Return to Video

Amerika's inheemse krijgsgevangenen

 • 0:00 - 0:03
  Ik ben hier vandaag om mijn foto's
  van de Lakota te tonen.
 • 0:04 - 0:06
  Wellicht hebben jullie al
  gehoord over de Lakota,
 • 0:06 - 0:08
  of toch over de grotere stammengroep
 • 0:08 - 0:10
  de Sioux.
 • 0:10 - 0:13
  De Lakota is een van de vele stammen
  die van hun land
 • 0:13 - 0:15
  naar kampen voor krijgsgevangenen
  werden verplaatst,
 • 0:15 - 0:17
  die we nu reservaten noemen.
 • 0:17 - 0:19
  Het Pine Ridge-reservaat,
 • 0:19 - 0:21
  het onderwerp van de diashow
  van vandaag,
 • 0:21 - 0:23
  ligt ongeveer 75 mijl ten zuidoosten
 • 0:23 - 0:25
  van de Black Hills van South Dakota.
 • 0:25 - 0:27
  Het wordt soms aangeduid
 • 0:27 - 0:30
  als krijgsgevangenenkamp nummer 334,
 • 0:30 - 0:33
  en daar wonen de Lakota nu.
 • 0:33 - 0:35
  Misschien hebben jullie ooit gehoord
  van AIM,
 • 0:35 - 0:37
  de American Indian Movement,
 • 0:37 - 0:39
  of van Russell Means,
 • 0:39 - 0:41
  of Leonard Peltier,
 • 0:41 - 0:43
  of van de opstand bij Oglala.
 • 0:43 - 0:46
  Dan weten jullie dat Pine Ridge
  ground zero is
 • 0:46 - 0:49
  voor problemen met autochtonen
  in de VS.
 • 0:49 - 0:51
  Ik ben hier vandaag om te praten
 • 0:51 - 0:53
  over mijn relatie met de Lakota.
 • 0:53 - 0:55
  Dat is heel moeilijk voor mij.
 • 0:55 - 0:57
  Want het was je misschien niet opgevallen:
 • 0:57 - 0:59
  ik ben blank
 • 0:59 - 1:02
  en dat is een enorme barrière
  in een reservaat.
 • 1:04 - 1:06
  Je ziet een heleboel mensen
  op mijn foto's vandaag.
 • 1:06 - 1:09
  Ik sloot vriendschap met hen
  en ze verwelkomden mij als familie.
 • 1:09 - 1:11
  Ze noemden me broer en oom
  en nodigden me
 • 1:11 - 1:13
  telkens opnieuw uit
  in de loop van vijf jaar.
 • 1:13 - 1:15
  Maar op Pine Ridge
 • 1:15 - 1:18
  zullen ze me altijd
  een 'Wasichu' blijven noemen.
 • 1:18 - 1:21
  Wasichu is een Lakota-woord
 • 1:21 - 1:23
  dat niet-Indiaan betekent,
 • 1:23 - 1:25
  maar een andere versie van dit woord
 • 1:25 - 1:29
  betekent "degene die het beste vlees
  voor zichzelf neemt".
 • 1:29 - 1:31
  En daarop wil ik mij concentreren -
 • 1:31 - 1:33
  op degene die het beste deel
  van het vlees neemt.
 • 1:33 - 1:35
  Het betekent inhalig.
 • 1:36 - 1:38
  Kijk eens rond in deze zaal.
 • 1:38 - 1:41
  We zijn in een privé-school
  in het Amerikaanse Westen.
 • 1:41 - 1:44
  We zitten op roodfluwelen stoelen,
 • 1:44 - 1:46
  met geld in onze zakken.
 • 1:46 - 1:48
  Als we naar ons leven kijken,
 • 1:48 - 1:50
  hebben we inderdaad
 • 1:50 - 1:52
  het beste deel van het vlees genomen.
 • 1:52 - 1:55
  Laten we eens kijken naar een aantal foto's
 • 1:55 - 1:57
  van een volk dat verloor
 • 1:57 - 1:59
  zodat wij konden winnen.
 • 1:59 - 2:02
  Weet dat als je naar de gezichten
  van deze mensen kijkt,
 • 2:02 - 2:05
  dat het niet alleen maar beelden
  van de Lakota zijn.
