Dutch subtitles

← Amerika's inheemse krijgsgevangenen

Get Embed Code
39 Languages

Showing Revision 2 created 12/09/2016 by Christel Foncke.

 1. Ik ben hier vandaag om mijn foto's
  van de Lakota te tonen.
 2. Wellicht hebben jullie al
  gehoord over de Lakota,
 3. of toch over de grotere stammengroep
 4. de Sioux.
 5. De Lakota is een van de vele stammen
  die van hun land
 6. naar kampen voor krijgsgevangenen
  werden verplaatst,
 7. die we nu reservaten noemen.
 8. Het Pine Ridge-reservaat,
 9. het onderwerp van de diashow
  van vandaag,
 10. ligt ongeveer 75 mijl ten zuidoosten
 11. van de Black Hills van South Dakota.
 12. Het wordt soms aangeduid
 13. als krijgsgevangenenkamp nummer 334,
 14. en daar wonen de Lakota nu.
 15. Misschien hebben jullie ooit gehoord
  van AIM,
 16. de American Indian Movement,
 17. of van Russell Means,
 18. of Leonard Peltier,
 19. of van de opstand bij Oglala.
 20. Dan weten jullie dat Pine Ridge
  ground zero is
 21. voor problemen met autochtonen
  in de VS.
 22. Ik ben hier vandaag om te praten

 23. over mijn relatie met de Lakota.
 24. Dat is heel moeilijk voor mij.
 25. Want het was je misschien niet opgevallen:
 26. ik ben blank
 27. en dat is een enorme barrière
  in een reservaat.
 28. Je ziet een heleboel mensen
  op mijn foto's vandaag.
 29. Ik sloot vriendschap met hen
  en ze verwelkomden mij als familie.
 30. Ze noemden me broer en oom
  en nodigden me
 31. telkens opnieuw uit
  in de loop van vijf jaar.
 32. Maar op Pine Ridge
 33. zullen ze me altijd
  een 'Wasichu' blijven noemen.
 34. Wasichu is een Lakota-woord
 35. dat niet-Indiaan betekent,
 36. maar een andere versie van dit woord
 37. betekent "degene die het beste vlees
  voor zichzelf neemt".
 38. En daarop wil ik mij concentreren -
 39. op degene die het beste deel
  van het vlees neemt.
 40. Het betekent inhalig.
 41. Kijk eens rond in deze zaal.
 42. We zijn in een privé-school
  in het Amerikaanse Westen.
 43. We zitten op roodfluwelen stoelen,
 44. met geld in onze zakken.
 45. Als we naar ons leven kijken,
 46. hebben we inderdaad
 47. het beste deel van het vlees genomen.
 48. Laten we eens kijken naar een aantal foto's
 49. van een volk dat verloor
 50. zodat wij konden winnen.
 51. Weet dat als je naar de gezichten
  van deze mensen kijkt,
 52. dat het niet alleen maar beelden
  van de Lakota zijn.
 53. Ze staan voor alle inheemse volkeren.
 54. Op dit stuk papier

 55. staat de geschiedenis
  zoals ik ze heb leren kennen
 56. van mijn Lakota-vrienden en -familie.
 57. Wat volgt is een tijdslijn
 58. van de gemaakte verdragen,
  verbroken verdragen
 59. en moordpartijen vermomd als veldslagen.
 60. Ik zal beginnen in 1824.
 61. Wat bekend staat als
  het Bureau van Indiaanse Zaken
 62. werd gecreëerd binnen
  het Ministerie van Oorlog,
 63. en zette al vroeg de toon van agressie
 64. in onze omgang met de Indianen.
 65. 1851:
 66. het eerste verdrag van Fort Laramie
  werd gesloten.
 67. Dit bakende de grenzen
  van de Lakota Nation duidelijk af.
 68. Volgens het verdrag
 69. waren die landen een soevereine natie.
 70. Als de grenzen van dit verdrag
  waren geëerbiedigd -
 71. en daar is een juridische grondslag voor,
 72. dan zou de VS er vandaag
  zo hebben uitgezien.
 73. 10 jaar later:
 74. de Homestead Act,
  ondertekend door president Lincoln,
 75. ontketent een stroom van blanke kolonisten
  naar het indianengebied.
 76. 1863:
 77. een opstand van de Santee Sioux
  in Minnesota
 78. eindigt met de opknoping
  van 38 Siouxmannen,
 79. de grootste massa-executie
  in de Amerikaanse geschiedenis.
 80. De executie werd bevolen
  door president Lincoln
 81. slechts twee dagen nadat
 82. hij de Emancipatieproclamatie ondertekende.
 83. 1866: het begin van de transcontinentale spoorweg -

