Return to Video

Lekcije osuđenika na smrt

 • 0:02 - 0:03
  Pre dve nedelje,
 • 0:03 - 0:06
  sedeo sam za kuhinjskim stolom
 • 0:06 - 0:09
  sa mojom ženom Katjom,
 • 0:09 - 0:13
  i razgovarali smo na temu
  o kojoj ću pričati danas.
 • 0:13 - 0:16
  Imamo 11-godišnjeg sina, zove se Linkoln.
 • 0:16 - 0:21
  Sedeo je za istim stolom
  i radio domaći iz matematike.
 • 0:21 - 0:24
  I tokom pauze u mom razgovoru sa Katjom,
 • 0:24 - 0:26
  bacio sam pogled na Linkolna
 • 0:26 - 0:28
  i kao da me je grom pogodio,
 • 0:30 - 0:34
  setio sam se mog klijenta.
 • 0:34 - 0:37
  Moj klijent je bio momak po imenu Vil.
 • 0:37 - 0:38
  Poreklom iz severnog Teksasa.
 • 0:38 - 0:44
  Nikada nije dobro poznavao svog oca,
  zato što je otac napustio njegovu majku
 • 0:44 - 0:47
  dok je bila trudna s njim.
 • 0:47 - 0:52
  I tako, suđeno mu je
  da ga odgaja samohrana majka,
 • 0:52 - 0:53
  što bi možda i bilo u redu
 • 0:53 - 0:55
  osim što je baš ova samohrana majka
 • 0:55 - 0:59
  bila paranoidni šizofrenik,
 • 0:59 - 1:03
  i kada je Vil imao pet godina, pokušala je
  da ga ubije mesarskim nožem.
 • 1:03 - 1:05
  Nju su vlasti odvele
 • 1:05 - 1:09
  i smestile u psihijatrijsku bolnicu,
 • 1:09 - 1:13
  tako da je nekoliko narednih godina
  Vil živeo sa starijim bratom
 • 1:13 - 1:16
  dok brat nije izvršio samoubistvo
  pucnjem u srce.
 • 1:16 - 1:19
  I posle toga
 • 1:19 - 1:22
  Vila su prebacivali od jednog
  do drugog člana porodice,
 • 1:22 - 1:27
  sve do njegove devete godine, kada je
  u suštini bio prepušten samom sebi.
 • 1:27 - 1:32
  Tog jutra sam sedeo sa Katjom i Linkolnom
  i pogledao sam u svog sina,
 • 1:32 - 1:36
  i shvatio da je moj klijent, Vil,
 • 1:36 - 1:38
  bio njegovog uzrasta,
 • 1:38 - 1:42
  i sam na ulici već dve godine.
 • 1:42 - 1:45
  Vil se na kraju priključio bandi
 • 1:45 - 1:46
  i počinio
 • 1:46 - 1:49
  brojna teška krivična dela,
 • 1:49 - 1:52
  uključujući, najozbiljnije od svih,
 • 1:52 - 1:54
  užasno, tragično ubistvo.
 • 1:54 - 2:00
  I Vil je na kraju pogubljen
 • 2:00 - 2:01
  jer je to kazna za taj zločin.
 • 2:01 - 2:05
  Ali ja ne želim danas da pričam
 • 2:05 - 2:08
  o moralnosti smrtne kazne.
 • 2:08 - 2:10
  Svakako mislim da moj klijent
 • 2:10 - 2:15
  nije trebalo da bude pogubljen,
  ali ono što želim da uradim
 • 2:15 - 2:18
  danas umesto toga
  je da govorim o smrtnoj kazni
 • 2:18 - 2:21
  na način na koji to nisam radio do sada,
 • 2:21 - 2:22
  na način
 • 2:22 - 2:25
  koji je potpuno nekontroverzan.
