Return to Video

Aaron Huey: Americkí domorodí vojnoví zajatci

 • 0:00 - 0:03
  Dnes som tu, aby som vám ukázal svoje fotografie Lakotov.
 • 0:04 - 0:06
  Mnohí z vás o nich možno počuli,
 • 0:06 - 0:08
  alebo aspoň o väčšej skupine kmeňov,
 • 0:08 - 0:10
  ktorá sa nazýva Siouxovia.
 • 0:10 - 0:13
  Lakotovia sú jedným z mnohých kmeňov, ktoré museli opustiť svoju zem
 • 0:13 - 0:15
  a ísť do zajateckých táborov,
 • 0:15 - 0:17
  ktoré sa teraz volajú rezervácie.
 • 0:17 - 0:19
  Rezervácia Pine Ridge,
 • 0:19 - 0:21
  predmet dnešnej prezentácie,
 • 0:21 - 0:23
  sa nachádza približne 120 km juhovýchodne
 • 0:23 - 0:25
  od pohoria Black Hills v Južnej Dakote.
 • 0:25 - 0:27
  Niekedy sa označuje ako
 • 0:27 - 0:30
  zajatecký tábor č. 334
 • 0:30 - 0:33
  a je to miesto, kde teraz Lakotovia žijú.
 • 0:33 - 0:35
  Ak niekto z vás niekedy počul
 • 0:35 - 0:37
  o Hnutí amerických indiánov (AIM)
 • 0:37 - 0:39
  alebo o Russelovi Meansovi,
 • 0:39 - 0:41
  Leonardovi Peltierovi
 • 0:41 - 0:43
  alebo o oglalskom pate,
 • 0:43 - 0:46
  tak potom viete, že v Pide Ridge začína
 • 0:46 - 0:49
  problematika pôvodných obyvateľov v USA.
 • 0:49 - 0:51
  Požiadali ma teda, aby som dnes rozprával
 • 0:51 - 0:53
  o mojom vzťahu s Lakotmi
 • 0:53 - 0:55
  a je to pre mňa veľmi ťažké,
 • 0:55 - 0:57
  pretože ak ste nevšimli moju farbu pleti,
 • 0:57 - 0:59
  som beloch
 • 0:59 - 1:02
  a to v rezervácii pôvodných obyvateľov znamená obrovskú prekážku.
 • 1:04 - 1:06
  Dnes na mojich fotografiách uvidíte mnoho ľudí.
 • 1:06 - 1:09
  Stali sme sa veľmi blízkymi a vítali ma ako rodinu.
 • 1:09 - 1:11
  Volali ma brat a strýko
 • 1:11 - 1:13
  a 5 rokov ma k sebe zas a znova pozývali.
 • 1:13 - 1:15
  V Pine Ridge
 • 1:15 - 1:18
  však vždy budem tým, čo sa nazýva wasichu.
 • 1:18 - 1:21
  Je to lakotské slovo,
 • 1:21 - 1:23
  ktoré znamená „Neindián",
 • 1:23 - 1:25
  ale ďalší výklad tohto slova znamená
 • 1:25 - 1:29
  „ten, ktorý si najlepšie mäso berie pre seba".
 • 1:29 - 1:31
  Chcem sa zamerať práve na toto:
 • 1:31 - 1:33
  ten, ktorý si najlepšie mäso berie pre seba.
 • 1:33 - 1:35
  Znamená to, že je nenásytný.
 • 1:36 - 1:38
  Pozrite sa teraz do hľadiska.
 • 1:38 - 1:41
  Sme na súkromnej škole na západe USA.
 • 1:41 - 1:44
  Sedíme na červených zamatových stoličkách
 • 1:44 - 1:46
  a vo vreckách máme peniaze.
 • 1:46 - 1:48
  Keď sa pozrieme na svoje životy,
 • 1:48 - 1:50
  skutočne sme si vzali
 • 1:50 - 1:52
  tú najlepšiu časť mäsa.
 • 1:52 - 1:55
  Pozrime sa teda dnes na sadu fotografií
 • 1:55 - 1:57
  ľudí, ktorí niečo stratili,
 • 1:57 - 1:59
  aby sme my mohli niečo získať
 • 1:59 - 2:02
  a vedzte, že keď uvidíte tváre týchto ľudí,
 • 2:02 - 2:05
  tak nejde len o fotografie Lakotov,
 • 2:05 - 2:08
  ale aj o všetkých pôvodných obyvateľov.
