Return to Video

11-38 Twitter Posts Backwards

 • 0:00 - 0:04
  Nếu tôi muốn chỉ có bạn thân của tôi mới
  hiểu đc các bài viết trên Twitter của tôi?
 • 0:04 - 0:08
  và tôi quyết định viết chúng ngược lại,
  và chỉ nói với bạn tôi. làm thế nào
 • 0:08 - 0:10
  bạn viết 1 method để đảo ngược
  các bài viết trên Twitter?
Title:
11-38 Twitter Posts Backwards
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
cs046: Intro to Programming
Duration:
0:11

Vietnamese subtitles

Revisions