Lithuanian subtitles

← Pamokos iš mirtininkų kameros

Kas įvyksta prieš žmogžudystę? Ieškodamas būdų sumažinti mirties bausmių atvejų, David R. Dow suprato, kad stebinantis mirtininkų kameros kalinių skaičius turėjo panašias biografijas. Šiame pokalbyje jis siūlo drąsų planą, kuris padės vykdyti žmogžudysčių prevenciją. (Nufilmuota TEDxAustin.)

Get Embed Code
34 Languages

Showing Revision 14 created 10/25/2014 by Andrius Družinis-Vitkus.

 1. Prieš dvi savaites
 2. su savo žmona Katia
 3. sėdėjome virtuvėje už stalo,
 4. kalbėjome apie tai, ką šiandien pasakysiu.
 5. Mes turime 11-metį sūnų, jo vardas
  Linkolnas. Jis sėdėjo už to paties stalo
 6. ir darė matematikos namų darbus.
 7. Tą akimirką, kai nustojau kalbėti
 8. su Katia, aš pažiūrėjau į Linkolną
 9. ir mane staiga sukrėtė prisiminimas,
 10. aš prisiminiau savo klientą.
 11. Mano klientas buvo vyriškis, vardu Vilas.

 12. Jis buvo iš šiaurės Teksaso.
 13. Jis niekada nepažinojo
  savo tėvo, nes tėvas
 14. paliko jo mamą, kai ši jo laukėsi.
 15. Taigi, jam buvo lemta
  užaugti su vieniša mama,
 16. kas būtų visai gerai,
 17. išskyrus tai, kad būtent ši vieniša mama
 18. buvo paranojikė šizofrenikė.
 19. Kai Vilui buvo penkeri, ji
  mėsininko peiliu bandė jį nužudyti.
 20. Valdžios institucijos

 21. ją išvežė ir patalpino
  į psichiatrinę ligoninę,
 22. ir keletą kitų metų Vilas
  gyveno su savo vyresniuoju broliu,
 23. kol šis nusižudė iššaudamas sau į širdį.
 24. Ir po šito įvykio
 25. Vilas šokinėjo nuo vieno
  šeimos nario prie kito,
 26. kol, sulaukęs devynerių metų,
  jis, iš esmės, gyveno vienas.
 27. Tą rytą, kai sėdėjau su Katia
  ir Linkolnu, žiūrėjau į savo sūnų,

 28. aš staiga supratau, kad
  kai mano klientas Vilas
 29. buvo jo amžiaus,
 30. jis jau du metus buvo
  pragyvenęs savarankiškai.
 31. Galų gale Vilas prisijungė prie gaujos
 32. ir įvykdė
 33. eilę labai rimtų nusikaltimų,
 34. įskaitant ir rimčiausią iš visų -
 35. siaubingą, tragišką žmogžudystę.
 36. Galiausiai Vilas buvo apkaltintas
 37. ir nubaustas mirties bausme.
 38. Bet šiandien aš nenoriu kalbėti

 39. apie mirties nuosprendžio moralumą.
 40. Aš jokiu būdu nemanau, kad mano klientui
 41. neturėjo būti įvykdyta
  mirties bausmė, bet šiandien, vietoj to
 42. aš norėčiau pakalbėti apie mirties bausmę
 43. tokiu būdu, kokiu niekada to nedariau,
 44. tokiu būdu,
 45. kuris visiškai ne poleminis.
 46. Manau, kad tai įmanoma,

 47. nes yra tokia
 48. mirties bausmės debatų dalis,
 49. galbūt svarbiausia dalis,
 50. dėl kurios visi sutaria,
 51. dėl kurios aistringiausi
  mirties bausmės šalininkai
 52. ir dauguma garsiai rėkiančių abolicionistų
 53. eina koja kojon.
 54. Šią dalį aš ir noriu ištirti.
 55. Nors prieš pradėdamas
  noriu porą minučių jums papasakoti,

 56. kaip mirties bausmės byla vyksta,
 57. tada norėsiu jums pristatyti dvi pamokas,
  kurias išmokau daugiau nei per 20 metų
 58. kaip mirties bausmės advokatas,
 59. atidžiai stebėdamas, kaip taip
  vyksta daugiau nei šimtas bylų.
 60. Galite galvoti apie mirties
  bausmės bylą kaip apie istoriją,