 • 2:10 - 2:12
  Na tomto papieri
 • 2:12 - 2:14
  je história, ako som sa ju naučil
 • 2:14 - 2:17
  od mojich lakotských priateľov a rodiny.
 • 2:17 - 2:19
  Pôjde o časovú os zmlúv,
 • 2:19 - 2:22
  ktoré sa uzatvárali a porušovali
 • 2:22 - 2:24
  a masakier, ktoré sa tvária ako bitky.
 • 2:24 - 2:26
  Začnem v roku 1824.
 • 2:26 - 2:28
  Inštitúcia, ktorá je známa pod názvom Úrad pre indiánske záležitosti,
 • 2:28 - 2:30
  bola vytvorená v rámci Ministerstva vojny
 • 2:30 - 2:32
  a nastavila tak prvý tón agresie
 • 2:32 - 2:34
  v našom zaobchádzaní s pôvodnými Američanmi.
 • 2:34 - 2:36
  1851:
 • 2:36 - 2:38
  Bola uzavretá prvá zmluva z Fort Laramie,
 • 2:38 - 2:41
  kde sa jasne vyznačili hranice národa Lakotov.
 • 2:41 - 2:43
  Podľa tejto zmluvy
 • 2:43 - 2:45
  patria tieto pozemky nezávislému národu.
 • 2:45 - 2:47
  Ak by tu uvedené hranice platili
 • 2:47 - 2:50
  a existuje zákonný základ, že by to tak malo byť,
 • 2:50 - 2:53
  potom by mali USA dnes vyzerať takto.
 • 2:55 - 2:57
  O 10 rokov
 • 2:57 - 3:00
  bol prezidentom Lincolnom podpísaný tzv. Homestead Act, zákon o usadlostiach,
 • 3:00 - 3:03
  ktorý rozpútal príval bielych osadníkov na územie pôvodných obyvateľov.
 • 3:03 - 3:05
  1863:
 • 3:05 - 3:07
  Povstanie santijských Siouxov v Minnesote
 • 3:07 - 3:10
  končí obesením 38 siouxských mužov,
 • 3:10 - 3:13
  najväčšou masovou popravou v histórii USA.
 • 3:14 - 3:16
  Popravu nariadil prezident Lincoln
 • 3:16 - 3:18
  len dva dni potom,
 • 3:18 - 3:21
  ako podpísal Vyhlásenie o zrušení otroctva.
 • 3:22 - 3:25
  1866: Začiatok transkontinentálnej železnice,
 • 3:25 - 3:27
  nová éra.
 • 3:27 - 3:29
  Privlastnili sme si pozemky pre koľaje a vlaky,
 • 3:29 - 3:32
  aby sme si skrátili cestu cez srdce národa Lakotov.
 • 3:32 - 3:34
  Zmluvy sa vyhodili von oknom.
 • 3:34 - 3:37
  Na tento postoj prišla odpoveď, keď tri kmene pod vedením lakotského náčelníka Červeného Oblaka
 • 3:37 - 3:40
  na armádu USA mnohokrát zaútočili a aj ju porazili.
 • 3:40 - 3:42
  Túto časť chcem zopakovať.
 • 3:42 - 3:45
  Lakotovia porazili armádu USA.
 • 3:45 - 3:48
  1868: Druhá zmluva z Fort Laramie
 • 3:48 - 3:51
  jasne zaručuje suverenitu Veľkého národa Siouxov
 • 3:51 - 3:54
  a lakotské vlastníctvo posvätného pohoria Black Hills.
 • 3:54 - 3:56
  Vláda tiež sľubuje pozemky a lovecké práva
 • 3:56 - 3:58
  v okolitých štátoch.
 • 3:58 - 4:00
  Sľubujeme, že územie Powder River
 • 4:00 - 4:03
  bude odteraz pre všetkých belochov uzavreté.
 • 4:03 - 4:05
  Zmluva sa zdala byť dokonalým víťazstvom
 • 4:05 - 4:07
  Červeného Oblaka a Siouxov.
