Return to Video

Het gevaar van een enkel verhaal

 • 0:01 - 0:03
  Ik ben een verhalenverteller.
 • 0:03 - 0:06
  Ik vertel jullie graag
  een paar persoonlijke verhalen
 • 0:06 - 0:10
  over wat ik noem
  'het gevaar van het enkele verhaal'.
 • 0:10 - 0:14
  Ik ben opgegroeid op
  een universiteitscampus in Oost-Nigeria.
 • 0:14 - 0:17
  Volgens mijn moeder
  begon ik met lezen toen ik twee was
 • 0:17 - 0:21
  ik denk dat vier
  dichter op de werkelijkheid zit.
 • 0:21 - 0:23
  Dus ik was een vroege lezer.
 • 0:23 - 0:27
  Ik las Britse en Amerikaanse kinderboeken.
 • 0:27 - 0:30
  Ik was ook een vroege schrijver.
 • 0:30 - 0:34
  Toen ik begon met schrijven,
  op ongeveer zevenjarige leeftijd,
 • 0:34 - 0:36
  verhalen in potlood
  met illustraties in wasco
 • 0:36 - 0:39
  die mijn arme moeder moest lezen,
 • 0:39 - 0:43
  schreef ik precies
  de soort verhalen die ik ook las.
 • 0:43 - 0:46
  Al mijn personages
  waren blank met blauwe ogen.
 • 0:47 - 0:50
  Ze speelden in de sneeuw.
 • 0:50 - 0:52
  En aten appels.
 • 0:52 - 0:54
  (Gelach)
 • 0:54 - 0:56
  En ze spraken vaak over het weer.
 • 0:56 - 0:58
  hoe fijn het was dat de zon scheen.
 • 0:58 - 1:00
  (Gelach)
 • 1:00 - 1:03
  Dit ondanks het feit
  dat ik in Nigeria woonde.
 • 1:03 - 1:06
  Ik was nooit buiten Nigeria geweest.
 • 1:07 - 1:10
  We hadden geen sneeuw. We aten mango's.
 • 1:10 - 1:12
  En we hadden het nooit over het weer,
 • 1:12 - 1:14
  omdat daar geen reden toe was.
 • 1:14 - 1:17
  Mijn personages
  dronken ook veel gemberbier
 • 1:17 - 1:19
  omdat de personages
  in de Britse boeken die ik las,
 • 1:19 - 1:21
  ook gemberbier dronken.
 • 1:21 - 1:24
  Ik had geen idee wat gemberbier was.
 • 1:24 - 1:25
  (Gelach)
 • 1:25 - 1:27
  Gedurende velen jaren daarna,
 • 1:27 - 1:30
  wilde ik dolgraag gemberbier proeven.
 • 1:30 - 1:32
  Maar dat is een ander verhaal.
 • 1:32 - 1:34
  Wat dit laat zien, is
 • 1:34 - 1:37
  hoe beïnvloedbaar en kwetsbaar we zijn
 • 1:37 - 1:39
  als we worden blootgesteld
  aan een verhaal,
 • 1:39 - 1:41
  vooral als kind.
 • 1:41 - 1:43
  Omdat in alle boeken die ik had gelezen
 • 1:43 - 1:45
  de personages vreemdelingen waren,
 • 1:45 - 1:48
  was ik ervan overtuigd dat boeken
 • 1:48 - 1:50
  altijd vreemdelingen
  als personages moesten hebben,
 • 1:50 - 1:53
  en dat het over onderwerpen moest gaan
 • 1:53 - 1:55
  waarmee ik me niet kon identificeren.
 • 1:55 - 1:59
  Dat is veranderd toen ik
  Afrikaanse boeken heb ondekt.
 • 1:59 - 2:00
  Er waren er niet zo veel,
 • 2:00 - 2:03
  en niet zo makkelijk
  te vinden als buitenlandse boeken.
 • 2:03 - 2:07
  Maar door schrijvers als
  Chinua Achebe en Camara Laye
 • 2:07 - 2:09
  beleefde ik een mentale verandering
 • 2:09 - 2:11
  in mijn perceptie van literatuur
 • 2:11 - 2:13
  Ik realiseerde me dat mensen zoals ikzelf,
 • 2:13 - 2:15
  meisjes met een chocolade huidskleur,
 • 2:15 - 2:18
  wier kinky haar niet
  in een paardenstaart te maken is,
 • 2:18 - 2:21
  ook in de literatuur konden voorkomen.