 • 2:05 - 2:08
  Ze staan voor alle inheemse volkeren.
 • 2:10 - 2:12
  Op dit stuk papier
 • 2:12 - 2:14
  staat de geschiedenis
  zoals ik ze heb leren kennen
 • 2:14 - 2:17
  van mijn Lakota-vrienden en -familie.
 • 2:17 - 2:19
  Wat volgt is een tijdslijn
 • 2:19 - 2:22
  van de gemaakte verdragen,
  verbroken verdragen
 • 2:22 - 2:24
  en moordpartijen vermomd als veldslagen.
 • 2:24 - 2:26
  Ik zal beginnen in 1824.
 • 2:26 - 2:28
  Wat bekend staat als
  het Bureau van Indiaanse Zaken
 • 2:28 - 2:30
  werd gecreëerd binnen
  het Ministerie van Oorlog,
 • 2:30 - 2:32
  en zette al vroeg de toon van agressie
 • 2:32 - 2:34
  in onze omgang met de Indianen.
 • 2:34 - 2:36
  1851:
 • 2:36 - 2:38
  het eerste verdrag van Fort Laramie
  werd gesloten.
 • 2:38 - 2:41
  Dit bakende de grenzen
  van de Lakota Nation duidelijk af.
 • 2:41 - 2:43
  Volgens het verdrag
 • 2:43 - 2:45
  waren die landen een soevereine natie.
 • 2:45 - 2:47
  Als de grenzen van dit verdrag
  waren geëerbiedigd -
 • 2:47 - 2:50
  en daar is een juridische grondslag voor,
 • 2:50 - 2:53
  dan zou de VS er vandaag
  zo hebben uitgezien.
 • 2:55 - 2:57
  10 jaar later:
 • 2:57 - 3:00
  de Homestead Act,
  ondertekend door president Lincoln,
 • 3:00 - 3:03
  ontketent een stroom van blanke kolonisten
  naar het indianengebied.
 • 3:03 - 3:05
  1863:
 • 3:05 - 3:07
  een opstand van de Santee Sioux
  in Minnesota
 • 3:07 - 3:10
  eindigt met de opknoping
  van 38 Siouxmannen,
 • 3:10 - 3:13
  de grootste massa-executie
  in de Amerikaanse geschiedenis.
 • 3:14 - 3:16
  De executie werd bevolen
  door president Lincoln
 • 3:16 - 3:18
  slechts twee dagen nadat
 • 3:18 - 3:21
  hij de Emancipatieproclamatie ondertekende.
 • 3:22 - 3:25
  1866: het begin van de transcontinentale spoorweg -
 • 3:25 - 3:27
  een nieuw tijdperk.
 • 3:27 - 3:29
  We hebben ons land
  voor routes en treinen toegeëigend,
 • 3:29 - 3:32
  recht door het hart van de Lakota Nation.
 • 3:32 - 3:34
  De verdragen werden verbroken.
 • 3:34 - 3:37
  Als reactie vielen drie stammen
  onder leiding van de Lakota Chief Red Cloud
 • 3:37 - 3:40
  het Amerikaanse leger aan
  en versloegen dat vele malen.
 • 3:40 - 3:42
  Ik wil dat even herhalen.
 • 3:42 - 3:45
  De Lakota versloegen het Amerikaanse leger.
 • 3:45 - 3:48
  1868: het tweede Fort-Laramieverdrag
 • 3:48 - 3:51
  staat duidelijk garant voor de soevereiniteit
  van de Grote Siouxnatie
 • 3:51 - 3:54
  en het eigendomsrecht van de Lakota
  over de heilige Black Hills.
 • 3:54 - 3:56
  De regering belooft ook land- en jachtrechten
 • 3:56 - 3:58
  in de omringende staten.
 • 3:58 - 4:00
  Wij beloven dat het land van Powder River
 • 4:00 - 4:03
  voortaan zal worden afgesloten
  voor alle blanken.
 • 4:03 - 4:05
  Het verdrag leek een complete overwinning
 • 4:05 - 4:07
  voor Red Cloud en de Sioux.
 • 4:07 - 4:10
  Sterker nog, dit is de enige oorlog
  in de Amerikaanse geschiedenis
 • 4:10 - 4:13
  waarin de overheid onderhandelde over vrede
 • 4:13 - 4:16
  door toe te geven aan alles wat de vijand eiste.
