YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Hungarian subtitles

← Áraszd el az elméd Krisztusról való gondolatokkal

Get Embed Code
3 Languages

Showing Revision 33 created 08/28/2015 by joachimszell.

 1. Testvérek, a háború az elmében van,
 2. a gondolatainkat Krisztusnak kell alávetni.
 3. Isten Igéje hassa át a gondolatainkat!
 4. Tudjátok, mit tett Pál?
 5. Gondolkozzatok velem!
 6. Elénk hozza a pogányságot.
 7. A gondolataid elé, hogy értelmezd,
 8. az értelmed elé teszi,
 9. hogy elemezhesd,
 10. hogy azt tudd mondani: "Ok, látom, a pogányság hasztalan.''
 11. Aztán hallasz egy olyan üzenetet, amit az elme hiábavalóságáról prédikáltak,
 12. és rálátsz arra, hogy:
 13. ''De hisz mi voltunk ilyenek! Hiábavalók!
 14. Aminek átadtuk az életünket, az teljesen jelentéktelen volt!''
 15. Elkezdünk így gondolkodni.
 16. Bármikor, amikor ott a kísértés, hogy visszamenjünk a világba,
 17. a csábításokba, mindennel, ami csapdába csalhat,
 18. de mindebben tudunk gondolkodni.
 19. Felkelünk reggel, és azt gondolhatjuk, hogy
 20. ''Nem akarom elpazarolni az életem.
 21. Az új embert akarom magamra ölteni.''
 22. Látjátok testvérek, elkezdünk gondolkodni.
 23. Ebből lesz a győzelem.
 24. Garantálom, hogyha bármelyikőtök azt állítja, hogy keresztyén,
 25. de csak botorkál az életben,
 26. akkor ő nem gondolkozik helyesen.
 27. Akkor nem jól értetted meg Krisztust,
 28. Nem jól gondolkoztál Krisztusról,
 29. nem jól tanultad meg Őt.
 30. Akkor valami hibás.
 31. Amikor állandóan Isten Igéjével töltitek meg a gondolataitokat...
 32. A Te Szavad igaz. Testvérek, az igazság meg fog szentelni minket.
 33. Mert az igazság áthatja az elmét,
 34. hatással van arra, ahogyan gondolkozunk.
 35. Nézd, az igazság belénk hatol és szabaddá tesz minket, mert megfog bennünket.
 36. Szorongat bennünket,
 37. és abba az irányba vezet minket, ami helyes és amit Isten jóváhagy.
 38. Testvérek, ez így van.
 39. Így vetjük le a régi embert,
 40. abbahagyod azt, ahogyan korábban gondolkoztál.
 41. De mi vezeti az óembert?
 42. A romlott vágyai;
 43. De a romlott vágyaid helyett inkább az igazság lesz a vezérlőd.
 44. Egy olyan elmétől, ami tényleg gondolkozik.
 45. Ami egyenesen látja a dolgokat.
 46. Testvérek, amikor elkezditek fölmérni a dolgokat...
 47. beszéltünk erről korábban.
 48. Van egy módja annak, ahogy az emberek élnek,
 49. amikor észreveszik: ''Milyen rövid is az életem.
 50. Egyszer élek csak, és minden, amit teszek, számít.
 51. Krisztus előtt fogok megállni egy nap, hogy megítéljen mindezért.''
 52. Szóval hagyd, hogy az igazság irányítson téged minden nap.
 53. Amikor elveszettek voltunk, akkor NEM próbáltunk ezekről a dolgokról gondolkodni!
 54. Megpróbáltunk a halálról nem gondolkodni!
 55. Megpróbáltunk az ítéletről nem gondolkozni!
 56. Megpróbáltunk a bűn következményeiről nem gondolkozni.
 57. Megpróbáltunk a pokolról nem gondolkozni.
 58. Nem akartunk ezekről gondolkozni.
 59. De az elménk most már megvilágosult.
 60. Vallhatjuk az igazságot és gondolkozhatunk.
 61. ''Soha nem találtam úgy, hogy a bűn kielégített volna, amikor el voltam veszve.
 62. Soha nem találam úgy, hogy a bűn elérte volna azt, amit ígért nekem
 63. Soha nem találtam úgy, hogy boldogságot adott volna az életemben.''
 64. Mit fogsz most tenni?
 65. Befejezed, hogy úgy gondolkozz?
 66. Befejezed, hogy jelentéktelenségeken gondolkozz?
 67. Pál eléd hozza, hogy meg tudd vizsgálni,
 68. hogy azt mondhasd: ''Igen, az életem teljesen ilyen volt!