 61. turinčią keturis skyrius.
 62. Pirmas kiekvienos bylos
  skyrius yra visiškai tas pats,
 63. ir tai tragiška.
 64. Jis prasideda nuo
 65. nekalto žmogaus nužudymo,
 66. po to seka teismas, kur žmogžudys
 67. yra kaltinamas ir įrašomas
  į mirtininkų eilę,
 68. ir galiausiai tą mirties bausmę
 69. patvirtina valstybinis
  apeliacinis teismas.
 70. Antras skyrius susideda
  iš sudėtingo teisėto proceso, žinomo kaip

 71. valstybinio nurodymo
  pristatyti suimtąjį į teismą.
 72. Trečias skyrius yra dar sudėtingesnis
  teisėtas procesas, žinomas kaip
 73. federalinis nurodymas pristatyti

 74. suimtąjį į teismą procesas.
 75. O ketvirtas skyrius yra toks,
 76. kur gali nutikti įvairių dalykų.
 77. Advokatai gali užregistruoti
 78. gailestingumo peticiją,
  gali pradėti dar sudėtingesnę bylą,
 79. arba jie gali apskritai nieko nedaryti.
 80. Bet tas ketvirtas skyrius
 81. visada baigiasi mirties bausme.
 82. Kai daugiau nei prieš 20 metų pradėjau
  atstovauti mirti nuteistus kalinius,