 84. een nieuw tijdperk.
 85. We hebben ons land
  voor routes en treinen toegeëigend,
 86. recht door het hart van de Lakota Nation.
 87. De verdragen werden verbroken.
 88. Als reactie vielen drie stammen
  onder leiding van de Lakota Chief Red Cloud
 89. het Amerikaanse leger aan
  en versloegen dat vele malen.
 90. Ik wil dat even herhalen.
 91. De Lakota versloegen het Amerikaanse leger.
 92. 1868: het tweede Fort-Laramieverdrag
 93. staat duidelijk garant voor de soevereiniteit
  van de Grote Siouxnatie
 94. en het eigendomsrecht van de Lakota
  over de heilige Black Hills.
 95. De regering belooft ook land- en jachtrechten
 96. in de omringende staten.
 97. Wij beloven dat het land van Powder River
 98. voortaan zal worden afgesloten
  voor alle blanken.
 99. Het verdrag leek een complete overwinning
 100. voor Red Cloud en de Sioux.
 101. Sterker nog, dit is de enige oorlog
  in de Amerikaanse geschiedenis
 102. waarin de overheid onderhandelde over vrede
 103. door toe te geven aan alles wat de vijand eiste.
 104. 1869:

 105. de transcontinentale spoorweg was voltooid.
 106. Grote aantallen jagers werden aangevoerd.
 107. Die begonnen op grote schaal bizons te doden.
 108. Zo elimineerden ze een bron van voedsel,
  kleding en onderdak voor de Sioux.
 109. 1871:
 110. de Indian Appropriation Act
 111. maakt alle indianen tot beschermelingen
  van de federale overheid.
 112. Bovendien verbiedt het leger
 113. dat westelijke Indianen
  hun reservaten verlaten.
 114. Alle westelijke indianen werden
 115. op dat moment krijgsgevangenen.
 116. Ook in 1871
 117. kwam er een einde aan de tijd
  van verdragen sluiten
 118. want ze lieten toe dat stammen
  als soevereine staten bestonden.
 119. En dat kunnen we niet hebben.
 120. We hadden plannen.
 121. 1874:

 122. Generaal George Custer kondigde
  de ontdekking van goud aan in Lakotagebied,
 123. in het bijzonder in de Black Hills.
 124. Het nieuws creëert een massale instroom
  van blanke kolonisten
 125. in de Lakota Nation.
 126. Custer dringt er bij het Congres op aan
 127. om de verdragen met de Lakota
 128. zo spoedig mogelijk te beëindigen.
 129. 1875: de Lakota-oorlog begint
 130. over de schending van het Fort-Laramieverdrag.
 131. 1876:
 132. op 26 juli
 133. op weg om een Lakotadorp aan te vallen,
 134. werd Custers 7e Cavalerie verpletterd
 135. in de slag bij Little Big Horn.
 136. 1877:
 137. de grote Lakotastrijder en opperhoofd Crazy Horse
 138. gaf zich over bij Fort Robinson.
 139. Hij werd later omgebracht in de gevangenis.
 140. 1877 is ook het jaar waarin we
  een manier vonden
 141. om de Fort-Laramieverdragen te omzeilen.
 142. Dit werd voorgelegd
  aan Sioux-opperhoofden en hun leiders
 143. onder een campagne die bekendstaat
  als "verkopen of verhongeren".
 144. Onderteken het document
  of geen voedsel voor je stam.
 145. Slechts 10 procent van de volwassen
  mannelijke bevolking ondertekende.
 146. Het Fort-Laramieverdrag hield in
 147. dat ten minste driekwart van de stam
 148. moest ondertekenen om land te verkopen.
 149. Die clausule werd uiteraard genegeerd.
 150. 1887: de Dawes Act.

