Return to Video

Zaplavuj svoju myseľ premýšľaním o Kristovi.

 • 0:06 - 0:10
  Bratia, zápas prebieha v mysli,
 • 0:10 - 0:15
  naša myseľ má byť podriadená Kristovi.
 • 0:15 - 0:18
  Naša myseľ má byť preniknutá Božím Slovom.
 • 0:18 - 0:21
  Bratia, viete čo robil Pavol.
 • 0:21 - 0:23
  Premýšľajte so mnou!
 • 0:23 - 0:26
  Dáva pred nás pohanov!
 • 0:26 - 0:29
  Aby ste premýšľali, analyzovali si to.
 • 0:29 - 0:33
  Dáva to pred vašu myseľ,
 • 0:33 - 0:35
  aby ste si to rozobrali
 • 0:35 - 0:42
  a môžete sa na to pozrieť a povedať:"OK. Pohania žijú v márnosti."
 • 0:42 - 0:45
  A potom počujete kázanie ako pred niekoľkými týždňami o márnosti mysle.
 • 0:45 - 0:46
  A začnete na to pozerať takto:
 • 0:46 - 0:49
  "Aha, my sme boli takýto! Žili sme v márnosti.
 • 0:49 - 0:51
  Všetko, čomu sme venovali svoj život, bola úplná márnosť.
 • 0:51 - 0:53
  A tak začíname uvažovať týmto spôsobom.
 • 0:53 - 0:56
  Kedykoľvek máme pokušenie vrátiť sa do sveta,
 • 0:56 - 1:00
  vrátiť sa k všetkým tým pokušeniam, ktoré na nás číhajú.
 • 1:00 - 1:04
  Môžeme uvažovať, uvažovať logicky.
 • 1:04 - 1:07
  Môžeme sa ráno zobudiť a uvažovať:
 • 1:07 - 1:08
  "Nechcem premárniť svoj život."
 • 1:08 - 1:10
  "Musím si obliecť nového človeka."
 • 1:10 - 1:14
  Vidíte bratia. Začíname myslieť.
 • 1:14 - 1:16
  Tu je miesto, kde sa vyhráva boj.
 • 1:16 - 1:20
  Garantujem vám, ak ste tu takí, ktorí prehlasujete, že ste kresťania
 • 1:20 - 1:21
  a stále tápate a boríte sa v problémoch.
 • 1:21 - 1:24
  Nemáte správne uvažovanie.
 • 1:24 - 1:26
  Nenaučili ste sa Krista správne..
 • 1:26 - 1:28
  Nepremýšľate o Kristovi správne.
 • 1:28 - 1:30
  Nie ste správne v Ňom vyučení.
 • 1:30 - 1:32
  Niekde je chyba.
 • 1:32 - 1:36
  Bratia, ak napĺňate svoju myseľ Božím Slovom po celý čas,
 • 1:36 - 1:39
  (Tvoje slovo je pravda), bratia, budeme pravdou posvätení.
 • 1:39 - 1:43
  pretože táto Pravda prenikne našu myseľ,
 • 1:43 - 1:46
  bude účinná v našom premýšľaní.
 • 1:46 - 1:51
  Pozrite, táto Pravda vstúpi do nás a urobí nás slobodnými, pretože sa zmocní našej mysle.
 • 1:51 - 1:53
  a bude nás ohraničovať.
 • 1:53 - 1:58
  a bude nás viesť správnymi smermi, ktoré Boh schvaľuje.
 • 1:58 - 1:59
  Bratia, toto je to.
 • 1:59 - 2:01
  Takto si vyzliekame toho starého človeka.
 • 2:01 - 2:04
  Prestávate myslieť tak ako ste zvykli myslieť predtým.
 • 2:04 - 2:07
  Čím je vlastne starý človek poháňaný?
 • 2:07 - 2:09
  Skazenými žiadosťami.
 • 2:09 - 2:13
  Teraz už nebudete nimi vedení, ale radšej vedení pravdou.
 • 2:13 - 2:15
  Mysľou, ktorá skutočne premýšľa.
 • 2:15 - 2:17
  Mysľou, ktorá uvažuje poctivo.
 • 2:17 - 2:19
  Bratia, keď začnete zvažovať jasne skutočnosť,
 • 2:19 - 2:23
  o ktorej sme hovorili predtým.
 • 2:23 - 2:27
  Bratia, ľudia sú v situácii,
 • 2:27 - 2:30
  keď si začnú uvedomovať: "Aha, môj život je krátky."
 • 2:30 - 2:33
  "Toto môže byť posledná šanca a všetko čo robím sa počíta."
 • 2:33 - 2:36
  "A raz budem stáť pred Kristom a budem za to súdený."
