Return to Video

Aaron Huey: Amerika bennszülött hadifoglyai

 • 0:00 - 0:03
  Azért jöttem ma Önökhöz, hogy bemutassam a lakotákról készült képeimet.
 • 0:04 - 0:06
  Bizonyára sokan hallottak Önök közül a lakotákról,
 • 0:06 - 0:08
  vagy legalábbis a nagyobb népcsoportról,
 • 0:08 - 0:10
  a sziú indiánokról.
 • 0:10 - 0:13
  A lakota törzs egyike azoknak, akiket megfosztottak földjeiktől és
 • 0:13 - 0:15
  hadifogolytáborokba telepítették őket,
 • 0:15 - 0:17
  amiket mostanság rezervátumoknak neveznek.
 • 0:17 - 0:19
  A Pine Ridge rezervátum,
 • 0:19 - 0:21
  egyúttal a mai diavetítésünk tárgya,
 • 0:21 - 0:23
  nagyjából 120 km-nyire délkeletre
 • 0:23 - 0:25
  található a dél-dakotai Fekete Hegyektől.
 • 0:25 - 0:27
  Időnként úgy emlegetik, mint a
 • 0:27 - 0:30
  334-es számú hadifogolytábort,
 • 0:30 - 0:33
  és ezen a helyen élnek ma a lakoták.
 • 0:33 - 0:35
  Nos, ha Önök közül valaki hallott az AIM-ről,
 • 0:35 - 0:37
  az Amerikai Indián Mozgalomról,
 • 0:37 - 0:39
  vagy akár Russel Means-ről,
 • 0:39 - 0:41
  Leonard Peltier-ről,
 • 0:41 - 0:43
  esetleg az oglalai lázadásról,
 • 0:43 - 0:46
  akkor tudhatják, hogy Pine Ridge az epicentruma
 • 0:46 - 0:49
  mindannak, ami az amerikai bennszülött ügyekkel kapcsolatos.
 • 0:49 - 0:51
  Arra kértek fel, hogy beszéljek ma egy keveset
 • 0:51 - 0:53
  a lakota néppel való kapcsolatomról,
 • 0:53 - 0:55
  és ez rendkívül nehéz feladat a számomra.
 • 0:55 - 0:57
  Mert ha a bőröm színe nem árulta volna el Önöknek,
 • 0:57 - 0:59
  fehér vagyok,
 • 0:59 - 1:02
  és ez óriási akadályt jelent egy bennszülött rezervátumban.
 • 1:04 - 1:06
  Számos embert ismerhetnek ma meg a fotóimról,
 • 1:06 - 1:09
  és igen közeli kapcsolatba kerültem velük, családtagként üdvözöltek maguk között.
 • 1:09 - 1:11
  Tesónak és bácsikának neveztek,
 • 1:11 - 1:13
  és öt év leforgása alatt időről-időre meghívtak maguk közé.
 • 1:13 - 1:15
  De Pine Ridge területén
 • 1:15 - 1:18
  mindig is olyasvalaki maradok, akit "wasichu"-nak neveznek,
 • 1:18 - 1:21
  és a "wasichu" lakota szó,
 • 1:21 - 1:23
  ami "nem indiánt" jelent,
 • 1:23 - 1:25
  azonban a szó másik jelentése olyasmi, hogy
 • 1:25 - 1:29
  "az, aki magának veszi el a legzsírosabb falatot".
 • 1:29 - 1:31
  És erre szeretnék koncentrálni --
 • 1:31 - 1:33
  az emberre, aki magának veszi el a legzsírosabb falatot.
 • 1:33 - 1:35
  Ez a kapzsiságot jelenti.
 • 1:36 - 1:38
  Nos, nézzünk körül ebben az előadóteremben.
 • 1:38 - 1:41
  Az amerikai nyugat egyik magániskolájában vagyunk,
 • 1:41 - 1:44
  vörös bársonyszékeken ülünk
 • 1:44 - 1:46
  és pénz van a zsebünkben.