 • 4:18 - 4:20
  1869:
 • 4:20 - 4:22
  de transcontinentale spoorweg was voltooid.
 • 4:22 - 4:25
  Grote aantallen jagers werden aangevoerd.
 • 4:25 - 4:28
  Die begonnen op grote schaal bizons te doden.
 • 4:28 - 4:31
  Zo elimineerden ze een bron van voedsel,
  kleding en onderdak voor de Sioux.
 • 4:31 - 4:33
  1871:
 • 4:33 - 4:35
  de Indian Appropriation Act
 • 4:35 - 4:38
  maakt alle indianen tot beschermelingen
  van de federale overheid.
 • 4:38 - 4:41
  Bovendien verbiedt het leger
 • 4:41 - 4:44
  dat westelijke Indianen
  hun reservaten verlaten.
 • 4:44 - 4:46
  Alle westelijke indianen werden
 • 4:46 - 4:48
  op dat moment krijgsgevangenen.
 • 4:48 - 4:50
  Ook in 1871
 • 4:50 - 4:52
  kwam er een einde aan de tijd
  van verdragen sluiten
 • 4:52 - 4:55
  want ze lieten toe dat stammen
  als soevereine staten bestonden.
 • 4:55 - 4:57
  En dat kunnen we niet hebben.
 • 4:57 - 4:59
  We hadden plannen.
 • 4:59 - 5:01
  1874:
 • 5:01 - 5:04
  Generaal George Custer kondigde
  de ontdekking van goud aan in Lakotagebied,
 • 5:04 - 5:06
  in het bijzonder in de Black Hills.
 • 5:06 - 5:08
  Het nieuws creëert een massale instroom
  van blanke kolonisten
 • 5:08 - 5:10
  in de Lakota Nation.
 • 5:10 - 5:12
  Custer dringt er bij het Congres op aan
 • 5:12 - 5:14
  om de verdragen met de Lakota
 • 5:14 - 5:16
  zo spoedig mogelijk te beëindigen.
 • 5:16 - 5:19
  1875: de Lakota-oorlog begint
 • 5:19 - 5:22
  over de schending van het Fort-Laramieverdrag.
 • 5:22 - 5:24
  1876:
 • 5:24 - 5:26
  op 26 juli
 • 5:26 - 5:28
  op weg om een Lakotadorp aan te vallen,
 • 5:28 - 5:30
  werd Custers 7e Cavalerie verpletterd
 • 5:30 - 5:32
  in de slag bij Little Big Horn.
 • 5:32 - 5:34
  1877:
 • 5:34 - 5:37
  de grote Lakotastrijder en opperhoofd Crazy Horse
 • 5:37 - 5:39
  gaf zich over bij Fort Robinson.
 • 5:39 - 5:42
  Hij werd later omgebracht in de gevangenis.
 • 5:45 - 5:48
  1877 is ook het jaar waarin we
  een manier vonden
 • 5:48 - 5:50
  om de Fort-Laramieverdragen te omzeilen.
 • 5:50 - 5:53
  Dit werd voorgelegd
  aan Sioux-opperhoofden en hun leiders
 • 5:53 - 5:56
  onder een campagne die bekendstaat
  als "verkopen of verhongeren".
 • 5:56 - 5:59
  Onderteken het document
  of geen voedsel voor je stam.
 • 5:59 - 6:02
  Slechts 10 procent van de volwassen
  mannelijke bevolking ondertekende.
 • 6:02 - 6:04
  Het Fort-Laramieverdrag hield in
 • 6:04 - 6:06
  dat ten minste driekwart van de stam
 • 6:06 - 6:08
  moest ondertekenen om land te verkopen.
 • 6:08 - 6:10
  Die clausule werd uiteraard genegeerd.
 • 6:10 - 6:13
  1887: de Dawes Act.
 • 6:13 - 6:16
  Gemeenschappelijk bezit van reservaatland
  wordt afgeschaft.
 • 6:16 - 6:19
  Reservaten worden opgedeeld
  in secties van 65 hectare
 • 6:19 - 6:21
  en verdeeld onder individuele Indianen.
