Hungarian subtitles

← Aaron Huey: Amerika bennszülött hadifoglyai

Get Embed Code
39 Languages

Showing Revision 1 created 11/17/2010 by Robert Toth Dr.

 1. Azért jöttem ma Önökhöz, hogy bemutassam a lakotákról készült képeimet.
 2. Bizonyára sokan hallottak Önök közül a lakotákról,
 3. vagy legalábbis a nagyobb népcsoportról,
 4. a sziú indiánokról.
 5. A lakota törzs egyike azoknak, akiket megfosztottak földjeiktől és
 6. hadifogolytáborokba telepítették őket,
 7. amiket mostanság rezervátumoknak neveznek.
 8. A Pine Ridge rezervátum,
 9. egyúttal a mai diavetítésünk tárgya,
 10. nagyjából 120 km-nyire délkeletre
 11. található a dél-dakotai Fekete Hegyektől.
 12. Időnként úgy emlegetik, mint a
 13. 334-es számú hadifogolytábort,
 14. és ezen a helyen élnek ma a lakoták.
 15. Nos, ha Önök közül valaki hallott az AIM-ről,
 16. az Amerikai Indián Mozgalomról,
 17. vagy akár Russel Means-ről,
 18. Leonard Peltier-ről,
 19. esetleg az oglalai lázadásról,
 20. akkor tudhatják, hogy Pine Ridge az epicentruma
 21. mindannak, ami az amerikai bennszülött ügyekkel kapcsolatos.
 22. Arra kértek fel, hogy beszéljek ma egy keveset

 23. a lakota néppel való kapcsolatomról,
 24. és ez rendkívül nehéz feladat a számomra.
 25. Mert ha a bőröm színe nem árulta volna el Önöknek,
 26. fehér vagyok,
 27. és ez óriási akadályt jelent egy bennszülött rezervátumban.
 28. Számos embert ismerhetnek ma meg a fotóimról,
 29. és igen közeli kapcsolatba kerültem velük, családtagként üdvözöltek maguk között.
 30. Tesónak és bácsikának neveztek,
 31. és öt év leforgása alatt időről-időre meghívtak maguk közé.
 32. De Pine Ridge területén
 33. mindig is olyasvalaki maradok, akit "wasichu"-nak neveznek,
 34. és a "wasichu" lakota szó,
 35. ami "nem indiánt" jelent,
 36. azonban a szó másik jelentése olyasmi, hogy
 37. "az, aki magának veszi el a legzsírosabb falatot".
 38. És erre szeretnék koncentrálni --
 39. az emberre, aki magának veszi el a legzsírosabb falatot.
 40. Ez a kapzsiságot jelenti.
 41. Nos, nézzünk körül ebben az előadóteremben.
 42. Az amerikai nyugat egyik magániskolájában vagyunk,
 43. vörös bársonyszékeken ülünk
 44. és pénz van a zsebünkben.
 45. És ha végigtekintünk az életünkön,
 46. hát tényleg elvettük magunknak
 47. a legzsírosabb falatot.
 48. Nézzünk akkor végig egy fotósorozatot
 49. azokról az emberekről, akik veszítettek
 50. azért, hogy mi nyerhessünk
 51. és jusson eszükbe, amikor az emberek arcába néznek,
 52. hogy ezek nem csupán lakota életképek,
 53. hanem az összes bennszülött nevében készültek.
 54. Ezen a darab papíron

