Dutch subtitles

← David R. Dow: Lessen van terdoodveroordeelden

Get Embed Code
34 Languages

Showing Revision 11 created 08/06/2012 by Christel Foncke.

 1. Twee weken geleden
 2. zat ik aan de keukentafel
 3. met mijn vrouw Katya.
 4. We hadden het over mijn onderwerp van vandaag.
 5. Onze 11-jarige zoon, Lincoln, zat aan dezelfde tafel
 6. te werken aan zijn wiskundehuiswerk.
 7. Tijdens een pauze in mijn conversatie
 8. met Katya keek ik naar Lincoln
 9. en ik werd getroffen
 10. door een herinnering aan een cliënt van me.
 11. De naam van mijn cliënt was Will.

 12. Hij kwam uit Noord-Texas.
 13. Hij had zijn vader nooit goed gekend, want deze
 14. verliet zijn moeder toen die zwanger van hem was.
 15. Hij was voorbestemd om te worden opgevoed door een alleenstaande moeder,
 16. wat niet zo'n probleem had hoeven zijn,
 17. zij het dat deze moeder
 18. een paranoïde schizofreen was.
 19. Ze probeerde Will op zijn vijfde te vermoorden met een slagersmes.
 20. Ze werd door de autoriteiten

 21. meegenomen en in een psychiatrisch ziekenhuis geplaatst.
 22. De komende paar jaar leefde Will daarom bij zijn oudere broer
 23. tot die zich door het hart schoot en zelfmoord pleegde.
 24. Daarna verhuisde Will
 25. van het ene familielid naar het andere
 26. tot hij, op z'n negende, alleen woonde.
 27. Die ochtend zat ik bij Katya en mijn zoon; ik keek naar hem

 28. en realiseerde me dat toen mijn cliënt, Will,
 29. zo oud was,
 30. hij al twee jaar alleen had gewoond.
 31. Will sloot zich uiteindelijk aan bij een bende
 32. en pleegde
 33. een aantal zeer ernstige misdrijven,
 34. waaronder, het ergst van alles,
 35. een vreselijke, tragische moord.
 36. Will werd uiteindelijk geëxecuteerd
 37. als straf voor dat misdrijf.
 38. Maar ik wil vandaag

 39. niet praten over
 40. de moraliteit van de doodstraf. Ik vind zeer zeker dat mijn cliënt
 41. de doodstraf niet verdiende, maar vandaag wil ik
 42. praten over de doodstraf
 43. op een manier zoals ik nog nooit deed,
 44. een manier die
 45. helemaal niet controversieel is.
 46. Ik denk dat dit mogelijk is,

 47. want er is een hoek
 48. van het debat over de doodstraf --
 49. misschien de belangrijkste hoek --
 50. waar iedereen het eens is,
 51. waar de vurigste voorvechters van de doodstraf
 52. en de meest uitgesproken tegenstanders
 53. het roerend met elkaar eens zijn.
 54. Die hoek wil ik graag verkennen.
 55. Maar eerst wil ik een paar minuten uittrekken om te vertellen

 56. hoe een doodstrafzaak zich ontvouwt.
 57. Dan wil ik je vertellen welke 2 lessen ik heb geleerd in de afgelopen 20 jaar
 58. als advocaat voor doodstrafzaken,
 59. door observatie van het verloop van ruim 100 gevallen.
 60. Je kan een doodstrafzaak zien als een verhaal

 61. met vier hoofdstukken.
 62. Het eerste hoofdstuk in elke zaak is identiek
 63. en tragisch.
 64. Het begint met de moord
 65. op een onschuldige persoon,
 66. en wordt gevolgd door een rechtszaak
 67. waarin de moordenaar ter dood wordt veroordeeld.
 68. Die doodstraf wordt vervolgens
 69. bekrachtigd door het statelijke Hof van Beroep.
 70. Het tweede hoofdstuk bestaat uit een ingewikkelde gerechtelijke procedure die bekend staat