 • 2:36 - 2:39
  A budete touto pravdou podmaňovaný každý každučký deň.
 • 2:39 - 2:43
  Jednou z tých vecí, keď sme boli stratení, bratia, bolo to, že sme takto neuvažovali.
 • 2:43 - 2:45
  Snažili sme sa neuvažovať o smrti!
 • 2:45 - 2:47
  Snažili sme sa neuvažovať o súde!
 • 2:47 - 2:50
  Snažili sme sa neuvažovať o dôsledkoch hriechu.
 • 2:50 - 2:52
  Snažili sme sa neuvažovať o pekle.
 • 2:52 - 2:54
  Nechceli sme o tom premýšľať.
 • 2:54 - 2:57
  Bratia, naše mysle preniklo svetlo.
 • 2:57 - 3:00
  Môžeme uchopiť pravdu a môžeme myslieť.
 • 3:00 - 3:05
  A viete čo, neuvedomil som si, keď som bol stratený, že hriech ma neuspokojí.
 • 3:05 - 3:10
  Nezažil som, že by hriech dosiahol a dal mi to, čo mi sľuboval dať.
 • 3:10 - 3:14
  Nespoznal som, že by ma to robilo šťastným v mojom živote.
 • 3:14 - 3:15
  Čo urobíte teraz?
 • 3:15 - 3:16
  Prestanete o tom uvažovať?
 • 3:16 - 3:19
  Prestanete uvažovať o márnosti?
 • 3:19 - 3:21
  Vidíte, že Pavol nám to predkladá, aby sme to mohli preskúmať.
 • 3:21 - 3:24
  a môžete povedať: "Áno, takýto bol môj život!"
 • 3:24 - 3:28
  "Bol som nenásytný po všetkých zmyseľnostiach, bol som neľútostný a zatvrdilý,
 • 3:28 - 3:33
  a bol som odcudzený Božiemu životu, a áno, vidím, že toto všetko je pravda!"
 • 3:33 - 3:35
  A teraz začínate premýšľať.
 • 3:35 - 3:36
  "Aha, počkaj...
 • 3:36 - 3:38
  Ježiš prišiel na tento svet,
 • 3:38 - 3:41
  a dali mu meno Ježiš, pretože ma prišiel vyslobodiť z mojich hriechov."
 • 3:41 - 3:42
  A začnete premýšlať.
 • 3:42 - 3:45
  Prišiel na tento svet, aby ma vyslobodil od tohto veku zlého.
 • 3:45 - 3:47
  A začnete premýšľať,
 • 3:47 - 3:51
  tu je nesmierna veľkosť Jeho moci vo mne.
 • 3:51 - 3:53
  A začnete premýšľať.
 • 3:53 - 3:54
  A viete čo.
 • 3:54 - 3:58
  Ak v mojom živote nie je svätosť, ako som čítal niekde v 2. Timoteovi,
 • 3:58 - 4:00
  tak nie som vhodnou nádobou, užitočnou hospodárovi.
 • 4:00 - 4:02
  Ak naozaj chcem, aby môj život bol užitočný,
 • 4:02 - 4:04
  musí to byť spojené so svätosťou.
 • 4:04 - 4:06
  Potrebujem sa silne usilovať.
 • 4:06 - 4:08
  Začínate premýšľať.
 • 4:08 - 4:13
  Viete, že apoštol Ján to predkladá týmto spôsobom:
 • 4:13 - 4:16
  Nevieme presne čím raz budeme,
 • 4:16 - 4:17
  ale vieme toto,
 • 4:17 - 4:22
  že keď uvidíme Jeho, budeme taký ako On.
 • 4:22 - 4:26
  A ďalej hovorí, že každý, kto má túto nádej, sa očisťuje.
 • 4:26 - 4:29
  Dobre teda, aká je v tom logika?
 • 4:29 - 4:30
  Takáto logika.
 • 4:30 - 4:38
  Ak verím, že On ma spasil, aby ma priviedol pre Neho svätého a bez poškvrny.
 • 4:38 - 4:43
  Ak verím, že On prišiel na tento svet, aby zlomil moc hriechu v mojom živote.
 • 4:43 - 4:46
  A oslobodil ma, aby som horlil po dobrých skutkoch.
 • 4:46 - 4:50
  Ak verím, že príde deň, keď budem stáť pred Ním a vydávať počet.
 • 4:50 - 4:54
  Ak verím, že On je skutočným obrazom Nádhery.
 • 4:54 - 4:59
  Ak verím, že je skutočná cesta ako byť užitočný v živote.
 • 4:59 - 5:01
  A stále o tomto premýšľam. V každom čase.
 • 5:01 - 5:04
  Premýšľam! Premýšľam!
 • 5:04 - 5:07
  Musíme myslieť, myslieť...
