Return to Video

Дейвид Р. Доу: Уроци от осъдените на смърт

 • 0:02 - 0:03
  Преди две седмици
 • 0:03 - 0:06
  седях на
 • 0:06 - 0:09
  кухненската маса със съпругата ми Катя
 • 0:09 - 0:13
  и разговаряхме за това, какво ще говоря днес.
 • 0:13 - 0:18
  Имаме 11 годишен син; казва се Линкълн. Той седеше на същата маса,
 • 0:18 - 0:21
  правейки домашното си по математика.
 • 0:21 - 0:23
  По време на паузата в разговора
 • 0:24 - 0:26
  с Катя, погледнах към Линкълн
 • 0:26 - 0:28
  и внезапно си спомних
 • 0:30 - 0:34
  един мой клиент.
 • 0:34 - 0:37
  Клиентът ми се казваше Уил.
 • 0:37 - 0:38
  Беше от Северен Тексас.
 • 0:38 - 0:44
  Той не познаваше баща си, защото баща му напуснал
 • 0:44 - 0:47
  майка му, когато тя била бременна с него.
 • 0:47 - 0:52
  Той бил обречен да бъде отгледан от самотна майка,
 • 0:52 - 0:53
  което можеше да бъде добре,
 • 0:53 - 0:55
  само че тази самотна майка
 • 0:55 - 0:59
  била параноидна шизофреничка
 • 0:59 - 1:03
  и когато Уил бил на пет години, тя се опитала да го убие с месарски нож.
 • 1:03 - 1:05
  Тя била
 • 1:05 - 1:09
  взета от властите и била откарана в психиатрична клиника,
 • 1:09 - 1:13
  и през следващите няколко години Уил живял с по-големия си брат,
 • 1:13 - 1:16
  докато брат му не се самоубил, като се застрелял в сърцето.
 • 1:16 - 1:19
  След това
 • 1:19 - 1:22
  Уел бил прехвърлян от един член на семейството на друг,
 • 1:22 - 1:27
  докато, когато станал на девет години, не заживял самостоятелно.
 • 1:27 - 1:32
  Тази сутрин когато седях с Катя и Линкълн, гледах към сина си
 • 1:32 - 1:36
  и осъзнах, че когато клиентът ми Уил
 • 1:36 - 1:38
  е бил на неговата възраст,
 • 1:38 - 1:42
  той е живял самостоятелно от две години.
 • 1:42 - 1:45
  Уил влязъл в гангстерска група
 • 1:45 - 1:46
  и извършил
 • 1:46 - 1:49
  много сериозни престъпления,
 • 1:49 - 1:52
  включително, най-сериозното от тях,
 • 1:52 - 1:54
  ужасно, трагично убийство.
 • 1:54 - 2:00
  Уил бил екзекутиран,
 • 2:00 - 2:01
  като наказание за това убийство.
 • 2:01 - 2:04
  Но днес
 • 2:04 - 2:06
  не искам да говоря
 • 2:06 - 2:10
  за поуката от наказанието. Искам да говаря, за това, че клиентът ми
 • 2:10 - 2:15
  не трябваше да бъде екзекутиран, но това, за което искам да говоря днес,
 • 2:15 - 2:18
  е за смъртното наказание,
 • 2:18 - 2:21
  по начин, по който не съм говорил друг път,
 • 2:21 - 2:22
  по начин,
 • 2:22 - 2:25
  който е изцяло непротиворечив.
 • 2:25 - 2:28
  Мисля, че това е възможно,
 • 2:28 - 2:30
  защото има пролука
 • 2:30 - 2:32
  в дебата за смъртна присъда -
 • 2:32 - 2:34
  може би най-важната пролука -
 • 2:34 - 2:37
  с която всички са съгласни,
 • 2:37 - 2:41
  с която най-яростните привърженици на смъртната присъда
 • 2:41 - 2:45
  и най-яростните аболюционисти
 • 2:45 - 2:48
  са на едно мнение.
 • 2:48 - 2:52
  Това е пролуката, която искам да разгледам.