 • 2:21 - 2:24
  Ik begon te schrijven
  over dingen die ik herkende.
 • 2:24 - 2:28
  Ik hield van die Amerikaanse
  en Britse boeken die ik las.
 • 2:28 - 2:32
  Ze voedden mijn verbeelding.
  Ze openden nieuwe werelden voor me.
 • 2:32 - 2:34
  Maar het onbedoelde gevolg
 • 2:34 - 2:36
  was dat ik niet wist dat mensen zoals ik
 • 2:36 - 2:38
  ook in literatuur konden bestaan.
 • 2:38 - 2:41
  De ontdekking van Afrikaanse schrijvers
 • 2:41 - 2:45
  heeft mij gered van het hebben
  van een enkel verhaal
 • 2:45 - 2:47
  over wat boeken zijn.
 • 2:47 - 2:50
  Ik kom uit een conventioneel,
  Nigeriaans middenklassengezin.
 • 2:50 - 2:52
  Mijn vader was professor.
 • 2:52 - 2:55
  Mijn moeder was bestuurder.
 • 2:55 - 2:58
  Dus hadden wij, zoals gebruikelijk,
 • 2:58 - 3:03
  een inwonende hulp, meestal afkomstig
  uit naburige landelijke dorpjes.
 • 3:03 - 3:07
  Het jaar dat ik acht werd,
  kregen we een nieuwe huisjongen.
 • 3:07 - 3:09
  Zijn naam was Fide.
 • 3:09 - 3:12
  Het enige wat mijn moeder
  over hem vertelde,
 • 3:12 - 3:15
  was dat zijn familie erg arm was.
 • 3:15 - 3:17
  Mijn moeder stuurde hen yams en rijst,
 • 3:17 - 3:20
  en onze oude kleding.
 • 3:20 - 3:23
  En wanneer ik mijn bord
  niet leeg at, zei mijn moeder:
 • 3:23 - 3:27
  "Eet je bord leeg! Er zijn mensen
  als Fide's familie die niks hebben."
 • 3:27 - 3:31
  Dus voelde ik enorm veel
  medelijden met Fide's familie.
 • 3:31 - 3:34
  Dan, op een zaterdag,
  bezochten we zijn dorpje.
 • 3:34 - 3:38
  En zijn moeder liet ons een mand
  met prachtige patronen zien,
 • 3:38 - 3:41
  van gekleurd raffia,
  die zijn broer had gemaakt.
 • 3:41 - 3:43
  Ik was perplex.
 • 3:43 - 3:46
  Het kwam niet in mij op
  dat iemand in zijn familie
 • 3:46 - 3:49
  werkelijk iets kon maken.
 • 3:49 - 3:52
  Het enige wat ik over hen hoorde,
  was hoe arm ze waren,
 • 3:52 - 3:55
  dus werd het voor mij onmogelijk
  anders over hen te denken
 • 3:55 - 3:57
  dan dat ze arm waren.
 • 3:57 - 4:00
  Hun armoede was
  mijn enige verhaal over hen.
 • 4:01 - 4:04
  Jaren later dacht ik hieraan
  toen ik Nigeria verliet
 • 4:04 - 4:06
  om te gaan studeren
  in de Verenigde Staten.
 • 4:06 - 4:08
  Ik was 19.
 • 4:08 - 4:12
  Mijn Amerikaanse kamergenote
  was geshockeerd door mij.
 • 4:12 - 4:15
  Ze vroeg waar ik zo goed
  Engels had leren spreken,
 • 4:15 - 4:18
  en ze was verbaasd
  toen ik zei dat Nigeria
 • 4:18 - 4:21
  Engels als officiële voertaal heeft.
 • 4:22 - 4:25
  Ze vroeg of ze naar muziek
  van mijn stam kon luisteren,
 • 4:25 - 4:27
  en was bijgevolg erg teleurgesteld
 • 4:27 - 4:30
  toen ik mijn cassette
  van Mariah Carey te voorschijn haalde.
 • 4:30 - 4:33
  (Gelach)
 • 4:33 - 4:35
  Ze ging ervan uit dat ik niet wist
 • 4:35 - 4:37
  hoe een fornuis werkte.
 • 4:38 - 4:41
  Wat mij zo trof, was dat
  ze al medelijden met mij had,
 • 4:41 - 4:43
  voordat ze mij had ontmoet.
