Czech subtitles

← David R. Dow: Co mě naučili odsouzenci na smrt

Co předchází vraždě? Když David R. Dow pátral po tom, jak snížit počet trestů smrti, všiml si, že překvapivé množství vězňů pojí podobný životní příběh. Ve svém vystoupení přichází se smělým plánem – předcházet v první řadě samotným vraždám. (Záznam z TEDxAustin.)

Get Embed Code
34 Languages

Showing Revision 7 created 12/30/2012 by Mirek Mráz.

 1. Před dvěma týdny
 2. jsem seděl v kuchyni
 3. u stolu se svou ženou Katyou
 4. a probírali jsme, o čem tady budu mluvit.
 5. Máme jedenáctiletého syna Lincolna. Seděl s námi u stolu
 6. a počítal úkoly z matematiky.
 7. Během chvilky ticha v naší konverzaci s Katyou
 8. jsem se podíval na Lincolna
 9. a najednou, zčistajasna,
 10. na mě dolehla vzpomínka na jednoho mého klienta.
 11. Jmenoval se Will.

 12. Pocházel ze severního Texasu.
 13. Svého otce nikdy pořádně nepoznal, protože jeho matku opustil,
 14. když Willa čekala.
 15. Willovým osudem bylo, aby jej vychovávala svobodná matka,
 16. což by bylo v pořádku,
 17. jenže zrovna tahle svobodná matka
 18. byla paranoidní schizofrenička
 19. a pětiletého Willa se pokusila zabít řeznickým nožem.
 20. Úřady ji poté umístnily

 21. do psychiatrické léčebny
 22. a Will tak několik dalších let žil se starším bratrem.
 23. Do té doby, než si jeho bratr prohnal srdcem kulku.
 24. Poté Will střídavě žil
 25. u dalších členů rodiny
 26. a když mu bylo devět, žil v podstatě sám.
 27. To ráno jsem se tedy podíval na Lincolna

 28. a uvědomil si, že když bylo Willovi tolik,
 29. co mému synovi,
 30. žil už dva roky úplně sám.
 31. Nakonec se Will přidal k jednomu gangu
 32. a spáchal
 33. mnoho závažných trestných činů,
 34. včetně toho nejhoršího –
 35. strašlivé, tragické vraždy.
 36. Za to ho nakonec
 37. popravili.
 38. Dnes však nechci

 39. mluvit o morálnosti trestu smrti.
 40. Bezpochyby myslím,
  že můj klient neměl být popraven.
 41. Místo toho bych dnes rád mluvil
 42. o trestu smrti tak,
 43. jako nikdy předtím --
 44. v čistě
 45. nekontroverzním smyslu.
 46. Domnívám se, že je to možné,

 47. protože existuje
 48. oblast debaty o trestu smrti,
 49. dost možná klíčová,
 50. ve které se shodnou všichni.
 51. Ti nejzarputilejší příznivci trestu smrti
 52. i jeho nejráznější odpůrci
 53. jsou v tom úplně zajedno.
 54. Přesně touhle oblastí se chci zabývat.
 55. Předtím vám však během pár minut řeknu o tom,

 56. jak se případ trestu smrti vyvíjí
 57. a pak vám dám dvě lekce o tom, co jsem se během posledních 20 let
 58. sledováním více než stovky případů
 59. jako právník v oblasti trestu smrti naučil.
 60. Případ trestu smrti si můžete představit

 61. jako příběh o čtyřech dějstvích.
 62. První dějství každého případu
 63. je naprosto stejně tragické.
 64. Začíná vraždou
 65. nevinné lidské bytosti
 66. a pokračuje soudním řízením,
 67. kdy je vrah odsouzen a poslán do cely smrti;
 68. rozsudek je následně
 69. potvrzen odvolacím soudem.
 70. Druhé dějství se skládá z komplikovaného soudního řízení,

 71. odvolání habeas corpus na státní úrovni
  (každý občan má právo žádat soud o přezkoumání zákonnosti, pozn. překl.).
 72. Třetí dějství – habeas corpus na federální úrovni –
 73. je ještě komplikovanější.
 74. V posledním, čvrtém dějství,
 75. se může odehrát hned několik věcí -- právnici mohou požádat o milost,
 76. zahájit ještě složitější řízení,
 77. anebo nemusí dělat vůbec nic.
 78. Čtvrté dějství však vždycky končí
 79. popravou.
 80. Když jsem před více jak 20 lety začal zastupovat vězně odsouzené k trestu smrti,

