Return to Video

רופרט שלדרייק - אשליית המדע, שיחת טד שהוסרה

 • 0:19 - 0:24
  אשליית המדע היא האמונה שהמדע כבר הבין את עקרון טבע המציאות
 • 0:25 - 0:27
  וכל שנותר הוא למלא את הפרטים
 • 0:27 - 0:30
  זו אמונה רווחת בחברה שלנו כיום
 • 0:31 - 0:34
  היא מסוג מערכת האמונות של אנשים שאומרים
 • 0:34 - 0:36
  אני לא מאמין באלוהים, אני מאמין במדע
 • 0:36 - 0:42
  זו מערכת אמונות שנפוצה בכל רחבי העולם
 • 0:44 - 0:48
  אבל בלב ליבו של המדע יש קונפליקט בין המדע כמתודה של חקירה
 • 0:48 - 0:54
  המתבסס על סיבתיות, על הוכחות, על היפותזות ועל חקירה משותפת
 • 0:54 - 0:57
  לבין המדע כמערכת אמונות או כהשקפת עולם.
 • 0:58 - 1:04
  ולמרבה הצער, ההשקפה הרווחת כיום מגבילה
 • 1:04 - 1:08
  את החקירה החופשית, שהיא לב ליבו של המאמץ המדעי.
 • 1:10 - 1:15
  משלהי המאה ה-19, העשייה המדעית נעשית דרך
 • 1:15 - 1:20
  משקפיים של מערכת אמונות שבמהותה היא מטריאליסטית.
 • 1:20 - 1:23
  משקפיים של הפילוסופיה המטריאליסטית.
 • 1:23 - 1:28
  וכיום המדע הוא תוצר מוחלט של השקפת העולם המטריאליסטית.
 • 1:30 - 1:35
  אני חושב שאם נפרוץ השקפה זו, יתחדש המדע.
 • 1:36 - 1:44
  מה שאני עושה בספרי "אשליית המדע" - שנקרא בארה"ב "המדע יוצא לחופשי" הוא
 • 1:44 - 1:49
  להפוך את עשר הדוגמות, או ההנחות, של המדע, לשאלות.
 • 1:50 - 1:55
  ובכך לבחון מה קורה להן תחת חקירה מדעית.
 • 1:57 - 1:59
  אף לא אחת מההנחות לא מצליחה לעמוד בספק שהוטל עליה.
 • 2:00 - 2:04
  ראשית, אסקור את עשר הדוגמות של המדע.
 • 2:04 - 2:08
  אחר כך, יהיה לי זמן לדון רק בדוגמה אחת או שתיים בפירוט.
 • 2:09 - 2:12
  בכל מקרה, אלו עשר הדוגמות שהן ברירת המחדל
 • 2:12 - 2:16
  של רוב המשכילים ברחבי העולם:
 • 2:16 - 2:22
  ראשית: הטבע הוא מכאניסטי, או דמוי מכונה. היקום הוא כמו מכונה
 • 2:22 - 2:25
  בעלי חיים וצמחים הם כמו מכונה, אנחנו כמו מכונה.
 • 2:25 - 2:26
  למעשה, אנחנו מכונות.
 • 2:27 - 2:30
  אנחנו "מכונות מסורבלות", כפי שציין ריצ'רד דוקינס בציוריות,
 • 2:32 - 2:35
  עם מוח שהוא תוכנה גנטית ממוחשבת.
 • 2:36 - 2:42
  שנית, לחומר אין מודעות. כל היקום עשוי מחומר חסר מודעות.
 • 2:43 - 2:49
  לכוכבים אין מודעות, לגלקסיות אין, לכוכבי הלכת אין, לחיות אין, לצמחים אין
 • 2:49 - 2:52
  וגם לנו אין מודעות, אם התאוריה נכונה.
 • 2:52 - 2:55
  ולכן, רוב הפילוסופיה של ההכרה, במאות השנים האחרונות,
 • 2:55 - 3:00
  ניסתה להוכיח שאנחנו בכלל חסרי הכרה, חסרי מודעות.
 • 3:00 - 3:08
  אז החומר הוא חסר מודעות, ואחר כך חוקי הטבע קבועים. זו הדוגמה השלישית.
