Return to Video

Život na dvoch planétach: Marťanský čas | Nagin Cox | TEDxBeaconStreet

 • 0:14 - 0:18
  Väčšina z vás zrejme videla film Marťan.
 • 0:18 - 0:22
  Tí, čo neviete, film je o kozmonautovi,
 • 0:22 - 0:27
  ktorý uviazol na Marse
  a snaží sa tam prežiť,
 • 0:27 - 0:30
  pokým zo Zeme budú môcť vyslať
  záchrannú misiu
 • 0:30 - 0:32
  a priviesť ho späť na Zem.
 • 0:33 - 0:36
  Našťastie, časom sa im podarilo
  obnoviť komunikáciu
 • 0:36 - 0:39
  s hlavným hrdinom kozmonautom Watneym,
 • 0:39 - 0:44
  takže nezostal na Marse úplne opustený,
  kým čakal na záchranu.
 • 0:44 - 0:46
  Či ste už film videli alebo nie,
 • 0:46 - 0:49
  keď sa povie Mars,
 • 0:49 - 0:54
  asi vám napadne, ako je od nás ďaleko,
  aká to musí byť vzdialenosť.
 • 0:54 - 0:56
  Ale asi sa nezamyslíte na tým,
 • 0:56 - 1:00
  v čom spočíva riadenie práce
  na druhej planéte,
 • 1:00 - 1:02
  riadenie života na dvoch planétach,
 • 1:02 - 1:07
  keď ľudia pracujú na Zemi
  a kozmické vozidlá a ľudia sú na Marse.
 • 1:08 - 1:12
  Ak máte priateľov,
  rodinu či kolegov v Kalifornii,
 • 1:12 - 1:17
  na Západnom pobreží USA
  alebo v inom kúte sveta,
 • 1:17 - 1:19
  keď sa s nimi chcete spojiť,
 • 1:19 - 1:22
  ako prvé vám asi napadne,
 • 1:22 - 1:24
  koľko je teraz hodín v Kalifornii?
 • 1:24 - 1:27
  Nezobudím ich? Môžem im zavolať?
 • 1:27 - 1:30
  Ak komunikujete s kolegami v Európe,
 • 1:30 - 1:33
  musíte neustále myslieť na to,
 • 1:33 - 1:37
  ako skoordinovať komunikáciu ľudí,
 • 1:38 - 1:40
  ktorí sú od seba takí vzdialení.
 • 1:40 - 1:46
  Na Marse síce ľudia teraz nie sú,
  ale máme tam kozmické vozidlá.
 • 1:46 - 1:52
  Práve teraz je podľa
  vozidla Curiosity 6.10 ráno.
 • 1:52 - 1:55
  6.10 ráno na Marse.
 • 1:55 - 1:59
  Od polovice 90. rokov poslali USA na Mars
 • 1:59 - 2:02
  štyri kozmické vozidlá.
 • 2:02 - 2:06
  Mám tú výsadu pracovať s troma z nich.
 • 2:06 - 2:10
  Som inžinierka kozmických lodí a
  riadenia kozmických lodí
 • 2:10 - 2:15
  v Laboratóriu prúdového pohonu NASA
  v Los Angeles v Kalifornii.
 • 2:16 - 2:20
  Kozmické vozidlá sú
  našimi robotickými poslami.
 • 2:20 - 2:26
  Sú našimi očami a ušami,
  dokážu namiesto nás skúmať planétu,
 • 2:26 - 2:28
  kým tam budeme môcť poslať ľudí.
 • 2:28 - 2:33
  Prostredníctvom týchto vozidiel
  sa učíme pracovať na iných planétach.
 • 2:34 - 2:38
  Predtým ako na Mars pošleme ľudí,
  posielame tam roboty.
 • 2:38 - 2:42
  Čas na Marse je odlišný od času na Zemi,
 • 2:42 - 2:48
  pretože deň na Marse
  trvá dlhšie ako na Zemi.
 • 2:48 - 2:51
  Deň na Zemi trvá 24 hodín,
 • 2:51 - 2:55
  pretože toľko trvá Zemi
  jedno otočenie okolo vlastnej osi.
 • 2:55 - 2:58
  Preto má náš deň 24 hodín.
 • 2:58 - 3:05
  Marsu trvá jedno otočenie okolo osi
  24 hodín a približne 40 minút.
 • 3:05 - 3:12
  Preto je deň na Marse o 40 minút
  dlhší ako na Zemi.