 • 2:52 - 2:56
  Преди да направя това, искам да отделя няколко минути, за да ви разкажа, как се развива
 • 2:56 - 2:58
  случай на смъртна присъда
 • 2:58 - 3:03
  и след това да ви разкажа за поуките, които извлякох през последните 20 години
 • 3:03 - 3:06
  като адвокат на осъдени на смъртни присъди,
 • 3:06 - 3:10
  от наблюдаването на повече от сто случая, които се развиваха по този начин.
 • 3:10 - 3:14
  Можете да мислите за случай на смъртна присъда като история,
 • 3:14 - 3:16
  която има четири глави.
 • 3:16 - 3:20
  Първата глава на всеки случай е един и същ
 • 3:20 - 3:22
  и е трагичен.
 • 3:22 - 3:23
  Започва с убийството
 • 3:23 - 3:26
  на невинно човешко същество
 • 3:26 - 3:27
  и е последвана от процес,
 • 3:27 - 3:30
  в който убиецът е осъден и изпратен на смърт
 • 3:30 - 3:32
  и тази смъртна присъда се
 • 3:32 - 3:34
  дава от щатския апелативен съд.
 • 3:34 - 3:39
  Втората глава се състои от сложна правна процедура, известна като
 • 3:39 - 3:41
  щатска молба за хабеас корпус.
 • 3:41 - 3:45
  Третата глава е още по-сложна правна процедура, известна като
 • 3:45 - 3:47
  федерално дело за хабеас корпус.
 • 3:47 - 3:49
  Четвъртата глава
 • 3:49 - 3:53
  е глава, където много неща могат да се случат. Адвокатите могат да подадат петиция за омекотяване на присъдата,
 • 3:53 - 3:56
  могат да започнат дори по-сложна защита
 • 3:56 - 3:58
  или да не направят нищо.
 • 3:58 - 4:00
  Но четвъртата глава винаги свършва
 • 4:00 - 4:02
  с екзекуция.
 • 4:02 - 4:07
  Когато започнах да представям осъдените на смърт, преди 20 години,
 • 4:07 - 4:11
  хората, осъдени на смърт нямаха право на адвокат или във втората
 • 4:11 - 4:14
  или четвъртата глава на тази история.
 • 4:14 - 4:15
  Те са оставени сами.
 • 4:15 - 4:19
  Всъщност, едва във втората половина на 1980-те години, те получиха
 • 4:19 - 4:21
  право на адвокат в третата глава
 • 4:21 - 4:23
  на историята.
 • 4:23 - 4:25
  Това, което осъдените на смърт трябваше да правят,
 • 4:25 - 4:28
  беше да разчитат на адвокати доброволци,
 • 4:28 - 4:31
  които да се занимават с техните легални дела.
 • 4:31 - 4:34
  Проблемът е, че имаше много повече осъдени на смърт
 • 4:34 - 4:39
  отколкото бяха адвокатите, които имаха интерес и опит да работят по тези случаи.
 • 4:39 - 4:41
  Неизбежно,
 • 4:41 - 4:44
  адвокатите се занимаваха със случаите, които бяха в глава четири -
 • 4:44 - 4:48
  това, разбира се, има смисъл. Това са случаите, които са най-спешни;
 • 4:48 - 4:50
  това са хората, които са най-близо до екзекутиране.
 • 4:50 - 4:55
  Някои от тези адвокати имаха успех; те успяваха да получат нов процес за клиентите си.
 • 4:55 - 4:58
  Други успяваха да продължат живота на клиентите си, понякога
 • 4:58 - 5:00
  с години, понякога с месеци.
 • 5:00 - 5:03
  Но това, което не се случваше,
 • 5:03 - 5:07
  бше, че нямаше сериозно и устойчиво намаление на убийствата и на
 • 5:07 - 5:10
  годишните екзекуции в Тексас.
 • 5:10 - 5:14
  Всъщност, както можете да видите от тази графика, от времето, когато апарата
 • 5:14 - 5:17
  на екзекуциите в Тексас стана успешен, е в средата до края на 1990-те години,
 • 5:17 - 5:21
  имаше няклко години, когато броят на годишните екзекуции беше намален
 • 5:21 - 5:23
  под 20.
 • 5:23 - 5:25
  В типична година в Тексас
 • 5:25 - 5:27
  има средно екзекутирани около
 • 5:27 - 5:29
  двама човека на месец.