 71. als een statelijk habeas corpus-beroep.
 72. Het derde hoofdstuk is een nog ingewikkelder procedure:
 73. de federale habeas corpus-procedure.
 74. In het vierde hoofdstuk
 75. kunnen verschillende dingen gebeuren. De advocaten kunnen een genadeverzoek indienen,
 76. of een nog ingewikkelder proces in gang zetten,
 77. of wellicht helemaal niets doen.
 78. Maar dat vierde hoofdstuk eindigt altijd
 79. met een executie.
 80. Toen ik 20 jaar geleden terdoodveroordeelden begon te vertegenwoordigen,

 81. hadden zij geen recht op een advocaat in het tweede
 82. noch in het vierde hoofdstuk van dit verhaal.
 83. Ze stonden er alleen voor.
 84. Het duurde tot de late jaren 80 voordat ze
 85. het recht verwierven op een advocaat in het derde hoofdstuk
 86. van het verhaal.
 87. Dus al deze dodencel-gevangenen waren afhankelijk
 88. van vrijwillige advocaten
 89. voor hun gerechtelijke procedures.
 90. Het probleem was dat er veel meer jongens in de dodencel zaten
 91. dan er advocaten waren met zowel de interesse en de expertise om aan deze zaken te werken.
 92. Dus onvermijdelijk

 93. behandelden advocaten zaken die al in hoofdstuk vier zaten.
 94. Logisch natuurlijk: dat zijn de meest dringende zaken,
 95. van mensen die het dichtst bij hun executie zitten.
 96. Sommige van deze advocaten waren succesvol en konden zaken heropenen.
 97. Anderen wisten het leven van hun cliënten te verlengen,
 98. soms jaren, soms maanden.
 99. Maar wat er niet gebeurde,

 100. was een serieuze en aanhoudende teruggang in het aantal
 101. jaarlijkse executies in Texas.
 102. In feite -- zoals je kunt zien aan deze grafiek -- zijn er vanaf de tijd dat het Texaanse executie-apparaat
 103. efficiënt werd in de midden- tot late jaren 90,
 104. slechts enkele jaren geweest waarin het aantal executies
 105. onder de 20 bleef.
 106. In een doorsnee jaar

 107. ligt het gemiddelde in Texas
 108. op twee mensen per maand.
 109. In sommige jaren hebben we in Texas bijna 40 mensen geëxecuteerd
 110. en dit aantal is de laatste 15 jaar nooit wezenlijk gedaald.
 111. En toch, terwijl we jaarlijks ongeveer
 112. hetzelfde aantal mensen blijven executeren,
 113. is het aantal mensen dat we jaarlijks
 114. ter dood veroordelen
 115. vrij sterk gedaald.
 116. Dus we zien de paradox

 117. dat het aantal jaarlijkse executies hoog is gebleven
 118. maar het aantal nieuwe doodvonnissen gedaald is.
 119. Hoe komt dat?
 120. Het kan niet worden toegeschreven aan een dalend moordcijfer,
 121. want het moordcijfer is lang niet zo sterk gedaald
 122. als de rode lijn in de grafiek gedaald is.
 123. Wat wel gebeurd is,
 124. is dat jury's steeds meer mensen hebben veroordeeld tot
 125. levenslange gevangenisstraffen zonder kans op vervroegde vrijlating,
 126. in plaats van hen naar de executieruimte te sturen.
 127. Waarom is dat gebeurd?

 128. Het is niet gebeurd vanwege een afname van draagvlak
 129. voor de doodstraf. Tegenstanders van de doodstraf putten veel troost uit het feit
 130. dat draagvlak voor de doodstraf in Texas nog nooit zo gering was.
 131. Weet je wat 'gering' is in Texas?
 132. Dat betekent iets meer dan 60%.
 133. Nou is dat heel goed vergeleken met midden jaren 80, toen het
 134. boven de 80% lag,
 135. maar we kunnen het kleinere aantal doodstraffen en voorkeur
 136. voor levenslang zonder kans op vervroegde vrijlating niet verklaren door afname van steun voor de doodstraf,
 137. want mensen steunen de doodstraf nog steeds.
 138. Wat heeft dit fenomeen veroorzaakt?

 139. De oorzaak is
 140. dat advocaten
 141. die terdoodveroordeelden verdedigen, zich zijn gaan richten
 142. op steeds vroegere hoofdstukken van het doodstrafverhaal.
 143. 25 jaar geleden richtten ze zich op hoofdstuk vier.

