Vietnamese subtitles

← 08-04 The If Statement

Get Embed Code
7 Languages

Showing Revision 1 created 08/23/2015 by TTmagic Nguyen.

 1. Nên, việc của bạn là sửa chương trình này,
 2. để nó hoạt động cho tòa nhà đó, nơi mà cả tầng 13 và 14
 3. đều bị bỏ qua ở thang máy.
 4. Nghĩa là nếu số từ 1 tới 12, sẽ không thay đổi.
 5. Không thể nhập 13 hay 14,
 6. nghĩa là 15 sẽ là 13 thực sự,
 7. 16 sẽ trở thành 14, 17 - 15, và tiếp tục.
 8. Nghĩa là, nếu số tầng là 15 hay lớn hơn,
 9. hay nói cách khác, nếu nó lớn hơn 14 thì ta muốn trừ đi 2, không phải 1.
 10. Và đó là 2 thay đổi mà bạn cần làm
 11. để chương trình đó hoạt động.