 • 5:29 - 5:34
  В някои години в Тексас сме екзекутирали почти 40 човека и този брой
 • 5:34 - 5:38
  не се намали значително през последните 15 години.
 • 5:38 - 5:42
  Все пак, по същото време продължаваме да екзекутираме
 • 5:42 - 5:44
  около същия брой всяка година,
 • 5:44 - 5:47
  броят на хората, които са осъдени на смърт
 • 5:47 - 5:48
  годишно
 • 5:48 - 5:50
  се намали рязко.
 • 5:50 - 5:52
  Имаме парадокс,
 • 5:52 - 5:56
  който е, че броят на годишните екзекуции е останал голям,
 • 5:56 - 6:01
  но брят на новите смъртни присъди се е намалил.
 • 6:01 - 6:02
  Защо това е така?
 • 6:02 - 6:05
  Това не може да бъде свързано с намаление на процента на убийствата,
 • 6:05 - 6:07
  защото процентът на убийствата не се е намалил
 • 6:07 - 6:11
  почти толкова рязко, колкото червената линия на тази графика е отишла надолу.
 • 6:11 - 6:14
  Това, което се е случило, е
 • 6:14 - 6:18
  че журито е започнало да осъжда все повече хора със затворнически присъди
 • 6:18 - 6:21
  до живот без възможност на обжалване,
 • 6:21 - 6:24
  вместо да ги изпраща в екзекуционната стая.
 • 6:24 - 6:27
  Защо се е случило това?
 • 6:27 - 6:31
  Това не се е случило поради намаляване на обществената подкрепа
 • 6:31 - 6:35
  за смъртната присъда. Опонентите на смъртната присъда имат голямо утешение във факта,
 • 6:35 - 6:39
  че подкрепата на смъртната присъда в Тексас е ниска през цялото време.
 • 6:39 - 6:41
  Знаете ли какво означава ниско през цялото време в Тексас?
 • 6:41 - 6:44
  Това означава, че тя е в ниските 60 процента.
 • 6:44 - 6:48
  Това е наистина добре, сравнено със средата на 1980-те години, когато тя
 • 6:48 - 6:49
  превишаваше 80 процента,
 • 6:49 - 6:54
  но не можем да обясним намалението на смъртните присъди и афинитета за
 • 6:54 - 6:58
  живот без възможност за обжалване поради намалението на подкрепата за смъртно
 • 6:58 - 7:00
  наказание, защото хората все още подкрепят смъртното наказание.
 • 7:00 - 7:03
  Какво е причинило този феномен?
 • 7:03 - 7:05
  Това, което се е случило, е
 • 7:05 - 7:06
  че адвокатите,
 • 7:06 - 7:09
  които представят осъдени на смърт са изместили вниманието си
 • 7:09 - 7:14
  към все по-ранни глави от историята на смъртното наказание.
 • 7:14 - 7:17
  Преди 25 години те се фокусираха върху глава четири.
 • 7:17 - 7:21
  Преди 25 години във втората половина на 1980-те години
 • 7:21 - 7:23
  те преместиха вниманието си от глава четири към глава три.
 • 7:23 - 7:26
  Те преместиха вниманието си от глава три във втората половина на 1980-те към глава две в
 • 7:26 - 7:29
  средата на 1990-те. Започвайки от средата до втората половина на 1990-те,
 • 7:29 - 7:33
  те започнаха да обръщат внимание на глава едно от историята.
 • 7:33 - 7:37
  Може да мислите, че това намаляване на смъртните присъди и увеличението на
 • 7:37 - 7:39
  броя на доживотните присъди е нещо добро или нещо лошо.
 • 7:39 - 7:42
  Не искам да разговарям за това днес.
 • 7:42 - 7:45
  Всичко, което искам да ви кажа, е че причината, поради която това се е случило,
 • 7:45 - 7:48
  е защото адвокатите на смъртни присъди разбраха,
 • 7:48 - 7:51
  че колкото по-рано се включат в случая,
 • 7:51 - 7:55
  толкова по-голяма е вероятността да спасят живота на клиента си.
 • 7:55 - 7:57
  Това е първото нещо, което научих.