 • 6:21 - 6:23
  Het overschot wordt verkocht.
 • 6:23 - 6:26
  Stammen verloren miljoenen hectaren.
 • 6:26 - 6:28
  De Amerikaanse droom van individueel grondbezit
 • 6:28 - 6:30
  bleek een heel slimme manier om
 • 6:30 - 6:33
  het reservaat te verdelen
  tot er niets meer van over was.
 • 6:33 - 6:35
  Deze zet vernietigde de reservaten,
 • 6:35 - 6:38
  en maakte het makkelijker
  om verder op te splitsen en te verkopen
 • 6:38 - 6:41
  met elke nieuwe generatie.
 • 6:41 - 6:43
  Het merendeel van de overtollige grond
 • 6:43 - 6:45
  en veel van de percelen binnen de reservaatgrenzen
 • 6:45 - 6:48
  zijn nu in handen van blanke veeboeren.
 • 6:48 - 6:51
  Alweer ging de rijkdom van het land naar de Wasichu.
 • 6:52 - 6:54
  1890, de meest belangrijke datum, geloof ik,
 • 6:54 - 6:57
  van dit verhaal:
 • 6:57 - 6:59
  het jaar van het bloedbad in Wounded Knee.
 • 6:59 - 7:01
  Op 29 december omringden
 • 7:01 - 7:04
  Amerikaanse troepen een Sioux-kamp
  bij Wounded Knee Creek
 • 7:04 - 7:06
  en slachtten Chief Big Foot
 • 7:06 - 7:08
  en 300 krijgsgevangenen af,
 • 7:08 - 7:10
  met behulp van een nieuw snelvuurwapen
 • 7:10 - 7:12
  dat ontploffende kogels afschoot,
 • 7:12 - 7:14
  het Hotchkiss machinegeweer.
 • 7:14 - 7:16
  Voor deze zogenaamde strijd
 • 7:16 - 7:19
  werden 20 Congresmedailles
  voor eer en dapperheid
 • 7:19 - 7:22
  aan de 7e Cavalerie uitgereikt.
 • 7:22 - 7:24
  Tot op vandaag
 • 7:24 - 7:27
  zijn dat de meeste eremedailles
 • 7:27 - 7:30
  die ooit voor een enkel gevecht werden toegekend.
 • 7:30 - 7:32
  Er werden meer eremedailles uitgereikt
 • 7:32 - 7:34
  voor het willekeurige afslachten
  van vrouwen en kinderen
 • 7:34 - 7:36
  dan voor eender welk gevecht
  in de Eerste Wereldoorlog,
 • 7:36 - 7:38
  de Tweede Wereldoorlog,
 • 7:38 - 7:40
  Korea, Vietnam,
 • 7:40 - 7:43
  Irak of Afghanistan.
 • 7:44 - 7:46
  Het bloedbad van Wounded Knee
 • 7:46 - 7:49
  wordt beschouwd als het einde
  van de Indiaanse oorlogen.
 • 7:49 - 7:51
  Wanneer ik het massagraf
 • 7:51 - 7:53
  bij Wounded Knee bezoek,
 • 7:53 - 7:55
  zie ik niet alleen een graf
 • 7:55 - 7:57
  voor de Lakota of voor de Sioux,
 • 7:57 - 8:00
  maar een graf voor alle inheemse volkeren.
 • 8:03 - 8:05
  De heilige man, Black Elk, zei:
 • 8:05 - 8:07
  "Ik wist toen nog niet
 • 8:07 - 8:09
  hoe hoog de prijs was.
 • 8:09 - 8:11
  Als ik nu terugkijk
 • 8:11 - 8:13
  vanaf deze hoge heuvel van mijn ouderdom,
 • 8:13 - 8:15
  zie ik nog steeds
  de afgeslachte vrouwen en kinderen
 • 8:15 - 8:17
  opgehoopt en verspreid
 • 8:17 - 8:20
  langs de kromme kloof liggen,
 • 8:23 - 8:25
  net zo duidelijk als toen ik hen
 • 8:25 - 8:28
  met nog jonge ogen zag.
 • 8:31 - 8:34
  Ik kan zien dat er nog iets anders
  in de bloederige modder
 • 8:35 - 8:38
  is gestorven en begraven
  in de sneeuwstorm.
