Return to Video

Rodowici Amerykanie jako jeńcy wojenni

 • 0:00 - 0:03
  Jestem tu dziś, aby pokazać moje zdjęcia Lakotów.
 • 0:04 - 0:06
  Wielu z was mogło już słyszeć o Lakotach
 • 0:06 - 0:08
  albo przynajmniej o większej grupie plemion
 • 0:08 - 0:10
  zwanej Siuksami.
 • 0:10 - 0:13
  Lakoci to jedno z wielu plemion, które zostały wyparte z własnych ziem
 • 0:13 - 0:15
  i zamknięte w obozach dla jeńców wojennych,
 • 0:15 - 0:17
  które teraz nazywa się rezerwatami.
 • 0:17 - 0:19
  Rezerwat Pine Ridge, który jest
 • 0:19 - 0:21
  tematem dzisiejszego pokazu,
 • 0:21 - 0:23
  leży około 120 km na południowy wschód od
 • 0:23 - 0:25
  Gór Czarnych w Dakocie Południowej.
 • 0:25 - 0:27
  Czasem nazywa się go
 • 0:27 - 0:30
  Obozem dla Jeńców Wojennych nr 334.
 • 0:30 - 0:33
  Właśnie tam żyją dziś Lakoci.
 • 0:33 - 0:35
  Jeśli ktokolwiek słyszał o AIM,
 • 0:35 - 0:37
  Ruchu Indian Amerykańskich,
 • 0:37 - 0:39
  albo o Russellu Means
 • 0:39 - 0:41
  Leonardzie Peltier
 • 0:41 - 0:43
  czy też o Incydencie w Oglala,
 • 0:43 - 0:46
  to wie, że Pine Ridge jest punktem zero
 • 0:46 - 0:49
  w kwestiach rdzennej Ameryki.
 • 0:49 - 0:51
  Poproszono mnie, abym opowiedział trochę
 • 0:51 - 0:53
  o moich związkach z Lakotami.
 • 0:53 - 0:55
  To dla mnie trudne, ponieważ --
 • 0:55 - 0:57
  jak już pewnie zauważyliście --
 • 0:57 - 0:59
  jestem biały,
 • 0:59 - 1:02
  a to stanowi ogromną barierę w rezerwacie.
 • 1:04 - 1:06
  Zobaczycie wielu ludzi na moich fotografiach,
 • 1:06 - 1:09
  z którymi bardzo się zżyłem i którzy przyjęli mnie jak rodzinę.
 • 1:09 - 1:11
  Mówili do mnie bracie albo wójku
 • 1:11 - 1:13
  i przez pięć lat nieustannie zapraszali.
 • 1:13 - 1:15
  Jednak w Pine Ridge
 • 1:15 - 1:18
  zawsze będę tzw. "wasichu".
 • 1:18 - 1:21
  "Wasichu" to słowo w języku Lakotów,
 • 1:21 - 1:23
  które oznacza nie-Indianina.
 • 1:23 - 1:25
  Ale inna wersja tego słowa oznacza
 • 1:25 - 1:29
  "człowieka, który najlepsze mięso bierze dla siebie."
 • 1:29 - 1:31
  I to jest to, na czym chcę się skupić --
 • 1:31 - 1:33
  ten, który zgarnia najlepszą część mięsa.
 • 1:33 - 1:35
  To znaczy, że jest chciwy.
 • 1:36 - 1:38
  Rozejrzyjcie się wokół tej auli.
 • 1:38 - 1:41
  Jesteśmy w prywatnej szkole w zachodnich USA,
 • 1:41 - 1:44
  siedzimy na czerwonych, aksamitnych krzesłach,
 • 1:44 - 1:46
  a w kieszaniach mamy pieniądze.
 • 1:46 - 1:48
  Jeśli jednak przyjrzymy się naszemu życiu,
 • 1:48 - 1:50
  to okaże, się że naprawdę
 • 1:50 - 1:52
  wzięliśmy najlepszą część mięsa.
 • 1:52 - 1:55
  Przyjrzyjmy się więc tym fotografiom
 • 1:55 - 1:57
  ludzi, którzy stracili,
 • 1:57 - 1:59
  abyśmy my mogli zyskać.
