Serbian subtitles

← Lekcije osuđenika na smrt

Šta se dešava pre ubistva? U potrazi za načinima da smanji broj suđenja za smrtnu kaznu, Dejvid R. Dau je shvatio da zaprepašćujuće veliki broj osuđenika na smrt ima slične biografije. U svom izlaganju predstavlja smeo plan, onaj koji, pre svega, sprečava ubistvo. (Snimljeno na TEDxAustin.)

Get Embed Code
34 Languages

Showing Revision 15 created 07/11/2015 by Milenka Okuka.

 1. Pre dve nedelje,
 2. sedeo sam za kuhinjskim stolom
 3. sa mojom ženom Katjom,
 4. i razgovarali smo na temu
  o kojoj ću pričati danas.
 5. Imamo 11-godišnjeg sina, zove se Linkoln.
 6. Sedeo je za istim stolom
  i radio domaći iz matematike.
 7. I tokom pauze u mom razgovoru sa Katjom,
 8. bacio sam pogled na Linkolna
 9. i kao da me je grom pogodio,
 10. setio sam se mog klijenta.
 11. Moj klijent je bio momak po imenu Vil.

 12. Poreklom iz severnog Teksasa.
 13. Nikada nije dobro poznavao svog oca,
  zato što je otac napustio njegovu majku
 14. dok je bila trudna s njim.
 15. I tako, suđeno mu je
  da ga odgaja samohrana majka,
 16. što bi možda i bilo u redu
 17. osim što je baš ova samohrana majka
 18. bila paranoidni šizofrenik,
 19. i kada je Vil imao pet godina, pokušala je
  da ga ubije mesarskim nožem.
 20. Nju su vlasti odvele

 21. i smestile u psihijatrijsku bolnicu,
 22. tako da je nekoliko narednih godina
  Vil živeo sa starijim bratom
 23. dok brat nije izvršio samoubistvo
  pucnjem u srce.
 24. I posle toga
 25. Vila su prebacivali od jednog
  do drugog člana porodice,
 26. sve do njegove devete godine, kada je
  u suštini bio prepušten samom sebi.
 27. Tog jutra sam sedeo sa Katjom i Linkolnom
  i pogledao sam u svog sina,

 28. i shvatio da je moj klijent, Vil,
 29. bio njegovog uzrasta,
 30. i sam na ulici već dve godine.
 31. Vil se na kraju priključio bandi
 32. i počinio
 33. brojna teška krivična dela,
 34. uključujući, najozbiljnije od svih,
 35. užasno, tragično ubistvo.
 36. I Vil je na kraju pogubljen
 37. jer je to kazna za taj zločin.
 38. Ali ja ne želim danas da pričam

 39. o moralnosti smrtne kazne.
 40. Svakako mislim da moj klijent
 41. nije trebalo da bude pogubljen,
  ali ono što želim da uradim
 42. danas umesto toga
  je da govorim o smrtnoj kazni
 43. na način na koji to nisam radio do sada,
 44. na način
 45. koji je potpuno nekontroverzan.
 46. Mislim da je to moguće,

 47. zato što postoji stanovište
 48. u raspravi o smrtnoj kazni -
 49. možda i najvažnije stanovište -
 50. sa kojim se svi slažu,
 51. gde i najzagriženiji
  pobornici smrtne kazne
 52. i najglasniji abolicionisti
 53. imaju iste stavove.
 54. To je stanovište koje želim da razradim.
 55. Ali pre nego što to uradim,
  želim da posvetim nekoliko minuta

 56. govoreći vam kako se
  slučaj smrtne kazne odvija,
 57. i onda ću vam ispričati dve lekcije
  koje sam naučio za poslednjih 20 godina,
 58. radeći kao specijalizovani advokat
  za slučajeve smrtne kazne,
 59. videvši više od stotinjak slučajeva
  koji su se odvijali na isti način.
 60. Možete zamisliti
  slučaj smrtne kazne kao priču

 61. sa četri poglavlja.
 62. Prvo poglavlje svakog slučaja
  je potpuno isto,
 63. i tragično je.
 64. Počinje ubistvom
 65. nedužnog ljudskog bića,
 66. iza koga sledi suđenje
 67. gde je ubica osuđen i poslat
  na izvršenje smrtne kazne,
 68. i ta smrtna kazna je na kraju
 69. potvrđena na državnom apelacionom sudu.
 70. Drugo poglavlje je sastavljeno
  od pravnih radnji poznatih