 • 4:07 - 4:10
  V skutočnosti je to jediná vojna v americkej histórii,
 • 4:10 - 4:13
  keď vláda vyjednala mier tak,
 • 4:13 - 4:16
  že uznala všetko, čo protivník požadoval.
 • 4:18 - 4:20
  1869:
 • 4:20 - 4:22
  Transkontinentálna železnica bola dokončená.
 • 4:22 - 4:25
  Popri iných veciach prevážala aj veľké množstvo lovcov,
 • 4:25 - 4:28
  ktorí začali vo veľkom zabíjať bizóny
 • 4:28 - 4:31
  a tak odstraňovali zdroj obživy, ošatenia a prístrešia Siouxov.
 • 4:31 - 4:33
  1871:
 • 4:33 - 4:35
  Zákon o prisvojení Indiánov
 • 4:35 - 4:38
  robí zo všetkých Indiánov chránencov federálnej vlády.
 • 4:38 - 4:41
  Armáda navyše vydala rozkazy,
 • 4:41 - 4:44
  ktoré zakazujú západným Indiánom opustiť rezervácie.
 • 4:44 - 4:46
  V tomto okamihu boli všetci západní Indiáni
 • 4:46 - 4:48
  vojenskými zajatcami.
 • 4:48 - 4:50
  Takisto sme v roku 1871
 • 4:50 - 4:52
  ukončili éru uzatvárania zmlúv.
 • 4:52 - 4:55
  Problém so zmluvami je ten, že umožňujú kmeňom existovať ako nezávislé národy,
 • 4:55 - 4:57
  ale to my nemôžeme dopustiť.
 • 4:57 - 4:59
  Mali sme plány.
 • 4:59 - 5:01
  1874:
 • 5:01 - 5:04
  Generál George Custer oznámil objav zlata na lakotskom území,
 • 5:04 - 5:06
  osobitne v pohorí Black Hills.
 • 5:06 - 5:08
  Správy o zlate spôsobujú masívny príliv bielych osadníkov
 • 5:08 - 5:10
  do národa Lakotov.
 • 5:10 - 5:12
  Custer odporúča Kongresu, aby našiel spôsob,
 • 5:12 - 5:14
  ako by bolo možné čo najskôr
 • 5:14 - 5:16
  ukončiť zmluvy s Lakotmi.
 • 5:16 - 5:19
  1875: Lakotská vojna začína
 • 5:19 - 5:22
  porušením zmluvy z Fort Laramie.
 • 5:22 - 5:24
  1876
 • 5:24 - 5:26
  26. júla
 • 5:26 - 5:28
  bola na svojej ceste zaútočiť na osadu Lakotov
 • 5:28 - 5:30
  rozdrvená Custerova 7. kavaléria
 • 5:30 - 5:32
  v bitke pri Little Big Horne.
 • 5:32 - 5:34
  1877:
 • 5:34 - 5:37
  Veľký lakotský bojovník a náčelník Splašnený Kôň
 • 5:37 - 5:39
  sa vzdal v pevnosti Fort Robinson.
 • 5:39 - 5:42
  Neskôr bol počas väzby zabitý.
 • 5:45 - 5:48
  Rok 1877 je tiež rokom, keď sme našli spôsob,
 • 5:48 - 5:50
  ako obísť zmluvy z Fort Laramie.
 • 5:50 - 5:53
  Siouxským náčelníkom a ich vedúcim mužom bola predstavená nová dohoda,
 • 5:53 - 5:56
  ktorá bola vedená kampaňou známou ako „predaj alebo hladuj".
 • 5:56 - 5:59
  Podpíš papier alebo tvoj kmeň nedostane potraviny.
 • 5:59 - 6:02
  Podpísalo ju len 10% dospelej mužskej populácie.
 • 6:02 - 6:04
  Zmluva z Fort Laramie vyžadovala,
 • 6:04 - 6:06
  aby pri prevedení pôdy na iných majiteľov
 • 6:06 - 6:08
  podpisom súhlasili najmenej 3/4 kmeňa.
 • 6:08 - 6:10
  Tento paragraf bol očividne ignorovaný.
 • 6:10 - 6:13
  1887: Dawesov zákon.
 • 6:13 - 6:16
  Spoločné vlastníctvo pozemkov v rezervácii končí.