 81. neměli nárok na právníka v druhém,
 82. ani čtvrtém dějství.
 83. Byli odkázáni sami na sebe.
 84. Nárok na právní zastoupení
 85. ve třetím dějství získali
 86. až na konci osmdesátých let.
 87. Všichni odsouzení k trestu smrti tak museli
 88. během svého soudního řízení spoléhat na
 89. pro bono právníky.
 90. Problémem bylo, že odsouzených k trestu smrti bylo mnohem víc
 91. než právníků, kteří měli jak zájem, tak patřičnou odbornost.
 92. Není tedy divu,

 93. že se nejvíc právníků nahnalo do čvrtého dějství.
 94. Je to logické. Jsou to nejnaléhavější případy těch,
 95. kteří měli nejblíž k popravě.
 96. Někteří z těch právníků dokázali úspěšně zajistit nové soudní procesy.
 97. Některým se podařilo svým klientům prodloužit životy
 98. o několik let, jindy o několik měsíců.
 99. V Texasu však nebyl zaznamenán žádný

 100. výrazný a dlouhodobý pokles v počtu
 101. poprav za rok.
 102. Na tomto grafu vidíte, že v době,
 103. kdy byl počet poprav v Texasu na vrcholu – v druhé polovině devadesátých let –
 104. celkový počet poprav zřídkakdy klesl
 105. pod dvacet.
 106. Obvykle jsou v Texasu

 107. popraveni
 108. dva lidé za měsíc.
 109. Byly roky, kdy jsme v Texasu popravili skoro čtyřicet lidí
 110. a toto číslo v posledních patnácti letech výrazně nekleslo.
 111. Každoročně popravíme
 112. zhruba stejný počet lidí,
 113. ale počet lidí každoročně
 114. odsouzených k smrti
 115. poměrně značně poklesl.
 116. Je zde následující paradox –

 117. počet poprav za rok zůstává vysoký,
 118. zatímco počet nově odsouzených k smrti klesá.
 119. Proč tomu tak je?
 120. Nená se to vysvětlit poklesem četnosti vražd,
 121. protože ta zdaleka neklesá
 122. tak prudce, jako červená čára v grafu.
 123. Stalo se to, že
 124. poroty začali odsuzovat čím dál tím více lidí
 125. na doživotí bez možnosti podmíněného propuštění,
 126. místo do popravčí komory.
 127. Jaktože se to děje?

 128. Není to proto, že by se veřejná podpora
 129. trestu smrti rozplynula. Odpůrci trestu smrti se utěšují,
 130. že podpora trestu smrti je v Texasu na historickém minimu.
 131. Víte, co historické minimum v Texasu znamená?
 132. Znamená to 60%.
 133. To je opravdu dobré v porovnání s 80. lety,
 134. kdy bylo pro trest smrti přes 80% lidí.
 135. Menší podpora trestu smrti ale nevysvětlí
 136. úbytek trestů smrti a příklon k doživotní,
 137. protože trest smrti je stále populární.
 138. Co tedy tento jev způsobilo?

 139. Stalo se to,
 140. že právníci
 141. zastupující vězně odsouzené k trestu smrti přesunují pozornost
 142. směrem k úvodním dějstvím příběhu.
 143. Před 25 lety se zaměřili na čvrté dějství.

 144. Na konci 80. let
 145. pak přešli do třetího dějství.
 146. V první polovině 90. let přešli od třetího dějství k druhému
 147. a na konci 90. let
 148. se začali zaměřovat na první dějství příběhu.
 149. Nechám na vás, jestli úbytek trestů smrti a nárůst

 150. počtu doživotních trestů je ku prospěchu, nebo ne.
 151. O tom se dnes ale nechci bavit.
 152. Říkám jen, že za to může skutečnost,
 153. že právníci zabývající se tresty smrti
 154. pochopili, že čím dříve do případu zasáhnou,
 155. tím větší je šance, že zachrání klientův život.
 156. To je první, co jsem pochopil.
 157. Druhá věc, co jsem pochopil je,

 158. že Willův případ
 159. nebyl žádnou výjimkou,
 160. ale pravidlem.
 161. Pokud mi dáte jméno člověka odsouzeného k smrti,
 162. bez ohledu z jakého je státu a jestli jsem ho už někdy potkal,
 163. napíšu vám jeho životopis.
 164. V osmi z deseti případů
 165. budou detaily toho životopisu
 166. víceméně přesné.
 167. Důvod je ten, že 80 % lidí odsouzených k smrti

 168. pochází z podobně dysfunkční rodiny, jako Will.
 169. 80 % odsouzených k trestu smrti
 170. bylo v dětství
 171. soudně trestáno.
 172. To je druhá lekce,
 173. co jsem se naučil.
 174. A už se dostáváme do té oblasti,