 71. kao apelacija državi protiv utamničenja.
 72. Treće poglavlje je još komplikovanija
  pravna procedura,
 73. savezna procedura protiv utamničenja.
 74. I četvrto poglavlje je ono
  u kome se mogu desiti razne stvari.
 75. Advokat može podneti
  zahtev za pomilovanjem,
 76. mogu pokrenuti
  mnogo kompleksniji postupak,
 77. ili mogu da ne urade ništa od toga.
 78. Ali četvrto poglavlje uvek završava
 79. pogubljenjem.
 80. Kada sam pre više od 20 godina počeo
  da zastupam osuđene na smrtnu kaznu,

 81. zatvorenici nisu imali prava na advokata,
 82. ni u drugom,
  ni u četvrtom poglavlju ove priče.
 83. Prepušteni sami sebi.
 84. Činjenica je da ni do kraja 1980-ih
  nisu obezbedili
 85. pravo na advokata tokom trećeg poglavlja
 86. ove priče.
 87. Sve što su oni morali da urade
 88. je da se oslone na pravnike volontere
 89. da vode njihove pravne procedure.
 90. Problem je bio u tome da je bilo
  mnogo više smrtnih osuđenika
 91. nego što je bilo advokata koji su bili
  stručni i zainteresovani za ove slučajeve.
 92. Neizbežno je bilo

 93. da avokati teže slučajevima
  koji su već bili u četvrtom poglavlju -
 94. to naravno ima smisla.
 95. To su najhitniji slučajevi,
  to su ljudi koji su najbliži pogubljenju.
 96. Neki od ovih advokata bili su uspešni -
  obezbedili su klijentima novo suđenje.
 97. Drugi su uspeli svojim klijentima
  da produže živote,
 98. nekad godinama, nekad mesecima.
 99. Ali nije se desilo to

 100. da se ikada dogodio ozbiljan i stalan pad
 101. godišnjih pogubljenja u Teksasu.
 102. Zapravo, kao što možete videti
  sa grafikona, do vremena kada je
 103. mehanizam pogubljenja postao efikasan
  sredinom i kasnih 90-tih,
 104. postoji samo nekoliko godina gde je
  broj godišnjih pogubljenja pao
 105. ispod 20.
 106. Tokom prosečne godine u Teksasu,

 107. imamo prosek
 108. od oko dvoje ljudi mesečno.
 109. Nekih godina u Teksasu je pogubljeno
  blizu 40 ljudi, i ovaj broj
 110. nikada nije značajno pao
  tokom proteklih 15 godina.
 111. Ipak, u isto vreme kada nastavljamo
  sa egzekucijama
 112. istog broja ljudi svake godine,
 113. broj ljudi koje osuđujemo na smrt
 114. na godišnjem nivou
 115. opao je značajno.
 116. Imamo ovaj paradoks,

 117. a to je da je broj godišnjih pogubljenja
  ostao velik,
 118. ali se broj novih smrtnih kazni smanjio.
 119. Zašto se ovo dešava?
 120. To se ne može pripisati
  padu u stopi ubistava,
 121. jer stopa ubistava nije pala
 122. ni blizu kao što to pokazuje
  crvena linija na grafikonu.
 123. Zapravo se desilo to
 124. da su porote počele sve više ljudi
  da kažnjavaju zatvorom
 125. do kraja života, bez mogućnosti
  uslovne kazne,
 126. umesto da ih šalju na gubilište.
 127. Zašto se to desilo?

 128. Nije se desilo
  zbog nedostatka podrške smrtnoj kazni.
 129. Protivnici smrtne kazne se teše činjenicom
 130. da je podrška smrtnoj kazni u Teksasu
  na nezapamćeno niskom nivou.
 131. Znate li šta to znači za Teksas?
 132. To znači da je oko 60 procenata.
 133. To je veoma dobro u poređenju sa 80-tima,
 134. kada je bila veća od 80 procenata,
 135. ali ne možemo objasniti smanjenje
  smrtnih kazni i afinitet
 136. za doživotnu kaznu bez uslovnog otpuštanja
  erozijom podrške za smrtnu kaznu,
 137. jer ljudi još podržavaju smrtnu kaznu.
 138. Zbog čega je nastala ova pojava?

