Return to Video

Američki starosedeoci kao ratni zarobljenici

 • 0:01 - 0:04
  Ovde sam danas da vam pokažem
  svoje fotografije naroda Lakota.
 • 0:04 - 0:06
  Mnogi od vas su čuli za narod Lakota,
 • 0:06 - 0:08
  ili bar za veću grupu plemena
 • 0:08 - 0:10
  koji se zovu Sijuksi.
 • 0:11 - 0:14
  Lakote su jedno od mnogih plemena
  koja su preseljena sa svoje zemlje
 • 0:14 - 0:16
  u logore za ratne zarobljenike,
 • 0:16 - 0:17
  koji se sada zovu rezervati.
 • 0:17 - 0:19
  Rezervat Pajn Ridž,
 • 0:20 - 0:21
  predmet današnje prezentacije,
 • 0:21 - 0:24
  lociran je oko 120 km jugoistočno
 • 0:24 - 0:26
  od Blek Hilsa u Južnoj Dakoti.
 • 0:26 - 0:27
  Poznat je i kao
 • 0:27 - 0:30
  Logor za ratne zarobljenike broj 334,
 • 0:31 - 0:33
  i to je mesto gde Lakote danas žive.
 • 0:33 - 0:35
  Ako je iko od vas čuo za AIP,
 • 0:35 - 0:37
  Američki Indijanski Pokret
 • 0:37 - 0:39
  ili za Rasela Minsa,
 • 0:39 - 0:41
  ili Lenarda Peltijera,
 • 0:41 - 0:43
  ili za sukobe kod Oglale,
 • 0:43 - 0:46
  onda znate da je Pajn Ridž krizno žarište
 • 0:46 - 0:49
  za indijanska pitanja u SAD.
 • 0:49 - 0:51
  Pozvali su me danas da govorim
 • 0:51 - 0:53
  o svom odnosu sa Lakotama,
 • 0:53 - 0:55
  a to je veoma teško za mene.
 • 0:55 - 0:58
  Jer ako niste primetili moju boju kože,
 • 0:58 - 0:59
  ja sam belac,
 • 0:59 - 1:02
  i to je velika prepreka
  u rezervatu starosedelaca.
 • 1:04 - 1:07
  Videćete mnogo ljudi
  na mojim fotografijama danas,
 • 1:07 - 1:10
  dosta sam se zbližio s njima
  i prihvatili su me kao člana porodice.
 • 1:10 - 1:12
  Nazvali su me bratom, ujakom
 • 1:12 - 1:14
  i pozivali me iznova i iznova
  tokom pet godina.
 • 1:14 - 1:15
  Ali u Pajn Ridžu,
 • 1:15 - 1:18
  ja ću uvek biti ono što oni zovu "vašiču".
 • 1:18 - 1:21
  A "vašiču" je reč na jeziku Lakota
 • 1:21 - 1:24
  koja znači ne-Indijanac.
 • 1:24 - 1:26
  Ali još jedno značenje ove reči je
 • 1:26 - 1:29
  "onaj koji uzima najbolje meso za sebe."
 • 1:29 - 1:31
  I to je ono što želim da istaknem -
 • 1:31 - 1:33
  onaj koji uzima najbolje parče mesa.
 • 1:34 - 1:36
  To znači pohlepan.
 • 1:36 - 1:38
  Bacite pogled oko sebe
  u ovom auditorijumu.
 • 1:39 - 1:42
  Nalazimo se u privatnoj školi
  na američkom zapadu,
 • 1:42 - 1:44
  sedimo na crvenim stolicama od baršuna,
 • 1:44 - 1:46
  s novcem u džepovima.
 • 1:46 - 1:48
  I ako sagledamo svoj život,
 • 1:48 - 1:50
  mi zaista jesmo uzeli
 • 1:50 - 1:52
  najbolje parče mesa.
 • 1:52 - 1:55
  Pogledajmo nekoliko fotografija
 • 1:55 - 1:57
  ljudi koji su izgubili
 • 1:57 - 1:59
  da bismo mi dobili.