 • 3:13 - 3:17
  Tímy, ktoré riadia vozidlá na Marse,
 • 3:17 - 3:20
  ako napríklad tento jeden z našich tímov,
  ktorého som súčasťou.
 • 3:20 - 3:23
  Sedávam pri stole tam vzadu.
 • 3:23 - 3:27
  Tento tím síce na Zemi,
  ale pracuje na Marse.
 • 3:27 - 3:33
  Musíme uvažovať, ako by sme
  boli s vozidlom na Marse.
 • 3:33 - 3:37
  Našou prácou, prácou tímu,
  ktorého som súčasťou,
 • 3:37 - 3:42
  je vysielať vozidlu
  pracovné príkazy na ďalší deň.
 • 3:42 - 3:47
  Príkazy na presúvanie, vŕtanie
  alebo čokoľvek iné, čo je potrebné.
 • 3:47 - 3:50
  Robíme to počas toho, ako vozidlo spí.
 • 3:50 - 3:53
  Oddychuje počas noci,
  pretože nabíja batérie
 • 3:53 - 3:58
  a potrebuje na to chladnú marťanskú noc.
 • 3:58 - 4:00
  A tak spí.
 • 4:00 - 4:04
  A keď spí, my pripravujeme
  program na ďalší deň.
 • 4:04 - 4:08
  A tak ťahám marťanskú nočnú zmenu.
 • 4:08 - 4:08
  (smiech)
 • 4:09 - 4:12
  Na Zemi musíme každý deň
 • 4:12 - 4:16
  prísť do práce v rovnakom marťanskom čase.
 • 4:16 - 4:19
  Napríklad, musím byť v práci o 17.00,
 • 4:19 - 4:24
  tím musí byť každý deň v práci
  o 17.00 marťanského času,
 • 4:24 - 4:31
  takže musíme prísť do práce na Zemi
  o 40 minút neskôr každý deň.
 • 4:32 - 4:35
  Iba tak zostaneme synchrónni
  s časom na Marse.
 • 4:35 - 4:37
  Akoby sme denne cestovali
  medzi časovými pásmami.
 • 4:37 - 4:40
  Jeden deň prídete do práce o 8.00,
 • 4:40 - 4:43
  ďalší deň o 40 minút neskôr, teda o 8.40,
 • 4:43 - 4:45
  ďalší deň o 40 minút neskôr, teda o 9.20
 • 4:45 - 4:48
  a ďalší deň o 10.00.
 • 4:48 - 4:51
  Každý deň o 40 minút neskôr,
 • 4:51 - 4:53
  až kým nechodíte do práce uprostred noci.
 • 4:53 - 4:56
  Uprostred pozemskej noci.
 • 4:56 - 4:59
  Predstavte si, aké je to mätúce.
 • 4:59 - 5:02
  A preto mám marťanské hodinky.
 • 5:02 - 5:04
  (smiech)
 • 5:05 - 5:08
  (potlesk)
 • 5:09 - 5:14
  Hodinky sú mechanicky upravené tak,
 • 5:14 - 5:16
  aby išli pomalšie.
 • 5:16 - 5:18
  Ale takto sme nezačínali.
 • 5:18 - 5:21
  Dostala som tieto hodinky v roku 2004,
 • 5:21 - 5:24
  keď vozidlá Spirit a Opportunity
  pristáli na Marse.
 • 5:24 - 5:26
  Nezačali sme uvažovať,
 • 5:26 - 5:28
  že potrebujeme marťanské hodinky.
 • 5:28 - 5:32
  Najprv sme si mysleli, že postačí,
  keď máme marťanský čas na počítačoch
 • 5:32 - 5:36
  a monitoroch v riadiacom stredisku,
  a to bude stačiť.
 • 5:36 - 5:37
  Ale nestačilo to.
 • 5:37 - 5:40
  Pretože my nielen pracujeme podľa
  marťanského času,
 • 5:40 - 5:43
  v podstate žijeme podľa času na Marse.
 • 5:43 - 5:47
  Boli sme neustále zmätení z toho,
  koľko je vlastne hodín.
 • 5:47 - 5:50
  Potrebovali sme mať na zápästí hodinky,
 • 5:50 - 5:55
  ktoré by ukazovali čas na Zemi
  a aj čas na Marse.
 • 5:55 - 6:01
  Ale neboli sme zmätení len
  z toho, koľko je hodín na Marse.
 • 6:01 - 6:06
  Potrebovali sme sa o čase na Marse
  i navzájom rozprávať.