 • 4:43 - 4:46
  Haar vooringenomen standpunt
  tegenover mij, Afrikaanse,
 • 4:46 - 4:49
  was een neerbuigend,
  welbedoeld medelijden.
 • 4:50 - 4:53
  Mijn kamergenote had
  een enkel verhaal over Afrika.
 • 4:53 - 4:56
  Het enige verhaal van catastrofe.
 • 4:56 - 4:59
  In dit enkele verhaal
  was er geen mogelijkheid
 • 4:59 - 5:02
  dat Afrikanen op enige wijze
  op haar konden lijken.
 • 5:02 - 5:05
  Geen mogelijkheid tot gevoelens
  complexer dan medelijden.
 • 5:05 - 5:08
  Geen mogelijkheid van een band
  als gelijkwaardige mensen.
 • 5:09 - 5:11
  Ik moet zeggen dat
  voordat ik naar de VS ging,
 • 5:11 - 5:14
  ik me niet bewust
  als Afrikaanse identificeerde.
 • 5:14 - 5:17
  Maar in de VS werd, telkens Afrika
  ter sprake kwam, naar mij gekeken.
 • 5:17 - 5:20
  Ook al wist ik niets
  over plaatsen als Namibië.
 • 5:21 - 5:23
  Maar ik begon die
  nieuwe identiteit te omarmen.
 • 5:23 - 5:26
  En in veel opzichten
  bekijk ik mijzelf nu als Afrikaanse.
 • 5:26 - 5:28
  Maar het irriteert mij nog steeds
 • 5:28 - 5:30
  wanneer men denkt dat Afrika een land is.
 • 5:30 - 5:34
  Het meest recente voorbeeld:
  tijdens de overigens prettige vlucht
 • 5:34 - 5:36
  vanuit Lagos, twee dagen geleden,
 • 5:36 - 5:38
  was er een bericht
  tijdens de vlucht met Virgin
 • 5:38 - 5:43
  over het liefdadigheidswerk
  in "India, Afrika en andere landen".
 • 5:43 - 5:44
  (Gelach)
 • 5:44 - 5:48
  Na een aantal jaren in de VS te hebben
  doorgebracht als Afrikaanse,
 • 5:48 - 5:51
  begon ik de reactie van mijn kamergenote
  op mij te begrijpen.
 • 5:52 - 5:54
  Als ik niet in Nigeria was opgegroeid,
 • 5:54 - 5:57
  en het enige wat ik van Afrika wist,
  kwam van bekende beelden,
 • 5:57 - 6:00
  zou ik ook denken
  dat Afrika een plek was
 • 6:00 - 6:04
  van prachtige landschappen,
  prachtige dieren,
 • 6:04 - 6:06
  en onbegrijpelijke mensen,
 • 6:06 - 6:09
  die onzinnige oorlogen voeren,
  doodgaan van armoede en AIDS,
 • 6:09 - 6:12
  die niet voor zichzelf kunnen spreken,
 • 6:12 - 6:14
  en die wachten op redding
 • 6:14 - 6:17
  door een vriendelijke, blanke vreemdeling.
 • 6:17 - 6:19
  Ik zou Afrikanen hetzelfde zien als ik
 • 6:19 - 6:23
  als kind, Fide's familie had gezien.
 • 6:23 - 6:27
  Dit enkel verhaal over Afrika komt,
  uit Westerse literatuur.
 • 6:27 - 6:29
  Hier is een citaat van
 • 6:29 - 6:32
  een Londense handelaar, John Locke,
 • 6:32 - 6:35
  die in 1561 naar West-Afrika zeilde
 • 6:35 - 6:39
  en een fascinerend verslag
  optekende over zijn reis.
 • 6:40 - 6:42
  Nadat hij zwarte Afrikanen beschreef
 • 6:42 - 6:44
  als 'beesten zonder huizen',
 • 6:44 - 6:48
  schreef hij: "Het zijn ook
  mensen zonder hoofden,
 • 6:48 - 6:53
  die hun mond en ogen in hun borst hebben."
 • 6:53 - 6:55
  Elke keer dat ik dit las, moest ik lachen.
 • 6:55 - 6:59
  Men moet de verbeeldingskracht
  van John Locke bewonderen.
 • 6:59 - 7:01
  Maar wat belangrijk is aan zijn schrijven,
 • 7:01 - 7:03
  is dat dit het begin vertegenwoordigt
 • 7:03 - 7:06
  van een traditie van verhalen
  over Afrika in het Westen.
