Return to Video

13-02 Adding a CheckBox - Solution

 • 0:01 - 0:03
  Để làm layout này trước tiên
  nghĩ xem cần chế độ hiển thị nào.
 • 0:03 - 0:07
  Giả định là tất cả phần này
  đã được thiết lập rồi.
 • 0:07 - 0:11
  Chỉ cần nói về những điều mới mẻ
  cần đưa vào layout.
 • 0:11 - 0:15
  Có hai hiển thị mới cần chèn
  TextView Các loại nhân phủ
 • 0:15 - 0:18
  hiển thị ô đánh dấu
  cho tiêu đề Kem sữa béo.
 • 0:18 - 0:21
  Có thể bạn chưa biết
  hiển thị ô đánh dấu đã có trong Android
 • 0:21 - 0:24
  nhưng mong khi bạn tìm trên Google
  bạn sẽ tìm thấy câu trả lời.
 • 0:25 - 0:28
  Qua bước 2,
  cần định vị các hiển thị.
 • 0:28 - 0:31
  Giả sử các hiển thị
  đã định vị chính xác.
 • 0:31 - 0:35
  Chỉ cần Các loại nhân phủ và Kem sữa béo
  chạy theo trục dọc thẳng hàng.
 • 0:35 - 0:37
  Vì chế độ hiển thị gốc định vị theo
 • 0:37 - 0:40
  bài trí tuyến tính dọc,
  chỉ cần chèn hai hiển thị này trên nó.
 • 0:41 - 0:44
  Bước thứ 3,
  thiết lập kiểu cho chế độ hiển thị.
 • 0:44 - 0:46
  Các kiểu ở tiêu đề Các loại nhân phủ
  giống kiểu phần tiêu đề Số lượng
 • 0:46 - 0:49
  tiêu đề Nhật ký đặt hàng
  vì thế chỉ cần copy và dán
 • 0:49 - 0:51
  các tiêu đề hiện có.
 • 0:51 - 0:55
  Nhưng hiển thị ô đánh dấu là chế độ mới
  cho nên cần phải định kiểu cho nó.
 • 0:55 - 0:59
  Nên để 24dp khoảng trống
  ở giữa ô đánh dấu và văn bản
 • 0:59 - 1:04
  nên thay đổi kích cỡ phông chữ của
  chữ Kem sữa béo thành 16 sp. sp.
 • 1:04 - 1:06
  Thực thi các thay đổi này lên ứng dụng.
 • 1:07 - 1:11
  Chèn tiêu đề Các loại nhân phủ giống
  tiêu đề Số lượng
 • 1:11 - 1:13
  copy dán đoạn code này.
 • 1:13 - 1:17
  Tôi sao chép và chèn đoạn code ở trên
  của bài trí tuyến tính dọc.
 • 1:18 - 1:20
  Được rồi
  Ở đây hiển thị chữ Số lượng hai lần.
 • 1:20 - 1:23
  Tôi sẽ thay đổi nội dung
  để ghi Các loại nhân phủ.
 • 1:23 - 1:25
  Tôi cũng sao chép code lề dưới này qua
 • 1:25 - 1:29
  để tạo khoảng trống
  giữa tiêu đề này và nội dung dưới.
 • 1:30 - 1:33
  Chúng ta chưa chèn ô đánh dấu
  vào ứng dụng.
 • 1:33 - 1:34
  Tôi sẽ Google xem hướng dẫn.
 • 1:34 - 1:38
  Tôi sẽ tìm kiếm
  android. Checkbox.
 • 1:38 - 1:41
  Nhớ nhập thêm từ android
  vì Google có thể ra kết quả ô đánh dấu
 • 1:41 - 1:45
  cho nền tảng khác, ví dụ
  nền tảng web hoặc nền tảng di động,
 • 1:45 - 1:48
  làm thế này bạn sẽ tìm được ngay
  kết quả tìm kiếm cho nền tảng Android.
 • 1:48 - 1:50
  Thử đường dẫn đầu tiên.