 • 7:57 - 7:59
  Ето второто нещо, което научих:
 • 7:59 - 8:00
  Клиентът ми Уил
 • 8:00 - 8:04
  не беше изключение от правилото;
 • 8:04 - 8:07
  той беше правилото.
 • 8:07 - 8:10
  Понякога казвам, че ако ми кажете името на осъден на смърт -
 • 8:10 - 8:13
  няма значение в кой щат е, няма значение, дали съм го срещал преди -
 • 8:13 - 8:16
  ще ви напиша биографията му.
 • 8:16 - 8:19
  Осем от 10 пъти
 • 8:19 - 8:21
  детайлите в тази биография
 • 8:21 - 8:23
  ще бъдат по-малко или повече точни.
 • 8:23 - 8:27
  Причината за това, е че 80 процента от хората, осъдени на смърт са
 • 8:27 - 8:31
  хора, които са родени от същия тим нефункционални семейства, от които е роден Уил.
 • 8:31 - 8:33
  Осемдесет процента от хората, осъдени на смърт,
 • 8:33 - 8:35
  са хора, изложени
 • 8:35 - 8:38
  на недоразвита съдебна система.
 • 8:38 - 8:40
  Това е вторият урок,
 • 8:40 - 8:42
  който научих.
 • 8:42 - 8:45
  Намираме се на върха на тази пролука,
 • 8:45 - 8:48
  с която всеки ще се съгласи.
 • 8:48 - 8:51
  Хората в тази зала магат да не се съгласят
 • 8:51 - 8:53
  за това, дали Уил е трябвало да бъде екзекутиран,
 • 8:53 - 8:55
  но мисля, че всички ще се съгласят,
 • 8:55 - 8:59
  че най-добрата възможна версия на тази история
 • 8:59 - 9:00
  ще бъде история,
 • 9:00 - 9:05
  в която не се случват убийства.
 • 9:05 - 9:07
  Как да направим това?
 • 9:07 - 9:11
  Когато синът ни Линкълн решаваше задачата си по математика
 • 9:11 - 9:14
  преди две седмици, това беше трудна непосилна задача.
 • 9:14 - 9:17
  Той научаваше, че когато имате трудна непосилна задача,
 • 9:17 - 9:21
  понякога решението е да я разделите на малки задачи.
 • 9:21 - 9:25
  Това е, което правим с повечето задачи - в математиката, във физиката, дори в социалната политика -
 • 9:25 - 9:29
  разделяме ги на малки, по-лесно решими задачи.
 • 9:29 - 9:30
  Но понякога,
 • 9:30 - 9:32
  както Дуайт Айзенауер каза,
 • 9:32 - 9:34
  начинът да решите един проблем,
 • 9:34 - 9:36
  е да го направите по-голям.
 • 9:36 - 9:40
  Начинът, по който решаваме този проблем,
 • 9:40 - 9:44
  е да даправим въпросът за смъртна присъда по-голям.
 • 9:44 - 9:46
  Трябва да кажем, добре.
 • 9:46 - 9:48
  Имаме тези четири глави
 • 9:48 - 9:51
  от историята на смъртно наказание,
 • 9:51 - 9:53
  но какво се случва, преди
 • 9:53 - 9:55
  историята да започне?
 • 9:55 - 10:00
  Можем ли да се вмесим в живота на убиец,
 • 10:00 - 10:03
  преди да е станал убиец?
 • 10:03 - 10:05
  Какво можем да направим,
 • 10:05 - 10:06
  за да избутаме този човек
 • 10:06 - 10:08
  от пътеката,
 • 10:08 - 10:12
  която ще доведе до резултат за всеки -
 • 10:12 - 10:15
  подкрепящите смъртното наказани и опонентите на смъртното наказание -
 • 10:15 - 10:15
  все още мислят,
 • 10:15 - 10:18
  че това е лош резултат:
 • 10:18 - 10:20
  убийство на невинен човек?
 • 10:22 - 10:25
  Понякога хората казват,
 • 10:25 - 10:26
  че нещо не е
 • 10:26 - 10:28
  ракетна наука.
 • 10:28 - 10:32
  Това, което те искат да кажат с ракетна наука е наистина сложно
 • 10:32 - 10:35
  а проблема, за който говорим сега е наистина прост.