 144. Van hoofdstuk vier gingen ze in de late jaren 80
 145. naar hoofdstuk drie.
 146. Van hoofdstuk drie gingen ze midden jaren 90
 147. naar hoofdstuk twee. En vanaf midden- tot late jaren 90
 148. begonnen ze zich te richten op hoofdstuk één van het verhaal.
 149. Misschien denk je dat deze afname van doodstraffen en toename van

 150. levenslange straffen iets goeds of iets slechts is.
 151. Die discussie wil ik vandaag niet voeren.
 152. Mijn punt is dat dit is gebeurd
 153. omdat doodstraf-advocaten begrepen hebben
 154. dat hoe vroeger je ingrijpt in een zaak,
 155. hoe groter de kans dat je het leven van je cliënt redt.
 156. Dat was mijn eerste les.
 157. Hier is de tweede les die ik leerde:

 158. Mijn cliënt Will
 159. was niet de uitzondering op de regel;
 160. hij wás de regel.
 161. Ik zeg soms: vertel me de naam van een terdoodveroordeelde --
 162. in welke staat hij ook is, of ik hem ontmoet heb of niet,
 163. en ik schrijf zijn biografie voor je.
 164. Acht van de tien keer
 165. zullen de details van die biografie
 166. min of meer kloppen.
 167. Dat komt omdat 80% van de mensen in de dodencellen

 168. uit dezelfde soort disfunctionele gezinnen komen als Will.
 169. 80% van de mensen in de dodencellen
 170. zijn met de jeugdrechter
 171. in aanraking gekomen.
 172. Dat is de tweede les
 173. die ik leerde.
 174. Nu zitten we precies op het randje van die hoek

 175. waar iedereen het eens zal zijn.
 176. Mensen in deze ruimte zullen misschien
 177. van mening verschillen over de vraag of Will geëxecuteerd moest worden,
 178. maar ik denk dat iedereen het erover eens is,
 179. dat de beste versie van dit verhaal,
 180. een verhaal is
 181. waarin nooit een moord gepleegd wordt.
 182. Hoe doen we dat?
 183. Toen onze zoon Lincoln twee weken geleden werkte

 184. aan dat wiskundevraagstuk, was het een groot, lomp probleem.
 185. Hij leerde hoe je een groot, lomp probleem soms het beste
 186. op kan delen in kleinere problemen.
 187. Dat doen we bij de meeste problemen – in de wiskunde en natuurkunde en zelfs in sociaal beleid –
 188. we verdelen ze in kleinere, beter behapbare problemen.
 189. Maar, zoals Dwight Eisenhower zei,
 190. eens in de zoveel tijd
 191. is de beste manier om een probleem op te lossen,
 192. het groter te maken.
 193. De oplossing is

 194. om het vraagstuk van de doodstraf groter te maken.
 195. We moeten zeggen: oké...
 196. We hebben deze vier hoofdstukken
 197. van het doodstrafverhaal,
 198. maar wat gebeurt er
 199. vóórdat dat verhaal begint?
 200. Hoe kunnen we ingrijpen in het leven van een moordenaar,
 201. vóórdat hij een moordenaar is?
 202. Welke opties hebben we
 203. om die persoon
 204. van het pad af te duwen
 205. dat tot een resultaat zal leiden dat iedereen –
 206. voorstanders en tegenstanders van de doodstraf –
 207. nog steeds zien
 208. als een slecht resultaat:
 209. de moord op een onschuldig mens?
 210. Soms zeggen mensen

 211. dat iets
 212. geen ruimtevaarttechniek is. (Engelse uitdrukking)
 213. Dan bedoelen ze dat ruimtevaarttechniek heel ingewikkeld is
 214. en het probleem waarover we praten is heel simpel.
 215. Nou, dat is ruimtevaarttechniek;
 216. dat is de wiskundige weergave
 217. van de stuwkracht gecreëerd door een raket.
 218. Waar we het vandaag over hebben
 219. is even gecompliceerd.
 220. Waar we het vandaag over hebben
 221. is ook ruimtevaarttechniek.
 222. Mijn cliënt Will