 • 1:50 - 1:53
  Đây là sưu liệu tham khảo
  cho lớp ô đánh dầu.
 • 1:53 - 1:56
  Tôi kéo trang xuống dưới
  nhìn hiển thị code tổng quan lớp, khá tốt
 • 1:56 - 1:59
  nó trỏ thẳng đến
  các thuộc tính XML.
 • 1:59 - 2:03
  Điều tôi đang cần
  là một ví dụ XML cho ô đánh dấu.
 • 2:03 - 2:05
  Hãy quay trở lại kết quả tìm kiếm.
 • 2:05 - 2:07
  Click vào đường dẫn thứ 2.
 • 2:07 - 2:10
  Tuyệt vời, trang này hiển thị
  hình ảnh ô đánh dấu.
 • 2:10 - 2:12
  Đây là một số XML.
 • 2:12 - 2:13
  Trông được đây.
 • 2:13 - 2:16
  Nó có hai ô đánh dấu
  trong mục LinearLayout.
 • 2:16 - 2:19
  Tôi chỉ cần copy
  ô đánh dấu đầu tiên
 • 2:19 - 2:20
  sau đó dán vào ứng dụng.
 • 2:22 - 2:26
  Trở lại ứng dụng, tôi sẽ dán nó
  sau tiêu đề Các loại nhân phủ
 • 2:26 - 2:29
  nhưng trước tiêu đề Số lượng, ngay đây.
 • 2:29 - 2:33
  Tôi sẽ điều chỉnh XML
  vì nó không phù hợp với bài tập đang dùng.
 • 2:33 - 2:37
  Tôi sẽ bỏ mã ID
  và phần nội dung văn bản ở đây.
 • 2:37 - 2:40
  Thay vì ghi là thịt
  quán cafe không bán thịt.
 • 2:40 - 2:42
  Tôi sẽ nhập nội dung là Kem sữa béo.
 • 2:43 - 2:46
  Nhân tiện, những gì bạn thấy lúc nãy
  tức là cú pháp @string/meat,
 • 2:46 - 2:50
  có liên quan đến tài nguyên
  trong file string.xlm.
 • 2:50 - 2:53
  Chúng ta sẽ nói về nó, nhưng để sau
  còn bây giờ,
 • 2:53 - 2:56
  bạn chỉ cần nhập vào chuỗi này
  trực tiếp ở đây.
 • 2:56 - 2:59
  Xem kìa, bản xem trước cập nhật
  có một ô đánh dấu ghi là Kem sữa béo.
 • 2:59 - 3:03
  Chế độ hiển thị ô đánh dấu này hay ở chỗ
  nó cung cấp cho bạn một ô,
 • 3:03 - 3:08
  bên cạnh có luôn phần nội dung
  bạn khỏi chèn thêm hiển thị văn bản.
 • 3:08 - 3:11
  Không cần dòng này
  onClick. Here nói về onClick.
 • 3:12 - 3:16
  Cần quan tâm trong bài tập code này
  là làm sao ô đánh dấu xuất hiện.
 • 3:16 - 3:20
  Một cách khác để tìm ra XML này
 • 3:20 - 3:22
  là cheat sheet hiển thị Android phổ biến.
 • 3:23 - 3:25
  Cheat sheet này liệt kê một loạt
  hiển thị Android phổ biến
 • 3:25 - 3:27
  ngoài ra còn cho ví dụ XML nữa.
 • 3:28 - 3:33
  Đây là hiển thị ô đánh dấu
  ví dụ này để bạn hiểu nó sẽ ra sao
 • 3:33 - 3:34
  bên cạnh đây là các XML tương ứng.
 • 3:34 - 3:37
  Bạn có thể copy XML từ đây
  rồi dán nó vào ứng dụng.
 • 3:38 - 3:41
  Trở lại với Android Studio
  chạy ứng dụng xem nó trông ra sao.
 • 3:42 - 3:43
  Đây rồi.
 • 3:43 - 3:44
  Cũng được đó.