 • 2:25 - 2:28
  Mislim da je to moguće,
 • 2:28 - 2:30
  zato što postoji stanovište
 • 2:30 - 2:32
  u raspravi o smrtnoj kazni -
 • 2:32 - 2:34
  možda i najvažnije stanovište -
 • 2:34 - 2:37
  sa kojim se svi slažu,
 • 2:37 - 2:41
  gde i najzagriženiji
  pobornici smrtne kazne
 • 2:41 - 2:45
  i najglasniji abolicionisti
 • 2:45 - 2:48
  imaju iste stavove.
 • 2:48 - 2:52
  To je stanovište koje želim da razradim.
 • 2:52 - 2:55
  Ali pre nego što to uradim,
  želim da posvetim nekoliko minuta
 • 2:55 - 2:58
  govoreći vam kako se
  slučaj smrtne kazne odvija,
 • 2:58 - 3:03
  i onda ću vam ispričati dve lekcije
  koje sam naučio za poslednjih 20 godina,
 • 3:03 - 3:06
  radeći kao specijalizovani advokat
  za slučajeve smrtne kazne,
 • 3:06 - 3:10
  videvši više od stotinjak slučajeva
  koji su se odvijali na isti način.
 • 3:10 - 3:14
  Možete zamisliti
  slučaj smrtne kazne kao priču
 • 3:14 - 3:16
  sa četri poglavlja.
 • 3:16 - 3:20
  Prvo poglavlje svakog slučaja
  je potpuno isto,
 • 3:20 - 3:22
  i tragično je.
 • 3:22 - 3:23
  Počinje ubistvom
 • 3:23 - 3:26
  nedužnog ljudskog bića,
 • 3:26 - 3:27
  iza koga sledi suđenje
 • 3:27 - 3:30
  gde je ubica osuđen i poslat
  na izvršenje smrtne kazne,
 • 3:30 - 3:32
  i ta smrtna kazna je na kraju
 • 3:32 - 3:34
  potvrđena na državnom apelacionom sudu.
 • 3:34 - 3:39
  Drugo poglavlje je sastavljeno
  od pravnih radnji poznatih
 • 3:39 - 3:41
  kao apelacija državi protiv utamničenja.
 • 3:41 - 3:45
  Treće poglavlje je još komplikovanija
  pravna procedura,
 • 3:45 - 3:47
  savezna procedura protiv utamničenja.
 • 3:47 - 3:50
  I četvrto poglavlje je ono
  u kome se mogu desiti razne stvari.
 • 3:50 - 3:53
  Advokat može podneti
  zahtev za pomilovanjem,
 • 3:53 - 3:56
  mogu pokrenuti
  mnogo kompleksniji postupak,
 • 3:56 - 3:58
  ili mogu da ne urade ništa od toga.
 • 3:58 - 4:00
  Ali četvrto poglavlje uvek završava
 • 4:00 - 4:02
  pogubljenjem.
 • 4:02 - 4:07
  Kada sam pre više od 20 godina počeo
  da zastupam osuđene na smrtnu kaznu,
 • 4:07 - 4:11
  zatvorenici nisu imali prava na advokata,
 • 4:11 - 4:14
  ni u drugom,
  ni u četvrtom poglavlju ove priče.
 • 4:14 - 4:15
  Prepušteni sami sebi.
 • 4:15 - 4:19
  Činjenica je da ni do kraja 1980-ih
  nisu obezbedili
 • 4:19 - 4:21
  pravo na advokata tokom trećeg poglavlja
 • 4:21 - 4:23
  ove priče.
 • 4:23 - 4:25
  Sve što su oni morali da urade
 • 4:25 - 4:28
  je da se oslone na pravnike volontere
 • 4:28 - 4:31
  da vode njihove pravne procedure.
 • 4:31 - 4:34
  Problem je bio u tome da je bilo
  mnogo više smrtnih osuđenika
 • 4:34 - 4:39
  nego što je bilo advokata koji su bili
  stručni i zainteresovani za ove slučajeve.