 • 8:39 - 8:42
  De droom van een volk ging daar verloren,
 • 8:42 - 8:45
  en het was een mooie droom."
 • 8:46 - 8:48
  Met dit gebeuren begon een nieuw tijdperk
 • 8:48 - 8:51
  in de inheemse Amerikaanse geschiedenis.
 • 8:52 - 8:54
  Alles kan worden afgemeten
 • 8:54 - 8:57
  vóór en na Wounded Knee.
 • 8:57 - 8:59
  Want het was op dit moment,
 • 8:59 - 9:02
  met de vingers op de trekkers
  van de Hotchkissgeweren,
 • 9:02 - 9:06
  dat de Amerikaanse regering openlijk haar houding
  tegenover inheemse rechten bepaalde.
 • 9:06 - 9:08
  Ze hadden hun buik vol van verdragen.
 • 9:08 - 9:10
  Ze hadden hun buik vol van de heilige heuvels.
 • 9:10 - 9:13
  Ze hadden hun buik vol van geestendansen.
 • 9:13 - 9:16
  En ze hadden hun buik vol
  van al de moeilijkheden met de Sioux.
 • 9:16 - 9:19
  Dus kwamen ze met hun kanonnen.
 • 9:20 - 9:23
  "Wil je nu een Indiaan zijn?" zeiden ze,
 • 9:23 - 9:25
  met de vinger aan de trekker.
 • 9:30 - 9:32
  1900:
 • 9:32 - 9:35
  de Amerikaanse Indiaanse bevolking
  bereikte haar dieptepunt -
 • 9:36 - 9:38
  minder dan 250.000,
 • 9:38 - 9:40
  vergeleken met de naar schatting
  acht miljoen
 • 9:40 - 9:42
  in 1492.
 • 9:44 - 9:46
  Even verder spoelen.
 • 9:46 - 9:48
  1980:
 • 9:48 - 9:50
  de langst lopende rechtszaak
  in de Amerikaanse geschiedenis,
 • 9:50 - 9:53
  de Sioux-natie tegen de Verenigde Staten,
 • 9:53 - 9:56
  werd beslecht door het Amerikaanse Hooggerechtshof.
 • 9:57 - 10:00
  De rechter bepaalde dat, toen de Sioux
  opnieuw gehuisvest werden in reservaten
 • 10:00 - 10:03
  en drie miljoen hectare van hun land
 • 10:03 - 10:06
  werd opengesteld voor goudzoekers
  en homesteaders,
 • 10:06 - 10:08
  de voorwaarden van het tweede Fort-Laramieverdrag
 • 10:08 - 10:10
  waren geschonden.
 • 10:10 - 10:12
  De rechtbank verklaarde
 • 10:12 - 10:14
  dat de Black Hills illegaal waren ingenomen
 • 10:14 - 10:16
  en dat de initiële verkoopprijs
  vermeerderd met de rente
 • 10:16 - 10:18
  moest worden betaald aan de Sioux-natie.
 • 10:18 - 10:20
  Als betaling voor de Black Hills,
 • 10:20 - 10:23
  wees de rechter slechts
  106 miljoen dollar
 • 10:23 - 10:25
  toe aan de Sioux-natie.
 • 10:25 - 10:28
  De Sioux weigerden het geld met de strijdkreet:
 • 10:28 - 10:31
  "De Black Hills zijn niet te koop."
 • 10:31 - 10:33
  2010:
 • 10:33 - 10:36
  statistieken over inheemse bevolking
  onthullen vandaag,
 • 10:36 - 10:39
  meer dan een eeuw na het bloedbad
  bij Wounded Knee,
 • 10:39 - 10:41
  de erfenis van kolonisatie,
 • 10:41 - 10:43
  gedwongen migratie
 • 10:43 - 10:45
  en overtreden verdragen.
 • 10:45 - 10:48
  De werkloosheid
  op het Pine Ridge Indian Reservation
 • 10:48 - 10:51
  schommelt tussen 85 en 90 procent.
 • 10:51 - 10:54
  Het Housing Office is niet in staat
  om nieuwe structuren te bouwen,
 • 10:54 - 10:56
  en bestaande structuren vallen uit elkaar.
