Persian subtitles

بستنی یخی چطور اختراع شد | لحظه‌های بینایی ۱۱ - جسیکا اورک

Get Embed Code
29 Languages

Showing Revision 3 created 09/18/2017 by soheila Jafari.

 1. در لحظهای بینایی...
 2. در سال ۱۹۰۵ در کالیفرنیای شمالی.
 3. فرانک اپرسون یازده سال داشت.
 4. د رایوان خانه نشسته بود
  و نوشیدنی دست ساز درست میکرد
 5. که آن زمان محبوب بود.
 6. تازه پودر جوش شیرین را
  به یک لیوان آب اضافه کرده بود
 7. و با اشتیاق آن را با تکهای چوب هم میزد.
 8. از وقایع ۲۴ ساعت بعد از آن اطلاعی نداریم،
 9. اما میتوان حدس زد که جیزی حواس فرانک را
 10. وسط هم زدن نوشیدنی پرت کرده است.
 11. بعد از یک شب سرد منطقه خلیجی،
 12. فرانک دوباره فردا صبح
  نوشیدنیاش را پیدا کرد.
 13. مثل سنگ یخ زده بود.
 14. اما به جای آنکه آن را دور بیاندازد،
 15. فرانک تکه یخ را با چوبی
  که در آن گیر کرده بود از لیوان بیرون کشید
 16. و در لحظهای بینایی،
  شروع به لیسیدن آن کرد.
 17. فرانک سرمست از اختراعش،
 18. شروع به درست کردن
  بستنی یخی برای دوستانش کرد،
 19. و وقتی بزرگ شد،
 20. شروع به فروختن آنها به نام اپسیکل کرد،
 21. ترکیبی از اسم خودش و کلمه آیسیکل(یخی.)
 22. میگویند
 23. بعدها بچههای خود فرانک اسم بستنی یخی را
  به پاپسیکل(بستنیِ پدر) تغییر دادند.
 24. دیگران اما ادعا میکنند که این نام ترکیب
  لالیپاپ(آب نبات چوبی) و آیسیکل(یخی) است.
 25. فارغ از اینکه اسمش از کجا آمده،
  بستنی یخی ماندگار است.
 26. هرسال تقریباً ۲ میلیارد
  بستنی یخی به فروش میرسند.