 • 3:08 - 3:12
  חוקי הטבע הם אותם חוקים כיום, כמו שהיו בעת המפץ הגדול.
 • 3:12 - 3:14
  והם יהיו קבועים לנצח.
 • 3:14 - 3:19
  לא רק החוקים, אלא גם הקבועים הפיזיקליים קבועים, ולכן קוראים להם קבועים.
 • 3:21 - 3:27
  דוגמה רביעית: סך כל החומר והאנרגיה ביקום תמיד נשמר.
 • 3:27 - 3:31
  כמותם מעולם לא השתנתה, למעט ברגע המפץ הגדול
 • 3:31 - 3:33
  שממנו כל החומר פרץ בהרף עין
 • 3:33 - 3:35
  יש מאין.
 • 3:36 - 3:40
  הדוגמה החמישית היא שלטבע אין תכלית.
 • 3:40 - 3:47
  ושלתהליך האבולוציה אין כיוון ואין תכלית.
 • 3:47 - 3:56
  דוגמה שישית: התורשה הביולוגית היא מטריאלית. כל מה שאתם יורשים נמצא בגנים
 • 3:56 - 4:02
  או בהתאמה אפיגנטית, או בתורשה ציטופלסמטית. הכל מטריאלי.
 • 4:03 - 4:08
  דוגמה שביעית: הזיכרונות מאוחסנים במוח כרשמים חומריים.
 • 4:09 - 4:14
  איך שהוא - כל מה שאתה זוכר נמצא בתוך המוח בקצות עצבים שעברו מודיפיקציה שלאחר תרגום.
 • 4:14 - 4:16
  איש לא יודע כיצד זה קורה,
 • 4:16 - 4:20
  ולמרות זאת, כמעט כל חבר בקהילה המדעית מאמין שהזיכרונות חייבים להיות במוח.
 • 4:22 - 4:26
  דוגמה שמונה: המודעות (וגם: הכרה, נפש) היא בתוך הראש.
 • 4:26 - 4:30
  המודעות שלנו אינה אלא תוצר של פעילות המוח, ותו לא.
 • 4:30 - 4:36
  דוגמה תשיעית, שנגזרת מהדוגמה השמינית: תופעות על-טבעיות כמו טלפתיה אינן אפשריות.
 • 4:37 - 4:40
  למחשבותיך ולכוונותיך לא יכולות להיות שום השפעה במרחב
 • 4:40 - 4:43
  כי המודעות היא בתוך הראש.
 • 4:43 - 4:48
  ולכן, כל הוכחה לטלפתיה וכל תופעה על-טבעית אחרת היא אשליה.
 • 4:49 - 4:54
  אנשים מאמינים שהדברים האלה קורים רק בגלל שאין להם ידע בסטטיסטיקה,
 • 4:54 - 4:59
  או שהם חיים בהונאה עצמית בגלל צירופי מקרים או תקוות שווא.
 • 5:00 - 5:04
  ודוגמה עשר: רפואה מכניסטית היא היחידה שבאמת עובדת.
 • 5:04 - 5:09
  וזו הסיבה שהממשלה מממנת ניסויים רק ברפואה מכניסטית
 • 5:09 - 5:13
  ומתעלמת לחלוטין מרפואה אלטרנטיבית.
 • 5:13 - 5:16
  שהרי אין שום סיכוי שהן באמת עובדות כי הן לא מכניסטיות,
 • 5:16 - 5:23
  זה אולי נראה שהן עובדות כי אנשים היו מחלימים בכל מקרה, או בגלל אפקט הפלצבו.
 • 5:23 - 5:28
  אבל הרפואה המכניסטית היא היחידה שעובדת.
 • 5:28 - 5:35
  ובכן, השקפה זו היא ברירת המחדל של כמעט כל האנשים המשכילים ברחבי העולם.
 • 5:35 - 5:42
  היא נמצאת בבסיס מערכת החינוך, שירותי הרפואה, המחקר הרפואי
 • 5:42 - 5:48
  הממשל, וההשקפה הזו היא ברירת המחדל של המשכילים.
 • 5:48 - 5:54
  אבל אני חושב שיש להעמיד בסימן שאלה כל אחת מהדוגמות הללו
 • 5:54 - 5:58
  ושכזה קורה, הן לא מחזיקות מעמד.
