Return to Video

Rupert Sheldrake - The Science Delusion BANNED TED TALK

 • 0:19 - 0:25
  Tiedeharha on uskomus siitä, että tiede
  ymmärtää jo todellisuuden perusperiaatteet,
 • 0:25 - 0:27
  jättäen vain yksityiskohdat täytettäviksi.
 • 0:27 - 0:31
  Tämä on hyvin laajalle levinnyt uskomus
  nyky-yhteiskunnassa.
 • 0:31 - 0:34
  Uskomukseen tukeutuvat ihmiset sanovat:
 • 0:34 - 0:36
  "En usko Jumalaan, uskon tieteeseen."
 • 0:36 - 0:41
  Tämä uskomus on jo levinnyt laajalti
  ympäri maailmaa.
 • 0:44 - 0:51
  Tiede on toisaalta järkeen, hypoteeseihin,
  tutkimukseen ja näyttöön perustuvaa selvitystä
 • 0:54 - 0:57
  mutta toisaalta se on myös uskomus- ja
  oppijärjestelmä tai maailmankuva.
 • 0:58 - 1:04
  Valitettavasti tieteellinen maailmankatsomus
  on rajoittanut ja estänyt
 • 1:04 - 1:08
  vapaan tiedonhankinnan, jonka kuuluisi olla
  tieteellisen toiminnan keskipisteenä.
 • 1:10 - 1:14
  1800-luvulta lähtien tiedettä on johdettu
 • 1:14 - 1:17
  uskomusjärjestelmällä ja maailmankuvalla,
 • 1:17 - 1:22
  joka muistuttaa käytännössä materialismia,
  filosofista materialismia.
 • 1:23 - 1:28
  Tieteet kuuluvat nykyään kaikilta osin
  materialistiselle maailmankatsomukselle.
 • 1:30 - 1:34
  Uskon, että kun pääsemme eroon tästä
  niin tieteet tulevat uudistumaan.
 • 1:36 - 1:42
  Kirjassani 'The Science Delusion - Tiedeharha',
  jonka nimi Amerikassa on 'Science Set Free'
 • 1:43 - 1:48
  otan kymmenen tieteen dogmia tai oletusta
  ja muutan ne kysymyksiksi,
 • 1:50 - 1:56
  jotta näkisimme kuinka hyvin ne kestävät
  tieteellisen tarkastelun.
 • 1:57 - 1:59
  Mikään niistä ei kestä kovinkaan hyvin.
 • 1:59 - 2:03
  Käyn ensin läpi nämä kymmenen ennakko-oletusta,
 • 2:04 - 2:08
  jonka jälkeen ehdin tarkastella yhtä tai
  kahta hieman tarkemmin.
 • 2:09 - 2:14
  Mutta käytännössä nämä yleisesti hyväksytyn
  maailmankuvan muodostavat 10 oppia ovat:
 • 2:16 - 2:21
  Yksi, luonto on mekaaninen tai konemainen,
  universumi on kuin kone.
 • 2:21 - 2:25
  Eläimet ja kasvit ovat kuin koneita,
  me olemme kuin koneita.
 • 2:25 - 2:27
  Itse asiassa me olemme koneita.
 • 2:27 - 2:30
  Richard Dawkinsin mukaan olemme
  "kömpelöjä robotteja",
 • 2:31 - 2:35
  ja aivomme ovat geneettisesti ohjelmoituja
  tietokoneita.
 • 2:36 - 2:41
  Toiseksi, aine on elotonta. Koko universumi
  koostuu elottomasta aineesta.
 • 2:42 - 2:48
  Tietoisuutta ei löydy tähdistä, galakseista,
  planeetoista, eläimistä, kasveista,
 • 2:48 - 2:52
  eikä meistä ihmisistäkään,
  jos teoria pitää paikkansa.
 • 2:52 - 2:56
  Joten mielen filosofiassa on yritetty viime
  vuosisatojen ajan
 • 2:56 - 2:59
  todistaa, ettemme ole tietoisia ollenkaan.