 83. mirtininkai neturėjo teisių į advokatą,
  o taip pat ir į antrą
 84. ar ketvirtą šios istorijos skyrius.
 85. Jie buvo vieni.
 86. Iš tikrųjų, tik 1980-ųjų
  pabaigoje jie įgijo
 87. teisę į advokatą trečiame
 88. istorijos skyriuje.
 89. Todėl visų šių kalinių
 90. teisinius reikalus
 91. tvarkė teisininkai savanoriai.
 92. Problema ta, kad buvo daug daugiau
  žmonių ant mirties slenksčio,
 93. negu advokatų, kurie turėjo ir noro, ir
  kompetencijos dirbti su šitomis bylomis.
 94. Todėl neišvengiamai
 95. advokatai meta bylas, jau esančias
  ketvirtame skyriuje -
 96. žinoma, tai turi prasmę.
  Tai - patys skubiausi atvejai;
 97. tai vaikinai, esantys
  arčiausiai mirties bausmės.
 98. Kai kuriems iš šių teisininkų pasisekė,
 99. jie sugebėjo inicijuoti
 100. naujus teismus savo klientams.
 101. Kitiems pavyko pratęsti savo
  klientų gyvenimą, kartais
 102. metaims, kartais mėnesiams.
 103. Bet vieno dalyko niekada nebuvo -
 104. niekada Teksase nebuvo rimtų ir ilgalaikių
 105. mirties bausmės atidėjimų.
 106. Iš tikrųjų, kaip matyti šiame grafike,
  nuo tų laikų, kai Teksaso mirties bausmės
 107. aparatas nuo 1990-ųjų vidurio iki
  jų pabaigos pasiekė viršūnę
 108. buvo tik pora metų, kai metinis
  egzekucijų skaičius buvo
 109. mažesnis nei 20.
 110. Eiliniais metais Teksase
 111. turėjome vidutiniškai
 112. du žmones per mėnesį.
 113. Buvo metų, kai mes nuteisėme myriop
  beveik 40 žmonių, ir šis skaičius
 114. per paskutinius 15 metų
  niekada žymiai nenukrito.
 115. Ir dar, tuo pat metu, kai mes kasmet
 116. tokiam pat skaičiui žmonių
 117. taikome egzekuciją,
 118. žmonių, kuriuos pasmerkiame
  myriop, skaičius
 119. kiekvienais metais
 120. gana smarkiai sumažėjo.
 121. Taigi, paradoksas -
 122. metinis egzekucijų skaičius
  išliko aukštas,
 123. tačiau naujų mirties bausmių
  skaičius sumažėjo.
 124. Kodėl taip yra?
 125. To negalima priskirti
  žmogžudysčių sumažėjimui,
 126. nes žmogžudysčių nesumažėjo
 127. beveik taip pat ženkliai kaip
  ir šita raudona linija diagramoje.
 128. Vietoj to atsitiko štai kas.
 129. prisiekusieji pradėjo vis daugiau
  žmonių sodinti į kalėjimą
 130. iki gyvos galvos be
  galimybės išeiti lygtinai,
 131. o ne siųsti juos į egzekucijos kamerą.
 132. Kodėl taip atsitiko?
 133. Taip atsitiko ne dėl visuomenės
  paramos mirties bausmei nebuvimo.
 134. Mirties bausmės
  priešininkai guodžiasi tuo, kad
 135. mirties bausmės populiarumas
  Teksase mažesnis nei kada nors anksčiau.
 136. Ar žinote, ką reiškia
 137. "mažesnis nei anksčiau"?
 138. Tai reiškia, žemesnis nei 60 procentų.
 139. Dabar būtų gerai
  palyginti su 1980-aisiais,
 140. kai tai siekė 80 procentų.
 141. Bet negalime aiškinti mirties bausmių
 142. sumažėjimo ir pamėgimo
 143. taikyti gyvenimą be lygtinio
  paleidimo galimybės
 144. bandymu išnaikinti mirties bausmę,
 145. nes žmonės vis dar palaiko mirties bausmę.
 146. Kas sukėlė šį fenomeną?
 147. Štai kas atsitiko:
 148. tie advokatai,
 149. atstovaujantys mirties kameros kalinius,
  pakeitė savo nuomonę
 150. apie prieš tai buvusius ankstesnius
  mirties bausmės istorijos skyrius.
 151. Taigi, prieš 25 metus jie buvo
  susitelkę ties ketvirtuoju skyriumi.
 152. Prieš 25-erius metus,
  1980-ųjų pabaigoje, jie persikėlė
 153. iš ketvirtos dalies į trečiąją.
 154. Nuo 1980-ųjų pabaigos 1990-ųjų viduryje
 155. persikėlė į antrą dalį.
  Pradedant 1990-ųjų viduriu iki pabaigos
 156. jie susitelkė ties pirma istorijos dalimi.
 157. Dabar jūs svarstote, ar gerai
  ar blogai atidėti mirties bausmę ir
 158. padauginti bausmių
  iki gyvos galvos skaičių.
 159. Šiandien nenoriu apie tai kalbėti.
 160. Aš tik noriu paaiškinti priežastį,
  kodėl taip atsitiko.
 161. Todėl, kad mirties
  bausmės advokatai suprato,
 162. kad kuo jie anksčiau įsikiš į bylą,
 163. tuo didesnis tikimybė,
  kad išgelbės savo kliento gyvybę.
 164. Tai pirmas dalykas, kurį aš išmokau.
 165. Štai antras mano išmoktas dalykas:
 166. Mano klientas Vilas
 167. nebuvo išimtis iš taisyklės -
  jis buvo pati taisyklė.
 168. Kartais aš sakau:

 169. kai jūs man pasakote
 170. mirties kameros kalinio vardą,
 171. tai neturi reikšmės,
 172. kokioje jis valstybėje,
 173. nesvarbu,
 174. ar kada nors buvau jį sutikęs, aš
  jums parašysiu jo biografiją.
 175. Ir aštuonis iš 10 kartų
 176. tos biografijos detalės
 177. bus daugmaž tikslios.
 178. Ir to priežastis yra ta,
 179. kad 80 procentų žmonių
  iš mirties kameros yra
 180. žmonės, atėję iš tokių pačių
  asocialių šeimų kaip ir Vilas.
 181. Aštuoniasdešimt procentų
 182. mirties kameros žmonių yra tie žmonės,
 183. kurie neapsisaugojo
 184. nuo nepilnamečių teisingumo sistemos.
 185. Tai antra mano įgyta
 186. pamoka.
 187. Dabar esame ties ta viršūne,
 188. kai visi bando susitarti.
 189. Žmonės, esantys šiame kambaryje,
 190. gali ginčytis dėl to, ar Vilą
 191. reikėjo nuteisti mirties bausme,
 192. tačiau, manau, kad visi sutiks,
 193. kad geriausia įmanoma
  šios istorijos versija būtų
 194. tokia istorija,
 195. kur žmogžudžių visiškai nėra.
 196. Kaip tai padaryti?
 197. Kai mūsų sūnus Linkolnas
 198. prieš dvi savaites
 199. sprendė tą matematikos uždavinį,
 200. tai buvo didelė, paini problema.
 201. Jis išmoko, kad
 202. turint didelę problemą,
 203. kartais jos sprendimas yra -

 204. padalinti problemą
 205. į mažas daleles.