 • 5:59 - 6:03
  ראשית, אבחן את הרעיון שחוקי הטבע הם קבועים.
 • 6:04 - 6:09
  רעיון זה הוא שריד מהשקפת עולם עתיקה שקודמת לתיאוריית המפץ הגדול משנות ה-60.
 • 6:09 - 6:16
  אנשים סברו שהיקום הוא נצחי ונשלט בידי חוקים מתמטיים נצחיים.
 • 6:16 - 6:21
  כשתאוריית המפץ הגדול הופיע, סברה זו לא נעלמה,
 • 6:21 - 6:28
  למרות שהמפץ הגדול הציג יקום שבמהותו מתפתח ומשתנה כבר כ-14 מיליון שנים
 • 6:28 - 6:32
  גדל ומתפתח ומשתנה זה 14 מיליון שנה.
 • 6:32 - 6:36
  גדל ומתקרר, ועוד ועוד מבנים ותבניות מופיעים בו.
 • 6:36 - 6:41
  אבל הרעיון הוא שכל חוקי הטבע היו קבועים לחלוטין ברגע המפץ הגדול.
 • 6:41 - 6:43
  כמו קוד נפוליאוני קוסמי.
 • 6:43 - 6:47
  או כפי שחברי טרנס מק'קנה נהג לומר:
 • 6:47 - 6:52
  "המדע המודרני מבוסס על העיקרון: תנו לנו רק נס אחד, ואז נסביר את השאר".
 • 6:52 - 6:56
  והנס היחיד הזה הוא הופעתם של כל החומר והאנרגיה ביקום,
 • 6:56 - 7:00
  ושל כל החוקים השולטים בהם, יש מאין.
 • 7:02 - 7:07
  ובכן, אם היקום מתפתח, למה שהחוקים עצמם לא יתפתחו?
 • 7:07 - 7:15
  אחרי הכל, חוקי אנוש מתפתחים, והרעיון של חוקי הטבע מתבסס על מטפורה לחוקי האדם.
 • 7:15 - 7:20
  זו מטפורה מאוד אנתרופומורפית: רק לבני אדם יש חוקים, למעשה - רק לבני אדם מתורבתים יש חוקים.
 • 7:21 - 7:26
  או כפי שסי. אס לואיס אמר: "לומר שאבן נופלת לאדמה כי היא צייתה לחוקים,
 • 7:26 - 7:29
  הופך אותה לישות אנושית, ואולי אפילו לאזרחית" .
 • 7:29 - 7:34
  כל כך התרגלנו למטפורה הזו, עד ששכחנו שהיא רק דימוי.
 • 7:34 - 7:38
  אני חושב שביקום מתפתח, יהיה נכון יותר לדבר על הרגלים.
 • 7:39 - 7:44
  אני חושב שהרגלי הטבע מתפתחים, ושהסדירות של הטבע היא עניין של הרגל במהותה.
 • 7:45 - 7:48
  רעיון זה קודם בראשית המאה ה-20 על ידי
 • 7:48 - 7:52
  הפילוסוף האמריקאי סי. אס. פירס,
 • 7:52 - 7:56
  וזה רעיון שעוד פילוסופים הציגו אותו.
 • 7:56 - 8:01
  את הרעיון הזה פיתחתי להיפותזה מדעית,
 • 8:01 - 8:03
  היפותזת התהודה הצורנית
 • 8:03 - 8:06
  שהיא הבסיס להרגלים המתפתחים.
 • 8:07 - 8:11
  לפי ההיפותזה, לכל דבר בטבע יש מעין זיכרון קולקטיבי.
 • 8:12 - 8:15
  תהודה מתרחשת על בסיס דמיון.
 • 8:15 - 8:20
  כשעובר של ג'ירפה גדל ברחם,
 • 8:20 - 8:25
  הוא מתכוונן לתהודה הצורנית של ג'ירפות קודמות,
 • 8:25 - 8:28
  הוא מהדהד את הזיכרון הקולקטיבי, הוא גדל כמו ג'ירף,
 • 8:28 - 8:32
  והוא מתנהג כמו ג'ירף כי הוא מהדהד את הזיכרון הקולקטיבי.
