Serbian subtitles

← Američki starosedeoci kao ratni zarobljenici

Get Embed Code
39 Languages

Showing Revision 3 created 11/18/2016 by Ivana Korom.

 1. Ovde sam danas da vam pokažem
  svoje fotografije naroda Lakota.
 2. Mnogi od vas su čuli za narod Lakota,
 3. ili bar za veću grupu plemena
 4. koji se zovu Sijuksi.
 5. Lakote su jedno od mnogih plemena
  koja su preseljena sa svoje zemlje
 6. u logore za ratne zarobljenike,
 7. koji se sada zovu rezervati.
 8. Rezervat Pajn Ridž,
 9. predmet današnje prezentacije,
 10. lociran je oko 120 km jugoistočno
 11. od Blek Hilsa u Južnoj Dakoti.
 12. Poznat je i kao
 13. Logor za ratne zarobljenike broj 334,
 14. i to je mesto gde Lakote danas žive.
 15. Ako je iko od vas čuo za AIP,
 16. Američki Indijanski Pokret
 17. ili za Rasela Minsa,
 18. ili Lenarda Peltijera,
 19. ili za sukobe kod Oglale,
 20. onda znate da je Pajn Ridž krizno žarište
 21. za indijanska pitanja u SAD.
 22. Pozvali su me danas da govorim

 23. o svom odnosu sa Lakotama,
 24. a to je veoma teško za mene.
 25. Jer ako niste primetili moju boju kože,
 26. ja sam belac,
 27. i to je velika prepreka
  u rezervatu starosedelaca.
 28. Videćete mnogo ljudi
  na mojim fotografijama danas,
 29. dosta sam se zbližio s njima
  i prihvatili su me kao člana porodice.
 30. Nazvali su me bratom, ujakom
 31. i pozivali me iznova i iznova
  tokom pet godina.
 32. Ali u Pajn Ridžu,
 33. ja ću uvek biti ono što oni zovu "vašiču".
 34. A "vašiču" je reč na jeziku Lakota
 35. koja znači ne-Indijanac.
 36. Ali još jedno značenje ove reči je
 37. "onaj koji uzima najbolje meso za sebe."
 38. I to je ono što želim da istaknem -
 39. onaj koji uzima najbolje parče mesa.
 40. To znači pohlepan.
 41. Bacite pogled oko sebe
  u ovom auditorijumu.
 42. Nalazimo se u privatnoj školi
  na američkom zapadu,
 43. sedimo na crvenim stolicama od baršuna,
 44. s novcem u džepovima.
 45. I ako sagledamo svoj život,
 46. mi zaista jesmo uzeli
 47. najbolje parče mesa.
 48. Pogledajmo nekoliko fotografija
 49. ljudi koji su izgubili
 50. da bismo mi dobili.
 51. I znajte, kada budete videli njihova lica,
 52. da ovo nisu slike samo naroda Lakota,
 53. one predstavljaju sve domorodačke narode.
 54. Na ovom parčetu papira

 55. nalazi se istorija koju sam naučio
 56. od mojih prijatelja i porodice Lakota.
 57. Ono što sledi je hronološki prikaz
 58. sklopljenih sporazuma,
  prekršenih sporazuma,
 59. i pokolja prerušenih u bitke.
 60. Počeću od 1824.
 61. "Ono što je poznato
  kao Biro za indijanska pitanja
 62. otvoreno je u okviru Ratnog departmana
 63. najavljujući od samog početka agresiju
 64. u našem odnošenju
  prema američkim starosedeocima.
 65. 1851:
 66. sklopljen je prvi sporazum u Fort Laramiju
 67. jasno obeleživši granice nacije Lakota.
 68. Prema sporazumu,
 69. te teritorije su suverena nacija.
 70. Da su granice ovog sporazuma održane -
 71. a po pravnoj osnovi trebalo je da budu -
 72. ovako bi SAD izgledale danas.
 73. 10 godina kasnije,
 74. Zakon o domaćinstvima,
  koji je potpisao predsednik Linkoln,
 75. izazvao je priliv belih doseljenika
  na zemlju starosedelaca.
 76. 1863:
 77. Ustanak Santi Sijuksa u Minesoti
 78. završava se vešanjem 38 muškaraca Sijuksa,
 79. najveće masovno pogubljenje
  u istoriji SAD.
 80. Pogubljenje je naredio predsednik Linkoln
 81. samo dva dana
 82. nakon što je potpisao
  Proklamaciju o emancipaciji.
 83. 1866. početak gradnje
  transkontinentalne železenice -

 84. početak nove ere.
 85. Zemlju smo prilagodili prugama i vozovima
 86. da bi skratili sebi
  put kroz srce Lakota nacije.
 87. Sporazumi su završili kroz prozor.
 88. Kao odgovor na to, tri plemena Lakote
  pod vođstvom poglavice Crvenog Oblaka
 89. napalo je i porazilo
  američku vojsku mnogo puta.
 90. Želim da ponovim ovaj deo.
 91. Lakote su porazile američku vojsku.
 92. 1868: Drugi sporazum u Fort Laramiju
 93. jasno garantuje suverenitet
  Velike nacije Sijuksa
 94. i Lakotino vlasništvo
  nad svetim brdima Blek Hils.
 95. Vlada takođe obećava zemlju i pravo lova
 96. u okolnim državama.
 97. Obećali smo da će područje oko reke Pauder
 98. biti zatvoreno za sve belce.
 99. Sporazum je izgledao kao potpuna pobeda
 100. za Crvenog Oblaka i Sijukse.
 101. Zapravo, ovo je jedini rat
  u američkoj istoriji
 102. u kome je vlada sklopila mir
 103. tako što je pristala
  na sve zahteve neprijatelja.
 104. 1869:

 105. završena je transkontinentalna železnica.
 106. Počela je da prevozi,
  između ostalog i veliki broj lovaca,
 107. koji su počeli
  da ubijaju bizone na veliko,
 108. eliminišući izvor hrane,
  odeće i skloništa za Sijukse.
 109. 1871:
 110. Zakon o aproprijaciji Indijanaca
 111. pretvorio je sve Indijance
  u vladine štićenike.
 112. Pored toga, vojska je izdavala naređenja
 113. kojima je zapadnim Indijancima
  zabranila da napuštaju rezervate.
 114. Svi zapadni Indijanci su u tom trenutku
 115. postali ratni zarobljenici.
 116. Takođe, 1871.
 117. smo završili sa sklapanjem sporazuma.
 118. Problem sa sporazumima je taj što
  omogućavaju plemenima da postoje
 119. kao suverene nacije,
  a to ne smemo dozvoliti;
 120. jer smo imali planove.
 121. 1874:

 122. General Džordž Kaster je objavio
  otkriće zlata na teritoriji Lakota,
 123. tačnije na Blek Hilsu.
 124. Vest o zlatu je dovela
  do masivnog doseljavanja belaca,
 125. na teritoriju Lakota.
 126. Kaster preporučuje da Kongres nađe način
 127. da okonča sporazume sa Lakotama
 128. što je moguće pre.
 129. 1875: počinje rat s Lakotama
 130. zbog kršenja sporazuma iz Fort Laramija.
 131. 1876:
 132. 26. jula,
 133. kada je krenula da napadne selo Lakota,
 134. Kasterova Sedma konjica poražena je
 135. u bici kod Litl Big Horna.
 136. 1877.
 137. Veliki Lakota ratnik i poglavica Ludi Konj
 138. predao se kod Fort Robinsona.
 139. Kasnije je ubijen u pritvoru.
 140. 1877. je ujedno i godina
  kada smo našli način
 141. da zaobiđemo sporazume iz Fort Laramija.
 142. Novi dogovor predstavljen je
  poglavicama i starešinama Sijuksa
 143. u kampanji pod nazivom
  "prodaj ili gladuj".
 144. Potpišite papire ili neće biti hrane
  za vaše pleme.
 145. Samo 10% odraslih muškaraca
  je potpisalo.
 146. Prema Fort Laramijskom sporazumu,
 147. bar tri četvrtine plemena moralo je
 148. da otpiše zemlju.
 149. Ta klauzula je očigledno zanemarena.
 150. 1887: Dozov zakon.

 151. Nema više zajedničke svojine
  nad zemljom u rezervatima.
 152. Rezervati su rasparčani
  na parcele od po 65 hektara,
 153. i podeljeni Indijancima ponaosob,
 154. a višak im je oduzet.
 155. Plemena su izgubila milione hektara.
 156. Američki san o privatnoj svojini
 157. pokazao se kao veoma lukav način
 158. da se rezervat razdeli
  dok od istog ne ostane ništa.
 159. Taj potez uništio je rezervate,
 160. tako da je sa svakom novom generacijom
 161. bivalo lakše deliti ih dalje i prodavati.
 162. Većina preostale zemlje
 163. i veliki broj placeva u okviru rezervata
 164. sada su u rukama belih vlasnika rančeva.
 165. Još jednom, najbogatiji deo zemlje
  odlazi vašičuu.
 166. 1890. je godina koju smatram