 206. Mes taip darome su
 207. dauguma problemų -
 208. matematikoje ir fizikoje,
  net socialinėje politikoje -
 209. padaliname jas į mažesnes, lengviau
 210. išsprendžiamas problemas.
  Tačiau kaskart,
 211. kaip sakė Dwight Eisenhower,
 212. tas būdas, kuriuo išsprendžiate problemą,
 213. ją tik padidina.
 214. Būdas, kuriuo sprendžiame šią problemą,
 215. padaro mirties bausmės
  problemą dar didesne.
 216. Turime pasakyti, gerai,
 217. juk turime keturias
 218. mirties bausmės istorijos dalis,
 219. bet kas įvyksta prieš
 220. istorijai prasidedant?
 221. Kaip galėtume įsikišti į
  žmogžudžio gyvenimą
 222. dar prieš jam tampant žmogžudžiu?
 223. Kokį turime pasirinkimą,
 224. kad nustumtume tą asmenį
 225. nuo kelio,
 226. kuris, visų - ir mirties bausmės
 227. šalininkų, ir oponentų - manymu,
 228. priveda prie blogo rezultato:
 229. nekalto žmogaus nužudymo?
 230. Žinote, kartais žmonės sako,
 231. kad kas nors yra
 232. ne raketų mokslas.
 233. Taip sakydami jie turi galvoje,
  kad raketų mokslas tikrai sudėtingas,
 234. o ši problema, apie kurią mes kalbame,
  visiškai paprasta.
 235. Na, tai raketų mokslas,
 236. tai raketos išsiveržimui skirta
 237. matematinė išraiška.
 238. Apie tai, apie ką mes šiandien kalbame,
 239. taip pat sudėtinga.
 240. Šiandien mes taip pat kalbame
 241. apie raketų mokslą.
 242. Mano klientas Vilas
 243. ir 80 procentų žmonių iš mirties kameros
 244. savo gyvenimuose turėjo penkias dalis,
 245. ėjusias prieš keturias
 246. mirties bausmės istorijos dalis.
 247. Aš galvoju apie šituos penkis skyrius
  kaip apie kišimosi taškus,
 248. vietas jų gyvenimuose, kai mūsų visuomenė
 249. galėjo įsikišti į jų gyvenimus ir
  nustumti juos nuo kelio, kuriuo jie ėjo,
 250. iš ko kilo pasekmės, kurias mes visi -
  mirties bausmės šalininkai ar
 251. mirties bausmės oponentai -
 252. vaidiname blogu rezultatu.
 253. Dabar apie kiekvieną iš šių penkių skyrių:
 254. kai jo motina jo laukėsi;
 255. ankstyvaisiais vaikystės metais;
 256. kai jis mokėsi pradinėje mokykloje;
 257. kai mokėsi pagrindinėje ir
  vidurinėje mokyklose;
 258. ir kai buvo įtrauktas
 259. į nepilnamečių teisingumo sistemą -
  t.y. kiekvienoje iš šių penkių dalių
 260. buvo plati įvairovė dalykų,
  kuriuos visuomenė galėjo padaryti.
 261. Iš tiesų, tik įsivaizduokime,
 262. kad yra penki skirtingi įsikišimo būdai,
  kuriais visuomenė galėjo įsikišti
 263. kiekvienoje iš šių penkių dalių,
 264. ir sumaišytume juos,
 265. ir pritaikytume kaip tik norime,
 266. bus 3000, daugiau nei 3000,
  galimų strategijų
 267. kurias galėtume panaudoti,
 268. kad nukreiptume tokius vaikus kaip Vilas
 269. nuo to kelio, kuriuo jie eina.
 270. Aš čia šiandien stoviu
 271. ne su sprendimu.
 272. Bet tas faktas,
  kad vis dar turime daug ko išmokti,
 273. nereiškia, kad mes mažai žinome.
 274. Mes žinome iš kitų valstijų patirties,
 275. kad yra plati įvairių