 • 7:06 - 7:09
  Een traditie van Subsaharaans Afrika
  als een plek van negatieven,
 • 7:09 - 7:11
  van verschillen, van duisternis,
 • 7:11 - 7:15
  van mensen die,
  in de woorden van de geweldige dichter,
 • 7:15 - 7:17
  Rudyard Kipling
 • 7:17 - 7:20
  'half duivel, half kind' zijn.
 • 7:20 - 7:23
  En zo begon ik te beseffen
  dat wat mijn Amerikaanse kamergenote
 • 7:23 - 7:26
  haar hele leven
  moet hebben gezien en gehoord,
 • 7:26 - 7:29
  verschillende versies waren
  van dit enkel verhaal.
 • 7:29 - 7:31
  Net zoals een professor
 • 7:31 - 7:35
  die mij eens vertelde dat mijn roman
  niet 'authentiek Afrikaans' was.
 • 7:35 - 7:38
  Ik was best bereid toe te geven
 • 7:38 - 7:40
  dat een aantal dingen
  niet klopte aan mijn roman,
 • 7:40 - 7:43
  dat het op verschillende vlakken
  niet voldoende was.
 • 7:43 - 7:46
  Maar ik had niet kunnen bedenken
  dat het had gefaald
 • 7:46 - 7:49
  in zoiets als authentiek Afrikaans zijn.
 • 7:49 - 7:51
  Ik wist eerlijk gezegd niet
 • 7:51 - 7:53
  wat authentiek Afrikaans was.
 • 7:54 - 7:56
  De professor zei me dat mijn personages
 • 7:56 - 7:58
  te veel zoals hij waren,
 • 7:58 - 8:00
  een goed opgeleide man
  uit de middenklasse.
 • 8:00 - 8:02
  Mijn personages reden met de auto.
 • 8:02 - 8:05
  Ze vergingen niet van de honger.
 • 8:05 - 8:08
  Daardoor waren ze
  niet authentiek Afrikaans.
 • 8:09 - 8:12
  Maar ik moet er snel aan toevoegen
  dat ik net zo schuldig ben
 • 8:12 - 8:15
  wat het enkele verhaal betreft.
 • 8:15 - 8:18
  Een aantal jaren geleden
  bezocht ik Mexico vanuit de VS.
 • 8:19 - 8:22
  Het politieke klimaat in de VS
  was destijds gespannen.
 • 8:22 - 8:25
  Er waren discussies
  aan de gang over immigratie.
 • 8:25 - 8:27
  En, zoals dat in Amerika vaak gebeurt,
 • 8:27 - 8:30
  werd immigratie synoniem met Mexicanen.
 • 8:30 - 8:32
  Er waren eindeloze
  verhalen over Mexicanen:
 • 8:32 - 8:34
  dat het mensen waren die
 • 8:34 - 8:36
  het gezondheidssysteem zaten te flessen,
 • 8:36 - 8:38
  stiekem de grens overstaken,
 • 8:38 - 8:41
  gearresteerd werden aan de grens,
  dat soort dingen.
 • 8:42 - 8:46
  Ik herinner me een wandeling
  op mijn eerste dag in Guadalajara.
 • 8:46 - 8:48
  Ik bekeek mensen die naar hun werk gingen,
 • 8:48 - 8:51
  die op de markt
  tortillas aan het rollen waren,
 • 8:51 - 8:52
  die rookten en lachten.
 • 8:53 - 8:56
  Ik voelde eerst een lichte verbazing.
 • 8:56 - 8:59
  En toen werd ik overvallen door schaamte.
 • 8:59 - 9:02
  Ik realiseerde me dat ik
  zo was ondergedompeld
 • 9:02 - 9:04
  in de verslaggeving
  door de media over Mexicanen
 • 9:04 - 9:06
  dat ze in mijn gedachten
  één ding waren geworden:
 • 9:06 - 9:08
  de verachtelijke immigrant.
 • 9:08 - 9:11
  Ik was gevallen voor het enkel verhaal
  over de Mexicanen
 • 9:11 - 9:13
  en ik schaamde me dood voor mezelf.
 • 9:14 - 9:16
  Dit is hoe je het enkele verhaal creëert:
 • 9:16 - 9:19
  laat een volk zien als één ding,
 • 9:19 - 9:21
  als één enkel ding,
 • 9:21 - 9:23
  telkens weer,
 • 9:23 - 9:25
  en dat is wat ze worden.