 • 6:07 - 6:12
  Jeden „sol“, jeden deň na Marse,
  trvá 24 hodín a 40 minút.
 • 6:12 - 6:15
  Keď sa rozprávame o niečom,
  čo sa deje teraz na Zemi,
 • 6:15 - 6:17
  hovoríme o dnešku.
 • 6:17 - 6:21
  Pre marťanský deň o „solnešku“.
 • 6:21 - 6:22
  (smiech)
 • 6:24 - 6:27
  Včerajšok je tak „včerajsol“.
 • 6:29 - 6:33
  Ale nezmysleli sme si odrazu,
  že vymyslíme nový jazyk.
 • 6:33 - 6:34
  Boli sme len z toho pomýlení.
 • 6:34 - 6:37
  Pamätám si ako raz niekto ku mne
  prišiel a povedal:
 • 6:37 - 6:40
  „Rád by som toto robil zajtra s vozidlom.“
 • 6:40 - 6:45
  A spýtala som sa: „Zajtra ako zajtra
  alebo marťanského zajtra?“
 • 6:45 - 6:49
  Začali sme používať túto terminológiu,
 • 6:49 - 6:51
  lebo sme potrebovali spôsob,
  ako sa spolu dohovoriť.
 • 6:51 - 6:52
  (smiech)
 • 6:52 - 6:56
  Zajtrajšok je „nastasol“ alebo „zajsol“.
 • 6:57 - 7:00
  Rôzni ľudia však zvyknú uprednostňovať
  rôzne slová.
 • 7:00 - 7:05
  Tak ako niekto hovorí „sóda“
  a iní „minerálka“.
 • 7:05 - 7:09
  Tak niektorí hovoria „nastasol“,
  a iní „zajsol“.
 • 7:09 - 7:13
  Po niekoľkých rokoch práce
  na týchto misiách som si uvedomila,
 • 7:13 - 7:19
  že my, ktorí pracujeme s kozmickými
  vozidlami, hovoríme „solnešok“.
 • 7:19 - 7:21
  Ľudia, ktorí pracovali len
  na pristávacej misii
 • 7:21 - 7:24
  a viac nie s vozidlami nepracujú,
  hovoria „soldnes“.
 • 7:24 - 7:28
  Podľa marťanského nárečia viem odhadnúť,
  kto pracuje na akej misii.
 • 7:28 - 7:30
  (smiech)
 • 7:31 - 7:34
  (potlesk)
 • 7:35 - 7:38
  Máme teda hodinky i jazyk.
  Už asi viete o čom chcem hovoriť, však?
 • 7:38 - 7:41
  Nemáme v tom viac zmätok.
 • 7:41 - 7:45
  Ale aj denné svetlo nás vie zmiasť.
 • 7:45 - 7:48
  Prídete do práce
  uprostred marťanskej noci
 • 7:48 - 7:53
  a cez okná vás oslepuje slnko.
 • 7:53 - 7:55
  Tiež vás to riadne zmätie.
 • 7:55 - 7:59
  V riadiacom stredisku
  máme všetky rolety stiahnuté.
 • 7:59 - 8:03
  Aby nás svetlo nevyrušovalo.
 • 8:03 - 8:07
  Všetky rolety v budove sa zatiahnu
  týždeň pred pristávaním
 • 8:07 - 8:11
  a nevytiahnu sa, pokým fungujeme
  na marťanskom čase.
 • 8:12 - 8:15
  Takto to funguje v práci i doma.
 • 8:15 - 8:17
  Musela som sa času na Marse
  prispôsobovať trikrát.
 • 8:17 - 8:20
  Môj manžel už vedel,
  že sa pripravujeme na marťanský čas.
 • 8:20 - 8:25
  Všetky okná zatienil alobalom
  a tmavými závesmi.
 • 8:25 - 8:28
  Ovplyvní to aj vašu rodinu.
 • 8:29 - 8:34
  Keď som ja žila v temnom svete,
  musel aj on.
 • 8:34 - 8:36
  Tiež si na to zvykol.
 • 8:36 - 8:40
  Ale z práce mi posielal takéto e-maily:
 • 8:40 - 8:43
  Môžem prísť domov? Si hore?
 • 8:43 - 8:47
  Koľko je hodín na Marse?
 • 8:47 - 8:50
  Tak som sa rozhodla, že aj on potrebuje
  marťanské hodinky.
 • 8:50 - 8:51
  (smiech)
 • 8:51 - 8:56
  Samozrejme, v roku 2016
  máme aj na to aplikáciu.