  įsikišimo būdų įvairovė,
 276. kurią derėtų panaudoti Teksase
 277. ir visose kitose valstijose,
  kuriose jie nebuvo panaudoti
 278. kaip prevencija pasekmėms, kurios
  visų mūsų bendru susitarimu yra blogos.
 279. Paminėsiu tik kelis.
 280. Šiandien nekalbėsiu apie
  teisinės sistemos reformą.
 281. Tai, turbūt, tema, kuri tinkamiausia
  kambariui, pilnam advokatų ir teisėjų.
 282. Vietoj to, leiskite man pakalbėti
  apie porą įsikišimo būdų,
 283. kuriuos mes visi galime padėti įvykdyti,
 284. nes tai įsikišimo būdai,
 285. kurie pasireikš, kai įstatymų
 286. leidėjai ir strategai, kai mokesčių
  mokėtojai ir gyventojai,
 287. sutiks su tuo, kad taip mes turime daryti
 288. ir taip turime leisti savo pinigus.
 289. Galėtume aprūpinti
  ankstyvą vaikystės gerovę
 290. socialiai nuskriaustiems ir kitokiems
  probleminiams vaikams
 291. ir galėtume tai daryti nemokamai.
 292. Galėtume nukreipti tokius vaikus
  kaip Vilas nuo to kelio, kuriuo jie eina.
 293. Yra valstijų, kurios taip daro,
  o mes nedarome.
 294. Mes galėtume aprūpinti specialiąsias
  mokyklas vidurinės mokyklos ir
 295. aukštosios mokyklos lygmeniu,
  ir net vaikų darželiuose,
 296. kur tikslas - ekonomiškai
 297. ir kitaip į nepalankią padėtį
  patekę vaikai, ir ypač vaikai,
 298. kurie susidūrė
 299. su nepilnamečių teisingumo sistema.
 300. Nedidelis būrys valstijų taip daro,
 301. o Teksasas - ne.
 302. Yra ir dar vienas dalykas,
 303. ką galėtume padaryti -
 304. na, yra daugybė dalykų, kuriuos
 305. galėtume padaryti, bet yra
  vienas dalykas,
 306. kurį paminėsiu, ir tai bus vienintelis
  kontraversiškas dalykas,
 307. kurį šiandien pasakysiu.
 308. Mes galėtume įsikišti
 309. daug agresyviau
 310. į pavojingai asocialius namus
 311. ir iš ten paimti vaikus,
 312. kol jų mamos nepaėmė virtuvinio peilio
  ir nepradėjo jiems grasinti nužudymu.
 313. Jei taip padarysime,
 314. mums reikės vietos, kur juos patalpinti.
 315. Net jei padarysime visa tai,
  kai kurie vaikai suras spragų
 316. ir atsidurs tame paskutiniame skyriuje
 317. prieš prasidedant nužudymo istorijai,
 318. jie atsidurs nepilnamečių
 319. teisingumo sistemoje.
 320. Ir net jei taip atsitiks,
 321. dar nebus per vėlu.
 322. Vis dar yra laiko juos nukreipti,
  jei vis dar galvojame
 323. jiems parodyti kryptį,
 324. o ne nubausti.
 325. Šiaurės rytuose yra du profesoriai,
 326. vienas - Jeilyje, kitas - Merilende.
 327. Jie įkūrė mokyklą,
 328. prijungtą prie nepilnamečių kalėjimo.
 329. Vaikai yra kalėjime,
  bet jie nuo ryto aštuonių
 330. iki ketvirtos valandos
  dienos eina į mokyklą.
 331. Tai buvo logistiškai sudėtinga.
 332. Buvo pasamdyti mokytojai,
 333. norintys mokyti kalėjime,
  jie turėjo nustatyti griežtus
 334. skirtumus tarp žmonių, dirbančių
  mokykloje ir kalėjime, autoritetų.
 335. o labiausiai baugino tai,
 336. kad jie turėjo sukuri naują