 • 9:25 - 9:28
  Het is onmogelijk om het
  over het enkele verhaal te hebben
 • 9:28 - 9:31
  zonder het te hebben over macht.
 • 9:31 - 9:33
  Er is een woord, een Igbo-woord;
 • 9:33 - 9:35
  ik denk eraan telkens ik denk over
 • 9:35 - 9:38
  de machtsstructuren van de wereld,
  en het is 'nkali'.
 • 9:38 - 9:41
  Het is een naamwoord dat,
  vrij vertaald, betekent
 • 9:41 - 9:43
  'groter zijn dan een ander'.
 • 9:43 - 9:46
  Net zoals onze economische
  en politieke werelden,
 • 9:46 - 9:48
  zijn ook verhalen bepaald
 • 9:48 - 9:51
  door het principe van nkali.
 • 9:51 - 9:53
  Hoe ze verteld worden, wie ze vertelt,
 • 9:53 - 9:56
  wanneer ze verteld worden,
  hoeveel er verteld worden,
 • 9:56 - 9:59
  dit alles is werkelijk
  afhankelijk van macht.
 • 10:00 - 10:04
  Macht is het vermogen niet alleen
  een verhaal over een ander te vertellen,
 • 10:04 - 10:07
  maar dat verhaal te maken tot
  het definitieve verhaal over die persoon.
 • 10:07 - 10:09
  De Palestijnse dichter
  Mourid Barghouti schrijft
 • 10:09 - 10:12
  dat, als je bezit wil nemen van een volk,
 • 10:12 - 10:15
  de meest eenvoudige manier is
  om hun verhaal te vertellen,
 • 10:15 - 10:18
  en te beginnen met 'ten tweede'.
 • 10:18 - 10:22
  Begin het verhaal
  met de pijlen van de Indianen,
 • 10:22 - 10:25
  en niet met de aankomst van de Britten,
 • 10:25 - 10:28
  en je hebt een totaal ander verhaal.
 • 10:28 - 10:30
  Begin het verhaal met
 • 10:30 - 10:32
  het falen van de Afrikaanse staat,
 • 10:32 - 10:36
  en niet met de koloniale creatie
  van de Afrikaanse staat,
 • 10:36 - 10:39
  en je hebt een totaal ander verhaal.
 • 10:40 - 10:42
  Kort geleden sprak ik
  op een universiteit
 • 10:42 - 10:44
  waar een student mij vertelde
 • 10:44 - 10:46
  dat het zo'n zonde was
 • 10:46 - 10:49
  dat Nigeriaanse mannen
  fysieke misbruikers zijn
 • 10:49 - 10:52
  zoals het vader-personage uit mijn roman.
 • 10:52 - 10:54
  Ik vertelde hem dat ik onlangs
  een roman had gelezen
 • 10:54 - 10:56
  die heette 'American Psycho' --
 • 10:56 - 10:58
  (Gelach)
 • 10:58 - 11:00
  -- en dat het zo'n zonde was
 • 11:00 - 11:03
  dat jonge Amerikanen
  seriemoordenaars waren.
 • 11:03 - 11:07
  (Gelach)
 • 11:07 - 11:10
  (Applaus)
 • 11:13 - 11:16
  Natuurlijk zei ik dit
  in een staat van milde irritatie.
 • 11:16 - 11:18
  (Gelach)
 • 11:18 - 11:20
  Het zou nooit in mij opkomen om te denken
 • 11:20 - 11:22
  dat omdat ik net een roman had gelezen
 • 11:22 - 11:24
  met als personage een seriemoordenaar,
 • 11:24 - 11:26
  dit representatief zou zijn
 • 11:26 - 11:28
  voor alle Amerikanen.
 • 11:28 - 11:31
  Dit is niet omdat ik een beter persoon
  ben dan die student,
 • 11:31 - 11:34
  maar vanwege Amerika's
  culturele en economische macht
 • 11:34 - 11:36
  had ik vele verhalen over Amerika.
 • 11:36 - 11:40
  Ik had Tyler en Updike
  en Steinbeck en Gaitskill gelezen.
 • 11:40 - 11:43
  Ik had niet een enkel
  verhaal over Amerika.
