Vietnamese subtitles

← Kevin Hale Advice App Monetization Udacity

Get Embed Code
14 Languages

Showing Revision 1 created 10/10/2015 by sp16.

 1. Tôi nghĩ có một câu hỏi mà tôi
  luôn phải hỏi mọi người đó là
 2. khi nào freemium phát huy hiệu quả?
 3. Hay lợi ích của việc sử dụng
  mô hình freemium là gì
 4. và nó khác biệt ǵ so với
  các mô hình điển hình khác?
 5. Và sau đó tại sao nó lại có lợi cho
  công ty kinh doanh phần mềm đăng ký?
 6. Lý do bạn triển khai freemium
  là vì ý tưởng rằng,
 7. bạn tiếp cận người dùng miễn phí
  như thể họ là thế hệ lănh đạo.
 8. Và họ là một phần trong
  vế marketing của phương trình,
 9. giống như họ là những người
  có thể lan truyền về sản phẩm.
 10. Và điều quan trọng nhất
  bạn nên chú ý là.
 11. thị trường có đủ lớn để
  chuyển đổi một bộ phận nhỏ
  12
  00:00:37,406 --> 00:00:40,775
  người dùng sản phẩm
  có đủ khiến công ty lớn mạnh?
 12. Ví dụ một tiệm bánh nướng địa phương
  chỉ phục vụ khách trong phạm vi nhỏ
 13. quy mô thị trường tiềm năng của họ
  nhỏ hơn nhiều.
  15
  00:00:47,830 --> 00:00:49,540
  Vì thế bạn không thể tặng miễn phí
  16
  00:00:49,540 --> 00:00:53,100
  hàng tấn sản phẩm mà tỷ lệ chuyển đổi
  không đủ để duy trì công ty của bạn.
 14. Nhưng khi bạn có công ty
  kinh doanh phần mềm internet
 15. Chi phí cận biên của việc cung cấp
  các bản sao dịch vụ là rất,
  19
  00:00:59,010 --> 00:01:01,480
  rất nhỏ, và quy mô tiềm năng
  của thị trường là rất khổng lồ,
 16. do nó là toàn cầu
  mọi người trên Internet và
 17. quy mô này đủ lớn,
  nếu tất cả người dùng đều dùng nó.
 18. Nếu bạn có phần mềm
  có đối tượng sử dụng nhỏ,
  23
  00:01:09,690 --> 00:01:14,750
  chi phí mỗi người dùng miễn phí mới và
  người dùng miễn phí sẽ rất cao,
  24
  00:01:14,750 --> 00:01:17,170
  bạn sẽ phải nghĩ lại về
  cách sử dụng mô hình freemium.
 19. Do không thể áp dụng máy móc
  chung cho mọi công ty.