 • 3:00 - 3:08
  Siispä kaikki aine on tiedotonta, joten
  luonnonlait ovat muuttumattomia.
  Tämä on kolmas dogmi.
 • 3:08 - 3:12
  Luonnonlait ovat samoja nyt, kuin ne olivat
  Big Bangin aikana
 • 3:12 - 3:14
  ja ne tulevat pysymään muuttumattomina.
 • 3:14 - 3:19
  Myös luonnonvakioita pidetään muuttumattomina,
  minkä takia niitä nimitetäänkin 'vakioiksi'.
 • 3:20 - 3:24
  Neljäs oppi: aineen ja energian
  kokonaismäärät pysyvät muuttumattomina.
 • 3:25 - 3:31
  Määrät eivät koskaan muutu, poikkeuksena
  Big Bang, jolloin kaikki singahti käyntiin
 • 3:31 - 3:34
  tyhjästä täysin itsestään, yhdessä hetkessä.
 • 3:35 - 3:40
  Viidenneksi, luonto on tarkoitukseton,
  eikä luonnossa esiinny mitään tarkoituksia
 • 3:40 - 3:45
  ja evoluutioprosessit ovat tarkoituksettomia
  sekä vailla suuntaa.
 • 3:47 - 3:54
  Kuudenneksi, on olemassa vain materiaalista
  perintöä. Kaikki mitä perit on geeneissäsi
 • 3:54 - 4:01
  tai geenimuutoksissa, tai soluperimässä.
  Se on silti materiaalista.
 • 4:03 - 4:07
  Seitsemänneksi, muistot tallentuvat
  aivoihisi vain materiaalisina jälkinä.
 • 4:08 - 4:14
  Kaikki muistot ovat vain aivoissasi olevia
  fosforyloituja proteiineja hermopäätteissä.
 • 4:14 - 4:16
  Kukaan ei tiedä miten tämä toimii,
 • 4:16 - 4:20
  mutta kuitenkin tiedeyhteisö uskoo, että
  näin asian täytyy olla.
 • 4:22 - 4:24
  Kahdeksas kohta: mielesi on pääsi sisällä.
 • 4:25 - 4:28
  Kaikki tietoisuus on vain aivojesi toimintaa.
 • 4:30 - 4:36
  Kahdeksannesta kohdasta seuraa yhdeksäs:
  psyykkisiä ilmiöitä, kuten telepatiaa, ei ole.
 • 4:37 - 4:40
  Ajatuksesi ja aikeesi eivät voi vaikuttaa etäisesti,
 • 4:40 - 4:43
  koska mielesi on pääsi sisällä.
 • 4:43 - 4:47
  Siten kaikki todisteet telepatiasta ja
  vastaavista ovat illuusiota.
 • 4:49 - 4:53
  Ihmiset uskovat tällaisiin asioihin, koska
  eivät tunne tarpeeksi tilastoja
 • 4:53 - 4:57
  tai ovat sattumien ja toiveajattelun sokaisemia.
 • 5:00 - 5:04
  Kymmenes dogmi: vain mekanistinen
  lääketiede on oikeasti toimivaa.
 • 5:04 - 5:08
  Tämän vuoksi hallitukset rahoittavat vain
  sen tutkimuksia
 • 5:09 - 5:12
  ja hylkivät täydennys- ja vaihtoehtoisia
  terapiamuotoja.
 • 5:12 - 5:15
  Eiväthän sellaiset voi mitenkään toimia.
 • 5:16 - 5:21
  Ja jos toimivatkin niin se johtuu plasebo-
  vaikutuksesta, tai potilas olisi parantunut muutenkin.
 • 5:22 - 5:26
  Mutta teollinen lääketiede on ainoa, joka
  todella toimii.
 • 5:28 - 5:33
  Tämä maailmankuva on lähes kaikella
  sivistyneistöllä ympäri maailmaa.
 • 5:34 - 5:39
  Se on pohjana koulutusjärjestelmälle,
  terveyspalveluille, lääketieteen tutkimukselle
 • 5:41 - 5:46
  ja hallituksille. Se on oikeastaan
  koulutetun väestön oletusmaailmankuva.