 • 1:59 - 2:02
  Pamiętajmy, że patrząc na twarze tych ludzi
 • 2:02 - 2:05
  widzimy nie tylko oblicze Lakotów,
 • 2:05 - 2:08
  lecz wszystkich amerykańskich tubylców.
 • 2:10 - 2:12
  Na tej kartce historia
 • 2:12 - 2:14
  zapisana jest tak, jak ją usłyszałem
 • 2:14 - 2:17
  od moich lakockich przyjaciół i rodziny.
 • 2:17 - 2:19
  Przedstawię linię czasową
 • 2:19 - 2:22
  zawartych i zerwanych traktatów,
 • 2:22 - 2:24
  a także rzezi upozorowanych na bitwy.
 • 2:24 - 2:26
  Zacznę w 1824.
 • 2:26 - 2:28
  To, co znamy jako Biuro do Spraw Indian,
 • 2:28 - 2:30
  powstało jako część Departamentu Wojny,
 • 2:30 - 2:32
  wprowadzając atmosferę agresji
 • 2:32 - 2:34
  do naszych stosunków z rdzennymi Amerykanami.
 • 2:34 - 2:36
  1851:
 • 2:36 - 2:38
  Pierwszy traktat w Fort Laramie ściśle
 • 2:38 - 2:41
  określił granice Państwa Lakotów.
 • 2:41 - 2:43
  Zgodnie z traktatem,
 • 2:43 - 2:45
  ziemie te stanowiły suwerenne państwo.
 • 2:45 - 2:47
  Jeżeli granice określone w traktacie zostałyby zachowane,
 • 2:47 - 2:50
  a podstawa prawna mówi, że powinny --
 • 2:50 - 2:53
  to dziś USA wyglądałyby tak.
 • 2:55 - 2:57
  10 lat później
 • 2:57 - 3:00
  podpisana przez prezydenta Licolna ustawa o gospodartwach rolnych
 • 3:00 - 3:03
  wywołała napływ białych osadników na tereny tubylcze.
 • 3:03 - 3:05
  1863:
 • 3:05 - 3:07
  Powstanie Siuksów Santee w Minnesocie
 • 3:07 - 3:10
  kończy się powieszeniem 38 mężczyzn z plemienia,
 • 3:10 - 3:13
  największą masową egzekucją w historii Stanów.
 • 3:14 - 3:16
  Obyła się na rozkaz prezydenta Lincolna, który
 • 3:16 - 3:18
  zaledwie 2 dni wcześniej
 • 3:18 - 3:21
  podpisał Proklamację Emancypacji.
 • 3:22 - 3:25
  1866, początki budowy Pierwszej Koleji Transkontynentalnej
 • 3:25 - 3:27
  i nowej ery.
 • 3:27 - 3:29
  Zawłaszczyliśmy ziemię w samym sercu
 • 3:29 - 3:32
  Państwa Lakotów, aby skrócić trasę pociągów.
 • 3:32 - 3:34
  Traktaty wylądowały za oknem.
 • 3:34 - 3:37
  W odpowiedzi trzy plemiona pod przywódctwem Czerwonej Chmury
 • 3:37 - 3:40
  kilkukrotnie zaatakowały i pokonały armię USA.
 • 3:40 - 3:42
  Pragnę powtórzyć tę część.
 • 3:42 - 3:45
  Lakoci pokonali armię USA.
 • 3:45 - 3:48
  1868: Drugi traktat w Fort Laramie
 • 3:48 - 3:51
  wyraźnie zapewnia niepodległość Wielkiemu Państwu Siuksów
 • 3:51 - 3:54
  oraz przynależność świętych Gór Czarnych do Lakotów.
 • 3:54 - 3:56
  Rząd obiecuje również ziemie i prawa do polowania
 • 3:56 - 3:58
  na terenie sąsiednich stanów.
 • 3:58 - 4:00
  Obiecujemy, że hrabstwo Powder River
 • 4:00 - 4:03
  będzie odtąd zamknięte dla białych.