 167. najvažnijom u ovoj prezentaciji.
 168. Ovo je godina Pokolja na Vundid Ni Kriku.
 169. 29. decembra,
 170. američke trupe opkolile su kamp
  Sijuksa na Vundid Ni Kriku,
 171. i iskasapile poglavicu Veliko Stopalo
 172. i još 300 ratnih zarobljenika,
 173. koristeći novo rafalno oružje,
 174. koje ispaljuje eksplodirajuće metke,
 175. poznato kao Hočkis mitraljez.
 176. Za ovu takozvanu bitku,
 177. Kongres je dodelio 20 medalja časti
 178. Sedmoj konjici.
 179. Do današnjeg dana,
 180. ovo je najveći broj medalja časti
 181. ikad dodeljenih za jednu bitku.
 182. Više medalja časti je ovde dodeljeno
 183. za ubijanje kako žena tako i dece
 184. nego u bilo kojoj bici
  u Prvom svetskom ratu,
 185. Drugom svetskom ratu,
 186. Koreji, Vijetnamu,
 187. Iraku ili Avganistanu.
 188. Pokolj na Vundid Ni Kriku
 189. smatra se završetkom indijanskih ratova.
 190. Kad god posetim mesto
 191. masovne grobnice na Vundid Niju,
 192. ja ne vidim samo grobnicu
 193. Lakota ili Sijuksa,
 194. već grobnicu svih domorodačkih naroda.
 195. Sveti čovek Crni Los kazao je:

 196. "Nisam tada znao
 197. koliko toga se završilo.
 198. Sada, kada se osvrnem
 199. sa ovog visokog brega moje starosti,
 200. još uvek mogu videti zaklane žene i decu
 201. kako leže na gomili ili razbacani naokolo
 202. duž čitavog klanca
 203. jasno kao što sam ih video
 204. svojim mladim očima.
 205. I vidim da je još nešto umrlo
  tamo u krvavom blatu,
 206. i ostalo sahranjeno u vejavici.
 207. San jednog naroda umro je tamo.
 208. Bio je to divan san."
 209. Ovim događajem

 210. započela je nova era
  u istoriji američkih domorodaca.
 211. Sve se može izmeriti
 212. u okviru događaja pre i posle Vundid Nija.
 213. Jer u tom trenutku,
 214. sa prstom na obaraču mitraljeza Hočkis,
 215. američka vlada javno je pokazala
  svoj stav prema pravima domorodaca.
 216. Dosadili su im sporazumi.
 217. Dosadila su im sveta brda.
 218. Dosadili su im plesovi duhova.
 219. I dosadilo im je
  da ih Sijuksi uznemiravaju.
 220. Zato su izneli svoje topove.
 221. "Još uvek želiš da budeš Indijanac,"
  rekli su,
 222. sa prstom na obaraču.
 223. 1900:
 224. populacija Indijanaca u SAD
  spala je na minimum -
 225. manje od 250.000,
 226. u poređenju sa procenjenih 8 miliona
 227. iz 1492.
 228. Premotajmo unapred.

 229. 1980:
 230. Najduži sudski spor u istoriji SAD,
 231. Narod Sijuksa protiv Sjedinjenih Država,
 232. vodio se na Vrhovnom sudu SAD.
 233. Sud je utvrdio da,
  kada su Sijuksi preseljeni u rezervate
 234. i tri miliona hektara njihove zemlje
 235. postalo dostupno doseljenicima
  u potrazi za zlatom,
 236. uslovi drugog sporazuma iz Fort Laramija
 237. bili su prekršeni.
 238. Sud je izrekao
 239. da je područje Blek Hilsa oduzeto ilegalno
 240. i da cena prvobitne ponude
 241. treba biti isplaćena Sijuksima uz kamatu.
 242. Kao nadoknadu za Blek Hils,
 243. sud je dodelio samo 106 miliona dolara
 244. narodu Sijuksa.
 245. Sijuksi su odbili novac
  jednoglasnim povicima:
 246. "Blek Hils nije na prodaju."
 247. 2010:

 248. Statistika o stanju
  domorodačke populacije danas,
 249. više od veka nakon Pokolja na Vundid Niju,
 250. otkriva posledice kolonizacije,
 251. prisilno migriranje
 252. i prekršavanje sporazuma.
 253. Nezaposlenost u rezervatu Pajn Ridž
 254. kreće se između 85 i 90 odsto.
 255. Građevinski ured
  ne može da izgradi nove objekte,
 256. a postojeći su u procesu raspadanja.
 257. Mnogi su beskućnici,
 258. a oni sa kućama zbijeni su
  u istrulelim zgradama
 259. sa čak i do pet porodica.
 260. 39 odsto domova u Pajn Ridžu
 261. nema struje.
 262. Najmanje 60 odsto domova u rezervatu
 263. preplavljeno je toksičnom crnom buđi.
 264. Preko 90 odsto populacije
 265. živi ispod državne granice siromaštva.
 266. Stopa tuberkuloze u Pajn Ridžu
 267. je približno osam puta viša
  od državnog proseka.
 268. Stopa smrtnosti odojčadi
 269. je najviša na kontinentu
 270. i oko tri puta viša od državnog proseka.
 271. Rak grlića materice je pet puta češći
 272. od državnog proseka.
 273. Stopa odustajanja od školovanja
  doseže 70 odsto.
 274. Smenjivanje nastavnika
 275. je osam puta češće od državnog proseka.
 276. Neretko, bake i dede podižu svoje unuke
 277. jer roditelji, usled odavanja alkoholizmu,
 278. nasilja u porodici i opšte apatije,
 279. nisu u stanju da to čine.
 280. 50 odsto populacije
  iznad 40 godina starosti
 281. boluje od dijabetesa.
 282. Očekivani životni vek za muškarce
 283. je između 46 i 48 godina -
 284. gotovo jednako
 285. Avganistanu i Somaliji.
 286. Poslednje poglavlje
  svakog uspešnog genocida

 287. je ono kada opresor
 288. može dići ruke i reći:
 289. "Bože, šta to sebi čine ovi ljudi?
 290. Ubijaju jedni druge.
 291. Ubijaju sami sebe
 292. dok ih mi gledamo kako umiru."
 293. Tako smo došli u posed
  naših Sjedinjenih Država.
 294. Ovo je nasleđe
 295. vidljive sudbine.
 296. Zarobljenici se i dalje rađaju
 297. u logorima za ratne zarobljenike
 298. iako stražara već odavno nema.
 299. Ovo su kosti koje su ostale
 300. nakon što im je oduzeto svo meso.
 301. Jednom davno,
 302. niz događaja pokrenuli su
 303. ljudi koji izgledaju kao ja, vašiču,
 304. željni zemljišta i vode
 305. i zlata sa planina.
 306. Ti događaji proizveli su domino efekat
 307. koji još uvek traje.
 308. Koliko god mi
  kao dominirajuće društvo bili udaljeni

 309. od masakra iz 1890.
 310. ili niza prekršenih sporazuma
  od pre 150 godina,
 311. ja vas svejedno moram pitati,
 312. kako doživljavate današnju statistiku?
 313. Kakva je veza
 314. između ovih slika stradanja
 315. i istorije koju sam vam upravo pročitao?
 316. I koji deo te istorije
 317. je zapravo vaš?
 318. Da li je išta od toga
  vaša odgovornost danas?
 319. Rečeno mi je da mora biti nešto
  što možemo učiniti.
 320. Mora biti nekog poziva na akciju.
 321. Jer toliko sam dugo stajao po strani
 322. zadovoljan svojom ulogom svedoka,
 323. samo snimajući fotografije.
 324. Jer rešenje je, čini se,
  tako daleko u prošlosti,
 325. da mi ništa manje od vremenske mašine
 326. neće pomoći da ga pronađem.
 327. Stradanje domorodačkih naroda

 328. nije jednostavan problem.
 329. Nije to nešto u čemu bi svako
  mogao učestvovati
 330. kao što je pomoć Haitiju,
 331. suzbijanje side ili borba protiv gladi.
 332. Rešenje tog problema
 333. mnogo je složenije za dominirajuće društvo
 334. od, recimo, čeka na 50 dolara,
 335. ili crkvenih akcija
 336. krečenja kuća išaranih grafitima,
 337. ili neke porodice iz predgrađa
 338. koja donira kutiju odeće
  koju više ne želi.
 339. Dakle, u koji nas položaj to postavlja?
 340. Sleganje ramenima u mraku?
 341. Sjedinjene Države

 342. svakodnevno nastavljaju
 343. da krše uslove sporazuma
 344. iz 1851. i 1868.
 345. u Fort Laramiju.
 346. Ono što ja predlažem danas -
 347. moja TED želja je:
 348. ispoštujmo sporazume.
 349. Vratimo im Blek Hils.
 350. Šta će oni s njim raditi nije vaša stvar.
 351. (Aplauz)