 • 5:49 - 5:53
  Mutta mielestäni kaikki nämä dogmit ovat
  erittäin kyseenalaisia
 • 5:53 - 5:57
  eivätkä ne kestä tarkempaa tarkastelua.
 • 5:59 - 6:03
  Ensimmäinen idea oli, että luonnonlait
  ovat muuttumattomia.
 • 6:04 - 6:08
  Tämä on jäännös vanhasta maailmankuvasta
  ennen kuin Big Bang 1960-luvulla tuli kuvioihin.
 • 6:09 - 6:15
  Ajateltiin, että universumi on ikuinen ja
  sitä hallitsevat pysyvät matematiikan lait.
 • 6:17 - 6:19
  Big Bangin tultua oletukset säilyivät,
 • 6:20 - 6:24
  vaikka Big Bang loi käsityksen 14 miljardia
  vuotta vanhasta universumista,
 • 6:27 - 6:30
  joka kasvaa ja kehittyy koko ajan.
 • 6:31 - 6:35
  Se kasvaa, jäähtyy ja erilaiset rakenteet
  ja kuviot lisääntyvät sen sisällä.
 • 6:36 - 6:41
  Ajatus on, että kaikki luonnonlait olivat
  tarkkaan säädetyt Big Bangin hetkellä,
 • 6:41 - 6:43
  kuin jokin kosminen koodi.
 • 6:44 - 6:47
  Kuten ystäväni Terence McKenna sanoi,
 • 6:47 - 6:52
  "Moderni tiede perustuu ajatukseen: anna meille
  yksi ilmainen taikatemppu ja me selitämme loput."
 • 6:52 - 6:57
  Tuo yksi ihme on kaiken universumin aineen,
  energian ja lainalaisuuksien
 • 6:57 - 7:00
  ilmestyminen olemattomuudesta
  yhdessä hetkessä.
 • 7:02 - 7:06
  No, miksi kehittyvässä universumissa myös
  sen omat lait eivät kehittyisi?
 • 7:07 - 7:13
  Ihmistenkin lait tekevät niin, ja luonnon-
  lain idea perustuu vertaukseen ihmisen laista.
 • 7:14 - 7:19
  Vertaus lakiin on hyvin ihmiskeskeistä,
  sillä vain sivistyneillä ihmisillä on lakeja.
 • 7:20 - 7:23
  Kuten C. S. Lewis sanoi,
 • 7:23 - 7:28
  "Ajatus, että kivi pudotessaan noudattaa
  lakia tekee siitä henkilön, jopa kansalaisen."
 • 7:29 - 7:34
  Unohdamme helposti, että kyseessä on
  kuitenkin vertaus.
 • 7:34 - 7:37
  Kehittyvässä universumissa pidän
  enemmän tapojen ideasta.
 • 7:38 - 7:43
  Uskon, että luonnon säännöllisyydet
  riippuvat sen kehittyvistä tavoista.
 • 7:45 - 7:49
  Tämän idean toi esille 1900-luvun alussa
 • 7:49 - 7:51
  amerikkalainen filosofi C. S. Peirce.
 • 7:52 - 7:55
  Ajatus on saanut kannatusta monien
  filosofien keskuudessa
 • 7:55 - 8:00
  ja olen kehittänyt sen pohjalta
  tieteellisen hypoteesin,
 • 8:00 - 8:02
  morfisen resonanssin teorian,
 • 8:03 - 8:06
  joka pyrkii selittämään näitä
  luonnon kehittyviä tapoja.
 • 8:07 - 8:11
  Teorian mukaan kaikella luonnossa on
  jonkinlainen yhteinen muisti.
 • 8:12 - 8:15
  Resonanssia tapahtuu
  samankaltaisuuden mukaan.
