Return to Video

Afrika je spící obr ‒ a já se ho snažím probudit

 • 0:01 - 0:02
  Jak se máte, lidi?
 • 0:02 - 0:05
  Především, nemůžu uvěřit,
  že vystupuji na TEDu.
 • 0:05 - 0:07
  Je to velká věc.
 • 0:07 - 0:08
  Protože právě teď
 • 0:08 - 0:10
  mě sleduje celá naše vesnice.
 • 0:10 - 0:13
  A taky moje cena
  jako nevěsty právě vzrostla.
 • 0:13 - 0:15
  Jmenuji se Adeola Fayehun.
 • 0:15 - 0:16
  Jsem z Nigérie.
 • 0:16 - 0:17
  Žiju ve Spojených státech,
 • 0:17 - 0:20
  jsem novinářka nebo komička
 • 0:20 - 0:21
  nebo satirička,
 • 0:21 - 0:23
  vlastně cokoliv budete chtít.
 • 0:23 - 0:25
  Jsem kteroukoliv z žen,
  všechny je mám v sobě.
 • 0:25 - 0:29
  Uvádím YouTube show zvanou
  „Nazývejte věci pravým jménem s Adeolou“.
 • 0:30 - 0:35
  Tato show laskavě,
  zdvořile a velmi otevřeně
 • 0:35 - 0:37
  oslovuje zkorumpované
  africké představitele.
 • 0:37 - 0:40
  (video) Prezident Buhari:
  Nevím, ke které straně se hlásí má žena,
 • 0:40 - 0:42
  ale patří do mé kuchyně.
 • 0:42 - 0:44
  Adeola Fayehun: Ó, můj bože!
 • 0:44 - 0:45
  Potřebuji vodu ‒
 • 0:45 - 0:47
  řekla jsem, že potřebuji trochu vody!
 • 0:49 - 0:52
  Vidíte? V zásadě jsem k nim upřímná, ha!
 • 0:52 - 0:55
  Obzvláště, když něco zpackají,
  což se stává často.
 • 0:55 - 0:58
  Mimochodem, pokud mě nějaký
  africký představitel sleduje,
 • 0:58 - 1:00
  nemluvím o Vás, pane.
 • 1:00 - 1:02
  Mluvím o Vašich kolezích, pane.
 • 1:03 - 1:07
  Dělám to, protože Afrika má
  vše k tomu, aby byla skvělá.
 • 1:07 - 1:09
  Víte, vyrostla jsem s tím,
 • 1:09 - 1:12
  že Afrika jako kontinent je obr.
 • 1:12 - 1:14
  Máme dovednosti, intelektuály,
 • 1:14 - 1:18
  více přírodních zdrojů
  než kterýkoliv jiný kontinent.
 • 1:18 - 1:22
  Afrika dodává 31 procent světového zlata,
 • 1:22 - 1:24
  manganu a uranu,
 • 1:24 - 1:27
  57 procent všech diamantů
 • 1:27 - 1:29
  a 13 procent veškeré ropy.
 • 1:29 - 1:32
  Nemáme žádný důvod spoléhat se na pomoc
 • 1:32 - 1:36
  nebo si půjčovat peníze
  od Číny nebo Světové banky.
 • 1:36 - 1:37
  Ale bez dobrých lídrů
 • 1:37 - 1:42
  jsme jako orel, který neví,
  že by mohl létat,
 • 1:42 - 1:43
  natož se vznášet.
 • 1:43 - 1:45
  Afrika je jako spící obr.
 • 1:46 - 1:49
  Pravda je, že já se snažím
  tohoto obra probudit,
 • 1:49 - 1:51
  a proto vytahuji špínu na ty,
 • 1:51 - 1:53
  kteří jsou za toho obra zodpovědní.
 • 1:53 - 1:56
  Naši politici, naši náboženští vůdci,
 • 1:56 - 1:58
  s hlubokou úctou, samozřejmě,
 • 1:58 - 2:01
  protože víc než cokoliv jiného
 • 2:01 - 2:04
  zbožňují afričtí představitelé respekt.
 • 2:04 - 2:06
  Takže jim to dávám v dávkách.
 • 2:06 - 2:08
  V mé show
 • 2:08 - 2:09
  kvůli nim klečím ‒ ha! ‒
 • 2:09 - 2:12
  říkám jim mí strejdové, mé tety,
 • 2:12 - 2:14
  mí otcové ve jménu Páně
 • 2:14 - 2:15
  a potom ‒
 • 2:15 - 2:19
  je urážím za to,
  že uráží naši inteligenci.
 • 2:19 - 2:21
  Protože jsme unaveni
 • 2:21 - 2:24
  pokrytectvím a falešnými sliby.
 • 2:24 - 2:26
  Například
 • 2:26 - 2:29
  nigerijský prezident přislíbil
  ukončení zdravotní turistiky