 69. Kapzsi volt, tele érzékiséggel, kemény és kőszívű voltam,
 70. elidegenedve Isten életétől, és most látom, hogy ez mind igaz!''
 71. Aztán elkezdesz gondolkozni:
 72. ''Várj csak!
 73. Jézus eljött erre a világra,
 74. az Ő neve Jézus, mert Ő meg fog menteni engem a bűneimtől.''
 75. Elkezdesz gondolkozni:
 76. Ő eljött erre a világra, hogy megszabadítson ebből a gonosz jelen korból.
 77. Elkezdesz gondolkozni:
 78. "Mérhetetlen nagyságú erő van bennem!"
 79. Elkezdesz gondolkozni,
 80. és tudod mit?
 81. Ha nincs szentség az életemben, a 2 Timoteus-ban olvassuk,
 82. akkor nem vagyok megszentelt edény a Mester számára.
 83. Ha azt akarom, hogy az életem nyereséges legyen,
 84. akkor szükség van szentségre.
 85. Törekednem kell.
 86. Elkezdesz gondolkozni.
 87. Tudod, János apostol magyarázza így:
 88. Nem tudjuk hogy mik leszünk,
 89. de azt tudjuk,
 90. hogy amikor meglátjuk őt, akkor olyanok leszünk, mint amilyen Ő maga.
 91. És azt mondja, hogy bárkinek, akinek ez a reménye, megtisztítja magát.
 92. Szóval mi a logikája ennek?
 93. Hát ez.
 94. Ha elhiszem, hogy Ő azért váltott meg engem, hogy szentnek és kifogástalannak mutasson be Maga előtt,
 95. ha hiszem, hogy azért jött, hogy megtörje a bűn hatalmát az életemben,
 96. és hogy felszabadítson engem a buzgó jó cselekedetekre,
 97. ha elhiszem, hogy van egy nap, amikor Ő elé kell álljak, hogy számot adjak,
 98. ha elhiszem, hogy Ő a gyönyörűség képe,
 99. ha elhiszem azt, hogy ez a hasznosság útja az életemben,
 100. és én mindig ezt is gondolom.
 101. Gondolkozom, gondolkozom!
 102. Gondolkoznunk kell, gondolkozni!
 103. Gondoljátok el, mi történik annak az elméjében, aki megérti Krisztust,
 104. aki hallja Krisztust,
 105. aki Krisztusról tanult,
 106. mi történik vele?
 107. Észrevesz és megfontol.
 108. Gondolkodik arról, hogy mit értett meg és azt mondja:
 109. ''Ez nagyon fontos.
 110. Ez a legfontosabb dolog, amit valaha is hallottam, ez a mindenem!
 111. Ez az igazság.''
 112. Vannak dolgok ezen a világon amik igazak, de ez Az igazság.
 113. Megtaláltam valamit, ami az igazság.
 114. Találtam valamit, ami mindenek fölött áll, és ami mindeneken túl van.
 115. Elhagyok minden mást, semhogy ezt hagyjam elveszni.
 116. Föláldozok minden mást, hogy megtarthassam ezt az Egyet, amit megértettem.
 117. Krisztus üzenete kezdi el megfogni, átölelni és foglyul ejteni őt.
 118. Áthatja a gondolatait.
 119. Testvérek, amikor fölkeltek reggel és Krisztusról gondolkoztok, hogy mennyire drága Ő,
 120. amikor belegondolsz, hogy mennyire gyönyörű Ő
 121. hogy mennyire közel akarsz húzódni hozzá.
 122. Azt akarom, hogy beszéljen hozzám ma.
 123. A teljes jelenlétét akarom, hogy megnyilvánuljon az életemben,
 124. érezni és ismerni akarom az örömét.
 125. Akarom ismerni a benső lángját.''
 126. Elismerem, hogy vannak olyan dolgok az életemben, amik ezt megakadályozhatják,
 127. amik megszomoríthatják a Lelket.
 128. Látod, most gondolkozol: ''Nem akarom, hogy ez megtörténjen.
 129. Arra fogok törekedni, hogy tisztán éljek.''
 130. Mindenkor belülről vezet minket.
 131. Az igazság hajt minket a belső lényünkből.
 132. Ahogy gondolkozunk, az hajt minket.
 133. Testvérek, ez a lényege az egésznek.
 134. Ez az.
 135. Ezért van úgy, hogy az Írások abszolút létfontosságúak az életedben.
 136. Testvérek, ezt is elmondom nektek.
 137. Ha mi Isten képmására és az Ő hasonlatosságára lettünk teremtve,
 138. ha ez így van,
 139. akkor fölkelsz és észreveszed:
 140. Isten megváltott engem, Isten gyermeke vagyok.
 141. Ő nemzett engem és az Ő képmását kapom meg.
