Return to Video

Amerikas iedzimtie karagūstekņi

 • 0:01 - 0:04
  Šodien esmu te, lai parādītu
  savas lakotu fotogrāfijas.
 • 0:04 - 0:07
  Daudzi varbūt būs dzirdējuši par lakotiem
 • 0:07 - 0:10
  vai vismaz lielāku cilšu grupu – siu.
 • 0:11 - 0:14
  Lakoti ir viena daudzajām ciltīm,
  ko no viņu zemēm pārvietoja
 • 0:14 - 0:15
  uz karagūstekņu nometnēm,
 • 0:15 - 0:17
  ko nu sauc par rezervātiem.
 • 0:17 - 0:20
  Painridžas rezervāts,
 • 0:20 - 0:22
  šodienas slīdrādes tēma,
 • 0:22 - 0:25
  ir apmēram 120 kilometrus
  uz dienvidaustrumiem no Melnajiem kalniem,
 • 0:25 - 0:26
  Dienviddakotā.
 • 0:26 - 0:31
  To dažkārt sauc arī
  par 334. karagūstekņu nometni,
 • 0:31 - 0:33
  un tur arī lakoti šobrīd dzīvo.
 • 0:33 - 0:35
  Ja kāds ir dzirdējis par AIK,
 • 0:35 - 0:37
  Amerikas Indiāņu kustību,
 • 0:37 - 0:39
  vai Raselu Mīnsu,
 • 0:39 - 0:41
  vai Leonardu Peltjēru,
 • 0:42 - 0:44
  vai pretstāvi pie Oglalas,
 • 0:44 - 0:48
  zināt, ka Painridža ir
  ASV pirmiedzīvotāju jautājumu centrs.
 • 0:49 - 0:51
  Mani lūdza šodien nedaudz pastāstīt
 • 0:51 - 0:54
  par savām attiecībām ar lakotiem.
 • 0:54 - 0:56
  bet par to ir ļoti grūti runāt,
 • 0:56 - 0:58
  jo, ja neesat pamanījuši
  manu ādas krāsu,
 • 0:58 - 1:00
  esmu baltādains,
 • 1:00 - 1:03
  un tā pirmiedzīvotāju rezervātos
  ir milzīga barjera.
 • 1:04 - 1:07
  Manās fotogrāfijās
  redzēsit daudzus cilvēkus.
 • 1:07 - 1:10
  Esmu ar viņiem ļoti satuvinājies,
  un viņi mani ir uzņēmuši kā radu.
 • 1:10 - 1:12
  Saukuši mani par „brāli” un „tēvoci”
 • 1:12 - 1:14
  un piecu gadu laikā
  ielūguši atkal un atkal.
 • 1:14 - 1:18
  Taču Painridžā es vienmēr būšu
  tā sauktais „vašiču”.
 • 1:18 - 1:22
  „Vašiču” ir lakotu vārds,
 • 1:22 - 1:24
  kas nozīmē „neindiānis”,
 • 1:24 - 1:26
  taču vēl viena šī vārda nozīme
 • 1:26 - 1:29
  ir „labākās gaļas pievācējs”.
 • 1:29 - 1:31
  Un tam arī vēlos pievērsties –
 • 1:31 - 1:34
  labākā gaļas gabala pievācējam.
 • 1:34 - 1:35
  Tas nozīmē „alkatīgs”.
 • 1:36 - 1:38
  Palūkojieties apkārt uz šo zāli.
 • 1:39 - 1:42
  Mēs atrodamies privātā skolā
  Amerikas rietumos,
 • 1:42 - 1:44
  sēžam sarkanos samta krēslos,
 • 1:44 - 1:46
  ar naudu kabatās.
 • 1:47 - 1:48
  Un, ja paraugāmies uz savu dzīvi,
 • 1:48 - 1:52
  mēs nudien esam pievākuši
  labāko gaļas gabalu.
 • 1:52 - 1:55
  Šodien palūkosimies uz virkni fotogrāfiju
 • 1:55 - 1:57
  ar cilvēkiem, kuri zaudēja,
 • 1:57 - 1:59
  lai mēs varētu iegūt.