 • 1:59 - 2:02
  I znajte, kada budete videli njihova lica,
 • 2:02 - 2:05
  da ovo nisu slike samo naroda Lakota,
 • 2:05 - 2:08
  one predstavljaju sve domorodačke narode.
 • 2:10 - 2:12
  Na ovom parčetu papira
 • 2:12 - 2:14
  nalazi se istorija koju sam naučio
 • 2:14 - 2:17
  od mojih prijatelja i porodice Lakota.
 • 2:17 - 2:19
  Ono što sledi je hronološki prikaz
 • 2:19 - 2:22
  sklopljenih sporazuma,
  prekršenih sporazuma,
 • 2:22 - 2:24
  i pokolja prerušenih u bitke.
 • 2:25 - 2:26
  Počeću od 1824.
 • 2:27 - 2:29
  "Ono što je poznato
  kao Biro za indijanska pitanja
 • 2:29 - 2:31
  otvoreno je u okviru Ratnog departmana
 • 2:31 - 2:33
  najavljujući od samog početka agresiju
 • 2:33 - 2:35
  u našem odnošenju
  prema američkim starosedeocima.
 • 2:35 - 2:36
  1851:
 • 2:36 - 2:39
  sklopljen je prvi sporazum u Fort Laramiju
 • 2:39 - 2:41
  jasno obeleživši granice nacije Lakota.
 • 2:42 - 2:43
  Prema sporazumu,
 • 2:43 - 2:45
  te teritorije su suverena nacija.
 • 2:45 - 2:47
  Da su granice ovog sporazuma održane -
 • 2:47 - 2:50
  a po pravnoj osnovi trebalo je da budu -
 • 2:50 - 2:53
  ovako bi SAD izgledale danas.
 • 2:56 - 2:57
  10 godina kasnije,
 • 2:57 - 3:00
  Zakon o domaćinstvima,
  koji je potpisao predsednik Linkoln,
 • 3:00 - 3:03
  izazvao je priliv belih doseljenika
  na zemlju starosedelaca.
 • 3:03 - 3:05
  1863:
 • 3:05 - 3:08
  Ustanak Santi Sijuksa u Minesoti
 • 3:08 - 3:11
  završava se vešanjem 38 muškaraca Sijuksa,
 • 3:11 - 3:13
  najveće masovno pogubljenje
  u istoriji SAD.
 • 3:14 - 3:16
  Pogubljenje je naredio predsednik Linkoln
 • 3:16 - 3:18
  samo dva dana
 • 3:18 - 3:21
  nakon što je potpisao
  Proklamaciju o emancipaciji.
 • 3:22 - 3:26
  1866. početak gradnje
  transkontinentalne železenice -
 • 3:26 - 3:27
  početak nove ere.
 • 3:27 - 3:30
  Zemlju smo prilagodili prugama i vozovima
 • 3:30 - 3:32
  da bi skratili sebi
  put kroz srce Lakota nacije.
 • 3:32 - 3:34
  Sporazumi su završili kroz prozor.
 • 3:34 - 3:38
  Kao odgovor na to, tri plemena Lakote
  pod vođstvom poglavice Crvenog Oblaka
 • 3:38 - 3:41
  napalo je i porazilo
  američku vojsku mnogo puta.
 • 3:41 - 3:42
  Želim da ponovim ovaj deo.
 • 3:42 - 3:45
  Lakote su porazile američku vojsku.
 • 3:46 - 3:48
  1868: Drugi sporazum u Fort Laramiju
 • 3:48 - 3:51
  jasno garantuje suverenitet
  Velike nacije Sijuksa
 • 3:51 - 3:55
  i Lakotino vlasništvo
  nad svetim brdima Blek Hils.
 • 3:55 - 3:57
  Vlada takođe obećava zemlju i pravo lova
 • 3:57 - 3:59
  u okolnim državama.
 • 3:59 - 4:01
  Obećali smo da će područje oko reke Pauder
 • 4:01 - 4:03
  biti zatvoreno za sve belce.
 • 4:03 - 4:05
  Sporazum je izgledao kao potpuna pobeda
 • 4:05 - 4:07
  za Crvenog Oblaka i Sijukse.