 142. El tudod mégis képzelni, amit Péter mondott?
 143. Mi isteni természetet birtoklunk.
 144. Ez az egyik legmegdöbbentőbb,
 145. mennyire megdöbbentő!
 146. Hogy isteni természetet birtokosai vagyunk!
 147. Tesvérek, az egyik dolog, amivel át kell, hogy itassuk a gondolatainkat,
 148. ha Isten valóban,
 149. ha Isten hasonlatossága, Isten képmása égett belém,
 150. és az Ő szentsége és igazságossága kiáramlik,
 151. ha tényleg erről szól az új ember,
 152. akkor arra van szükségem, hogy az igazság irányítson.
 153. Isten Szavához kell hogy jöjjek,
 154. és látnom kell Istent az Ő teljes Igazságában,
 155. látnom kell Istent az Ő teljes szentségében.
 156. Látnom kell ezt.
 157. Isten szent, szent, szent a Seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet!
 158. Nem fogja foglyul ejteni a lelketeket, ha nem vagytok ebben a Könyvben.
 159. És persze imádságos lélekkel, mert csak így lesz különbség.
 160. Az Igében vagy, és imádkozol hogy megértsd.
 161. Isten, mutasd meg, Isten taníts meg, mutasd meg Magad.
 162. Hagyd, hogy az Isteni félelem keresztül áradjon rajtad és megragadjon téged,
 163. Isten az Ő dicsőségében, és lásd az Ő szentségét.
 164. Testvérek, szentség, hagy mondjam ezt el neked:
 165. A teológusok, megpróbálják elmagyarázni,
 166. azt hogy Isten szent,
 167. kétségtelenül a tisztaság valóságát bizonyítja,
 168. azt hogy mit jelent különbözőnek lenni,
 169. de tudod, mindenki küzd ezzel.
 170. És szerintem a legközelebbi útja annak, hogy megértsük, mit jelent a szentség, az
 171. az hogy szimplán Istenre nézünk.
 172. Hogy a kijelentett Szaván keresztül megtaláljuk azt,
 173. és elmondom neked, hogy Isten szentsége a legfényesebben hol ragyog:
 174. pont ott a Kereszten.
 175. Hogyan?
 176. Istennek kellett szenvednie Isten haragjától.
 177. Isten szenvedett saját Magától.
 178. Az Isten szentsége megnyilvánult utálatban.
 179. Őneki tisztább szemei vannak,
 180. mint hogy bűnt lássanak
 181. és nem tud ránézni.
 182. Meg kell, hogy büntesse,
 183. és összetöri azt az ítélő erejével.
 184. És Krisztus bűnné lesz.
 185. Elmondom neked, hogy a Kereszt elsősorban nem rólunk szól.
 186. A Kereszt Isten Szent nevéről szól,
 187. Isten érvényre juttatja magát.
 188. Testvérek, ez annyira szembetűnő,
 189. és így látjuk ezt.
 190. És hogy mennyire igaz Ő,
 191. mennyire tökéletes,
 192. hogy Istenben minden igaz,
 193. teljes egészében.
 194. Minden, amit tesz, az igazság tökéletessége.
 195. És testvérek,
 196. Bárcsak ki tudnám mutatni nektek mind ezt itt és most,
 197. de ez nem így megy.
 198. Ez egy életen keresztül járó időt jelent az Igében
 199. tanulással, és elmélkedéssel, és elkülönülve az Úrral,
 200. hogy amikor, testvéreim, ha eltávolodtok ettől a Könyvtől,
 201. és ettől nem inognál meg
 202. rázkódnál meg,
 203. befolyásolna,
 204. vagy mozdítana meg az igazsága,
 205. akkor nem érted azt helyesen.
 206. Testvérek, ha el tudod hanyagolni ezt a Könyvet, akkor nincs mentséged.
 207. Imádkozzatok, hogy értsétek, testvérek.
 208. Nagy különbséget tesz, ha imádkozol,
 209. amikor kutatsz Isten után.
 210. Annyiszor nincs semmink, mert nem kérünk.
 211. Gyere a Könyvhöz és könyörögj.
 212. Emlékezzetek, emlékezzetek testvérek, emlékezzetek!
 213. Hogy mit hangsúlyoztam Péter könyvében.
 214. Az első fejezetben,
 215. Imádkozzunk, hogy Ő kinyilatkoztassa magát nekünk.
 216. Szükségünk van Isten kinyilatkoztatására,
 217. szükségünk van az Ő Igazságára a lelkünknek!