 • 1:59 - 2:02
  Redzot šo cilvēku sejas, ziniet,
 • 2:02 - 2:05
  ka šie nav tikai lakotu attēli;
 • 2:05 - 2:07
  viņi simbolizē visus pirmiedzīvotājus.
 • 2:10 - 2:12
  Uz šīs papīra lapas
 • 2:12 - 2:16
  ir tā vēsture, ko iemācījos
  no saviem lakotu draugiem un ģimenes.
 • 2:18 - 2:24
  Tā ir noslēgtu un pārkāptu līgumu,
  par kaujām nomaskētu slaktiņu hronoloģija.
 • 2:25 - 2:26
  Sākšu ar 1824. gadu.
 • 2:27 - 2:31
  Kara ministrijā tika izveidots
  tā sauktais Indiāņu lietu birojs,
 • 2:31 - 2:35
  aizsākot agrīnu agresijas toni
  attiecībās ar Amerikas pirmiedzīvotājiem.
 • 2:35 - 2:36
  1851. gads.
 • 2:36 - 2:38
  Noslēgts pirmais Larami forta līgums,
 • 2:38 - 2:41
  skaidri iezīmējot lakotu tautas robežas.
 • 2:42 - 2:45
  Saskaņā ar līgumu
  šīs zemes ir suverēna valsts.
 • 2:45 - 2:47
  Ja līguma robežas būtu saglabājušās,
 • 2:48 - 2:50
  – un to esamībai ir likumisks pamats –,
 • 2:50 - 2:53
  ASV mūsdienās izskatītos šādi.
 • 2:56 - 2:57
  Desmit gadus vēlāk.
 • 2:57 - 3:00
  Prezidenta Linkolna parakstītais
  Lauku saimniecību akts
 • 3:00 - 3:03
  pārpludināja pirmiedzīvotāju zemes
  ar baltādainajiem kolonistiem.
 • 3:03 - 3:05
  1863. gads.
 • 3:05 - 3:08
  Santī siu sacelšanās Minesotā
 • 3:08 - 3:10
  beidzas ar 38 siu vīru pakāršanu,
 • 3:11 - 3:14
  lielāko masveida
  nāvessoda izpildi ASV vēsturē.
 • 3:14 - 3:16
  Pavēli par nāvessodu
  deva prezidents Linkolns,
 • 3:16 - 3:21
  vien divas dienas pēc Vergu brīvlaišanas
  pasludinājuma parakstīšanas.
 • 3:23 - 3:24
  1866. gads.
 • 3:24 - 3:27
  Transkontinentālā dzelzceļa sākums –
  jauns laikmets.
 • 3:28 - 3:30
  Mēs atsavinājām zemi
  sliedēm un vilcieniem,
 • 3:30 - 3:32
  lai caur lakotu valsts sirdi
  saīsinātu ceļu.
 • 3:32 - 3:34
  Par līgumiem neviens nelikās ne zinis.
 • 3:34 - 3:38
  Atbildot uz to, trīs ciltis
  lakotu virsaiša Sarkanā Mākoņa vadībā
 • 3:38 - 3:41
  uzbruka un atkal un atkal
  sakāva ASV karaspēku.
 • 3:41 - 3:42
  Vēlos vēlreiz to atkārtot:
 • 3:42 - 3:44
  lakoti sakauj ASV karaspēku.
 • 3:46 - 3:47
  1868. gads.
 • 3:47 - 3:52
  Otrais Larami forta līgums skaidri garantē
  lielās siu tautas suverenitāti
 • 3:52 - 3:55
  un lakotu īpašumtiesības
  uz svētajiem Melnajiem kalniem.
 • 3:55 - 3:57
  Valdība apsola arī
  zemes un medīšanas tiesības
 • 3:57 - 3:59
  apkārtējās pavalstīs.
 • 3:59 - 4:01
  Mēs apsolījām, ka no šī brīža
  Pauderriveras apgabals
 • 4:01 - 4:03
  visiem baltādainajiem būs slēgts.
