Dutch subtitles

← Het gevaar van een enkel verhaal

Onze levens en culturen bestaan uit vele overlappende verhalen. Schrijfster Chimamanda Adichie vertelt het verhaal hoe zij haar authentieke culturele stem vond -- en waarschuwt dat als wij alleen een enkel verhaal horen over een ander persoon of land, we serieuze misvattingen riskeren.

Get Embed Code
56 Languages

Showing Revision 6 created 09/03/2017 by Axel Saffran.

 1. Ik ben een verhalenverteller.
 2. Ik vertel jullie graag
  een paar persoonlijke verhalen
 3. over wat ik noem
  'het gevaar van het enkele verhaal'.
 4. Ik ben opgegroeid op
  een universiteitscampus in Oost-Nigeria.
 5. Volgens mijn moeder
  begon ik met lezen toen ik twee was
 6. ik denk dat vier
  dichter op de werkelijkheid zit.
 7. Dus ik was een vroege lezer.
 8. Ik las Britse en Amerikaanse kinderboeken.
 9. Ik was ook een vroege schrijver.

 10. Toen ik begon met schrijven,
  op ongeveer zevenjarige leeftijd,
 11. verhalen in potlood
  met illustraties in wasco
 12. die mijn arme moeder moest lezen,
 13. schreef ik precies
  de soort verhalen die ik ook las.
 14. Al mijn personages
  waren blank met blauwe ogen.
 15. Ze speelden in de sneeuw.
 16. En aten appels.
 17. (Gelach)
 18. En ze spraken vaak over het weer.
 19. hoe fijn het was dat de zon scheen.
 20. (Gelach)
 21. Dit ondanks het feit
  dat ik in Nigeria woonde.
 22. Ik was nooit buiten Nigeria geweest.
 23. We hadden geen sneeuw. We aten mango's.
 24. En we hadden het nooit over het weer,
 25. omdat daar geen reden toe was.
 26. Mijn personages
  dronken ook veel gemberbier

 27. omdat de personages
  in de Britse boeken die ik las,
 28. ook gemberbier dronken.
 29. Ik had geen idee wat gemberbier was.
 30. (Gelach)
 31. Gedurende velen jaren daarna,
 32. wilde ik dolgraag gemberbier proeven.
 33. Maar dat is een ander verhaal.
 34. Wat dit laat zien, is

 35. hoe beïnvloedbaar en kwetsbaar we zijn
 36. als we worden blootgesteld
  aan een verhaal,
 37. vooral als kind.
 38. Omdat in alle boeken die ik had gelezen
 39. de personages vreemdelingen waren,
 40. was ik ervan overtuigd dat boeken
 41. altijd vreemdelingen
  als personages moesten hebben,
 42. en dat het over onderwerpen moest gaan
 43. waarmee ik me niet kon identificeren.
 44. Dat is veranderd toen ik
  Afrikaanse boeken heb ondekt.
 45. Er waren er niet zo veel,
 46. en niet zo makkelijk
  te vinden als buitenlandse boeken.
 47. Maar door schrijvers als
  Chinua Achebe en Camara Laye

 48. beleefde ik een mentale verandering
 49. in mijn perceptie van literatuur
 50. Ik realiseerde me dat mensen zoals ikzelf,
 51. meisjes met een chocolade huidskleur,
 52. wier kinky haar niet
  in een paardenstaart te maken is,
 53. ook in de literatuur konden voorkomen.
 54. Ik begon te schrijven
  over dingen die ik herkende.
 55. Ik hield van die Amerikaanse
  en Britse boeken die ik las.

 56. Ze voedden mijn verbeelding.
  Ze openden nieuwe werelden voor me.
 57. Maar het onbedoelde gevolg
 58. was dat ik niet wist dat mensen zoals ik
 59. ook in literatuur konden bestaan.
 60. De ontdekking van Afrikaanse schrijvers
 61. heeft mij gered van het hebben
  van een enkel verhaal
 62. over wat boeken zijn.
 63. Ik kom uit een conventioneel,
  Nigeriaans middenklassengezin.