 • 10:35 - 10:37
  Това е ракетна наука;
 • 10:37 - 10:38
  това е математически израз
 • 10:38 - 10:42
  за доверието, създадено от ракета.
 • 10:42 - 10:45
  Това, за което говорим днес
 • 10:45 - 10:47
  е точно толкова сложно.
 • 10:47 - 10:50
  Това, за което говорим днес е също
 • 10:50 - 10:52
  ракетна наука.
 • 10:52 - 10:54
  Клиентът ми Уил
 • 10:54 - 10:57
  и 80 процента от хората, осъдени на смърт,
 • 10:57 - 11:00
  са преживели пет глави в живота си,
 • 11:00 - 11:02
  преди
 • 11:02 - 11:04
  четирите глави на историята за смъртното наказание.
 • 11:04 - 11:08
  Мисля за тези пет глави като точки на интервенция,
 • 11:08 - 11:11
  места в живота им, когато обществото ни
 • 11:11 - 11:16
  не е могло да се намеси в живота им и да ги избута от пътеката, по която са вървели,
 • 11:16 - 11:20
  която е създала последствие, което всички ние - поддръжници на смъртното наказание или опоненти
 • 11:20 - 11:22
  на смъртното наказание -
 • 11:22 - 11:24
  виждаме като лош резултат.
 • 11:24 - 11:27
  По време на всяка от тези пет глави:
 • 11:27 - 11:28
  когато майка му е била бременна с него;
 • 11:28 - 11:31
  в годините му на ранно детство;
 • 11:31 - 11:32
  когато е бил в основно училище;
 • 11:32 - 11:35
  когато е бил в средно училище и след това в гимназия;
 • 11:35 - 11:38
  и когато е бил в съдебната система за младежи, по време на всяка от тези глави,
 • 11:38 - 11:41
  и имало много неща, които обществото е могло да направи.
 • 11:41 - 11:44
  Всъщност, ако си представим,
 • 11:44 - 11:49
  че има пет различни модела на интервенция, начинът, по който обществото е могло да се намеси
 • 11:49 - 11:50
  във всяка от тези пет глави
 • 11:50 - 11:53
  и можехме да ги смесим и съчетаем по начин, по който искаме,
 • 11:53 - 11:57
  има 3 000 - повече от 3 000 - възможни стратегии,
 • 11:57 - 12:01
  които можехме да изберем, за да отстраним деца като Уил
 • 12:01 - 12:04
  от пътя, по който вървят.
 • 12:04 - 12:05
  Сега не стоя тук днес
 • 12:05 - 12:07
  с някакво решение.
 • 12:07 - 12:12
  Но фактът, че имаме още много да учим,
 • 12:12 - 12:15
  не значи, че сега не знаем много.
 • 12:15 - 12:18
  Знаем от опита в други щати,
 • 12:18 - 12:22
  че има много модели на интервенция,
 • 12:22 - 12:26
  които могат да бъдат използвани в Тексас и във всеки друг щат, който не ги използва,
 • 12:26 - 12:31
  за да предотвратим последствие, което всички считаме за лошо.
 • 12:31 - 12:33
  Ще спомена няколко.
 • 12:33 - 12:37
  Сега не говоря за реформа в съдебната система.
 • 12:37 - 12:42
  Вероятно това е тема, която е запазена за зала, пълна с адвокати и съдии.
 • 12:42 - 12:46
  Вместо това, нека да говоря за няколко модела на интервенция,
 • 12:46 - 12:48
  за които всички можем да помогнем да се случат,
 • 12:48 - 12:51
  защото те са модели на интервенция, които ще се случат,
 • 12:51 - 12:55
  когато законодателите и политиците, когато данъкоплатците и гражданите
 • 12:55 - 12:57
  се съгласят, че това е, което трябва да бъде направено
 • 12:57 - 12:59
  и ето как трябва да харчим парите си.
 • 12:59 - 13:02
  Можем да осигурим грижа за децата от ранна възраст
 • 13:02 - 13:07
  за деца, които са в икономически неизгодно положение или засегнати по друг начин деца
 • 13:07 - 13:10
  и можем да го вършим безплатно.