 • 4:39 - 4:41
  Neizbežno je bilo
 • 4:41 - 4:44
  da avokati teže slučajevima
  koji su već bili u četvrtom poglavlju -
 • 4:44 - 4:46
  to naravno ima smisla.
 • 4:46 - 4:50
  To su najhitniji slučajevi,
  to su ljudi koji su najbliži pogubljenju.
 • 4:50 - 4:55
  Neki od ovih advokata bili su uspešni -
  obezbedili su klijentima novo suđenje.
 • 4:55 - 4:58
  Drugi su uspeli svojim klijentima
  da produže živote,
 • 4:58 - 5:00
  nekad godinama, nekad mesecima.
 • 5:00 - 5:03
  Ali nije se desilo to
 • 5:03 - 5:07
  da se ikada dogodio ozbiljan i stalan pad
 • 5:07 - 5:10
  godišnjih pogubljenja u Teksasu.
 • 5:10 - 5:14
  Zapravo, kao što možete videti
  sa grafikona, do vremena kada je
 • 5:14 - 5:17
  mehanizam pogubljenja postao efikasan
  sredinom i kasnih 90-tih,
 • 5:17 - 5:21
  postoji samo nekoliko godina gde je
  broj godišnjih pogubljenja pao
 • 5:21 - 5:23
  ispod 20.
 • 5:23 - 5:25
  Tokom prosečne godine u Teksasu,
 • 5:25 - 5:27
  imamo prosek
 • 5:27 - 5:29
  od oko dvoje ljudi mesečno.
 • 5:29 - 5:34
  Nekih godina u Teksasu je pogubljeno
  blizu 40 ljudi, i ovaj broj
 • 5:34 - 5:38
  nikada nije značajno pao
  tokom proteklih 15 godina.
 • 5:38 - 5:42
  Ipak, u isto vreme kada nastavljamo
  sa egzekucijama
 • 5:42 - 5:44
  istog broja ljudi svake godine,
 • 5:44 - 5:47
  broj ljudi koje osuđujemo na smrt
 • 5:47 - 5:48
  na godišnjem nivou
 • 5:48 - 5:50
  opao je značajno.
 • 5:50 - 5:52
  Imamo ovaj paradoks,
 • 5:52 - 5:56
  a to je da je broj godišnjih pogubljenja
  ostao velik,
 • 5:56 - 6:01
  ali se broj novih smrtnih kazni smanjio.
 • 6:01 - 6:02
  Zašto se ovo dešava?
 • 6:02 - 6:05
  To se ne može pripisati
  padu u stopi ubistava,
 • 6:05 - 6:07
  jer stopa ubistava nije pala
 • 6:07 - 6:11
  ni blizu kao što to pokazuje
  crvena linija na grafikonu.
 • 6:11 - 6:14
  Zapravo se desilo to
 • 6:14 - 6:18
  da su porote počele sve više ljudi
  da kažnjavaju zatvorom
 • 6:18 - 6:21
  do kraja života, bez mogućnosti
  uslovne kazne,
 • 6:21 - 6:24
  umesto da ih šalju na gubilište.
 • 6:24 - 6:27
  Zašto se to desilo?
 • 6:27 - 6:31
  Nije se desilo
  zbog nedostatka podrške smrtnoj kazni.
 • 6:31 - 6:35
  Protivnici smrtne kazne se teše činjenicom
 • 6:35 - 6:39
  da je podrška smrtnoj kazni u Teksasu
  na nezapamćeno niskom nivou.
 • 6:39 - 6:41
  Znate li šta to znači za Teksas?
 • 6:41 - 6:44
  To znači da je oko 60 procenata.
 • 6:44 - 6:48
  To je veoma dobro u poređenju sa 80-tima,
 • 6:48 - 6:49
  kada je bila veća od 80 procenata,
 • 6:49 - 6:54
  ali ne možemo objasniti smanjenje
  smrtnih kazni i afinitet
 • 6:54 - 6:58
  za doživotnu kaznu bez uslovnog otpuštanja
  erozijom podrške za smrtnu kaznu,
 • 6:58 - 7:00
  jer ljudi još podržavaju smrtnu kaznu.
