Slovak subtitles

← Aaron Huey: Americkí domorodí vojnoví zajatci

Get Embed Code
39 Languages

Showing Revision 1 created 01/17/2011 by Ján Janis.

 1. Dnes som tu, aby som vám ukázal svoje fotografie Lakotov.
 2. Mnohí z vás o nich možno počuli,
 3. alebo aspoň o väčšej skupine kmeňov,
 4. ktorá sa nazýva Siouxovia.
 5. Lakotovia sú jedným z mnohých kmeňov, ktoré museli opustiť svoju zem
 6. a ísť do zajateckých táborov,
 7. ktoré sa teraz volajú rezervácie.
 8. Rezervácia Pine Ridge,
 9. predmet dnešnej prezentácie,
 10. sa nachádza približne 120 km juhovýchodne
 11. od pohoria Black Hills v Južnej Dakote.
 12. Niekedy sa označuje ako
 13. zajatecký tábor č. 334
 14. a je to miesto, kde teraz Lakotovia žijú.
 15. Ak niekto z vás niekedy počul
 16. o Hnutí amerických indiánov (AIM)
 17. alebo o Russelovi Meansovi,
 18. Leonardovi Peltierovi
 19. alebo o oglalskom pate,
 20. tak potom viete, že v Pide Ridge začína
 21. problematika pôvodných obyvateľov v USA.
 22. Požiadali ma teda, aby som dnes rozprával

 23. o mojom vzťahu s Lakotmi
 24. a je to pre mňa veľmi ťažké,
 25. pretože ak ste nevšimli moju farbu pleti,
 26. som beloch
 27. a to v rezervácii pôvodných obyvateľov znamená obrovskú prekážku.
 28. Dnes na mojich fotografiách uvidíte mnoho ľudí.
 29. Stali sme sa veľmi blízkymi a vítali ma ako rodinu.
 30. Volali ma brat a strýko
 31. a 5 rokov ma k sebe zas a znova pozývali.
 32. V Pine Ridge
 33. však vždy budem tým, čo sa nazýva wasichu.
 34. Je to lakotské slovo,
 35. ktoré znamená „Neindián",
 36. ale ďalší výklad tohto slova znamená
 37. „ten, ktorý si najlepšie mäso berie pre seba".
 38. Chcem sa zamerať práve na toto:
 39. ten, ktorý si najlepšie mäso berie pre seba.
 40. Znamená to, že je nenásytný.
 41. Pozrite sa teraz do hľadiska.
 42. Sme na súkromnej škole na západe USA.
 43. Sedíme na červených zamatových stoličkách
 44. a vo vreckách máme peniaze.
 45. Keď sa pozrieme na svoje životy,
 46. skutočne sme si vzali
 47. tú najlepšiu časť mäsa.
 48. Pozrime sa teda dnes na sadu fotografií
 49. ľudí, ktorí niečo stratili,
 50. aby sme my mohli niečo získať
 51. a vedzte, že keď uvidíte tváre týchto ľudí,
 52. tak nejde len o fotografie Lakotov,
 53. ale aj o všetkých pôvodných obyvateľov.
 54. Na tomto papieri