 • 11:43 - 11:46
  Toen ik enkele jaren geleden vernam
  dat van schrijvers werd verwacht
 • 11:46 - 11:50
  dat ze een zeer
  ongelukkige jeugd hebben gehad
 • 11:50 - 11:51
  om succesvol te zijn,
 • 11:51 - 11:53
  begon ik te bedenken wat ik kon verzinnen,
 • 11:53 - 11:56
  verschrikkelijke dingen die mijn ouders
  me hadden aangedaan.
 • 11:56 - 11:58
  (Gelach)
 • 11:58 - 12:02
  Maar de werkelijkheid is
  dat ik een zeer gelukkige jeugd had,
 • 12:02 - 12:05
  vol met pret en liefde,
  in een zeer hechte familie.
 • 12:05 - 12:09
  Maar ik had ook grootvaders
  die stierven in vluchtelingenkampen.
 • 12:09 - 12:13
  Mijn neef Polle overleed omdat hij
  geen adequate zorg kon krijgen.
 • 12:13 - 12:16
  Een goede vriend, Okoloma,
  kwam om in een vliegtuigongeluk
 • 12:16 - 12:19
  omdat onze brandweerwagens
  geen water hadden.
 • 12:19 - 12:22
  Ik ben opgegroeid onder
  een repressieve militaire overheid
 • 12:22 - 12:24
  die onderwijs niet naar waarde schatte,
 • 12:24 - 12:27
  zodat mijn ouders soms
  hun salarissen niet kregen uitbetaald.
 • 12:27 - 12:31
  En dus zag ik als kind de jam
  van de ontbijttafel verdwijnen,
 • 12:31 - 12:33
  dan verdween de margarine,
 • 12:33 - 12:36
  dan werd het brood te duur,
 • 12:36 - 12:39
  dan werd de melk gerantsoeneerd.
 • 12:39 - 12:42
  Maar vooral, een
  vanzelfsprekende politieke angst
 • 12:42 - 12:45
  nam plaats in onze levens.
 • 12:46 - 12:48
  Al deze verhalen maken mij tot wie ik ben.
 • 12:48 - 12:52
  Maar alleen de nadruk leggen
  op deze negatieve verhalen
 • 12:52 - 12:55
  vlakt mijn ervaringen uit,
 • 12:55 - 12:57
  en ziet de vele andere
  verhalen over het hoofd
 • 12:57 - 12:59
  die mij hebben gevormd.
 • 12:59 - 13:02
  Het enkele verhaal creëert stereotypen.
 • 13:02 - 13:05
  En het probleem met stereotypen
 • 13:05 - 13:07
  is niet dat ze onwaar zijn,
 • 13:07 - 13:09
  maar dat ze onvolledig zijn.
 • 13:09 - 13:12
  Ze maken een verhaal
  tot het enige verhaal.
 • 13:12 - 13:15
  Inderdaad, Afrika is
  een continent vol catastrofes.
 • 13:15 - 13:19
  Immense catastrofes,
  zoals de verkrachtingen in Congo.
 • 13:19 - 13:22
  En deprimerende catastrofes,
  zoals het feit dat
 • 13:22 - 13:25
  5.000 mensen solliciteren
  voor één vacature in Nigeria.
 • 13:26 - 13:29
  Maar er zijn andere verhalen,
  die niet over catastrofes gaan.
 • 13:29 - 13:33
  Het is net zo belangrijk
  om het daarover te hebben.
 • 13:33 - 13:35
  Ik heb altijd gedacht
  dat het onmogelijk is
 • 13:35 - 13:38
  om goed contact te hebben
  met een plek of persoon
 • 13:38 - 13:42
  zonder verbondenheid met alle verhalen
  over die plek en die persoon.
 • 13:42 - 13:45
  De consequentie van het enkele verhaal
 • 13:45 - 13:48
  is dit: het ontdoet
  mensen van hun waardigheid.
 • 13:48 - 13:52
  Het belemmert onze erkenning
  van menselijke gelijkwaardigheid.
 • 13:52 - 13:55
  Het benadrukt hoe we
  verschillend van elkaar
 • 13:55 - 13:57
  eerder dan hoe we gelijkaardig zijn.
 • 13:57 - 13:59
  Wat als ik voor mijn Mexicaanse reis
 • 13:59 - 14:03
  het immigratiedebat
  van beide kanten had gevolgd,
 • 14:03 - 14:05
  de Amerikaanse en de Mexicaanse?
 • 14:05 - 14:09
  Wat als mijn moeder ons had verteld
  dat Fide's familie arm was
 • 14:09 - 14:11
  en hardwerkend?