 • 6:16 - 6:19
  Rezervácie sa rozkúskovali do 160-akrových častí.
 • 6:19 - 6:21
  Tie sa rozdelili jednotlivým Indiánom
 • 6:21 - 6:23
  a nadbytočné pozemky zmenili vlastníka.
 • 6:23 - 6:26
  Kmene stratili milióny akrov pôdy.
 • 6:26 - 6:28
  Americký sen o vlastníctve zeme jednotlivcami
 • 6:28 - 6:30
  sa ukázal byť veľmi rafinovaným spôsobom,
 • 6:30 - 6:33
  ako rozdeľovať rezerváciu až pokým nič neostalo.
 • 6:33 - 6:35
  Tento krok zničil rezervácie
 • 6:35 - 6:38
  a umožnil ich neskôr s každou odchádzajúcou generáciou
 • 6:38 - 6:41
  ďalej ľahšie rozdeľovať a predávať.
 • 6:41 - 6:43
  Väčšina nadbytočných pozemkov
 • 6:43 - 6:45
  a väčšina parciel vnútri hraníc rezervácie
 • 6:45 - 6:48
  je teraz v rukách bielych rančerov.
 • 6:48 - 6:51
  To najlepšie ide opäť wasichuom.
 • 6:52 - 6:54
  1890, dátum, o ktorom si myslím,
 • 6:54 - 6:57
  že je v tejto prezentácii najdôležitejší.
 • 6:57 - 6:59
  Toto je rok masakry pri Wounded Knee.
 • 6:59 - 7:01
  29. decembra
 • 7:01 - 7:04
  obkľúčili vojaci USA siouxský tábor pri potoku Wounded Knee
 • 7:04 - 7:06
  a zmasakrovali náčelníka Veľkú Nohu
 • 7:06 - 7:08
  a 300 vojenských zajatcov.
 • 7:08 - 7:10
  Použili pri tom novú rýchlopaľnú zbraň,
 • 7:10 - 7:12
  ktorá vystreľovala výbušné projektily
 • 7:12 - 7:14
  a volala sa Hotchkissove delo.
 • 7:14 - 7:16
  Za túto tzv. bitku
 • 7:16 - 7:19
  bolo 7. kavalérii udelených
 • 7:19 - 7:22
  20 Kongesových medajlí cti.
 • 7:22 - 7:24
  Do dnešného dňa
 • 7:24 - 7:27
  je to najviac Medajlí cti,
 • 7:27 - 7:30
  ktoré boli kedy udelené za jedinú bitku.
 • 7:30 - 7:32
  Viac Medajlí cti sa udelilo
 • 7:32 - 7:34
  za nevyberavé zmasakrovanie žien a detí
 • 7:34 - 7:36
  ako za hociktorú bitku v 1. svetovej vojne,
 • 7:36 - 7:38
  2. svetovej vojne,
 • 7:38 - 7:40
  Kórei, Vietname,
 • 7:40 - 7:43
  Iraku alebo Afganistane.
 • 7:44 - 7:46
  Masaker pri Wounded Knee
 • 7:46 - 7:49
  sa považuje za koniec Indiánskych vojen.
 • 7:49 - 7:51
  Vždy, keď navštívim miesto
 • 7:51 - 7:53
  masového hrobu vo Wouned Knee,
 • 7:53 - 7:55
  nepozerám sa naň len ako na hrob
 • 7:55 - 7:57
  Lakotov alebo Siouxov,
 • 7:57 - 8:00
  ale ako na hrob všetkých pôvodných obyvateľov.
 • 8:03 - 8:05
  Svätý muž Čierny Los povedal:
 • 8:05 - 8:07
  „Vtedy som nevedel,
 • 8:07 - 8:09
  ako veľa sa toho skončilo.
 • 8:09 - 8:11
  Keď sa teraz pozriem späť
 • 8:11 - 8:13
  z tohto vysokého kopca svojej staroby,
 • 8:13 - 8:15
  stále vidím povraždené ženy a deti,
 • 8:15 - 8:17
  ktoré ležia na hromadách a roztrúsené
 • 8:17 - 8:20
  pozdĺž krivej rokliny tak jasne,
 • 8:23 - 8:25
  ako keď som ich videl
 • 8:25 - 8:28
  ešte mladými očami.