 55. je história, ako som sa ju naučil
 56. od mojich lakotských priateľov a rodiny.
 57. Pôjde o časovú os zmlúv,
 58. ktoré sa uzatvárali a porušovali
 59. a masakier, ktoré sa tvária ako bitky.
 60. Začnem v roku 1824.
 61. Inštitúcia, ktorá je známa pod názvom Úrad pre indiánske záležitosti,
 62. bola vytvorená v rámci Ministerstva vojny
 63. a nastavila tak prvý tón agresie
 64. v našom zaobchádzaní s pôvodnými Američanmi.
 65. 1851:
 66. Bola uzavretá prvá zmluva z Fort Laramie,
 67. kde sa jasne vyznačili hranice národa Lakotov.
 68. Podľa tejto zmluvy
 69. patria tieto pozemky nezávislému národu.
 70. Ak by tu uvedené hranice platili
 71. a existuje zákonný základ, že by to tak malo byť,
 72. potom by mali USA dnes vyzerať takto.
 73. O 10 rokov
 74. bol prezidentom Lincolnom podpísaný tzv. Homestead Act, zákon o usadlostiach,
 75. ktorý rozpútal príval bielych osadníkov na územie pôvodných obyvateľov.
 76. 1863:
 77. Povstanie santijských Siouxov v Minnesote
 78. končí obesením 38 siouxských mužov,
 79. najväčšou masovou popravou v histórii USA.
 80. Popravu nariadil prezident Lincoln
 81. len dva dni potom,
 82. ako podpísal Vyhlásenie o zrušení otroctva.
 83. 1866: Začiatok transkontinentálnej železnice,

 84. nová éra.
 85. Privlastnili sme si pozemky pre koľaje a vlaky,
 86. aby sme si skrátili cestu cez srdce národa Lakotov.
 87. Zmluvy sa vyhodili von oknom.
 88. Na tento postoj prišla odpoveď, keď tri kmene pod vedením lakotského náčelníka Červeného Oblaka
 89. na armádu USA mnohokrát zaútočili a aj ju porazili.
 90. Túto časť chcem zopakovať.
 91. Lakotovia porazili armádu USA.
 92. 1868: Druhá zmluva z Fort Laramie
 93. jasne zaručuje suverenitu Veľkého národa Siouxov
 94. a lakotské vlastníctvo posvätného pohoria Black Hills.
 95. Vláda tiež sľubuje pozemky a lovecké práva
 96. v okolitých štátoch.
 97. Sľubujeme, že územie Powder River
 98. bude odteraz pre všetkých belochov uzavreté.
 99. Zmluva sa zdala byť dokonalým víťazstvom
 100. Červeného Oblaka a Siouxov.
 101. V skutočnosti je to jediná vojna v americkej histórii,
 102. keď vláda vyjednala mier tak,
 103. že uznala všetko, čo protivník požadoval.
 104. 1869:

 105. Transkontinentálna železnica bola dokončená.
 106. Popri iných veciach prevážala aj veľké množstvo lovcov,
 107. ktorí začali vo veľkom zabíjať bizóny
 108. a tak odstraňovali zdroj obživy, ošatenia a prístrešia Siouxov.
 109. 1871:
 110. Zákon o prisvojení Indiánov
 111. robí zo všetkých Indiánov chránencov federálnej vlády.
 112. Armáda navyše vydala rozkazy,
 113. ktoré zakazujú západným Indiánom opustiť rezervácie.
 114. V tomto okamihu boli všetci západní Indiáni
 115. vojenskými zajatcami.
 116. Takisto sme v roku 1871
 117. ukončili éru uzatvárania zmlúv.
 118. Problém so zmluvami je ten, že umožňujú kmeňom existovať ako nezávislé národy,
 119. ale to my nemôžeme dopustiť.
 120. Mali sme plány.
 121. 1874:

 122. Generál George Custer oznámil objav zlata na lakotskom území,
 123. osobitne v pohorí Black Hills.
 124. Správy o zlate spôsobujú masívny príliv bielych osadníkov
 125. do národa Lakotov.
 126. Custer odporúča Kongresu, aby našiel spôsob,
 127. ako by bolo možné čo najskôr
 128. ukončiť zmluvy s Lakotmi.
 129. 1875: Lakotská vojna začína
 130. porušením zmluvy z Fort Laramie.
 131. 1876
 132. 26. júla
 133. bola na svojej ceste zaútočiť na osadu Lakotov
 134. rozdrvená Custerova 7. kavaléria
 135. v bitke pri Little Big Horne.
 136. 1877:
 137. Veľký lakotský bojovník a náčelník Splašnený Kôň
 138. sa vzdal v pevnosti Fort Robinson.
 139. Neskôr bol počas väzby zabitý.
 140. Rok 1877 je tiež rokom, keď sme našli spôsob,
 141. ako obísť zmluvy z Fort Laramie.
 142. Siouxským náčelníkom a ich vedúcim mužom bola predstavená nová dohoda,
 143. ktorá bola vedená kampaňou známou ako „predaj alebo hladuj".
 144. Podpíš papier alebo tvoj kmeň nedostane potraviny.
 145. Podpísalo ju len 10% dospelej mužskej populácie.
 146. Zmluva z Fort Laramie vyžadovala,
 147. aby pri prevedení pôdy na iných majiteľov
 148. podpisom súhlasili najmenej 3/4 kmeňa.
 149. Tento paragraf bol očividne ignorovaný.
 150. 1887: Dawesov zákon.