 • 1:46 - 1:48
  És ha végigtekintünk az életünkön,
 • 1:48 - 1:50
  hát tényleg elvettük magunknak
 • 1:50 - 1:52
  a legzsírosabb falatot.
 • 1:52 - 1:55
  Nézzünk akkor végig egy fotósorozatot
 • 1:55 - 1:57
  azokról az emberekről, akik veszítettek
 • 1:57 - 1:59
  azért, hogy mi nyerhessünk
 • 1:59 - 2:02
  és jusson eszükbe, amikor az emberek arcába néznek,
 • 2:02 - 2:05
  hogy ezek nem csupán lakota életképek,
 • 2:05 - 2:08
  hanem az összes bennszülött nevében készültek.
 • 2:10 - 2:12
  Ezen a darab papíron
 • 2:12 - 2:14
  szerepel a történelem, úgy, ahogyan
 • 2:14 - 2:17
  azt a lakota barátaimtól és családomtól tanultam.
 • 2:17 - 2:19
  Egy időbeli áttekintés szerepel rajta,
 • 2:19 - 2:22
  megkötött és megszegett szerződésekről,
 • 2:22 - 2:24
  csatáknak álcázott mészárlásokról.
 • 2:24 - 2:26
  Az 1824-es évvel kezdem.
 • 2:26 - 2:28
  "Ami Indiánügyi Hivatalként vált ismertté, azt
 • 2:28 - 2:30
  a Hadügyminisztérium egyik részlegeként hozták létre,
 • 2:30 - 2:32
  ezzel már kezdetben is megalapozva az agresszió politikáját
 • 2:32 - 2:34
  a bennszülött amerikaiakkal való tárgyalások kapcsán."
 • 2:34 - 2:36
  1851:
 • 2:36 - 2:38
  megkötötték az első szerződést a Laramie-erődben,
 • 2:38 - 2:41
  ebben pedig a lakota nemzet határait pontosan megjelölték.
 • 2:41 - 2:43
  Az egyezmény szerint
 • 2:43 - 2:45
  azok a földek egy szuverén nemzet földjei.
 • 2:45 - 2:47
  Ha az egyezményben kijelölt határok megmaradtak volna --
 • 2:47 - 2:50
  és jogi alapja van annak, hogy így legyen --
 • 2:50 - 2:53
  akkor ma így nézne ki az Egyesült Államok.
 • 2:55 - 2:57
  10 évvel később jött
 • 2:57 - 3:00
  a telepestörvény, Lincoln elnök írta alá,
 • 3:00 - 3:03
  és özönleni kezdtek a fehér telepesek a bennszülöttek földjeire.
 • 3:03 - 3:05
  1863:
 • 3:05 - 3:07
  A minnesotai sziú felkelés
 • 3:07 - 3:10
  38 sziú férfi akasztásával fejeződik be,
 • 3:10 - 3:13
  ez volt az USA történetének legnagyobb tömeges kivégzése.
 • 3:14 - 3:16
  Az ítélet végrehajtását Lincoln elnök rendelte el
 • 3:16 - 3:18
  csupán két nappal azután, hogy
 • 3:18 - 3:21
  aláírta a rabszolgák feltétel nélküli felszabadításáról szóló törvényt.
 • 3:22 - 3:25
  1866, a kontinensen átívelő vasútvonal építésének a kezdete --
 • 3:25 - 3:27
  egy új korszak nyitánya.
 • 3:27 - 3:29
  Földeket sajátítottunk ki a sínek építéséhez,
 • 3:29 - 3:32
  hogy a lakota nép földjének közepén vágjuk rövidebbre a távot.
 • 3:32 - 3:34
  Az egyezményekkel senki nem törődött.
