YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Slovak subtitles

← Zaplavuj svoju myseľ premýšľaním o Kristovi.

Get Embed Code
3 Languages

Showing Revision 6 created 10/19/2016 by Ambros.

 1. Bratia, zápas prebieha v mysli,
 2. naša myseľ musí byť podriadená Kristovi.
 3. Naša myseľ musí byť preniknutá Božím Slovom.
 4. Bratia, viete čo robil Pavol.
 5. Premýšľajte so mnou!
 6. Dáva pred nás pohanov!
 7. Aby ste premýšľali, analyzovali si to.
 8. Dáva to pred vašu myseľ,
 9. aby ste si to rozobrali
 10. a môžete sa na to pozrieť a povedať:"OK. Pohania žijú v márnosti."
 11. A potom počujete kázanie ako pred niekoľkými týždňami o márnosti mysle.
 12. A začnete na to pozerať takto:
 13. "Aha, my sme boli takýto! Žili sme v márnosti.
 14. Všetko, čomu sme venovali svoj život, bola úplná márnosť.
 15. A tak začíname uvažovať týmto spôsobom.
 16. Kedykoľvek máme pokušenie vrátiť sa do sveta,
 17. vrátiť sa k všetkým tým pokušeniam, ktoré na nás číhajú.
 18. Môžeme uvažovať, uvažovať logicky.
 19. Môžeme sa ráno zobudiť a uvažovať:
 20. "Nechcem premárniť svoj život."
 21. "Musím si obliecť nového človeka."