 • 8:32 - 8:39
  הוא צריך את הגנים הנכונים כדי לייצר את החלבונים הנכונים, אבל לדעתי נתנו לגנים חשיבות מופרזת.
 • 8:39 - 8:44
  הם חשובים רק לגבי החלבונים שמייצר האורגניזם. לא לצורה ולא להתנהגות.
 • 8:45 - 8:50
  לכל זן ולכל מין יש זיכרון קולקטיבי. אפילו לקריסטלים.
 • 8:50 - 8:54
  תיאוריה זו חוזה שאם נייצר קריסטל חדש לראשונה,
 • 8:54 - 9:00
  אז בפעם הראשונה שנייצר אותו - לא יהיו לו הרגלים קיימים.
 • 9:00 - 9:03
  אבל, מרגע שהתגבש, אז בפעם הבאה שנייצר קריסטלים
 • 9:03 - 9:08
  הקריסטל הראשון ישפיע על השניים וכן הלאה בכל רחבי העולם
 • 9:08 - 9:11
  על ידי תהודה צורנית, והם יתגבשו בקלות רבה יותר.
 • 9:11 - 9:16
  בפעם שלישית כבר תהייה השפעה מהקריסטל הראשון ומהקריסטלים השניים.
 • 9:16 - 9:21
  למעשה, יש עדות טובה לכך שתרכובות חדשות מתגבשות טוב יותר ברחבי העולם,
 • 9:21 - 9:24
  בדיוק כפי שהתאוריה חוזה.
 • 9:24 - 9:28
  היא גם חוזה שאם נלמד חיות תרגיל חדש,
 • 9:28 - 9:31
  נניח, אם נאמן חולדות תרגיל חדש בלונדון,
 • 9:31 - 9:35
  אז חולדות מאותו הזן בכל רחבי העולם, תלמדנה תרגיל זה מהר יותר
 • 9:35 - 9:37
  וכל זה רק משום שחולדות פה בלונדון, כבר למדו תרגיל זה
 • 9:37 - 9:42
  ולמרבה הפלא, יש הוכחות שהתהליך הזה באמת מתרחש.
 • 9:43 - 9:47
  בכל מקרה, זו היפותזת התהודה הצורנית בהרף עין,
 • 9:47 - 9:51
  כל דבר ודבר תלוי בהתפתחות של הרגלים ולא בחוקים קבועים.
 • 9:51 - 9:56
  אבל ארצה גם להקדיש כמה רגעים לקבועים הפיזיקליים
 • 9:56 - 9:59
  משום שגם הם נתפשים כקבועים.
 • 10:00 - 10:05
  גדלים כמו קבוע כבידה ומהירות האור נקראים קבועים פיזיקליים.
 • 10:05 - 10:08
  האם הם באמת קבועים?
 • 10:08 - 10:10
  ובכן, כשהתחלתי להתעניין בשאלה הזו, ניסיתי להבין.
 • 10:11 - 10:15
  הקבועים רשומים בכל ספרי הפיזיקה.
 • 10:15 - 10:20
  בספרי פיזיקה יש רשימות של כל הקבועים וערכיהם.
 • 10:20 - 10:25
  אבל אני רציתי לראות אם ערכיהם השתנו, אז השגתי מהדורות ישנות של ספרי פיזיקה.
 • 10:25 - 10:28
  הלכתי לספריית הפטנטים פה בלונדון,
 • 10:28 - 10:32
  זה המקום היחיד שמצאתי, שמחזיק מהדורות ישנות כאלה,
 • 10:32 - 10:37
  בדרך כלל אנשים זורקים אותן. כשיוצאת מהדורה חדשה, זורקים את הישנות.
 • 10:37 - 10:43
  כשעשיתי זאת גיליתי שהייתה האטה במהירות האור בין השנים 1928-1945
 • 10:43 - 10:45
  בכ-20 קילומטר לשנייה.
 • 10:45 - 10:52
  מדובר בפער עצום מפני שהערכים ניתנו עם שגיאות של כל מיני שברים, טעויות של נקודות עשרוניות.
 • 10:52 - 10:55
  ועדיין, בכל רחבי העולם נרשמה האטה.
