Dutch subtitles

← Sue Austin: Diepzeeduiken ... in een rolstoel

Get Embed Code
34 Languages

Subtitles translated from English Showing Revision 7 created 01/18/2013 by Christel Foncke.

 1. Het is geweldig om hier te zijn
 2. en mijn verhaal te vertellen
 3. over de rolstoel
 4. en de vrijheid die hij me kocht.
 5. Ik begon 16 jaar geleden een rolstoel te gebruiken

 6. toen een slepende ziekte
 7. mijn toegang tot de wereld veranderde.
 8. Toen ik een rolstoel begon te gebruiken,
 9. gaf hij mij een enorme vrijheid.
 10. Ik had mijn leven zien wegglippen
  en beperkt worden.
 11. Ik kreeg een groot nieuw stuk speelgoed.
 12. Ik zoefde rond
  en voelde opnieuw de wind in mijn gezicht.
 13. Enkel de straat opgaan, was opwindend.
 14. Maar ondanks mijn herwonnen vreugde en vrijheid

 15. veranderde de reactie van mensen compleet.
 16. Ze zagen mij niet meer,
 17. alsof ik bedekt werd door een onzichtbare mantel.
 18. Ze zagen mij op basis van hun veronderstellingen
 19. hoe het moet zijn om in een rolstoel te zitten.
 20. Toen ik mensen vroeg naar
  hun associaties met een rolstoel
 21. gebruikten ze woorden als:
  'beperking', 'angst' en 'medelijden'.
 22. gebruikten ze woorden als:
  'beperking', 'angst' en 'medelijden'.
 23. Ik besefte dat ik deze antwoorden internaliseerde
 24. en ze veranderden wie ik was.
 25. Een deel van mij vervreemdde van mezelf.
 26. Ik zag mijzelf niet door mijn ogen
 27. maar levendig en voortdurend door de ogen
 28. en reacties van anderen.
 29. Ik moest mijn eigen verhaal beginnen maken

 30. over deze ervaring.
 31. Nieuwe verhalen om mijn identiteit terug te vinden.
 32. ["Vrijheid vinden: 'Ons eigen verhaal even serieus nemen als ‘officële verhalen’.
  - Davis 2009, TEDx vrouwen"]

 33. Ik maakte kunst

 34. met de bedoeling te communiceren over
 35. de vreugde en vrijheid
  die ik voelde in een rolstoel,
 36. een 'krachtstoel'
  - om met de wereld te onderhandelen.
 37. Ik werkte aan het transformeren van
  geïnternaliseerde reacties
 38. om de vooroordelen te transformeren die
 39. mijn identiteit vormden
  toen ik rolstoelgebruiker werd,
 40. door onverwachte beelden te creëren.
 41. De rolstoel werd een ding
  om te schilderen en mee te spelen
 42. Toen ik letterlijk sporen
 43. van mijn vreugde en vrijheid achterliet,
 44. was het opwindend om
 45. de geïnteresseerde
  en verraste reacties van mensen te zien.
 46. Het opende nieuwe perspectieven
 47. en veranderde daarmee ook
  hun model van de wereld.
 48. Het toonde dat kunst beoefenen
 49. iemands identiteit kan herstellen
 50. en vooroordelen transformeren
  door het vertrouwde anders te bekijken.
 51. Toen ik in 2005 begon te duiken,

 52. besefte ik dat een duikuitrusting
  je activiteiten
 53. op dezelfde manier kan uitbreiden
  als een rolstoel.
 54. De associaties verbonden aan duikuitrusting
 55. zijn er echter van opwinding en avontuur,
 56. compleet verschillend van reacties op een rolstoel.
 57. Ik vroeg mij af wat er zou gebeuren

 58. als ik die twee samenvoegde?
  (Gelach)
 59. De onderwaterrolstoel die eruit voortkwam,
 60. heeft mij de laatste 7 jaar
  op een wonderlijk pad gebracht.
 61. heeft mij de laatste 7 jaar
  op een wonderlijk pad gebracht.
 62. Om jullie een idee te geven hoe het is,

 63. wil ik jullie het resultaat laten zien
 64. van dit schouwspel
 65. en jullie tonen welk een wonderlijke reis
  ik maakte.
 66. (Muziek)

 67. (Applaus)

 68. Het is de meest wonderlijke ervaring

 69. die ver uitsteekt boven alles wat ik ooit beleefde.
 70. Ik heb letterlijk vrijheid van bewegen,
 71. in alle richtingen
 72. in een extatische ervaring
  van vreugde en vrijheid.
 73. Het ongelooflijk onverwachte

 74. is dat andere mensen het ook zien en voelen.
 75. Hun ogen lichten letterlijk op.
 76. Ze zeggen: "Ik wil ook zo één,"
 77. of: "als jij dat kan, kan ik alles."
 78. Op het moment

 79. dat ze een voorwerp zien
 80. waar ze geen referentiekader voor hebben.
 81. Of het valt zo buiten hun referentiekader
 82. dat ze hebben over een rolstoel.
 83. Ze moeten een complete ommezwaai
  maken in hun denken.
 84. Dat moment
 85. creëert misschien een vrijheid
 86. die zich uitbreidt tot het leven van anderen.
 87. Dit betekent voor mij dat ze
 88. de waarde van het verschil zien,
 89. de vreugde die het brengt
 90. als we in plaats van
  op verlies en beperking te focussen,
 91. wij de kracht en de vreugde ontdekkten
 92. om de wereld te zien
  vanuit opwindende nieuwe perspectieven.
 93. De rolstoel wordt
 94. een voertuig van transformatie.
 95. Ik noem de onderwater-rolstoel: 'portaal'
 96. omdat hij me letterlijk naar
 97. een nieuwe manier van zijn duwde
 98. in een nieuwe dimensie
  en een nieuw niveau van bewustzijn.
 99. Nog iets:

 100. niemand hoorde of zag ooit eerder
 101. een onderwater-rolstoel.
 102. Dit schouwspel creëren is
 103. de creatie van een nieuwe manier van zien,
  zijn en weten.
 104. Jullie hebben nu dit concept in je hoofd
 105. en worden ook deel van het kunstwerk.
 106. (Applaus)