  mokymo programą, nes,
 337. žinote ką?
 338. Žmonės neįeina ir neišeina
  iš kalėjimo semestrais.
 339. Tačiau jie visa tai padarė.
 340. O kas tarp visų šių dalykų bendro?
 341. Bendra tai, kad visi šie dalykai kainuoja.
 342. Kai kurie žmonės šiame kambaryje
  yra pakankamai seni,
 343. kad prisimintų
 344. vaikiną iš senos kuro filtrų reklamos.
 345. Jis sakydavo: "Na, galite man
  dabar sumokėti
 346. arba vėliau";
 347. Mirties bausmės
 348. sistemoje
 349. mes mokame vėliau.
 350. Tačiau esmė ta,
 351. kad už visus 15 000 dolerių,
  kuriuos išleidžiame įsikišdami
 352. į ekonomiškai ar kitokiu būdu
  problematiškų vaikų gyvenimus,
 353. į tuos ankstyvesnius skyrius,
 354. mes sutaupome 80 000 dolerių
 355. su nusikaltimais susijusių
  sąnaudų ateityje.
 356. Net jei jūs nesutinkate,
 357. kad tai yra moralinė
  būtinybė tai padaryti,
 358. tai turi ekonominę prasmę.
 359. Noriu papasakoti paskutinį
  savo pokalbį su Vilu.
 360. Tai buvo diena, kai jam turėjo
  būti įvykdyta mirties bausmė,
 361. mes tiesiog kalbėjomės.
 362. Šioje byloje daugiau
 363. nebebuvo ką bedaryti.
 364. Mes kalbėjome apie jo gyvenimą.
 365. Jis kalbėjo apie savo tėtį,
  kurį menkai pažinojo,
 366. kuris buvo miręs,
 367. o tada apie savo mamą,
 368. kurią pažinojo,
 369. kuri vis dar gyva.
 370. Ir aš jam pasakiau:
 371. "Aš žinau visą istoriją,
 372. perskaičiau įrašus.
 373. Žinau, kad ji bandė tave nužudyti."
 374. Sakiau: "Bet man visada buvo
  įdomu, ar tu tikrai
 375. tai prisimeni.
 376. Aš neprisimenu nieko,
 377. kas buvo, kai man
 378. buvo penkeri," - sakiau jam.
 379. "Gal tu tiesiog prisimeni tai,
  ką tau pasakojo."
 380. O jis pažiūrėjo į mane, palinko į priekį
 381. ir pasakė: "Profesoriau," -
 382. jis mane pažinojo 12 metų,
 383. bet vis dar vadino profesoriumi.
 384. Jis pasakė: "Profesoriau,
  nieko nenoriu įžeisti,
 385. bet kai tavo mama
 386. paima mėsininko peilį,
  kuris atrodo didesnis nei tu pats,
 387. ir persekioja tave po visą namą,
  šaukdama, kad ketina tave nužudyti,
 388. o tu turi užsirakinti vonioje,
  atsiremti į duris
 389. ir šauktis pagalbos,
  kol atvyks policija..." -
 390. jis pažiūrėjo į mane ir pasakė:
 391. "tu niekada šito nepamirštum."
 392. Tikiuosi, kad vieno dalyko
 393. jūs visi niekada nepamiršite:
 394. nuo to laiko,
 395. kai šįryt atvykote čia
  iki tol, kol eisime pietauti,
 396. Jungtinėse Valstijose bus įvykdytos
 397. keturios žmogžudystės.
 398. Mes ketiname skirti didelius socialinius
  išteklius baudimui tų žmonių,
 399. kurie įvykdė nusikaltimus,
 400. ir taip reikia, nes turime nubausti
 401. žmones, kurie daro blogus dalykus.
 402. Bet trijų iš šių nusikaltimų
  gali būti išvengta.
 403. Jei labiau įsigilintume
 404. ir skirtume savo dėmesį
  ankstyvesniems skyriams,
 405. tada niekada nerašytume pirmo sakinio,
 406. kuriuo prasideda mirties bausmės istorija.
 407. Ačiū.
 408. (Plojimai)