 • 7:00 - 7:03
  Zbog čega je nastala ova pojava?
 • 7:03 - 7:05
  Desilo se to
 • 7:05 - 7:06
  da su advokati
 • 7:06 - 7:09
  koji zastupaju osuđenike na smrtnu kaznu
  promenili fokus
 • 7:09 - 7:14
  na sve ranija poglavlja
  priče o smrtnoj kazni.
 • 7:14 - 7:17
  Pre 25 godina, fokusirali su se
  na četvrto poglavlje.
 • 7:17 - 7:21
  Prešli su sa četvrtog poglavlja,
  pre 25 godina, na treće
 • 7:21 - 7:23
  krajem 1980-tih.
 • 7:23 - 7:26
  A sa trećeg poglavlja su krajem 1980-tih
 • 7:26 - 7:29
  prešli na drugo, sredinom 1990-tih.
  A sredinom i krajem 1990-tih,
 • 7:29 - 7:33
  počeli su da se fokusiraju
  na početak priče.
 • 7:33 - 7:37
  Možete misliti da je ovaj
  pad smrtnih kazni i povećanje broja
 • 7:37 - 7:39
  doživotnih kazni dobra ili loša stvar.
 • 7:39 - 7:42
  Danas ne želim da pričam o tome.
 • 7:42 - 7:45
  Želim da vam kažem da je razlog
  zašto se ovo dogodilo
 • 7:45 - 7:48
  taj što su advokati koji zastupaju
  smrtne osuđenike shvatili
 • 7:48 - 7:51
  da što ranije se interveniše u slučaju,
 • 7:51 - 7:55
  veće su šanse da ćete
  svom klijentu spasiti život.
 • 7:55 - 7:57
  To je prva stvar koju sam naučio.
 • 7:57 - 7:59
  Evo i druge stvari koju sam naučio:
 • 7:59 - 8:00
  Moj klijent, Vil
 • 8:00 - 8:04
  nije bio izuzetak od pravila;
 • 8:04 - 8:07
  on je bio pravilo.
 • 8:07 - 8:10
  Ponekad kažem, ako mi date ime
  osuđenika na smrtnu kaznu,
 • 8:10 - 8:13
  nema veze u kojoj je državi,
  bez obzira da li sam ga upoznao ili ne -
 • 8:13 - 8:16
  napisaću njegovu biografiju za vas.
 • 8:16 - 8:19
  I u osam od deset puta,
 • 8:19 - 8:21
  detalji ove biografije
 • 8:21 - 8:23
  biće manje-više precizni.
 • 8:23 - 8:27
  I razlog za to je to što su
  80% osuđenika na smrt ljudi
 • 8:27 - 8:30
  koji su potekli iz istih
  nefunkcionalnih porodica
 • 8:30 - 8:31
  kao što je Vilova.
 • 8:31 - 8:33
  80% osuđenika na smrt
 • 8:33 - 8:35
  su ljudi koji su bili unutar
 • 8:35 - 8:38
  pravosudnog sistema
  za maloletničku delikvenciju.
 • 8:38 - 8:40
  To je druga lekcija
 • 8:40 - 8:42
  koju sam naučio.
 • 8:42 - 8:45
  Sada smo u centru tog stanovišta
 • 8:45 - 8:48
  sa kojime će se svi složiti.
 • 8:48 - 8:51
  Ljudi u ovoj prostoriji
  mogu da se ne slože oko toga
 • 8:51 - 8:53
  da li bi Vila trebalo pogubiti,
 • 8:53 - 8:55
  ali mislim da će se svi složiti
 • 8:55 - 8:59
  da bi najbolja moguća
  verzija njegove priče
 • 8:59 - 9:00
  bila priča
 • 9:00 - 9:05
  gde se ubistvo nije desilo.
 • 9:05 - 9:07
  Kako to da učinimo?