 • 3:34 - 3:37
  Válaszul a lakota törzsfőnök, Vörös Felhő által vezetett 3 törzs
 • 3:37 - 3:40
  támadott és sorozatosan győzelmeket aratott az amerikai hadsereg felett.
 • 3:40 - 3:42
  Megismételném ezt a részt.
 • 3:42 - 3:45
  A lakoták legyőzték az USA hadseregét.
 • 3:45 - 3:48
  1868: A második Laramie-erődi egyezmény
 • 3:48 - 3:51
  egyértelműen garantálja a Nagy Sziú Nemzet szuverenitását
 • 3:51 - 3:54
  és a lakoták tulajdonjogát a szent Fekete Hegyek felett.
 • 3:54 - 3:56
  A kormány még földet és vadászati jogokat is ígér
 • 3:56 - 3:58
  a környező államokban.
 • 3:58 - 4:00
  Ekkor ígértük meg, hogy a Powder River vidék
 • 4:00 - 4:03
  ezentúl zárt terület lesz minden fehér ember számára.
 • 4:03 - 4:05
  Az egyezményben foglaltak a teljes győzelmet
 • 4:05 - 4:07
  jelentették Vörös Felhő és a sziúk számára.
 • 4:07 - 4:10
  Ami azt illeti, ez volt az amerikai történelem egyetlen
 • 4:10 - 4:13
  olyan háborúja, ahol a harcokat lezáró megállapodásban
 • 4:13 - 4:16
  a kormány mindenbe beleegyezett, amit az ellenfél követelt.
 • 4:18 - 4:20
  1869:
 • 4:20 - 4:22
  elkészült a kontinensen átívelő vasútvonal.
 • 4:22 - 4:25
  Egyebek mellett a vonatokkal rengeteg vadász is érkezett, akik
 • 4:25 - 4:28
  megkezdték a bivalyok ipari méretű gyilkolását,
 • 4:28 - 4:31
  ezzel felszámolva a sziúk menedékét, élelem-, és ruhaforrásaikat.
 • 4:31 - 4:33
  1871:
 • 4:33 - 4:35
  Az Indián Kisajátítási Törvény
 • 4:35 - 4:38
  minden indiánt a szövetségi kormány "gyámsága" alá helyez.
 • 4:38 - 4:41
  Ezen felül a hadsereg rendeletileg
 • 4:41 - 4:44
  megtiltotta a nyugati indiánoknak a rezervátumok elhagyását.
 • 4:44 - 4:46
  Ettől az időponttól kezdve minden nyugati indián
 • 4:46 - 4:48
  hadifogollyá vált.
 • 4:48 - 4:50
  Szintén 1871-ben
 • 4:50 - 4:52
  szakítottunk az egyezmények politikájával.
 • 4:52 - 4:55
  Az egyezményekkel az a gond, hogy lehetővé teszi a szuverén létet a törzsek számára,
 • 4:55 - 4:57
  és ez nem megengedhető;
 • 4:57 - 4:59
  más terveink voltak.
 • 4:59 - 5:01
  1874:
 • 5:01 - 5:04
  George Custer tábornok bejelentette, hogy aranyat találtak a lakoták földjén,
 • 5:04 - 5:06
  főképp pedig a Fekete Hegyekben.
 • 5:06 - 5:08
  Az aranyról szóló hírek fehér telepesek masszív beáramlását
 • 5:08 - 5:10
  idézik elő a lakoták népének földjére.
 • 5:10 - 5:12
  Custer javaslatot tesz arra, hogy a Kongresszus
 • 5:12 - 5:14
  mielőbb találjon módot a lakotákkal kötött
 • 5:14 - 5:16
  egyezmények felmondására.
 • 5:16 - 5:19
  1875: Kezdetét veszi a lakota háború,
 • 5:19 - 5:22
  ami a Laramie-erődi szerződés megsértése miatt robbant ki.
