проте
  всі вони можуть змінюватися.
 • 14:57 - 15:02
  На мою думку, настане день, коли наукові журнали,
  такі як Nature, матимуть тижневі доповіді про константи,
 • 15:02 - 15:05
  схожі на фондові котирування в газетах.
 • 15:05 - 15:12
  На цьому тижні Велика G трохи зросла,
  заряд електрону знизився, швидкість світла
  залишається незмінною,
 • 15:12 - 15:13
  і так далі.
 • 15:16 - 15:25
  Тобто, це одна область, лише одна область,
  в якій, мислення менш догматично,
  на мою думку, може відкрити речі.
 • 15:25 - 15:28
  Одною з найбільших областей
  є природа розуму,
 • 15:28 - 15:31
  вона є однією з найбільших невирішених проблем,
  як тільки що сказав Грехем.
 • 15:32 - 15:36
  Наука не може спростувати
  наявність у нас свідомості.
 • 15:36 - 15:43
  До того ж, вона не може спростувати факт,
  що не схоже, щоб наші думки перебували
  всередині нашого мозку.
 • 15:43 - 15:46
  Не схоже, що весь наш досвід
  перебуває всередині нашого мозку.
 • 15:46 - 15:50
  Не схоже, що моє зображення
  знаходиться у вашому мозку.
 • 15:50 - 15:54
  Проте, згідно офіційного уявлення, десь в
  середині вашої голови існує маленький Руперт,
 • 15:54 - 15:57
  та все інше в цій кімнаті
  перебуває у вашій голові.
 • 15:57 - 16:00
  Ваш досвід знаходиться у вашому мозку.
 • 16:00 - 16:04
  Я припускаю, що зір складається
  із зовнішніх проекцій зображень,
 • 16:04 - 16:08
  Те, що ви бачите, перебуває у вашій уяві,
  але не в середині вашої голови.
 • 16:08 - 16:13
  Наша уява поширюється за межі нашого мозку
  в простому акті сприйняття.
 • 16:13 - 16:19
  Я гадаю, що ми проектуємо зображення,
  які ми бачимо та ці зображення накладаються
  на те, що ми бачимо.
 • 16:19 - 16:24
  В разі, якщо я подивлюся на вас зі спини
  і ви не будете знати, що я там,
  чи зможу я впливати на вас?
 • 16:24 - 16:26
  Чи відчуєте ви мій погляд?
 • 16:26 - 16:29
  Існує велика кількість свідчень,
  що люди можуть.
 • 16:29 - 16:32
  Відчуття погляду
  надзвичайно поширене відчуття,
 • 16:32 - 16:37
  та нещодавні дослідження дійсно
  припускають, що це можливо.
 • 16:37 - 16:39
  Виявляється, тварини теж його мають.
 • 16:39 - 16:42
  Я вважаю, що це ймовірно відбулося
  в контексті відносин хижак – жертва.
 • 16:42 - 16:47
  Тварини-жертви, які відчувають погляд хижака,
  будуть виживати краще, на відміну від тих,
  які цього не можуть.
 • 16:47 - 16:53
  Це призводить до повністю нового сприйняття
  екології взаємовідносин між хижаком та жертвою,
 • 16:53 - 16:55
  а також, в тій же мірі, нашого розуму.
 • 16:55 - 17:01
  Коли ми дивимося на віддалені зірки, я вважаю,
  наша уява наче торкається тих зірок
 • 17:01 - 17:05
  та буквально поширюється
  крізь астрономічно різні відстані.
 • 17:05 - 17:08
  Вони не просто в наших головах.
 • 17:08 - 17:13
  Зараз це здається неймовірним,
  що ми обговорюємо цю тему в XXI столітті.
 • 17:13 - 17:17
  Ми знаємо настільки мало про наш розум,
  що питання, де знаходяться наші зображення
 • 17:17 - 17:22
  є на даний час приводом для палких обговорень
  серед досліджень про свідомість.
 • 17:22 - 17:28
  В мене не залишилося часу для обговорення
  інших догматів, проте кожен із них є сумнівним.
 • 17:28 - 17:33
  Той, хто ставить їх під сумнів, відкриває
  нові форми досліджень та нові можливості.
 • 17:33 - 17:39
  Та я гадаю, якщо ми поставимо під сумнів
  ці догмати, які так довго стримують науку,
 • 17:39 - 17:42
  науку очікує розквіт, Ренессанс.
 • 17:42 - 17:45
  Я повністю переконаний у важливості науки.
 • 17:45 - 17:50
  Все своє життя я присвятив
  науковим дослідам, своїй кар’єрі.
 • 17:50 - 17:55
  Але я впевнений, що позбувшись цих догматів,
  вона може бути відроджена.
 • 17:55 - 17:59
  Ще раз, це буде цікаво, і я сподіваюся,
  життєствердньо.
 • 17:59 - 18:00
  Дякую.
Title:
Rupert Sheldrake - The Science Delusion BANNED TED TALK
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
18:20

Ukrainian subtitles

Revisions Compare revisions