 22. Vidíte bratia. Začíname myslieť.
 23. Tu je miesto, kde sa vyhráva boj.
 24. Garantujem vám, ak ste tu takí, ktorí prehlasujete, že ste kresťania
 25. a stále tápate a boríte sa v problémoch.
 26. Nemáte správne uvažovanie.
 27. Nenaučili ste sa Krista správne.
 28. Nepremýšľate o Kristovi správne.
 29. Nie ste správne v Ňom vyučení.
 30. Niekde je chyba.
 31. Bratia, ak napĺňate svoju myseľ Božím Slovom po celý čas,
 32. (Tvoje slovo je pravda), bratia, budeme pravdou posvätení.
 33. Pretože táto Pravda prenikne našu myseľ,
 34. bude účinná v našom premýšľaní.
 35. Pozrite, táto Pravda vstúpi do nás a urobí nás slobodnými, pretože sa zmocní našej mysle.
 36. A bude nás ohraničovať.
 37. A bude nás viesť správnymi smermi, ktoré Boh schvaľuje.
 38. Bratia, toto je to.
 39. Takto si vyzliekame toho starého človeka.
 40. Prestávate myslieť tak ako ste zvykli myslieť predtým.
 41. Čím je vlastne starý človek poháňaný?
 42. Skazenými žiadosťami.
 43. Teraz už nebudete nimi vedení, ale radšej vedení pravdou.
 44. Mysľou, ktorá skutočne premýšľa.
 45. Mysľou, ktorá uvažuje poctivo.
 46. Bratia, keď začnete zvažovať jasne skutočnosť,
 47. o ktorej sme hovorili predtým.
 48. Bratia, ľudia sú v situácii,
 49. keď si začnú uvedomovať: "Aha, môj život je krátky."
 50. "Toto môže byť posledná šanca a všetko čo robím sa počíta."
 51. "A raz budem stáť pred Kristom a budem za to súdený."
 52. A budete touto pravdou podmaňovaný každý každučký deň.
 53. Jednou z tých vecí, keď sme boli stratení, bratia, bolo to, že sme takto neuvažovali.
 54. Snažili sme sa neuvažovať o smrti!
 55. Snažili sme sa neuvažovať o súde!
 56. Snažili sme sa neuvažovať o dôsledkoch hriechu.
 57. Snažili sme sa neuvažovať o pekle.
 58. Nechceli sme o tom premýšľať.
 59. Bratia, naše mysle preniklo svetlo.
 60. Môžeme uchopiť pravdu a môžeme myslieť.
 61. A viete čo, neuvedomil som si, keď som bol stratený, že hriech ma neuspokojí.
 62. Nezažil som, že by hriech dosiahol a dal mi to, čo mi sľuboval dať.
 63. Nespoznal som, že by ma to robilo šťastným v mojom živote.
 64. Čo urobíte teraz?
 65. Prestanete o tom uvažovať?
 66. Prestanete uvažovať o márnosti?
 67. Vidíte, že Pavol nám to predkladá, aby sme to mohli preskúmať.
 68. A môžete povedať: "Áno, takýto bol môj život!"
 69. "Bol som nenásytný po všetkých zmyselnostiach, bol som neľútostný a zatvrdilý,
 70. A bol som odcudzený Božiemu životu, a áno, vidím, že toto všetko je pravda!"
 71. A teraz začínate premýšľať.
 72. "Aha, počkaj...
 73. Ježiš prišiel na tento svet,
 74. a dali mu meno Ježiš, pretože ma prišiel vyslobodiť z mojich hriechov."
 75. A začnete premýšlať.
 76. Prišiel na tento svet, aby ma vyslobodil od tohto veku zlého.
 77. A začnete premýšľať,
 78. tu je nesmierna veľkosť Jeho moci vo mne.
 79. A začnete premýšľať.
 80. A viete čo.
 81. Ak v mojom živote nie je svätosť, ako som čítal niekde v 2. Timoteovi,
 82. tak nie som vhodnou nádobou, užitočnou hospodárovi.
 83. Ak naozaj chcem, aby môj život bol užitočný,
 84. musí to byť spojené so svätosťou.
 85. Potrebujem sa silne usilovať.
 86. Začínate premýšľať.
 87. Viete, že apoštol Ján to predkladá týmto spôsobom:
 88. Nevieme presne čím raz budeme,
 89. ale vieme toto,
 90. že keď uvidíme Jeho, budeme taký ako On.
 91. A ďalej hovorí, že každý, kto má túto nádej, sa očisťuje.
 92. Dobre teda, aká je v tom logika?
 93. Takáto logika.
 94. Ak verím, že On ma spasil, aby ma priviedol pred Neho svätého a bez poškvrny.
 95. Ak verím, že On prišiel na tento svet, aby zlomil moc hriechu v mojom živote.
 96. A oslobodil ma, aby som horlil po dobrých skutkoch.
 97. Ak verím, že príde deň, keď budem stáť pred Ním a vydávať počet.
 98. Ak verím, že On je skutočným obrazom Nádhery.
 99. Ak verím, že je skutočná cesta ako byť užitočný v živote.
 100. A stále o tomto premýšľam. V každom čase.
 101. Premýšľam! Premýšľam!
 102. Musíme myslieť, myslieť...
 103. Bratia, premýšľajte čo sa stane v mysli niekoho, kto sa naučil Krista.
 104. Kto počúva Krista.
 105. Kto je vyučený od Krista.
 106. Čo sa stane?
 107. Teda, on pozerá, on rozjíma.
 108. On premýšľa, premýšľa o tom, čo sa naučil a povie:
 109. "Toto je to skutočne dôležité."
 110. "Toto je tá najdôležitejšia vec akú som kedy počul. V tomto je všetko!"
 111. Toto je pravda.
 112. Áno sú aj iné pravdivé veci vo svete. Ale toto je TÁ PRAVDA.
 113. Práve som našiel niečo, čo je tá pravda.
 114. Našiel som niečo, čo je nad všetkými ostatnými vecami, ktoré sa dajú nájsť.
 115. Radšej nech je všetko ostatné odo mňa preč, ako by som sa tohto vzdal.
 116. Obetujem všetko, len aby som mal práve Jeho (Krista), o ktorom som sa naučil.