 • 4:03 - 4:05
  Traktat wydawał się być całkowitym zwycięstwem
 • 4:05 - 4:07
  Czerwonej Chmury i Siuksów.
 • 4:07 - 4:10
  Faktycznie - była to jedyna wojna w historii Ameryki,
 • 4:10 - 4:13
  w której rząd wynegocjował pokój,
 • 4:13 - 4:16
  przystając na wszystkie warunki wroga.
 • 4:18 - 4:20
  1869:
 • 4:20 - 4:22
  Zakończono budowę Koleji Transkontynentalnej.
 • 4:22 - 4:25
  Rozpoczęto m.in. zbiorowy transport myśliwych,
 • 4:25 - 4:28
  którzy zaczęli masowo wybijać bawoły,
 • 4:28 - 4:31
  elimimując źródło pożywienia, odzieży i schronienia dla Siuksów.
 • 4:31 - 4:33
  1871:
 • 4:33 - 4:35
  Ustawa o Przywłaszczeniu Indian
 • 4:35 - 4:38
  czyni wszystkich Indian poddanymi rządu federalnego.
 • 4:38 - 4:41
  Co więcej, wojsko wydało zakazy
 • 4:41 - 4:44
  opuszczania rezerwatów przez zachodnich Indian.
 • 4:44 - 4:46
  W tym momencie wszyscy zachodni Indianie
 • 4:46 - 4:48
  stali się jeńcami wojennymi.
 • 4:48 - 4:50
  Również w 1871
 • 4:50 - 4:52
  skończyliśmy podpisywanie traktatów.
 • 4:52 - 4:55
  Problem polegał na tym, że traktaty uznawały suwerenność plemion,
 • 4:55 - 4:57
  na co nie mogliśmy pozwolić.
 • 4:57 - 4:59
  Mieliśmy plany.
 • 4:59 - 5:01
  1874:
 • 5:01 - 5:04
  Generał George Custer ogłosił znalezienie złota na terytorium Lakotów,
 • 5:04 - 5:06
  a szczególnie w Górach Czarnych.
 • 5:06 - 5:08
  Wiadomość o złocie wywołuje masowy napływ białych osadników
 • 5:08 - 5:10
  do Państwa Lakotów.
 • 5:10 - 5:12
  Custer radzi, aby Kongers znalazł sposób
 • 5:12 - 5:14
  na jak najszybsze unieważnienie
 • 5:14 - 5:16
  traktatów z Lakotami.
 • 5:16 - 5:19
  1875: Wybucha wojna z Lakotami
 • 5:19 - 5:22
  wywołana naruszeniem traktatu w Fort Laramie.
 • 5:22 - 5:24
  1876:
 • 5:24 - 5:26
  26 lipca,
 • 5:26 - 5:28
  podczas próby zaatakowania wioski Lakotów,
 • 5:28 - 5:30
  Siódma Kawaleria Custera została rozbita
 • 5:30 - 5:32
  w bitwie nad Little Big Horn.
 • 5:32 - 5:34
  1877:
 • 5:34 - 5:37
  Wielki wódz i wojownik Lakotów, Szalony Koń,
 • 5:37 - 5:39
  ogłosił kapitulację pod Fort Robinson.
 • 5:39 - 5:42
  Później został zamordowany w areszcie.
 • 5:45 - 5:48
  1877 to także rok, kiedy znaleźlismy sposób
 • 5:48 - 5:50
  na obejście traktatów z Fort Laramie.
 • 5:50 - 5:53
  Nową umowę przedstawiono wodzom Siuksów
 • 5:53 - 5:56
  jako kampanię pod hasłem "sprzedaj lub głoduj".
 • 5:56 - 5:59
  Podpisz albo twoje plemię nie będzie miało co jeść.
 • 5:59 - 6:02
  Jedynie 10 procent męskiej populacji podpisało.
 • 6:02 - 6:04
  Traktat z Fort Laramie mówił,
 • 6:04 - 6:06
  że co najmniej trzy czwarte plemienia musi
 • 6:06 - 6:08
  zrzec się ziem.
 • 6:08 - 6:10
  Tę klauzulę oczywiście zignorowano.