 151. Gemeenschappelijk bezit van reservaatland
  wordt afgeschaft.
 152. Reservaten worden opgedeeld
  in secties van 65 hectare
 153. en verdeeld onder individuele Indianen.
 154. Het overschot wordt verkocht.
 155. Stammen verloren miljoenen hectaren.
 156. De Amerikaanse droom van individueel grondbezit
 157. bleek een heel slimme manier om
 158. het reservaat te verdelen
  tot er niets meer van over was.
 159. Deze zet vernietigde de reservaten,
 160. en maakte het makkelijker
  om verder op te splitsen en te verkopen
 161. met elke nieuwe generatie.
 162. Het merendeel van de overtollige grond
 163. en veel van de percelen binnen de reservaatgrenzen
 164. zijn nu in handen van blanke veeboeren.
 165. Alweer ging de rijkdom van het land naar de Wasichu.
 166. 1890, de meest belangrijke datum, geloof ik,

 167. van dit verhaal:
 168. het jaar van het bloedbad in Wounded Knee.
 169. Op 29 december omringden
 170. Amerikaanse troepen een Sioux-kamp
  bij Wounded Knee Creek
 171. en slachtten Chief Big Foot
 172. en 300 krijgsgevangenen af,
 173. met behulp van een nieuw snelvuurwapen
 174. dat ontploffende kogels afschoot,
 175. het Hotchkiss machinegeweer.
 176. Voor deze zogenaamde strijd
 177. werden 20 Congresmedailles
  voor eer en dapperheid
 178. aan de 7e Cavalerie uitgereikt.
 179. Tot op vandaag
 180. zijn dat de meeste eremedailles
 181. die ooit voor een enkel gevecht werden toegekend.
 182. Er werden meer eremedailles uitgereikt
 183. voor het willekeurige afslachten
  van vrouwen en kinderen
 184. dan voor eender welk gevecht
  in de Eerste Wereldoorlog,
 185. de Tweede Wereldoorlog,
 186. Korea, Vietnam,
 187. Irak of Afghanistan.
 188. Het bloedbad van Wounded Knee
 189. wordt beschouwd als het einde
  van de Indiaanse oorlogen.
 190. Wanneer ik het massagraf
 191. bij Wounded Knee bezoek,
 192. zie ik niet alleen een graf
 193. voor de Lakota of voor de Sioux,
 194. maar een graf voor alle inheemse volkeren.
 195. De heilige man, Black Elk, zei:

 196. "Ik wist toen nog niet
 197. hoe hoog de prijs was.
 198. Als ik nu terugkijk
 199. vanaf deze hoge heuvel van mijn ouderdom,
 200. zie ik nog steeds
  de afgeslachte vrouwen en kinderen
 201. opgehoopt en verspreid
 202. langs de kromme kloof liggen,
 203. net zo duidelijk als toen ik hen
 204. met nog jonge ogen zag.
 205. Ik kan zien dat er nog iets anders
  in de bloederige modder
 206. is gestorven en begraven
  in de sneeuwstorm.
 207. De droom van een volk ging daar verloren,
 208. en het was een mooie droom."
 209. Met dit gebeuren begon een nieuw tijdperk