 55. szerepel a történelem, úgy, ahogyan
 56. azt a lakota barátaimtól és családomtól tanultam.
 57. Egy időbeli áttekintés szerepel rajta,
 58. megkötött és megszegett szerződésekről,
 59. csatáknak álcázott mészárlásokról.
 60. Az 1824-es évvel kezdem.
 61. "Ami Indiánügyi Hivatalként vált ismertté, azt
 62. a Hadügyminisztérium egyik részlegeként hozták létre,
 63. ezzel már kezdetben is megalapozva az agresszió politikáját
 64. a bennszülött amerikaiakkal való tárgyalások kapcsán."
 65. 1851:
 66. megkötötték az első szerződést a Laramie-erődben,
 67. ebben pedig a lakota nemzet határait pontosan megjelölték.
 68. Az egyezmény szerint
 69. azok a földek egy szuverén nemzet földjei.
 70. Ha az egyezményben kijelölt határok megmaradtak volna --
 71. és jogi alapja van annak, hogy így legyen --
 72. akkor ma így nézne ki az Egyesült Államok.
 73. 10 évvel később jött
 74. a telepestörvény, Lincoln elnök írta alá,
 75. és özönleni kezdtek a fehér telepesek a bennszülöttek földjeire.
 76. 1863:
 77. A minnesotai sziú felkelés
 78. 38 sziú férfi akasztásával fejeződik be,
 79. ez volt az USA történetének legnagyobb tömeges kivégzése.
 80. Az ítélet végrehajtását Lincoln elnök rendelte el
 81. csupán két nappal azután, hogy
 82. aláírta a rabszolgák feltétel nélküli felszabadításáról szóló törvényt.
 83. 1866, a kontinensen átívelő vasútvonal építésének a kezdete --

 84. egy új korszak nyitánya.
 85. Földeket sajátítottunk ki a sínek építéséhez,
 86. hogy a lakota nép földjének közepén vágjuk rövidebbre a távot.
 87. Az egyezményekkel senki nem törődött.
 88. Válaszul a lakota törzsfőnök, Vörös Felhő által vezetett 3 törzs
 89. támadott és sorozatosan győzelmeket aratott az amerikai hadsereg felett.
 90. Megismételném ezt a részt.
 91. A lakoták legyőzték az USA hadseregét.
 92. 1868: A második Laramie-erődi egyezmény
 93. egyértelműen garantálja a Nagy Sziú Nemzet szuverenitását
 94. és a lakoták tulajdonjogát a szent Fekete Hegyek felett.
 95. A kormány még földet és vadászati jogokat is ígér
 96. a környező államokban.
 97. Ekkor ígértük meg, hogy a Powder River vidék
 98. ezentúl zárt terület lesz minden fehér ember számára.
 99. Az egyezményben foglaltak a teljes győzelmet
 100. jelentették Vörös Felhő és a sziúk számára.
 101. Ami azt illeti, ez volt az amerikai történelem egyetlen
 102. olyan háborúja, ahol a harcokat lezáró megállapodásban
 103. a kormány mindenbe beleegyezett, amit az ellenfél követelt.
 104. 1869:

 105. elkészült a kontinensen átívelő vasútvonal.
 106. Egyebek mellett a vonatokkal rengeteg vadász is érkezett, akik
 107. megkezdték a bivalyok ipari méretű gyilkolását,
 108. ezzel felszámolva a sziúk menedékét, élelem-, és ruhaforrásaikat.
 109. 1871:
 110. Az Indián Kisajátítási Törvény
 111. minden indiánt a szövetségi kormány "gyámsága" alá helyez.
 112. Ezen felül a hadsereg rendeletileg
 113. megtiltotta a nyugati indiánoknak a rezervátumok elhagyását.
 114. Ettől az időponttól kezdve minden nyugati indián
 115. hadifogollyá vált.
 116. Szintén 1871-ben
 117. szakítottunk az egyezmények politikájával.
 118. Az egyezményekkel az a gond, hogy lehetővé teszi a szuverén létet a törzsek számára,
 119. és ez nem megengedhető;
 120. más terveink voltak.
 121. 1874:

 122. George Custer tábornok bejelentette, hogy aranyat találtak a lakoták földjén,
 123. főképp pedig a Fekete Hegyekben.
 124. Az aranyról szóló hírek fehér telepesek masszív beáramlását
 125. idézik elő a lakoták népének földjére.
 126. Custer javaslatot tesz arra, hogy a Kongresszus
 127. mielőbb találjon módot a lakotákkal kötött
 128. egyezmények felmondására.
 129. 1875: Kezdetét veszi a lakota háború,
 130. ami a Laramie-erődi szerződés megsértése miatt robbant ki.
 131. 1876:
 132. Július 26-án,
 133. miközben egy falu megtámadását készítette elő,
 134. Custer 7. lovasezredét porrá zúzták
 135. a Little Big Horn melletti csatában.
 136. 1877:
 137. A nagy lakota harcos és törzsfőnök, a neve Őrült Ló volt,
 138. a Robinson-erődnél letette a fegyvert.
 139. Később őrizet alatt meggyilkolták.
 140. 1877 volt az az év is, amikor megtaláltuk a módját
 141. a Laramie-erődi egyezmény kijátszásának.
 142. Egy "adj el vagy éhezz" néven ismert kampány keretében új megállapodást
 143. terjesztettek a sziú törzsfőnökök és elöljárók elé.
 144. Vagy aláírják a papírt, vagy nem kap a törzs élelmet.
 145. A felnőtt férfilakosság mindössze 10%-a írta alá.
 146. A Laramie-erődi egyezmény
 147. viszont legalább a törzs ¾-ének a szavazatához kötötte
 148. bármilyen földterület eladását.
 149. Ezt a rendelkezést nyilván nem vették figyelembe.
 150. 1887: A Dawes Törvény

 151. Megszüntetik a rezervátumi földek közösségi tulajdonlását.
 152. A rezervátumokat 65 hektáros parcellákra tagolják
 153. és szétosztják az egyes indiánok között,
 154. a tartalékalaptól pedig megszabadulnak.
 155. A törzsek millió hektárnyi földterületet vesztettek.
 156. Az földekre vonatkozó magántulajdon amerikai álma
 157. nagyon furfangos ötletnek bizonyult arra, hogy
 158. szétaprózza a rezervátumot, amíg semmi nem maradt.
 159. Ez a lépés megsemmisítette a rezervátumokat,
 160. könnyebbé tette a további elaprózást és eladást
 161. minden elkövetkező generáció számára.
 162. A tartalékalap nagyobb része
 163. és számos parcella a rezervátum határvonalán belül
 164. ma már fehér állattenyésztők kezében van.
 165. Már megint, a "föld zsírja" a wasichuknak jutott.
 166. 1890, szerintem ez a dátum

 167. a legfontosabb a diavetítésünkön.
 168. A Wounded Knee melletti mészárlás éve.
 169. December 29-én
 170. amerikai katonák kerítették be a Wounded Knee patak melletti sziú telepet
 171. és lemészárolták Nagy Láb törzsfőnököt,
 172. és 300 hadifoglyot
 173. egy nagy tűzerejű, új fegyver használatával,
 174. ami robbanó lőszerekkel működött,
 175. ezt hívják Hotchkiss gépágyúnak.
 176. Ezért az úgynevezett "csatáért"
 177. 20-at ítélt meg a legmagasabb katonai kitüntetésből
 178. a 7. lovasezred számára a Kongresszus.
 179. Mindezidáig,
 180. ebből a kitüntetésből soha nem
 181. ítéltek oda többet egyetlen csatáért.
 182. A legmagasabb katonai kitüntetésből többet ítéltek
 183. meg nők és gyermekek válogatás nélküli lemészárlásáért,
 184. mint az I. Világháború bármely csatájáért,
 185. a II. Világháborúért,
 186. Koreáért, Vietnámért,
 187. Irakért és Afganisztánért.
 188. A Wounded Knee melletti mészárlást
 189. egyúttal az indiánokkal vívott háborúk végének is tekintjük.
 190. Mindahányszor felkeresem a
 191. Wounded Knee melletti tömegsírt,
 192. nemcsak egy sírt látok a szemem előtt,
 193. ami a lakotáké vagy a sziú indiánoké,
 194. én az összes bennszülött nép sírját látom.
 195. A szent ember, Fekete Jávorszarvas úgy mondta:

 196. "Akkor még nem tudtam,
 197. mi minden ért ott véget.
 198. Most, hogy idős korom
 199. dombjáról visszatekintek,
 200. ma is látom a lemészárolt nőket és gyermekeket,
 201. kupacokban és szétszórva fekszenek
 202. végig a kanyargó szurdok mentén.
 203. Olyan tisztán látom, ahogy
 204. még ifjúi szememmel láttam.
 205. És azt is látom, hogy valami más is holtan feküdt a véres agyagban
 206. és aztán eltemettük a hóviharban.
 207. Egy nép álmai fejeződtek be ott,
 208. pedig gyönyörű álmok voltak."
 209. Ez az esemény egy új korszak