 • 8:31 - 8:34
  Vidím, že v tom krvavom bahne vtedy zahynulo
 • 8:35 - 8:38
  a v snehovej búrke bolo pochované niečo iné.
 • 8:39 - 8:42
  Zomrel tam sen ľudí
 • 8:42 - 8:45
  a bol to nádherný sen."
 • 8:46 - 8:48
  Touto udalosťou začína
 • 8:48 - 8:51
  nová éra v histórii pôvodných Američanov.
 • 8:52 - 8:54
  Všetko sa dá merať podľa obdobia
 • 8:54 - 8:57
  spred masakry pri Wounded Knee a po nej,
 • 8:57 - 8:59
  pretože v tejto chvíli
 • 8:59 - 9:02
  a s prstami na spúšti Hotchkissových diel
 • 9:02 - 9:06
  vláda USA otvorene deklarovala svoj postoj k právam pôvodných obyvateľov.
 • 9:06 - 9:08
  Boli unavení zo zmlúv.
 • 9:08 - 9:10
  Boli unavení z posvätných kopcov.
 • 9:10 - 9:13
  Boli unavení z tých, čo tancovali tanec duchov
 • 9:13 - 9:16
  a boli unavení zo všetkých siouxských ťažkostí.
 • 9:16 - 9:19
  Priniesli si teda svoje kanóny.
 • 9:20 - 9:23
  „Teraz chceš byť Indián",
 • 9:23 - 9:25
  hovorili s prstom na spúšti.
 • 9:30 - 9:32
  1900:
 • 9:32 - 9:35
  Indiánska populácia USA dosiahla najnižší stav,
 • 9:36 - 9:38
  menej ako 250 000 ľudí,
 • 9:38 - 9:40
  v porovnaní s odhadovanými 8 miliónmi
 • 9:40 - 9:42
  v roku 1492.
 • 9:44 - 9:46
  Presuňme sa v čase rýchlo dopredu.
 • 9:46 - 9:48
  1980:
 • 9:48 - 9:50
  O najdlhšie prebiehajúcom súdnom prípade v histórii USA,
 • 9:50 - 9:53
  Národ Siouxov proti Spojeným štátom americkým,
 • 9:53 - 9:56
  sa rozhodovalo na Najvyššom súde USA.
 • 9:57 - 10:00
  Súd stanovil, že keď boli Siouxovia presídlení do rezervácií
 • 10:00 - 10:03
  a 7 miliónov akrov ich pôdy
 • 10:03 - 10:06
  sa otvorilo zlatokopom a farmárom,
 • 10:06 - 10:08
  boli porušené zmluvné podmienky
 • 10:08 - 10:10
  druhej zmluvy z Fort Laramie.
 • 10:10 - 10:12
  Súd vyhlásil,
 • 10:12 - 10:14
  že pohorie Black Hills bolo protiprávne odňaté
 • 10:14 - 10:16
  a národu Siouxov by mala byť vyplatená
 • 10:16 - 10:18
  počiatočná cenová ponuka spolu s úrokmi.
 • 10:18 - 10:20
  Za pohorie Black Hills navrhol súd platbu
 • 10:20 - 10:23
  vo výške len 106 miliónov dolárov,
 • 10:23 - 10:25
  ktorá mala byť vyplatená národu Siouxov.
 • 10:25 - 10:28
  Siouxovia peniaze odmietli s jednotným volaním:
 • 10:28 - 10:31
  „Pohorie Black Hills nie je na predaj."
 • 10:31 - 10:33
  2010:
 • 10:33 - 10:36
  Súčasná štatistika o populácii pôvodných obyvateľov,
 • 10:36 - 10:39
  viac ako storočie po masakre pri Wounded Knee,
 • 10:39 - 10:41
  odhaľuje dedičstvo kolonizácie,
 • 10:41 - 10:43
  nútenej migrácie
 • 10:43 - 10:45
  a porušovania zmlúv.
 • 10:45 - 10:48
  V Indiánskej rezervácii Pine Ridge sa nezamestnanosť pohybuje
 • 10:48 - 10:51
  v rozmedzí 85 a 90 percent.
 • 10:51 - 10:54
  Úrad pre bývanie nie je schopný postaviť nové budovy
 • 10:54 - 10:56
  a tie existujúce sa rozpadávajú.
