Vietnamese subtitles

← 09-51 Wide Detail Fragment

Get Embed Code
10 Languages

Showing Revision 1 created 08/04/2015 by TTmagic Nguyen.

 1. Ta đã tạo một detail fragment layout rộng hơn,
 2. sử dụng horizontal LinearLayout
 3. gồm 3 vertical LinearLayouts.
 4. code XML sẽ trông như này.
 5. Và bạn có thể xem nó được link bên dưới.
 6. Sau đó ta dùng layout aliasing để override
 7. fragment_detail layout.
 8. Trong values-land và values-sw600dp folders,
 9. ta tạo res.xml files.
 10. Trong cả 2 files, ta đặt fragment_detail
 11. đến fragment detail wider.
 12. Và giờ ta có vài responsive layout cho các màn hình rộng hơn.