Return to Video

Kevin Hale Advice App Monetization Udacity

 • 0:00 - 0:05
  Tôi nghĩ có một câu hỏi mà tôi
  luôn phải hỏi mọi người đó là
 • 0:05 - 0:08
  khi nào freemium phát huy hiệu quả?
 • 0:08 - 0:10
  Hay lợi ích của việc sử dụng
  mô hình freemium là gì
 • 0:10 - 0:14
  và nó khác biệt ǵ so với
  các mô hình điển hình khác?
 • 0:14 - 0:17
  Và sau đó tại sao nó lại có lợi cho
  công ty kinh doanh phần mềm đăng ký?
 • 0:17 - 0:21
  Lý do bạn triển khai freemium
  là vì ý tưởng rằng,
 • 0:21 - 0:23
  bạn tiếp cận người dùng miễn phí
  như thể họ là thế hệ lănh đạo.
 • 0:23 - 0:27
  Và họ là một phần trong
  vế marketing của phương trình,
 • 0:27 - 0:30
  giống như họ là những người
  có thể lan truyền về sản phẩm.
 • 0:30 - 0:33
  Và điều quan trọng nhất
  bạn nên chú ý là.
 • 0:33 - 0:37
  thị trường có đủ lớn để
  chuyển đổi một bộ phận nhỏ
  12
  00:00:37,406 --> 00:00:40,775
  người dùng sản phẩm
  có đủ khiến công ty lớn mạnh?
 • 0:41 - 0:45
  Ví dụ một tiệm bánh nướng địa phương
  chỉ phục vụ khách trong phạm vi nhỏ
 • 0:45 - 0:48
  quy mô thị trường tiềm năng của họ
  nhỏ hơn nhiều.
  15
  00:00:47,830 --> 00:00:49,540
  Vì thế bạn không thể tặng miễn phí
  16
  00:00:49,540 --> 00:00:53,100
  hàng tấn sản phẩm mà tỷ lệ chuyển đổi
  không đủ để duy trì công ty của bạn.
 • 0:53 - 0:56
  Nhưng khi bạn có công ty
  kinh doanh phần mềm internet
 • 0:56 - 0:59
  Chi phí cận biên của việc cung cấp
  các bản sao dịch vụ là rất,
  19
  00:00:59,010 --> 00:01:01,480
  rất nhỏ, và quy mô tiềm năng
  của thị trường là rất khổng lồ,
 • 1:01 - 1:04
  do nó là toàn cầu
  mọi người trên Internet và
 • 1:04 - 1:07
  quy mô này đủ lớn,
  nếu tất cả người dùng đều dùng nó.
 • 1:07 - 1:10
  Nếu bạn có phần mềm
  có đối tượng sử dụng nhỏ,
  23
  00:01:09,690 --> 00:01:14,750
  chi phí mỗi người dùng miễn phí mới và
  người dùng miễn phí sẽ rất cao,
  24
  00:01:14,750 --> 00:01:17,170
  bạn sẽ phải nghĩ lại về
  cách sử dụng mô hình freemium.
 • 1:17 - 1:20
  Do không thể áp dụng máy móc
  chung cho mọi công ty.
Title:
Kevin Hale Advice App Monetization Udacity
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
UD518 - App Monetization
Duration:
01:21

Vietnamese subtitles

Revisions