 64. Mijn vader was professor.
 65. Mijn moeder was bestuurder.
 66. Dus hadden wij, zoals gebruikelijk,
 67. een inwonende hulp, meestal afkomstig
  uit naburige landelijke dorpjes.
 68. Het jaar dat ik acht werd,
  kregen we een nieuwe huisjongen.
 69. Zijn naam was Fide.
 70. Het enige wat mijn moeder
  over hem vertelde,
 71. was dat zijn familie erg arm was.
 72. Mijn moeder stuurde hen yams en rijst,
 73. en onze oude kleding.
 74. En wanneer ik mijn bord
  niet leeg at, zei mijn moeder:
 75. "Eet je bord leeg! Er zijn mensen
  als Fide's familie die niks hebben."
 76. Dus voelde ik enorm veel
  medelijden met Fide's familie.
 77. Dan, op een zaterdag,
  bezochten we zijn dorpje.

 78. En zijn moeder liet ons een mand
  met prachtige patronen zien,
 79. van gekleurd raffia,
  die zijn broer had gemaakt.
 80. Ik was perplex.
 81. Het kwam niet in mij op
  dat iemand in zijn familie
 82. werkelijk iets kon maken.
 83. Het enige wat ik over hen hoorde,
  was hoe arm ze waren,
 84. dus werd het voor mij onmogelijk
  anders over hen te denken
 85. dan dat ze arm waren.
 86. Hun armoede was
  mijn enige verhaal over hen.
 87. Jaren later dacht ik hieraan
  toen ik Nigeria verliet

 88. om te gaan studeren
  in de Verenigde Staten.
 89. Ik was 19.
 90. Mijn Amerikaanse kamergenote
  was geshockeerd door mij.
 91. Ze vroeg waar ik zo goed
  Engels had leren spreken,
 92. en ze was verbaasd
  toen ik zei dat Nigeria
 93. Engels als officiële voertaal heeft.
 94. Ze vroeg of ze naar muziek
  van mijn stam kon luisteren,
 95. en was bijgevolg erg teleurgesteld
 96. toen ik mijn cassette
  van Mariah Carey te voorschijn haalde.
 97. (Gelach)
 98. Ze ging ervan uit dat ik niet wist
 99. hoe een fornuis werkte.
 100. Wat mij zo trof, was dat
  ze al medelijden met mij had,

 101. voordat ze mij had ontmoet.
 102. Haar vooringenomen standpunt
  tegenover mij, Afrikaanse,
 103. was een neerbuigend,
  welbedoeld medelijden.
 104. Mijn kamergenote had
  een enkel verhaal over Afrika.
 105. Het enige verhaal van catastrofe.
 106. In dit enkele verhaal
  was er geen mogelijkheid
 107. dat Afrikanen op enige wijze
  op haar konden lijken.
 108. Geen mogelijkheid tot gevoelens
  complexer dan medelijden.
 109. Geen mogelijkheid van een band
  als gelijkwaardige mensen.
 110. Ik moet zeggen dat
  voordat ik naar de VS ging,

 111. ik me niet bewust
  als Afrikaanse identificeerde.
 112. Maar in de VS werd, telkens Afrika
  ter sprake kwam, naar mij gekeken.
 113. Ook al wist ik niets
  over plaatsen als Namibië.
 114. Maar ik begon die
  nieuwe identiteit te omarmen.
 115. En in veel opzichten
  bekijk ik mijzelf nu als Afrikaanse.
 116. Maar het irriteert mij nog steeds
 117. wanneer men denkt dat Afrika een land is.
 118. Het meest recente voorbeeld:
  tijdens de overigens prettige vlucht
 119. vanuit Lagos, twee dagen geleden,
 120. was er een bericht
  tijdens de vlucht met Virgin
 121. over het liefdadigheidswerk
  in "India, Afrika en andere landen".
 122. (Gelach)
 123. Na een aantal jaren in de VS te hebben
  doorgebracht als Afrikaanse,