 • 2:29 - 2:32
  opravou našich zchátralých nemocnic
 • 2:32 - 2:34
  a postavením nových.
 • 2:34 - 2:36
  Ale co udělal?
 • 2:36 - 2:41
  V roce 2017 strávil tři měsíce
  léčením se v Londýně.
 • 2:41 - 2:44
  Tři měsíce jsme byli bez prezidenta.
 • 2:44 - 2:46
  Neměli jsme tři měsíce prezidenta.
 • 2:46 - 2:49
  Takže tehdy bylo
  mým úkolem prezidenta oslovit,
 • 2:49 - 2:50
  samozřejmě se vší úctou.
 • 2:50 - 2:54
  Řekla jsem: „Ha, pane prezidente,
  tady je vaše holka, Adeola.
 • 2:54 - 2:56
  Vy víte jak se mám, jak se máte vy?
 • 2:56 - 2:57
  Že se nestydíte.“
 • 2:57 - 2:59
  Zapomněla jsem dodat „pane“.
 • 2:59 - 3:01
  „Pane, nemáte žádný stud.
 • 3:01 - 3:03
  (jorubsky: Nemáte žádný strach z Boha.)
 • 3:03 - 3:04
  Nemáte žádný strach z Boha.“
 • 3:04 - 3:09
  V současné době pracuje třicet pět tisíc
  nigerijských doktorů v USA,
 • 3:09 - 3:10
  Británii a Kanadě,
 • 3:10 - 3:12
  dělají úžasné věci,
 • 3:12 - 3:15
  protože v Nigérii nejsou dobře placeni,
 • 3:15 - 3:17
  ani nemají potřebné vybavení,
 • 3:17 - 3:20
  aby mohli zastávat práci doktora.
 • 3:20 - 3:23
  A toto se děje v mnoha afrických zemích.
 • 3:24 - 3:26
  Máme možnost létat.
 • 3:26 - 3:31
  Ale bohužel mnoho
  afrických talentů odlétá z Afriky
 • 3:31 - 3:32
  na jiné kontinenty.
 • 3:33 - 3:34
  Například
 • 3:34 - 3:37
  tento nigerijský doktor operoval
  nenarozené miminko
 • 3:37 - 3:39
  v Texasu.
 • 3:39 - 3:40
  A tento nigerijský doktor
 • 3:40 - 3:45
  objevil neurologické následky
  otřesu mozku u atletů.
 • 3:45 - 3:48
  A mnoho zemí má africké atlety,
 • 3:48 - 3:50
  kteří pro ně vyhrávají medaile.
 • 3:51 - 3:52
  Je zajímavé,
 • 3:52 - 3:55
  že čekáme, až Bůh napraví Afriku.
 • 3:55 - 3:57
  Doopravdy, to není vtip,
  my čekáme na Boha.
 • 3:57 - 4:00
  Jen se koukněte na prezidenta Burundi.
 • 4:00 - 4:02
  Vězní novináře a členy opozice,
 • 4:02 - 4:05
  ale vyhlásil národní den motlidby,
 • 4:05 - 4:08
  aby se lidé mohli modlit
  za nápravu země Bohem.
 • 4:08 - 4:11
  A já na to, neměl by zemi
  napravovat spíše on?
 • 4:11 - 4:13
  Ale ne, ne, ne, ne, ne, ne.
 • 4:13 - 4:15
  My chceme, aby ji napravil Bůh.
 • 4:15 - 4:17
  Vidíte, s čím se musím vypořádávat?
 • 4:17 - 4:19
  Říkám vám,
 • 4:19 - 4:22
  jednoho dne tyhle politiky smete bouře.
 • 4:22 - 4:24
  My jsme přece lepší.
 • 4:24 - 4:28
  Chci aby naši představitelé
  začali být zodpovědní
 • 4:28 - 4:31
  a přestali všechno přehrávat na Boha.
 • 4:32 - 4:34
  Bůh nám dal vše, co potřebujeme.
 • 4:34 - 4:37
  Je to přímo tady, pojďme toho využít.
 • 4:37 - 4:40
  Ale moje oblíbená část toho, co dělám,
 • 4:40 - 4:43
  je představování úžasných afrických prací,
 • 4:43 - 4:45
  obyčejných lidí, kteří ovlivňují jiné.
 • 4:45 - 4:48
  Jako tato keňská žena, Wangari Maathai,
 • 4:48 - 4:52
  první africká žena,
  která obdržela Nobelovu cenu za mír,
 • 4:52 - 4:53
  za obhajování lidských práv
 • 4:53 - 4:56
  a vysázení milionu stromů.
 • 4:56 - 4:58
  Nebo tato zimbabwská žena,
 • 4:58 - 4:59
  dr. Tererai Trent,
 • 4:59 - 5:02