 • 10:56 - 10:58
  Velen zijn dakloos,
 • 10:58 - 11:00
  en die met huizen zitten met tot vijf gezinnen
 • 11:00 - 11:02
  opeengepakt in rottende gebouwen.
 • 11:02 - 11:04
  39 procent van de woningen op Pine Ridge
 • 11:04 - 11:06
  hebben geen elektriciteit.
 • 11:06 - 11:09
  Ten minste 60 procent van de woningen in het reservaat
 • 11:09 - 11:11
  zijn besmet met zwarte schimmel.
 • 11:11 - 11:13
  Meer dan 90 procent van de bevolking
 • 11:13 - 11:16
  leeft onder de federale armoedegrens.
 • 11:16 - 11:19
  TBC komt er acht keer vaker voor
 • 11:19 - 11:22
  dan het Amerikaanse nationale gemiddelde.
 • 11:22 - 11:24
  De zuigelingensterfte
 • 11:24 - 11:26
  is de hoogste op dit continent
 • 11:26 - 11:29
  en is ongeveer drie keer hoger
  dan het Amerikaanse nationale gemiddelde.
 • 11:29 - 11:31
  Baarmoederhalskanker is vijf keer hoger
 • 11:31 - 11:33
  dan het Amerikaanse nationale gemiddelde.
 • 11:33 - 11:36
  De schooluitval loopt op tot 70 procent.
 • 11:36 - 11:38
  Het lerarenverloop
 • 11:38 - 11:41
  is acht keer hoger
  dan het nationale gemiddelde.
 • 11:41 - 11:44
  Vaak zijn het grootouders
  die hun kleinkinderen opvoeden
 • 11:44 - 11:47
  omdat de ouders, als gevolg van alcoholisme,
 • 11:47 - 11:49
  huiselijk geweld en algemene apathie,
 • 11:49 - 11:51
  daar niet toe in staat zijn.
 • 11:52 - 11:55
  50 procent van de bevolking ouder dan 40 jaar
 • 11:55 - 11:57
  lijdt aan diabetes.
 • 11:57 - 11:59
  De levensverwachting voor mannen
 • 11:59 - 12:01
  is tussen 46
 • 12:01 - 12:04
  en 48 jaar -
 • 12:04 - 12:06
  ongeveer dezelfde
 • 12:06 - 12:09
  als in Afghanistan en Somalië.
 • 12:10 - 12:13
  Het laatste hoofdstuk in elke succesvolle genocide
 • 12:13 - 12:15
  is die waarin de onderdrukkers
 • 12:15 - 12:18
  hun handen van hen aftrekken en zeggen:
 • 12:18 - 12:21
  "Mijn God, wat doen deze mensen zichzelf aan?
 • 12:21 - 12:23
  Ze vermoorden elkaar.
 • 12:23 - 12:25
  Ze doden zichzelf
 • 12:25 - 12:28
  terwijl wij ze zien sterven."
 • 12:28 - 12:31
  Zo veroverden wij deze Verenigde Staten.
 • 12:31 - 12:33
  Dit is de erfenis
 • 12:33 - 12:35
  van de klaarblijkelijke lotsbestemming.
 • 12:35 - 12:37
  Gevangenen worden nog steeds geboren
 • 12:37 - 12:39
  in kampen voor krijgsgevangenen
 • 12:39 - 12:42
  lang nadat de bewakers zijn verdwenen.
 • 12:44 - 12:46
  Dit zijn de achtergelaten botten
 • 12:46 - 12:49
  nadat het beste vlees is weggenomen.
 • 12:51 - 12:53
  Een lange tijd geleden
 • 12:53 - 12:55
  werd een reeks van gebeurtenissen
  in gang gezet
 • 12:55 - 12:58
  door mensen die op mij lijken,
  door Wasichu.
 • 12:58 - 13:00
  Ze popelden om het land, het water
 • 13:00 - 13:03
  en het goud in de heuvels in te palmen.
 • 13:03 - 13:05
  Deze gebeurtenissen leidden
  tot een domino-effect
 • 13:05 - 13:07
  dat nog niet ten einde is.
 • 13:07 - 13:11
  Misschien voelen wij,
  de dominante samenleving,
 • 13:12 - 13:15
  ons ver verwijderd van een bloedbad in 1890
 • 13:15 - 13:18
  of van een reeks van gebroken verdragen
  150 jaar geleden.