 • 5:22 - 5:24
  1876:
 • 5:24 - 5:26
  Július 26-án,
 • 5:26 - 5:28
  miközben egy falu megtámadását készítette elő,
 • 5:28 - 5:30
  Custer 7. lovasezredét porrá zúzták
 • 5:30 - 5:32
  a Little Big Horn melletti csatában.
 • 5:32 - 5:34
  1877:
 • 5:34 - 5:37
  A nagy lakota harcos és törzsfőnök, a neve Őrült Ló volt,
 • 5:37 - 5:39
  a Robinson-erődnél letette a fegyvert.
 • 5:39 - 5:42
  Később őrizet alatt meggyilkolták.
 • 5:45 - 5:48
  1877 volt az az év is, amikor megtaláltuk a módját
 • 5:48 - 5:50
  a Laramie-erődi egyezmény kijátszásának.
 • 5:50 - 5:53
  Egy "adj el vagy éhezz" néven ismert kampány keretében új megállapodást
 • 5:53 - 5:56
  terjesztettek a sziú törzsfőnökök és elöljárók elé.
 • 5:56 - 5:59
  Vagy aláírják a papírt, vagy nem kap a törzs élelmet.
 • 5:59 - 6:02
  A felnőtt férfilakosság mindössze 10%-a írta alá.
 • 6:02 - 6:04
  A Laramie-erődi egyezmény
 • 6:04 - 6:06
  viszont legalább a törzs ¾-ének a szavazatához kötötte
 • 6:06 - 6:08
  bármilyen földterület eladását.
 • 6:08 - 6:10
  Ezt a rendelkezést nyilván nem vették figyelembe.
 • 6:10 - 6:13
  1887: A Dawes Törvény
 • 6:13 - 6:16
  Megszüntetik a rezervátumi földek közösségi tulajdonlását.
 • 6:16 - 6:19
  A rezervátumokat 65 hektáros parcellákra tagolják
 • 6:19 - 6:21
  és szétosztják az egyes indiánok között,
 • 6:21 - 6:23
  a tartalékalaptól pedig megszabadulnak.
 • 6:23 - 6:26
  A törzsek millió hektárnyi földterületet vesztettek.
 • 6:26 - 6:28
  Az földekre vonatkozó magántulajdon amerikai álma
 • 6:28 - 6:30
  nagyon furfangos ötletnek bizonyult arra, hogy
 • 6:30 - 6:33
  szétaprózza a rezervátumot, amíg semmi nem maradt.
 • 6:33 - 6:35
  Ez a lépés megsemmisítette a rezervátumokat,
 • 6:35 - 6:38
  könnyebbé tette a további elaprózást és eladást
 • 6:38 - 6:41
  minden elkövetkező generáció számára.
 • 6:41 - 6:43
  A tartalékalap nagyobb része
 • 6:43 - 6:45
  és számos parcella a rezervátum határvonalán belül
 • 6:45 - 6:48
  ma már fehér állattenyésztők kezében van.
 • 6:48 - 6:51
  Már megint, a "föld zsírja" a wasichuknak jutott.
 • 6:52 - 6:54
  1890, szerintem ez a dátum
 • 6:54 - 6:57
  a legfontosabb a diavetítésünkön.
 • 6:57 - 6:59
  A Wounded Knee melletti mészárlás éve.
 • 6:59 - 7:01
  December 29-én
 • 7:01 - 7:04
  amerikai katonák kerítették be a Wounded Knee patak melletti sziú telepet
 • 7:04 - 7:06
  és lemészárolták Nagy Láb törzsfőnököt,
 • 7:06 - 7:08
  és 300 hadifoglyot
 • 7:08 - 7:10
  egy nagy tűzerejű, új fegyver használatával,
 • 7:10 - 7:12
  ami robbanó lőszerekkel működött,
 • 7:12 - 7:14
  ezt hívják Hotchkiss gépágyúnak.