 • 8:56 - 8:57
  (smiech)
 • 8:57 - 9:01
  Nepotrebujete tak marťanské hodinky,
  postačia nám telefóny.
 • 9:01 - 9:06
  Ale naše rodiny to výrazne ovplyvňuje.
 • 9:06 - 9:10
  Nielen nás, ktorí pracujeme
  s kozmickými vozidlami,
 • 9:10 - 9:12
  ale aj naše rodiny.
 • 9:12 - 9:15
  Toto je David Oh,
  jeden z našich letových riaditeľov,
 • 9:15 - 9:18
  s rodinou na pláži v Los Angeles
  o jednej ráno.
 • 9:18 - 9:20
  (smiech)
 • 9:20 - 9:23
  Na Marse sme pristávali v auguste
 • 9:23 - 9:27
  a jeho deti mali do septembra prázdniny,
 • 9:27 - 9:32
  tak s ním mesiac fungovali
  podľa marťanského času.
 • 9:32 - 9:37
  Vstávali každý deň o 40 minút neskôr.
 • 9:37 - 9:39
  Prispôsobili sa otcovmu pracovného režimu.
 • 9:39 - 9:42
  Mesiac fungovali podľa marťanského času
 • 9:42 - 9:44
  a zažili úžasné dobrodružstvá.
 • 9:44 - 9:47
  Ako napríklad zahrať si bowling
  alebo ísť na pláž uprostred noci.
 • 9:47 - 9:50
  Okrem iného sme prišli i na to,
 • 9:51 - 9:55
  že v Los Angeles sa kamkoľvek
  ľahko dostanete o tretej ráno.
 • 9:55 - 9:58
  Nie sú vtedy zápchy.
 • 9:58 - 9:59
  (smiech)
 • 9:59 - 10:02
  Keď skončíme v práci a sme hladní,
 • 10:02 - 10:05
  ale nejdeme hneď domov,
  aby sme všetkých nepobudili,
 • 10:05 - 10:08
  namiesto toho, aby sme išli do
  miestneho podniku,
 • 10:08 - 10:12
  môžeme ísť do skvelého
  non-stop bistra na Long Beach.
 • 10:12 - 10:14
  Dostaneme sa tam za 10 minút.
 • 10:14 - 10:17
  Môžeme sa voziť – ako v 60. rokoch –
  po prázdnom meste bez áut,
 • 10:17 - 10:18
  až na druhý koniec mesta.
 • 10:18 - 10:20
  Majitelia reštaurácií sa len čudujú:
 • 10:20 - 10:27
  „Kto ste a čo chcete v mojej reštaurácii
  o 3.00 ráno?“
 • 10:27 - 10:32
  Museli si zvyknúť, že bandy Marťanov
 • 10:32 - 10:33
  (smiech)
 • 10:33 - 10:37
  brázdia uprostred noci
  prázdne cesty Los Angeles.
 • 10:39 - 10:41
  Uprostred pozemskej noci.
 • 10:41 - 10:46
  Začali sme sa navzájom volať Marťania.
 • 10:46 - 10:51
  Tí, ktorí fungujeme podľa času na Marse,
  sme Marťania,
 • 10:51 - 10:55
  ostatní sú pozemšťania.
 • 10:55 - 10:56
  (smiech)
 • 10:56 - 11:01
  Keď sa pohybujete v rámci časových
  pásiem každý deň,
 • 11:01 - 11:07
  začnete sa cítiť izolovane od ostatných.
 • 11:07 - 11:11
  Žijete vo vlastnom svete.
 • 11:12 - 11:15
  Preto nosím tento odznak, na ktorom stojí:
 • 11:15 - 11:19
  „Prežila som marťanský čas. Sol 0-90.“
 • 11:19 - 11:21
  Vidíte ho teraz na obrázku.
 • 11:21 - 11:27
  Tieto odznaky nosíme, pretože
  fungujeme na marťanskom čase.
 • 11:27 - 11:31
  Snažíme sa v práci
  s kozmickými vozidlami na Marse
 • 11:31 - 11:32
  podávať čo najlepší výkon.
 • 11:32 - 11:35
  Čo najlepšie využívať náš čas.
 • 11:35 - 11:39
  Ale podľa marťanského času fungujeme
  len tri až štyri mesiace.
 • 11:39 - 11:42
  Nakoniec prejdeme na upravený
  marťanský čas,
 • 11:42 - 11:44
  podľa ktorého pracujeme teraz.