 • 10:55 - 10:59
  וכולם קיבלו ערכים דומים זה לזה עם טעויות מינוריות.
 • 10:59 - 11:03
  ואז, בשנת 1948 המהירות שוב עלתה,
 • 11:03 - 11:07
  ושוב אנשים החלו לקבל ערכים מאוד דומים זה לזה.
 • 11:08 - 11:11
  מאוד הסתקרנתי מכך, ולא יכולתי להבין זאת,
 • 11:11 - 11:13
  אז פניתי לראש המחלקה למטרולוגיה,
 • 11:13 - 11:16
  במעבדה הלאומית לפיזיקה בטדינגטון.
 • 11:16 - 11:22
  מטרולוגיה היא המדע שבו מודדים קבועים.
 • 11:22 - 11:24
  שאלתי אותו על התופעה, אמרתי לו:
 • 11:24 - 11:30
  מה אתה מסיק מההאטה במהירות האור בין השנים 1928-1945?
 • 11:30 - 11:32
  והוא ענה: "אוי וי"...
 • 11:32 - 11:37
  "אתה חשפת את הפרק המביך ביותר בתולדות המדע שלנו".
 • 11:37 - 11:44
  אז השבתי, ובכן, אם באמת מהירות האור הואטה, יהיו לכך השלכות מדהימות.
 • 11:44 - 11:47
  והוא ענה: "לא, לא, ברור שהיא לא יכולה באמת להאט, היא קבוע פיזיקלי!"
 • 11:48 - 11:55
  הו, אז איך תסביר שכמעט כולם גילו באותה התקופה שהיא איטית יותר?
 • 11:55 - 12:00
  האם זה בגלל שהם זייפו את ממצאיהם כדי לקבל את מה שהם חשבו שאחרים יקבלו
 • 12:00 - 12:04
  וכל זה הוא תוצר של מחשבות של פיזיקאים?
 • 12:04 - 12:07
  אנחנו לא אוהבים להשתמש במילה "זיוף".
 • 12:07 - 12:09
  או קי, אז מה תעדיף?
 • 12:09 - 12:14
  הוא אמר: אנחנו מעדיפים לקרוא לזה שלב תקיעות אינטלקטואלית.
 • 12:20 - 12:25
  אז אם כך זה היה אז, איך נהיה בטוחים שזה לא כך גם כיום?
 • 12:25 - 12:28
  ושהערכים כיום אינם אלא תוצר של תקיעות אינטלקטואלית?
 • 12:29 - 12:31
  והוא אמר: "לא, אנחנו יודעים שזה לא העניין".
 • 12:31 - 12:32
  אז שאלתי, איך אנחנו יכולים לדעת?
 • 12:32 - 12:36
  הוא ענה: "ובכן, פתרנו את הבעיה". שאלתי איך,
 • 12:36 - 12:41
  הוא ענה: "ובכן, שינינו הגדרת מהירות האור בשנת 1972"
 • 12:42 - 12:44
  אז היא עדיין יכולה להשתנות?
 • 12:44 - 12:48
  הוא ענה, כן, אבל לעולם לא נדע כי הגדרנו את המטר במונחים של מהירות האור,
 • 12:48 - 12:50
  וכך כל היחידות השתנו בהתאמה.
 • 12:51 - 12:54
  אז הוא נראה מאוד מרוצה מכך, שהרי הם פתרו את הבעיה.
 • 12:55 - 13:00
  אבל אני הוספתי: מה עם הג'י הגדול?
 • 13:00 - 13:04
  קבוע הכבידה הידוע כג'י הגדול, כי הוא כתוב באות גדולה.
 • 13:04 - 13:11
  קבוע הכבידה האוניברסלי של ניוטון, שהשתנה יותר מ-1.3 אחוזים בשנים האחרונות.
 • 13:12 - 13:17
  ונראה שהוא משתנה ממקום למקום ומעת לעת.
 • 13:17 - 13:24
  והוא אמר: "יש סיכוי לשגיאות, ולצערנו יש טעויות גדולות עם הביג ג'י".
 • 13:25 - 13:30
  אז עניתי לו, מה אם הוא באמת משתנה, אולי הוא באמת משתנה ולא קבוע?