 • 8:15 - 8:19
  Kun kirahvin alkio kasvaa äitinsä kohdussa
 • 8:19 - 8:23
  se virittyy aiempien kirahvien
  morfiseen resonanssiin
 • 8:24 - 8:27
  ja kerää tästä yhteisestä muistista,
  se kasvaa kuin kirahvi,
 • 8:28 - 8:31
  se käyttäytyy kuin kirahvi, koska se
  ammentaa tästä yhteisestä muistista.
 • 8:32 - 8:37
  Tietenkin sillä täytyy olla oikeat geenit,
  jotta muokataan oikeat proteiinit, mutta
  mielestäni geenit ovat yliarvostettuja.
 • 8:37 - 8:43
  Ne vastaavat vain eliön tuottamista proteiineista,
  eivät niiden muodosta tai käyttäytymisestä.
 • 8:45 - 8:49
  Joka lajilla on jokin yhteinen muisti,
  jopa kristallikiteillä.
 • 8:49 - 8:53
  Teorian perusteella uudenlaisella
  kristallikiteellä
 • 8:55 - 9:00
  ei alussa pitäisi olla mitään
  valmiita tottumuksia.
 • 9:00 - 9:04
  Mutta kun se kiteytyy, niin seuraavassa kiteessä
  pitäisi näkyä vaikutuksia ensimmäisestä,
 • 9:05 - 9:10
  jotka ovat havaittavissa ympäri maailmaa,
  kun teorian mukaan kiteytyminen helpottuu.
 • 9:11 - 9:14
  Kolmannella kerralla ensimmäisellä ja
  toisella kiteellä on vaikutus.
 • 9:15 - 9:19
  On itse asiassa todisteita, että uusien
  yhdisteiden kiteytyminen helpottuu kaikkialla,
 • 9:21 - 9:22
  juuri kuten teoria ennustaisi.
 • 9:23 - 9:27
  Teorian mukaan jos eläimelle opettaa tempun,
 • 9:28 - 9:30
  vaikkapa rotat Lontoossa oppivat uuden tempun,
 • 9:31 - 9:35
  niin saman lajin rottien pitäisi ympäri
  maailmaa oppia temppu nopeammin,
 • 9:35 - 9:37
  vain koska rotat ovat oppineet sen täällä.
 • 9:37 - 9:41
  Yllättävää kyllä, todisteita vastaavista
  tapahtumista on olemassa.
 • 9:43 - 9:46
  Tällainen on hypoteesini
  pähkinänkuoressa,
 • 9:47 - 9:51
  kaikki riippuu kehittyvistä tavoista, ei
  kiinteistä säännöistä.
 • 9:51 - 9:55
  Haluan myös käyttää hieman aikaa
  luonnonvakioihin,
 • 9:55 - 9:58
  koska niiden oletetaan olevan vakioita.
 • 9:59 - 10:04
  Asioita kuten gravitaatiovakio ja valon-
  nopeus pidetään luonnon perusvakioina.
 • 10:05 - 10:07
  Ovatko ne vakioita?
 • 10:08 - 10:11
  Kiinnostuin tästä ja aloin selvittämään asiaa.
 • 10:11 - 10:14
  Nämä vakiot löytyvät fysiikan käsikirjoista.
 • 10:15 - 10:19
  Niissä listataan vakiot ja voit tarkastaa
  sieltä niiden arvon.
 • 10:20 - 10:24
  Mutta halusin nähdä ovatko ne muuttuneet, joten
  hankin vanhoja käsikirjoja.
 • 10:24 - 10:27
  Menin Lontoon patenttitoimistoon,
 • 10:28 - 10:30
  jossa säilytettiin näitä vanhoja painoksia.
 • 10:31 - 10:35
  Yleensä ne heitetään pois, kun
  uusi painos ilmestyy.
 • 10:37 - 10:42
  Tarkastellessani kirjoja huomasin, että
  valonnopeus putosi vuosien 1928 ja 1945
 • 10:42 - 10:45
  välillä noin 20 kilometrillä sekunnissa.
 • 10:45 - 10:50
  Se on suuri pudotus sillä arvot annettiin
  hyvin pienellä virhemarginaalilla.