 • 4:07 - 4:10
  Zapravo, ovo je jedini rat
  u američkoj istoriji
 • 4:11 - 4:13
  u kome je vlada sklopila mir
 • 4:13 - 4:16
  tako što je pristala
  na sve zahteve neprijatelja.
 • 4:18 - 4:20
  1869:
 • 4:20 - 4:22
  završena je transkontinentalna železnica.
 • 4:22 - 4:26
  Počela je da prevozi,
  između ostalog i veliki broj lovaca,
 • 4:26 - 4:28
  koji su počeli
  da ubijaju bizone na veliko,
 • 4:28 - 4:31
  eliminišući izvor hrane,
  odeće i skloništa za Sijukse.
 • 4:32 - 4:33
  1871:
 • 4:34 - 4:36
  Zakon o aproprijaciji Indijanaca
 • 4:36 - 4:38
  pretvorio je sve Indijance
  u vladine štićenike.
 • 4:38 - 4:41
  Pored toga, vojska je izdavala naređenja
 • 4:41 - 4:44
  kojima je zapadnim Indijancima
  zabranila da napuštaju rezervate.
 • 4:44 - 4:46
  Svi zapadni Indijanci su u tom trenutku
 • 4:46 - 4:48
  postali ratni zarobljenici.
 • 4:48 - 4:50
  Takođe, 1871.
 • 4:50 - 4:52
  smo završili sa sklapanjem sporazuma.
 • 4:52 - 4:55
  Problem sa sporazumima je taj što
  omogućavaju plemenima da postoje
 • 4:55 - 4:58
  kao suverene nacije,
  a to ne smemo dozvoliti;
 • 4:58 - 4:59
  jer smo imali planove.
 • 5:00 - 5:01
  1874:
 • 5:01 - 5:04
  General Džordž Kaster je objavio
  otkriće zlata na teritoriji Lakota,
 • 5:04 - 5:06
  tačnije na Blek Hilsu.
 • 5:06 - 5:09
  Vest o zlatu je dovela
  do masivnog doseljavanja belaca,
 • 5:09 - 5:11
  na teritoriju Lakota.
 • 5:11 - 5:13
  Kaster preporučuje da Kongres nađe način
 • 5:13 - 5:14
  da okonča sporazume sa Lakotama
 • 5:14 - 5:16
  što je moguće pre.
 • 5:16 - 5:19
  1875: počinje rat s Lakotama
 • 5:19 - 5:22
  zbog kršenja sporazuma iz Fort Laramija.
 • 5:22 - 5:24
  1876:
 • 5:24 - 5:26
  26. jula,
 • 5:26 - 5:28
  kada je krenula da napadne selo Lakota,
 • 5:28 - 5:30
  Kasterova Sedma konjica poražena je
 • 5:30 - 5:32
  u bici kod Litl Big Horna.
 • 5:33 - 5:34
  1877.
 • 5:35 - 5:37
  Veliki Lakota ratnik i poglavica Ludi Konj
 • 5:37 - 5:40
  predao se kod Fort Robinsona.
 • 5:40 - 5:42
  Kasnije je ubijen u pritvoru.
 • 5:46 - 5:48
  1877. je ujedno i godina
  kada smo našli način
 • 5:48 - 5:51
  da zaobiđemo sporazume iz Fort Laramija.
 • 5:51 - 5:54
  Novi dogovor predstavljen je
  poglavicama i starešinama Sijuksa
 • 5:54 - 5:56
  u kampanji pod nazivom
  "prodaj ili gladuj".
 • 5:56 - 5:59
  Potpišite papire ili neće biti hrane
  za vaše pleme.
 • 5:59 - 6:02
  Samo 10% odraslih muškaraca
  je potpisalo.
 • 6:02 - 6:04
  Prema Fort Laramijskom sporazumu,
 • 6:04 - 6:06
  bar tri četvrtine plemena moralo je
 • 6:06 - 6:08
  da otpiše zemlju.
 • 6:08 - 6:10
  Ta klauzula je očigledno zanemarena.