 • 6:10 - 6:13
  1887: Ustawa Dawesa.
 • 6:13 - 6:16
  Koniec własności komunalnej terenów rezewatu.
 • 6:16 - 6:19
  Obszary 160-hektarowe przydzielono
 • 6:19 - 6:21
  indywidualnym Indianom,
 • 6:21 - 6:23
  a nadwyżkę rozdysponowano.
 • 6:23 - 6:26
  Plemiona straciły miliony hektarów.
 • 6:26 - 6:28
  Amerykańskie marzenie o własności prywatnej
 • 6:28 - 6:30
  okazało się bardzo sprytnym sposobem
 • 6:30 - 6:33
  na całkowity podział rezerwatu.
 • 6:33 - 6:35
  Ten krok zrujnował rezerwaty,
 • 6:35 - 6:38
  ułatwiając dalszy podział i sprzedaż
 • 6:38 - 6:41
  wraz z przemijającymi pokoleniami.
 • 6:41 - 6:43
  Większość nadwyżki oraz wiele parceli
 • 6:43 - 6:45
  zlokalizowanych w granicach rezerwatu
 • 6:45 - 6:48
  dostaje się w ręce białych farmerów.
 • 6:48 - 6:51
  Znowu całe bogactwo trafia do wasichu.
 • 6:52 - 6:54
  1890. Myslę, że w tym pokazie
 • 6:54 - 6:57
  to najważniejszy rok.
 • 6:57 - 6:59
  Wtedy doszło do masakry nad Wounded Knee.
 • 6:59 - 7:01
  29 grudnia wojska USA
 • 7:01 - 7:04
  otoczyły obóz Siuksów nad zatoką Wounded Knee.
 • 7:04 - 7:06
  Zamordowali wodza Wielką Stopę
 • 7:06 - 7:08
  i 300 jeńców wojennych,
 • 7:08 - 7:10
  korzystając z nowej broni szybkostrzelnej
 • 7:10 - 7:12
  z eksplodującymi pociskami
 • 7:12 - 7:14
  zwanej karabinem Hotchkiss.
 • 7:14 - 7:16
  Za tę "bitwę" Siódma Kawaleria
 • 7:16 - 7:19
  otrzymała za swoje męstwo 20 Medali Honoru.
 • 7:19 - 7:22
  otrzymała za swoje męstwo 20 Medali Honoru.
 • 7:22 - 7:24
  Do dziś dnia
 • 7:24 - 7:27
  to najwyższa liczba Medali Honoru
 • 7:27 - 7:30
  kiedykolwiek przyznanych za jedną bitwę.
 • 7:30 - 7:32
  Za to masowe morderstwo kobiet i dzieci
 • 7:32 - 7:34
  wręczono więcej medali niż
 • 7:34 - 7:36
  za jakąkolwiek bitwę w czasie I Wojny Światowej,
 • 7:36 - 7:38
  II Wojny Światowej,
 • 7:38 - 7:40
  wojny w Korei, Wietnamie
 • 7:40 - 7:43
  Iraku czy Afganistanie.
 • 7:44 - 7:46
  Masakrę nad Wounded Knee
 • 7:46 - 7:49
  uznaje się za koniec wojen indiańskich.
 • 7:49 - 7:51
  Za każdym razem, kiedy odwiedzam
 • 7:51 - 7:53
  masowy grób nad Wounded Knee,
 • 7:53 - 7:55
  widzę nie tylko grób
 • 7:55 - 7:57
  Lakotów czy Siuksów,
 • 7:57 - 8:00
  ale też pomnik wszystkich ludów tubylczych.
 • 8:03 - 8:05
  Święty człowiek, Czarny Łoś, powiedział:
 • 8:05 - 8:07
  "Wtedy nie wiedziałem, jak bardzo
 • 8:07 - 8:09
  wszystko się skończyło."
 • 8:09 - 8:11
  Kiedy teraz patrzę wstecz,
 • 8:11 - 8:13
  z wysokiej góry mego sędziwego wieku,
 • 8:13 - 8:15
  wciąż widzę zarżnięte kobiety i dzieci
 • 8:15 - 8:17
  leżące na stosie i porozrzucane
 • 8:17 - 8:20
  po wyboistych terenach wąwozu.