 • 4:04 - 4:07
  Līgums šķita kā pilnīga
  Sarkanā Mākoņa un siu uzvara.
 • 4:07 - 4:10
  Īstenībā šis ir vienīgais karš
  Amerikas vēsturē,
 • 4:11 - 4:16
  kurā valdība miera sarunās piekāpās
  visam pretinieka pieprasītajam.
 • 4:19 - 4:22
  1869. gads.
  Pabeigts transkontinentālais dzelzceļš.
 • 4:23 - 4:26
  Tas, citā starpā, sāka pārvadāt
  lielu mednieku skaitu,
 • 4:26 - 4:28
  kas aizsāka plašu bifeļu nogalināšanu,
 • 4:28 - 4:32
  iznīcinot siu pārtikas,
  apģērba un pajumtes avotu.
 • 4:32 - 4:34
  1871. gads.
 • 4:34 - 4:35
  Indiāņu apropriēšanas akts
 • 4:35 - 4:38
  visus indiāņus padara
  par federālās valdības aizbilstamajiem.
 • 4:38 - 4:40
  Papildus tam bruņotie spēki izdeva pavēli,
 • 4:40 - 4:43
  kas aizliedza rietumu indiāņiem
  pamest rezervātus.
 • 4:44 - 4:48
  Šajā brīdī visi rietumu indiāņi
  jau bija kļuvuši par karagūstekņiem.
 • 4:49 - 4:52
  1871. gadā mēs arī
  metām mieru līgumu slēgšanai.
 • 4:52 - 4:56
  Ar līgumiem nelaime tāda, ka tie ļauj
  ciltīm pastāvēt kā suverēnām tautām,
 • 4:56 - 4:57
  un tas nav pieļaujams.
 • 4:57 - 4:58
  Mums bija ieceres.
 • 5:00 - 5:01
  1874. gads.
 • 5:01 - 5:04
  Ģenerālis Džordžs Kasters paziņoja
  par zelta atrašanu lakotu teritorijā,
 • 5:04 - 5:06
  precīzāk Melnajos kalnos.
 • 5:06 - 5:10
  Ziņas par zeltu lakotu valstī rada
  baltādaino kolonistu milzu ieplūdumu.
 • 5:11 - 5:13
  Kasters iesaka kongresam atrast veidu,
 • 5:13 - 5:16
  kā pēc iespējas ātrāk
  izbeigt līgumus ar lakotiem.
 • 5:16 - 5:18
  1875. gads.
 • 5:18 - 5:22
  Larami forta līguma pārkāpšanas dēļ
  sākas Lakotu karš.
 • 5:23 - 5:24
  1876. gads.
 • 5:24 - 5:26
  26. jūlijā
 • 5:26 - 5:28
  ceļā uz uzbrukumu lakotu ciemam
 • 5:28 - 5:32
  Kastera 7. kavalēriju sagrāva
  kaujā pie Litlbighornas.
 • 5:33 - 5:35
  1877. gads.
 • 5:35 - 5:40
  Dižais lakotu kareivis un virsaitis
  Trakais Zirgs padevās Robinsona fortā.
 • 5:40 - 5:42
  Viņu vēlāk apcietinājuma laikā nogalināja.
 • 5:46 - 5:51
  1877. gads bija arī gads, kad atklājām,
  kā apiet Larami forta līgumus.
 • 5:51 - 5:54
  Siu virsaišiem un viņu vadošajiem vīriem
  lika galdā jaunu līgumu
 • 5:54 - 5:56
  ar kampaņu „Pārdodiet vai cietiet badu!” –
 • 5:56 - 5:59
  paraksti līgumu
  vai cilts paliek bez pārtikas.
 • 5:59 - 6:02
  To parakstīja vien 10 procenti
  siu pieaugušo vīriešu.
 • 6:03 - 6:06
  Larami forta līgumā bija noteikts,
  ka vismaz trim ceturtdaļām cilts
 • 6:06 - 6:08
  jāparakstās par atteikšanos no zemes.