 • 6:11 - 6:13
  1887: Dozov zakon.
 • 6:14 - 6:17
  Nema više zajedničke svojine
  nad zemljom u rezervatima.
 • 6:17 - 6:19
  Rezervati su rasparčani
  na parcele od po 65 hektara,
 • 6:19 - 6:21
  i podeljeni Indijancima ponaosob,
 • 6:21 - 6:23
  a višak im je oduzet.
 • 6:23 - 6:26
  Plemena su izgubila milione hektara.
 • 6:26 - 6:28
  Američki san o privatnoj svojini
 • 6:28 - 6:30
  pokazao se kao veoma lukav način
 • 6:30 - 6:34
  da se rezervat razdeli
  dok od istog ne ostane ništa.
 • 6:34 - 6:36
  Taj potez uništio je rezervate,
 • 6:36 - 6:38
  tako da je sa svakom novom generacijom
 • 6:38 - 6:41
  bivalo lakše deliti ih dalje i prodavati.
 • 6:41 - 6:43
  Većina preostale zemlje
 • 6:43 - 6:45
  i veliki broj placeva u okviru rezervata
 • 6:45 - 6:48
  sada su u rukama belih vlasnika rančeva.
 • 6:48 - 6:51
  Još jednom, najbogatiji deo zemlje
  odlazi vašičuu.
 • 6:52 - 6:55
  1890. je godina koju smatram
 • 6:55 - 6:57
  najvažnijom u ovoj prezentaciji.
 • 6:57 - 6:59
  Ovo je godina Pokolja na Vundid Ni Kriku.
 • 7:00 - 7:02
  29. decembra,
 • 7:02 - 7:04
  američke trupe opkolile su kamp
  Sijuksa na Vundid Ni Kriku,
 • 7:04 - 7:06
  i iskasapile poglavicu Veliko Stopalo
 • 7:06 - 7:09
  i još 300 ratnih zarobljenika,
 • 7:09 - 7:11
  koristeći novo rafalno oružje,
 • 7:11 - 7:13
  koje ispaljuje eksplodirajuće metke,
 • 7:13 - 7:14
  poznato kao Hočkis mitraljez.
 • 7:14 - 7:16
  Za ovu takozvanu bitku,
 • 7:16 - 7:19
  Kongres je dodelio 20 medalja časti
 • 7:19 - 7:21
  Sedmoj konjici.
 • 7:22 - 7:24
  Do današnjeg dana,
 • 7:25 - 7:27
  ovo je najveći broj medalja časti
 • 7:27 - 7:30
  ikad dodeljenih za jednu bitku.
 • 7:30 - 7:32
  Više medalja časti je ovde dodeljeno
 • 7:32 - 7:34
  za ubijanje kako žena tako i dece
 • 7:34 - 7:36
  nego u bilo kojoj bici
  u Prvom svetskom ratu,
 • 7:37 - 7:39
  Drugom svetskom ratu,
 • 7:39 - 7:41
  Koreji, Vijetnamu,
 • 7:41 - 7:43
  Iraku ili Avganistanu.
 • 7:45 - 7:47
  Pokolj na Vundid Ni Kriku
 • 7:47 - 7:49
  smatra se završetkom indijanskih ratova.
 • 7:50 - 7:51
  Kad god posetim mesto
 • 7:51 - 7:53
  masovne grobnice na Vundid Niju,
 • 7:53 - 7:55
  ja ne vidim samo grobnicu
 • 7:55 - 7:57
  Lakota ili Sijuksa,
 • 7:57 - 8:00
  već grobnicu svih domorodačkih naroda.
 • 8:03 - 8:05
  Sveti čovek Crni Los kazao je:
 • 8:06 - 8:07
  "Nisam tada znao
 • 8:07 - 8:09
  koliko toga se završilo.
 • 8:10 - 8:11
  Sada, kada se osvrnem
 • 8:11 - 8:13
  sa ovog visokog brega moje starosti,
 • 8:13 - 8:15
  još uvek mogu videti zaklane žene i decu
 • 8:15 - 8:17
  kako leže na gomili ili razbacani naokolo
 • 8:17 - 8:20
  duž čitavog klanca
 • 8:24 - 8:26
  jasno kao što sam ih video
 • 8:26 - 8:28
  svojim mladim očima.