 • 8:23 - 8:25
  Widzę tak wyraźnie, jak wtedy, gdy
 • 8:25 - 8:28
  me oczy były młode.
 • 8:31 - 8:34
  I wiem, że w tym krwawym błocie coś jeszcze umarło
 • 8:35 - 8:38
  i zostało przysypane śniegiem.
 • 8:39 - 8:42
  Umarło ludzkie marzenie,
 • 8:42 - 8:45
  a marzenie to było piękne."
 • 8:46 - 8:48
  To wydarzenie zapoczątkowało
 • 8:48 - 8:51
  nową erę w historii rdzennej Ameryki.
 • 8:52 - 8:54
  Wszystko można odnieść do czasu
 • 8:54 - 8:57
  przed i po Wounded Knee.
 • 8:57 - 8:59
  Bo właśnie w chwili, w której
 • 8:59 - 9:02
  palce spoczęły na spuście karabinu Hotchkiss
 • 9:02 - 9:06
  rząd USA otwarcie określił swoją pozycję względem praw tubylców.
 • 9:06 - 9:08
  Zmęczyli się traktatami.
 • 9:08 - 9:10
  Zmęczyli się świętymi górami.
 • 9:10 - 9:13
  Zmęczyli się tańcami duchów.
 • 9:13 - 9:16
  Zmęczyły ich te wszystkie kłopoty z Siuksami.
 • 9:16 - 9:19
  Tak więc wprowadzili swoje zasady.
 • 9:20 - 9:23
  "Dalej chcesz być Indianinem?" mówili,
 • 9:23 - 9:25
  trzymając palec na spuście.
 • 9:30 - 9:32
  1900:
 • 9:32 - 9:35
  Populacja indiańska osiąga najniższą liczebność --
 • 9:36 - 9:38
  poniżej 250,000,
 • 9:38 - 9:40
  w porównaniu do szacowanych ośmiu milionów
 • 9:40 - 9:42
  z roku 1492.
 • 9:44 - 9:46
  Przewińmy do przodu.
 • 9:46 - 9:48
  1980:
 • 9:48 - 9:50
  Najdłuższa sprawa sądowa w historii USA,
 • 9:50 - 9:53
  Państwo Siuksów kontra Stany Zjednoczone,
 • 9:53 - 9:56
  zotała rozstrzygnięta przez Sąd Najwyższy USA.
 • 9:57 - 10:00
  Sąd orzekl, że kiedy Siuksowie zostali wysiedleni do rezerwatów
 • 10:00 - 10:03
  i siedem milionów hektarów ich ziem
 • 10:03 - 10:06
  udostępniono poszukiwaczom i osadnikom,
 • 10:06 - 10:08
  postanowienia drugiego traktatu z Fort Laramie
 • 10:08 - 10:10
  zostały pogwałcone.
 • 10:10 - 10:12
  Sąd orzekł,
 • 10:12 - 10:14
  że Góry Czarne zawłaszczono nielegalnie
 • 10:14 - 10:16
  i początkowo oferowana cena wraz z odsetkami
 • 10:16 - 10:18
  powinna zostać wypłacona Siuksom.
 • 10:18 - 10:20
  Sąd wycenił, że Siuksowie
 • 10:20 - 10:23
  otrzymają za Góry Czarne jedynie
 • 10:23 - 10:25
  106 milionów dolarow.
 • 10:25 - 10:28
  Oni odmówili pieniędzy, jednogłośnie wołając, że
 • 10:28 - 10:31
  "Góry Czarne nie są na sprzedaż."
 • 10:31 - 10:33
  2010:
 • 10:33 - 10:36
  Dzisiejsze statystki dla rdzennej populacji,
 • 10:36 - 10:39
  ponad wiek po masakrze nad Wounded Knee,
 • 10:39 - 10:41
  ujawniają dziedzictwo kolonizacji,
 • 10:41 - 10:43
  wymuszonej migracji
 • 10:43 - 10:45
  oraz naruszeń traktatowych.