 • 10:52 - 10:55
  Ja kuitenkin arvo putosi kaikkialla maailmassa.
 • 10:55 - 10:58
  Ja kaikki saivat hyvin samankaltaisia
  tuloksia keskenään,
 • 10:59 - 11:02
  sitten vuonna 1948 arvo nousi jälleen
 • 11:03 - 11:07
  ja saatiin taas hyvin samanlaisia tuloksia.
 • 11:08 - 11:11
  En voinut käsittää, että mistä oikein on kyse,
 • 11:11 - 11:15
  joten menin tapaamaan metrologian johtajaa
  kansainväliseen fysiikan laboratorioon.
 • 11:17 - 11:21
  Metrologia on tieteenala, jossa mitataan vakioita.
 • 11:22 - 11:23
  Kysyin häneltä tästä asiasta, sanoin:
 • 11:23 - 11:28
  "Mitä tiedät tästä valonnopeuden putoamisesta
  vuosien 1928 ja 1945 välisenä aikana?"
 • 11:29 - 11:31
  Hän sanoi, "Voi ei,"
 • 11:31 - 11:35
  "olet löytänyt tieteenhistoriamme
  noloimman tapahtuman."
 • 11:36 - 11:42
  Kysyin, eikö valonnopeus olisi todella voinut
  pudota, millä olisi uskomattomia seurauksia.
 • 11:43 - 11:47
  Hän sanoi, "ei, ei se tietenkään oikeasti
  ole pudonnut, sillä sehän on vakio!"
 • 11:48 - 11:51
  No miten selität sitten sen, että kaikki
  havaitsivat sen kulkevan hitaammin
 • 11:51 - 11:54
  tuona ajanjaksona?
 • 11:54 - 11:59
  Tekaistiinko tuloksia, jotta ne täsmäisivät
  keskenään paremmin
 • 11:59 - 12:03
  ja kaikki oli vain fyysikoiden
  väärinkäsitystä?
 • 12:04 - 12:07
  "Emme mielellään käyttäisi sanaa tekaistu."
 • 12:07 - 12:09
  Kysyin, että mistä sitten pidätte?
 • 12:09 - 12:13
  Hän sanoi, "kutsumme sitä mieluummin
  intellektuelliksi synkronoinniksi."
 • 12:20 - 12:23
  Jos näin tapahtui niin mistä tiedämme,
  ettei niin ole käynyt tällä hetkellä
 • 12:23 - 12:28
  ja nykyarvot olisivatkin
  "intellektuellisti synkronoituja"?
 • 12:28 - 12:30
  Hän sanoi, "ei, me tiedämme ettei niin ole."
 • 12:30 - 12:32
  Kysyin, mistä sen voi tietää?
 • 12:32 - 12:35
  Hän sanoi, "no, olemme ratkaisseet sen pulman."
 • 12:35 - 12:39
  "Korjasimme valonnopeuden määritelmän
  vuonna 1972."
 • 12:41 - 12:43
  Joten se saattaa vielä muuttua?
 • 12:44 - 12:48
  "Kyllä, mutta emme huomaisi sitä, koska
  määrittelimme metrin valonnopeuden mukaan,"
 • 12:48 - 12:50
  "joten yksiköt vaihtuvat
  valonnopeuden mukana."
 • 12:50 - 12:55
  Hän vaikutti kovin tyytyväiseltä siihen,
  että he olivat saaneet korjattua ongelmansa.
 • 12:56 - 12:58
  Mutta entäs iso G?
 • 12:59 - 13:03
  Gravitaatiovakio tunnetaan isona G:nä,
  merkitään isolla kirjaimella.
 • 13:04 - 13:10
  Newtonin gravitaatiovakio. Se on vaihdellut
  yli 1,3 prosenttia viime vuosien aikana.
 • 13:13 - 13:17
  Se näyttäisi vaihtelevan paikasta ja
  ajasta toiseen.
 • 13:17 - 13:22
  Hän sanoi, "no, siinä on virheen mahdollisuus,
  ja ikävä kyllä isolla G:llä on isoja virheitä."