 • 14:11 - 14:13
  Wat als we een Afrikaans
  televisienetwerk hadden
 • 14:13 - 14:17
  dat verschillende Afrikaanse verhalen
  over de hele wereld verspreidde?
 • 14:17 - 14:19
  De Nigeriaanse schrijver Chinua Achebe
 • 14:19 - 14:21
  noemt dit 'een balans van verhalen'.
 • 14:22 - 14:25
  Wat als mijn kamergenote wist
  van mijn Nigeriaanse uitgever,
 • 14:25 - 14:27
  Mukta Bakaray,
 • 14:27 - 14:29
  een bijzondere man,
  die ontslag nam bij een bank
 • 14:29 - 14:32
  om zijn droom te volgen
  en een uitgeverij te beginnen?
 • 14:32 - 14:36
  De conventionele gedachte was
  dat Nigerianen geen literatuur lezen.
 • 14:36 - 14:38
  Hij was het er niet mee eens.
 • 14:38 - 14:40
  Hij vond dat mensen
  die konden lezen, zouden lezen,
 • 14:40 - 14:44
  als je literatuur voor hen
  betaalbaar en beschikbaar maakte.
 • 14:44 - 14:47
  Kort nadat hij mijn
  eerste roman publiceerde,
 • 14:47 - 14:50
  ging ik naar een televisiezender
  in Lagos voor een interview.
 • 14:50 - 14:53
  Een vrouwelijke bode
  kwam naar me toe en zei:
 • 14:53 - 14:56
  "Ik heb echt genoten van je roman.
  Maar het einde was niet goed.
 • 14:56 - 14:59
  Je moet een vervolg schrijven,
  waarin het volgende gaat gebeuren..."
 • 14:59 - 15:02
  (Gelach)
 • 15:02 - 15:05
  En ze vertelde me
  wat ik in het vervolg moest schrijven.
 • 15:05 - 15:08
  Ik was niet alleen gecharmeerd,
  ik was erg ontroerd.
 • 15:08 - 15:11
  Deze vrouw werd als deel
  van het gewone Nigeriaanse volk
 • 15:11 - 15:14
  niet verondersteld boeken te lezen.
 • 15:14 - 15:17
  Zij had het niet alleen gelezen,
  maar eigende het zich toe
 • 15:17 - 15:19
  en voelde zich geroepen mij te vertellen
 • 15:19 - 15:21
  wat ik in het vervolg moest schrijven.
 • 15:21 - 15:25
  Wat als mijn kamergenote wist
  van mijn vriend Fumi Onda,
 • 15:25 - 15:28
  een onverschrokken vrouw,
  een tv-presentatrice in Lagos,
 • 15:28 - 15:31
  die vastberaden de verhalen vertelt
  die wij liever vergeten?
 • 15:31 - 15:35
  Wat als mijn kamergenote wist
  van de hartoperatie
 • 15:35 - 15:38
  die vorige week werd uitgevoerd
  in een ziekenhuis in Lagos?
 • 15:38 - 15:42
  Wat als mijn kamergenote wist
  van hedendaagse Nigeriaanse muziek?
 • 15:42 - 15:45
  Getalenteerde mensen
  die zingen in het Engels en het Pidgin,
 • 15:45 - 15:47
  en het Igbo en het Yoruba en het Ijo,
 • 15:47 - 15:51
  terwijl ze invloeden mengen
  van Jay-Z tot Fela
 • 15:51 - 15:54
  tot Bob Marley, tot hun voorvaderen.
 • 15:54 - 15:57
  Wat als mijn kamergenote wist
  van de vrouwelijke advocaat
 • 15:57 - 15:58
  die onlangs in Nigeria
 • 15:58 - 16:00
  een belachelijke wet aanvocht
 • 16:00 - 16:03
  die vrouwen verplicht
  de goedkeuring van hun man te hebben
 • 16:03 - 16:06
  om hun paspoorten te vernieuwen?
 • 16:06 - 16:09
  Wat als mijn kamergenote
  wist van Nollywood,
 • 16:09 - 16:13
  vol innovatieve mensen die films maken
  ondanks grote technische problemen?
 • 16:13 - 16:15
  Films die zo populair zijn
 • 16:15 - 16:17
  dat ze werkelijk het
  beste voorbeeld zijn van het feit
 • 16:17 - 16:20
  dat Nigerianen consumeren
  wat ze produceren.