 • 13:10 - 13:14
  Можем да избутаме деца като Уил от пътеката, по която вървят.
 • 13:14 - 13:18
  Други щати правят това, но ние не го правим.
 • 13:18 - 13:22
  Можем да осигурим специални училища, гимназии
 • 13:22 - 13:25
  и средни училища, но дори в К - 5,
 • 13:25 - 13:30
  която е насочена към икономически и по друг начин засегнати деца и особено към деца,
 • 13:30 - 13:31
  които не са изложени
 • 13:31 - 13:33
  на съдебната система за младежи.
 • 13:33 - 13:35
  Много щати правят това;
 • 13:35 - 13:37
  Тексас не го прави.
 • 13:37 - 13:39
  Има още едно нещо, което можем да направим -
 • 13:39 - 13:42
  има много неща, които можем да направим - едно нещо, което можем да направим,
 • 13:42 - 13:44
  което ще спомена, това е единственото противоречиво нещо,
 • 13:44 - 13:47
  което казах днес.
 • 13:47 - 13:48
  Можем да се намесим
 • 13:48 - 13:50
  много по-агресивно
 • 13:50 - 13:53
  в опасни нефункционални домове
 • 13:53 - 13:55
  и да изведем децата от тях,
 • 13:55 - 14:01
  преди майките им да вземат кухненски нож и да се опитат да ги убият.
 • 14:01 - 14:03
  Ако трябва да направим това,
 • 14:03 - 14:05
  ни е нужно място, където да ги сложим.
 • 14:05 - 14:08
  Дори ако направим всички тези неща, някои деца ще изпаднат през пукнатините
 • 14:08 - 14:12
  и ще свършат в тази последна глава, преди да започне историята на убийството,
 • 14:12 - 14:14
  те ще свършат в съдебната система за младежи.
 • 14:14 - 14:17
  Дори ако това се случи,
 • 14:17 - 14:19
  не е твърде късно.
 • 14:19 - 14:22
  Има още време да ги избутаме,
 • 14:22 - 14:23
  ако мислим как да ги избутаме,
 • 14:23 - 14:26
  а не просто да ги накажем.
 • 14:26 - 14:29
  Има двама професора в Североизток - единият е в Йеил, а другият е в Мериленд -
 • 14:29 - 14:30
  те основаха училище,
 • 14:30 - 14:34
  което е свързано с младежкия затвор.
 • 14:34 - 14:37
  Децата са в затвора, но те ходят на училище от осем сутринта
 • 14:37 - 14:39
  до четири следобяд.
 • 14:39 - 14:41
  Това е логистично трудно.
 • 14:41 - 14:42
  Трябва да се наемат учители,
 • 14:42 - 14:45
  които искат да преподават в затвор, трява да бъде установено
 • 14:45 - 14:49
  строго разделение между хората, които работят в училище и затворническите власти
 • 14:49 - 14:52
  и най-обезкуражаващото, трябва да бъде създадена нова учебна програма, защото
 • 14:52 - 14:53
  знаете ли какво?
 • 14:53 - 14:58
  Хората не влизат и не излизат от затвора на семестри.
 • 14:58 - 15:02
  Но те направиха всички тези неща.
 • 15:02 - 15:04
  Какво общо имат всички тези неща?
 • 15:04 - 15:11
  Това, което е общо, е че всички тези неща струват пари.
 • 15:11 - 15:14
  Някои от хората в залата може би са достатъчно възрастни, за да си спомнят
 • 15:14 - 15:17
  мъжа в старата реклама за бензинов филтър.
 • 15:17 - 15:21
  Той казваше: "Можеш да ми платиш сега
 • 15:21 - 15:24
  или да ми платиш по-късно."
 • 15:24 - 15:26
  Това, което правим
 • 15:26 - 15:29
  в системата за смъртно наказание е,
 • 15:29 - 15:32
  че плащаме по-късно.
 • 15:32 - 15:34
  Но това, което има значение е,
 • 15:34 - 15:38
  че за всеки 15 000 долара, които харчим, намесвайки се
 • 15:38 - 15:42
  в живота на деца, които са икономически и по друг начин онеправдани
 • 15:42 - 15:44
  в тези по-ранни глави,
 • 15:44 - 15:48
  спестяваме 80 000 долара за разходи, свързани с престъпления.