 • 7:14 - 7:16
  Ezért az úgynevezett "csatáért"
 • 7:16 - 7:19
  20-at ítélt meg a legmagasabb katonai kitüntetésből
 • 7:19 - 7:22
  a 7. lovasezred számára a Kongresszus.
 • 7:22 - 7:24
  Mindezidáig,
 • 7:24 - 7:27
  ebből a kitüntetésből soha nem
 • 7:27 - 7:30
  ítéltek oda többet egyetlen csatáért.
 • 7:30 - 7:32
  A legmagasabb katonai kitüntetésből többet ítéltek
 • 7:32 - 7:34
  meg nők és gyermekek válogatás nélküli lemészárlásáért,
 • 7:34 - 7:36
  mint az I. Világháború bármely csatájáért,
 • 7:36 - 7:38
  a II. Világháborúért,
 • 7:38 - 7:40
  Koreáért, Vietnámért,
 • 7:40 - 7:43
  Irakért és Afganisztánért.
 • 7:44 - 7:46
  A Wounded Knee melletti mészárlást
 • 7:46 - 7:49
  egyúttal az indiánokkal vívott háborúk végének is tekintjük.
 • 7:49 - 7:51
  Mindahányszor felkeresem a
 • 7:51 - 7:53
  Wounded Knee melletti tömegsírt,
 • 7:53 - 7:55
  nemcsak egy sírt látok a szemem előtt,
 • 7:55 - 7:57
  ami a lakotáké vagy a sziú indiánoké,
 • 7:57 - 8:00
  én az összes bennszülött nép sírját látom.
 • 8:03 - 8:05
  A szent ember, Fekete Jávorszarvas úgy mondta:
 • 8:05 - 8:07
  "Akkor még nem tudtam,
 • 8:07 - 8:09
  mi minden ért ott véget.
 • 8:09 - 8:11
  Most, hogy idős korom
 • 8:11 - 8:13
  dombjáról visszatekintek,
 • 8:13 - 8:15
  ma is látom a lemészárolt nőket és gyermekeket,
 • 8:15 - 8:17
  kupacokban és szétszórva fekszenek
 • 8:17 - 8:20
  végig a kanyargó szurdok mentén.
 • 8:23 - 8:25
  Olyan tisztán látom, ahogy
 • 8:25 - 8:28
  még ifjúi szememmel láttam.
 • 8:31 - 8:34
  És azt is látom, hogy valami más is holtan feküdt a véres agyagban
 • 8:35 - 8:38
  és aztán eltemettük a hóviharban.
 • 8:39 - 8:42
  Egy nép álmai fejeződtek be ott,
 • 8:42 - 8:45
  pedig gyönyörű álmok voltak."
 • 8:46 - 8:48
  Ez az esemény egy új korszak
 • 8:48 - 8:51
  kezdetét jelentette a bennszülött amerikaiak történetében.
 • 8:52 - 8:54
  Minden pontosan mérhető
 • 8:54 - 8:57
  Wounded Knee előtt és után.
 • 8:57 - 8:59
  Mert ez volt az a pillanat,
 • 8:59 - 9:02
  amikor a katonák ujjai a gépfegyver ravaszára kulcsolódtak,
 • 9:02 - 9:06
  hogy az USA kormánya egyértelműen kinyilvánította a bennszülöttek jogaival kapcsolatos álláspontját.
 • 9:06 - 9:08
  Elegük volt az egyezményekből.
 • 9:08 - 9:10
  Elegük volt a szent hegyekből.
 • 9:10 - 9:13
  Elegük volt a szellemtáncokból.
 • 9:13 - 9:16
  És elegük volt a sziúk jelentette összes kellemetlenségből.
 • 9:16 - 9:19
  Így hát magukkal hozták a gépfegyvereiket.
 • 9:20 - 9:23
  "Na, most legyél indián." - mondták,
 • 9:23 - 9:25
  miközben az ujjuk a ravaszon pihent.