 • 13:24 - 13:27
  Kysyin, että entä jos ne todella muuttuvat.
 • 13:29 - 13:34
  Selvitin, kuinka ne lasketaan: tulokset
  mitataan eri laboratorioissa,
 • 13:34 - 13:38
  saadaan eri arvoja eri päivinä, ja sen
  jälkeen niistä otetaan keskiarvo.
 • 13:38 - 13:40
  Ja muut keskukset ympäri maailmaa
  tekevät samoin,
 • 13:40 - 13:42
  keskiarvot vaihtelevat paljonkin.
 • 13:42 - 13:47
  Lopuksi metrologian pääkomitea tapaa
  noin kymmenen vuoden välein
 • 13:47 - 13:51
  ja ottaa keskiarvon maailman kaikista
  tuloksista, josta saadaan ison G:n arvo.
 • 13:52 - 13:57
  Mutta entä jos G heilahtelee?
  Entä jos se muuttuu?
 • 13:57 - 14:02
  On jo näyttöä siitä, että se vaihtelee
  päivän ja vuoden mittaan.
 • 14:02 - 14:07
  Entä jos maa universumissa liikkuessaan
  menee pimeää ainetta sisältävien alueiden läpi
 • 14:07 - 14:12
  tai muut paikalliset muuttujat vaikuttavat
  asioihin? Ehkä kaikki vaihtelevat yhdessä.
 • 14:13 - 14:15
  Mitä jos nämä virheet nousevat
  ja laskevat yhdessä?
 • 14:16 - 14:21
  Yli 10 vuotta olen yrittänyt suostutella
  mittaustieteilijöitä katsomaan näitä tuloksia.
 • 14:21 - 14:24
  Yritän nyt suostutella heitä laittamaan
  ne internetiin,
 • 14:24 - 14:27
  päivämäärillä ja mittaustuloksilla varustettuna,
 • 14:27 - 14:32
  jotta näkisimme, että ovatko kaikki arvot
  ylhäällä yhdellä kertaa ja alhaalla toisella kertaa.
 • 14:32 - 14:36
  Jos näin on, niin tulokset saattavat muuttua
  yhdessä. Tämä kertoisi meille jo paljon.
 • 14:37 - 14:41
  Mutta kukaan ei ole tehnyt tätä, eikä
  teekään, koska G on vakio.
 • 14:41 - 14:43
  Vakiosta on turha etsiä muutoksia.
 • 14:43 - 14:49
  Tämä on hyvä esimerkki siitä, kun opillinen
  oletus itse asiassa estää kehityksen.
 • 14:49 - 14:53
  Itse uskon, että vakiot saattavat
  vaihdella aika merkittävästikin.
 • 14:54 - 14:57
  Tiukoissa rajoissa tosin, mutta kaikki
  voivat vaihdella.
 • 14:57 - 15:02
  Uskon, että jonain päivänä tiedejulkaisuissa
  ilmestyy viikottaisia vakioiden raportteja,
 • 15:02 - 15:05
  vähän kuin pörssikurssit sanomalehdissä.
 • 15:05 - 15:12
  Tällä viikolla iso G nousi hieman, elektronin
  varaus oli alhaalla ja valonnopeus pysyi vakaana
 • 15:12 - 15:13
  ja niin edelleen.
 • 15:16 - 15:25
  Tämä on vain eräs asioista, joissa vähemmän
  dogmaattinen ajattelu voisi vapauttaa keskustelua.
 • 15:25 - 15:28
  Suurimpia aiheita on mielen todellinen luonne,
 • 15:28 - 15:30
  joka on suurimpia ratkaisemattomia ongelmia.
 • 15:32 - 15:37
  Tiede ei vain tule toimeen sen totuuden
  kanssa, että olemme tietoisia.
 • 15:37 - 15:42
  Eikä se pysty käsittelemään sitä, että
  ajatukset eivät näytä olevan aivoissa.
 • 15:43 - 15:46
  Kaikki kokemuksemme eivät näyttäisi
  olevan vain aivoissa.