 • 10:56 - 10:58
  Mnohí ľudia sú bezdomovci a tí,
 • 10:58 - 11:00
  ktorí domov majú, sú natesnaní v rozkladajúcich sa budovách,
 • 11:00 - 11:02
  kde žije aj päť rodín.
 • 11:02 - 11:04
  39% domácností v Pine Ridge
 • 11:04 - 11:06
  nemá elektrinu.
 • 11:06 - 11:09
  Minimálne 60% domácností v rezervácii
 • 11:09 - 11:11
  je zamorených plesňovou hubou, klasovkou tmavou.
 • 11:11 - 11:13
  Viac ako 90% obyvateľov
 • 11:13 - 11:16
  žije pod federálnou hranicou chudoby.
 • 11:16 - 11:19
  Výskyt tuberkulózy v Pine Ridge
 • 11:19 - 11:22
  je približne osemkrát vyšší ako národný priemer USA.
 • 11:22 - 11:24
  Dojčenská úmrtnosť
 • 11:24 - 11:26
  je najvyššia na tomto kontinente
 • 11:26 - 11:29
  a je približne trikrát vyššia ako národný priemer USA.
 • 11:29 - 11:31
  Rakovina krčka maternice sa vyskytuje päťkrát častejšie,
 • 11:31 - 11:33
  ako je národný priemer USA.
 • 11:33 - 11:36
  Počet študentov, ktorí nedokončili školské štúdium, sa približuje až k hranici 70%.
 • 11:36 - 11:38
  Fluktuácia učiteľov
 • 11:38 - 11:41
  je osemkrát vyššia ako národný priemer USA.
 • 11:41 - 11:44
  Svojich vnukov a vnučky často vychovávajú starí rodičia,
 • 11:44 - 11:47
  pretože rodičia ich nemôžu vychovávať kvôli alkoholizmu,
 • 11:47 - 11:49
  domácemu násiliu
 • 11:49 - 11:51
  a celkovej apatii.
 • 11:52 - 11:55
  50% obyvateľov vo veku nad 40 rokov
 • 11:55 - 11:57
  trpí cukrovkou.
 • 11:57 - 11:59
  Priemerná dĺžka života mužov
 • 11:59 - 12:01
  je medzi 46
 • 12:01 - 12:04
  a 48 rokmi
 • 12:04 - 12:06
  a je približne rovnaká
 • 12:06 - 12:09
  ako v Afganistane a Somálsku.
 • 12:10 - 12:13
  Posledná kapitola každej úspešnej genocídy
 • 12:13 - 12:15
  je tá, kde utláčateľ
 • 12:15 - 12:18
  môže dať ruky preč a povedať:
 • 12:18 - 12:21
  „Bože, čo si to tí ľudia robia?
 • 12:21 - 12:23
  Zabíjajú sa navzájom.
 • 12:23 - 12:25
  Zabíjajú samých seba,
 • 12:25 - 12:28
  zatiaľ čo my sa na nich pozeráme, ako umierajú."
 • 12:28 - 12:31
  Takto sme sa dostali k vlastníctvu týchto Spojených štátov amerických.
 • 12:31 - 12:33
  Toto je dedičstvo
 • 12:33 - 12:35
  jasného osudu.
 • 12:35 - 12:37
  Zajatci sa do zajateckých táborov
 • 12:37 - 12:39
  stále rodia aj dlho
 • 12:39 - 12:42
  po odchode stráží.
 • 12:44 - 12:46
  Toto sú kosti, ktoré tu zostali potom,
 • 12:46 - 12:49
  ako bolo vzaté to najlepšie mäso.
 • 12:51 - 12:53
  Pred dlhou dobou
 • 12:53 - 12:55
  sa dal do pohybu sled udalostí
 • 12:55 - 12:58
  a spravili tak ľudia, ktorí vyzerajú ako ja, wasichuovia,
 • 12:58 - 13:00
  dychtiví zobrať si pôdu, vodu
 • 13:00 - 13:03
  a zlato v horách.
 • 13:03 - 13:05
  Tieto udalosti viedli k dominovému efektu,
 • 13:05 - 13:07
  ktorý musí skončiť.