 • 9:30 - 9:32
  1900:
 • 9:32 - 9:35
  Az USA-beli indiánok létszáma elérte a mélypontját --
 • 9:36 - 9:38
  kevesebb, mint 250,000,
 • 9:38 - 9:40
  összevetve a korábbi 8 milliós számmal, ami
 • 9:40 - 9:42
  1492-es becslés.
 • 9:44 - 9:46
  Ugorjunk egy nagyot.
 • 9:46 - 9:48
  1980:
 • 9:48 - 9:50
  Az amerikai történelem legtovább tartó bírósági pere,
 • 9:50 - 9:53
  felperes a Sziú Nép, alperes az USA,
 • 9:53 - 9:56
  végül a Legfelsőbb Bíróság hozott döntést.
 • 9:57 - 10:00
  A bíróság megállapította, hogy amikor a sziúkat rezervátumokba telepítették át
 • 10:00 - 10:03
  és több, mint 280,000 hektárnyi földjüket
 • 10:03 - 10:06
  megnyitották bányászok és a telepesek számára,
 • 10:06 - 10:08
  akkor megsértették a második
 • 10:08 - 10:10
  Laramie-erődi egyezmény rendelkezéseit.
 • 10:10 - 10:12
  A bíróság kijelentette,
 • 10:12 - 10:14
  hogy a Fekete Hegyeket jogtalanul vették el,
 • 10:14 - 10:16
  és elrendelte, hogy az eredeti árat kamatostul
 • 10:16 - 10:18
  vissza kell fizetni a Sziú Népnek.
 • 10:18 - 10:20
  A Fekete Hegyekért járó fizetségképpen
 • 10:20 - 10:23
  a bíróság mindössze 106 millió dollárt ítélt meg
 • 10:23 - 10:25
  a Sziú Népnek.
 • 10:25 - 10:28
  A sziúk visszautasították a pénzt, felvonulásokon ordították, hogy
 • 10:28 - 10:31
  "A Fekete Hegyek nem eladók."
 • 10:31 - 10:33
  2010:
 • 10:33 - 10:36
  A bennszülöttekről szóló statisztikák ma,
 • 10:36 - 10:39
  több, mint egy évszázaddal a Wounded Knee-i mészárlás után,
 • 10:39 - 10:41
  felfedik a gyarmatosítás örökségét,
 • 10:41 - 10:43
  az erőszakos kitelepítést
 • 10:43 - 10:45
  és az egyezségek megsértését.
 • 10:45 - 10:48
  A Pine Ridge indián rezervátumban a munkanélküliség
 • 10:48 - 10:51
  85 és 90% között ingadozik.
 • 10:51 - 10:54
  A lakásügyi hivatal képtelen tető alá hozni új épületeket,
 • 10:54 - 10:56
  a létező házak pedig lassan düledeznek.
 • 10:56 - 10:58
  Sokan hajléktalanok,
 • 10:58 - 11:00
  akiknek házuk van, rothadó épületekben zsúfolódnak össze,
 • 11:00 - 11:02
  sokszor öt család is egy épületben.
 • 11:02 - 11:04
  A Pine Ridge-beli otthonok 39%-ában
 • 11:04 - 11:06
  nincs elektromos áram.
 • 11:06 - 11:09
  A rezervátum területén a lakóházak legalább 60%-a
 • 11:09 - 11:11
  fekete penésszel fertőzött.
 • 11:11 - 11:13
  A népesség több, mint 90%-a
 • 11:13 - 11:16
  a szövetségi létminimum alatt él.
 • 11:16 - 11:19
  A tuberkulózis előfordulási aránya Pine Ridge-ben
 • 11:19 - 11:22
  nagyjából nyolcszor magasabb, mint az amerikai nemzeti átlag.