 175. ve které se všichni shodnou.
 176. Přítomní se nemusí shodnout,
 177. zda měl být Will popraven.
 178. Každý však myslím bude souhlasit,
 179. že nejlepší verzí jeho příběhu
 180. by byla ta,
 181. kde by k žádné vraždě nedošlo.
 182. Jak toho dosáhneme?
 183. Náš syn Lincoln před dvěma týdny

 184. počítal velmi zapeklitou úlohu z matematiky.
 185. Přitom postupně zjišťoval, že k řešení může dospět tím,
 186. že příklad rozkouskuje do menších celků.
 187. To děláme ve většině případů – v matematice, fyzice, dokonce v sociální politice –
 188. rozkouskujeme problém do menších, lépe uchopitelných částí.
 189. Jak však poznamenal Dwight Eisenhower,
 190. jednou za čas
 191. vyřešíme problém tím,
 192. že ho zvětšíme.
 193. Způsob, jak tenhle problém vyřešit,

 194. je téma trestu smrti rozšířit.
 195. Máme náš příběh
 196. trestu smrti
 197. o čtyřech dějstvích.
 198. Co se však děje předtím,
 199. než samotný příběh začíná?
 200. Jak můžeme zasáhnout do života vraha,
 201. než se stane vrahem?
 202. Jak jej můžeme
 203. vychýlit
 204. z životní dráhy,
 205. na jejímž konci je výsledek,
 206. který považují jak zastánci trestu smrti,
 207. tak jeho odpůrci
 208. za špatný –
 209. smrt nevinné lidské bytosti?
 210. Víte, jak se

 211. někdy říká:
 212. Nedělej z toho vědu.
 213. Myslí tím, že věda je hodně komplikovaná
 214. a problém, o kterém se baví, je opravdu jednoduchý.
 215. Na tomhle obrázku
 216. vidíte skutečnou vědu,
 217. rovnici balistické křivky.
 218. A to, o čem se tady bavíme,
 219. je podobně komplikované.
 220. Téma, které tu probíráme,
 221. je velká věda.
 222. Život mého klienta Willa,

 223. stejně jako 80% odsouzených na smrt,
 224. se skládal z pěti dějství,
 225. které předcházely
 226. čtyřem dějstvím příběhu trestu smrti.
 227. Chápu aždé z těchto pěti dějství jako příležitost,
 228. kdy naše společnost
 229. mohla zakročit a změnit životní dráhu odsouzených
 230. a předejít důsledkům,
 231. které všichni považujeme
 232. za špatné.
 233. V každém z těch pěti dějství –

 234. v době, kdy byl Will ještě v břiše,
 235. v raném dětství,
 236. když chodil do základní
 237. a střední školy
 238. a když byl ve vězení pro mladistvé –
 239. v každém z těchto dějství mohla společnost udělat celou řadu věcí.
 240. Představte si,
 241. že je pět různých způsobů, jakými mohla společnost zakročit
 242. v každém z těch pěti dějství
 243. a že bychom je mohli volně zkombinovat –
 244. dostali bychom více než 3000 možných strategií,
 245. které bychom mohli použít ke změně
 246. životní dráhy dětí jako Will.
 247. Dnes tu nestojím

 248. s jasným řešením,
 249. spíše říkám, že se máme stále co učit.
 250. To však neznamená, že toho víme málo.
 251. Ze zkušeností z ostatních států víme,
 252. že lze proti následkům, které všichni považujeme za špatné,
 253. zasáhnout mnoha způsoby, které bychom mohli
 254. aplikovat nejen v Texasu, ale i dalších státech.
 255. Několik z nich teď zmíním.

 256. Nebudu mluvit o reformě právního systému.
 257. Tohle téma se asi víc hodí do místnosti plné právníků a soudců.
 258. Raději vám povím o tom,
 259. jak můžeme společně zasáhnout.
 260. Jedná se o způsoby zakročení,
 261. které předpokládají shodu mezi tvůrci legislativy
 262. a daňovými poplatníky, občany,
 263. na tom, co dělat a kam směřovat peníze.
 264. Mohli bychom zdarma poskytovat předškolní péči

 265. pro ekonomicky znevýhodněné
 266. i daší problémové děti.
 267. Mohli bychom změnit životní dráhu dětí, jako je Will.
 268. Jsou státy, které to, narozdíl od nás, dělají.
 269. Mohli bychom mít speciální školy na vyšším