 • 15:48 - 15:50
  Дори ако не сте съгласни,
 • 15:50 - 15:52
  че има морален императив да правим това,
 • 15:53 - 15:56
  то просто има икономически смисъл.
 • 15:59 - 16:03
  Искам да ви разкажа за последния ми разговор с Уил.
 • 16:03 - 16:07
  Това беше в деня, когато той трябваше да бъде екзекутиран
 • 16:07 - 16:11
  и просто говорихме.
 • 16:11 - 16:12
  Нямаше какво да се направи
 • 16:12 - 16:14
  в неговия случай.
 • 16:14 - 16:16
  Говорехме за живота му.
 • 16:16 - 16:19
  Той първо говореше за баща си, когото не познаваше,
 • 16:19 - 16:20
  който беше починал,
 • 16:20 - 16:22
  след това за майка си,
 • 16:22 - 16:24
  която познаваше,
 • 16:24 - 16:26
  която е все още жива.
 • 16:26 - 16:29
  Казах му:
 • 16:29 - 16:31
  "Знам историята.
 • 16:31 - 16:33
  Чел съм записите.
 • 16:33 - 16:36
  Знам, че тя се е опитала да те убие."
 • 16:36 - 16:38
  Казах: "Но винаги съм се чудел, дали ти наистина
 • 16:38 - 16:40
  си спомняш това."
 • 16:40 - 16:42
  Казах: "Не си спомням нищо
 • 16:42 - 16:44
  от пет годишна възраст.
 • 16:44 - 16:47
  Може би просто си спомняш, че някой ти е казал това."
 • 16:47 - 16:49
  Той ме погледна и се наведе,
 • 16:49 - 16:53
  и каза: "Професоре" - той ме познаваше от 12 години и все още ме наричаше професор.
 • 16:53 - 16:56
  Той каза: "Професоре, не искам да кажа, че омаловажавам това,
 • 16:56 - 16:58
  но ако майка ти
 • 16:58 - 17:01
  вземе кухненски нож, който изглежда по-голям от теб,
 • 17:01 - 17:05
  и те преследва в къщата, крещейки, че ще те убие,
 • 17:05 - 17:08
  и ти трябва да се заключиш в банята и да подпреш вратата и
 • 17:08 - 17:11
  да викаш за помощ, докато полицията дойде",
 • 17:11 - 17:14
  той ме погледна и каза:
 • 17:14 - 17:18
  "това е нещо, което няма да забравиш."
 • 17:18 - 17:20
  Нядявам се, че има едно нещо, което всички няма да забравите:
 • 17:20 - 17:23
  между времето преди да дойдете тук тази сутрин и времето, когато прекъснахме за обяд,
 • 17:23 - 17:27
  ще бъдат извършени четири убийства
 • 17:27 - 17:28
  в Съединените щати.
 • 17:28 - 17:32
  Ще посветим огромни социални ресурси, за да накажем хората, които
 • 17:32 - 17:34
  са извършили тези престъпления, и това е правилно, защото трябва да наказваме
 • 17:34 - 17:37
  хората, които правят лоши неща.
 • 17:37 - 17:40
  Но три от тези престъпления могат да бъдат предотвратени.
 • 17:40 - 17:43
  Ако направим картината по-голяма
 • 17:43 - 17:48
  и посветим вниманието си на по-ранните глави,
 • 17:48 - 17:51
  никога няма да напишем първото изречение,
 • 17:51 - 17:53
  с което започва историята на смъртната присъда.
 • 17:53 - 17:55
  Благодаря ви.
 • 17:55 - 17:56
  (Аплодисменти)
Title:
Дейвид Р. Доу: Уроци от осъдените на смърт
Speaker:
David R. Dow
Description:

Какво се случва преди убийство? Като търси начини за намаляване на случаите със смъртна присъда, Дейвид Р. Доу осъзна, че изненадващ брой на осъдени на смърт имат подобни биографии. В разговора си той предлага смел план, който на първо място предотвратява убийства. (Филмирано в TEDxAustin).

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
18:16

Bulgarian subtitles

Revisions