 • 15:46 - 15:50
  Kuvasi minusta ei näyttäisi olevan aivoissasi.
 • 15:50 - 15:54
  Silti virallinen käsitys on, että jossakin
  pääsi sisällä on pieni Rupert
 • 15:54 - 15:57
  ja kaikki muukin tässä huoneessa on pääsi sisällä.
 • 15:57 - 15:59
  Kokemuksesi ovat aivojesi sisällä.
 • 16:00 - 16:04
  Ajattelen, että näkö kattaa ulkoisen
  heijastuksen kuvista,
 • 16:04 - 16:07
  näkemäsi asiat ovat mielessäsi, mutta
  eivät pääsi sisällä.
 • 16:08 - 16:12
  Mielemme ulottuvat aivojemme ulkopuolelle
  yksinkertaisilla havainnoilla.
 • 16:13 - 16:19
  Uskon, että heijastamme havaintomme ulos
  ja nämä kuvat koskettavat katsomaamme.
 • 16:19 - 16:24
  Voinko vaikuttaa sinuun, jos katson sinua
  takaapäin etkä tiedä minun olevan siellä?
 • 16:24 - 16:26
  Voitko aistia tuijotukseni?
 • 16:26 - 16:28
  On paljon todisteita siitä, että näin olisi.
 • 16:29 - 16:32
  Tuijotetuksi tulemisen tunne on hyvin
  tavanomainen kokemus.
 • 16:32 - 16:36
  Viimeisin kokeellinen tutkimus
  itse asiassa ehdottaa sen olevan totta.
 • 16:37 - 16:38
  Sama näyttäisi pätevän eläimiin.
 • 16:39 - 16:42
  Ehkä se kehittyi saalistajan ja saaliin
  välisen suhteen pohjalta.
 • 16:42 - 16:47
  Saaliseläimet, jotka aistivat pedon katseen
  selviytyisivät paremmin kuin muut.
 • 16:47 - 16:53
  Tämä johtaisi aivan uudenlaisiin malleihin
  saalistajan ja saaliin ekologisesta yhteydestä
 • 16:53 - 16:55
  ja mielemme rajoista.
 • 16:55 - 17:01
  Katsoessani tähtiä ajattelen, että mielemme
  kurottaa koskettaakseen niitä
 • 17:01 - 17:05
  ja kirjaimellisesti levittäytyy
  tähtitieteellisen pitkiä välimatkoja.
 • 17:05 - 17:08
  Se ei vain ole päämme sisällä.
 • 17:08 - 17:12
  Voi vaikuttaa uskomattomalta, että tämä on
  2000-luvun puheenaiheena.
 • 17:13 - 17:16
  Tiedämme niin vähän omasta mielestämme,
 • 17:17 - 17:21
  että havaintojemme luonne on kovimpia
  keskusteluita juuri nyt.
 • 17:22 - 17:27
  Ei ole aikaa käydä läpi muita dogmia,
  mutta ne ovat kaikki kyseenalaisia.
 • 17:28 - 17:32
  Jos niihin suhtautuu kriittisesti, uudet
  tutkimusalueet ja mahdollisuudet aukeavat.
 • 17:33 - 17:37
  Uskon, että kyseenalaistaessamme nämä
  tiedettä hidastaneet dogmit
 • 17:39 - 17:42
  tiede tulee kokemaan uudistumisen,
  Renessanssin.
 • 17:43 - 17:45
  Uskon täysin tieteen merkittävyyteen.
 • 17:45 - 17:49
  Olen viettänyt koko elämäni tutkijana
  ja tiedemiehenä, koko urani.
 • 17:50 - 17:55
  Mutta uskon, että pääsemällä näiden dogmien
  ylitse tiede voidaan elvyttää.
 • 17:55 - 17:59
  Tullakseen taas kiinnostavaksi ja
  toivottavasti elämää vahvistavaksi.
Title:
Rupert Sheldrake - The Science Delusion BANNED TED TALK
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
18:20

Finnish subtitles

Revisions Compare revisions