 • 11:22 - 11:24
  A csecsemőhalandóság
 • 11:24 - 11:26
  az egész kontinensen itt a legmagasabb,
 • 11:26 - 11:29
  egyúttal nagyjából háromszorosa az amerikai nemzeti átlagnak.
 • 11:29 - 11:31
  A méhnyakrák előfordulási aránya
 • 11:31 - 11:33
  ötszöröse az amerikai átlagnak.
 • 11:33 - 11:36
  Az iskolából kibukottak aránya eléri a 70%-ot.
 • 11:36 - 11:38
  A tanárok fluktuációja
 • 11:38 - 11:41
  nyolcszor magasabb, mint a nemzeti átlag.
 • 11:41 - 11:44
  Gyakori, hogy a nagyszülők nevelik fel unokáikat,
 • 11:44 - 11:47
  mert a szülők az alkoholizmusuk,
 • 11:47 - 11:49
  a családon belüli erőszak és az állandósult fásultság
 • 11:49 - 11:51
  miatt erre nem képesek.
 • 11:52 - 11:55
  A 40 éven felüli lakosság fele
 • 11:55 - 11:57
  cukorbeteg.
 • 11:57 - 11:59
  A férfiak várható élettartama
 • 11:59 - 12:01
  46 és
 • 12:01 - 12:04
  48 év között mozog --
 • 12:04 - 12:06
  nagyjából megegyezik
 • 12:06 - 12:09
  az afganisztáni és szomáliai adatokkal.
 • 12:10 - 12:13
  Minden sikeres népirtás legutolsó fejezete az,
 • 12:13 - 12:15
  amikor az elnyomó már
 • 12:15 - 12:18
  széttárhatja a karját és így szólhat:
 • 12:18 - 12:21
  "Istenkém, mit tesznek magukkal ezek az emberek?
 • 12:21 - 12:23
  Hát egymást gyilkolják.
 • 12:23 - 12:25
  Magukat ölik meg, mi
 • 12:25 - 12:28
  pedig végignézzük, hogy meghalnak."
 • 12:28 - 12:31
  Ezen a módon jutottunk az Egyesült Államok birtokába.
 • 12:31 - 12:33
  Íme a leplezetlen végzet
 • 12:33 - 12:35
  hagyatéka.
 • 12:35 - 12:37
  Még mindig születnek rabok
 • 12:37 - 12:39
  ezekbe a fogolytáborokba, pedig
 • 12:39 - 12:42
  a börtönőrök már rég elmentek.
 • 12:44 - 12:46
  Itt van a maradék csont meg mócsing,
 • 12:46 - 12:49
  miután a legzsírosabb falatokat már elvitték.
 • 12:51 - 12:53
  Hosszú idővel ezelőtt,
 • 12:53 - 12:55
  egy eseménysorozat vette kezdetét,
 • 12:55 - 12:58
  olyan emberek indították el, akik rám hasonlítanak, "wasichuk",
 • 12:58 - 13:00
  akik mohón rávetették magukat a földekre a vízre,
 • 13:00 - 13:03
  és a hegyek aranyára.
 • 13:03 - 13:05
  Mindez dominószerű láncreakcióhoz
 • 13:05 - 13:07
  vezetett, aminek még nem jött el a vége.
 • 13:07 - 13:11
  Talán túl távolinak tűnik számunkra, az uralkodó társadalom tagjai számára
 • 13:12 - 13:15
  egy 1890-ben lezajlott mészárlás,
 • 13:15 - 13:18
  vagy egy halom megszegett egyezmény 150 évvel ezelőttről,
 • 13:19 - 13:21
  azért fel kell tennem a kérdést, hogy
 • 13:21 - 13:24
  hogyan kellene éreznünk a mai statisztikák kapcsán?
 • 13:25 - 13:27
  Mi az összefüggés
 • 13:27 - 13:29
  a szenvedés ezen képei és a történelem
 • 13:29 - 13:31
  között, amit az imént olvastam fel Önöknek?
 • 13:31 - 13:33
  És ennek a történelemnek mekkora
 • 13:33 - 13:35
  részét szükséges egyáltalán a sajátjuknak tekinteni?
 • 13:35 - 13:38
  Terheli-e ma Önöket bármiért is felelősség?
 • 13:39 - 13:42
  Nekem úgy mondták, hogy kell lennie valaminek, amit tehetünk.
 • 13:42 - 13:45
  Legalább a cselekvésre való felszólítás.
 • 13:45 - 13:48
  Mert olyan hosszú ideig csak a távolból figyeltem a dolgokat,
 • 13:48 - 13:50
  megelégedtem azzal, hogy tanú lehetek,
 • 13:50 - 13:53
  simán csak fotóztam.
 • 13:53 - 13:56
  Mert a megoldás - úgy tűnik - annyira a régmúltban gyökerezik,
 • 13:56 - 13:58
  legalábbis egy időgépre lenne szükségem,
 • 13:58 - 14:00
  hogy a közelébe kerüljek.
 • 14:00 - 14:02
  A bennszülött népek szenvedése
 • 14:02 - 14:05
  nem egy könnyen orvosolható probléma.
 • 14:06 - 14:08
  Ez nem olyasmi, amit mindenki letudhat azon
 • 14:08 - 14:10
  a módon, ahogy Haiti megsegítését letudtuk,
 • 14:10 - 14:13
  vagy az AIDS elleni küzdelmet vagy egy éhínséget.
 • 14:13 - 14:15
  A gyógyír, ahogy nevezik
 • 14:15 - 14:18
  talán sokkal bonyolultabb az uralkodó társadalom számára,
 • 14:18 - 14:20
  mint, mondjuk, egy 50 dolláros csekk megírása
 • 14:20 - 14:22
  vagy egy egyházi rendezvény,
 • 14:22 - 14:24
  hogy lefessünk néhány graffiti-vel elcsúfított házat
 • 14:24 - 14:26
  vagy az, hogy egy kertvárosi család
 • 14:26 - 14:29
  összegyűjt egy doboz ruhát, amire egyébként sincs semmi szüksége.
 • 14:29 - 14:31
  Nos, akkor mire jutottunk?
 • 14:31 - 14:34
  Vonjuk meg a vállunkat a sötétben?
 • 14:34 - 14:36
  Az USA napi szinten
 • 14:36 - 14:38
  folytatja a lakotákkal megkötött
 • 14:38 - 14:40
  1851-es és 1868-as
 • 14:40 - 14:42
  Laramie-erődi egyezmények
 • 14:42 - 14:45
  rendelkezéseinek a sárba tiprását.
 • 14:45 - 14:47
  A cselekvésre buzdítás, amit ma nyújtok
 • 14:47 - 14:50
  a TED kívánságom -- ez:
 • 14:51 - 14:53
  Tartsuk tiszteletben az egyezményeket!
 • 14:53 - 14:55
  Adjuk vissza a Fekete Hegyeket!
 • 14:55 - 14:58
  Semmi közünk hozzá, hogy mire használják.
 • 15:00 - 15:06
  (Taps)
Title:
Aaron Huey: Amerika bennszülött hadifoglyai
Speaker:
Aaron Huey
Description:

Aaron Huey azon fáradozása kapcsán, hogy fényképen örökítse meg az USA-beli nyomort, eljutott a Pine Ridge-ben található indián rezervátum területére, ahol az őshonos lakota nép küzdelme - ez a megdöbbentő és többé-kevésbé elhallgatott küzdelem - a dolgok újragondolására késztette. Az öt, munkával töltött év során készült riasztó képei egybefonódnak azzal a megrendítő történelemórával, amit TEDxDU közönsége számára tart ebben a szépítgetés nélküli, merész beszédben.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
15:07
Robert Toth Dr added a translation

Hungarian subtitles

Revisions