 • 11:44 - 11:49
  Pretože je to veľmi zaťažujúce
  pre nás i naše rodiny.
 • 11:49 - 11:54
  Dokonca na nás robili výskumy spánku,
 • 11:54 - 11:59
  keďže pre človeka je veľmi neprirodzené
  pokúšať sa predlžovať svoj deň.
 • 12:00 - 12:03
  Nosili sme náramky monitorujúc
  činnosť tela.
 • 12:03 - 12:07
  Asi na 30 z nás skúmali poruchy spánku.
 • 12:07 - 12:11
  Mali sme chodiť na testy,
  ja som na každom zaspala.
 • 12:12 - 12:18
  Je to ozajstná záťaž pre vaše telo.
 • 12:18 - 12:20
  A hoci to bolo ťažké,
 • 12:20 - 12:25
  bola to skúsenosť,
  ktorá nás v tíme navzájom spojila.
 • 12:25 - 12:29
  Nebolo však ľahké to vydržať.
 • 12:30 - 12:35
  Misie s kozmickými vozidlami sú našimi
  prvými výstupmi do slnečnej sústavy.
 • 12:36 - 12:41
  Učíme sa, ako žiť na viacerých planétach.
 • 12:41 - 12:44
  Musíme zmeniť náš pohľad,
  aby sme sa mohli stať
 • 12:44 - 12:47
  multiplanetárnym ľudstvom.
 • 12:47 - 12:50
  Najbližšie, keď budete pozerať
  Hviezdne vojny
 • 12:50 - 12:54
  a ľudia sa budú presúvať z planéty
  Dogobah na Tatooine,
 • 12:54 - 12:56
  zamyslite sa na tým, čo skutočne znamená,
 • 12:56 - 12:59
  keď ľudia žijú tak vzdialení od seba.
 • 12:59 - 13:02
  Čo predstavuje tá diaľka medzi nimi,
 • 13:02 - 13:05
  aké odlúčenie od ostatných musia cítiť.
 • 13:05 - 13:08
  Nehovoriac o časovej logistike.
 • 13:09 - 13:14
  Zatiaľ síce neposielame ľudí na Mars,
  ale verím, že raz budeme.
 • 13:14 - 13:17
  V spoločnostiach SpaceX, NASA
 • 13:17 - 13:21
  a iných medzinárodných vesmírnych
  agentúrach na celom svete
 • 13:21 - 13:25
  veríme, že to v najbližších
  desaťročiach dokážeme.
 • 13:25 - 13:28
  Čoskoro budú na Marse aj ľudia
 • 13:28 - 13:32
  a my sa tak staneme
  multiplanetárnymi bytosťami.
 • 13:32 - 13:36
  Chlapci a dievčatá,
  ktorí raz poletia na Mars,
 • 13:36 - 13:41
  možno sedia dnes tu v publiku
  alebo počúvajú môj prejav.
 • 13:41 - 13:47
  Chcela som pracovať na týchto misiách
  už od 14. rokov.
 • 13:47 - 13:50
  A mám tú česť byť toho súčasťou.
 • 13:50 - 13:53
  Toto výnimočné obdobie vesmírneho programu
 • 13:53 - 13:57
  prežívame všetci spoločne
  ako veľké dobrodružstvo.
 • 13:57 - 14:02
  Najbližšie, keď budete mať pocit,
  že deň je pre vás príliš krátky,
 • 14:02 - 14:06
  spomeňte si, že je to len
  vecou vášho pozemského pohľadu.
 • 14:06 - 14:07
  Ďakujem.
 • 14:07 - 14:09
  (potlesk)
Title:
Život na dvoch planétach: Marťanský čas | Nagin Cox | TEDxBeaconStreet
Description:

V súvislosti so životom vo vesmíre nás zaujíma najmä to, ako by sme tam mohli dýchať, jesť a pohybovať sa. Dôležitá je však aj logistika, keďže deň na Marse trvá o približne 40 minút dlhšie ako deň na Zemi. Vedci a inžinieri pracujúci na marťanských misiách musia svoj život na Zemi prispôsobiť času na Marse po dobu niekoľkých mesiacov počas každej misie. Aký je život na inej planéte? Dozviete sa od Naginy Coxovej.

Toto vystúpenie bolo súčasťou podujatia TEDx. Podujatia TEDx sú organizované miestnou komunitou nezávisle od konferencie TED, ale podľa jej formátu. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://ted.com/tedx

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDxTalks
Duration:
14:23

Slovak subtitles

Revisions