Vietnamese subtitles

← 21-39 The Quiz Hierarchy

Get Embed Code
6 Languages

Showing Revision 1 created 08/30/2015 by TTmagic Nguyen.

 1. Sơ đồ các chiếc xe bạn vừa thấy, để bạn dễ hiểu hơn
 2. về super và sub classes, nhưng có vẻ không thú vị lắm để làm.
 3. thay vào đó, hãy xem quizzies. trong một bài quiz (kiểm tra/ trắc nghiệm..), bạn có thể
 4. có các loại câu hỏi khác nhau, nên rất tự nhiên, ta có superclass Question.
 5. Sau đó, bạn có thể có rất nhiều subclasses khác nhau. Có thể là loại câu hỏi
 6. cần điền vào chỗ trống, hoặc loại câu hỏi có rất nhiều sự lựa chọn, hoặc câu hỏi mà
 7. bạn được cho một số, có thể không phải là câu trả lời đúng.
 8. ... .Và nhiều loại nữa.
 9. Bạn có thể nghĩ rằng có một sub-class của Choice Question. Tôi sẽ gọi nó là
 10. Multi Choice Question,bạn biết đó, là loại mà bạn cần cung cấp
 11. tất cả các lựa chọn có thể chính xác. Các câu hỏi của ta có gì chung?
 12. Chúng đều có thể hiển thị chính nó, và hiển thị thì có thể là
 13. hiện lên text, hoặc có thể là hiện một danh sách các lựa chọn.
 14. Hoặc là một cái gạch dưới tại vị trí cần điền từ, và,
 15. bất kỳ câu hỏi nào cũng cần phải kiểm tra câu trả lời. Có thể là so sánh string,
 16. hoặc so sánh số, hoặc là so sánh số với độ chính xác như nào đó...
 17. Nên, ý tưởng là, super-class Question sẽ có các method hợp lý,
 18. và các sub-classes có thể chỉnh sửa chúng, để phù hợp
 19. với ngữ cảnh của sub-classes. Tôi đã viết Question class cho bạn,
 20. và đây là vấn đề để thiết kế cho bạn, làm cho bạn quen thuộc hơn với class này.
 21. Để bạn có thể biến đổi các sub-classes cho phù hợp.
 22. Đây là Question class. Hãy xem các method của nó, để bạn trả lời câu hỏi tiếp theo.
 23. Đây là chương trình demo, tôi muốn bạn điền vào một số chi tiết.
 24. Tạo một question object, và sau đó đây là method present question (?).
 25. Nó hiển thị một câu hỏi, lấy phản hồi người dùng, kiểm tra nó có đúng không.
 26. Các methods đó để hiển thị và kiểm tra một phản hồi.
 27. Và tôi muốn bạn nghiên cứu nó, và gọi nó.