 124. begon ik de reactie van mijn kamergenote
  op mij te begrijpen.
 125. Als ik niet in Nigeria was opgegroeid,
 126. en het enige wat ik van Afrika wist,
  kwam van bekende beelden,
 127. zou ik ook denken
  dat Afrika een plek was
 128. van prachtige landschappen,
  prachtige dieren,
 129. en onbegrijpelijke mensen,
 130. die onzinnige oorlogen voeren,
  doodgaan van armoede en AIDS,
 131. die niet voor zichzelf kunnen spreken,
 132. en die wachten op redding
 133. door een vriendelijke, blanke vreemdeling.
 134. Ik zou Afrikanen hetzelfde zien als ik
 135. als kind, Fide's familie had gezien.
 136. Dit enkel verhaal over Afrika komt,
  uit Westerse literatuur.

 137. Hier is een citaat van
 138. een Londense handelaar, John Locke,
 139. die in 1561 naar West-Afrika zeilde
 140. en een fascinerend verslag
  optekende over zijn reis.
 141. Nadat hij zwarte Afrikanen beschreef
 142. als 'beesten zonder huizen',
 143. schreef hij: "Het zijn ook
  mensen zonder hoofden,
 144. die hun mond en ogen in hun borst hebben."
 145. Elke keer dat ik dit las, moest ik lachen.

 146. Men moet de verbeeldingskracht
  van John Locke bewonderen.
 147. Maar wat belangrijk is aan zijn schrijven,
 148. is dat dit het begin vertegenwoordigt
 149. van een traditie van verhalen
  over Afrika in het Westen.
 150. Een traditie van Subsaharaans Afrika
  als een plek van negatieven,
 151. van verschillen, van duisternis,
 152. van mensen die,
  in de woorden van de geweldige dichter,
 153. Rudyard Kipling
 154. 'half duivel, half kind' zijn.
 155. En zo begon ik te beseffen
  dat wat mijn Amerikaanse kamergenote

 156. haar hele leven
  moet hebben gezien en gehoord,
 157. verschillende versies waren
  van dit enkel verhaal.
 158. Net zoals een professor
 159. die mij eens vertelde dat mijn roman
  niet 'authentiek Afrikaans' was.
 160. Ik was best bereid toe te geven
 161. dat een aantal dingen
  niet klopte aan mijn roman,
 162. dat het op verschillende vlakken
  niet voldoende was.
 163. Maar ik had niet kunnen bedenken
  dat het had gefaald
 164. in zoiets als authentiek Afrikaans zijn.
 165. Ik wist eerlijk gezegd niet
 166. wat authentiek Afrikaans was.
 167. De professor zei me dat mijn personages
 168. te veel zoals hij waren,
 169. een goed opgeleide man
  uit de middenklasse.
 170. Mijn personages reden met de auto.
 171. Ze vergingen niet van de honger.
 172. Daardoor waren ze
  niet authentiek Afrikaans.
 173. Maar ik moet er snel aan toevoegen
  dat ik net zo schuldig ben

 174. wat het enkele verhaal betreft.
 175. Een aantal jaren geleden
  bezocht ik Mexico vanuit de VS.
 176. Het politieke klimaat in de VS
  was destijds gespannen.
 177. Er waren discussies
  aan de gang over immigratie.
 178. En, zoals dat in Amerika vaak gebeurt,
 179. werd immigratie synoniem met Mexicanen.
 180. Er waren eindeloze
  verhalen over Mexicanen:
 181. dat het mensen waren die
 182. het gezondheidssysteem zaten te flessen,
 183. stiekem de grens overstaken,
 184. gearresteerd werden aan de grens,
  dat soort dingen.
 185. Ik herinner me een wandeling
  op mijn eerste dag in Guadalajara.