 • 3:44 - 3:47
  Có tiêu đề Các loại nhân phủ
  và ô đánh dấu Kem sữa béo.
 • 3:48 - 3:50
  Cũng có hiệu ứng động rất thú vị
  khi đánh dấu tích vào ô đánh dấu.
 • 3:51 - 3:55
  Vấn đề duy nhất mà tôi nhận ra
  là không thấy có khoảng trống.
 • 3:55 - 3:58
  Ví dụ, chỗ này quá chật chội
  giữa tiêu đề Số lượng
 • 3:58 - 4:01
  với ô đánh dấu Kem sữa béo
  Ở đây không đủ khoảng trống ở giữa.
 • 4:02 - 4:04
  Trở lại đường minh họa màu đỏ
  đã vẽ ở đầu bài.
 • 4:04 - 4:09
  Cần chèn 24 dp khoảng trống ở đây
  sau đó thay đổi cỡ chữ về mức 16sp.
 • 4:11 - 4:13
  Đầu tiên, thay đổi kích thước phông chữ.
 • 4:13 - 4:18
  Gõ Android: textSize [Kích thước chữ]
  sau đó cho kích thước 16sp.
 • 4:18 - 4:22
  Tôi sẽ mở chế độ xem trước ở đây
  kiểm tra xem kích thước đã tăng hay chưa.
 • 4:22 - 4:24
  Xong rồi.
 • 4:24 - 4:27
  Kiểm tra xem trang đã refresh[làm mới]
  bạn có thể sử dụng nút này.
 • 4:27 - 4:27
  Được rồi.
 • 4:27 - 4:30
  Để xử lý phần trống này
  tôi thực sự đã làm được
 • 4:30 - 4:32
  thông qua nhiều lần làm thử và mắc lỗi.
 • 4:32 - 4:34
  Tôi đã đặt giá trị canh lề
 • 4:34 - 4:38
  sau đó đặt giá trị khoảng đệm,
  tôi phát hiện có paddingLeft [đệm trái]
 • 4:38 - 4:43
  Sẽ điều chỉnh khoảng trắng
  giữa ô đánh dấu và nội dung ở đây.
 • 4:43 - 4:44
  Bây giờ chèn khoảng đệm.
 • 4:45 - 4:47
  Hay quá, văn bản đã dịch sang một bên.
 • 4:47 - 4:49
  Tôi vẫn thấy có một vấn đề.
 • 4:49 - 4:53
  Đã có đủ khoảng cách chiều dọc ở đây
  nhưng chỗ này không đủ chỗ chiều dọc.
 • 4:53 - 4:58
  Hoặc tôi sẽ chèn khoảng đệm dưới
  tức là lề dưới cho hiển thị ô đánh dấu
 • 4:58 - 5:02
  hoặc tôi sẽ chèn khoảng đệm trên
  tức là lề trên cho tiêu đề Số lượng.
 • 5:02 - 5:03
  Làm cách nào cũng được.
 • 5:03 - 5:07
  Tôi sẽ chèn lề trên
  cho tiêu đề Số lượng.
 • 5:07 - 5:09
  Đấy! Tốt rồi!
 • 5:09 - 5:11
  Bây giờ mọi thứ có vẻ khá đồng đều.
 • 5:11 - 5:13
  Chạy thử ứng dụng trên thiết bị của tôi.
 • 5:14 - 5:15
  Và đây là ứng dụng.
 • 5:15 - 5:16
  Trông được lắm.
 • 5:16 - 5:17
  Làm tốt rồi.
 • 5:17 - 5:21
  Khi bạn cần thay đổi giao diện người dùng
  trong ứng dụng, có thể làm theo kiểu này
 • 5:21 - 5:25
  hãy lên Google tìm kiếm thông tin
  sau đó đưa vào ứng dụng.
Title:
13-02 Adding a CheckBox - Solution
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
UD837 - Android for Beginners
Duration:
05:27

Vietnamese subtitles

Revisions