 • 5:07 - 5:13
  Bratia, premýšľajte čo sa stane v mysli niekoho, kto sa naučil Krista.
 • 5:13 - 5:14
  Kto počúva Krista.
 • 5:14 - 5:16
  Kto je vyučený od Krista.
 • 5:17 - 5:19
  Čo sa stane?
 • 5:19 - 5:23
  Teda, on pozerá, on rozjíma.
 • 5:23 - 5:29
  On premýšľa, premýšľa o tom, čo sa naučil a povie:
 • 5:29 - 5:33
  "Toto je to skutočne dôležité".
 • 5:33 - 5:35
  "Toto je tá najdôležitejšia vec akú som kedy počul. V tomto je všetko!"
 • 5:35 - 5:37
  Toto je pravda.
 • 5:37 - 5:41
  Áno sú aj iné pravdivé veci vo svete. Ale toto je TÁ PRAVDA.
 • 5:41 - 5:45
  Práve som našiel niečo, čo je tá pravda.
 • 5:45 - 5:50
  Našiel som niečo, čo je nad všetkými ostatnými vecami, ktoré sa dajú nájsť.
 • 5:50 - 5:52
  Radšej nech je všetko ostatné odo mňa preč, ako by som sa tohto vzdal.
 • 5:52 - 5:56
 • 5:56 - 6:00
 • 6:00 - 6:02
 • 6:02 - 6:06
 • 6:06 - 6:07
 • 6:07 - 6:10
 • 6:10 - 6:12
 • 6:12 - 6:16
 • 6:16 - 6:19
 • 6:19 - 6:21
 • 6:21 - 6:26
 • 6:26 - 6:29
 • 6:29 - 6:32
 • 6:32 - 6:34
 • 6:34 - 6:38
 • 6:38 - 6:42
 • 6:42 - 6:45
 • 6:45 - 6:48
 • 6:48 - 6:49
 • 6:49 - 6:55
 • 6:55 - 6:58
 • 6:58 - 7:04
 • 7:04 - 7:05
 • 7:05 - 7:07
 • 7:07 - 7:09
 • 7:09 - 7:13
 • 7:13 - 7:15
 • 7:15 - 7:19
 • 7:19 - 7:22
 • 7:22 - 7:25
 • 7:25 - 7:31
 • 7:31 - 7:34
 • 7:34 - 7:38
 • 7:38 - 7:43
 • 7:43 - 7:46
 • 7:46 - 7:49
 • 7:49 - 7:52
 • 7:52 - 7:53
 • 7:53 - 7:56
 • 7:56 - 7:58
 • 7:58 - 8:00
 • 8:00 - 8:05
 • 8:05 - 8:10
 • 8:10 - 8:13
 • 8:13 - 8:16
 • 8:16 - 8:20
 • 8:20 - 8:24
 • 8:24 - 8:27
 • 8:27 - 8:30
 • 8:30 - 8:34
 • 8:34 - 8:37
 • 8:37 - 8:42
 • 8:42 - 8:46
 • 8:46 - 8:50
 • 8:50 - 8:54
 • 8:54 - 8:58
 • 8:58 - 9:03
 • 9:03 - 9:08
 • 9:08 - 9:10
 • 9:10 - 9:11
 • 9:11 - 9:18
 • 9:18 - 9:22
 • 9:22 - 9:27
 • 9:27 - 9:29
 • 9:29 - 9:30
 • 9:30 - 9:31
 • 9:31 - 9:33
 • 9:33 - 9:38
 • 9:38 - 9:40
 • 9:40 - 9:44
 • 9:44 - 9:46
 • 9:46 - 9:49
 • 9:49 - 9:53
 • 9:53 - 9:57
 • 9:57 - 9:59
 • 9:59 - 10:02
 • 10:02 - 10:05
 • 10:05 - 10:07
 • 10:07 - 10:13
 • 10:13 - 10:17
 • 10:17 - 10:24
 • 10:24 - 10:26
 • 10:26 - 10:32
 • 10:32 - 10:36
 • 10:36 - 10:40
 • 10:40 - 10:43
 • 10:43 - 10:44
 • 10:44 - 10:45
 • 10:45 - 10:47
 • 10:47 - 10:50
 • 10:51 - 10:55
 • 10:55 - 10:57
 • 10:57 - 11:00
 • 11:00 - 11:01
 • 11:01 - 11:05
 • 11:05 - 11:07
 • 11:07 - 11:11
 • 11:11 - 11:14
 • 11:14 - 11:17
 • 11:17 - 11:21
 • 11:21 - 11:23
 • 11:23 - 11:27
Title:
Zaplavuj svoju myseľ premýšľaním o Kristovi.
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
11:32

Slovak subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions