Return to Video

EAT AND DRINK WHATEVER THEY PROVIDE - Stop inviting people to church....

 • 0:02 - 0:04
  Isusov poziv
 • 0:05 - 0:10
  Dobrodošli na ovu lekciju
  u kojoj ćemo govoriti o Isusovom pozivu.
 • 0:10 - 0:13
  Govorićemo o nečemu
  vrlo, vrlo važnom,
 • 0:13 - 0:17
  nečemu preko čega često
  ljudi samo pređu.
 • 0:17 - 0:20
  U prošloj lekciji govorili smo
  o osobi mira.
 • 0:20 - 0:24
  Mnogo više o tome govorićemo
  kasnije, u ovom video serijalu,
 • 0:24 - 0:26
  i o tome šta je osoba mira.
 • 0:26 - 0:28
  Osoba mira je neko koga Bog poziva,
 • 0:28 - 0:31
  neko ko traži Boga.
 • 0:31 - 0:33
  I moramo znati šta je to.
 • 0:33 - 0:39
  Ali moramo znati i šta da radimo
  kada nađemo tu osobu mira.
 • 0:40 - 0:45
  To su neke od stvari o kojima ćemo
  govoriti u ovom video serijalu
 • 0:45 - 0:50
  i u sledećim lekcijama, pre nego što
  se vratimo i još više pogledamo osobu mira.
 • 0:50 - 0:53
  Dakle, pre nego što je
  govorio o nalaženju osobe mira,
 • 0:53 - 0:59
  Isus je nastavio, govoreći
  ovo u Luki 10:7.
 • 0:59 - 1:03
  "Ostanite tamo, jedućući i pijući
  šta god vam daju,
 • 1:03 - 1:09
  jer radnik zaslužuje svoju platu.
  Ne idite od kuće do kuće."
 • 1:09 - 1:13
  Znači, pošto nas je Isus poslao,
  poslao svoje učenike
 • 1:13 - 1:16
  da nađu tu osobu koja je spremna
  da primi Isusa,
 • 1:16 - 1:19
  da nađu tu osobu koju Sveti Duh
  poziva,
 • 1:19 - 1:24
  da nađu tu osobu koja traži Boga,
  rekao je:
 • 1:24 - 1:28
  "Jedući i pijući šta vam daju."
 • 1:29 - 1:30
  To je važno.
 • 1:30 - 1:35
  Tako je važno i ne bismo trebali
  ovo preskakati.
 • 1:35 - 1:41
  Ne bismo trebali preskakati da nas je
  Isus pozvao da jedemo i pijemo
 • 1:41 - 1:44
  zajedno sa tom osobom mira.
 • 1:46 - 1:47
  Zašto?
 • 1:47 - 1:51
  Mogu vam dati tako mnogo primera
  zašto je ovo važno.
 • 1:51 - 1:54
  Znate, kada ste napolju...
  recimo da ste napolju na ulici
 • 1:54 - 1:57
  ili na svom radnom mestu,
  ili idete i srećete se sa ljudima,
 • 1:57 - 2:01
  i onda razgovarate sa nekim
  ko je otvoren za Boga,
 • 2:02 - 2:04
  još uvek nije lako,
 • 2:04 - 2:08
  jer su ljudi još uvek malo skeptični
  i malo na distanci,
 • 2:08 - 2:12
  i niste opušteni kada stojite tamo...
 • 2:12 - 2:15
  možda stojite na ulici i ljudi prolaze
  pored vas.
 • 2:15 - 2:17
  Niste tako opušteni.
 • 2:17 - 2:20
  Ali ako možete reći toj osobi:
  Hej, evo restorana.
 • 2:20 - 2:23
  Možemo li sesti i uzeti nešto
  da pojedemo i popijemo?
 • 2:23 - 2:25
  Da. Možemo.
 • 2:25 - 2:29
  Čim sednete sa tom osobom
  i imate hranu na stolu,
 • 2:29 - 2:34
  kolač i kafu - sve se menja.
 • 2:34 - 2:36
  Sve se menja.
 • 2:36 - 2:41
  Hrana, kafa, piće može sve promeniti.
 • 2:41 - 2:44
  Odjednom postaje mnogo opuštenije.