 210. kezdetét jelentette a bennszülött amerikaiak történetében.
 211. Minden pontosan mérhető
 212. Wounded Knee előtt és után.
 213. Mert ez volt az a pillanat,
 214. amikor a katonák ujjai a gépfegyver ravaszára kulcsolódtak,
 215. hogy az USA kormánya egyértelműen kinyilvánította a bennszülöttek jogaival kapcsolatos álláspontját.
 216. Elegük volt az egyezményekből.
 217. Elegük volt a szent hegyekből.
 218. Elegük volt a szellemtáncokból.
 219. És elegük volt a sziúk jelentette összes kellemetlenségből.
 220. Így hát magukkal hozták a gépfegyvereiket.
 221. "Na, most legyél indián." - mondták,
 222. miközben az ujjuk a ravaszon pihent.
 223. 1900:
 224. Az USA-beli indiánok létszáma elérte a mélypontját --
 225. kevesebb, mint 250,000,
 226. összevetve a korábbi 8 milliós számmal, ami
 227. 1492-es becslés.
 228. Ugorjunk egy nagyot.

 229. 1980:
 230. Az amerikai történelem legtovább tartó bírósági pere,
 231. felperes a Sziú Nép, alperes az USA,
 232. végül a Legfelsőbb Bíróság hozott döntést.
 233. A bíróság megállapította, hogy amikor a sziúkat rezervátumokba telepítették át
 234. és több, mint 280,000 hektárnyi földjüket
 235. megnyitották bányászok és a telepesek számára,
 236. akkor megsértették a második
 237. Laramie-erődi egyezmény rendelkezéseit.
 238. A bíróság kijelentette,
 239. hogy a Fekete Hegyeket jogtalanul vették el,
 240. és elrendelte, hogy az eredeti árat kamatostul
 241. vissza kell fizetni a Sziú Népnek.
 242. A Fekete Hegyekért járó fizetségképpen
 243. a bíróság mindössze 106 millió dollárt ítélt meg
 244. a Sziú Népnek.
 245. A sziúk visszautasították a pénzt, felvonulásokon ordították, hogy
 246. "A Fekete Hegyek nem eladók."
 247. 2010:

 248. A bennszülöttekről szóló statisztikák ma,
 249. több, mint egy évszázaddal a Wounded Knee-i mészárlás után,
 250. felfedik a gyarmatosítás örökségét,
 251. az erőszakos kitelepítést
 252. és az egyezségek megsértését.
 253. A Pine Ridge indián rezervátumban a munkanélküliség
 254. 85 és 90% között ingadozik.
 255. A lakásügyi hivatal képtelen tető alá hozni új épületeket,
 256. a létező házak pedig lassan düledeznek.
 257. Sokan hajléktalanok,
 258. akiknek házuk van, rothadó épületekben zsúfolódnak össze,
 259. sokszor öt család is egy épületben.
 260. A Pine Ridge-beli otthonok 39%-ában
 261. nincs elektromos áram.
 262. A rezervátum területén a lakóházak legalább 60%-a
 263. fekete penésszel fertőzött.
 264. A népesség több, mint 90%-a
 265. a szövetségi létminimum alatt él.
 266. A tuberkulózis előfordulási aránya Pine Ridge-ben
 267. nagyjából nyolcszor magasabb, mint az amerikai nemzeti átlag.
 268. A csecsemőhalandóság
 269. az egész kontinensen itt a legmagasabb,
 270. egyúttal nagyjából háromszorosa az amerikai nemzeti átlagnak.
 271. A méhnyakrák előfordulási aránya
 272. ötszöröse az amerikai átlagnak.
 273. Az iskolából kibukottak aránya eléri a 70%-ot.
 274. A tanárok fluktuációja
 275. nyolcszor magasabb, mint a nemzeti átlag.
 276. Gyakori, hogy a nagyszülők nevelik fel unokáikat,
 277. mert a szülők az alkoholizmusuk,
 278. a családon belüli erőszak és az állandósult fásultság
 279. miatt erre nem képesek.
 280. A 40 éven felüli lakosság fele
 281. cukorbeteg.
 282. A férfiak várható élettartama
 283. 46 és
 284. 48 év között mozog --
 285. nagyjából megegyezik
 286. az afganisztáni és szomáliai adatokkal.
 287. Minden sikeres népirtás legutolsó fejezete az,