 • 6:08 - 6:10
  Šo līguma pantu, protams, ignorēja.
 • 6:11 - 6:13
  1887. gads. Douza akts.
 • 6:14 - 6:16
  Rezervātu zemes
  kopīpašuma tiesībām pienāk gals.
 • 6:16 - 6:19
  Rezervātus sadala 160 akru lielos gabalos
 • 6:20 - 6:21
  un izdala atsevišķiem indiāņiem,
 • 6:22 - 6:23
  pārpalikumu atsavinot.
 • 6:23 - 6:26
  Ciltis zaudēja miljoniem akru.
 • 6:26 - 6:29
  Amerikāņu sapnis
  par katram savu zemes stūrīti
 • 6:29 - 6:31
  izrādījās ļoti viltīgs veids,
 • 6:31 - 6:34
  kā sadalīt rezervātu,
  līdz nekas nepaliek pāri.
 • 6:34 - 6:36
  Šī rīcība iznīcināja rezervātus,
 • 6:36 - 6:41
  ar katru nākamo paaudzi atvieglojot
  tālāku zemes sadalīšanu un iztirgošanu.
 • 6:41 - 6:43
  Vairums pāri palikušās zemes
 • 6:43 - 6:46
  un daudzu rezervāta robežās
  esošo zemes gabalu
 • 6:46 - 6:48
  nu ir baltādaino rančo īpašnieku rokās.
 • 6:48 - 6:51
  Pie zemes treknuma atkal tiek vašiču.
 • 6:52 - 6:57
  1890. gads – datums, ko šajā slīdrādē
  uzskatu par vissvarīgāko.
 • 6:57 - 7:00
  Tas ir gads, kurā notika slaktiņš
  vietā sauktā par Ievainoto celi.
 • 7:00 - 7:02
  29. decembrī
 • 7:02 - 7:05
  ASV kareivji aplenca siu apmetni
  pie Ievainotā ceļa pietekas
 • 7:05 - 7:09
  un noslepkavoja virsaiti Lielpēdi
  un 300 karagūstekņu
 • 7:09 - 7:12
  ar jaunu sprāgstošu patronu ātršāvēju –
 • 7:12 - 7:14
  Hočkisa lielgabalu.
 • 7:15 - 7:16
  Par šo tā saukto kauju
 • 7:16 - 7:21
  7. kavalērijai par varonību
  piešķīra 20 Kongresa Goda medaļas.
 • 7:22 - 7:24
  Līdz šai dienai
 • 7:25 - 7:29
  ne par vienu citu atsevišķu kauju
  nav piešķirts tik daudz Goda medaļu.
 • 7:30 - 7:31
  Vairāk Goda medaļu piešķīra
 • 7:31 - 7:34
  par šo sieviešu un bērnu
  masveida noslepkavošanu
 • 7:34 - 7:37
  nekā jebkuru kauju Pirmajā pasaules karā,
 • 7:37 - 7:38
  Otrajā pasaules karā,
 • 7:38 - 7:41
  Korejas, Vjetnamas,
 • 7:41 - 7:43
  Irākas vai Afganistānas karā.
 • 7:45 - 7:48
  Ievainotā ceļa slaktiņu
  uzskata par visu indiāņu karu beigām.
 • 7:50 - 7:53
  Ikreiz, kad apmeklēju
  masu kapa vietu pie Ievainotā ceļa,
 • 7:53 - 7:58
  es to redzu
  ne vien kā lakotu vai siu kapu,
 • 7:58 - 8:00
  bet gan kā visu pirmiedzīvotāju kapu.
 • 8:03 - 8:06
  Svētnieks Melnais Alnis teica:
 • 8:06 - 8:09
  „Toreiz es nezināju,
  cik daudz kam pienāca gals.
 • 8:10 - 8:13
  Atskatoties tagad
  no savu vecumdienu augstā kalna,
 • 8:13 - 8:16
  es joprojām redzu
  nokautās sievietes un bērnus
 • 8:16 - 8:20
  guļam izsvaidītus gar līko aizu
  un kaudzēs sašķūrētus
 • 8:24 - 8:28
  tikpat skaidri, kā redzēju
  tos jaunekļa acīm.