 • 2:44 - 2:49
  Odjednom, umesto jednosmerne
  komunikacije postaje više dijalog
 • 2:49 - 2:52
  u kojem razgovarate,
  opušteni ste,
 • 2:52 - 2:54
  i počnete da izgrađujete odnos.
 • 2:54 - 3:00
  Nećete izgraditi odnos na isti način
  kao kada biste samo stajali i razgovarali.
 • 3:00 - 3:04
  Ne, hrana menja sve.
 • 3:04 - 3:09
  Sve je mnogo opuštenije.
 • 3:09 - 3:11
  Menja način na koji razgovaramo.
 • 3:11 - 3:14
  Menja sve.
 • 3:14 - 3:18
  Mi hrišćani, naročito iz crkava,
  često smo tako kruti.
 • 3:18 - 3:21
  Tako smo... oh...
 • 3:21 - 3:23
  Sećam se, jednom sam otišao
  u crkvu.
 • 3:23 - 3:26
  Pričao sam sa pastorom.
  Bio je veoma fin čovek.
 • 3:26 - 3:31
  Razgovarali smo, imali jednu normalnu
  prirodnu konverzaciju.
 • 3:31 - 3:33
  Ali onda je otišao za propovedaonicu...
 • 3:33 - 3:36
  i odjednom se promenio.
  Kao...
 • 3:36 - 3:41
  ALELUJA! ALELUJA!
  DOBRODOŠLI U BOŽJU KUĆU!
 • 3:41 - 3:44
  ALELUJA!
  I odjednom se promenio.
 • 3:44 - 3:46
  Postao je čudan.
 • 3:46 - 3:49
  Pomislio sam: Šta se ovde dogodilo?
 • 3:49 - 3:54
  Razgovarao sam sa njim pre pet
  minuta i bio je tako opušten.
 • 3:54 - 3:59
  Ali sada se promenio i postao
  tako religiozan.
 • 3:59 - 4:02
  I to je ono što vidimo u crkvama.
 • 4:02 - 4:05
  Nekada to vidimo i van crkava.
 • 4:05 - 4:07
  Moramo biti opušteni.
 • 4:07 - 4:11
  Moramo se zabaviti.
  Moramo jesti hranu. Moramo se...
 • 4:11 - 4:13
  ... smiriti.
 • 4:13 - 4:17
  Moramo početi da radimo ono što je
  rekao Isus:
 • 4:17 - 4:23
  Idite, nađite osobu mira,
  i tada sedite sa njima,
 • 4:23 - 4:25
  jedite i pijte,
 • 4:25 - 4:28
  govorite evanđelje, lečite bolesne,
  isterujte demone.
 • 4:28 - 4:30
  Radite ono što je Isus rekao.
 • 4:31 - 4:35
  Pre mnogo godina
  nisam radio to što je Isus rekao.
 • 4:35 - 4:39
  Kada bih našao osobu mira,
  umesto da sednem sa njom,
 • 4:39 - 4:43
  da jedem i pijem, pričam o evanđelju,
  da lečim bolesne,
 • 4:43 - 4:47
  pravio sam grešku, kao i mnogi drugi,
  tako što sam ih pozivao u crkvu.
 • 4:47 - 4:50
  Kada bih nalazio nekoga ko je otvoren,
  govorio sam: Hej. ti si otvoren.
 • 4:50 - 4:52
  Hajde sa mnom.
  Hajde sa mnom u crkvu.
 • 4:52 - 4:54
  I znate šta?
 • 4:54 - 4:56
  Većina ih nije došla.
 • 4:56 - 5:00
  Zašto? Jer je jedno biti otvoren tamo
  napolju, u ponedeljak i utorak,
 • 5:01 - 5:06
  ali je nešto sasvim drugo ići u crkvu
  u nedelju.
 • 5:06 - 5:09
  Ako su otvoreni u ponedeljak
  imate dobar razgovor,
 • 5:09 - 5:12
  i vi kažete: "Hej, vidimo se
  u nedelju u crkvi!" -
 • 5:12 - 5:15
  Satana ima mnogo dana na
  raspolaganju da u njih unese strah.
 • 5:15 - 5:19
  U mnogo dana Satana može
  doći sa izgovorima
 • 5:19 - 5:21
  zašto ne bi trebalo da idu u crkvu.
 • 5:21 - 5:24
  Sreo sam mnogo, mnogo osoba
  mira...
 • 5:25 - 5:27
  koji su bili otvoreni,
 • 5:27 - 5:29
  a ja sam ih pozivao u crkvu...
 • 5:29 - 5:31
  i većina ih nije došla.
 • 5:32 - 5:35
  Da sam samo uradio to što mi je
  Isus rekao.
 • 5:35 - 5:40
  Da sam samo seo sa njima,
  jeo i pio i govorio im evanđelje...
 • 5:41 - 5:43
  Video bih toliko više ploda.
 • 5:43 - 5:48
  Sećam se jednom kada sam odveo
  nekoga sa mnom u crkvu.
 • 5:48 - 5:50
  To mi je otvorilo oči.
 • 5:50 - 5:52
  Bilo je to teško iskustvo.
 • 5:52 - 5:55
  Odveo sam nekoga u crkvu
  i bio sam tako uzbuđen:
 • 5:55 - 5:57
  Jesi li spremna da čuješ evanđelje?
  Da!
 • 5:57 - 5:59
  Ali onda je počeo sastanak.
 • 5:59 - 6:03
  U mojoj crkvi u to doba
  bilo je slavljenje od 45 minuta.
 • 6:03 - 6:06
  Slavio sam Boga.
  NIsam o tome razmišljao.
 • 6:06 - 6:07
  Navikao sam na to.
 • 6:07 - 6:12
  Onda sam pogledao u devojku koja je
  bila sa mnom. Ona nije slavila Boga.
 • 6:12 - 6:15
  Stajala je ovako.
 • 6:16 - 6:18
  Samo je gledala u ljude.
 • 6:18 - 6:21
  Nije navikla na slavljenje.
 • 6:21 - 6:25
  Video sam sve kroz njene oči.
  Video sam...
 • 6:25 - 6:29
  OK, hej, hej, biće dobro.
  Samo se opusti.
 • 6:29 - 6:33
  Uskoro će slavljenje biti gotovo.
  Hajdete. Požurite. Požurite.
 • 6:33 - 6:36
  Posle slavljenja od 45 minuta
  bilo je mnogo informacija,
 • 6:36 - 6:38
  informacija, informacija.
 • 6:38 - 6:40
  Onda su pričali o novcu i desetku.
 • 6:40 - 6:43
  Dajte novac, dajte novac, dajte novac.
  Morate davati.
 • 6:43 - 6:46
  Pogledao sam je. Oči su joj postajale
  sve veće, veće i veće.
 • 6:46 - 6:49
  Ja sam: Ne, ne, ne, ne, ne,
  Ne, ne. Ne radi se samo o novcu.
 • 6:49 - 6:52
  Ućutite! Ne govorite to!
 • 6:52 - 6:55
  I posle: novac, novac, novac,
  i govora, i informacija,
 • 6:55 - 6:57
  bilo je još slavljenja.
 • 6:57 - 7:00
  Molim vas, dođite do evanđelja.
 • 7:00 - 7:02
  Molim vas, dođite do evanđelja.
 • 7:02 - 7:04
  A onda su konačno došli do evanđelja.
 • 7:04 - 7:07
  Pastor je pričao kako je Avram uzeo
  nož,
 • 7:07 - 7:11
  želeći da žrtvuje Isaka i...
  Haos.
 • 7:11 - 7:14
  Na kraju sastanka pitao je:
 • 7:14 - 7:17
  Želi li neko Isusa?
  Neka digne ruku.
 • 7:17 - 7:19
  Nije bilo evanđelja,
  nije bilo pokajanja,
 • 7:19 - 7:21
  nije bilo krštenja,
  nije bilo Svetoga Duha.
 • 7:21 - 7:23
  Ništa od toga.
 • 7:26 - 7:28
  Prestao sam da pozivam ljude u crkvu.
 • 7:29 - 7:30
  Zašto?
 • 7:30 - 7:33
  Jer Isus nikada nije rekao da to radimo.
 • 7:34 - 7:37
  Zamislite ovo.
 • 7:37 - 7:39
  Pozovete nekoga u Mekdonalds:
 • 7:39 - 7:41
  Hej, hoćeš sa mnom u Mekdonalds?
 • 7:41 - 7:43
  Hajde da sednemo.
  Sednete i vi odjednom:
 • 7:43 - 7:46
  ALELUJA!
  DOBRODOŠAO U MEKDONALDS!
 • 7:46 - 7:49
  ALELUJA!
  TAKO TE JE DOBRO VIDETI U MEKDONALDSU!
 • 7:49 - 7:52
  DANAS ĆEMO IMATI BIG MEK!
  ALELUJA!
 • 7:52 - 7:55
  POSLE ĆEMO IMATI SLADOLED I MILKŠEJK!
 • 7:55 - 7:57
  ALELUJA!
 • 7:57 - 8:02
  I posle pričate non-stop 45 minuta
  i kažete: Amin! Amin!
 • 8:02 - 8:05
  Hoćete li to raditi u Mekdonaldsu?
  Ne, nećete.
 • 8:05 - 8:07
  Ili ste ludi.
 • 8:07 - 8:10
  Ne, ono što radite u Mekdonaldsu,
  Burger Kingu, ili na drugim mestima,
 • 8:10 - 8:13
  sednete i opušteni ste.
 • 8:14 - 8:16
  Ne menjate svoj govor.
 • 8:16 - 8:19
  Pričate, komunicirate.
 • 8:19 - 8:23
  I tada, kada sednete sa nekim,
  jedete i pijete...
 • 8:23 - 8:28
  ne treba vam 45 minuta slavljenja,
  ne treba vam prilog,
 • 8:28 - 8:30
  ne treba vam mnogo informacija.
 • 8:30 - 8:33
  Možete ići direktno na evanđelje.
 • 8:33 - 8:39
  Možete ići direktno na evanđelje
  i dati toj osobi šta joj treba.
 • 8:39 - 8:43
  I onda vi vodite tu osobu Hristu,
  krštavate je u vodi
 • 8:43 - 8:48
  i Svetome Duhu.
  I vi imate prirodan odnos sa njom
 • 8:48 - 8:52
  i možete je pratiti,
  umesto da je vodite u crkvu
 • 8:52 - 8:56
  da pastor to obavi,
  koji nema vremena da prati ljude.
 • 8:57 - 9:01
  Moramo promeniti način našeg rada,
 • 9:01 - 9:04
  od našeg načina - na Isusov način.
 • 9:04 - 9:08
  Kada sam, pre mnogo godina,
  prestao da pozivam ljude u crkvu,
 • 9:09 - 9:13
  i umesto toga počeo da ih pozivam
  u kafe, ili da odemo u njihovu kuću,
 • 9:13 - 9:16
  ili moju kuću, da sednemo,
  da izgradimo odnos sa njima,
 • 9:16 - 9:22
  da pričamo, komuniciramo, da imamo
  vremena da pričamo o evanđelju,
 • 9:22 - 9:24
  i onda sam ih ja krštavao u vodi i
  Svetome Duhu,
 • 9:24 - 9:27
  lečio bolesne, isterivao demone -
  sve se promenilo.
 • 9:27 - 9:34
  Počeli smo da viđamo toliko mnogo,
  mnogo, mnogo, mnogo, mnogo, mnogo
 • 9:34 - 9:35
  ljudi koji su došli Hristu.
 • 9:35 - 9:41
  A i ljudi sa kojima smo ovo podelili
  počeli su da viđaju tako mnogo, mnogo,
 • 9:41 - 9:43
  mnogo ljudi koji dolaze Hristu.
  Zašto?
 • 9:43 - 9:46
  Jer problem nije žetva.
 • 9:46 - 9:48
  Problem su radnici.
 • 9:48 - 9:51
  Malo ih je,
  ili ne znaju šta da rade.
 • 9:51 - 9:53
  Ne znaju šta da rade.
 • 9:53 - 9:55
  Stoje i viču na žetvu da uđe unutra.
 • 9:55 - 9:59
  Ili odlaze u žetvu
  i pozivaju je da uđe.
 • 9:59 - 10:05
  Ne, kada nađete osobu mira
  radite to što vam je Isus rekao.
 • 10:05 - 10:07
  Sedite sa njima.
 • 10:07 - 10:09
  Sedite sa njima.
 • 10:09 - 10:11
  Idite kod njih u kuću.
 • 10:11 - 10:12
  Sedite sa njima.
 • 10:12 - 10:14
  Uzmite neku hranu.
 • 10:14 - 10:15
  Uzmite neku kafu.
 • 10:15 - 10:18
  Napravite opuštenu atmosferu.
 • 10:18 - 10:20
  Upoznajte ih: Hej, ko si ti?