 288. amikor az elnyomó már
 289. széttárhatja a karját és így szólhat:
 290. "Istenkém, mit tesznek magukkal ezek az emberek?
 291. Hát egymást gyilkolják.
 292. Magukat ölik meg, mi
 293. pedig végignézzük, hogy meghalnak."
 294. Ezen a módon jutottunk az Egyesült Államok birtokába.
 295. Íme a leplezetlen végzet
 296. hagyatéka.
 297. Még mindig születnek rabok
 298. ezekbe a fogolytáborokba, pedig
 299. a börtönőrök már rég elmentek.
 300. Itt van a maradék csont meg mócsing,
 301. miután a legzsírosabb falatokat már elvitték.
 302. Hosszú idővel ezelőtt,
 303. egy eseménysorozat vette kezdetét,
 304. olyan emberek indították el, akik rám hasonlítanak, "wasichuk",
 305. akik mohón rávetették magukat a földekre a vízre,
 306. és a hegyek aranyára.
 307. Mindez dominószerű láncreakcióhoz
 308. vezetett, aminek még nem jött el a vége.
 309. Talán túl távolinak tűnik számunkra, az uralkodó társadalom tagjai számára

 310. egy 1890-ben lezajlott mészárlás,
 311. vagy egy halom megszegett egyezmény 150 évvel ezelőttről,
 312. azért fel kell tennem a kérdést, hogy
 313. hogyan kellene éreznünk a mai statisztikák kapcsán?
 314. Mi az összefüggés
 315. a szenvedés ezen képei és a történelem
 316. között, amit az imént olvastam fel Önöknek?
 317. És ennek a történelemnek mekkora
 318. részét szükséges egyáltalán a sajátjuknak tekinteni?
 319. Terheli-e ma Önöket bármiért is felelősség?
 320. Nekem úgy mondták, hogy kell lennie valaminek, amit tehetünk.
 321. Legalább a cselekvésre való felszólítás.
 322. Mert olyan hosszú ideig csak a távolból figyeltem a dolgokat,
 323. megelégedtem azzal, hogy tanú lehetek,
 324. simán csak fotóztam.
 325. Mert a megoldás - úgy tűnik - annyira a régmúltban gyökerezik,
 326. legalábbis egy időgépre lenne szükségem,
 327. hogy a közelébe kerüljek.
 328. A bennszülött népek szenvedése

 329. nem egy könnyen orvosolható probléma.
 330. Ez nem olyasmi, amit mindenki letudhat azon
 331. a módon, ahogy Haiti megsegítését letudtuk,
 332. vagy az AIDS elleni küzdelmet vagy egy éhínséget.
 333. A gyógyír, ahogy nevezik
 334. talán sokkal bonyolultabb az uralkodó társadalom számára,
 335. mint, mondjuk, egy 50 dolláros csekk megírása
 336. vagy egy egyházi rendezvény,
 337. hogy lefessünk néhány graffiti-vel elcsúfított házat
 338. vagy az, hogy egy kertvárosi család
 339. összegyűjt egy doboz ruhát, amire egyébként sincs semmi szüksége.
 340. Nos, akkor mire jutottunk?
 341. Vonjuk meg a vállunkat a sötétben?
 342. Az USA napi szinten

 343. folytatja a lakotákkal megkötött
 344. 1851-es és 1868-as
 345. Laramie-erődi egyezmények
 346. rendelkezéseinek a sárba tiprását.
 347. A cselekvésre buzdítás, amit ma nyújtok
 348. a TED kívánságom -- ez:
 349. Tartsuk tiszteletben az egyezményeket!
 350. Adjuk vissza a Fekete Hegyeket!
 351. Semmi közünk hozzá, hogy mire használják.
 352. (Taps)