 186. Ik bekeek mensen die naar hun werk gingen,
 187. die op de markt
  tortillas aan het rollen waren,
 188. die rookten en lachten.
 189. Ik voelde eerst een lichte verbazing.
 190. En toen werd ik overvallen door schaamte.
 191. Ik realiseerde me dat ik
  zo was ondergedompeld
 192. in de verslaggeving
  door de media over Mexicanen
 193. dat ze in mijn gedachten
  één ding waren geworden:
 194. de verachtelijke immigrant.
 195. Ik was gevallen voor het enkel verhaal
  over de Mexicanen
 196. en ik schaamde me dood voor mezelf.
 197. Dit is hoe je het enkele verhaal creëert:
 198. laat een volk zien als één ding,
 199. als één enkel ding,
 200. telkens weer,
 201. en dat is wat ze worden.
 202. Het is onmogelijk om het
  over het enkele verhaal te hebben

 203. zonder het te hebben over macht.
 204. Er is een woord, een Igbo-woord;
 205. ik denk eraan telkens ik denk over
 206. de machtsstructuren van de wereld,
  en het is 'nkali'.
 207. Het is een naamwoord dat,
  vrij vertaald, betekent
 208. 'groter zijn dan een ander'.
 209. Net zoals onze economische
  en politieke werelden,
 210. zijn ook verhalen bepaald
 211. door het principe van nkali.
 212. Hoe ze verteld worden, wie ze vertelt,
 213. wanneer ze verteld worden,
  hoeveel er verteld worden,
 214. dit alles is werkelijk
  afhankelijk van macht.
 215. Macht is het vermogen niet alleen
  een verhaal over een ander te vertellen,

 216. maar dat verhaal te maken tot
  het definitieve verhaal over die persoon.
 217. De Palestijnse dichter
  Mourid Barghouti schrijft
 218. dat, als je bezit wil nemen van een volk,
 219. de meest eenvoudige manier is
  om hun verhaal te vertellen,
 220. en te beginnen met 'ten tweede'.
 221. Begin het verhaal
  met de pijlen van de Indianen,
 222. en niet met de aankomst van de Britten,
 223. en je hebt een totaal ander verhaal.
 224. Begin het verhaal met
 225. het falen van de Afrikaanse staat,
 226. en niet met de koloniale creatie
  van de Afrikaanse staat,
 227. en je hebt een totaal ander verhaal.
 228. Kort geleden sprak ik
  op een universiteit

 229. waar een student mij vertelde
 230. dat het zo'n zonde was
 231. dat Nigeriaanse mannen
  fysieke misbruikers zijn
 232. zoals het vader-personage uit mijn roman.
 233. Ik vertelde hem dat ik onlangs
  een roman had gelezen
 234. die heette 'American Psycho' --
 235. (Gelach)
 236. -- en dat het zo'n zonde was
 237. dat jonge Amerikanen
  seriemoordenaars waren.
 238. (Gelach)
 239. (Applaus)
 240. Natuurlijk zei ik dit
  in een staat van milde irritatie.
 241. (Gelach)
 242. Het zou nooit in mij opkomen om te denken

 243. dat omdat ik net een roman had gelezen
 244. met als personage een seriemoordenaar,
 245. dit representatief zou zijn
 246. voor alle Amerikanen.
 247. Dit is niet omdat ik een beter persoon
  ben dan die student,
 248. maar vanwege Amerika's
  culturele en economische macht
 249. had ik vele verhalen over Amerika.
 250. Ik had Tyler en Updike
  en Steinbeck en Gaitskill gelezen.
 251. Ik had niet een enkel
  verhaal over Amerika.
 252. Toen ik enkele jaren geleden vernam
  dat van schrijvers werd verwacht

 253. dat ze een zeer
  ongelukkige jeugd hebben gehad
 254. om succesvol te zijn,
 255. begon ik te bedenken wat ik kon verzinnen,
 256. verschrikkelijke dingen die mijn ouders
  me hadden aangedaan.
 257. (Gelach)
 258. Maar de werkelijkheid is
  dat ik een zeer gelukkige jeugd had,
 259. vol met pret en liefde,
  in een zeer hechte familie.
 260. Maar ik had ook grootvaders
  die stierven in vluchtelingenkampen.