 • 10:20 - 10:23
  Reci mi više o sebi.
  Gde radiš?
 • 10:23 - 10:27
  Jesi li sreo Boga ranije?
  Je li to novo za tebe? Nije novo?
 • 10:27 - 10:30
  Jesi li sreo Boga ranije?
  Da li si se pokajao?
 • 10:30 - 10:32
  Da li si kršten u vodi?
  O, još ne. OK.
 • 10:32 - 10:35
  Znaš li za govorenje u jezicima i za
  Svetoga Duha? O, ne znaš.
 • 10:35 - 10:40
  Pričate sa njima i onda saznate ko je
  ta osoba sa kojom sedite.
 • 10:40 - 10:44
  I onda toj osobi date to
  što joj je potrebno.
 • 10:45 - 10:51
  Mnogo je efikasnije nego
  da ih samo pozovete u crkvu,
 • 10:51 - 10:54
  gde ne razumeju pola od onoga
  što se dešava.
 • 10:55 - 10:59
  Da, znam da će ljudi pomisliti:
 • 10:59 - 11:02
  Ovo je previše teško.
  Nikada to ranije nisam radio.
 • 11:02 - 11:04
  Nikada nikoga nisam odveo Hristu.
 • 11:04 - 11:07
  Samo sam pozivao ljude u crkvu
  i puštao da drugi to rade.
 • 11:08 - 11:12
  Prvo želim reći:
  Da, svi počeci su teški.
 • 11:12 - 11:15
  Ali takođe želim reći:
  Postaje sve lakše, lakše i lakše,
 • 11:15 - 11:17
  svaki put kada to uradite.
 • 11:17 - 11:18
  Ali, mogu li vas izazvati?
 • 11:18 - 11:23
  Ako ste hrišćanin
  5, 10, 15, 20 godina,
 • 11:23 - 11:27
  i još uvek ne znate kako da odvete
  nekoga Hristu...
 • 11:30 - 11:33
  Zar ne mislite da morate nešto
  promeniti?
 • 11:33 - 11:36
  Ako ne znate, nemojte nastavljati
  da radite
 • 11:36 - 11:39
  ono što ste radili proteklih
  5, 10 godina.
 • 11:40 - 11:42
  Ne budite zavarani.
 • 11:42 - 11:45
  Isus vas je pozvao da budete
  ribari ljudi.
 • 11:45 - 11:47
  Pozvao vas je da Ga slušate.
 • 11:47 - 11:50
  Nije vas pozvao da samo dolazite
  u crkvu
 • 11:50 - 11:52
  i gledate kako drugi ljudi rade.
 • 11:54 - 11:57
  Pokajte se. Okrenite se od svoje
  neposlušnosti.
 • 11:57 - 12:00
  Pokajte se i počnite da slušate Isusa.
 • 12:00 - 12:04
  Počnite da slušate poziv koji vam je
  uputio.
 • 12:04 - 12:11
  Želim reći da vas On nije pozvao
  samo da stojite na bini.
 • 12:11 - 12:15
  Ne da samo stojite sa mikrofonom
  u ruci.
 • 12:15 - 12:20
  Isusov poziv je nešto što možete raditi.
  Nešto je što svi mogu raditi.
 • 12:20 - 12:24
  Da, ne može svako stajati na bini
  sa 10.000 ljudi u publici,
 • 12:24 - 12:25
  sa mikrofonom u ruci.
 • 12:25 - 12:29
  Ali svako može sesti sa nekim...
 • 12:29 - 12:31
  jesti i piti.
 • 12:31 - 12:35
  Svako može sesti sa nekim
  i učiti da govori evanđelje
 • 12:35 - 12:36
  za stočićem.
 • 12:36 - 12:41
  Svako može da nauči to na šta nas je
  Isus pozvao da činimo.
 • 12:42 - 12:45
  Kasnije ćemo vam u ovom video serijalu
 • 12:45 - 12:48
  i u mojoj knjizi "Isusov poziv",
  dati mnogo više oruđa
 • 12:48 - 12:51
  kako da govorite evanđelje
  kada nađete osobu mira,
 • 12:51 - 12:54
  šta Isus misli kada kaže da
  ne prelazite iz kuće u kuću,
 • 12:54 - 12:55
  kako ih izgrađujete.