 139. Desilo se to
 140. da su advokati
 141. koji zastupaju osuđenike na smrtnu kaznu
  promenili fokus
 142. na sve ranija poglavlja
  priče o smrtnoj kazni.
 143. Pre 25 godina, fokusirali su se
  na četvrto poglavlje.

 144. Prešli su sa četvrtog poglavlja,
  pre 25 godina, na treće
 145. krajem 1980-tih.
 146. A sa trećeg poglavlja su krajem 1980-tih
 147. prešli na drugo, sredinom 1990-tih.
  A sredinom i krajem 1990-tih,
 148. počeli su da se fokusiraju
  na početak priče.
 149. Možete misliti da je ovaj
  pad smrtnih kazni i povećanje broja

 150. doživotnih kazni dobra ili loša stvar.
 151. Danas ne želim da pričam o tome.
 152. Želim da vam kažem da je razlog
  zašto se ovo dogodilo
 153. taj što su advokati koji zastupaju
  smrtne osuđenike shvatili
 154. da što ranije se interveniše u slučaju,
 155. veće su šanse da ćete
  svom klijentu spasiti život.
 156. To je prva stvar koju sam naučio.
 157. Evo i druge stvari koju sam naučio:

 158. Moj klijent, Vil
 159. nije bio izuzetak od pravila;
 160. on je bio pravilo.
 161. Ponekad kažem, ako mi date ime
  osuđenika na smrtnu kaznu,
 162. nema veze u kojoj je državi,
  bez obzira da li sam ga upoznao ili ne -
 163. napisaću njegovu biografiju za vas.
 164. I u osam od deset puta,
 165. detalji ove biografije
 166. biće manje-više precizni.
 167. I razlog za to je to što su
  80% osuđenika na smrt ljudi

 168. koji su potekli iz istih
  nefunkcionalnih porodica
 169. kao što je Vilova.
 170. 80% osuđenika na smrt
 171. su ljudi koji su bili unutar
 172. pravosudnog sistema
  za maloletničku delikvenciju.
 173. To je druga lekcija
 174. koju sam naučio.
 175. Sada smo u centru tog stanovišta

 176. sa kojime će se svi složiti.
 177. Ljudi u ovoj prostoriji
  mogu da se ne slože oko toga
 178. da li bi Vila trebalo pogubiti,
 179. ali mislim da će se svi složiti
 180. da bi najbolja moguća
  verzija njegove priče
 181. bila priča
 182. gde se ubistvo nije desilo.
 183. Kako to da učinimo?
 184. Kada je naš sin Linkoln
  radio matematički problem

 185. pre dve nedelje,
  bio je to veliki, gadan problem.
 186. I on je sada naučio
  da kada imaš veliki problem,
 187. ponekad je put do rešenja
  podeliti ga na manje probleme.
 188. Tako rešavamo većinu problema -
  iz matematike i fizike,
 189. čak i iz socijalne politike -
 190. usitnimo ih u manje,
  lakše rešive probleme.
 191. Ali s vremena na vreme,
 192. kao što to reče Dvajt Ajzenhauer,
 193. način za rešavanje problema
 194. je da ga ukrupnite.
 195. Način na koji bismo rešili ovaj problem

 196. je da pitanje smrtne kazne načinimo širim.
 197. Moramo reći, u redu.
 198. Imamo ova četri poglavlja
 199. priče o smrtnoj kazni,
 200. ali šta se dešavalo
 201. pre nego što je priča počela?
 202. Kako možemo intervenisati u životu ubice
 203. pre nego što postane ubica?
 204. Kakve opcije imamo
 205. da gurnemo tu osobu sa tog puta
 206. koji vodi ishodu za koji svi -
 207. oni koji su za i protiv smrtne kazne -
 208. još uvek misle
 209. da je loš rezultat:
 210. ubistvo nevinog čoveka.
 211. Ljudi ponekad kažu