 • 8:31 - 8:34
  I vidim da je još nešto umrlo
  tamo u krvavom blatu,
 • 8:36 - 8:38
  i ostalo sahranjeno u vejavici.
 • 8:39 - 8:42
  San jednog naroda umro je tamo.
 • 8:43 - 8:45
  Bio je to divan san."
 • 8:47 - 8:49
  Ovim događajem
 • 8:49 - 8:51
  započela je nova era
  u istoriji američkih domorodaca.
 • 8:53 - 8:54
  Sve se može izmeriti
 • 8:54 - 8:57
  u okviru događaja pre i posle Vundid Nija.
 • 8:57 - 8:59
  Jer u tom trenutku,
 • 8:59 - 9:02
  sa prstom na obaraču mitraljeza Hočkis,
 • 9:02 - 9:06
  američka vlada javno je pokazala
  svoj stav prema pravima domorodaca.
 • 9:07 - 9:09
  Dosadili su im sporazumi.
 • 9:09 - 9:11
  Dosadila su im sveta brda.
 • 9:11 - 9:13
  Dosadili su im plesovi duhova.
 • 9:13 - 9:16
  I dosadilo im je
  da ih Sijuksi uznemiravaju.
 • 9:17 - 9:20
  Zato su izneli svoje topove.
 • 9:21 - 9:23
  "Još uvek želiš da budeš Indijanac,"
  rekli su,
 • 9:23 - 9:25
  sa prstom na obaraču.
 • 9:30 - 9:32
  1900:
 • 9:33 - 9:36
  populacija Indijanaca u SAD
  spala je na minimum -
 • 9:36 - 9:38
  manje od 250.000,
 • 9:38 - 9:41
  u poređenju sa procenjenih 8 miliona
 • 9:41 - 9:42
  iz 1492.
 • 9:44 - 9:46
  Premotajmo unapred.
 • 9:46 - 9:48
  1980:
 • 9:48 - 9:50
  Najduži sudski spor u istoriji SAD,
 • 9:51 - 9:54
  Narod Sijuksa protiv Sjedinjenih Država,
 • 9:54 - 9:56
  vodio se na Vrhovnom sudu SAD.
 • 9:57 - 10:00
  Sud je utvrdio da,
  kada su Sijuksi preseljeni u rezervate
 • 10:00 - 10:03
  i tri miliona hektara njihove zemlje
 • 10:03 - 10:06
  postalo dostupno doseljenicima
  u potrazi za zlatom,
 • 10:06 - 10:08
  uslovi drugog sporazuma iz Fort Laramija
 • 10:08 - 10:10
  bili su prekršeni.
 • 10:10 - 10:12
  Sud je izrekao
 • 10:12 - 10:14
  da je područje Blek Hilsa oduzeto ilegalno
 • 10:14 - 10:16
  i da cena prvobitne ponude
 • 10:16 - 10:18
  treba biti isplaćena Sijuksima uz kamatu.
 • 10:19 - 10:21
  Kao nadoknadu za Blek Hils,
 • 10:21 - 10:24
  sud je dodelio samo 106 miliona dolara
 • 10:24 - 10:25
  narodu Sijuksa.
 • 10:25 - 10:28
  Sijuksi su odbili novac
  jednoglasnim povicima:
 • 10:28 - 10:31
  "Blek Hils nije na prodaju."
 • 10:32 - 10:33
  2010:
 • 10:33 - 10:36
  Statistika o stanju
  domorodačke populacije danas,
 • 10:36 - 10:39
  više od veka nakon Pokolja na Vundid Niju,
 • 10:39 - 10:41
  otkriva posledice kolonizacije,
 • 10:42 - 10:43
  prisilno migriranje
 • 10:43 - 10:45
  i prekršavanje sporazuma.
 • 10:46 - 10:48
  Nezaposlenost u rezervatu Pajn Ridž
 • 10:48 - 10:51
  kreće se između 85 i 90 odsto.