 • 16:20 - 16:24
  Wat als mijn kamergenote wist van
  mijn geweldig ambitieuze haarvlechtster,
 • 16:24 - 16:27
  die net een eigen zaak
  in haarextensies is begonnen?
 • 16:27 - 16:29
  Of over die miljoenen andere Nigerianen
 • 16:29 - 16:31
  die ondernemingen beginnen en soms falen,
 • 16:31 - 16:35
  maar door blijven gaan
  met die ambitie te koesteren?
 • 16:35 - 16:37
  Telkens ik thuis ben,
  word ik geconfronteerd met
 • 16:37 - 16:40
  de gebruikelijke oorzaken van irritatie
  voor de meeste Nigerianen:
 • 16:40 - 16:43
  onze gebrekkige infrastructuur,
  onze mislukte regering.
 • 16:43 - 16:46
  Maar ook met de ongelofelijke
  veerkracht van de mensen
 • 16:46 - 16:49
  die opbloeien ondanks de overheid,
 • 16:49 - 16:51
  eerder dan dankzij.
 • 16:51 - 16:54
  Elke zomer geef ik
  schrijfworkshops in Lagos.
 • 16:54 - 16:57
  Het is ongelofelijk hoeveel
  mensen zich ervoor opgeven,
 • 16:57 - 17:00
  hoeveel mensen popelen om te schrijven,
 • 17:00 - 17:02
  om verhalen te vertellen.
 • 17:02 - 17:05
  Mijn Nigeriaanse uitgever en ik
  hebben net een stichting opgezet
 • 17:05 - 17:07
  die Farafina Trust heet.
 • 17:07 - 17:10
  We hebben grootse plannen
  om bibliotheken te bouwen
 • 17:10 - 17:12
  en bestaande bibliotheken te renoveren,
 • 17:12 - 17:15
  en boeken te voorzien
  voor openbare scholen
 • 17:15 - 17:17
  die niks in hun bibliotheken hebben staan,
 • 17:17 - 17:19
  en ook heel veel workshops te organiseren,
 • 17:19 - 17:21
  over lezen en schrijven,
 • 17:21 - 17:24
  voor alle mensen die hongerig zijn
  om onze vele verhalen te vertellen.
 • 17:24 - 17:26
  Verhalen doen ertoe.
 • 17:26 - 17:28
  Veel verhalen doen ertoe.
 • 17:28 - 17:32
  Verhalen zijn gebruikt
  om te onteigenen en kwaad te doen.
 • 17:32 - 17:36
  Maar verhalen kunnen ook worden gebruikt
  als aanmoediging en humanisering.
 • 17:36 - 17:39
  Verhalen kunnen de waardigheid
  van een volk breken.
 • 17:39 - 17:43
  Maar verhalen kunnen ook
  gebroken waardigheden herstellen.
 • 17:44 - 17:46
  De Amerikaanse schrijfster
  Alice Walker schreef dit
 • 17:46 - 17:48
  over haar Zuidelijke familieleden
 • 17:48 - 17:50
  die naar het Noorden waren verhuisd.
 • 17:50 - 17:52
  Ze leerde hen een boek kennen
 • 17:52 - 17:55
  over het Zuidelijke leven
  dat ze achter hadden gelaten.
 • 17:55 - 17:59
  "Ze zaten samen, lazen het boek zelf,
 • 17:59 - 18:04
  luisterend naar hoe ik voorlas,
  en een soort paradijs was herwonnen."
 • 18:05 - 18:08
  Ik zou graag eindigen met deze gedachte:
 • 18:08 - 18:11
  wanneer wij het enkele verhaal afwijzen,
 • 18:11 - 18:14
  wanneer wij beseffen dat er
  nooit een enkel verhaal is
 • 18:14 - 18:16
  over geen enkele plek,
 • 18:16 - 18:18
  herwinnen wij een soort paradijs.
 • 18:18 - 18:20
  Dank je wel.
 • 18:20 - 18:24
  (Applaus)
Title:
Het gevaar van een enkel verhaal
Speaker:
Chimamanda Ngozi Adichie
Description:

Onze levens en culturen bestaan uit vele overlappende verhalen. Schrijfster Chimamanda Adichie vertelt het verhaal hoe zij haar authentieke culturele stem vond -- en waarschuwt dat als wij alleen een enkel verhaal horen over een ander persoon of land, we serieuze misvattingen riskeren.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
18:29

Dutch subtitles

Revisions Compare revisions