 117. Táto správa o Kristovi, sa začne človeka zmocňovať, držať ho, zajímať ho.
 118. Preniká to do jeho myslenia.
 119. Bratia, keď sa ráno prebudíte a premýšľate o tom aký prevzácny je Kristus.
 120. Keď premýšľate aký je Kristus nádherný.
 121. Keď premýšľate ako byť tiahnutí bližšie k Nemu.
 122. Chcem, aby dnes ku mne On hovoril.
 123. Chcem, aby sa Jeho prítomnosť v mojom živote jasne prejavila.
 124. Chcem to cítiť, chcem prežívať z toho radosť.
 125. Chcem cítiť tú horlivú vrúcnosť v tom všetkom.
 126. Ale uvedomujem si toto: Sú veci, ktoré môžem robiť v mojom živote a sú prekážkou tomu všetkému,
 127. ktoré môžu zarmucovať Ducha.
 128. Premýšľate takto o tom:"Nechcem, aby sa toto stalo."
 129. Idem sa snažiť žiť čisto.
 130. Po celý čas sme tiahnutí z nášho vnútra.
 131. Sme tiahnutí pravdou z hĺbky našej bytosti.
 132. Sme tiahnutí spôsobom ako premýšľame.
 133. Bratia, toto je jadro celej veci.
 134. Toto je to pravé.
 135. Toto je to, prečo je Písmo tak absolútne nevyhnutné pre váš život.
 136. Bratia, tiež vám chcem povedať toto.
 137. Ak toto je Boží obraz a do podoby Božej sme boli stvorení.
 138. Ak toto je pravda.
 139. Zobudíš sa a začneš si uvedomovať:
 140. Boh ma zachránil. Som Božie dieťa.
 141. On ma splodil a vložil Jeho obraz do mňa.
 142. Viete si vôbec predstaviť čo povedal Peter?
 143. Máme účasť na božskej prirodzenosti.
 144. To je jedna z najviac ohromujúcich správ.
 145. Je to ohromujúce!
 146. My sme účastníkmi božskej prirodzenosti?!
 147. Bratia, jedna z vecí, ktorou musíme nechať preniknúť naše myslenie:
 148. Ak vskutku Boh sám,
 149. ak Božia podoba, Boží obraz bol do mňa vštepený,
 150. a z toho vyvierajúca svätosť a spravodlivosť.
 151. Ak toto je naozaj to, o čom je nový človek.
 152. Potom bratia musím byť touto pravdou ovládaný.
 153. Musím prísť k Božiemu Slovu.
 154. Musím vidieť Boha vo všetkej Jeho spravodlivosti.
 155. Musím vidieť Boha vo všetkej Jeho svätosti.
 156. Musím to vidieť.
 157. Boh je svätý, svätý, svätý, celá Zem je plná Jeho slávy.
 158. Bratia, toto ale nezaujme vašu dušu, ak nie ste v tejto knihe.
 159. A myslím tým byť v nej s modlitbou. A to je rozdiel.
 160. Ste v Slove a zároveň sa v ňom modlíte.
 161. Bože, ukáž mi, Bože vyuč ma, ukáž mi Seba.
 162. Dovolíte, aby táto Božia bázeň vošla do vás a zmocnila sa vás.
 163. A vidíte Boha vo všetkej Jeho sláve a Jeho svätosti.
 164. Bratia, o svätosti, poviem vám to takto:
 165. Teológovia sa to snažia vyložiť.
 166. Boh súc svätý.
 167. Bezpochyby je v tom prítomnosť čistoty,
 168. súc oddelený.
 169. Ale dobre viete. Každý s tým zápasí.
 170. Ale ja si myslím, že najbližšie ste k pochopeniu, čo znamená svätosť,
 171. ak jednoducho pozeráte na Boha.
 172. Treba vziať Jeho zjavené Slovo a objaviť to.
 173. A poviem vám, že Božia svätosť zažiari jasnejšie ako kdekoľvek inde
 174. práve tam na Kríži.
 175. Ako je to vlastne možné?
 176. Boh sám musí trpieť pre hnev Boha samotného.
 177. Boh trpiaci pre Boží trest.
 178. Svätosť Božia v absolútnej úplnej nenávisti.
 179. Má pričisté oči,
 180. aby hľadel na hriech.
 181. A On sa nemôže na to dívať,
 182. a musí to byť potrestané.
 183. A On to rozdrtí s Jeho zatracujúcou mocou priamo na tom mieste!
 184. A Kristus sa stal hriechom.
 185. A poviem vám, že ten Kríž nie je v prvom rade o nás.
 186. Je to o svätosti Božieho mena.
 187. Boh tú dáva zadosť spravodlivosti Sám pred Sebou.
 188. Bratia, začíname to vidieť, a akoby to tu na nás vyskočilo
 189. a zrazu vidíme.
 190. Ako je On spravodlivý.
 191. Ako absolútne dokonalý.
 192. Ako všetko čo je o Bohu je priame,
 193. skrz na skrz.
 194. Vo všetkom, čo On koná, je dokonalá spravodlivosť.
 195. A bratia!
 196. Želal by som si, aby som to mohol odtiaľto akoby hneď vylisovať.
 197. Ale toto nie je spôsobom ako sa to stane.
 198. Je to na celý život, byť v tomto Slove, po celý čas.
 199. Študovať ho, rozjímať nad ním a s tým odchádzať.
 200. Ak bratia odložíte túto Knihu
 201. a nie ste ňou pohnutí,
 202. ak nemala dopad na vás,
 203. ak vás neovplyvnila,
 204. nepohla pravdou, ktorá je v nej.
 205. Tak ste ju nečítali správne.
 206. Bratia, ak zanedbávate túto knihu, tak nemáte ospravedlnenie.
 207. Myslím to vážne, modlite sa s ňou.
 208. Je to veľký rozdiel, keď sa modlíte pri čítaní,
 209. keď hľadáte Boha.
 210. Veľakrát nedostávame, lebo si nežiadame.
 211. Jedna z vecí. Zober túto knihu a naliehavo pros.
 212. Pamätajte, pamätajte bratia, pamätajte!
 213. To čo vám chcem zdôrazniť o Pavlovej modlitbe.
 214. Tam v prvej kapitole (Efezským),
 215. modliac sa, aby sme mali zjavenie v poznávaní Jeho.
 216. Potrebujeme zjavenie Božie.
 217. Potrebujeme zjavenie Jeho pravdy v našej duši.