 • 9:07 - 9:11
  Kada je naš sin Linkoln
  radio matematički problem
 • 9:11 - 9:14
  pre dve nedelje,
  bio je to veliki, gadan problem.
 • 9:14 - 9:17
  I on je sada naučio
  da kada imaš veliki problem,
 • 9:17 - 9:21
  ponekad je put do rešenja
  podeliti ga na manje probleme.
 • 9:21 - 9:24
  Tako rešavamo većinu problema -
  iz matematike i fizike,
 • 9:24 - 9:25
  čak i iz socijalne politike -
 • 9:25 - 9:29
  usitnimo ih u manje,
  lakše rešive probleme.
 • 9:29 - 9:30
  Ali s vremena na vreme,
 • 9:30 - 9:32
  kao što to reče Dvajt Ajzenhauer,
 • 9:32 - 9:34
  način za rešavanje problema
 • 9:34 - 9:36
  je da ga ukrupnite.
 • 9:36 - 9:40
  Način na koji bismo rešili ovaj problem
 • 9:40 - 9:44
  je da pitanje smrtne kazne načinimo širim.
 • 9:44 - 9:46
  Moramo reći, u redu.
 • 9:46 - 9:48
  Imamo ova četri poglavlja
 • 9:48 - 9:51
  priče o smrtnoj kazni,
 • 9:51 - 9:53
  ali šta se dešavalo
 • 9:53 - 9:55
  pre nego što je priča počela?
 • 9:55 - 10:00
  Kako možemo intervenisati u životu ubice
 • 10:00 - 10:03
  pre nego što postane ubica?
 • 10:03 - 10:05
  Kakve opcije imamo
 • 10:05 - 10:08
  da gurnemo tu osobu sa tog puta
 • 10:08 - 10:12
  koji vodi ishodu za koji svi -
 • 10:12 - 10:15
  oni koji su za i protiv smrtne kazne -
 • 10:15 - 10:15
  još uvek misle
 • 10:15 - 10:18
  da je loš rezultat:
 • 10:18 - 10:20
  ubistvo nevinog čoveka.
 • 10:22 - 10:25
  Ljudi ponekad kažu
 • 10:25 - 10:27
  da nešto nije viša matematika.
 • 10:28 - 10:32
  Time se misli da je viša matematika
  veoma komplikovana
 • 10:32 - 10:35
  i da je ovaj problem o kome pričamo
  prilično jednostavan.
 • 10:35 - 10:37
  To je viša matematika:
 • 10:37 - 10:38
  izraz koji se koristi
 • 10:38 - 10:42
  za veoma teške probleme u matematici.
 • 10:42 - 10:45
  Danas pričamo o nečemu
 • 10:45 - 10:47
  što je jednako komplikovano.
 • 10:47 - 10:50
  Ono o čemu danas pričamo
 • 10:50 - 10:52
  je takođe viša matematika.
 • 10:52 - 10:54
  Moj klijent Vil
 • 10:54 - 10:57
  i 80% ljudi osuđenih na smrt
 • 10:57 - 11:00
  imali su pet poglavlja u svom životu
 • 11:00 - 11:02
  koja su nastupila
 • 11:02 - 11:04
  pre četiri poglavlja
  priče o smrtnoj kazni.
 • 11:04 - 11:08
  Ovih pet poglavlja smatram
  tačkama za intervenciju,
 • 11:08 - 11:11
  trenucimau njihovim životima
  kada je naše društvo
 • 11:11 - 11:16
  moglo da interveniše i pogura ih
  sa staze na kojoj su bili,
 • 11:16 - 11:20
  koja je dovela do posledica za koje svi -
  oni koji podržavaju
 • 11:20 - 11:22
  ili koji su protiv smrtne kazne -
 • 11:22 - 11:24
  mislimo da su loše.
 • 11:24 - 11:27
  Tokom svakog od ovih pet poglavlja,
 • 11:27 - 11:28
  kada je majka bila trudna s njim,
 • 11:28 - 11:31
  u njegovom ranom detinjstvu,
 • 11:31 - 11:32
  kada je bio u osnovnoj školi,
 • 11:32 - 11:35
  višim razredima osnovne i u srednjoj školi
 • 11:35 - 11:39
  i kada je bio u sistemu popravnih domova -
  tokom svakog od ovih pet poglavlja,
 • 11:39 - 11:41
  bilo je mnoštvo stvari
  koje je društvo moglo da uradi.
 • 11:41 - 11:44
  Zapravo, ako samo zamislimo
 • 11:44 - 11:49
  da postoji pet različitih
  modela intervencije, način na koji društvo
 • 11:49 - 11:50
  može da interveniše u tih pet pogavlja,
 • 11:50 - 11:53
  i možemo da ih kombinujemo
  i mešamo po volji,
 • 11:53 - 11:57
  postoji 3000 -
  više od 3000 mogućih strategija
 • 11:57 - 12:01
  kojima bismo klince poput Vila
 • 12:01 - 12:04
  mogli da skrenemo sa njihove staze.
 • 12:04 - 12:05
  Danas pred vama ne stojim
 • 12:05 - 12:07
  sa rešenjem.
 • 12:07 - 12:12
  Činjenica je da još uvek
  imamo dosta da učimo,
 • 12:12 - 12:15
  ali to ne znači da već ne znamo dosta.
 • 12:15 - 12:18
  Iz iskustva iz drugih država znamo
 • 12:18 - 12:22
  da postoji širok dijapazon
  mera intervencije
 • 12:22 - 12:26
  koje bismo mogli da koristimo u Teksasu
  i svim drugim državama koje ih ne koriste,
 • 12:26 - 12:31
  kako bismo sprečili posledicu
  za koju se svi slažemo da je loša.
 • 12:31 - 12:33
  Pomenuću samo nekoliko.
 • 12:33 - 12:37
  Danas neću pričati
  o reformi pravnog sistema.
 • 12:37 - 12:42
  To je verovatno tema koju treba ostaviti
  u prostoriji punoj advokata i sudija.
 • 12:42 - 12:46
  Umesto toga, pričaću o nekoliko
  mera intervencije
 • 12:46 - 12:48
  za koje svi možemo pomoći da se ostvare,
 • 12:48 - 12:51
  jer su to mere intervencije
  koje će nastati
 • 12:51 - 12:55
  kada se zakonodavci i političari,
  poreznici i građani
 • 12:55 - 12:57
  slože da je to ono što treba da radimo
 • 12:57 - 12:59
  i da tako treba da trošimo naš novac.
 • 12:59 - 13:02
  Možemo pružati pomoć u ranom detinjstvu
 • 13:02 - 13:07
  za ekonomski i drugačije ugroženu decu
 • 13:07 - 13:10
  i to može biti besplatno.
 • 13:10 - 13:14
  Možemo skretati klince poput Vila
  sa staze na kojoj su.
 • 13:14 - 13:18
  Postoje druge države koje to rade,
  ali naša ne.
 • 13:18 - 13:22
  Možemo da pružamo posebne škole,
  na nivou srednje škole
 • 13:22 - 13:25
  i viših razreda osnovne,
  ali čak i u prvih pet razreda,
 • 13:25 - 13:30
  koje su namenjene ekonomski i drugačije
  ugroženoj deci, i naročito deci
 • 13:30 - 13:31
  koja su bila izložena
 • 13:31 - 13:33
  kaznenom sistemu za maloletnike.
 • 13:33 - 13:35
  Postoji nekolicina država
  koje ovo imaju -
 • 13:35 - 13:37
  ali ne i Teksas.
 • 13:37 - 13:39
  Postoji još nešto što možemo da radimo -
 • 13:39 - 13:42
  dosta stvari -
  jedna stvar koju ću pomenuti,
 • 13:42 - 13:44
  a to će biti jedina kontroverzna stvar
 • 13:44 - 13:47
  koju ću reći danas.