 151. Spoločné vlastníctvo pozemkov v rezervácii končí.
 152. Rezervácie sa rozkúskovali do 160-akrových častí.
 153. Tie sa rozdelili jednotlivým Indiánom
 154. a nadbytočné pozemky zmenili vlastníka.
 155. Kmene stratili milióny akrov pôdy.
 156. Americký sen o vlastníctve zeme jednotlivcami
 157. sa ukázal byť veľmi rafinovaným spôsobom,
 158. ako rozdeľovať rezerváciu až pokým nič neostalo.
 159. Tento krok zničil rezervácie
 160. a umožnil ich neskôr s každou odchádzajúcou generáciou
 161. ďalej ľahšie rozdeľovať a predávať.
 162. Väčšina nadbytočných pozemkov
 163. a väčšina parciel vnútri hraníc rezervácie
 164. je teraz v rukách bielych rančerov.
 165. To najlepšie ide opäť wasichuom.
 166. 1890, dátum, o ktorom si myslím,

 167. že je v tejto prezentácii najdôležitejší.
 168. Toto je rok masakry pri Wounded Knee.
 169. 29. decembra
 170. obkľúčili vojaci USA siouxský tábor pri potoku Wounded Knee
 171. a zmasakrovali náčelníka Veľkú Nohu
 172. a 300 vojenských zajatcov.
 173. Použili pri tom novú rýchlopaľnú zbraň,
 174. ktorá vystreľovala výbušné projektily
 175. a volala sa Hotchkissove delo.
 176. Za túto tzv. bitku
 177. bolo 7. kavalérii udelených
 178. 20 Kongesových medajlí cti.
 179. Do dnešného dňa
 180. je to najviac Medajlí cti,
 181. ktoré boli kedy udelené za jedinú bitku.
 182. Viac Medajlí cti sa udelilo
 183. za nevyberavé zmasakrovanie žien a detí
 184. ako za hociktorú bitku v 1. svetovej vojne,
 185. 2. svetovej vojne,
 186. Kórei, Vietname,
 187. Iraku alebo Afganistane.
 188. Masaker pri Wounded Knee
 189. sa považuje za koniec Indiánskych vojen.
 190. Vždy, keď navštívim miesto
 191. masového hrobu vo Wouned Knee,
 192. nepozerám sa naň len ako na hrob
 193. Lakotov alebo Siouxov,
 194. ale ako na hrob všetkých pôvodných obyvateľov.
 195. Svätý muž Čierny Los povedal:

 196. „Vtedy som nevedel,
 197. ako veľa sa toho skončilo.
 198. Keď sa teraz pozriem späť
 199. z tohto vysokého kopca svojej staroby,
 200. stále vidím povraždené ženy a deti,
 201. ktoré ležia na hromadách a roztrúsené
 202. pozdĺž krivej rokliny tak jasne,
 203. ako keď som ich videl
 204. ešte mladými očami.
 205. Vidím, že v tom krvavom bahne vtedy zahynulo
 206. a v snehovej búrke bolo pochované niečo iné.
 207. Zomrel tam sen ľudí
 208. a bol to nádherný sen."
 209. Touto udalosťou začína