 • 10:52 - 10:55
  Građevinski ured
  ne može da izgradi nove objekte,
 • 10:55 - 10:57
  a postojeći su u procesu raspadanja.
 • 10:57 - 10:58
  Mnogi su beskućnici,
 • 10:58 - 11:00
  a oni sa kućama zbijeni su
  u istrulelim zgradama
 • 11:00 - 11:02
  sa čak i do pet porodica.
 • 11:02 - 11:05
  39 odsto domova u Pajn Ridžu
 • 11:05 - 11:06
  nema struje.
 • 11:06 - 11:09
  Najmanje 60 odsto domova u rezervatu
 • 11:09 - 11:11
  preplavljeno je toksičnom crnom buđi.
 • 11:12 - 11:14
  Preko 90 odsto populacije
 • 11:14 - 11:16
  živi ispod državne granice siromaštva.
 • 11:17 - 11:19
  Stopa tuberkuloze u Pajn Ridžu
 • 11:19 - 11:22
  je približno osam puta viša
  od državnog proseka.
 • 11:23 - 11:24
  Stopa smrtnosti odojčadi
 • 11:24 - 11:26
  je najviša na kontinentu
 • 11:26 - 11:29
  i oko tri puta viša od državnog proseka.
 • 11:29 - 11:31
  Rak grlića materice je pet puta češći
 • 11:31 - 11:33
  od državnog proseka.
 • 11:33 - 11:36
  Stopa odustajanja od školovanja
  doseže 70 odsto.
 • 11:37 - 11:38
  Smenjivanje nastavnika
 • 11:38 - 11:41
  je osam puta češće od državnog proseka.
 • 11:41 - 11:44
  Neretko, bake i dede podižu svoje unuke
 • 11:45 - 11:47
  jer roditelji, usled odavanja alkoholizmu,
 • 11:47 - 11:49
  nasilja u porodici i opšte apatije,
 • 11:49 - 11:51
  nisu u stanju da to čine.
 • 11:52 - 11:55
  50 odsto populacije
  iznad 40 godina starosti
 • 11:55 - 11:57
  boluje od dijabetesa.
 • 11:58 - 11:59
  Očekivani životni vek za muškarce
 • 11:59 - 12:03
  je između 46 i 48 godina -
 • 12:04 - 12:06
  gotovo jednako
 • 12:06 - 12:09
  Avganistanu i Somaliji.
 • 12:10 - 12:13
  Poslednje poglavlje
  svakog uspešnog genocida
 • 12:14 - 12:15
  je ono kada opresor
 • 12:15 - 12:18
  može dići ruke i reći:
 • 12:18 - 12:21
  "Bože, šta to sebi čine ovi ljudi?
 • 12:22 - 12:23
  Ubijaju jedni druge.
 • 12:23 - 12:25
  Ubijaju sami sebe
 • 12:25 - 12:28
  dok ih mi gledamo kako umiru."
 • 12:28 - 12:31
  Tako smo došli u posed
  naših Sjedinjenih Država.
 • 12:32 - 12:33
  Ovo je nasleđe
 • 12:33 - 12:35
  vidljive sudbine.
 • 12:35 - 12:37
  Zarobljenici se i dalje rađaju
 • 12:37 - 12:39
  u logorima za ratne zarobljenike
 • 12:40 - 12:42
  iako stražara već odavno nema.
 • 12:45 - 12:46
  Ovo su kosti koje su ostale
 • 12:46 - 12:49
  nakon što im je oduzeto svo meso.
 • 12:52 - 12:53
  Jednom davno,
 • 12:53 - 12:55
  niz događaja pokrenuli su
 • 12:55 - 12:58
  ljudi koji izgledaju kao ja, vašiču,
 • 12:59 - 13:01
  željni zemljišta i vode
 • 13:01 - 13:03
  i zlata sa planina.
 • 13:03 - 13:05
  Ti događaji proizveli su domino efekat
 • 13:05 - 13:07
  koji još uvek traje.