 • 8:31 - 8:35
  Es redzu, ka asiņainajos
  dubļos nomira vēl kas,
 • 8:36 - 8:38
  sniega vētra apraka vēl kaut ko.
 • 8:39 - 8:41
  Tur nomira tautas sapnis.
 • 8:43 - 8:44
  Un tas bija skaists sapnis.”
 • 8:47 - 8:49
  Ar šo notikumu
 • 8:49 - 8:52
  Amerikas pirmiedzīvotājiem
  sākās jauns laikmets.
 • 8:52 - 8:57
  Visu var iedalīt pirms
  un pēc slaktiņa pie Ievainotā ceļa,
 • 8:57 - 9:02
  jo tobrīd, ar pirkstu
  uz Hočkisa lielgabalu mēlītes,
 • 9:03 - 9:06
  ASV valdība atklāti pasludināja savu
  nostāju pret pirmiedzīvotāju tiesībām.
 • 9:07 - 9:09
  Viņiem bija līdz kaklam līgumi.
 • 9:09 - 9:11
  Viņiem bija līdz kaklam svētkalni.
 • 9:11 - 9:13
  Viņiem bija līdz kaklam garu dejas.
 • 9:14 - 9:17
  Viņiem bija līdz kaklam
  visas siu radītās neērtības.
 • 9:17 - 9:19
  Tādēļ viņi izvilka lielgabalus.
 • 9:21 - 9:25
  „Arī tagad gribi būt indiānis?”
  viņi jautāja, turot pirkstu uz mēlītes.
 • 9:31 - 9:32
  1900. gads.
 • 9:33 - 9:36
  ASV indiāņu skaits
  sasniedz savu zemāko punktu –
 • 9:36 - 9:39
  mazāk nekā 250 tūkstošus,
 • 9:39 - 9:43
  salīdzinājumā ar 1492. gadā
  aplēstajiem astoņiem miljoniem.
 • 9:44 - 9:46
  Pārlecam uz priekšu.
 • 9:46 - 9:48
  1980. gads.
 • 9:48 - 9:51
  Visilgākā tiesas prāva ASV vēsturē,
 • 9:51 - 9:54
  Siu tauta
  pret Amerikas Savienotajām Valstīm,
 • 9:54 - 9:56
  par ko lēma Augstākā tiesa.
 • 9:57 - 10:01
  Tiesa lēma, ka, siu nometinot rezervātos
 • 10:01 - 10:04
  un padarot pieejamus
  septiņus miljonus akru siu zemes
 • 10:04 - 10:06
  zelta meklētājiem un zemniekiem,
 • 10:06 - 10:10
  bija pārkāpti Larami forta
  otrā līguma nosacījumi.
 • 10:11 - 10:14
  Tiesa paziņoja, ka Melnie kalni
  tika atņemti nelikumīgi
 • 10:14 - 10:19
  un ka siu tautai jāsaņem
  sākotnēji piedāvātā cena plus procenti.
 • 10:19 - 10:21
  Atlīdzībā par Melnajiem kalniem
 • 10:21 - 10:25
  tiesa siu tautai piešķīra
  vien 106 miljonus ASV dolāru.
 • 10:25 - 10:30
  Siu noraidīja naudu ar protesta saukli
  „Melnie kalni netiek pārdoti”.
 • 10:32 - 10:33
  2010. gads.
 • 10:33 - 10:36
  Pirmiedzīvotāju statistika mūsdienās,
 • 10:36 - 10:39
  vairāk nekā gadsimtu
  pēc slaktiņa pie Ievainotā ceļa,
 • 10:39 - 10:42
  atklāj kolonizēšanas,
 • 10:42 - 10:43
  piespiedu migrēšanas
 • 10:43 - 10:45
  un līgumu pārkāpumu sekas.