 210. nová éra v histórii pôvodných Američanov.
 211. Všetko sa dá merať podľa obdobia
 212. spred masakry pri Wounded Knee a po nej,
 213. pretože v tejto chvíli
 214. a s prstami na spúšti Hotchkissových diel
 215. vláda USA otvorene deklarovala svoj postoj k právam pôvodných obyvateľov.
 216. Boli unavení zo zmlúv.
 217. Boli unavení z posvätných kopcov.
 218. Boli unavení z tých, čo tancovali tanec duchov
 219. a boli unavení zo všetkých siouxských ťažkostí.
 220. Priniesli si teda svoje kanóny.
 221. „Teraz chceš byť Indián",
 222. hovorili s prstom na spúšti.
 223. 1900:
 224. Indiánska populácia USA dosiahla najnižší stav,
 225. menej ako 250 000 ľudí,
 226. v porovnaní s odhadovanými 8 miliónmi
 227. v roku 1492.
 228. Presuňme sa v čase rýchlo dopredu.

 229. 1980:
 230. O najdlhšie prebiehajúcom súdnom prípade v histórii USA,
 231. Národ Siouxov proti Spojeným štátom americkým,
 232. sa rozhodovalo na Najvyššom súde USA.
 233. Súd stanovil, že keď boli Siouxovia presídlení do rezervácií
 234. a 7 miliónov akrov ich pôdy
 235. sa otvorilo zlatokopom a farmárom,
 236. boli porušené zmluvné podmienky
 237. druhej zmluvy z Fort Laramie.
 238. Súd vyhlásil,
 239. že pohorie Black Hills bolo protiprávne odňaté
 240. a národu Siouxov by mala byť vyplatená
 241. počiatočná cenová ponuka spolu s úrokmi.
 242. Za pohorie Black Hills navrhol súd platbu
 243. vo výške len 106 miliónov dolárov,
 244. ktorá mala byť vyplatená národu Siouxov.
 245. Siouxovia peniaze odmietli s jednotným volaním:
 246. „Pohorie Black Hills nie je na predaj."
 247. 2010:

 248. Súčasná štatistika o populácii pôvodných obyvateľov,
 249. viac ako storočie po masakre pri Wounded Knee,
 250. odhaľuje dedičstvo kolonizácie,
 251. nútenej migrácie
 252. a porušovania zmlúv.
 253. V Indiánskej rezervácii Pine Ridge sa nezamestnanosť pohybuje
 254. v rozmedzí 85 a 90 percent.
 255. Úrad pre bývanie nie je schopný postaviť nové budovy
 256. a tie existujúce sa rozpadávajú.
 257. Mnohí ľudia sú bezdomovci a tí,
 258. ktorí domov majú, sú natesnaní v rozkladajúcich sa budovách,
 259. kde žije aj päť rodín.
 260. 39% domácností v Pine Ridge
 261. nemá elektrinu.
 262. Minimálne 60% domácností v rezervácii
 263. je zamorených plesňovou hubou, klasovkou tmavou.
 264. Viac ako 90% obyvateľov
 265. žije pod federálnou hranicou chudoby.
 266. Výskyt tuberkulózy v Pine Ridge
 267. je približne osemkrát vyšší ako národný priemer USA.
 268. Dojčenská úmrtnosť
 269. je najvyššia na tomto kontinente
 270. a je približne trikrát vyššia ako národný priemer USA.
 271. Rakovina krčka maternice sa vyskytuje päťkrát častejšie,
 272. ako je národný priemer USA.
 273. Počet študentov, ktorí nedokončili školské štúdium, sa približuje až k hranici 70%.
 274. Fluktuácia učiteľov
 275. je osemkrát vyššia ako národný priemer USA.
 276. Svojich vnukov a vnučky často vychovávajú starí rodičia,
 277. pretože rodičia ich nemôžu vychovávať kvôli alkoholizmu,
 278. domácemu násiliu
 279. a celkovej apatii.
 280. 50% obyvateľov vo veku nad 40 rokov
 281. trpí cukrovkou.
 282. Priemerná dĺžka života mužov
 283. je medzi 46
 284. a 48 rokmi
 285. a je približne rovnaká
 286. ako v Afganistane a Somálsku.
 287. Posledná kapitola každej úspešnej genocídy