 223. en 80% van de mensen in de dodencellen
 224. hadden vijf hoofdstukken
 225. in hun leven vóór
 226. de vier hoofdstukken van het doodstrafverhaal.
 227. Ik denk over deze vijf hoofdstukken als interventiepunten,
 228. plekken in hun leven wanneer onze maatschappij
 229. had kunnen ingrijpen in hun leven, en ze van het pad had kunnen halen
 230. dat ze voerde naar dat resultaat dat we allemaal –
 231. voorstander of tegenstander –
 232. een slechte uitkomst vinden.
 233. Nu, gedurende elk van deze vijf hoofdstukken:

 234. toen zijn moeder zwanger van hem was;
 235. zijn vroege kinderjaren;
 236. toen hij op de basisschool zat;
 237. toen hij naar de middelbare school ging;
 238. en in het jeugdrechtsysteem – gedurende elk van die vijf hoofdstukken
 239. waren er talloze dingen die de maatschappij had kunnen doen.
 240. Als we ons in feite slechts voorstellen
 241. dat er vijf verschillende interventiemodi zijn; manieren waarop de maatschappij zou kunnen ingrijpen
 242. in elk van die vijf hoofdstukken,
 243. en we konden ze mengen en combineren hoe we wilden,
 244. dan zijn er ruim 3000 verschillende strategieën
 245. die we konden omarmen om kinderen als Will
 246. van hun pad af te halen.
 247. Ik sta hier dus vandaag niet alleen

 248. met dé oplossing.
 249. Maar het feit dat we nog veel te leren hebben,
 250. betekent niet dat we niet al veel weten.
 251. We weten uit ervaring in andere staten
 252. dat er een brede reeks aan interventiemodi zijn
 253. die we konden gebruiken in Texas en in elke ander staat die ze niet gebruikt,
 254. om een uitkomst te voorkomen die we allemaal slecht vinden.
 255. Ik zal er een paar noemen.

 256. Ik zal het niet hebben over hervorming van het rechtssysteem.
 257. Dat is waarschijnlijk geschikter als onderwerp voor een zaal vol advocaten en rechters.
 258. In plaats daarvan zal ik het hebben over een paar interventiemodi
 259. die we allemaal kunnen helpen waarmaken,
 260. omdat het allemaal interventiemodi zijn die er zullen komen
 261. wanneer wetgevers en beleidsmakers, belastingbetalers en burgers
 262. het eens zijn: dát is wat we moeten doen
 263. en dááraan moeten we ons geld uitgeven.
 264. We kunnen in de vroege kinderjaren begeleiding geven

 265. aan economisch achtergestelde en anderszins getroffen kinderen.
 266. Dat zou gratis kunnen zijn.
 267. En we zouden kinderen als Will van hun pad kunnen halen.
 268. Andere staten doen dat, maar wij niet.
 269. We zouden speciale scholen kunnen bieden; op middelbare schoolniveau,

 270. maar zelfs in groep 1 tot 5,
 271. gericht op economisch en anderszins achtergestelde kinderen, vooral diegene
 272. die in aanraking zijn gekomen
 273. met de jeugdrechter.
 274. Er zijn enkele staten die dat doen;
 275. Texas doet dat niet.
 276. We kunnen nog veel dingen doen –

 277. er zijn er een heleboel – er is er één dat ik zal vermelden
 278. en dat zal het enige controversiële punt zijn
 279. dat ik vandaag noem.
 280. We zouden veel agressiever
 281. kunnen ingrijpen
 282. in gevaarlijk disfunctionele thuissituaties
 283. en kinderen eruit halen
 284. voordat hun moeders slagersmessen pakken en dreigen hen te vermoorden.
 285. Als we dat gaan doen,
 286. hebben we een plaats nodig om ze onder te brengen.
 287. Zelfs als we dat allemaal doen, zullen sommige kinderen door onze vingers glippen

 288. en terechtkomen in dat laatste hoofdstuk voordat het moordverhaal begint.
 289. Ze zullen terechtkomen in het jeugdrechtsyteem.
 290. Zelfs als dat gebeurt,
 291. is het nog niet te laat.
 292. Er is nog steeds tijd om ze een duwtje te geven,
 293. als we denken aan duwtjes geven
 294. in plaats van ze te straffen.
 295. Er zijn twee professoren, één aan Yale en de ander aan Maryland,