 210. in de inheemse Amerikaanse geschiedenis.
 211. Alles kan worden afgemeten
 212. vóór en na Wounded Knee.
 213. Want het was op dit moment,
 214. met de vingers op de trekkers
  van de Hotchkissgeweren,
 215. dat de Amerikaanse regering openlijk haar houding
  tegenover inheemse rechten bepaalde.
 216. Ze hadden hun buik vol van verdragen.
 217. Ze hadden hun buik vol van de heilige heuvels.
 218. Ze hadden hun buik vol van geestendansen.
 219. En ze hadden hun buik vol
  van al de moeilijkheden met de Sioux.
 220. Dus kwamen ze met hun kanonnen.
 221. "Wil je nu een Indiaan zijn?" zeiden ze,
 222. met de vinger aan de trekker.
 223. 1900:
 224. de Amerikaanse Indiaanse bevolking
  bereikte haar dieptepunt -
 225. minder dan 250.000,
 226. vergeleken met de naar schatting
  acht miljoen
 227. in 1492.
 228. Even verder spoelen.

 229. 1980:
 230. de langst lopende rechtszaak
  in de Amerikaanse geschiedenis,
 231. de Sioux-natie tegen de Verenigde Staten,
 232. werd beslecht door het Amerikaanse Hooggerechtshof.
 233. De rechter bepaalde dat, toen de Sioux
  opnieuw gehuisvest werden in reservaten
 234. en drie miljoen hectare van hun land
 235. werd opengesteld voor goudzoekers
  en homesteaders,
 236. de voorwaarden van het tweede Fort-Laramieverdrag
 237. waren geschonden.
 238. De rechtbank verklaarde
 239. dat de Black Hills illegaal waren ingenomen
 240. en dat de initiële verkoopprijs
  vermeerderd met de rente
 241. moest worden betaald aan de Sioux-natie.
 242. Als betaling voor de Black Hills,
 243. wees de rechter slechts
  106 miljoen dollar
 244. toe aan de Sioux-natie.
 245. De Sioux weigerden het geld met de strijdkreet:
 246. "De Black Hills zijn niet te koop."
 247. 2010:

 248. statistieken over inheemse bevolking
  onthullen vandaag,
 249. meer dan een eeuw na het bloedbad
  bij Wounded Knee,
 250. de erfenis van kolonisatie,
 251. gedwongen migratie
 252. en overtreden verdragen.
 253. De werkloosheid
  op het Pine Ridge Indian Reservation
 254. schommelt tussen 85 en 90 procent.
 255. Het Housing Office is niet in staat
  om nieuwe structuren te bouwen,
 256. en bestaande structuren vallen uit elkaar.
 257. Velen zijn dakloos,
 258. en die met huizen zitten met tot vijf gezinnen
 259. opeengepakt in rottende gebouwen.
 260. 39 procent van de woningen op Pine Ridge
 261. hebben geen elektriciteit.
 262. Ten minste 60 procent van de woningen in het reservaat
 263. zijn besmet met zwarte schimmel.
 264. Meer dan 90 procent van de bevolking
 265. leeft onder de federale armoedegrens.
 266. TBC komt er acht keer vaker voor
 267. dan het Amerikaanse nationale gemiddelde.
 268. De zuigelingensterfte
 269. is de hoogste op dit continent
 270. en is ongeveer drie keer hoger
  dan het Amerikaanse nationale gemiddelde.
 271. Baarmoederhalskanker is vijf keer hoger
 272. dan het Amerikaanse nationale gemiddelde.
 273. De schooluitval loopt op tot 70 procent.
 274. Het lerarenverloop
 275. is acht keer hoger
  dan het nationale gemiddelde.
 276. Vaak zijn het grootouders
  die hun kleinkinderen opvoeden
 277. omdat de ouders, als gevolg van alcoholisme,
 278. huiselijk geweld en algemene apathie,
 279. daar niet toe in staat zijn.
 280. 50 procent van de bevolking ouder dan 40 jaar
 281. lijdt aan diabetes.
 282. De levensverwachting voor mannen
 283. is tussen 46
 284. en 48 jaar -
 285. ongeveer dezelfde
 286. als in Afghanistan en Somalië.
 287. Het laatste hoofdstuk in elke succesvolle genocide