 • 12:55 - 12:59
  U ostatku knjige daćemo vam
  oruđe, oruđe,
 • 12:59 - 13:02
  oruđe i oruđe, ne samo kako
  da nađete osobu mira,
 • 13:02 - 13:05
  već i šta da radite
  kada nađete osobu mira.
 • 13:05 - 13:09
  Tako da budete opremljeni
  i spremni za to.
 • 13:10 - 13:14
  Da budem iskren,
  ako pogledam svoj život,
 • 13:14 - 13:17
  idem sa Bogom sada već
  25 godina,
 • 13:17 - 13:21
  počeo sam da govorim o Isusu
  kada sam došao u veru pre 25 godina,
 • 13:21 - 13:23
  ali tužan sam.
 • 13:24 - 13:30
  Tužan sam kada pomislim
  na sve te ljude,
 • 13:30 - 13:34
  iz prvih 7, 8, 9 godina mog
  hrišćanskog života,
 • 13:34 - 13:38
  koje sam sretao,
  koji su bili osobe mira,
 • 13:38 - 13:42
  ali nisam znao šta je trebalo
  da radim kada sam ih sretao.
 • 13:42 - 13:47
  Kada sam pravio tu grešku da sam
  ih većinom pozivao u crkvu.
 • 13:47 - 13:49
  Dolazili su, ali su odlazili.
 • 13:50 - 13:55
  Tužan sam zbog svih tih ljudi
  koje sam sretao tokom sedmice.
 • 13:57 - 14:06
  Umesto da zgrabim taj trenutak, umesto
  da zgrabim tu priliku koju mi je Bog pružio,
 • 14:06 - 14:10
  da sednem sa njima i
  radim to što je Isus rekao...
 • 14:10 - 14:12
  Pustio sam da prođe.
 • 14:12 - 14:13
  Samo sam ih pozivao u crkvu.
 • 14:13 - 14:16
  Većina nije došla, a oni koji jesu,
 • 14:16 - 14:19
  većina nije dobila evanđelje.
 • 14:19 - 14:22
  Da sam radio na Isusov način,
 • 14:22 - 14:27
  da sam samo znao ovo što vam
  sada govorim,
 • 14:27 - 14:31
  video bih mnogo više ljudi promenjenih.
 • 14:32 - 14:36
  Jer, kao što sam rekao,
  jedno je biti otvoren tamo,
 • 14:36 - 14:39
  jedno je biti otvoren sa ljudima
  koje srećete na svom radnom mestu,
 • 14:39 - 14:42
  u školi, u kupovini,
 • 14:42 - 14:44
  imati dobar razgovor,
 • 14:44 - 14:46
  a nešto je drugo otići u crkvu.
 • 14:46 - 14:47
  Mnogi ljudi ne žele da idu u crkvu.
 • 14:47 - 14:50
  Završili su sa crkvom.
 • 14:50 - 14:53
  Nemojte im davati crkvu.
  Dajte im Isusa.
 • 14:54 - 14:58
  Ako ih pozovete u crkvu,
  Satana ima tako mnogo, mnogo, mnogo
 • 14:59 - 15:01
  dana da stavi u njih strah,
 • 15:01 - 15:06
  i da im da tako mnogo razloga
  zašto ne bi trebalo da idu u crkvu.
 • 15:07 - 15:10
  Nemojte im davati crkvu.
  Dajte im Isusa.
 • 15:10 - 15:11
  Sedite sa njima.
 • 15:11 - 15:13
  I kada ste ih onda odveli Bogu,
 • 15:13 - 15:16
  ako tada želite da ih povedete sa sobom
  u zajedništvo, onda to učinite.
 • 15:16 - 15:19
  Ili počnite novo zajedništvo
  u njihovom domu.
 • 15:19 - 15:23
  O tome ćemo kasnije mnogo šire.
 • 15:23 - 15:28
  Zaista se nadam da ćete ovo usvojiti
  i poslušati.
 • 15:28 - 15:31
  Želim da pročitam malo iz svoje
  knjige "Isusov poziv".
 • 15:31 - 15:36
  "Kao što sam ranije rekao, tako je tužno
  osvrnuti se i videti koliko mnogo osoba mira
 • 15:36 - 15:41
  smo izgubili jer nismo sledili to što je
  Isus rekao da bismo trebali činiti.
 • 15:41 - 15:47
  Zato vas ohrabrujem, kada nađete osobu
  mira, ostanite sa njima.