 • 13:47 - 13:48
  Možemo intervenisati
 • 13:48 - 13:50
  mnogo agresivnije
 • 13:50 - 13:53
  u opasno nefunkcionalnim domovima
 • 13:53 - 13:55
  i iz njih vaditi decu
 • 13:55 - 14:01
  pre nego što njihove majke uzmu noževe
  i priprete da će ih ubiti.
 • 14:01 - 14:03
  Ako uradimo to,
 • 14:03 - 14:05
  potrebno nam je mesto za njih.
 • 14:05 - 14:08
  Čak i da uradimo sve ovo,
  neka deca će nam promaći
 • 14:08 - 14:12
  i završiće na tom poslednjem poglavlju
  pre nego počne priča s ubistvom,
 • 14:12 - 14:14
  završiće u kaznenom sistemu
  za maloletnike.
 • 14:14 - 14:17
  A čak i da se desi to,
 • 14:17 - 14:19
  još uvek nije prekasno.
 • 14:19 - 14:22
  Još ima vremena da ih poguramo,
 • 14:22 - 14:23
  ako na to mislimo kao na guranje
 • 14:23 - 14:25
  umesto proste kazne.
 • 14:25 - 14:29
  Na severoistoku postoje dva profesora -
  jedan na Jejlu a drugi na Merilendu -
 • 14:29 - 14:30
  osnovali su školu
 • 14:30 - 14:34
  koja je pridružena zatvoru za maloletnike.
 • 14:34 - 14:37
  Klinci su u zatvoru, ali idu u školu
  od osam ujutru
 • 14:37 - 14:39
  do četiri popodne.
 • 14:39 - 14:40
  To je bilo logistički teško.
 • 14:40 - 14:42
  Morali su da regrutuju nastavnike
 • 14:42 - 14:45
  koji su želeli da rade unutar zatvora,
  da ustanove strogo razdvajanje
 • 14:45 - 14:49
  između ljudi koji rade u školi
  i osoblja u zatvoru,
 • 14:49 - 14:52
  i najteže od svega, morali su da izmisle
  novi program nastave,
 • 14:52 - 14:53
  jer pogodite šta?
 • 14:53 - 14:58
  Ljudi ne dolaze u zatvor na polugodištima.
 • 14:58 - 15:02
  Ali uradili su sve to.
 • 15:02 - 15:04
  Šta je zajedničko svim ovim stvarima?
 • 15:04 - 15:11
  Zajedničko im je da koštaju.
 • 15:11 - 15:14
  Neki od vas su možda dovoljno stari
  da se sećaju tipa
 • 15:14 - 15:17
  na staroj reklami za filtere za ulje.
 • 15:17 - 15:21
  Rekao bi: "Možete mi platiti sada
 • 15:21 - 15:24
  ili mi platiti kasnije."
 • 15:24 - 15:26
  Ono što mi radimo
 • 15:26 - 15:29
  u sistemu smrtnih kazni
 • 15:29 - 15:32
  je plaćanje kasnije.
 • 15:32 - 15:34
  Ali stvar je u tome
 • 15:34 - 15:38
  da za svakih 15000 dolara
  koje potrošimo na intervencije
 • 15:38 - 15:42
  u životima ekonomski
  i drugačije ugrožene dece
 • 15:42 - 15:44
  u tim ranijim poglavljima,
 • 15:44 - 15:48
  kasnije štedimo 80000 dolara u troškovima
  koji su vezani za kriminal.
 • 15:48 - 15:50
  Čak i da se ne slažete
 • 15:50 - 15:52
  da je moralna obaveza da to uradimo,
 • 15:53 - 15:56
  ekonomski ima smisla.
 • 15:58 - 16:00
  Želim da vam ispričam
  o poslednjem razgovoru
 • 16:00 - 16:03
  koji sam vodio s Vilom.
