Return to Video

CS 7641: Machine Learning - Part 1 of 3

 • 0:00 - 0:01
  Xìn chào, tôi là máy Mac.
 • 0:01 - 0:04
  >> [Cười] Không phải. >> Được rồi chúng ta sẽ bắt đầu lại.
 • 0:04 - 0:05
  Hãy làm cho thật đúng nha.
 • 0:05 - 0:06
  Xin chào, tôi là Charles Isbeil.
 • 0:06 - 0:07
  >> Đúng
 • 0:07 - 0:08
  >> Tôi là Giáo sư ở Georgia Tech.
 • 0:08 - 0:09
  >> Đúng
 • 0:09 - 0:11
  >> Đây là Michael Littman.
 • 0:11 - 0:13
  Đúng. >> Anh ấy cũng là Michael Littman.
 • 0:13 - 0:14
  >> Sai.
 • 0:14 - 0:17
  >> Không, điều này đúng đó, khi anh là Giáo sư ở Brown,
 • 0:17 - 0:18
  anh đồng thời cũng là giáo sư phụ trợ tại Georgia Tech này.
 • 0:20 - 0:22
  Tôi là một tên trộm chuyên nghiệp.
 • 0:22 - 0:22
  >> Sai.
 • 0:22 - 0:24
  >> Chính xác, tôi không phải là chuyên nghiệp.
 • 0:24 - 0:26
  Chúng ta cùng dạy khóa học Machine Learning với nhau.
 • 0:26 - 0:27
  >> Đúng
 • 0:27 - 0:30
  >> Các bài giảng sẽ chỉ có vào các ngày dương lịch chính.
 • 0:30 - 0:31
  >> Sai
 • 0:31 - 0:33
  Khóa học mini là về Supervised learning (Học có giám sát).
 • 0:33 - 0:34
  >> Đúng
 • 0:34 - 0:38
  Supervised learning được phát minh vào khoảng năm 1830 bởi Gauss.
 • 0:38 - 0:39
  >> Sai
 • 0:39 - 0:39
  >> Thực ra thì tôi cũng không rõ nữa.
 • 0:39 - 0:42
 • 0:42 - 0:43
 • 0:43 - 0:46
 • 0:46 - 0:48
 • 0:48 - 0:49
 • 0:49 - 0:52
 • 0:52 - 0:54
 • 0:54 - 0:55
 • 0:55 - 0:58
 • 0:58 - 0:59
 • 0:59 - 1:01
 • 1:01 - 1:03
 • 1:03 - 1:04
 • 1:04 - 1:07
 • 1:07 - 1:08
 • 1:08 - 1:09
 • 1:09 - 1:12
 • 1:12 - 1:13
 • 1:13 - 1:14
 • 1:14 - 1:15
 • 1:15 - 1:17
 • 1:17 - 1:18
 • 1:18 - 1:20
 • 1:20 - 1:21
 • 1:21 - 1:25
 • 1:25 - 1:27
 • 1:27 - 1:29
 • 1:29 - 1:31
 • 1:31 - 1:32
 • 1:32 - 1:35
 • 1:35 - 1:37
 • 1:40 - 1:41
 • 1:41 - 1:43
 • 1:43 - 1:44
Title:
CS 7641: Machine Learning - Part 1 of 3
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
UD675: Machine Learning 1 - Supervised Learning
Duration:
01:48

Vietnamese subtitles

Incomplete

Revisions