 • 10:46 - 10:48
  Bezdarbs Painridžas Indiāņu rezervātā
 • 10:48 - 10:51
  svārstās no 85 līdz 90 procentiem.
 • 10:52 - 10:55
  Namu pārvaldniecība
  nespēj uzbūvēt jaunas celtnes,
 • 10:55 - 10:57
  un esošās jūk un brūk.
 • 10:57 - 10:58
  Daudzi ir bez pajumtes,
 • 10:58 - 11:01
  un tie, kam mājas ir,
  pūstošajās ēkās dzīvo saspiesti
 • 11:01 - 11:03
  kopā ar līdz pat piecām citām ģimenēm.
 • 11:03 - 11:07
  Trīsdesmit deviņos procentu
  Painridžas māju nav elektrības.
 • 11:07 - 11:09
  Vismaz 60 procentus rezervāta māju
 • 11:09 - 11:11
  apsēdis melnais pelējums.
 • 11:12 - 11:16
  Vairāk nekā 90 procenti iedzīvotāju
  dzīvo zem federālā nabadzības sliekšņa.
 • 11:17 - 11:19
  Tuberkolozes izplatība Painrridžā
 • 11:19 - 11:22
  ir aptuveni astoņas reizes augstāka
  nekā vidēji ASV.
 • 11:23 - 11:26
  Zīdaiņu mirstība
  ir augstākā šajā kontinentā
 • 11:26 - 11:29
  un apmēram trīsreiz augstāka
  nekā vidēji ASV.
 • 11:29 - 11:34
  Dzemdes kakla vēža izplatība
  ir piecreiz lielāka nekā vidēji ASV.
 • 11:34 - 11:36
  Skolu pamet līdz pat 70% bērnu.
 • 11:37 - 11:41
  Skolotāju mainība
  ir astoņreiz augstāka nekā vidēji ASV.
 • 11:41 - 11:45
  Mazbērnus nereti audzina vecvecāki,
 • 11:45 - 11:47
  jo vecāki alkoholisma,
 • 11:47 - 11:50
  ģimenes vardarbības
  un vispārējas vienaldzības dēļ
 • 11:50 - 11:51
  tos nespēj audzināt.
 • 11:52 - 11:55
  Piecdesmit procenti iedzīvotāju,
  kas vecāki par 40 gadiem,
 • 11:55 - 11:57
  cieš no diabēta.
 • 11:58 - 12:04
  Vīriešiem paredzamā dzīvildze
  ir no 46 līdz 48 gadiem,
 • 12:04 - 12:08
  apmēram tikpat,
  cik Afganistānā un Somālijā.
 • 12:10 - 12:14
  Jebkura sekmīga genocīda pēdējā nodaļa
 • 12:14 - 12:18
  ir tā, kur apspiedējs
  var mazgāt rokas nevainībā un teikt:
 • 12:18 - 12:22
  „Žēlīgais Dievs,
  ko šie cilvēki sev nodara?
 • 12:22 - 12:23
  Viņi viens otru nogalē.”
 • 12:23 - 12:25
  Viņi sevi nogalē,
 • 12:25 - 12:27
  mums noraugoties viņu nāvē.
 • 12:28 - 12:31
  Tā mēs tikām pie šīm
  Amerikas Savienotajām Valstīm.
 • 12:32 - 12:35
  Šīs ir sekas pārliecībai,
  ka esam likteņa izredzēti kolonizēt.
 • 12:35 - 12:40
  Karagūstekņu nometnēs
  joprojām dzimst gūstekņi –
 • 12:40 - 12:42
  ilgi pēc tam, kad sargu vairs nav.
 • 12:44 - 12:49
  Šie ir kauli, kas palikuši pēc tam,
  kad pievākta labākā gaļa.
 • 12:52 - 12:53
  Reiz senā pagātnē
 • 12:53 - 12:59
  cilvēki, kas izskatījās kā es, vašiču,
  aizsāku virkni notikumu,
 • 12:59 - 13:02
  alkdami atņemt zemi,
  ūdeni un kalnu zeltu.