 • 13:30 - 13:34
  ואז ראיתי אך הן עושים זאת: מה שקורה הוא שהם מודדים אותו במעבדות שונות,
 • 13:34 - 13:36
  הם מקבלים ערכים שונים בימים שונים,
 • 13:36 - 13:38
  ואז הם מחשבים את הממוצע.
 • 13:38 - 13:41
  ואז מעבדות אחרות ברחבי העולם עושות את אותו הדבר
 • 13:41 - 13:43
  והן כולן מציגות ממוצעים שונים.
 • 13:43 - 13:48
  ואז הוועדה הבינלאומית למטרולוגיה נפגשת פעם בעשור בערך,
 • 13:48 - 13:52
  ומחשבת את הממוצע של כל הערכים הללו, ומקבלת את הערך של הביג ג'י.
 • 13:52 - 13:58
  אבל אם ג'י באמת מתנדנד, מה אם הוא משתנה?
 • 13:58 - 14:03
  הרי יש כבר עדות לכך שהוא משתנה במהלך היום ובמהלך השנה.
 • 14:03 - 14:08
  מה אם הארץ, במסעה דרך הסביבה הגלקטית, עוברת בין טלאים של חומר אפל
 • 14:08 - 14:11
  או משתנים סביבתיים אחרים שיכולים לשנות את ג'י? אולי כולם משתנים בתיאום?
 • 14:11 - 14:17
  מה אם שגיאות אלה עולות יחדיו למעלה, ויורדות יחדיו למטה?
 • 14:17 - 14:21
  זה יותר מעשור שאני מנסה לשכנע מטרולוגים לבחון את הנתונים הגסים.
 • 14:21 - 14:25
  למעשה, אני מנסה עכשיו לשכנע אותם לפרסם את זה באינטרנט,
 • 14:25 - 14:27
  עם התאריכים והמדידות האקטואליות,
 • 14:27 - 14:32
  ולראות אם יש מתאם. לראות אם כולם עולים יחדיו, ויורדים יחדיו.
 • 14:32 - 14:37
  שהרי אם הם מתנדנדים בתיאום, זה יכול לומר לנו משהו מאוד מאוד מעניין.
 • 14:37 - 14:41
  אבל איש לא עשה זאת, הם לא עשו זאת כי ג'י הוא קבוע.
 • 14:41 - 14:43
  ולכן זה חסר טעם לחפש שינויים.
 • 14:44 - 14:50
  אתם רואים, זו דוגמה מאוד ברורה ופשוטה שבה הנחה דוגמטית חוסמת חקירה.
 • 14:50 - 14:54
  אני בעצמי חושב שהקבוע משתנה הרבה.
 • 14:54 - 14:57
  בגבולות צרים, אבל גם הם יכולים להשתנות.
 • 14:57 - 15:03
  ואני סבור שיבוא יום ובו כתבי עת מדעיים כמו נייצ'ר ידווחו כל שבוע על ערכי הקבועים
 • 15:03 - 15:06
  כמו שעיתונים מדווחים על ערכי מניות בבורסה.
 • 15:06 - 15:13
  השבוע ביג ג'י נטה קצת למעלה, האלקטרון היה טעון פחות, ומהירות האור יציבה,
 • 15:13 - 15:14
  וכדומה.
 • 15:18 - 15:25
  ובכן, זה רק תחום אחד שבוא אני חושב, שחשיבה דוגמטית פחות, יכולה לפתוח דברים.
 • 15:25 - 15:28
  אחד מהתחומים הגדולים ביותר הוא טבע הנפש.
 • 15:28 - 15:31
  זו הבעיה הכי לא פתורה, כפי שגרהאם אמר.
 • 15:32 - 15:36
  המדע פשוט לא יכול להתמודד עם העובדה שאנחנו מודעים.
 • 15:36 - 15:42
  והוא לא יכול להתמודד עם העובדה שנראה שמחשבותינו אינן בתוך ראשינו.
 • 15:42 - 15:47
  נראה שהחוויות שלנו אינן נמצאות בתוך המוח שלנו.
 • 15:47 - 15:51
  זה לא נראה שהבבואה שלי, שאתה רואה, מקורה בתוך המוח שלך.