 212. da nešto nije viša matematika.
 213. Time se misli da je viša matematika
  veoma komplikovana
 214. i da je ovaj problem o kome pričamo
  prilično jednostavan.
 215. To je viša matematika:
 216. izraz koji se koristi
 217. za veoma teške probleme u matematici.
 218. Danas pričamo o nečemu
 219. što je jednako komplikovano.
 220. Ono o čemu danas pričamo
 221. je takođe viša matematika.
 222. Moj klijent Vil

 223. i 80% ljudi osuđenih na smrt
 224. imali su pet poglavlja u svom životu
 225. koja su nastupila
 226. pre četiri poglavlja
  priče o smrtnoj kazni.
 227. Ovih pet poglavlja smatram
  tačkama za intervenciju,
 228. trenucimau njihovim životima
  kada je naše društvo
 229. moglo da interveniše i pogura ih
  sa staze na kojoj su bili,
 230. koja je dovela do posledica za koje svi -
  oni koji podržavaju
 231. ili koji su protiv smrtne kazne -
 232. mislimo da su loše.
 233. Tokom svakog od ovih pet poglavlja,

 234. kada je majka bila trudna s njim,
 235. u njegovom ranom detinjstvu,
 236. kada je bio u osnovnoj školi,
 237. višim razredima osnovne i u srednjoj školi
 238. i kada je bio u sistemu popravnih domova -
  tokom svakog od ovih pet poglavlja,
 239. bilo je mnoštvo stvari
  koje je društvo moglo da uradi.
 240. Zapravo, ako samo zamislimo
 241. da postoji pet različitih
  modela intervencije, način na koji društvo
 242. može da interveniše u tih pet pogavlja,
 243. i možemo da ih kombinujemo
  i mešamo po volji,
 244. postoji 3000 -
  više od 3000 mogućih strategija
 245. kojima bismo klince poput Vila
 246. mogli da skrenemo sa njihove staze.
 247. Danas pred vama ne stojim

 248. sa rešenjem.
 249. Činjenica je da još uvek
  imamo dosta da učimo,
 250. ali to ne znači da već ne znamo dosta.
 251. Iz iskustva iz drugih država znamo
 252. da postoji širok dijapazon
  mera intervencije
 253. koje bismo mogli da koristimo u Teksasu
  i svim drugim državama koje ih ne koriste,
 254. kako bismo sprečili posledicu
  za koju se svi slažemo da je loša.
 255. Pomenuću samo nekoliko.

 256. Danas neću pričati
  o reformi pravnog sistema.
 257. To je verovatno tema koju treba ostaviti
  u prostoriji punoj advokata i sudija.
 258. Umesto toga, pričaću o nekoliko
  mera intervencije
 259. za koje svi možemo pomoći da se ostvare,
 260. jer su to mere intervencije
  koje će nastati
 261. kada se zakonodavci i političari,
  poreznici i građani
 262. slože da je to ono što treba da radimo
 263. i da tako treba da trošimo naš novac.
 264. Možemo pružati pomoć u ranom detinjstvu

 265. za ekonomski i drugačije ugroženu decu
 266. i to može biti besplatno.
 267. Možemo skretati klince poput Vila
  sa staze na kojoj su.
 268. Postoje druge države koje to rade,
  ali naša ne.
 269. Možemo da pružamo posebne škole,
  na nivou srednje škole

 270. i viših razreda osnovne,
  ali čak i u prvih pet razreda,
 271. koje su namenjene ekonomski i drugačije
  ugroženoj deci, i naročito deci
 272. koja su bila izložena
 273. kaznenom sistemu za maloletnike.
 274. Postoji nekolicina država
  koje ovo imaju -
 275. ali ne i Teksas.
 276. Postoji još nešto što možemo da radimo -

 277. dosta stvari -
  jedna stvar koju ću pomenuti,
 278. a to će biti jedina kontroverzna stvar
 279. koju ću reći danas.
 280. Možemo intervenisati
 281. mnogo agresivnije
 282. u opasno nefunkcionalnim domovima
 283. i iz njih vaditi decu
 284. pre nego što njihove majke uzmu noževe
  i priprete da će ih ubiti.
 285. Ako uradimo to,
 286. potrebno nam je mesto za njih.
 287. Čak i da uradimo sve ovo,
  neka deca će nam promaći