 288. is die waarin de onderdrukkers
 289. hun handen van hen aftrekken en zeggen:
 290. "Mijn God, wat doen deze mensen zichzelf aan?
 291. Ze vermoorden elkaar.
 292. Ze doden zichzelf
 293. terwijl wij ze zien sterven."
 294. Zo veroverden wij deze Verenigde Staten.
 295. Dit is de erfenis
 296. van de klaarblijkelijke lotsbestemming.
 297. Gevangenen worden nog steeds geboren
 298. in kampen voor krijgsgevangenen
 299. lang nadat de bewakers zijn verdwenen.
 300. Dit zijn de achtergelaten botten
 301. nadat het beste vlees is weggenomen.
 302. Een lange tijd geleden
 303. werd een reeks van gebeurtenissen
  in gang gezet
 304. door mensen die op mij lijken,
  door Wasichu.
 305. Ze popelden om het land, het water
 306. en het goud in de heuvels in te palmen.
 307. Deze gebeurtenissen leidden
  tot een domino-effect
 308. dat nog niet ten einde is.
 309. Misschien voelen wij,
  de dominante samenleving,

 310. ons ver verwijderd van een bloedbad in 1890
 311. of van een reeks van gebroken verdragen
  150 jaar geleden.
 312. Toch denk ik dat je je nog altijd kan afvragen
 313. wat je zou moeten voelen
  bij de statistieken van vandaag.
 314. Wat is het verband
 315. tussen deze beelden van het lijden
 316. en de geschiedenis
  die ik jullie net heb verteld?
 317. En hoeveel van deze geschiedenis
 318. moet je je eigen maken?
 319. Is dit jullie verantwoordelijkheid vandaag?
 320. Ik heb te horen gekregen dat er iets
  moet zijn wat we kunnen doen.
 321. Er moet een oproep tot actie komen.
 322. Want tot op vandaag heb ik
  aan de zijlijn gestaan.
 323. Ik was tevreden met
  mijn statuut van getuige.
 324. Ik nam alleen maar foto's.
 325. Omdat de oplossing zo ver in het verleden
  lijkt te liggen,
 326. had ik niets minder dan een tijdmachine
 327. nodig om erbij te kunnen.
 328. Het lijden van de inheemse volkeren

 329. is geen eenvoudige kwestie om op te lossen.
 330. Het is niet iets waar iedereen zich achter kan zetten
 331. op de manier waarop zij zich inzetten
  om Haïti te helpen,
 332. om AIDS uit de wereld te krijgen
  of voor de bestrijding van een hongersnood.
 333. De oplossing, zoals dat heet,
 334. zou voor de dominante samenleving
  veel moeilijker kunnen zijn
 335. dan bijvoorbeeld
  een 50-dollar cheque uitschrijven
 336. of een kerkactie
 337. om enkele met graffiti bedekte huizen
  te gaan herschilderen,
 338. of een voorstedelijke familie die
 339. een doos met oude kleding,
  die ze niet eens meer willen, weggeeft.
 340. Wat moeten we dan doen?
 341. Onze schouders in het donker ophalen?
 342. De Verenigde Staten

 343. schenden elke dag opnieuw
 344. de voorwaarden
 345. van de Fort-Laramieverdragen met de Lakota
 346. van 1851 en 1868.
 347. De oproep tot actie die ik vandaag voorstel -
 348. en dat is mijn TED wens - is deze:
 349. Kom de verdragen na.
 350. Geef de Black Hills terug,
 351. en het gaat jullie niet aan
  wat ze ermee doen.
 352. (Applaus)