 • 13:07 - 13:11
  Koliko god mi
  kao dominirajuće društvo bili udaljeni
 • 13:12 - 13:15
  od masakra iz 1890.
 • 13:15 - 13:18
  ili niza prekršenih sporazuma
  od pre 150 godina,
 • 13:19 - 13:21
  ja vas svejedno moram pitati,
 • 13:22 - 13:24
  kako doživljavate današnju statistiku?
 • 13:26 - 13:27
  Kakva je veza
 • 13:27 - 13:29
  između ovih slika stradanja
 • 13:29 - 13:32
  i istorije koju sam vam upravo pročitao?
 • 13:32 - 13:34
  I koji deo te istorije
 • 13:34 - 13:35
  je zapravo vaš?
 • 13:36 - 13:38
  Da li je išta od toga
  vaša odgovornost danas?
 • 13:39 - 13:42
  Rečeno mi je da mora biti nešto
  što možemo učiniti.
 • 13:42 - 13:45
  Mora biti nekog poziva na akciju.
 • 13:46 - 13:49
  Jer toliko sam dugo stajao po strani
 • 13:49 - 13:51
  zadovoljan svojom ulogom svedoka,
 • 13:51 - 13:53
  samo snimajući fotografije.
 • 13:54 - 13:56
  Jer rešenje je, čini se,
  tako daleko u prošlosti,
 • 13:56 - 13:58
  da mi ništa manje od vremenske mašine
 • 13:58 - 14:00
  neće pomoći da ga pronađem.
 • 14:00 - 14:03
  Stradanje domorodačkih naroda
 • 14:03 - 14:05
  nije jednostavan problem.
 • 14:07 - 14:09
  Nije to nešto u čemu bi svako
  mogao učestvovati
 • 14:09 - 14:11
  kao što je pomoć Haitiju,
 • 14:11 - 14:13
  suzbijanje side ili borba protiv gladi.
 • 14:14 - 14:16
  Rešenje tog problema
 • 14:16 - 14:18
  mnogo je složenije za dominirajuće društvo
 • 14:18 - 14:20
  od, recimo, čeka na 50 dolara,
 • 14:21 - 14:22
  ili crkvenih akcija
 • 14:22 - 14:24
  krečenja kuća išaranih grafitima,
 • 14:24 - 14:26
  ili neke porodice iz predgrađa
 • 14:26 - 14:29
  koja donira kutiju odeće
  koju više ne želi.
 • 14:29 - 14:31
  Dakle, u koji nas položaj to postavlja?
 • 14:31 - 14:34
  Sleganje ramenima u mraku?
 • 14:35 - 14:36
  Sjedinjene Države
 • 14:36 - 14:38
  svakodnevno nastavljaju
 • 14:38 - 14:40
  da krše uslove sporazuma
 • 14:40 - 14:42
  iz 1851. i 1868.
 • 14:42 - 14:44
  u Fort Laramiju.
 • 14:45 - 14:47
  Ono što ja predlažem danas -
 • 14:48 - 14:50
  moja TED želja je:
 • 14:51 - 14:53
  ispoštujmo sporazume.
 • 14:53 - 14:55
  Vratimo im Blek Hils.
 • 14:55 - 14:58
  Šta će oni s njim raditi nije vaša stvar.
 • 15:00 - 15:06
  (Aplauz)
Title:
Američki starosedeoci kao ratni zarobljenici
Speaker:
Aron Hjui (Aaron Huey)
Description:

U pokušaju da fotografiše siromaštvo u Americi, put je Arona Hjuija odveo u indijanski rezervat Pajn Ridž u kome ga je borba za život naroda Lakota - zaprepašćujuća i većim delom zanemarena - naterala da promeni mišljenje. Pet godina kasnije, njegove uznemirujuće fotografije isprepletene šokantnom lekcijom iz istorije predstavljene su u ovom hrabrom govoru na TEDxDU.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
15:07
Ivana Korom edited Serbian subtitles for America's native prisoners of war
Ivana Korom edited Serbian subtitles for America's native prisoners of war
Marija Stepanovic added a translation

Serbian subtitles

Revisions Compare revisions