 261. Mijn neef Polle overleed omdat hij
  geen adequate zorg kon krijgen.
 262. Een goede vriend, Okoloma,
  kwam om in een vliegtuigongeluk
 263. omdat onze brandweerwagens
  geen water hadden.
 264. Ik ben opgegroeid onder
  een repressieve militaire overheid
 265. die onderwijs niet naar waarde schatte,
 266. zodat mijn ouders soms
  hun salarissen niet kregen uitbetaald.
 267. En dus zag ik als kind de jam
  van de ontbijttafel verdwijnen,
 268. dan verdween de margarine,
 269. dan werd het brood te duur,
 270. dan werd de melk gerantsoeneerd.
 271. Maar vooral, een
  vanzelfsprekende politieke angst
 272. nam plaats in onze levens.
 273. Al deze verhalen maken mij tot wie ik ben.

 274. Maar alleen de nadruk leggen
  op deze negatieve verhalen
 275. vlakt mijn ervaringen uit,
 276. en ziet de vele andere
  verhalen over het hoofd
 277. die mij hebben gevormd.
 278. Het enkele verhaal creëert stereotypen.
 279. En het probleem met stereotypen
 280. is niet dat ze onwaar zijn,
 281. maar dat ze onvolledig zijn.
 282. Ze maken een verhaal
  tot het enige verhaal.
 283. Inderdaad, Afrika is
  een continent vol catastrofes.

 284. Immense catastrofes,
  zoals de verkrachtingen in Congo.
 285. En deprimerende catastrofes,
  zoals het feit dat
 286. 5.000 mensen solliciteren
  voor één vacature in Nigeria.
 287. Maar er zijn andere verhalen,
  die niet over catastrofes gaan.
 288. Het is net zo belangrijk
  om het daarover te hebben.
 289. Ik heb altijd gedacht
  dat het onmogelijk is

 290. om goed contact te hebben
  met een plek of persoon
 291. zonder verbondenheid met alle verhalen
  over die plek en die persoon.
 292. De consequentie van het enkele verhaal
 293. is dit: het ontdoet
  mensen van hun waardigheid.
 294. Het belemmert onze erkenning
  van menselijke gelijkwaardigheid.
 295. Het benadrukt hoe we
  verschillend van elkaar
 296. eerder dan hoe we gelijkaardig zijn.
 297. Wat als ik voor mijn Mexicaanse reis

 298. het immigratiedebat
  van beide kanten had gevolgd,
 299. de Amerikaanse en de Mexicaanse?
 300. Wat als mijn moeder ons had verteld
  dat Fide's familie arm was
 301. en hardwerkend?
 302. Wat als we een Afrikaans
  televisienetwerk hadden
 303. dat verschillende Afrikaanse verhalen
  over de hele wereld verspreidde?
 304. De Nigeriaanse schrijver Chinua Achebe
 305. noemt dit 'een balans van verhalen'.
 306. Wat als mijn kamergenote wist
  van mijn Nigeriaanse uitgever,

 307. Mukta Bakaray,
 308. een bijzondere man,
  die ontslag nam bij een bank
 309. om zijn droom te volgen
  en een uitgeverij te beginnen?
 310. De conventionele gedachte was
  dat Nigerianen geen literatuur lezen.
 311. Hij was het er niet mee eens.
 312. Hij vond dat mensen
  die konden lezen, zouden lezen,
 313. als je literatuur voor hen
  betaalbaar en beschikbaar maakte.
 314. Kort nadat hij mijn
  eerste roman publiceerde,

 315. ging ik naar een televisiezender
  in Lagos voor een interview.
 316. Een vrouwelijke bode
  kwam naar me toe en zei:
 317. "Ik heb echt genoten van je roman.
  Maar het einde was niet goed.
 318. Je moet een vervolg schrijven,
  waarin het volgende gaat gebeuren..."
 319. (Gelach)
 320. En ze vertelde me
  wat ik in het vervolg moest schrijven.
 321. Ik was niet alleen gecharmeerd,
  ik was erg ontroerd.
 322. Deze vrouw werd als deel
  van het gewone Nigeriaanse volk
 323. niet verondersteld boeken te lezen.
 324. Zij had het niet alleen gelezen,
  maar eigende het zich toe
 325. en voelde zich geroepen mij te vertellen
 326. wat ik in het vervolg moest schrijven.
 327. Wat als mijn kamergenote wist
  van mijn vriend Fumi Onda,