 288. i završiće na tom poslednjem poglavlju
  pre nego počne priča s ubistvom,
 289. završiće u kaznenom sistemu
  za maloletnike.
 290. A čak i da se desi to,
 291. još uvek nije prekasno.
 292. Još ima vremena da ih poguramo,
 293. ako na to mislimo kao na guranje
 294. umesto proste kazne.
 295. Na severoistoku postoje dva profesora -
  jedan na Jejlu a drugi na Merilendu -

 296. osnovali su školu
 297. koja je pridružena zatvoru za maloletnike.
 298. Klinci su u zatvoru, ali idu u školu
  od osam ujutru
 299. do četiri popodne.
 300. To je bilo logistički teško.
 301. Morali su da regrutuju nastavnike
 302. koji su želeli da rade unutar zatvora,
  da ustanove strogo razdvajanje
 303. između ljudi koji rade u školi
  i osoblja u zatvoru,
 304. i najteže od svega, morali su da izmisle
  novi program nastave,
 305. jer pogodite šta?
 306. Ljudi ne dolaze u zatvor na polugodištima.
 307. Ali uradili su sve to.
 308. Šta je zajedničko svim ovim stvarima?

 309. Zajedničko im je da koštaju.
 310. Neki od vas su možda dovoljno stari
  da se sećaju tipa
 311. na staroj reklami za filtere za ulje.
 312. Rekao bi: "Možete mi platiti sada
 313. ili mi platiti kasnije."
 314. Ono što mi radimo
 315. u sistemu smrtnih kazni
 316. je plaćanje kasnije.
 317. Ali stvar je u tome

 318. da za svakih 15000 dolara
  koje potrošimo na intervencije
 319. u životima ekonomski
  i drugačije ugrožene dece
 320. u tim ranijim poglavljima,
 321. kasnije štedimo 80000 dolara u troškovima
  koji su vezani za kriminal.
 322. Čak i da se ne slažete
 323. da je moralna obaveza da to uradimo,
 324. ekonomski ima smisla.
 325. Želim da vam ispričam
  o poslednjem razgovoru

 326. koji sam vodio s Vilom.
 327. To je bilo dana
  kad je trebalo da bude pogubljen
 328. i samo smo pričali.
 329. Nije ostalo ništa da se uradi
 330. u njegovom slučaju.
 331. I mi smo pričali o njegovom životu.
 332. I pričao je prvo o svom ocu,
  kojeg je jedva poznavao,
 333. koji je umro
 334. i potom o svojoj majci,
 335. koju je poznavao,
 336. i koja je još uvek živa.
 337. Rekao sam mu:

 338. "Znam priču.
 339. Čitao sam zapisnike.
 340. Znam da je pokušala da te ubije."
 341. I rekoh: "Uvek smo se pitali
 342. da li se zapravo sećaš toga."
 343. Rekoh: "Ja se ničega ne sećam
 344. iz perioda kada sam imao pet godina.
 345. Možda si se setio nečega
  što ti je neko prepričao."
 346. I pogledao me je
  nagnuvši se napred i reče:

 347. "Profesore," - poznavao me je 12 godina
  i još uvek me je zvao profesore.
 348. Rekao je: "Profesore, bez uvrede,
 349. ali kada tvoja mama
 350. uzme mesarski nož
  koji izgleda veći od tebe
 351. i juri te kroz kuću
  vičući da će da te ubije
 352. i moraš da se zaključaš u kupatilo
  i nasloniš na vrata
 353. i vičeš upomoć dok policija ne dođe,"
 354. pogledao me je i rekao:
 355. "to je nešto što se ne zaboravlja."
 356. Nadam se da jedno nećete zaboraviti:

 357. od vremena kada ste jutros stigli ovde
  i do pauze za ručak,
 358. u SAD će se desiti
 359. četiri ubistva.
 360. Posvetićemo ogromne društvene resurse
  da kaznimo počinioce tih zločina,
 361. i to je u redu jer treba da kažnjavamo
 362. one koji čine loše stvari.
 363. Ali tri od navedenih zločina
  se mogu sprečiti.
 364. Ako sagledamo širu sliku

 365. i posvetimo pažnju ranijim poglavljima,
 366. tada nećemo nikada ispisati prvu rečenicu
 367. kojom započinje priča o smrtnoj kazni.
 368. Hvala vam.
 369. (Aplauz)