 • 15:47 - 15:50
  Nemojte ih samo pozivati u crkvu
  sledeće nedelje.
 • 15:50 - 15:55
  Znate da će Satana imati mnogo vremena
  da u njima stvori strah
 • 15:55 - 15:59
  i pruži im mnogo razloga zbog kojih
  ne bi trebalo da idu.
 • 15:59 - 16:04
  I ako odu, nikada nećete znati
  šta će tamo dobiti.
 • 16:04 - 16:08
  Umesto toga, radite ono što je Isus rekao.
 • 16:08 - 16:14
  Kada nađete osobu mira,
  sedite, jedite i pijte sa njima.
 • 16:14 - 16:17
  Upoznajte ih tokom obroka.
 • 16:17 - 16:22
  Izgradite odnos sa njima,
  a onda im govorite evanđelje
 • 16:22 - 16:25
  i lečite bolesne, kao što Isus kaže.
 • 16:25 - 16:31
  Ako obučimo hrišćane da rade ovu
  jednostavnu stvar na koju nas je Isus pozvao,
 • 16:31 - 16:34
  videćemo hiljade ljudi kako dolaze u veru,
 • 16:34 - 16:39
  i videćemo pokret kakav nikada ranije
  nismo videli."
 • 16:40 - 16:44
  Aleluja! I rekao bih:
  Ovo je tako, tako tačno.
 • 16:44 - 16:49
  I zato sam tako uzbuđen zbog ovoga,
  jer je ovo tako jednostavno.
 • 16:49 - 16:54
  Ovo je tako jednostavno
  i nešto je što svi mi možemo raditi.
 • 16:54 - 17:00
  I zato se Satana tako snažno bori
  da ovo ne dođe do ljudi.
 • 17:00 - 17:04
  On želi da mi nastavimo da praktikujemo
  crkvu na način kako smo to uvek radili,
 • 17:04 - 17:08
  umesto da prestanemo da radimo
  na naš način i počnemo da slušamo Isusa.
 • 17:08 - 17:13
  Zato vas ohrabrujem: Počnite
  da slušate poziv koji vam je Isus dao.
 • 17:13 - 17:16
  Zato, podelite ovaj video.
  Podelite ovo učenje.
 • 17:16 - 17:20
  Podelite moju knjigu "Isusov poziv".
  Počnite da je slušate. Podelite je.
 • 17:20 - 17:24
  Hajde da vidimo pokret Boga
  kakav nikada ranije nismo videli.
 • 17:24 - 17:28
  Hajde da vidimo hiljade i desetine hiljada
  ljudi kako dolaze u veru.
 • 17:28 - 17:31
  Jednostavno je.
 • 17:31 - 17:33
  Žetva je spremna.
 • 17:33 - 17:36
  Samo je potrebno da radimo
  ono što je Isus rekao.
 • 17:36 - 17:40
  Slejdeći put više ćemo govoriti o
 • 17:40 - 17:42
  nekim stvarima koje je Isus rekao,
  kada se radi o tome
 • 17:42 - 17:46
  da se ostane sa njima,
  da se ne prelazi iz kuće u kuću.
 • 17:46 - 17:48
  Kasnije ćemo o tome
  kako govorimo
 • 17:48 - 17:50
  evanđelje, kada sretnemo tu osobu.
 • 17:50 - 17:53
  Pogledaćemo kako lečimo bolesne,
 • 17:53 - 17:55
  kako isterujemo demone,
 • 17:55 - 17:57
  kako iz izgrađujemo,
 • 17:57 - 17:59
  kako radimo ovo, ovo i ovo.
 • 17:59 - 18:01
  Gradićemo vas,
 • 18:01 - 18:04
  tako ćete na kraju ovog video serijala,
  na kraju ove knjige,
 • 18:04 - 18:08
  biti spremni da idete,
  spremni da poslušate Isusov poziv,
 • 18:08 - 18:12
  spremni da vidite, iskusite
  ono što Isus govori.
 • 18:12 - 18:15
  Bog vas blagoslovio!
  Vidimo se sledeći put! Zdravo!
 • 18:17 - 18:19
  Isusov poziv
Title:
EAT AND DRINK WHATEVER THEY PROVIDE - Stop inviting people to church....
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
18:25

Serbian, Latin subtitles

Revisions Compare revisions