 270. i nižším stupni základní školy, ale i mateřské školy
 271. pro ekonomicky a jinak znevýhodněné děti a zejména
 272. pro děti, které poznaly
 273. soudy a vězení.
 274. Hrstka států to již dělá,
 275. Texas ne.
 276. Je ještě jedna věc, kterou můžeme udělat

 277. – je jich vlastně víc, ale zmíním jednu
 278. a bude to jediná kontroverzní věc,
 279. co dnes řeknu.
 280. Mohli bychom zasahovat
 281. mnohem agresivněji
 282. do nebezpečně dysfunkčních rodin
 283. a dostat z nich děti dřív,
 284. než máma vezme řeznický nůž a zkusí je zabít.
 285. Pokud to uděláme,
 286. musíme je mít kam dát.
 287. I když uděláme všechno tohle, některé děti

 288. propadnou sítem a dostanou se do pátého dějství,
 289. do systému justice pro mladistvé delikventy.
 290. Ani pro ně
 291. není pozdě.
 292. Pokud je budeme chtít změnit,
 293. a ne jenom potrestat,
 294. je na to ještě čas.
 295. Dva profesoři ze Severovýchodu – jeden z Yale a druhý z Marylandu –

 296. založili školu,
 297. která funguje při vězení pro mladistvé.
 298. Děti jsou ve vězení, ale od osmi ráno do čtyř odpoledne
 299. chodí do školy.
 300. Bylo to logisticky náročné.
 301. Museli nabrat učitele
 302. ochotné učit ve vězení, museli stanovit
 303. pevnou hranici mezi lidmi pracujícími ve škole a věznici
 304. a, což bylo nejtěžší, museli vytvořit nové osnovy.
 305. Víte proč?
 306. Lidé se totiž ve vězení nestřídají každý semestr.
 307. Nakonec ale všechno zvládli.
 308. Co mají všechna tato opatření společného?

 309. Všechna stojí peníze.
 310. Starší z vás si možná vzpomenou
 311. na chlapíka ze staré reklamy na olejový filtr.
 312. Říkal: "Buď mi zaplatíte teď,
 313. nebo později."
 314. Pokud jde o
 315. systém trestu smrti,
 316. platíme později.
 317. Faktem ale je,

 318. že každých 15 000 dolarů utracených na intervence
 319. do životů ekonomicky a jinak znevýhodněných dětí
 320. v počátečních dějstvích jejich příběhu,
 321. nám ušetří 80 000 dolarů na nákladech spojených s kriminalitou.
 322. I když nesouhlasíte s tím,
 323. že je to naše morální povinnost,
 324. dává to ekonomický smysl.
 325. Řeknu vám o našem posledním rozhovoru s Willem.

 326. Bylo to v den jeho popravy,
 327. jen jsme se tak bavili.
 328. V jeho případě
 329. se nedalo už nic udělat.
 330. Bavili jsme se o jeho životě.
 331. Nejdřív mluvil o tátovi, kterého pořádně neznal,
 332. a který umřel.
 333. Potom o mámě,
 334. kterou znal
 335. a která stále žije.
 336. Řekl jsem mu:

 337. "Znám tvůj příběh,
 338. četl jsem tvůj spis.
 339. Vím, že se tě pokusila zabít.
 340. Vždycky mě ale zajímalo, jestli si na to
 341. skutečně pamatuješ.
 342. Já si ze svých pěti let
 343. nepamatuju nic.
 344. Možná ti o tom jen někdo řekl."
 345. Podíval se na mě, naklonil se dopředu

 346. a řekl: "Profesore," – znal mě dvanáct let a stále mi říkal profesore –
 347. "neberte to osobně,
 348. ale když vezme vaše matka
 349. řeznický nůž, který vypadá větší než vy,
 350. honí vás s ním po baráku a kříčí, že vás zabije,
 351. a vy se před ní musíte schovat do koupelny,
 352. držet dveře a řvát až do té doby, než dorazí policie,"
 353. podíval se na mě a pokračoval,
 354. "na takovou věc se nezapomíná."
 355. Já doufám, že na jednu věc nikdo z vás nezapomene:

 356. Během doby, kdy jste sem ráno dorazili a pauzou na oběd,
 357. se ve Spojených státech
 358. staly čtyři vraždy.
 359. Na potrestání těch, kdo se dopustili těchto zločinů,
 360. věnujeme spoustu společenských zdrojů, což je dobře,
 361. protože bychom měli tyto lidi potrestat.
 362. Třem z těchto vražd ale můžeme předejít.
 363. Pokud se na to podíváme v kontextu

 364. a věnujeme pozornost úvodním dějstvím,
 365. pak už nikdy nebude muset začít
 366. příběh trestu smrti.
 367. Děkuji.
 368. (Potlesk)