 296. die een school opzetten
 297. die verbonden is met een jeugdgevangenis.
 298. De kinderen zitten gevangen, maar ze gaan naar school van 8 uur 's ochtends
 299. tot 4 uur 's middags.
 300. Dat was logistiek moeilijk.
 301. Ze moesten leraren rekruteren
 302. die in een gevangenis wilden lesgeven; ze moesten een strikte scheiding maken
 303. tussen de mensen die in de school werken en de gevangenisautoriteiten.
 304. Meest ontmoedigend van alles, was dat ze een nieuw curriculum moesten verzinnen,
 305. want weet je wat?
 306. Mensen komen niet de gevangenis in en uit op semesterbasis.
 307. Maar ze deden al deze dingen.
 308. Wat hebben al deze dingen gemeen?

 309. Ze kosten geld.
 310. Sommige mensen zijn oud genoeg om zich
 311. de kerel in de oude oliefilter-reclame te herinneren.
 312. Hij zei altijd: "Je kan me nu betalen
 313. of je kan me later betalen."
 314. Wat wij doen
 315. in het doodstrafsysteem,
 316. is later betalen.
 317. Maar het punt is,

 318. dat voor elke 15.000 dollar die we uitgeven aan interventie
 319. in de levens van economisch en anderszins achtergestelde kinderen
 320. in die eerdere hoofdstukken,
 321. we 80.000 dollar besparen aan latere misdaad-gerelateerde kosten.
 322. Zelfs als je het er niet mee eens bent
 323. dat er een morele noodzaak is om dit te doen,
 324. is het economisch gezien het verstandigst.
 325. Ik wil je vertellen over het laatste gesprek dat ik had met Will.

 326. Het was op de dag van zijn executie,
 327. en we praatten maar wat.
 328. Er was verder niets meer te doen
 329. aan zijn zaak.
 330. We spraken over zijn leven.
 331. Hij sprak eerst over zijn vader, die hij nauwelijks kende
 332. en die gestorven was.
 333. Toen over zijn moeder
 334. die hij wel kende
 335. en die nog steeds leefde.
 336. Ik zei tegen hem:

 337. "Ik ken het verhaal,
 338. heb de rapporten gelezen.
 339. Ik weet dat ze je wilde vermoorden."
 340. Ik zei: "Maar ik vroeg me altijd af of je je dat
 341. daadwerkelijk herinnert."
 342. Ik zei: "Ik herinner me niets
 343. van toen ik vijf jaar oud was.
 344. Misschien herinner je je dat iemand het je vertelde."
 345. Hij keek me aan en leunde voorover

 346. en zei: "Professor, – hij kende me al 12 jaar, maar noemde me nog steeds Professor.
 347. Hij zei: "Ik wil niet disrespectvol overkomen,
 348. maar als je mama
 349. een slagersmes pakt dat groter lijkt dan jijzelf
 350. en je achterna zit door het huis terwijl ze schreeuwt dat ze je gaat vermoorden,
 351. en je moet je opsluiten in de badkamer en tegen de deur leunen
 352. en om hulp roepen tot de politie er is,"
 353. hij kijkt me aan en zegt:
 354. "...dat is iets dat je niet vergeet."
 355. Ik hoop dat er één ding is dat jullie niet zullen vergeten:

 356. tussen het tijdstip dat je hier vanmorgen arriveerde en de lunch,
 357. worden er vier moorden gepleegd
 358. in de Verenigde Staten.
 359. We gaan enorm veel sociale middelen besteden aan het straffen
 360. van de daders en dat is gepast, want we moeten
 361. mensen die slechte dingen doen, bestraffen.
 362. Maar drie van die misdaden waren te voorkomen geweest.
 363. Als we het plaatje groter maken

 364. en aandacht besteden aan de eerdere hoofdstukken,
 365. zullen we nooit de zin opschrijven
 366. waarmee het doodstrafverhaal begint.
 367. Dank je wel.
 368. (Applaus)