 • 10:45 - 10:48
  Bezrobocie w rezerwacie Pine Ridge
 • 10:48 - 10:51
  waha się między 85 a 90 procent.
 • 10:51 - 10:54
  Urząd kwaterunkowy nie może wybudować nowych domów,
 • 10:54 - 10:56
  a te istniejące rozpadają się.
 • 10:56 - 10:58
  Jest wielu bezdomnych,
 • 10:58 - 11:00
  a reszta tłoczy się w gnijących budynkach,
 • 11:00 - 11:02
  zamieszkiwanych przez 5 rodzin.
 • 11:02 - 11:04
  39 procent domostw w Pine Ridge
 • 11:04 - 11:06
  nie ma prądu.
 • 11:06 - 11:09
  Co najmniej 60 procent domów
 • 11:09 - 11:11
  zaatakowała czarna pleśń.
 • 11:11 - 11:13
  Ponad 90 procent populacji
 • 11:13 - 11:16
  żyje poniżej granicy ubóstwa.
 • 11:16 - 11:19
  Wskaźnik zachorowań na gruźlicę
 • 11:19 - 11:22
  jest mniej więcej 8 razy wyższy niż średnia USA.
 • 11:22 - 11:24
  Umieralność noworodków
 • 11:24 - 11:26
  jest najwyższa na kontynencie
 • 11:26 - 11:29
  i około 3 razy wyższa niż średnia USA.
 • 11:29 - 11:31
  Rak szyjki macicy występuje 5 razy
 • 11:31 - 11:33
  częściej niż w Stanach.
 • 11:33 - 11:36
  70 procent ludności porzuca szkołę.
 • 11:36 - 11:38
  Rotacja wśród nauczycieli
 • 11:38 - 11:41
  8 razy przewyższa średnią krajową USA.
 • 11:41 - 11:44
  Dziadkowie często wychowują wnuki,
 • 11:44 - 11:47
  gdyż alkoholizm, przemoc domowa i
 • 11:47 - 11:49
  ogólna apatia uniemożliwia rodzicom
 • 11:49 - 11:51
  opiekę nad dziećmi.
 • 11:52 - 11:55
  50 procent ludności w wieku powyżej 40 lat
 • 11:55 - 11:57
  cierpi na cukrzycę.
 • 11:57 - 11:59
  Średnia długość życia mężczyzn
 • 11:59 - 12:01
  waha się między 46
 • 12:01 - 12:04
  a 48 lat --
 • 12:04 - 12:06
  mniej więcej tyle
 • 12:06 - 12:09
  co w Afganistanie i Somalii.
 • 12:10 - 12:13
  Ostatni rozdział każdego pomyślnego ludobójstwa
 • 12:13 - 12:15
  to moment, w którym oprawca
 • 12:15 - 12:18
  może umyć ręce i powiedzieć:
 • 12:18 - 12:21
  "Mój Boże, co ci ludzie sobie robią?
 • 12:21 - 12:23
  Zabijają się wzejemnie.
 • 12:23 - 12:25
  Zabijają się, podczas gdy my
 • 12:25 - 12:28
  patrzymy jak umierają."
 • 12:28 - 12:31
  Tak właśnie weszliśmy w posiadanie USA.
 • 12:31 - 12:33
  To jest dziedzictwo koncepcji
 • 12:33 - 12:35
  "Boskiego Przeznaczenia".
 • 12:35 - 12:37
  Więźniowie wciąż rodzą się
 • 12:37 - 12:39
  w obozach dla jeńców,
 • 12:39 - 12:42
  długo po odejściu strażników.
 • 12:44 - 12:46
  To są kości, które zostały
 • 12:46 - 12:49
  po tym, jak najlepsze mięso zostało zjedzone.
 • 12:51 - 12:53
  Dawno temu
 • 12:53 - 12:55
  cykl wydarzeń został wprawiony w ruch
 • 12:55 - 12:58
  przez ludzi takich jak ja, przez wasichu,
 • 12:58 - 13:00
  ludzi chciwych ziemi i wody
 • 13:00 - 13:03
  oraz złota z gór.
 • 13:03 - 13:05
  Te wydarzenia wywołały efekt domina
 • 13:05 - 13:07
  który jednak musi się skończyć.