 • 13:07 - 13:11
  Môžeme sa ako dominantná spoločnosť cítiť veľmi vzdialení
 • 13:12 - 13:15
  od masakry v roku 1890
 • 13:15 - 13:18
  alebo radu porušených zmlúv spred 150 rokov,
 • 13:19 - 13:21
  ale aj tak sa vás musím spýtať,
 • 13:21 - 13:24
  ako by ste sa mali cítiť pri pohľade na dnešné štatistiky?
 • 13:25 - 13:27
  Čo spája
 • 13:27 - 13:29
  tieto obrazy utrpenia
 • 13:29 - 13:31
  a históriu, o ktorej som vám teraz rozprával?
 • 13:31 - 13:33
  Koľko z tejto histórie
 • 13:33 - 13:35
  vôbec potrebujete mať?
 • 13:35 - 13:38
  Je to dnes jedna z oblastí, kde pociťujete zodpovednosť?
 • 13:39 - 13:42
  Povedali mi, že musí existovať niečo, čo môžme spraviť.
 • 13:42 - 13:45
  Musí existovať volanie urobiť niečo,
 • 13:45 - 13:48
  pretože dlho stojím na okraji,
 • 13:48 - 13:50
  spokojný s tým, že som svedkom
 • 13:50 - 13:53
  a len fotografujem,
 • 13:53 - 13:56
  lebo riešenie sa zdá byť tak veľmi vzdialené v minulosti,
 • 13:56 - 13:58
  že potrebujem prinajmenšom stroj času,
 • 13:58 - 14:00
  aby som sa k tomuto riešeniu dostal.
 • 14:00 - 14:02
  Utrpenie pôvodných obyvateľov
 • 14:02 - 14:05
  sa nedá vyriešiť jednoducho.
 • 14:06 - 14:08
  Nie je to niečo, s čím sa všetci vlečú podobne,
 • 14:08 - 14:10
  ako sa vlečú s pomocou pre Haiti,
 • 14:10 - 14:13
  s ukončením AIDS alebo s bojom proti hladomoru.
 • 14:13 - 14:15
  Riešenie, ako sa to nazýva,
 • 14:15 - 14:18
  môže byť pre dominantnú spoločnosť omnoho zložitejšie
 • 14:18 - 14:20
  ako napríklad šek na 50 dolárov
 • 14:20 - 14:22
  alebo cirkevný výlet,
 • 14:22 - 14:24
  keď sa namaľujú niektoré domy, ktoré sú pokryté graffitmi,
 • 14:24 - 14:26
  alebo rodina z predmestia,
 • 14:26 - 14:29
  ktorá daruje škatuľu oblečenia, ktoré už viac nepotrebuje.
 • 14:29 - 14:31
  Kde sa teda nachádzame?
 • 14:31 - 14:34
  Krčíme v tme ramenami?
 • 14:34 - 14:36
  Spojené štáty
 • 14:36 - 14:38
  každý deň pokračujú
 • 14:38 - 14:40
  v porušovaní podmienok zmlúv
 • 14:40 - 14:42
  z rokov 1851 a 1868,
 • 14:42 - 14:45
  ktoré boli uzavreté s Lakotmi vo Fort Laramie.
 • 14:45 - 14:47
  Volanie niečo urobiť, ktoré dnes ponúkam,
 • 14:47 - 14:50
  moje prianie pre TED, je takéto:
 • 14:51 - 14:53
  Dodržiavajte zmluvy.
 • 14:53 - 14:55
  Vráťte naspäť pohorie Black Hills.
 • 14:55 - 14:58
  Nemusí vás zaujímať, čo s ním spravia.
 • 15:00 - 15:06
  (Potlesk)
Title:
Aaron Huey: Americkí domorodí vojnoví zajatci
Speaker:
Aaron Huey
Description:

Snaha Aarona Hueyho fotografovať chudobu v Amerike ho zaviedla do Indiánskej rezervácie Pine Ridge, kde ho strašné a prevažne ignorované útrapy domorodých Lakotov prinútili zamerať svoju pozornosť inde. Po piatich rokoch práce sa jeho fotografie v tejto odvážnej a smelej prednáške na TEDxDU prepletajú so šokujúcou historickou lekciou.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
15:07
Ján Janis added a translation

Slovak subtitles

Revisions