 • 15:51 - 15:54
  ועדיין, הדעה הרשמית היא שיש רופרט קטן היכנשהו בתוך ראשך
 • 15:54 - 15:57
  וכל שאר הדברים שבחדר הזה גם בתוך הראש שלך.
 • 15:57 - 16:00
  החוויות שלך הם בתוך ראשך.
 • 16:01 - 16:05
  למעשה, אני סבור שהראיה מערבת הטל חיצוני של בבואה,
 • 16:05 - 16:08
  מה שאתה רואה הוא ברוחך, אבל לא בראשך.
 • 16:08 - 16:13
  הנפש שלנו, המודעות שלנו, מתפשטת מעבר למוח שלנו באקט פשוט של תפיסה.
 • 16:13 - 16:20
  אני חושב שאנו משליכים החוצה את הבבואות שאנו רואים, ובבואות אלה נוגעות במושא המבט שלנו
 • 16:20 - 16:24
  אם אביט עלייך מאחור, ולא תדע שאני עומד שם, האם אוכל להשפיע עליך?
 • 16:24 - 16:26
  האם תוכל להרגיש את מבטי?
 • 16:26 - 16:29
  יש כמות נכבדה של ראיות והוכחות שאנשים מרגישים.
 • 16:29 - 16:33
  חוויית התחושה שמביטים בנו רווחת מאוד,
 • 16:33 - 16:37
  וניסוי שנערך לאחרונה מסיק שהיא אמתית.
 • 16:37 - 16:39
  נראה שלבעלי חיים יש תחושה כזו.
 • 16:39 - 16:43
  אני סבור שהיא התפתחה בהקשר של טורף-נטרף.
 • 16:43 - 16:48
  חיות שחשות מבט של טורף ישרדו טוב יותר מאלו שלא.
 • 16:48 - 16:53
  זה יכול לפתח דרך חשיבה חדשה לחלוטין על יחסי טורף-נטרף
 • 16:53 - 16:56
  וגם על היקף התודעה שלנו.
 • 16:56 - 17:02
  אם נצפה בכוכבים רחוקים, אני חושב שהתודעה שלנו תנסה לגעת בהם
 • 17:02 - 17:05
  וממש להתפשט מעבר למרחקים אסטורונומיים
 • 17:05 - 17:08
  הם לא סתם בתוך ראשינו.
 • 17:09 - 17:14
  עכשיו, זה אולי מעורר פליאה שזה בכלל נושא לדיון במאה ה-21
 • 17:14 - 17:17
  אנו יודעים כה מעט על התודעה שלנו עד שהנושא של מיקום הבבואות
 • 17:17 - 17:22
  הוא הנושא החם ביותר בלימודי התודעה כיום.
 • 17:22 - 17:29
  אין לי יותר זמן לדון בעוד דוגמות, אבל כל אחת ואחת מהן יש להעמיד בספק.
 • 17:29 - 17:33
  אם נטיל בהן ספק, יפתחו דרכי חקירה חדשות, אפשרויות חדשות.
 • 17:33 - 17:38
  ואני חושב, שאם נטיל ספק בדוגמות שעיכבו את המדע זה זמן רב
 • 17:39 - 17:43
  יעבור המדע פריחה מחדש, רנסנס.
 • 17:43 - 17:45
  אני מאמין אדוק בחשיבות המדע.
 • 17:45 - 17:51
  ביליתי את רוב חיי כחוקר, כל הקריירה שלי.
 • 17:51 - 17:55
  אבל אני חושב שאם נסתכל מעבר לדוגמות יוכל המדע להתחדש.
 • 17:55 - 17:59
  הוא יחזור להיות מעניין ומלא חיות.
 • 18:00 - 18:01
  תודה רבה.
Title:
רופרט שלדרייק - אשליית המדע, שיחת טד שהוסרה
Description:

הרצאת טד שהורדה מפרסום של ד"ר רופרט שלדרייק. שלדרייק פרסם מעל ל-80 מאמרים מדעיים וספרים. לשעבר עמית מחקר בחברה המלכותית. בוגר קיימברידג' בביוכימיה, ובוגר אוניברסיטת הרוורד בהיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
18:20

Hebrew subtitles

Revisions Compare revisions