 • 13:07 - 13:11
  My, społeczństwo panujące, czujemy dystans
 • 13:12 - 13:15
  wobec masakry z roku 1890
 • 13:15 - 13:18
  czy też serii pogwałconych 150 lat temu traktatów.
 • 13:19 - 13:21
  Jednak muszę zadać wam pytanie:
 • 13:21 - 13:24
  Co powinniście czuć, widząc obecne statystyki?
 • 13:25 - 13:27
  Jaki jest związek
 • 13:27 - 13:29
  między tymi obrazami cierpienia
 • 13:29 - 13:31
  a historią, którą właśnie wam przeczytałem?
 • 13:31 - 13:33
  Do jakiej części tej historii
 • 13:33 - 13:35
  w ogóle się przyznacie?
 • 13:35 - 13:38
  Czy jesteście dziś choć po części odpowiedzialni?
 • 13:39 - 13:42
  Powiedziano mi, że musi być coś, co my możemy zrobić.
 • 13:42 - 13:45
  Trzeba wzywać do działania.
 • 13:45 - 13:48
  Bo zbyt długo staliśmy na uboczu,
 • 13:48 - 13:50
  zadowoleni z bycia świadkiem,
 • 13:50 - 13:53
  robiąc jedynie zdjęcia.
 • 13:53 - 13:56
  Wydaje się, że rozwiązanie leży w dalekiej przeszłości.
 • 13:56 - 13:58
  Jedynie maszyna czasu pozwoliłaby
 • 13:58 - 14:00
  po nie sięgnąć.
 • 14:00 - 14:02
  Cierpienie tubylcow to nie sprawa
 • 14:02 - 14:05
  którą można łatwo naprawić.
 • 14:06 - 14:08
  To nie jest coś, co możemy pozostawić w tyle,
 • 14:08 - 14:10
  tak jak zostawiliśmy ratowanie Hatiti,
 • 14:10 - 14:13
  walkę z AIDS czy głodem.
 • 14:13 - 14:15
  Tzw. naprawa może być
 • 14:15 - 14:18
  znacznie trudniejsza dla społeczeństwa panującego
 • 14:18 - 14:20
  niż, powiedzmy, 50-dolarowy czek,
 • 14:20 - 14:22
  wycieczka kościelna
 • 14:22 - 14:24
  w celu zamalowania graffiti
 • 14:24 - 14:26
  czy też paczka niechcianej odzieży
 • 14:26 - 14:29
  darowana przez rodzinę z przedmieść.
 • 14:29 - 14:31
  Więc co możemy zrobić?
 • 14:31 - 14:34
  Wzruszać ramionami w ciemnościach?
 • 14:34 - 14:36
  Stany Zjednoczone
 • 14:36 - 14:38
  wciąż na porządku dziennym
 • 14:38 - 14:40
  naruszają postanowienia
 • 14:40 - 14:42
  traktatów podpisanych z Lakotami
 • 14:42 - 14:45
  w 1851 i 1868 w Fort Laramie.
 • 14:45 - 14:47
  Dziś ja wzywam do działania --
 • 14:47 - 14:50
  Moje życzenie TED brzmi następująco:
 • 14:51 - 14:53
  Respektujcie traktaty.
 • 14:53 - 14:55
  Oddajcie Góry Czarne.
 • 14:55 - 14:58
  To nie wasza sprawa, co z nimi zrobią.
 • 15:00 - 15:06
  (Brawa)
Title:
Rodowici Amerykanie jako jeńcy wojenni
Speaker:
Aaron Huey
Description:

Próbując fotografować oblicze amerykańskiej biedy, Aaron Huey trafia do rezerwatu Pine Ridge. Losy rodowitych Dakotów, ludności zatrważającej i w ogromnej mierze lekceważonej, skłaniają go do zmiany obiektu zainteresowań. Po pięciu latach pracy, w odważnym przemówieniu dla TEDxDU, wygłasza szokującą lekcję historii, przeplatając ją swoimi przeraźliwymi fotografiami.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
15:07
Anna Bojarska added a translation

Polish subtitles

Revisions