  která byla provdána ve věku 14 let
 • 5:02 - 5:04
  výměnou za krávu.
 • 5:04 - 5:07
  Přesto se sama naučila číst a psát
 • 5:07 - 5:09
  a dostala se až do Oprah show.
 • 5:09 - 5:13
  Ó Bože, já chci být jednou v Oprah show.
 • 5:13 - 5:15
  Do dnešního dne tato žena vybudovala školy
 • 5:15 - 5:18
  pro tisíce dětí v Zimbabwe.
 • 5:18 - 5:22
  A oblíbený britský architekt
  David Adjaye navrhl
 • 5:22 - 5:24
  pozoruhodné stavby po celém světě.
 • 5:24 - 5:27
  Je současně Ghaňan a Tanzánec,
 • 5:27 - 5:31
  takže my víme, že to musela
  být ghanská Jollof rice,
 • 5:31 - 5:33
  kterou jedl,
 • 5:33 - 5:35
  jež ho inspirovala v designu.
 • 5:35 - 5:38
  Možná to byla nigerijská Jollof rice,
  protože ta nigerijská je lepší.
 • 5:38 - 5:41
  Ale každopádně mu rýže
  dodala inspiraci stát se
 • 5:41 - 5:43
  tím velkým mužem, kterým je dnes.
 • 5:43 - 5:46
  A dokud dáváte pozor,
  musím vám říct ještě jednu věc,
 • 5:46 - 5:47
  takže prosím pojďte blíž.
 • 5:48 - 5:50
  OK, to stačí, ne tak blízko, to stačí.
 • 5:50 - 5:53
  Nelíbí se mi, jak někteří z vás
  vyobrazují Afriku.
 • 5:53 - 5:56
  Ne všichni, jen někteří z vás ‒
  zvlášť ty.
 • 5:56 - 5:59
  Především to není země, ale kontinent.
 • 5:59 - 6:01
  Neznám Paula z Ugandy,
 • 6:01 - 6:04
  neznám Rebeccu ze Zimbabwe.
 • 6:04 - 6:06
  Nigérie je tak daleko od Zimbabwe
 • 6:06 - 6:08
  jako New York od Francie.
 • 6:08 - 6:11
  A není to jen banda nahých lidí,
  kteří potřebující západní charitu.
 • 6:11 - 6:13
  Chápete to špatně.
 • 6:13 - 6:15
  Lvi se po našich ulicích nepotulují, OK?
 • 6:15 - 6:18
  A mohla bych pokračovat,
  ale vy už víte, o čem mluvím.
 • 6:18 - 6:20
  Takže zatímco se budu
  snažit dělat svou práci,
 • 6:20 - 6:22
  probouzet spícího obra, Afriku,
 • 6:22 - 6:25
  aby mohla zaujmout
  právoplatné místo na světovém kolbišti,
 • 6:26 - 6:27
  můžete také trochu přispět.
 • 6:27 - 6:30
  Prosím, více naslouchejte.
 • 6:30 - 6:32
  Poslouchejte svoje africké kamarády,
 • 6:32 - 6:36
  aniž byste si předem udělali
  představu o tom, co že se chystají říct.
 • 6:37 - 6:39
  Čtěte africké knihy.
 • 6:39 - 6:41
  Pane Bože, sledujte africké filmy.
 • 6:41 - 6:43
  Nebo se aspoň
 • 6:43 - 6:46
  naučte některé z 54 jmen
  našich nádherných zemí.
 • 6:46 - 6:49
  Je to tak děvče, 54, pět-čtyři.
 • 6:49 - 6:52
  Dobrá, byla jsem upřímná,
  jen tady nazývám věci pravým jménem.
 • 6:52 - 6:54
  Uvidíme se zase příště.
 • 6:54 - 6:55
  Mír s vámi.
Title:
Afrika je spící obr ‒ a já se ho snažím probudit
Speaker:
Adeola Fayehun
Description:

„Afrika je jako spící obr,“ říká novinářka a satirička Adeola Fayehun na začátku této veselé a břitké přednášky. „Je pravda, že se snažím tohoto obra probudit. Proto vytahuji špinavé prádlo na ty, kteří nesou zodpovědnost.“ Sledujte, jak si podává zkorumpované africké představitele a ukazuje, proč už má Afrika vše potřebné k tomu, aby zaujala své právoplatné místo na světovém kolbišti ‒ jen kdyby představitelé začali být zodpovědní.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
07:09

Czech subtitles

Revisions