 • 13:03 - 13:06
  Šie notikumi radīja domino efektu,
  kas vēl nav beidzies.
 • 13:07 - 13:11
  Lai arī cik attāls mums,
  valdošajai sabiedrībai,
 • 13:12 - 13:15
  nešķistu 1888. gada slaktiņš
 • 13:15 - 13:19
  vai virkne pirms 150 gadiem
  pārkāptu līgumu,
 • 13:19 - 13:21
  man tāpat jums jājautā:
 • 13:22 - 13:25
  kā vajadzētu justies
  par mūsdienu statistiku?
 • 13:26 - 13:29
  Kāda ir saistība
  starp šiem ciešanu attēliem
 • 13:29 - 13:31
  un manis tikko nolasīto vēsturi?
 • 13:32 - 13:35
  Un cik liela šīs vēstures daļa
  vispār būtu jāatzīst?
 • 13:35 - 13:38
  Vai kaut kas no tā
  šodien ir jūsu atbildība?
 • 13:39 - 13:42
  Man ir teikts, ka jābūt kam tādam,
  ko varam darīt lietas labā.
 • 13:42 - 13:44
  Jābūt kādam aicinājumam uz rīcību.
 • 13:46 - 13:49
  Jo pārāk ilgi esmu stāvējis malā,
 • 13:49 - 13:51
  mierā ar liecinieka lomu,
 • 13:51 - 13:53
  uzņemdams tikai fotogrāfijas.
 • 13:54 - 13:56
  Jo risinājumi šķiet tik tālu pagātnē,
 • 13:56 - 14:00
  ka vajag vismaz laika mašīnu,
  lai tiktu tiem klāt.
 • 14:01 - 14:06
  Pirmiedzīvotāju ciešanas
  nav vienkārši atrisināms jautājums.
 • 14:07 - 14:09
  Tas nav kas tāds, ko var atbalstīt tā,
 • 14:09 - 14:11
  kā to darīja Haiti gadījumā,
 • 14:11 - 14:13
  cīņā par AIDS izskaušanu
  vai bada apkarošanu.
 • 14:14 - 14:16
  Tā sauktais „risinājums”
 • 14:16 - 14:18
  valdošajai sabiedrībai var būt kas grūtāks
 • 14:18 - 14:21
  nekā, teiksim, 50 dolāru čeks,
 • 14:21 - 14:24
  draudzes ekskursija pārkrāsot
  dažas ar grafiti aprakstītas mājas,
 • 14:24 - 14:28
  vai piepilsētas ģimenes ziedotās drēbes,
  ko viņi paši nemaz vairs negrib.
 • 14:29 - 14:31
  Kur mēs paliekam?
 • 14:31 - 14:33
  Tumsā raustot plecus?
 • 14:35 - 14:40
  Amerikas Savienotās Valstis
  diendienā turpina pārkāpt
 • 14:40 - 14:44
  1851. un 1868. gada
  Larami forta līgumus ar lakotiem.
 • 14:45 - 14:47
  Manis šodien piedāvātais
  aicinājums uz rīcību,
 • 14:48 - 14:50
  mana TED vēlēšanās ir šāda –
 • 14:51 - 14:53
  godājiet līgumus!
 • 14:53 - 14:55
  Atdodiet Melnos kalnus!
 • 14:55 - 14:58
  Ko viņi ar tiem darīs, nav jūsu darīšana.
 • 15:00 - 15:07
  (Aplausi)
Title:
Amerikas iedzimtie karagūstekņi
Speaker:
Ārons Hjūijs
Description:

Ārons Hjūijs, fotografējot nabadzību Amerikā, nokļuva Painridžas Indiāņu rezervātā, kur drausmīgais un lielākoties novārtā atstātais iedzimto lakotu posts lika viņam pievērsties šim jautājumam. Pēc piecu gadu darba viņa neaizmirstamās fotogrāfijas šajā drošsirdīgajā un drosmīgajā TEDxDU runā savijas ar šokējošu vēstures stundu.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
15:07

Latvian subtitles

Revisions