 • 16:03 - 16:07
  To je bilo dana
  kad je trebalo da bude pogubljen
 • 16:07 - 16:11
  i samo smo pričali.
 • 16:11 - 16:12
  Nije ostalo ništa da se uradi
 • 16:12 - 16:14
  u njegovom slučaju.
 • 16:14 - 16:16
  I mi smo pričali o njegovom životu.
 • 16:16 - 16:19
  I pričao je prvo o svom ocu,
  kojeg je jedva poznavao,
 • 16:19 - 16:20
  koji je umro
 • 16:20 - 16:22
  i potom o svojoj majci,
 • 16:22 - 16:24
  koju je poznavao,
 • 16:24 - 16:26
  i koja je još uvek živa.
 • 16:26 - 16:29
  Rekao sam mu:
 • 16:29 - 16:31
  "Znam priču.
 • 16:31 - 16:33
  Čitao sam zapisnike.
 • 16:33 - 16:36
  Znam da je pokušala da te ubije."
 • 16:36 - 16:38
  I rekoh: "Uvek smo se pitali
 • 16:38 - 16:40
  da li se zapravo sećaš toga."
 • 16:40 - 16:42
  Rekoh: "Ja se ničega ne sećam
 • 16:42 - 16:44
  iz perioda kada sam imao pet godina.
 • 16:44 - 16:47
  Možda si se setio nečega
  što ti je neko prepričao."
 • 16:47 - 16:49
  I pogledao me je
  nagnuvši se napred i reče:
 • 16:49 - 16:53
  "Profesore," - poznavao me je 12 godina
  i još uvek me je zvao profesore.
 • 16:53 - 16:56
  Rekao je: "Profesore, bez uvrede,
 • 16:56 - 16:58
  ali kada tvoja mama
 • 16:58 - 17:01
  uzme mesarski nož
  koji izgleda veći od tebe
 • 17:01 - 17:05
  i juri te kroz kuću
  vičući da će da te ubije
 • 17:05 - 17:08
  i moraš da se zaključaš u kupatilo
  i nasloniš na vrata
 • 17:08 - 17:11
  i vičeš upomoć dok policija ne dođe,"
 • 17:11 - 17:14
  pogledao me je i rekao:
 • 17:14 - 17:18
  "to je nešto što se ne zaboravlja."
 • 17:18 - 17:20
  Nadam se da jedno nećete zaboraviti:
 • 17:20 - 17:23
  od vremena kada ste jutros stigli ovde
  i do pauze za ručak,
 • 17:23 - 17:27
  u SAD će se desiti
 • 17:27 - 17:28
  četiri ubistva.
 • 17:28 - 17:32
  Posvetićemo ogromne društvene resurse
  da kaznimo počinioce tih zločina,
 • 17:32 - 17:34
  i to je u redu jer treba da kažnjavamo
 • 17:34 - 17:37
  one koji čine loše stvari.
 • 17:37 - 17:40
  Ali tri od navedenih zločina
  se mogu sprečiti.
 • 17:40 - 17:43
  Ako sagledamo širu sliku
 • 17:43 - 17:48
  i posvetimo pažnju ranijim poglavljima,
 • 17:48 - 17:51
  tada nećemo nikada ispisati prvu rečenicu
 • 17:51 - 17:53
  kojom započinje priča o smrtnoj kazni.
 • 17:53 - 17:55
  Hvala vam.
 • 17:55 - 17:56
  (Aplauz)
Title:
Lekcije osuđenika na smrt
Speaker:
Dejvid R. Dau (David R. Dow)
Description:

Šta se dešava pre ubistva? U potrazi za načinima da smanji broj suđenja za smrtnu kaznu, Dejvid R. Dau je shvatio da zaprepašćujuće veliki broj osuđenika na smrt ima slične biografije. U svom izlaganju predstavlja smeo plan, onaj koji, pre svega, sprečava ubistvo. (Snimljeno na TEDxAustin.)

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
18:16

Serbian subtitles

Revisions