 • 13:19 - 13:21
  Toch denk ik dat je je nog altijd kan afvragen
 • 13:21 - 13:24
  wat je zou moeten voelen
  bij de statistieken van vandaag.
 • 13:25 - 13:27
  Wat is het verband
 • 13:27 - 13:29
  tussen deze beelden van het lijden
 • 13:29 - 13:31
  en de geschiedenis
  die ik jullie net heb verteld?
 • 13:31 - 13:33
  En hoeveel van deze geschiedenis
 • 13:33 - 13:35
  moet je je eigen maken?
 • 13:35 - 13:38
  Is dit jullie verantwoordelijkheid vandaag?
 • 13:39 - 13:42
  Ik heb te horen gekregen dat er iets
  moet zijn wat we kunnen doen.
 • 13:42 - 13:45
  Er moet een oproep tot actie komen.
 • 13:45 - 13:48
  Want tot op vandaag heb ik
  aan de zijlijn gestaan.
 • 13:48 - 13:50
  Ik was tevreden met
  mijn statuut van getuige.
 • 13:50 - 13:53
  Ik nam alleen maar foto's.
 • 13:53 - 13:56
  Omdat de oplossing zo ver in het verleden
  lijkt te liggen,
 • 13:56 - 13:58
  had ik niets minder dan een tijdmachine
 • 13:58 - 14:00
  nodig om erbij te kunnen.
 • 14:00 - 14:02
  Het lijden van de inheemse volkeren
 • 14:02 - 14:05
  is geen eenvoudige kwestie om op te lossen.
 • 14:06 - 14:08
  Het is niet iets waar iedereen zich achter kan zetten
 • 14:08 - 14:10
  op de manier waarop zij zich inzetten
  om Haïti te helpen,
 • 14:10 - 14:13
  om AIDS uit de wereld te krijgen
  of voor de bestrijding van een hongersnood.
 • 14:13 - 14:15
  De oplossing, zoals dat heet,
 • 14:15 - 14:18
  zou voor de dominante samenleving
  veel moeilijker kunnen zijn
 • 14:18 - 14:20
  dan bijvoorbeeld
  een 50-dollar cheque uitschrijven
 • 14:20 - 14:22
  of een kerkactie
 • 14:22 - 14:24
  om enkele met graffiti bedekte huizen
  te gaan herschilderen,
 • 14:24 - 14:26
  of een voorstedelijke familie die
 • 14:26 - 14:29
  een doos met oude kleding,
  die ze niet eens meer willen, weggeeft.
 • 14:29 - 14:31
  Wat moeten we dan doen?
 • 14:31 - 14:34
  Onze schouders in het donker ophalen?
 • 14:34 - 14:36
  De Verenigde Staten
 • 14:36 - 14:38
  schenden elke dag opnieuw
 • 14:38 - 14:40
  de voorwaarden
 • 14:40 - 14:42
  van de Fort-Laramieverdragen met de Lakota
 • 14:42 - 14:45
  van 1851 en 1868.
 • 14:45 - 14:47
  De oproep tot actie die ik vandaag voorstel -
 • 14:47 - 14:50
  en dat is mijn TED wens - is deze:
 • 14:51 - 14:53
  Kom de verdragen na.
 • 14:53 - 14:55
  Geef de Black Hills terug,
 • 14:55 - 14:58
  en het gaat jullie niet aan
  wat ze ermee doen.
 • 15:00 - 15:06
  (Applaus)
Title:
Amerika's inheemse krijgsgevangenen
Speaker:
Aaron Huey
Description:

Aaron Huey's inspanningen om armoede in Amerika te fotograferen leidden hem naar het Pine Ridge Indian Reservation, waar de strijd van de inheemse Lakota - verschrikkelijk, en grotendeels genegeerd - hem dwong zich te heroriënteren. Vijf jaar werk later, zijn zijn beklijvende foto's vervlochten met een schokkende geschiedenisles in deze krachtige, moedige talk van TEDxDU.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
15:07
Christel Foncke edited Dutch subtitles for America's native prisoners of war
Rik Delaet added a translation

Dutch subtitles

Revisions Compare revisions