 288. je tá, kde utláčateľ
 289. môže dať ruky preč a povedať:
 290. „Bože, čo si to tí ľudia robia?
 291. Zabíjajú sa navzájom.
 292. Zabíjajú samých seba,
 293. zatiaľ čo my sa na nich pozeráme, ako umierajú."
 294. Takto sme sa dostali k vlastníctvu týchto Spojených štátov amerických.
 295. Toto je dedičstvo
 296. jasného osudu.
 297. Zajatci sa do zajateckých táborov
 298. stále rodia aj dlho
 299. po odchode stráží.
 300. Toto sú kosti, ktoré tu zostali potom,
 301. ako bolo vzaté to najlepšie mäso.
 302. Pred dlhou dobou
 303. sa dal do pohybu sled udalostí
 304. a spravili tak ľudia, ktorí vyzerajú ako ja, wasichuovia,
 305. dychtiví zobrať si pôdu, vodu
 306. a zlato v horách.
 307. Tieto udalosti viedli k dominovému efektu,
 308. ktorý musí skončiť.
 309. Môžeme sa ako dominantná spoločnosť cítiť veľmi vzdialení

 310. od masakry v roku 1890
 311. alebo radu porušených zmlúv spred 150 rokov,
 312. ale aj tak sa vás musím spýtať,
 313. ako by ste sa mali cítiť pri pohľade na dnešné štatistiky?
 314. Čo spája
 315. tieto obrazy utrpenia
 316. a históriu, o ktorej som vám teraz rozprával?
 317. Koľko z tejto histórie
 318. vôbec potrebujete mať?
 319. Je to dnes jedna z oblastí, kde pociťujete zodpovednosť?
 320. Povedali mi, že musí existovať niečo, čo môžme spraviť.
 321. Musí existovať volanie urobiť niečo,
 322. pretože dlho stojím na okraji,
 323. spokojný s tým, že som svedkom
 324. a len fotografujem,
 325. lebo riešenie sa zdá byť tak veľmi vzdialené v minulosti,
 326. že potrebujem prinajmenšom stroj času,
 327. aby som sa k tomuto riešeniu dostal.
 328. Utrpenie pôvodných obyvateľov

 329. sa nedá vyriešiť jednoducho.
 330. Nie je to niečo, s čím sa všetci vlečú podobne,
 331. ako sa vlečú s pomocou pre Haiti,
 332. s ukončením AIDS alebo s bojom proti hladomoru.
 333. Riešenie, ako sa to nazýva,
 334. môže byť pre dominantnú spoločnosť omnoho zložitejšie
 335. ako napríklad šek na 50 dolárov
 336. alebo cirkevný výlet,
 337. keď sa namaľujú niektoré domy, ktoré sú pokryté graffitmi,
 338. alebo rodina z predmestia,
 339. ktorá daruje škatuľu oblečenia, ktoré už viac nepotrebuje.
 340. Kde sa teda nachádzame?
 341. Krčíme v tme ramenami?
 342. Spojené štáty

 343. každý deň pokračujú
 344. v porušovaní podmienok zmlúv
 345. z rokov 1851 a 1868,
 346. ktoré boli uzavreté s Lakotmi vo Fort Laramie.
 347. Volanie niečo urobiť, ktoré dnes ponúkam,
 348. moje prianie pre TED, je takéto:
 349. Dodržiavajte zmluvy.
 350. Vráťte naspäť pohorie Black Hills.
 351. Nemusí vás zaujímať, čo s ním spravia.
 352. (Potlesk)