 328. een onverschrokken vrouw,
  een tv-presentatrice in Lagos,
 329. die vastberaden de verhalen vertelt
  die wij liever vergeten?
 330. Wat als mijn kamergenote wist
  van de hartoperatie
 331. die vorige week werd uitgevoerd
  in een ziekenhuis in Lagos?
 332. Wat als mijn kamergenote wist
  van hedendaagse Nigeriaanse muziek?
 333. Getalenteerde mensen
  die zingen in het Engels en het Pidgin,
 334. en het Igbo en het Yoruba en het Ijo,
 335. terwijl ze invloeden mengen
  van Jay-Z tot Fela
 336. tot Bob Marley, tot hun voorvaderen.
 337. Wat als mijn kamergenote wist
  van de vrouwelijke advocaat
 338. die onlangs in Nigeria
 339. een belachelijke wet aanvocht
 340. die vrouwen verplicht
  de goedkeuring van hun man te hebben
 341. om hun paspoorten te vernieuwen?
 342. Wat als mijn kamergenote
  wist van Nollywood,
 343. vol innovatieve mensen die films maken
  ondanks grote technische problemen?
 344. Films die zo populair zijn
 345. dat ze werkelijk het
  beste voorbeeld zijn van het feit
 346. dat Nigerianen consumeren
  wat ze produceren.
 347. Wat als mijn kamergenote wist van
  mijn geweldig ambitieuze haarvlechtster,
 348. die net een eigen zaak
  in haarextensies is begonnen?
 349. Of over die miljoenen andere Nigerianen
 350. die ondernemingen beginnen en soms falen,
 351. maar door blijven gaan
  met die ambitie te koesteren?
 352. Telkens ik thuis ben,
  word ik geconfronteerd met

 353. de gebruikelijke oorzaken van irritatie
  voor de meeste Nigerianen:
 354. onze gebrekkige infrastructuur,
  onze mislukte regering.
 355. Maar ook met de ongelofelijke
  veerkracht van de mensen
 356. die opbloeien ondanks de overheid,
 357. eerder dan dankzij.
 358. Elke zomer geef ik
  schrijfworkshops in Lagos.
 359. Het is ongelofelijk hoeveel
  mensen zich ervoor opgeven,
 360. hoeveel mensen popelen om te schrijven,
 361. om verhalen te vertellen.
 362. Mijn Nigeriaanse uitgever en ik
  hebben net een stichting opgezet

 363. die Farafina Trust heet.
 364. We hebben grootse plannen
  om bibliotheken te bouwen
 365. en bestaande bibliotheken te renoveren,
 366. en boeken te voorzien
  voor openbare scholen
 367. die niks in hun bibliotheken hebben staan,
 368. en ook heel veel workshops te organiseren,
 369. over lezen en schrijven,
 370. voor alle mensen die hongerig zijn
  om onze vele verhalen te vertellen.
 371. Verhalen doen ertoe.
 372. Veel verhalen doen ertoe.
 373. Verhalen zijn gebruikt
  om te onteigenen en kwaad te doen.
 374. Maar verhalen kunnen ook worden gebruikt
  als aanmoediging en humanisering.
 375. Verhalen kunnen de waardigheid
  van een volk breken.
 376. Maar verhalen kunnen ook
  gebroken waardigheden herstellen.
 377. De Amerikaanse schrijfster
  Alice Walker schreef dit

 378. over haar Zuidelijke familieleden
 379. die naar het Noorden waren verhuisd.
 380. Ze leerde hen een boek kennen
 381. over het Zuidelijke leven
  dat ze achter hadden gelaten.
 382. "Ze zaten samen, lazen het boek zelf,
 383. luisterend naar hoe ik voorlas,
  en een soort paradijs was herwonnen."
 384. Ik zou graag eindigen met deze gedachte:
 385. wanneer wij het enkele verhaal afwijzen,
 386. wanneer wij beseffen dat er
  nooit een enkel verhaal is
 387. over geen enkele plek,
 388. herwinnen wij een soort paradijs.
 389. Dank je wel.
 390. (Applaus)